ban do xe bus ha noi

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 10:12

Phố Nỉ 15 43 53 59 59 43 Sông Hồng 15 17 56 46 33 Đông Ngạc 55 58 www.hanoibus.com àng N gh Y eân 38 Ph 58 33 iT aø m 31 HANOI ECO TRANS PROJECT - Supported by EU Asia Pro Eco Programme 55 Long Bieân 28 50 33 45 55 Tr Ho g ươn Ph äu 22 41 N.T 45 øng D ie 50 33 45 âu 43 Lê Duẩn Lư ễn uy Ng 28 Tôn Thất Tùng Đường Giải Phóng 51 44 ơn ây S Ta Yết Kie ằn g ơn gB gD Trần Q Lê Duẩn ùc T 41 Tôn Cầu øng Hoa 23 iệu 33 uan 51 Ha ï 13 Ha ï 12 ùng La 22 Ho 33 àng eân uy ùng La 38 13 12 33 50 Ng 18 13 g 13 ôn Lư 22 48 ăn 51 Minh Khai âV Hoa 18 25 ãu G ia i Lie 50 30 h an í Th Ch ễn uy 26 18 Ng 35 h an í Th Ch ễn uy Ng 41 Va ên Ca o Bươ 25 30 55 60 g án gL éng 55 Sôn g Đư ờng 25 Tô L òch äu Tô Hie ờn 35 Ñö 33 19 h in M Kh 19 24 26 30 Chợ Mai Động 38 42 52 Lónh N am 30 42 19 24 Pháp Vân Lónh Nam Mai Động 52 36 48 36 38 42 52 24 26 30 36 38 38 19 Minh Khai 26 30 38 42 52 52 48 12 39 Văn Điển Đông Mỹ Thường Tín CÁC TUYẾN XE BUÝT - BUS LINES Long Biên - Hà Đông 13 BX Kim Mã - Mỹ Đình 25 Nam Thăng Long - Giáp Bát 37 Giáp Bát - Hà Đông 49 Trần Khánh Dư - KĐT Mỹ Đình II Major interchange station Trần Khánh Dư - Ba La 14 Bờ Hồ - Cổ Nhuế 26 Mai Động - SVĐ Quốc Gia 38 Nam Thăng Long - Mai Động 50 Long Biên - KLHTT Quốc Gia Other interchange station Giáp Bát - Gia Lâm 15 Long Biên - Phố Nỉ 39 Hoàng Quốc Việt - BX Nước Ngầm 51 Trần Khánh Dư - KĐT Trung Yên Long Biên - Lónh Nam 16 Giáp Bát - Mỹ Đình 27 28 Hà Đông - Nam Thăng Long Giáp Bát - Đông Ngạc 40 CV Thống Nhất- Như Quỳnh 52 CV Thống Nhất - BX Nước Ngầm Linh Đàm - Phú Diễn 17 Long Biên - Nội Bài 29 Giáp Bát - Tây Tựu 41 Giáp Bát - Nghi Tàm 53 Hoàng Quốc Việt - Đông Anh Ga Hà Nội - Thường Tín 18 BX Kim Mã - BX Kim Mã 30 Mai Động - Hoàng Quốc Việt 42 Kim Ngưu - Đức Giang 54 Long Biên - Bắc Ninh BX Kim Mã - Nội Bài 19 Trần Khánh Dư - Hà Đông 31 Bách Khoa - ĐH Mỏ 43 Ga Hà Nội - TT Đông Anh 55 BX Lương Yên - L.Biên - Cầu Giấy Các tuyến đường xe buýt Long Biên - Đông Mỹ 20 BX Kim Mã - Phùng Giáp Bát - Nhổn 44 Trần Khánh Dư - Mỹ Đình 56 BX Nam Thăng Long - Núi Đôi Các tuyến đường xe buýt phụ Bờ Hồ - Bờ Hồ 21 Giáp Bát - Hà Đông 32 33 Mỹ Đình - CV Hồ Tây Trần Khánh Dư - Đông Ngạc 57 Hà Đông - KĐT Mỹ Đình II 10 Long Biên - Từ Sơn 22 Gia Lâm - BV 103 34 Mỹ Đình - Gia Lâm 45 46 Mỹ Đình - Cổ Loa 58 Long Biên - Mê Linh Plaza 11 12 CV Thống Nhất - ĐH Nông Nghiệp 23 Ng Công Trứ - Ng Công Trứ 35 Trần Khánh Dư - Nam Thăng Long 47 Long Biên - Bát Tràng 59 TT Đông Anh - ĐH Nông Nghiệp BX Kim Mã - Văn Điển 24 BX Lương Yên - N.T.Sở - Cầu Giấy 36 Long Biên - Linh Đàm 48 Trần Khánh Dư - BX Nước Ngầm 60 CV Nghóa Đô - BX Nước Ngầm Điểm trung chuyển xe buýt Điểm trung chuyển xe buýt phụ Điểm đầu cuối xe buýt Major bus terminal Điểm đầu cuối xe buýt phụ Other terminal KH Điểm đầu, cuối tuyến xe buýt Line number at terminal KH Điểm trung chuyeån Line number at interchange station Bus route - Major line Bus route - Ordinary line Hướng Direction 48 51 52 Le 24 19 42 60 51 aùi 60 48 ho K Ng 51 19 50 43 g Trun 24 Kim ngưu 51 55 Trần Thánh Tông Lạc 30 18 26 Dư 42 ng ùnh 35 Hư àn K 42 y Tra Vườn hoa Y Éc Xanh 42 44 Kim ngưu 36 52 44 51 24 55 19 48 51 18 36 Loø Đú c øn Nha Thanh 18 Bến Xe Lương Yên 33 55 49 23 44 42 36 42 18 44 51 38 12 44 42 45 ưng Đạo Trần H 18 36 ế 35 Du 42 52 Phố Hu 38 31 àn ải Lò Đú c 23 23 31 35 31 26 38 18 19 35 44 45 48 49 51 40 45 Tăng Bạt Hổ 30 NT Nhậm 38 30 52 34 36 11 35 Baøi 35 23 52 Trần Khánh Dư 31 52 Hàng 35 Ng.Công Trứ Trần Khát Trân 26 18 Bến xe Nước Ngầm 36 18 âng To 23 â Thánh Le 11 31 31 Tạ Quang Bửu Tra Kh 45 Nh ùt Lớn 40 23 13 ng 43 40 Phan Chu Trinh Ngô Q uyền Hoa Lư 29 ua àn Q 40 38 23 Tuệ Tónh 35 40 45 49 àn 36 39 48 52 60 11 18 23 34 35 23 30 52 30 23 Bát tràng Nhà hát lớn Tie Bến xe Giáp Bát 16 21 25 28 29 32 37 41 60 37 11 18 Tra 23 40 11 18 Tổ h Lý T 31 ùi Tổ 30 40 11 30 52 11 59 55 18 23 40 36 Lê Tha àng 31 ên Ho Đinh Ti n 11 Ca Nguyễn Phong Sắc Phạm Văn Đâồng ên Va Phạm Hùng g ơn Lư 31 Quang 52 Trung 38 23 23 44 Chợ Mơ Trương Đònh ĐH Nông Nghiệp BĐX Ng Công Trứ 38 Đại La Hồ Linh Đàm 35 23 52 Trần Xuân Soạn 23 SVĐ Bách Khoa 26 43 Chợ Hôm 38 30 23 18 23 49 40 47 36 39 39 36 36 ợc 37 Lư Linh Đàm 35 g Đạo 36 12 h Tô Lòc h Nghò n 41 37 37 Soâng 37 60 52 11 49 45 11 31 44 35 36 29 Tấn 36 ệt Va 23 31 34 36 40 Tràng Tiền Plaza 49 Trần Hưn Thái Phiên Đại Cồ Việt 31 L 40 47 Như Quỳnh 59 Chương Dương 28 22 ïng 23 Lê Tha 54 ờng Ki 23 31 18 21 23 18 36 37 60 g L1 Q 11 43 C ên N Traøng 35 38 43 25 28 32 41 ät 22 36 Lý Thư Vincom 26 ua 31 34 40 Trần Nhân Tông ĐH Bách Khoa 12 Tro iang Kim G Hồ Bảy Mẫu 38 25 BV 103 60 11 40 43 52 19 Đònh Công g 39 23 70 ễn 16 21 25 28 32 36 41 õi Tra ờn 57 g 27 uy 22 C 60 Ng Đư 23 16 44 Lê 16 24 29 21 19 L.Đ g g n 23 Phố Vọng Đường Trường Chinh ụn ờn â Anh Phương Mai 19 29 uy 18 16 24 27 Ph 29 Tu 35 44 oD Đà 18 23 51 26 H Ng 14 Ph ạm äc 18 18 Bo ùa 30 51 28 14 18 T oïc 41 Ch ùn La ïng ro ãn 19 21 27 37 57 h ònh 25 26 32 35 41 44 51 ïch 30 CV Thống Nhất Ngã tư Kim Liên Chợ Ngã Tư Sở 60 àn P Th 35 25 32 41 aùi ø 40 Hồ Thiền Quang 41 Th Ha N.T Hiền Hồ Thiền Quang 11 43 Nguyễn Du 30 41 49 30 41 49 g õT 44 30 30 øn ươ Vu Đư Tie BX Hà Đông CHÚ GIẢI - LEGEND Th 26 Đ úy ye án uù 12 Th 57 gu át D Tra 51 29 60 N uy Ba La 12 Khâm Thiên 32 24 ùng La 18 g ờn 44 51 ạo Đ ng Ho ùm ia Kh g 23 ôn Đ Đư 16 13 G 28 Ô Chợ Dừa T Đ Kính 29 h 49 45 g Đạo 25 Trung 50 57 in ua 22 39 g ønh 52 34 38 40 25 aùn 24 27 51 60 39 øng âng Tha 13 16 22 M Co 32 38 40 43 49 52 2 ät D Hồ Hoàn Kiếm Thi Hai Ba ø Trưng Trần Hưn 39 Phạm Hùng Đường 70 ng â La 11 25 11 16 33 Kh 35 16 24 13 ươ T 33 úc 33 50 29 Đ 23 Th Cầu Trung Hòa 51 32 h 30 49 Đe 40 443 øng Kiệt 38 60 13 KĐT Trung Yên 32 ỳn Ga Hà Nội 25 24 44 26 50 Ho 30 23 28 33 Hu 23 28 18 12 13 22 23 TL Giảng Võ 6 Lý Thươ 32 40 49 h 49 38 14 18 23 Traøng 49 ọ Khu LHTT Quốc Gia 23 àn 38 49 57 Lê Đức Th øa Láng 35 Th 23 33 34 41 50 18 14 âng 25 â La 18 22 25 32 V 14 Bo N 54 Q 10 11 40 42 54 àu Ca ng Lo ên Bi Bờ Hồ Đe ûng ia G Văn Miếu QTG n 14 18 G H 45 49 Phố Chu 22 õ ầ 17 22 23 31 36 23 29 39 inh 23 BV Sanh Poân H 49 49 28 39 33 13 16 33 34 44 46 Caùt L 18 23 32 30 49 50 aùnh 26 BX Mỹ Đình 38 45 H Da 23 18 26 27 h 26 h 18 22 41 45 50 38 Tr 15 10 22 34 10 11 15 17 VH H Đậu 25 32 33 34 hú 31 H Đ 18 àn ïc Kh 29 Th 34 V Min ïc 33 25 38 â La Ngo Ñe 34 35 38 49 34 aùi Ho 50 18 18 32 50 25 Ng.Th 25 ong Traàn P 34 22 33 18 50 25 32 20 12 13 18 20 ng 46 24 55 16 20 25 33 CV Leâ nin 25 û Phu ân 34 Kim Maõ 18 20 àng Ph 45 28 25 Kim Mã 38 30 Cầu Giấy Lê Ho Gia 34 Vườn thú Thủ Lệ Quảng Trườn Ba Đình g 10 15 50 54 55 36 23 äu a 22 Bie 28 33 34 50 Phan Đ 50 45 ình Ph ùng ện Giấy Đội Cấn BX Buýt Kim mã 22 25 32 41 14 Đi Cầu Thánh Phùn g Hưn g 34 38 49 14 14 22 30 38 55 CV Bách Thảo 45 33 33 m Đe 27 28 30 32 Đào Tấn 14 54 Từ Sơn 17 BX Gia Lâm 17 22 31 36 47 ũ 50 Thám 45 Trấn V Quán 25 25 45 50 uê Dốc Ngọc Hà 27 14 33 Thụy Kh g Hoa Đội Cấn Lý Na ân ye 60 Hu 49 57 KĐT Mỹ Đình II 32 45 45 Hoaøn 27 25 27 35 26 26 27 28 30 32 49 57 14 14 Thaùm 30 45 55 30 55 20 25 26 49 20 16 aên 57 20 ûy 32 32 n Thu Nhoån Đền Voi Phục 35 inh Tr Đ N Xuâ 60 CV Nghóa Đô ĐHQG V Ng 29 57 29 Phùng g Hoa 25 27 ụ 59 42 Ph 14 28 46 Phú Diễn 38 35 35 38 45 29 Hoaøn ûi 14 27 30 14 45 27 â Đư 28 38 45 30 39 53 Hoàng Quốc Việt Khue 14 25 27 45 35 38 45 ên Bắc Ninh 15 Đức Giang 22 31 41 55 53 14 27 28 30 Hoàng Quốc Việt Tây Tựu 14 14 Thụy h hN iên g Th 45 35 27 Hồ Tây 14 25 un Y 50 Ba ïc Chợ Bưởi C an n 58 43 10 15 17 36 47 50 54 58 úc ầ 28 41 42 55 ụ Tr SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI Trung tâm Quản lý Điều hành GTĐT Hà Nội 16 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội 17 17 53 41 L3 Ho 33 33 46 53 Q âng C Ca h àu Dư ươ n 15 ông g ân So 58 10 45 14 45 g To 15 31 33 55 58 47 oàn 41 Võ Thò Sáu Bến đỗ xe Nam Thăng Long 43 Bà Triệu ãn H 59 Nghi Tàm Di 33 ệu 58 uye C Lon gQ uân Phạm Văn Đồng Ng 56 Đường 69 u 31 ân ờng 25 27 35 38 56 AÂ Xu 25 31 55 25 Đư 15 17 L3 33 Lạc 31 45 ĐH Mỏ 58 14 46 Đ.Ngạc Khu ĐTM Nam Thăng Long 58 25 28 31 28 46 Q 11 53 CV Nước 14 Cổ Loa 58 Mai 58 Cổ Nhuế 31 Đường An Dương Vương Bạch 31 40 46 Đông Anh 59 43 43 Cầu Thăng Long Đường Vónh Ngoïc 15 17 53 34 QL 23B Mai 17 53 56 Hanoi Bus Map - Plan des Bus de Hanọ Bạch 58 17 SƠ ĐỒ CÁC TUYẾN BUÝT HÀ NỘI 36 Mê Linh Plaza 15 56 15 Đường Phù Lỗ Cư 41 ûa B ắc 56 Nội Bài HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG : - Xác đònh hướng tuyến sơ đồ - Tìm tuyến qua vò trí nơi nơi đến - Nếu không có, tìm vò trí chuyển tuyến theo bước: * Tìm xung quanh vò trí nơi nơi đến * Xác đònh tuyến * Điểm chuyển tuyến nơi có tuyến tuyến đến * Kiểm tra để có phương án tốt (lộ trình ngắn nhất) 56 Sóc Sơn 56 CV Thống Nhất 56 Núi Đôi 56 Tỉnh lộ 131
- Xem thêm -

Xem thêm: ban do xe bus ha noi, ban do xe bus ha noi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay