Nhân học y học và các tình huống lâm sàng

278 31 0
  • Loading ...
1/278 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 13:28

Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio ii BàiY giảng Nhân học y học tình sàngYSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio Tai lieu Sinh hoc mien phi lâm tai: Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio Biên tập ThS BS Ngô Văn Hựu ThS BS Ngô Thị Thúy Nga Tham gia biên soạn Trường ĐHYD Thái Nguyên BSCKII Phạm Thị Quỳnh Hoa PGS TS Đàm Khải Hoàn TS Trịnh Văn Hùng GS Hoàng Khải Lập ThS BS Vũ Văn Long PGS TS Nguyễn Văn Sơn Trường Cao Đẳng Y tế Điện Biên BS Lò Văn Chinh BSCKI Cà Văn Diện CN Nguyễn Thị Hồng ThS BS Trần Thị Lành DS Cao Trung Thấn ThS BS Phạm Thị Minh Thìn BSCKII Đinh Danh Tuân Trường Cao Đẳng Y tế Thái Nguyên ThS-BSCKI Hồng Thị Ngọc Bích ThS BS Nơng Thị Gia ThS-BSCKI Tăng Thị Hảo ThS-BSCKI Chu Thị Minh ThS BS Đào Minh Tuyết Trường Trung cấp Y tế Kon Tum ThS BS Hồ Thị Mỹ Hằng BSCKI Trịnh Thị Ngộ BSCKI Đinh Quang Thuận BS Lê Thành Vinh BS Tô Hiền Vinh Trường Đại học Tây Nguyên BSCKI Phương Minh Hải ThS BS Phan Tấn Hùng ThS BS Thái Quang Hùng BS Phạm Thị Diệu Linh BSCKI Võ Thị Kim Loan ThS Phạm Trọng Lượng ThS BS Trần Đại Phước ThS BS Văn Hữu Tài ThS BS Trần Thị Thanh PGS TS Nguyễn Xuân Thao ThS BS Nguyễn Thị Xuân Trang TS Phan Văn Trọng Trường Cao Đẳng Y tế Lâm Đồng BSCKI Lê Quang Khiết BSCKI Đoàn Thị Quỳnh Như BSCKI Tôn Nữ Hạnh Trinh BS Nguyễn Minh Tuất CN Bùi Thị Thu Vân Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk ThS BS Chung Khánh Bằng BSCKI Trần Văn Hải BSCKI Hồ Xuân Lạc BSCKII Trần Thư ThS BS Đỗ Viết Tiến Pathfinder International Việt Nam CN Nguyễn Thị Thanh An ThS BS Ngô Văn Hựu CN Lê Thị Thanh Mai ThS BS Ngô Thị Thúy Nga CN Bùi Thị Mai Ngân ThS Lê Thị Xuân Quỳnh ThS Nguyễn Thị Thúy Vân Thư ký biên tập CN Nguyễn Thị Lập CN Trần Thị Thủy, Pathfinder International Việt Nam iii Bài giảng Nhân học y học tình-huống lâm sàng Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn YSinhHoc.bio Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio MỤC LỤC MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii LỜI NÓI ĐẦU ix Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÂN HỌC Y HỌC .1 GIỚI THIỆU NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NHÂN HỌC Y HỌC .2 2.1 Khái niệm nhân học 2.2 Khái niệm nhân học y học .3 HỆ THỐNG CHĂM SĨC SỨC KHỎE NHÌN TỪ QUAN ĐIỂM NHÂN HỌC Y HỌC 3.1 Khái niệm sức khỏe, ốm đau bệnh tật quan điểm nhân học y học 3.2 Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ quan điểm nhân học .8 CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỀ NHÂN HỌC Y HỌC 10 4.1 Tiếp cận sinh thái học 11 4.2 Tiếp cận phê phán 13 4.3 Tiếp cận dân tộc y học 14 TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÂN HỌC Y HỌC TRONG CƠNG TÁC CHĂM SĨC SỨC KHỎE .16 CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ .17 Bài 2: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM 18 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM 18 1.1 Điều kiện tự nhiên .18 1.2 Một số nét lịch sử dân tộc thiểu số Việt Nam .21 1.3 Đặc điểm ngôn ngữ .22 1.4 Sự phân bố cư dân .24 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM 25 2.1 Đặc điểm kinh tế 25 Nhân học y học tình sàngYSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio Tai ivlieuBàiYgiảngSinh hoc mien phi lâm tai: Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio 2.2 Đặc điểm xã hội 29 2.3 Đặc điểm văn hóa 32 CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ .36 Bài 3: MỐI LIÊN QUAN GIỮA MÔI TRƯỜNG VỚI SỨC KHỎE CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 37 MỐI LIÊN QUAN GIỮA MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE 37 1.1 Môi trường sức khỏe 37 1.2 Tình hình mơi trường vệ sinh miền núi 38 MỘT SỐ YẾU TỐ VỀ PHONG TỤC, TẬP QUÁN, THÓI QUEN CỦA CÁC NHÓM DÂN TỘC THIỂU SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 39 2.1 Dân tộc Tày, Nùng 39 2.2 Dân tộc Thái, Mường 40 2.3 Dân tộc Dao, Hmông 41 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ .42 3.1 Phương pháp đánh giá ô nhiễm môi trường 42 3.2 Các giải pháp thực nhằm cải thiện môi trường sống cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi 44 VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ .để người dân xã có thơng tin dịch vụ y tế sẵn có địa phương, cách thức để người dân tiếp cận lợi ích người dân tiếp cận với dịch vụ y tế này; Với cương vị trưởng trạm, trường hợp này, bác sĩ Ninh cần: - Nắm bắt tình hình bệnh tật, VSMT, KT-XH thôn bản, nắm bắt yếu tố dịch tễ để xem xét nguồn lây nhiễm, đồng thời xác định nguy bất lợi hữu địa phương (liên quan đến kiến thức, thực hành thái độ người dân, CBYT lãnh đạo cộng đồng); - Họp với cán TYT bàn thực trạng tình hình CSSK địa phương Có thể mời người có uy tín địa phương tham gia: lãnh đạo xã, đồn thể xã, thơn, bản, già làng, trưởng bản, YTTB…; - Phối hợp với trung tâm y tế dự phòng để thực bước tiếp theo: giám sát nguyên nhân gây bệnh áp dụng biện pháp phòng bệnh chủ động; 259 án tình lâm YSinhHoc.vn sàng sử dụng giảng dạy học y học Tai lieu Y Sinh hoc Đáp mien phihuống tai: - Nhân YSinhHoc.bio Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio - Lập kế hoạch tổ chức cho CBYT trạm người dân tiến hành VSMT, truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường sống q trình sản xuất để góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng (không đốt phá rừng…); - Truyền thông giáo dục cộng đồng nguy lây nhiễm, cách phòng điều trị bệnh sốt rét; đặc biệt trọng phương pháp truyền thơng trực tiếp, phù hợp với trình độ người dân, với văn hóa phong tục tập quán địa phương 5.11 TÌNH HUỐNG 11 Đáp án: Phong tục tập qn người dân tộc Hmơng tình là: Kiêng tháng đầu sau đẻ, không cho người lạ vào buồng sản phụ Phong tục không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cần tôn trọng, CBYT cần tìm cách khác để tiếp cận hiệu với sản phụ người Hmơng tình tương tự (ví dụ: CBYT ngồi ngồi; bà mẹ khỏe, trực tiếp hỏi hướng dẫn bà mẹ cách kiểm tra để phát dấu hiệu bất thường mẹ con; bà mẹ không khỏe, hướng dẫn người nhà cách hỏi kiểm tra phát dấu hiệu bất thường mẹ con) CBYT cần phối hợp với người có uy tín cộng đồng để truyền thơng cho người dân nâng cao nhận thức tính cần thiết lợi ích CBYT đến tận nhà chăm sóc sau sinh, từ CBYT có hợp tác tích cực từ phía sản phụ gia đình Để làm việc hiệu với gia đình ông Công, cần phải: - Tìm hiểu phong tục tập qn dân tộc Hmơng trước thăm gia đình; - Trong tình này, bạn cần phải nhờ cán TYT trưởng giúp đỡ đưa đến nhà ông Công giải thích với ơng Cơng để bạn tiến hành GDSK sở tôn trọng phong tục tập qn người Hmơng tình sàng sử dụng giảngYSinhHoc.vn dạy Nhân học y học Tai260lieuĐápYánSinh hoclâmmien phitrongtai: - YSinhHoc.bio Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2005), Nghị 46-NQ/TW công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới, Hà Nội Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2000), Quyết định số 1143/2000/QĐ LĐTBXN ngày 1-11-2000 - Điều chỉnh hộ nghèo giai đoạn 2001-2005, Hà Nội Bộ Y tế (1996), Chiến lược công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân vùng núi phía Bắc thời gian 1997-2000 2020, Hà Nội Bộ Y tế (2005), Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo Việt Nam, Hà Nội Bộ Y tế (2010), Niên giám thống kê y tế 2009, Hà Nội Bộ Y tế Nhóm đối tác y tế (2010), Báo chung tổng quan ngành y tế năm 2010, Hệ thống y tế Việt Nam trước thềm kế hoạch năm 2011–2015 Chính phủ (2001), Quyết định số 35/2001/QĐ - TTg ngày 19/3/2001 - Phê duyệt chiến lược bảo vệ CSSK nhân dân giai đoạn 2001-2010, Hà Nội Chính phủ (2002), Quyết định 139/2002/QĐ TTg ngày 5/10/2002 khám chữa bệnh cho người nghèo, Hà Nội Chính phủ (2005), Nghị định số 63/2005/ NĐ-CP ngày 16/5/2005 ban hành điều lệ bảo hiểm y tế, Hà Nội 10 Dự án hợp tác Việt Nam – Đan Mạch (2005), Nâng cao lực nghiên cứu dân số sức khỏe sinh sản Việt Nam, Nhập đề nhân học xã hội bối cảnh Việt Nam, (REACH), NXB Thống kê, 2005 11 Khổng Diễn (1995), Dân số dân số tộc người Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 12 Bế Viết Đằng, Nguyễn Khắc Tụng, Nông Trung Nguyễn Nam Tiến (1971), Người Dao Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 13 Đại học Y tế cơng cộng (2006), Giáo trình Nhân học ứng dụng, NXB Y học, Hà Nội 14 Trần Hồng Hạnh (2002), Tri thức địa phương sử dụng thuốc nam người Dao đỏ (nghiên cứu xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai), Tạp chí Dân tộc học, số 5/2002, tr23-30 261 tham khảo Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn Tài- liệu YSinhHoc.bio Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio 15 Hoàng Thị Hạnh, Lò Văn Biến Nguyễn Mạnh Hùng (2005), Tìm hiểu số tục cúng vía người Thái Đen Mường Lò, Nghĩa Lộ, NXB Văn hố Thơng tin, Hà Nội 16 Diệp Đình Hòa (1997), Y học dân tộc dân tộc thiểu số Việt Nam (Ethmomedicine of ethnic minorities in Vietnam), Báo cáo trình bày hội thảo: “Các dân tộc thiểu số môi trường chuyển đổi”, Thái Lan 2/1997 17 Phạm Quang Hoan Đào Quang Vinh (2000), Ứng xử với bệnh tật dân tộc thiểu số nước ta, Tạp chí dân tộc học, số 1/2000, tr3-16 18 Lê Nguyên Khánh Nguyễn Thiện Quyến (1994), Những thuốc bí truyền ông lang, bà mế miền núi, NXB Văn hoá Dân tộc, Hà Nội 19 Nguyễn Đức Kiệt, Nhân học y học với quan điểm sức khỏe, ốm đau bệnh tật, truy cập http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=27643, lúc 15 :15’ ngày 25 tháng 10 năm 2012) 20 Đào Huy Khuê (1998), Chăm sóc sức khỏe trẻ em sản phụ người Tây Bắc, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam, NXB Nông nghiệp, tr 251-283 21 Nguyễn Trần Lâm (2006), Thay đổi xã hội Bệnh truyền nhiễm miền núi phía Bắc Việt Nam (Social Change and Infectious Diseases in the Northern) 22 Nguyễn Trần Lâm Trịnh Thị Huệ (2012), Đánh giá chiến lược truyền thông tỉnh miền núi, dự án Bộ Y tế – Cộng đồng Châu âu (HEMA) 23 Đỗ Tất Lợi (1991), Cây thuốc, vị thuốc Việt Nam, Tái lần thứ 6, NXB Khoa học Công nghệ, Hà Nội 24 Lê Đình Phái (2000), Những vấn đề dược học dân tộc – Môi trường ứng xử dân cư Việt Nam lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, NXB Đà Nẵng 25 Trần Hữu Sơn (2011), Một số vấn đề nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức xã, Văn hóa, thể thao du lịch Lào Cai 26 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn, Hà Nội 27 Thủ tướng Chính phủ (2001), Quyết định số 168/QĐ- TTg ngày 30/12/2001 chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, Hà Nội 28 Thủ tướng Chính phủ (2001), Quyết định 186/2001/QĐ - TTg ngày 7/12/2001 chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc, Hà Nội 29 Thủ tướng Chính phủ (2002), Cơng văn số 2685/VPCP-QHQT ngày 21/5/2002 phê duyệt Chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo, Hà Nội tham khảohoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio Tai262lieuTàiYliệuSinh Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio 30 Thông tư liên tịch Bộ Y Tế - Bộ Tài (2002), Thơng tư liên tịch Bộ Y Tế - Bộ Tài số 14/2002/TTLT/BYT-BTC thực QĐ 139/2002/ QĐ TT, Hà Nội 31 Tổng cục Thống kê (2001), Tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 1999, NXB Tổng cục Thống kê, Hà Nội 32 Tổng cục thống kê (2009), Tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2009, NXB Tổng cục Thống kê, Hà Nội 33 Tổng cục thống kê (2009), Niên giám thống kê y tế 2009 34 Nguyễn Thành Trung Nguyễn Văn Tư (2008), Các chuyên đề nguy sức khỏe số bệnh đặc thù khu vực miền núi, NXB Y học, Hà Nội 35 UNFPA 2008, Sức khỏe sinh sản đồng bào Hmông tỉnh Hà Giang: Một nghiên cứu nhân học y tế 36 Viện Dân tộc học Việt Nam, Các dân tộc Việt Nam (các tỉnh phía Bắc), NXB Khoa học xã hội, 1978 37 Viện Dân tộc học Việt Nam, Các dân tộc Việt Nam (các tỉnh phía Nam), NXB Khoa học xã hội, 1984 38 Viện Dân tộc học Việt Nam, Thông báo dân tộc học năm 2006, NXB khoa học xã hội, 2006 39 Viện Dân tộc học Việt Nam UBND Tỉnh Hòa Bình, DS-KHHGĐ - Các Dân tộc Hòa Bình, NXB Khoa học xã hội 40 Brown, Peter; Kendra Hatfield Timajchy and Jun Hu (1997), “Medical anthropology”, in: The Blackwell Dictionary of Anthropology, by Thomas J Barfield, Oxford: Basil Blackwell, page 316 - 318 41 Eriksen, Thomas Hylland (1998), Small places, Large Issues: An introduction to Social and Cultural Anthropology, Pluto Press 42 Evans, Grant (1993), Asia’s Cutural Mosaic: An Anthropological Introduction, Singapore, Prentice Hall Publisher 43 Gammeltoft, Tine (1990), Women’s body, women’s worries: Health and Family planning in a Vietnamese Rural community, Richmond, Surrey, UK: Curzonfor Nordic Institute of Asian Studies 44 Hardon, Anita; Boonmongkon, Pimpawun; Streefland, Pieter; Tan, Micheal Lim; Hongvivatana, Thavitong; Geest, Sjaak Van Der; Staa, Anneloes Van; and Varkevisser, Corlien, «Applied Health Research Manual Anthropology of Health and Healthcare”, Bangkok 263 tham khảo Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn Tài- liệu YSinhHoc.bio Tai lieu Y Sinh hoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio 45 Helman, Cecil (1990), Culture, Health and Illness: An Introduction for Health Professionals, 2th edn., Wight Publisher 46 Howard, Michael (1995), Contemporary Cutural Anthropology, 5th edn., Harper Collins College Publisher 47 In A.Sleigh, C.H Leng, P.K Hong et al (eds.), Mountains Vietnam, Population Dynamics and Infectious Diseases in Asia World Scientific, Singapore, p.138‐157 48 Jannkowiak, William (1997), “Gender” p217-220, in: the Blackwell Dictionary of Anthropology, ed Thomas J Barfield Oxford: Basil Blackwell 49 Kathleen A Culhane-pera (1999), “Hmông Indigenous Medical Knowledge: Methodology, Results and Application” Báo cáo chuẩn bị cho hội thảo Việt Nam – Thái Lan RCSD, Chiang Mai 50 Keyes, Charles F (1999), “Approach to the Study of the Indegenous Knowledge System: Some Preliminary Thought”, Báo cáo chuẩn bị cho hội thảo Việt Nam – Thái Lan RCSD, Chiang Mai 51 Ly Hanh Son (1998), “The Cultural Practices of the Dao Tien people in Hoa Binh as a result of the market economy”, Báo cáo hội thảo cộng đồng thiểu số môi trường thay đổi tài trợ Ford Foundation & Sida Foundation (Thụy Điển) 52 Báo Dân tộc, Chính sách dân tộc Đảng dân tộc thiểu số Tây Nguyên thực trạng giải pháp, truy cập http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=C ontent&op=details&mid=4829#ixzz1WC1PGhgT, lúc 15:30’ ngày 25/10/2012 53 Website: http://www.vtv.vn.article/Get/thực số sách xã hội vùng DTTS hội nhập phát triển – 414ff7e01c.html truy cập ngày 10/9/2012 tham khảohoc mien phi tai: YSinhHoc.vn - YSinhHoc.bio Tai264lieuTàiYliệuSinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân học y học và các tình huống lâm sàng, Nhân học y học và các tình huống lâm sàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay