bai thi tìm hiểu về 70 năm lực lượng vũ trang Thanh Hóa

21 18 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 15:05

Bài dự thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hoá 70 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành” I Mở Thanh Hóa - mảnh đất “địa linh, nhân kiệt”, nơi có truyền thống yêu nước cách mạng hun đúc từ bao đời Trong diễn trình lịch sử Việt Nam, nhân dân Thanh Hóa với nhân dân nước viết nên trang sử vàng chói lọi Truyền thống yêu nước tinh thần cách mạng quật cường lại phát huy Đảng Cộng sản Việt Nam đời Gần kỷ trôi qua, ánh sáng soi đường Chủ nghĩa Mác - Lê nin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng nhân dân Thanh Hóa phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua bao khó khăn thử thách, giành thắng lợi vẻ vang chiến tranh giành độc lập, tự cho dân tộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tiến hành công đổi mới, thực nghiệp CNH, HĐH đạt kết quan trọng, đáng tự hào II Nội dung Câu hỏi 1: Anh (chị) cho biết trình thành lập hoạt động tổ chức tiền thân LLVT Thanh Hoá ngày nay? Trả lời: Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, bước thiết lập chế độ thống trị tàn bạo, phản động chủ nghĩa thực dân đất nước ta Quá trình khai thác thuộc địa triệt để làm cho xã hội Việt Nam có biến đổi sâu sắc, hai giai cấp đời: giai cấp công nhân giai cấp tư sản Nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến Trong xã hội tồn hai mâu thuẫn bản: mâu thuẫn toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược mâu thuẫn nhân dân ta, chủ yếu nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến, tay sai Hai mâu thuẫn có quan hệ chặt chẽ với nhau, mâu thuẫn dân tộc ta với thực dân Pháp xâm lược mâu thuẫn chủ yếu Vì vậy, nhiệm vụ chống thực dân Pháp xâm lược nhiệm vụ chống địa chủ phong kiến, tay sai không tách rời Đấu tranh giành độc lập dân tộc phải gắn chặt với đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ Đó yêu cầu cách mạng Việt Nam đặt ra, cần giải Tại Thanh Hóa, từ năm 1858 đến trước năm 1930, có nhiều khởi nghĩa chống Pháp cờ sĩ phu nhà yêu nước đương thời theo nhiều khuynh hướng khác nhau, tiêu biểu phong trào: Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, khởi nghĩa nơng dân Hồng Hoa Thám, khởi nghĩa Ba Đình Các phong trào đấu tranh vơ anh dũng không thành công bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo Nguyên nhân dẫn tới thất bại phong trào đấu tranh người u nước đương thời chưa tìm đường cứu nước đắn Giữa lúc cách mạng nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng chìm khủng hoảng đường lối lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Người ưu tú dân tộc Việt Nam tìm đường cứu nước đường cách mạng vơ sản, Người dày công chuẩn bị tư tưởng, tổ chức để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Trong đêm trường nơ lệ, nhiều niên u nước Thanh Hóa tỉnh ngồi, nước ngồi tìm đường giải phóng q hương, đất nước, tiêu biểu Lê Hữu Lập, Lê Mạnh Trinh, Đinh Chương Dương Lê Hữu Lập sang Trung Quốc tham gia lớp lý luận cách mạng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giảng dạy kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội (Việt Nam cách mạng niên), phân công nước tuyên truyền tổ chức cách mạng Lê Hữu Lập Thanh Hóa tháng 5-1926, tổ chức Hội đọc sách báo cách mạng TP Thanh Hóa sau phát triển huyện tỉnh Trên sở đó, tháng 4-1927, thành lập tổ chức “Việt Nam cách mạng niên” tỉnh Thanh Hóa Đồng chí Lê Hữu Lập làm Bí thư - Ngày 29/7/1930, Đảng Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hoá thành lập Trong năm vận động cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa vũ trang giành quyền từ (1939- 1945), Đảng tỉnh Thanh Hoá đẩy mạnh việc tổ chức, xây dựng lực lượng vũ tranh cách mạng, đội tự vệ phản đế cứu quốc đời chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành quyền cách mạng Ngày 29-7-1930, đạo Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp tổ chức hội nghị đảng viên ba chi cộng sản (chi Hàm Hạ, chi Thiệu Hóa, chi Thọ Xuân) tuyên bố thành lập Đảng tỉnh Thanh Hóa (đảng viên quần chúng ưu tú lựa chọn tổ chức Thanh Niên) Hội nghị định phương hướng nhiệm vụ trước mắt bầu Ban Chấp hành Đảng tỉnh gồm đồng chí đồng chí Lê Thế Long làm Bí thư Sau đời Đảng tổ chức quan ấn loát tài liệu, in ấn phát hành tờ báo “Tiến lên”, truyền đơn cộng sản phát triển sở đảng tổ chức Nông hội đỏ, Công hội đỏ, tổ chức phong trào đấu tranh chống thuế số địa phương tỉnh Cuối năm 1930, quyền thực dân phong kiến tập trung lực lượng khủng bố trắng, hầu hết cán bộ, đảng viên số quần chúng cách mạng bị bắt tù đầy, phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống Tháng 9-1930, Xứ ủy Trung Kỳ cử Lê Tất Đắc (Bí thư Chi Thành Vinh) liên lạc với đồng chí lãnh đạo Đảng Tân Việt Thanh Hóa tiến hành thành lập Đảng Thanh Hóa Sau lựa chọn quần chúng ưu tú Đảng Tân Việt chuyển thành đảng viên Đảng Cộng sản, chi sở Đảng đời Ngày 11-1931, đạo Xứ ủy Trung Kỳ, đồng chí Ngơ Đức Mậu, Nguyễn Xn Thúy tổ chức hội nghị thành lập Đảng tỉnh Thanh Hóa làng Hồ Thượng (xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia) Hội nghị đề phương hướng nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành lâm thời đồng chí, cử Ngơ Đức Mậu làm Bí thư (đến tháng - 1931 bầu Ban Chấp hành thức đồng chí, Ngơ Đức Mậu tiếp tục làm Bí thư) Sau đời Đảng tổ chức rải truyền đơn, treo cờ Đảng tổ chức phong trào đấu tranh hưởng ứng Xô Viết - Nghệ Tĩnh nhiều nơi tỉnh Giữa năm 1931, quân thù tiến hành khủng bố trắng, hầu hết cán bộ, đảng viên phận quần chúng cách mạng bị bắt tù đầy, phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống Cũng vào cuối năm 1930 Thanh Hóa xuất chi cộng sản hoạt động độc lập; là: Chi Cộng sản Hoằng Hóa thành lập vào cuối tháng 9-1930 gồm đảng viên, Chi Hà Trung thành lập vào tháng 10-1930 gồm đảng viên Cả hai chi bị khủng bố tan rã Tính đến năm 1931, Đảng Thanh Hóa qua lần thành lập bị quân thù khủng bố trắng Về mặt tổ chức Đảng khơng còn, mục đích lý tưởng đường lối cách mạng Đảng thấm vào trái tim khối óc quần chúng cách mạng Vì vậy, Đảng phong trào cách mạng tỉnh nhà nhanh chóng khơi phục Tháng 8-1932, đại biểu sở cách mạng tỉnh nhóm họp bàn cách liên lạc với thượng cấp khôi phục lại Đảng Tháng 10-1933, đồng chí Lê Chủ, Bùi Đạt liên lạc với đồng chí Nguyễn Tạo (chiến sĩ cộng sản vượt ngục Thanh Hóa) mở lớp huấn luyện trị cho quần chúng cách mạng Ngày 17-31934, Tỉnh ủy Thanh Hóa thành lập, gồm đồng chí, đồng chí Lê Chủ làm Bí thư Từ sở Đảng, sở cách mạng tỉnh đời, Đảng phong trào cách mạng khôi phục tiến đến cao trào “Dân sinh, dân chủ”.(Theo tài liệu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TH) Quá trình đấu tranh thành lập lãnh đạo phong trào dân sinh, dân chủ tiến tới Cách mạng Tháng Tám- Lịch sử đảng tỉnh Thanh Hóa Nhân dân dân tộc Thanh Hóa ln chung sức, chung lòng xây dựng, bảo vệ quê hương, hun đúc nên giá trị lịch sử - văn hóa cao quý, giàu sắc Thời kỳ cú Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhân dân dân tộc Thanh Hóa ln đoàn kết cờ vẻ vang Đảng tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ, cách mạng XHCN, làm nên thành tựu lịch sử vĩ đại Vào kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược, xó hội Việt Nam từ chế độ phong kiến chuyển thành chế độ thuộc địa nửa phong kiến, mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp gay gắt Để mở đường cho lịch sử phát triển, dân tộc ta dũng cảm đứng lên đánh đuổi giặc Pháp, khơng thành cơng Trong đêm trường đen tối ấy, lónh tụ Nguyễn Ái Quốc - người ưu tú dân tộc Việt Nam đến với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tìm đường cứu nước kiểu mới, đặt tảng tư tưởng, tổ chức thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930 Tại Thanh Hóa, sau phong trào Cần Vương, Đơng Du, Đông Kinh Nghĩa Thục thất bại, nhiều niên yêu nước tỉnh ngoài, nước tỡm đường giải phóng quê hương, đất nước, tiêu biểu Lê Hữu Lập, Lê Mạnh Trinh, Đinh Chương Dương Sau tham gia lớp lý luận cách mạng đầu tiờn lónh tụ Nguyễn Ái Quốc giảng dạy Trung Quốc, đồng chí Lê Hữu Lập phân cơng nước tuyên truyền tổ chức cách mạng, trực tiếp phụ trách địa bàn Thanh Hóa Tháng 5–1926, tổ chức Hội đọc sách báo cách mạng TP Thanh Hóa phát triển huyện, làm sở để tháng 4-1927 thành lập tổ chức “Việt Nam cách mạng niên” tỉnh Thanh Hóa đồng chí Lê Hữu Lập làm bí thư Bia tưởng niệm đ/c Lê Hữu Lập xã Xuân Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Ảnh hưởng đường lối trị tổ chức Thanh Niên, Đảng “Tân Việt” thành lập hoạt động theo khuynh hướng cộng sản, Nguyễn Xuân Thúy làm bí thư Đây tảng tư tưởng tổ chức cho Đảng Thanh Hóa đời Ngày 29-7-1930, đạo Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Dỗn Chấp tổ chức hội nghị đảng viên ba chi cộng sản (chi Hàm Hạ, chi Thiệu Hóa, chi Thọ Xuân) tuyên bố thành lập Đảng tỉnh Thanh Hóa Hội nghị định phương hướng nhiệm vụ trước mắt bầu Ban Chấp hành Đảng tỉnh gồm đồng chí đồng chí Lê Thế Long làm bí thư Sau đời, đảng tổ chức quan ấn loát tài liệu, in ấn phát hành tờ báo “Tiến lên”, truyền đơn cộng sản, phát triển sở Đảng tổ chức Nông hội đỏ, Công hội đỏ, tổ chức phong trào đấu tranh chống thuế số địa phương tỉnh Cuối năm 1930, quyền thực dân phong kiến tập trung lực lượng khủng bố trắng, hầu hết cán bộ, đảng viên số quần chúng cách mạng bị bắt, tù đầy, phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống Tháng 9-1930, Xứ ủy Trung Kỳ cử đồng chí Lê Tất Đắc (Bí thư Chi Thành Vinh) liên lạc với đồng chí lónh đạo Đảng Tân Việt Thanh Hóa tiến hành thành lập Đảng Thanh Hóa Sau lựa chọn quần chúng ưu tú Đảng Tân Việt chuyển thành đảng viên Đảng Cộng sản, chi sở Đảng đời Ngày 1-1-1931, đạo Xứ ủy Trung Kỳ, đồng chí Ngơ Đức Mậu, Nguyễn Xuân Thúy tổ chức hội nghị thành lập Đảng tỉnh Thanh Hóa làng Hồ Thượng (xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia), đề phương hướng nhiệm vụ bầu ban chấp hành lâm thời đồng chí, cử đồng chí Ngơ Đức Mậu làm bí thư (đến tháng 41931 bầu ban chấp hành thức đồng chí, đồng chí Ngơ Đức Mậu tiếp tục làm bí thư) Sau đời, Đảng tổ chức rải truyền đơn, treo cờ Đảng tổ chức phong trào đấu tranh hưởng ứng Xô Viết - Nghệ Tĩnh Giữa năm 1931, quân thù tiến hành khủng bố trắng, hầu hết cán bộ, đảng viên phận quần chúng cách mạng bị bắt tù đầy Cũng vào cuối năm 1930 Thanh Hóa xuất chi cộng sản hoạt động độc lập; Chi Cộng sản Hoằng Hóa thành lập vào tháng 91930 gồm đảng viên Chi Hà Trung, thành lập vào tháng 10-1930 gồm đảng viên Cả hai chi bị khủng bố tan rã Thỏng 11-1940, Xứ ủy Trung Kỳ đạo thống tổ chức lâm thời thành bầu đồng chí Trần Bảo làm bí thư Có lónh đạo tập trung thống nhất, phong trào cách mạng phát triển mạnh Nhiều huyện tỉnh xây dựng mặt trận phản đế cứu quốc, xây dựng lực lượng vũ trang làng xó (lực lượng tự vệ cứu quốc) tổ chức đấu tranh chống áp bóc lột, chống thuế, khất thuế Trên sở phong trào cách mạng phát triển mạnh, tháng 6-1941 Tỉnh ủy định xây dựng Ngọc Trạo thành cách mạng phía Tây tỉnh Sau Tỉnh ủy chuyển Ngọc Trạo (7-1941), hàng trăm cán tự vệ huyện tập trung để ngày 19-9-1941 đội du kích chiến khu Ngọc Trạo gồm 21 chiến sĩ thành lập Hang Treo (Hà Trung) Ngay sau đó, tự vệ huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định tập trung Đa Ngọc (Yên Định) tập luyện để tăng cường cho Ngọc Trạo Ngày 18-10-1941, Đa Ngọc bị lộ, trận chiến đấu không cân sức diễn ra, nhiều chiến sĩ tự vệ tìm đường lên Ngọc Trạo Ngày 19-10-1941, thực dân phong kiến huy động lực lượng bao vây chiến khu Ngọc Trạo, tự vệ dũng cảm chiến đấu chọc thủng vũng vây địch phân tán địa phương, bảo toàn lực lượng Chiến khu Ngọc Trạo bị khủng bố, tiếng chuông báo trước Cách mạng Tháng Tám 1945 Địch phát địa điểm đóng quân ta Ngày 25/9/1941, Ban Lãnh đạo định dời địa điểm từ hang Treo làng Ngọc Trạo đóng quân đồi Ma Mầu Sau Tỉnh ủy lâm thời bị địch khủng bố, năm 1942 chiến sĩ cộng sản lại thành lập Tỉnh ủy liên lạc với Trung ương Đảng Tháng 2-1943, Tỉnh ủy chuyển “Thanh Hóa Ái quốc Hội” thành Mặt trận Việt Minh, tiếp tục kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang chuẩn bị điều kiện chớp thời khởi nghĩa giành quyền Các phong trào sắm vũ khí đuổi thù, chống vơ vét thóc gạo, chống nhổ lúa trồng đay, chống bắt phu, bắt lính, phá kho thóc giặc đẩy khí cách mạng lên cao Các khởi nghĩa phần làng Yên Lộ, đồn điền Đa Nẫm, Lạch Trường giành thắng lợi; ngày 24-7-1945, lực lượng cách mạng Hoằng Hóa khởi nghĩa giành quyền thành cơng, mở điều kiện cho nhân dân tỉnh vùng lên Ngọc Trạo vào lịch sử huyền thoại, vang vọng ngàn năm - Ngày 28 - 01 - 1941, đồng chí Đặng Châu Tuệ Tỉnh ủy cử dự Hội nghị liên tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh để tiếp thu Thông báo khẩn cấp Ban Thường vụ Trung ương Đảng hưởng ứng khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, nội dung Nghị VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp thu kế hoạch đạo phong trào cách mạng Xứ ủy Trung Kỳ - Tháng - 1941, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đại biểu sở Đảng địa bàn toàn tỉnh làng Phong Cốc (Xuân Minh, Thọ Xuân) Hội nghị rõ nhiệm vụ trước mắt: Xúc tiến việc xây dựng phát triển đội tự vệ du kích, tiến tới đấu tranh vũ trang; Lập vành đai địa cách mạng từ Tây Bắc xuống Đơng Nam tỉnh Thanh Hóa; Phát động phong trào quần chúng đấu tranh chống thuế vụ hạ Ngày 16-8-1945, sau tin Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện, Tỉnh ủy kịp thời phát động tổng khởi nghĩa địa bàn toàn tỉnh vào ngày 18 19-8-1945 huyện: Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Quảng Xương, Hậu Lộc, Hà Trung Ngày 20 - giành thắng lợi huyện Tĩnh Gia, Nông Cống, Đông Sơn, Cẩm Thủy, TP Thanh Hóa Ngày 23-8, đồn qn khởi nghĩa từ Thiệu Hóa TP Thanh Hóa tuyên bố thành lập quyền cách mạng tỉnh Thanh Hóa ông Lê Tất Đắc làm Chủ tịch Quyết tâm bảo vệ quyền cách mạng, bảo vệ chế độ mới, lãnh đạo sáng suốt Trung ương Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đánh đuổi thù giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt, chuẩn bị điều kiện tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp Tại Thanh Hóa, đảng vừa phát động phong trào tăng gia sản xuất đoàn kết tương trợ chống đói, vừa tổ chức phong trào bình dân học vụ xóa mù chữ, vừa tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân trừng trị bọn phản động Quốc dân đảng, đập tan gọi “Đệ lục chiến khu” ấp Di Dinh, công trụ sở Nông Giang, khu Tịch Điền bắt sống hàng trăm tên Quốc dân đảng thu nhiều vũ khí Khi trung đoàn quân Tưởng Giới Thạch rút nước theo Hiệp ước Hoa - Pháp, lực lượng vũ trang cách mạng bao vây bắt gọn bọn tay sai định rút chạy theo quan thầy Tháng năm 1947 Chi đội Đinh Cơng Tráng đổi tên thành Trung đồn Vệ Quốc qn Thanh Hóa mang phiên hiệu Trung đồn 77 Đây Trung đoàn chủ lực tỉnh đồng chí: Hồng Tiến Trình làm Trung đồn trưởng, đồng chí Tống Thái làm Trung đồn phó, đồng chí Nguyễn Mậu Kiện làm Chính trị ủy viên Câu hỏi 2: Anh (chị) cho biết vị trí, ý nghĩa chiến lược tỉnh Thanh Hóa kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc nay? Trả lời • Vị trí địa lý: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), Thanh Hóa có vai trò đặc biệt quan trọng, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung nước nước bạn Lào Thanh Hóa tỉnh có đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, truyền thống lịch sử bật Đây tỉnh có diện tích lớn, dân số đơng, tài ngun khống sản nguồn nhân lực dồi Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Thanh Hóa sau ngày Tồn quốc kháng chiến (2-1947), khái quát Thanh Hóa có ba lợi thế: "người đông, đất rộng, nhiều" Những lợi làm cho vị trí, vai trò Thanh Hóa nhân lên, trở thành tỉnh hậu phương lớn nhất, quan trọng nhất, đóng góp có hiệu cho kháng chiến nước Thanh Hóa địa bàn vừa có biển, đồng bằng, vừa có rừng, có núi Thanh Hóa tỉnh phía Bắc Khu 4, giáp với Khu 3, có đường biên giới chung với nước bạn Lào, nối với miền núi Tây Bắc Việt Nam Đồi rừng chiếm tới 70% diện tích đất đai Thanh Hóa Hệ thống sơng ngòi, đường giao thơng thủy bộ, đường sắt tạo nên hệ thống giao thông đa dạng, thuận tiện cho việc vận chuyển, lại Thanh Hóa địa bàn cư trú nhiều dân tộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, nhân dân dân tộc Thanh Hóa đồn kết, xây dựng sống mới, bảo vệ độc lập, tự giành lãnh đạo Đảng quyền địa phương Ngày 23 tháng năm 1945, thực dân Pháp mở đầu tái xâm lược nước ta việc nổ súng đánh chiếm Sài Gòn Mười sáu tháng sau, ngày 19 tháng 12 năm 1946, kháng chiến bùng nổ phạm vi nước Thanh Hóa khơng nằm khu vực chiến nổ đêm ngày toàn quốc kháng chiến Tuy nhiên, với vị mình, Thanh Hóa thể vị trí, vai trò quan trọng tỉnh vừa vùng tự do, vừa hậu phương có lúc trở thành tiền tuyến Điều thể nội dung sau: Cầu Hàm Rồng di tích lịch sử kháng chiến chống Mỹ Thanh Hóa, Tỉnh địa đầu Miền Trung Tổ quốc, nối đồng Bắc rộng lớn với dải đất Miền Trung dài hẹp Thanh Hóa định vị từ 190 23 đến 2004 vĩ độ Bắc 1040 25 đến 10603 kinh độ Đơng Diện tích tự nhiên 11.168km2; phía Bắc giáp tỉnh Sơn La, Hòa Bình Ninh Bình với đường ranh giới dài 175km; phía Nam Tây Nam liền kề tỉnh Nghệ An với đường ranh giới dài 160km; phía Tây giáp tỉnh Hủa-phăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) có đường biên giới dài 192km; phía Đơng mở rộng phần Vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông với đường bờ biển dài 102km thềm lục địa rộng lớn * Ý nghĩa chiến lược: - Thanh Hóa ln giữ vai trò chiến đấu, hậu phương chiến lược chiến tranh quốc vĩ đại - Trong kháng chiến chống Thực dân Pháp Đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975), Thanh Hóa hậu phương lớn trực tiếp chiến đấu, chi viện sức người, sức cho chiến trường - Với vị trí địa lý, tiềm kinh tế nguồn nhân lực dồi dào, Thanh Hóa ln địa bàn chiến lược quan trọng QP- AN Quân khu nước Chủ tịch Hồ Chí Minh mong mỏi u cầu Thanh Hóa phải phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu trị, kinh tế, quân Một tỉnh đất rộng, người đơng, giàu tài ngun trở nên vững mạnh trị, kinh tế, quân hậu phương kháng chiến kiểu mẫu, chỗ dựa đáng tin cậy cho người chiến đấu mặt trận Quán triệt sâu sắc lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quyền cấp tồn thể qn dân Thanh Hóa đồn kết lòng, chung tay góp sức xây dựng bảo vệ hậu phương ngày vững mạnh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung Những hoạt động đóng góp Thanh Hóa kháng chiến thể nội dung cụ thể sau: Đã triển khai hoạt động chuẩn bị kháng chiến: chuyển sinh hoạt, công tác sang thời chiến Các quan dân, Đảng, tổ chức, đồn thể nhanh chóng xếp tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tiện động, đảm bảo an toàn, hiệu Chọn lựa xác định số địa điểm tỉnh để xây dựng khu an tồn, lấy làm nơi đứng chân đạo kháng chiến cho lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện Để làm tốt công tác phá hoại tiêu thổ kháng chiến nhằm chặn bước tiến địch, nhân dân thị trấn, đặc biệt thị xã Thanh Hóa, hưởng ứng tích cực lời kêu gọi phá hoại để kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương phủ, thành lập Ban phá hoại, tháo dỡ cơng trình kiên cố, đào đường, đắp ụ, phá cầu, cống, đường ray xe lửa, tháo dỡ, vận chuyển máy móc, nguyên vật liệu, lương thực, thuốc men, vũ khí, đạn dược lên cứ; Ban tản cư kịp thời sơ tán người già, phụ nữ, trẻ em khỏi thị xã, thị trấn đề phòng địch đánh tới; thực vườn không nhà trống Các làng chiến đấu lập nên, hào chiến đấu, ụ tác chiến, bãi cắm chông xuất sẵn sàng đánh địch Đã thành lập tổ chức "Hội mẹ chiến sĩ", "Hội phụ lão kháng chiến", "Hội giúp binh sĩ bị nạn", mở vận động, lập quỹ kháng chiến nhằm huy động đóng góp nhân dân Đã tổ chức đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, phong trào thi đua cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, kể đơn vị lực lượng vũ trang nhằm thu hoạch, tích lũy lương thực, thực phẩm, sản xuất nhu yếu phẩm phục vụ kháng chiến Đã phát động tổ chức rộng rãi phong trào bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ, nâng cao dân trí hiểu biết nhân dân nghĩa vụ, quyền lợi trách nhiệm kháng chiến Trong hầu hết chiến dịch lớn quân đội, Thanh Hóa tỉnh có đóng góp to lớn sức người, sức của, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung Chỉ tính từ đầu năm 1951, đội ta mở chiến dịch Trung du, chiến dịch Điện Biên Phủ, riêng Thanh Hóa huy động hàng chục vạn lương thực, thực phẩm, đáp ứng tới 70% nhu cầu vật chất cần thiết cho chiến dịch Riêng lực lượng, Thanh Hóa động viên 56.792 niên tòng quân, bổ sung cho chiến trường Chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu đóng góp lớn tỉnh hậu phương Thanh Hóa Số dân cơng huy động ngắn ngày dài ngày lên tới 178.924/262.000 người toàn chiến dịch (chiếm gần 70%); số lương thực đóng góp 9.000/25.200 (gần 40%); xe đạp thồ gần 11.000 chiếc; 1.126 thuyền; 1.300 bò; 2.000 lợn; 150 đậu, 450 cá khô; 250.000 trứng; 20.000 chai nước mắm; hàng trăm rau, củ Bên cạnh đóng góp to lớn đó, Thanh Hóa nơi thu nhận cứu chữa cho hàng nghìn thương bệnh binh chiến dịch; nơi tập trung phần lớn số tù binh Pháp bị bắt Điện Biên Phủ Vừa hậu phương vừa tiền tuyến Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh làm nhiệm vụ hậu phương, qn dân Thanh Hóa phải tổ chức chiến đấu chống lại tiến công địch từ hướng Bắc, hướng Tây hướng Đông, trừ hướng Nam giáp tỉnh Nghệ An Sau đối phó với chiến đấu đồng loạt quân dân tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở ra, bước chiếm đóng địa bàn đô thị, nông thôn, từ tháng 31947, thực dân Pháp tổ chức tiến hành đánh vào Thanh Hóa từ hướng biển (phía Đơng) miền núi (phía Tây) Các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Thiệu Hóa bị địch xâm nhập ném bom bắn phá Thị xã Thanh Hóa, hai bên bờ sơng Mã, đập Bái Thượng phải hứng chịu oanh tạc máy bay Pháp Các huyện Hồi Xuân, Bá Thước, Lang Chánh bị địch xuất phát từ đất Lào đánh sang âm mưu chiếm đóng tồn miền Tây Thanh Hóa, đồng thời uy hiếp vùng đồng tỉnh, lấy làm sở để đánh tỉnh phía Bắc Thanh Hóa thuộc Liên khu 3, nhằm cắt đứt đường liên lạc, vận chuyển từ Liên khu 4, cụ thể từ Thanh Hóa phía Tây Nam Hòa Bình, tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc Thanh Hóa với tỉnh Thượng Lào Nhận thức rõ vị trí quan trọng thuận lợi khó khăn mình, Đảng quyền Thanh Hóa tổ chức đội vũ trang tuyên truyền phối hợp đơn vị tập trung tỉnh vừa chiến đấu ngăn chặn địch, vừa gây dựng, phát triển sở kháng chiến, bảo vệ địa bàn Ủy ban kháng chiến, hành tỉnh chủ động cử đội chủ lực tỉnh phối hợp với đơn vị thuộc Liên khu 4, Liên khu 3, Liên khu 10 đánh địch Sầm Nưa (Lào) Vị trí, vai trò đóng góp Thanh Hóa kháng chiến chống thực dân Pháp xứng đáng với khen ngợi, đánh giá Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bây tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa có phần vinh dự đến đó"./ Câu hỏi 3: Anh (chị) nêu chiến cơng tiêu biểu đóng góp to lớn quân dân tỉnh Thanh Hóa kháng chiến chống Thực dân Pháp Đế quốc Mỹ? Trả lời: Kháng chiến chống thực dân Pháp 1.1 Những chiến cơng tiêu biểu - Trận tập kích đồn Poọng Nưa Tiểu đoàn binh 337 (Hồi Xuân) Thanh Hóa, đêm ngày 08 tháng 06 năm 1948 - Trận tập kích đồn Cổ Lũng (Bá Thước) Tiểu đoàn binh 355, Trung đoàn 77 vào đêm 24, rạng sáng ngày 25 tháng 07 năm 1949 - Trận đánh biệt kích dân qn du kích xã Hồng Yến Đại đội 135 đội địa phương huyện Hoằng Hóa, ngày 07/0/1952 - Trận chống càn Lương Trung xã Quảng Tiến Đại đội 98 đội địa phương huyện Quảng Xương, ngày 23/02/1953 - Trận chống càn Liên Sơn Đại đội 10 đội địa phương huyện Nga Sơn, ngày 11/3/1953 - Trận chống càn quân dân huyện Nga Sơn, từ ngày 26 đến ngày 28/3/1953 - Trận chống càn khu vực Bỉm Sơn (Hà Trung) Đại đội 57 đội địa phương tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 25 đến ngày 27/10/1953 1.2 Những đóng góp to lớn a) Những thành tích xây dựng bảo vệ địa phương * Xây dựng lực lượng vũ trang - Xây dựng lực lượng dân quân với quân số 227.248 người, Du kích 32.126 người, (Lão dân quân: 15.000 cụ, Nữ dân quân: 14.227 chị,Thiếu niên quân 9.788 em) - Xây dựng đội địa phương: Tiểu đoàn, 40 Đại đội, Trung đội - Tổ chức trì xưởng (Phạm Huy Thuần) sản xuất súng kíp; 01 xưởng (Thọ Long) sản xuất dao, kiếm, lừu đạn; (2 xưởng) đúc vỏ mc- chi-ê, mìn, lựu đan * Tăng gia, sản xuất LLVT + Dân quân - Cày cấy: 12.795 mẫu, thu hoạch 3.783 tạ 15.675 đồng - Chăn nuôi: 3.142 gà, lợn, nuôi 60 ao cá - Tự sắm vũ khí: 3.097.953 đồng + Bộ đội địa phương - Cấy lúa: 312 mẫu - Lao động giúp dân sản xuất: 242.636 công * Chiến đấu bảo vệ địa phương - Đánh 1456 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt sát thương 3.391 tên, bắt sống gọi hàng 2.326 tên - Thu 1416 súng loại hàng chục quân trang, quân dụng khác b) Phục vụ tiền tuyến - Tuyển mộ, bổ sung xây dựng đội chủ lực, đội địa phương: Thanh niên tòng quân 56.792 người; Thanh niên xung phong: 6.321 người; Bộ đội địa phương bổ sung chủ lực: tiểu đồn, 34 đại đội, trung đội; Du kích bổ sung chủ lực: 500 người Riêng năm 1953 tháng đầu năm 1954 bổ sung 18890 người, quân số năm (từ 1946 – 1952) - Dân công tiếp vận, dân công cầu đường, phương tiện huy động phục vụ chiến dịch thời kỳ cuối kháng chiến với tổng số ngày công phục vụ 34.177.233 ngày; Riêng dân công làm cầu đường: 11.000.000 ngày công Chiến dịch Thượng Lào huy động cao so với kháng chiến 300.000 người, 27% số cử tri Chiến dịch Điện Biên Phủ huy động nhiều phương tiện (Xe đạp thồ 11.000 chiếc, thuyền loại: 1.300 chiếc, ngựa thồ: 42 con, Ơ tơ: 31 xe) - Cung cấp lương thực, thực phẩm tiền phục vụ kháng chiến: Gạo đồng tâm (năm 1946, 1947) 1076 tấn; lúa hóa giá (1948) 4061 tấn; ủng hộ dân quân sắm vũ khí 3.960.000 tấn; lúa khao quân (năm 1949) 7936 tấn; cấp dưỡng đội địa phương (năm 1949) 400 mẫu ruộng, 1096 thóc 1.000.000 đồng Cơng phiếu kháng chiến 1950 42.662.120 đồng; Công trái Quốc gia 1951 là1.334.914.200 đồng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Quân dân Thanh Hóa c) Những thành tích, khen thưởng Chống Mỹ cứu nước 2.1 Những chiến công tiêu biểu - Trận đánh máy bay Mỹ phá hoại quân dân Lạch Trường ngày 05/8/1964 - Trận đánh máy bay Mỹ phá hoại quân dân khu vực Hàm Rồng, ngày 03/4/1965 - Trận phối hợp đánh máy bay Mỹ phá hoại tàu hải quân dân quân tự vệ Nam Ngạn, Thị xã Thanh Hóa ngày 26/5/1965 - Trận đánh máy bay Mỹ ban đêm đội Đảo Mê ngày 16/10/1965 - Trận đánh máy bay Mỹ phá hoại dân quân xã Phú Lệ huyện Quan Hóa, ngày 14/5/1967 - Trận đánh máy bay Mỹ phá hoại Trung đội dân quân gái Hoa Lộc huyện Hậu Lộc, ngày 16/6/1967 - Trận đánh máy bay Mỹ phá hoại Trung đội Lão dân quân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa ngày 14/10/1967 2.2 Những đóng góp to lớn a) Đóng góp chiến đấu phục vụ chiến đấu: * Trong chiến đấu: - Trên không: đánh 9.983 trận, tiêu thụ 988.970 viên đạn loại, bắn rơi 376 máy bay (có B52), dân quân tự vệ bắn rơi 40 chiếc, đội địa phương bắn rơi 41 Bắt sống 36 giặc lái - Trên biển: đánh 175 trận, tiêu thụ 8.897 viên đạn Bắn chìm, bắn cháy 57 tầu biệt kích khu trục hạm (5 tầu biệt kích Ngụy, 52 tầu khu trục hạm) Lực lượng vũ trang bắn chìm, bắn cháy 12 Bắt sống biệt kích người nhái khu vực Nghi Sơn Hà Nẫm (Hải Thượng, Tĩnh Gia) * Phục vụ chiến đấu: - Tồn tỉnh lúc cao (1967) có 1.544 tổ báo động phòng khơng nhân dân Thấp (1968) có 112 tổ báo động phòng khơng nhân dân - Hầm cá nhân lúc cao (1967) có 1.309.845 cái, lúc thấp (1968) có 155.887 Đào gần 5.000 km đường giao thơng hào Có 3.500 đội cấp cứu, vạn túi thuốc b) Đóng góp tuyển quân chi viện chiến trường * Tuyển quân: Từ năm 1955 – 1975 tuyển 227.082 niên nhập ngũ vào quân đơi * Chi viện chiến trường: Trung đồn 14 huấn luyện quân tăng cường (từ tháng 4/1970 – 1975), huấn luyện giao cho chiến trường 78 tiểu đồn, (có tiểu đồn nữ) Năm 1972 năm giao cao 17 tiểu đồn c) Đóng góp xây dựng lực lượng vũ trang địa phương * Xây dựng đội địa phương: - Năm thấp (1964) có đại đội binh đại đội cao xã hỗn hợp 37 ly 14,5 ly - Năm cao (1972) có tiểu đồn cao xạ, tiểu đồn binh, 1tiểu đồn cơng binh dự nhiệm, cụm (tương đương trung đoàn), tiểu đồn hỗn hợp phòng thủ khu vực hải đảo (chủ yếu pháo binh) tương đương 12 đại đội pháo binh Một trung đoàn huấn luyện quân tăng cường (qn số thời kỳ có tiểu đồn, cao có 11 tiểu đồn) * Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ: - Năm cao (1967) có 220.848 dân quân tự vệ (nữ có 64.400 chị, chiếm 11,3%) - Năm thấp (1974) có 166.744 dân quân tự vệ (nữ 67.415 chị) - Có 3.064 dân quân tự vệ tham gia chiến đấu sử dụng súng cao xạ 12,7 ly 14,5 ly (nữ 588 chị, lão quân 39 cụ) - Tay cày tay súng, có 3.355 người biết sử dụng súng trường, trung liên đến pháo cao xạ 37, 57 100ly để chiến đấu với máy bay Mỹ - Có đại đội súng 12,7 ly chi viện cho chiến trường Trị Thiên - Có 647 tổ (2.345 người) làm nhiệm vụ công binh giao thơng khắc phục bom đạn địch - Có 1.311 tổ (3.806 người) quân báo nhân dân - Có 1.410 tổ (3601 người) thơng tin liên lạc - Có 3.129 dân quân tự vệ huấn luyện bổ sung pháo cao xạ - Có 543 dân quân tự vệ huấn luyền bổ sung pháo mặt đất Nữ dân quân Thanh Hóa kháng chiến chống Mỹ Quân dân Thanh Hóa mãi xứng đáng với lời biểu dương khen ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người thăm năm 1957: “Bây tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa có phần vinh dự đến đó” d) Những thành tích khen thưởng Những đóng góp vơ to lớn sức người, sức của, chiến công oanh liệt, lẫy lừng quân, dân tỉnh ta mát, hy sinh 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc tặng nhiều phần thưởng cao q Tồn tỉnh Thanh Hóa có 25 đơn vị tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 16 đơn vị cá nhân AHLĐ, 71 cá nhân Anh hùng LLVTND, 1.125 bà mẹ mẹ Việt Nam anh hùng, 32.146 người thương binh 56.559 liệt sĩ Câu hỏi 4: Anh (chị) cho biết đóng góp bật Bộ CHQS tỉnh nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc từ năm 1976 đến nay? Trả lời: - Sau năm 1975, Lực lượng vũ trang em Thanh Hóa lại tiếp tục lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam giúp nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng Khơ-me đỏ; chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc làm nhiệm vụ quốc tế với nước bạn Lào - Sau 30 năm đổi (1986 - 2017), Lực lượng vũ trang Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực tốt nhiệm vụ quân quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao; thực trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng quốc phòng tồn dân gắn với trận an ninh nhân dân, góp phần ngăn chặn đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược "diễn biến hòa bình" lực thù địch, giữ vững an ninh trị, an ninh biên giới, trật tự an tồn xã hội - Những thành tích khen thưởng: Câu hỏi 5: Anh (chị) giới thiệu 01 tập thể cá nhân tiêu biểu xây dựng, gìn giữ phát huy giá trị truyền thống LLVT tỉnh (có thể ghi nhận phát mới)? Trả lời: Em xin giới thiệu tập thể tiêu biểu xây dựng, gìn giữ phát huy giá trị truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa Đồn Biên phòng Đa Lộc quản lý 17,5 km đường bờ biển xã thuộc địa bàn huyện Hậu Lộc Nga Sơn, với 21.518 hộ, 94.184 nhân khẩu; có xứ họ đạo xứ Đa Phạn (Hậu Lộc) xứ Liên Hải (Nga Sơn) với 719 hộ, 3.120 nhân Trên địa bàn đồn quản lý có 905 phương tiện khai thác thủy sản, với 3.652 lao động, có 300 phương tiện chủ yếu hoạt động vùng vịnh Bắc 10 phương tiện hoạt động vùng đánh cá chung Việt Nam – Trung Quốc Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc làm nhiệm vụ tuần tra biển Câu hỏi 6: Trên cương vị cơng tác vị trí xã hội mình, Anh (chị) làm để góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay? (nội dung khơng 1.500 từ) Trả lời: Trong công đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, thân em học sinh, đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngồi học nghế nhà trường, em thấy cần phải phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa giai đoạn việc: Thứ nhất, cần phải chăm học tập, trao dồi kiến thức, kỹ sống, rèn luyện thể lực để có sức khỏe, có kiến thức, có hiểu biết xã hội Thứ hai, tham gia các phong trào: “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Vì Trường Sa thân u”; “Góp đá xây Trường Sa”; “Tuổi trẻ hướng biển, đảo Tổ quốc”; “Viết thư gửi lính đảo Trường Sa”; “Vì biển đảo thân yêu”; “Trái tim hướng biển đảo Tổ quốc”; “Em yêu biển đảo Việt Nam Với hoạt động thực tiễn góp phần khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm thiếu niên học sinh nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc tình hình Thứ ba, phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện thân thiếu niên học sinh để góp phần nâng cao trình độ mặt đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc tình hình Trước u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế nay, thiếu niên học sinh phải ln ý thức vai trò trách nhiệm thân xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bước thực hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đồn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc” đòi hỏi thiếu niên cần phải tích cực tự học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức nhiệm vụ niên tình hình Từ đó, xác định rõ trách nhiệm thân việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng, nhân cách, trình độ, lực cơng tác, tích cực tham gia hoạt động phong trào,để góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay, đóng góp tích cực vào xây dựng phát triển đất nước III Kết luận Ngày nay, tiếp nối truyền thống hệ cha anh, đại phận thiếu niên tin tưởng vào lãnh đạo Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh độc lập dân tộc, hạnh phúc nhân dân tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; củng cố quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng q hương Thanh Hóa giàu đẹp, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nga Sơn, ngày tháng năm 2017 Người làm thi ... Câu hỏi 5: Anh (chị) giới thi u 01 tập thể cá nhân tiêu biểu xây dựng, gìn giữ phát huy giá trị truyền thống LLVT tỉnh (có thể ghi nhận phát mới)? Trả lời: Em xin giới thi u tập thể tiêu biểu xây... cao nhận thức, vai trò trách nhiệm thi u niên học sinh nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc tình hình Thứ ba, phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện thân thi u niên học sinh để góp phần nâng... ủy Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Dỗn Chấp tổ chức hội nghị đảng viên ba chi cộng sản (chi Hàm Hạ, chi Thi u Hóa, chi Thọ Xuân) tuyên bố thành lập Đảng tỉnh Thanh Hóa Hội nghị định phương hướng nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thi tìm hiểu về 70 năm lực lượng vũ trang Thanh Hóa, bai thi tìm hiểu về 70 năm lực lượng vũ trang Thanh Hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay