Bồi dưỡng thanh niên

25 13 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 09:21

Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể trong thanh niên là một trong những đặc trưng cơ bản của người cán bộ làm công tác thanh niên. Đó là một trong những kỹ năng cơ bản trong hệ thống kỹ năng công tác thanh niên. Cùng với kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng tổ chức hoạt động góp phần khẳng định vị trí, vai trò và uy tín của người cán bộ. Thực tế đã chứng tỏ nhiều cán bộ Đoàn mất uy tín trước đoàn viên và thanh niên; gây thất vọng trước lãnh đạo là do yếu, thiếu về kỹ năng tổ chức hoạt động. Ngược lại rất nhiều cán bộ Đoàn cơ sở được đánh giá cao, có uy tín và được lãnh đạo tin tưởng cũng là do nói được, viết được, và tổ chức hoạt động giỏi. Kỹ năng tổ chức hoạt động góp phần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thanh niên, giúp người cán bộ tổ chức một cách có hiệu quả các hoạt động của Đoàn, Hội nhằm thực hiện nhiệm vụ chức năng của tổ chức mình và mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thanh niên.Tổ chức Đoàn cơ sở với vai trò là nền tảng của Đoàn, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phong an ninh của địa phương, đơn vị.Cán bộ Đoàn cơ sở có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức cơ sở Đoàn. Sự hấp dẫn của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, thanh niên phụ thuộc chủ yếu vào sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn. Cán bộ tốt hay kém là yếu tố quyết định phong trào ở cơ sở mạnh hay yếu.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cán bộ Đoàn cơ sở ngoài chuyên môn, nghiệp vụ, lòng nhiệt tình, say mê, phải giỏi kỹ năng và thành thạo các phương pháp tổ chức hoạt động. A KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Tên giảng: Chuyên đề KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI Thời gian giảng: 04 tiết Đối tượng người học: Mục tiêu: a Về kiến thức: Học viên nắm kiến thức kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi b Về kỹ năng: Giúp học viên vận dụng kiến thức kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi để triển khai thực q trình cơng tác c Về thái độ: Kế hoạch chi tiết Bước Nội dung lên lớp Bước Ổn định lớp Bước Kiểm tra cũ Bước Kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi Phương pháp Một số loại hình kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi Thuyết trình, hỏi - đáp Bước Chốt kiến thức Thuyết trình Bước Hướng dẫn câu hỏi ơn tập Thuyết trình, hỏi - đáp Phương tiện Micro Thuyết trình, hỏi - đáp Micro, máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án, giáo trình Micro, máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án, giáo trình Micro, máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án, giáo trình Micro, máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án, giáo trình Thời gian 2’ ’ 5’ 5’ Xác định trọng tâm, trọng điểm: Phần 2: Một số loại hình kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi B TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG Tài liệu bắt buộc: C NỘI DUNG BÀI GIẢNG Bước ( Ổn định lớp): ( phút) Bước ( Kiểm tra cũ): Không kiểm tra Bước 3: Giảng (165 phút) Kỹ tổ chức hoạt động tập thể niên đặc trưng người cán làm cơng tác niên Đó kỹ hệ thống kỹ công tác niên Cùng với kỹ nói, kỹ viết, kỹ tổ chức hoạt động góp phần khẳng định vị trí, vai trò uy tín người cán Thực tế chứng tỏ nhiều cán Đồn uy tín trước đồn viên niên; gây thất vọng trước lãnh đạo yếu, thiếu kỹ tổ chức hoạt động Ngược lại nhiều cán Đoàn sở đánh giá cao, có uy tín lãnh đạo tin tưởng nói được, viết được, tổ chức hoạt động giỏi Kỹ tổ chức hoạt động góp phần đổi nội dung, hình thức sinh hoạt niên, giúp người cán tổ chức cách có hiệu hoạt động Đồn, Hội nhằm thực nhiệm vụ chức tổ chức mang lại lợi ích thiết thực cho đồn viên, niên Tổ chức Đoàn sở với vai trò tảng Đồn, có nhiệm vụ tổ chức hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đồn viên, thiếu niên nhằm góp phần thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hố, xã hội, quốc phong an ninh địa phương, đơn vị Cán Đồn sở có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng tồn phát triển tổ chức sở Đoàn Sự hấp dẫn tổ chức Đoàn đoàn viên, niên phụ thuộc chủ yếu vào động, sáng tạo đội ngũ cán Đoàn Cán tốt hay yếu tố định phong trào sở mạnh hay yếu Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mình, cán Đồn sở ngồi chun mơn, nghiệp vụ, lòng nhiệt tình, say mê, phải giỏi kỹ thành thạo phương pháp tổ chức hoạt động Để đánh giá cán Đoàn giỏi, điều quan trọng khơng tự nguyện, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức, trị tốt, có tri thức thiếu niên công tác niên mà quan trọng phải biết vận dụng tri thức vào cơng tác Kỹ tổ chức hoạt động loại kỹ bản, thiếu người cán Đồn; việc hình thành phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng người cán Đoàn sở Việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ tổ chức hoạt động cho cán Đoàn sở q trình cơng tác, học tập, rèn luyện có ý nghĩa to lớn việc hình thành phát triển kỹ công tác niên thuộc tính nhân cách người cán Đồn Bởi cơng tác niên khơng khoa học mà nghệ thuật Có thể nói kỹ tổ chức hoạt động niên khơng cần thiết cán Đoàn sở mà quan trọng thiếu đội ngũ cán Đồn nói chung Kỹ tổ chức hoạt động phương tiện, công cụ để giúp cho cán Đồn tổ chức thành cơng nhiều hoạt động thiếu nhi rèn luyện nghiệp vụ cách thuận lợi có hiệu KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG THANH THIẾU NHI 1.1 Khái niệm kỹ tổ chức Kỹ tổ chức kỹ phức tạp Đó tổng hợp hệ thống thao tác (tư hành vi) qui trình hố Kỹ tổ chức nói lên lực người tổ chức hành động có hiệu tình cụ thể Người có kỹ tổ chức người thực có kết hành động tổ chức cách vận động tri thức công tác tổ chức vào việc tổ chức hoạt động cụ thể, biết lựa chọn thực phương thức hành động phù hợp với mục đích đặt điều kiện định Kỹ tổ chức hình thành phát triển người tổ chức có tri thức, có kinh nghiệm tổ chức, biết vận dụng hiểu biết kinh nghiệm vào hoạt động thực tiễn 1.2 Cấu trúc kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi Kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi hình thành, bộc lộ phát triển trình tổ chức thực hoạt động thiếu nhi Do xem xét cấu trúc kỹ theo nhóm kỹ hoạt động tổ chức nói chung Đó nhóm kỹ nhận thức, nhóm kỹ thiết kế, nhóm kỹ kết cấu, nhóm kỹ giao tiếp nhóm kỹ tổ chức thực 1.2.1 Nhóm kỹ nhận thức Nhận thức sở ban đầu định hướng cho việc xác định mục đích, ý nghĩa, phương tiện điều kiện thực hoạt động Kỹ nhận thức người cán tổ chức thể việc thơng hiểu mục đích, ý nghĩa, phương tiện, điều kiện đối tượng để thực thành công hoạt động niên Nhóm kỹ nhận thức bao gồm: - Kỹ xác định mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động - Kỹ xác định đối tượng tham gia hoạt động (nhu cầu, sở thích, nguyện vọng, khả cá nhân tập thể, thông hiểu đặc điểm tâm lý cá nhân) - Kỹ xác định điều kiện, phương tiện thực mục đích - Kỹ xác định nội dung hoạt động - Kỹ lựa chọn phương thức tác động nhằm lơi cá nhân tham gia tích cực tự giác 1.2.2 Nhóm kỹ thiết kế, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Bao gồm kỹ có liên quan đến việc qui hoạch tối ưu nhiệm vụ tổ chức hoạt động, xây dựng chương trình hành động cho thân tập thể Nhóm kỹ thiết kế bao gồm: - Kỹ xây dựng kế hoạch chung cho toàn chương trình hoạt động thân tập thể - Kỹ xây dựng nội dung, nhiệm vụ thân tập thể trình hoạt động niên - Kỹ xác định bước tiến hành tổ chức hoạt động niên - Kỹ thiết kế hình thức tổ chức hoạt động niên - Kỹ thiết kế hình thức kiểm tra, đánh giá hoạt động cá nhân tập thể trình tổ chức sinh hoạt niên 1.2.3 Nhóm kỹ kết cấu chương trình hoạt động Kỹ kết cấu bao gồm kỹ có liên quan đến việc xếp nhiệm vụ hoạt động thiếu nhi theo trình tự định Nhóm kỹ kết cấu bao gồm: - Kỹ kết cấu xếp chương trình hoạt động theo lơgic định để chương trình diễn liên tục, khơng có căng thẳng - Kỹ xếp thông tin cần thông báo cách khoa học Trên sở xếp hoạt động tập thể hướng vào nội dung trọng tâm - Biết dự kiến hoạt động tập thể - Kỹ xác định hoạt động thân trình điều khiển, huy người thực cơng việc 1.2.4 Nhóm kỹ giao tiếp Là kỹ liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ hợp lý người tổ chức người tổ chức trình tổ chức sinh hoạt thiếu nhi Nhóm kỹ thể kỹ đây: - Kỹ diễn đạt cách ngắn gọn vấn đề cần thông báo trình điều khiển chương trình hoạt động - Kỹ nhận xét ngắn gọn, khái quát tế nhị ý kiến đóng góp tham luận cần thảo luận biết đặt câu hỏi thu hút tham gia tranh luận thành viên - Kỹ đánh giá ý kiến thảo luận tập thể - Kỹ thiết lập mối quan hệ người tổ chức hoạt động với tập thể thành viên tham dự để tranh thủ ý kiến họ - Kỹ thuyết phục đối tượng 1.2.5 Nhóm kỹ tổ chức thực Là kỹ liên quan đến việc thực hành động theo mục đích đề Người có kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi người biết tổ chức mối quan hệ với người cán tổ chức phận, cá nhân tập thể cách phù hợp với điều kiện thực tế Những kỹ bao gồm: - Kỹ phân phối thời gian hợp lý cho bước tiến hành hoạt động thiếu niên - Kỹ phân cơng nhiệm vụ kiểm tra q trình thực nhiệm vụ cá nhân tập thể - Kỹ điều khiển, huy người thực nhiệm vụ theo chương trình xác định - Kỹ tổ chức hoạt động thân tập thể trình hoạt động - Kỹ tổng kết, đánh giá hoạt động tập thể trình tổ chức hoạt động 1.3 Mối quan hệ thành phần cấu trúc kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi Các nhóm kỹ có mối quan hệ mật thiết, đan kết với nhau, đảm bảo cho công tác đạt hiệu Trong kỹ nhận thức sở, điều kiện quan trọng để thiết kế, kết cấu tổ chức thực hoạt động điều kiện đảm bảo cho hoạt động đạt kết theo mục đích đề Thực tế cho thấy, cơng việc tiến hành thiếu hiểu biết đối tượng hoạt động, phương tiện, điều kiện cần thiết cho hoạt động đạt hiệu quả, hoạt động gặp vấp váp, sai lầm có đạt mục đích hoạt động ngẫu nhiên, tình cờ Kỹ thiết kế thể qua việc xác định đầy đủ, xác nhiệm vụ, kế hoạch, phương thức, biện pháp hành động… để đạt mục đích đặt Cơng việc phụ thuộc vào trình độ nhận thức người cơng việc, qui trình thực cơng việc Việc nhận thức đắn mục đích, yêu cầu phương tiện để đạt mục đích giúp cho xác định nhiệm vụ hoạt động cách hợp lý, xây dựng kế hoạch hành động phù hợp lựa chọn phương thức hành động tối ưu Kỹ kết cấu liên quan chặt chẽ với kỹ nhận thức kỹ thiết kế Nhờ có nhận thức, hiểu biết cơng việc, mà biết xếp nhiệm vụ theo trình tự để cơng việc tiến hành thuận lợi Mặt khác việc kết cấu nhiệm vụ phụ thuộc vào việc thiết kế nhiệm vụ, kế hoạch phương thức thực Khơng có thiết kế, khơng có kết cấu Thiết kế sở để kết cấu Kết cấu kết (hệ quả) thiết kế Quan hệ kỹ thiết kế kỹ kết cấu tựa quan hệ thiết kế kế hoạch hành động, công việc hướng thi cơng cơng việc theo trình tự nào, hình thức Kỹ giao tiếp tham gia vào tồn q trình hoạt động Do liên quan chặt chẽ với nhóm kỹ khác kỹ nhận thức, kỹ thiết kế, kết cấu tổ chức thực Kết giao tiếp đạt đến mức tùy thuộc vào nhận thức mục đích, đối tượng giao tiếp, vào việc thiết kế hình thức giao tiếp, nhiệm vụ giao tiếp, xếp nhiệm vụ trình giao tiếp… Đặc biệt kỹ giao tiếp liên quan chặt chẽ với kỹ tổ chức thực Việc điều khiển, huy, kiểm tra, đánh giá trình thực công việc tách rời kỹ giao tiếp Giao tiếp coi phương tiện để tiến hành công việc Kỹ tổ chức thực biểu thực tiễn nhận thức, thiết kế, kết cấu giao tiếp người hoạt động Tổ chức công việc có hiệu hay khơng phụ thuộc vào việc nhận thức mục đích, yêu cầu, phương tiện, điều kiện hoạt động, phụ thuộc vào việc xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hành động, phương thức hành động, xếp nhiệm vụ trình hoạt động có hay khơng phụ thuộc vào kỹ giao tiếp người tổ chức việc điều khiển, huy người hành động Từ phân tích đây, mơ hình hố cấu trúc kỹ tổ chức hoạt động sau: Kỹ nhận thức Kỹ thiết kế Kỹ giao tiếp Kỹ kết cấu Kỹ tổ chức thực Tuy nhiên, việc chia hệ thống kỹ thành nhóm có tính chất tương đối Thực chất nhóm kỹ đan kết vào nhau, diễn suốt q trình hoạt động Việc quy hoạch hàng trăm kỹ thành nhóm khác giúp ta xem xét, đánh giá kỹ tổ chức hoạt động người cách khái quát, toàn diện Xét chất kỹ tổ chức mà nói, cấu trúc thể cách đầy đủ nội dung khái niệm kỹ tổ chức Đó tri thức hiểu biết người công việc, tâm lý người, tri thức việc điều khiển, huy, kiểm tra, đánh giá việc thực công việc cá nhân vận dụng tri thức vào cơng tác tổ chức thực hoạt động Năm nhóm kỹ liên quan chặt chẽ, đan kết với nhau, hỗ trợ nhau, đảm bảo cho công tác tổ chức hoạt động niên có hiệu Như phân tích, việc xếp kỹ tổ chức thành nhóm có ý nghĩa tương đối, thuận lợi cho q trình nghiên cứu, dễ lượng hố chúng mức độ định Thực chất kỹ tổ chức lẫn vào nhau, diễn theo ba giai đoạn sau: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn tổ chức thực giai đoạn đánh giá, tổng kết hoạt động Giai đoạn chuẩn bị: giai đoạn quan trọng Kết hoạt động thiếu niên phụ thuộc phần lớn vào khâu chuẩn bị Trong giai đoạn này, kỹ tổ chức người cán Đoàn thể việc xác định mục đích, nội dung, nhiệm vụ tổ chức, phân cơng nhiệm vụ có tính đến đặc điểm tâm lý cá nhân, kiểm tra đôn đốc việc thực nhiệm vụ Giai đoạn tổ chức thực hiện: giai đoạn hành động thực tế người cán Đoàn Giai đoạn thể tập trung kỹ tổ chức người cán Đoàn Nếu giai đoạn đầu, kỹ tổ chức liên quan đến nhận thức công việc, thông hiểu tâm lý cá nhân phân công nhiệm vụ phù hợp với khả người, giai đoạn này, kỹ tổ chức liên quan đến việc vận dụng hiểu biết (ở giai đoạn chuẩn bị) vào việc điều khiển, huy người thực công việc Giai đoạn đánh giá, tổng kết: giai đoạn cuối khơng thể thiếu q trình tổ chức hoạt động Giai đoạn gồm kỹ liên quan đến việc đánh giá nhận xét việc thực nhiệm vụ cá nhân tập thể q trình tổ chức hoạt động thiếu nhi, có tính đến việc biểu dương, khen thưởng thành tích cá nhân tập thể Qua ta đánh giá phần kỹ tổ chức người cán Đoàn Ngoài giai đoạn này, kỹ tổ chức thể việc rút kinh nghiệm để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tập thể Có thể mơ hình hóa giai đoạn tổ chức hoạt động sau: Giai đoạn chuẩn bị Giai đoạn tổ chức thực Giai đoạn tổng kết đánh giá Các giai đoạn có quan hệ mật thiết với nhau, đảm bảo cho cơng tác tổ chức hoạt động có hiệu Trong đó, giai đoạn chuẩn bị điều kiện cần giai đoạn sau đạt hiệu Giai đoạn tổ chức thực tổng kết đánh giá vừa hệ quả, vừa điều kiện đủ để tiến hành có hiệu hoạt động 1.4 Các yếu tố tác động đến việc hình thành kỹ tổ chức hoạt động thiếu niên Là thuộc tính nhân cách cán Đoàn, kỹ tổ chức hoạt động niên hình thành phát triển chủ yếu trình hoạt động thực tiễn cán Đoàn Tuy nhiên, trình độ phát triển kỹ người thường khác nhau, tuỳ thuộc vào khả năng, sở trường người điều kiện, hồn cảnh khách quan Có thể nêu yếu tố sau tác động đến việc hình thành phát triển kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi Thứ nhất, yếu tố bẩm sinh, di truyền: yếu tố điều kiện, tiền đề vật chất qui định chiều hướng tốc độ hình thành kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi Lựa chọn cán làm công tác thiếu nhi cần ý đến yếu tố Thứ hai, yếu tố hoàn cảnh mơi trường: yếu tố quan trọng, góp phần định đến việc hình thành phát triển kỹ tổ chức hoạt động thiếu niên Đó điều kiện kinh tế, trị, văn hóa xã hội, trình độ dân trí, quan tâm lãnh đạo, đạo cấp uỷ Đảng, phối hợp tạo điều kiện quyền ban ngành đồn thể, mơi trường giáo dục, đào tạo hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm đoàn viên thiếu nhi… Thứ ba, yếu tố hoạt động tích cực, động, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thân người cán Đoàn Đây yếu tố định đến việc hình thành phát triển kỹ tổ chức hoạt động thiếu nhi Tiểu kết: MỘT SỐ LOẠI HÌNH VÀ KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN 2.1 Kỹ tổ chức chương trình giao lưu Trong trình tổ chức hoạt động thực tiễn Đoàn, Hội, loại hình mà Đồn, Hội sở đến thờng xun tổ chức chương trình giao lưu chương trình có tính chất giao lưu Có nhiều loại hình giao lưu có tính chất khác nhau: giao lưu với nhân vật lịch sử, giao lưu với tài trẻ, giao lưu văn nghệ, giao lưu thể dục thể thao, giao lưu quốc tế… nhiều hình thức tổ chức khác như: liên hoan, sân khấu hoá, hội thi, gặp gỡ… Dù nội dung hình thức thể nào, muốn cho chương trình giao lưu thành cơng, theo kinh nghiệm thực tiễn cần lưu ý nội dung sau: 2.1.1.Ý tưởng - Chủ đề (tên gọi) - Đối tượng tham gia chương trình Ý tưởng - chủ đề - đối tượng yếu tố then chốt, có mối quan hệ biện chứng lẫn để từ người tổ chức chương trình thiết kế chương trình giao lưu phù hợp đáp ứng đựơc mục đích yêu cầu đề thu hút quan tâm cho ngời tham dự Thứ tự yếu tố có đựơc hố vị cho để hình thành chương trình giao lưu người tổ chức phải trả lời câu hỏi: tổ chức chương trình nhằm mục đích gì? chủ đề (tên gọi) cho phù hợp? Chương trình cho ai? Với câu hỏi tổ chức chương trình nhằm mục đích gì? tức phải hình dung loại hình tổ chức, hay gọi phác thảo ý tưởng Ví dụ để kỷ niệm ngày miền Nam giải phóng, thống đất nớc 30/4, Đoàn sở xã A tổ chức chương trình ơn lại truyền thống 30/4 gặp gỡ giao lưu với nhân chứng lịch sử Việc dự kiến tổ chức chương trình kỷ niệm 30/4 ý tưởng, chương trình nhằm mục đích giúp cho tuổi trẻ tồn xã ơn lại truyền thống giao lưu nhân chứng lịch sử 30/4 Nhưng đơn gọi chương trình ơn lại truyền thống 30/4 gặp gỡ giao lưu với nhân chứng lịch sử 30/4 chương trình q lớn, khơng thể thực Chính thế, Đồn xã xác định chủ đề (tên gọi): Gặp gỡ nhân chứng lịch sử 30/4 tuổi 20 Từ thấy tên gọi (chủ đề) đựơc xác định rõ, đối tượng mà chúng hướng đến cho chương trình niên tuổi 20 Ý tưởng Đối tượng Chủ đề Tóm lại, hình dung yếu tố đỉnh tam giác, để tạo thành tam giác khơng thể thiếu đỉnh 2.1.2 Kịch - chọn người dẫn chương trình: Nhìn chung, xác định ý tưởng - chủ đề - đối tượng cơng việc người thực chương trình tổ chức chương trình với cơng đoạn sau: a Chuẩn bị kịch Chương trình dù lớn hay nhỏ cần chuẩn bị kịch chi tiết, gồm nội dung sau: Th ời gian (1) Nội dung chi tiết (2) Lời dẫn chương trình (3) Nhâ n vật trả lời Cơ sở Âm vật chất thanh, ánh trang bị sáng (4) (5) G hi (6) ( 7) định tiết gian Xác Xác Phù Xác Bàn, Mic chi định chi tiết hợp theo định câu hỏi ghế, phim ro dây hay thời thời gian thời gian cho nhạc… không dây, trả lời ánh sáng 7h- 7h307h3 0-7h50 Đón khách văn phòng khách Tuyên Kính bố lý do, giới thưa thiệu đại biểu đồng chí đại biểu… B2 Phòn g họp /c tiếp Micro không dây cho MC, đèn chiếu vào MC Lưu ý: Nhiều chương trình giao lưu thành cơng ngồi việc thiết kế kịch tốt phần quan trọng nhờ vào ngời dẫn chơng trình (MC) Thực tế cho thấy việc chuẩn bị lời dẫn chơng trình (3) quan trọng giúp cho MC khơng phạm vào lời sai sót, nói thừa, nói lặp lại nhiều lúng túng gặp cố b Chọn MC: Đ A Người đựơc chọn làm người dẫn chơng trình (MC) phải đựơc tham gia từ khâu xây dựng kịch bản, MC đựơc nắm bắt nội dung hiểu đựơc vấn đề muốn nói MC phải dành thời gian nghiên cứu kỹ kịch bản, chương trình Nếu chương trình có giao lưu với nhân vật phải nghiên cứu kiện, gặp gỡ nhân vật ngời biết rõ nhân vật để nắm vững thông tin, phục vụ cho lời dẫn chương trình cho MC có nhiều chất liệu diễn đạt lời dẫn mình, tránh trường hợp ngời tổ chức chơng trình chuẩn bị hết chuyện, MC ngời giới thiệu lại chương trình, chơng trình bị sơ cứng, MC không hiểu rõ vấn đề để truyền đạt 2.1.3 Công tác lễ tân (hậu cần) phục vụ chương trình: Đây phần khơng phần quan trọng chương trình, có chương trình chuẩn bị kịch tốt, cần sơ xuất lễ tân làm giảm chất lợng chơng trình, chương trình giao lu quốc tế bên cạnh kịch nội dung thường kèm theo kịch lễ tân riêng, đẻ hạn chế ảnh hưởng lễ tân, ngời tổ chức chương trình cần ý điểm sau: a Thiệp mời (Giấy mời): Đây khâu quan trọng cơng tác lễ tân, khách có muốn tham dự chương trình hay khơng phần nội dung thể thiệp mời có hồn hảo hay không, thiệp mời phải nghiêm túc, lịch sử, đầy đủ thơng tin b.Tiếp khách - đón khách: Thơng thường nên đặt bàn tiếp khách phía trước bên ngồi nơi diễn hoạt động cử lực lượng hướng dẫn khách vào vị trí ngồi, vừa thể lòng tơn trọng với khách mà mong muốn họ đến tham dự, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho điểm dẫn, an ninh trật tự c Nước uống trái (Nếu có): Có cách chuẩn bị: để bàn sẵn nơi khách ngồi có khu vực để riêng bánh, trái cây, nớc uống góc sẽ… để khách tự nhiên dùng Các cơng việc phải hồn tất trước khách bớc vào chơng trình Ngời phục vụ phải ăn mặc lịch sự, thông thờng nữ mặc áo dài, nam thắt cravát Tuyệt đối tránh việc khách ngồi xem chương trình, tiếp tân đem nước mời tới lui mặt khách - Đối với người phát biểu phải có tiếp tân chuẩn bị nước, có ly mở lắp chai nước sẵn (nếu nước suối…) từ bên ngoài, tránh việc để nguyên chai nước suối, không mở lắp lịch d Tặng hoa hay quà lưu niệm sân khấu: Công việc tưởng chừng đơn giản nhng phần nhiều ngời tổ chức chương trình ý, cán làm tiếp tân phải đựơc chuẩn bị kỹ, cần đến địa điểm tổ chức trớc để khảo sát địa điểm cách xuất nh cho hợp lý Có điểm lu ý làm tiếp tân, đặc biệt tặng hoa hay quà lu niệm: - Ăn mặc lịch sử: Nữ mặc áo dài, nam thắt cravát - Khuôn mặt phải rạng rỡ, tươi vui, hướng vào người tặng - Không đựơc quay lưng khán giả, chí kể lúc vào e Trang trí phục vụ chương trình: Cần đảm bảo tính nghiêm túc đơn giản ấn tượng Nghiêm túc câu chữ chuẩn xác, huy hiệu hay biểutượng thức, tránh trường hợp phơng chữ trang trí l loẹt, kiểu cách khơng cần thiết 2.1.4 Tổ chức chương trình: Sau tất cơng tác chuẩn bị chu đáo trên, việc tổ chức thực chơng trình chắn tốt Tuy nhiên có nhiều chương trình thời gian chuẩn bị gấp, việc điều hành chuẩn bị chương trình thiếu tính khoa học nhiều lý khác… nên chương trình diễn không mong muốn Điều ý tốt chức chương trình là: Phải bố trí ngời điều phối chương trình ngồi sân khấu, ngời điều phối giúp cho người tổ chức chương trình liên kết chuẩn bị điều hành tiết mục chơng trình, xử lý tất nội dung liên quan để giúp cho MC yên tâm sân khấu, tránh trờng hợp ngời tổ chức chương trình, MC điều phối chương trình khơng nên 2.1.5 Sau chương trình: Cần mở hồ sơ lưu kịch chương trình, kèm theo lưu ý chương trình vừa tổ chức mặt để rút kinh nghiệm cho chơng trình sau tốt hơn, chắn chúng thực nhiều chơng trình tương tự 2.2 Hội trại niên 2.2.1 Mục đích ý nghĩa Trại hình thức hoạt động thích hợp với niên Thanh niên thích giao lưu thơng qua hoạt động tập thể, thích khám phá điều lạ, gần gũi với thiên nhiên vận dụng hiểu biết sống, lao động, sáng tạo Trại đáp ứng nhu cầu sở thích niên nâng cao hiểu biết mặt, rèn luyện kỹ cần thiết hoạt động xã hội Trại hình thức lập "làng" lưu động mà dân du mục thường dùng, quân đội thường đóng trại hành quân, tổ chức đoàn thể, trường học thường dùng hình thức trại để tổ chức liên hoan họp bạn, tổng kết mừng công, tập huấn chuyên đề Trại nơi niên hoà nhập vào tập thể với hình thức "học mà chơi, chơi mà học" Hoạt động trại thường mang tính đồng đội cao, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thành viên cộng đồng, xây dựng bầu khơng khí thân ái, đồn kết gắn bó q trình hoạt động trại sau ngày cắm trại 2.2.2 Một số loại hình chủ yếu: - Trại dã ngoại: thường gắn với hoạt động tham quan, dã ngoại, picnic, thường tổ chức với mục đích nghỉ ngơi, thư giãn - Trại ngắn ngày: tổ chức khoảng thời gian từ đến ngày với mục đích để học tập, thay đổi khơng khí sinh hoạt tham gia cơng tác xã hội địa phương - Trại tập huấn: nhằm mục đích huấn luyện cho niên chuyên môn, kỹ nghiệp vụ công tác, kỹ tổ chức hoạt động cho niên - Trại bay: dùng cho hoạt động dài ngày nhiều địa điểm khác Thường trại động dành cho niên thực tháo vát, có sức khoẻ giỏi kỹ hoạt động xã hội - Hội trại thi tài: thường tổ chức gần với địa phương đơn vị với mục đích nâng cao kiến thức nghề nghiệp, tay nghề chuyên mơn hình thức thi thố tài năng, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn - Hội trại truyền thống: hình thức hoạt động sáng tạo phong trào niên, giúp cho niên nhận thức rõ truyền thống Đảng, dân tộc, Đoàn, địa phương, đơn vị; tạo cho họ cảm xúc sâu sắc, khơi dậy họ niềm tin tới tương lai Hội trại truyền thống thường tổ chức vào ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn kiện trọng đại khác - Trại liên hoan họp bạn: nhằm mục đích hội họp người có chung sở thích, nhu cầu, ý tưởng, lứa tuổi hay nghề nghiệp nhằm để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm Trại liên hoan họp bạn tổ chức quy mô lớn (tỉnh, khu vực, quốc gia) 2.2.3 Kỹ tổ chức Chuẩn bị cho hội trại Xây dựng kế hoạch hội trại bao gồm nội dung sau: Mục đích, yêu cầu Chủ đề hội trại Thành phần, đối tượng tham gia Thời gian, địa điểm Nội dung, hình thức hoạt động Biện pháp tổ chức thực Thiết kế chương trình chi tiết hội trại thường có mục sau : Thứ tự Nội dung hoạt động Thời gian Địa điểm Lực lượng tham gia Lực lượng phối hợp Người phụ trách Cơ sở vật chất, phương tiện Phương án khác Ghi  Trình duyệt triển khai kế hoạch, chương trình hội trại Sau kế hoạch chương trình hội trại cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần khẩn trương triển khai cho đơn vị tham gia để xúc tiến hoạt động chuẩn bị cho hội trại Trước ngày trại (hoặc khai mạc hội trại) cần họp ban huy trại để kiểm tra, đánh giá tình hình chuẩn bị, bổ khuyết kịp thời thiếu sót, đảm bảo trại (hội trại) diễn kế hoạch, chương trình thống  Chuẩn bị nhân cho hoạt động hội trại - Ban tổ chức hội trại: có nhiệm vụ tổ chức điều hành hoạt động suốt trình hội trại, gồm trại trưởng (phụ trách chung) hai trại phó (phụ trách hoạt động sở vật chất) - Các tiểu ban hội trại: phụ trách điều hành mảng công việc hoạt động hội trại (nội dung, khánh tiết, lễ tân, hậu cần, an toàn, thi đua ) - Ban giám khảo thư ký: có nhiệm vụ chấm thi tổng hợp kết thi hội trại  Chuẩn bị sở vật chất, phương tiện kinh phí phục vụ hội trại - Sân bãi, địa điểm cắm trại: điều kiện quan trọng cho thành cơng hội trại Nếu có điều kiện nên cắm trại nơi có di tích lịch sử đất nước, địa phương để giáo dục truyền thống cho niên Địa điểm cắm trại phải bảo đảm yếu tố sau: đủ rộng để dựng trại tổ chức hoạt động hội trại; trại phải tập trung; gần nơi cư trú; giao thông thuận tiện; có điện, nước phục vụ cho sinh hoạt trại; có nơi để trú nắng, mưa; tránh nơi có nguy an tồn cho sinh hoạt trại… - Cơ sở vật chất, kinh phí: sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ vật liệu phục vụ cho hoạt động sinh hoạt tập thể… Kinh phí tổ chức hoạt động huy động từ nguồn sau đây: duyệt theo kế hoạch; từ đơn vị tham gia hội trại; nhà tài trợ; ban ngành, đoàn thể, tổ chức Hội có liên quan hỗ trợ; đóng góp trại sinh; kinh phí hội trại tạo sản phẩm trại…  Chuẩn bị văn pháp lý: định thành lập ban tổ chức hội trại, tiểu ban, hội đồng giám khảo; nội qui, qui chế sinh hoạt trại; bảng điểm hướng dẫn chấm điểm cho thi…  Chuẩn bị phương án dự phòng: để khắc phục cố ý muốn (trời mưa, điện, nước…), nhà tổ chức cần có phương án dự phòng nhằm đảm bảo thực nội dung, chương trình hội trại b) Nội dung, chương trình hoạt động hội trại  Tập kết đến địa điểm hội trại Cách1: + Tập trung đơn vị địa điểm xuất phát + Điểm danh đơn vị kiểm tra số lượng người tham gia, dụng cụ mang theo + Hành quân địa điểm hội trại Có thể bắt đầu tập kết đến địa điểm thơng qua trò chơi lớn, đến địa điểm dựng trại dùng mật thư hay truyền tin để dẫn cho đơn vị vị trí dựng trại nhằm tạo khơng khí sơi động trại từ hoạt động + Ban huy dẫn địa điểm dựng trại cho đơn vị Cách2: + Các đơn vị tập kết địa điểm hội trại + Kiểm tra số lượng người tham gia, dụng cụ mang theo + Nghỉ 30 phút + Các đơn vị nhận vị trí tiến hành dựng trại, (Ban tổ chức nên qui định thời gian dựng trại tổ chức thi dựng lều nhanh đơn vị)  Khai mạc hội trại - Các trại viên tập trung địa điểm để làm lễ khai mạc - Chào cờ - Trại trưởng đọc lời khai mạc - Các hoạt động phục vụ cho lễ khai mạc: thể dục nhịp điệu, võ thuật, biểu diễn nghệ thuật… - Các đại biểu ban huy thăm đơn vị chấm trại  Các hoạt động trại Tuỳ theo quy mô, thời gian số lượng đơn vị tham gia mà lựa chọn tổ chức hoạt động trại (ở mục 4) cho phù hợp  Tổng kết, bế mạc hội trại - Công bố kết quả, giải thưởng cho thi - Trại trưởng đánh giá kết đơn vị tham gia hoạt động tuyên bố bế mạc - Hạ lệnh nhổ trại, thu dọn đồ đạc, làm vệ sinh khu vực cắm trại, hành quân c) Một số hoạt động tổ chức hội trại Tuỳ theo loại trại, mục đích yêu cầu trại mà đề hoạt động thích hợp sau:  Trò chơi lớn Là chơi với qui mơ lớn số lượng người tham gia, thời gian, địa điểm nội dung chơi Cụ thể: - Thi nhận phát tín hiệu morse, semafore - Thi hành quân theo dấu đường - Thi dịch thực theo mật thư - Thi trò chơi nhỏ (những trò chơi qui định hành quân theo dấu đường thực mật thư)  Thi kỹ dựng lều - Thi cắm trại nhanh: nhóm dự thi với số lượng người nhau, điều kiện phương tiện phải đảm bảo dựng trại kỹ thuật nhanh - Thi trại đẹp: đẹp bao gồm thơng minh, sáng tạo cách trình bày, kỹ thuật qui định, hình thức hài hồ cân đối, trật tự, vệ sinh nội vụ gọn gàng,  Các thi khác: Thi kéo co, thi cắm hoa, thi đấu thể thao, thi trò chơi, thi văn nghệ, thi hoá trang, thi hùng biện, thi thể thao, cờ tướng, cờ vua, cầu lơng, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, kéo co,thi cắm hoa, thi nấu ăn, thi văn nghệ, thi đồng diễn thể dục, võ thuật… Tổ chức vui chơi cho niên thơng qua hình thức hội thi vấn đề cần nghiên cứu phổ biến rộng rãi Cuộc thi động lực thúc đẩy niên phát huy tinh thần sáng tạo khả ứng xử hoạt động Cuộc thi vui chơi niên nhẹ nhàng mang tính giáo dục cao Nếu biết kết hợp trò chơi dân gian, trò chơi truyền thống với trò chơi đại góp phần đáp ứng nhu cầu giải trí cho niên định hướng cho họ công việc sống hàng ngày Tuỳ mục tiêu hội trại hoàn cảnh cụ thể, tuỳ sở vật chất đối tượng tham gia mà lựa chọn tổ chức thi cho phù hợp, có hiệu giáo dục cao Không nên tổ chức thi dạng cá cược, ganh đua hay lợi nhuận mà ảnh hưởng đến giá trị truyền thống tốt đẹp vốn có trò chơi Ngồi ra, hội trại tổ chức hoạt động khác như: múa hát tập thể; gặp gỡ giao lưu đơn vị; tham quan, viếng nghĩa trang; hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; lửa trại - Thu dọn trường 2.3 Câu lạc niên 2.3.1 Những vấn đề chung a) Khái niệm câu lạc Câu lạc phương thức tổ chức hoạt động xã hội, nhằm tiến hành hoạt động trị, xã hội, văn hố, khoa học, giải trí… tổ chức, đơn vị nhằm tập hợp quần chúng có sở thích vào sinh hoạt với nội dung mục tiêu định Câu lạc niên loại câu lạc theo lứa tuổi Đoàn niên tổ chức quản lý Đó phương thức hoạt động Đồn nhằm đem lại quyền hưởng thụ văn hoá, văn nghệ, quyền nghỉ ngơi vui chơi giải trí tích cực cho niên, đồng thời giáo dục, động viên, tổ chức niên tham gia tự giác vào trình quản lý sáng tạo xây dựng đời sống văn hoá sở b) Mục đích ý nghĩa Câu lạc nơi có hoạt động phong phú, phù hợp với nhu cầu lợi ích niên, tạo mơi trường cho sáng kiến tài khiếu niên bộc lộ, phát triển Bên cạnh định hướng giá trị mới, tạo điều kiện cho niên trưởng thành mặt Câu lạc niên Đồn, Hội lập nhằm mục đích: - Tun truyền, nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống dân tộc cho niên - Tạo điều kiện cho niên giao tiếp, ứng xử, vui chơi giải trí lành mạnh (chơi mà học), bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng công tác sống - Giúp niên giải vấn đề khó khăn, vướng mắc học tập, lao động, công tác sống hàng ngày - Giúp tổ chức Đoàn, Hội tập hợp đoàn kết tầng lớp, đối tượng niên thông qua hoạt động câu lạc như: văn hoá, văn nghệ, học tập, lao động nghề nghiệp hoạt động xã hội khác, góp phần đổi nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn phong trào niên c) Chức câu lạc niên - Giáo dục rèn luyện hội viên Câu lạc niên phương thức hoạt động sinh động có hiệu Đồn, Hội cơng cụ để giáo dục trị, tư tưởng văn hoá, giáo dục truyền thống giáo dục thẩm mỹ cho niên Đồng thời môi trường tiên tiến để hội viên tự điều chỉnh nhận thức, hành vi, rèn luyện phấn đấu trưởng thành - Tổ chức giao tiếp, ứng xử Qua loại hình sinh hoạt khác câu lạc bộ, niên có dịp giúp học tập, trao đổi kinh nghiệm sống, phát huy mặt tốt đẹp, cải thiện uốn nắn biểu tiêu cực, lỗi thời lạc hậu, kích thích tính chủ động, sáng tạo, tính tích cực xã hội, xây dựng nếp sống văn minh lịch tiến - Nâng cao nhận thức rèn luyện kỹ Trên sở nhu cầu, nguyện vọng, sở thích đối tượng niên với điều kiện, hồn cảnh nghề nghiệp khác Câu lạc có trách nhiệm bước thoả mãn, đáp ứng nhằm nâng cao nhận thức mặt học tập, lao động công tác cho niên Đồng thời giúp họ rèn luyện kỹ học tập, công tác quan hệ xã hội d) Nguyên tắc hoạt động - Hiệu giáo dục nguyên tắc quan trọng câu lạc Mọi hoạt động câu lạc phải đặt đạo trực tiếp cấp Đoàn, phải định hướng giá trị nhằm giáo dục niên theo lý tưởng Đảng, hướng tới chân, thiện, mỹ - Đảm bảo tính thiết thực quần chúng rộng rãi Xuất phát từ nhu cầu, lợi ích niên đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi Câu lạc giúp niên giải băn khoăn vướng mắc, nâng cao hiểu biết mặt Câu lạc phải đáp ứng nhu cầu đối tượng niên Phát huy lực sáng tạo, ý thức làm chủ hội viên hoạt động câu lạc - Đảm bảo tính tự nguyện, tự quản sử dụng thời gian rỗi Câu lạc hình thành hoạt động sở nhu cầu nguyện vọng tự nguyện tự giác niên Các nội dung hoạt động hội viên sáng tạo đề xuất phong phú thường xuyên đổi dựa vai trò tự quản niên; trì hoạt động khơng ảnh hưởng đến học tập, lao động công tác niên 2.3.2 Nội dung, hình thức sinh hoạt a) Nội dung - Giáo dục chân, thiện, mỹ cho niên - Phổ biến kiến thức khoa học công nghệ - Nâng cao nhận thức mặt sống cho niên gắn với chủ đề định (Ví dụ: dân số, sức khoẻ, mơi trường; sức khoẻ sinh sản vị thành niên; phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS…) Nội dung sinh hoạt câu lạc tuỳ thuộc vào đối tượng, loại hình câu lạc cụ thể - Hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao - Nêu gương người tốt việc tốt - Tổ chức cắm trại, tham quan, dã ngoại, hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh - Hỗ trợ niên hoạt động sản xuất, kinh doanh, lập nghiệp b) Hình thức: - Tuyên truyền, cổ động, triển lãm, báo tường, panô, phát - Toạ đàm, hội thảo, diễn đàn, sinh hoạt chủ đề, thảo luận đề tài lựa chọn - Diễn giảng: sử dụng mạng lưới cộng tác viên, báo cáo viên - Truyền thông: hoạt cảnh, tạp chí miệng, kể chuyện - Lễ hội quần chúng: diễu hành, mít tinh, cắm trại, hội - Biểu diễn văn nghệ - Thi đấu thể thao - Tổ chức thi tìm hiểu, thi lịch, thi tay nghề, thi hùng biện 2.3.3 Tổ chức, hoạt động câu lạc thếu niên a) Công tác chuẩn bị tiến hành mắt câu lạc - Ban chấp hành Đoàn sở tiến hành khảo sát tình hình niên, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng niên Từ xác định loại hình câu lạc thành lập (câu lạc gia đình, câu lạc trước nhân, câu lạc bạn gái, câu lạc bóng đá, câu lạc tiếng Anh, câu lạc doanh nghiệp trẻ ) - Báo cáo, đề đạt thống chủ trương với lãnh đạo Đảng, quyền Đồn cấp trực tiếp việc thành lập câu lạc - Lập kế hoạch chi tiết, từ xác định mục đích, yêu cầu nội dung, phương thức hoạt động, công tác vận động thu nạp hội viên, sở vật chất, kinh phí, địa điểm - Chuẩn bị nhân tham gia Ban chủ nhiệm câu lạc - Xây dựng điều lệ qui chế hoạt động câu lạc - Luyện tập chương trình lễ mắt câu lạc b) Tổ chức máy - Ban chủ nhiệm: điều hành tồn cơng việc câu lạc bộ, bao gồm chủ nhiệm người có lực tổ chức, có uy tín, hiểu biết cơng tác câu lạc (nên cấu thành uỷ viên BCH Đồn) Một phó chủ nhiệm phụ trách nội dung người nhiệt tình, động, có hiểu biết nghiệp vụ câu lạc Một phó chủ nhiện phụ trách sở vật chất, kinh phí - Các tiểu ban chun mơn: Tuỳ thuộc vào tính chất, nội dung loại hình câu lạc để thành lập tiểu ban cho phù hợp Các tiểu ban thường thành lập nhằm khai thác hết tiềm thành viên đảm bảo cho câu lạc hoạt động có hiệu quả, sát thực tế, với nội dung định c) Cơ sở vật chất câu lạc - Tốt câu lạc có địa điểm riêng để sinh hoạt thuê, mượn trụ sở cơng cộng, đảm bảo trì hoạt động thường xuyên - Cơ sở vật chất phục vụ cho nội dung sinh hoạt câu lạc thuê, mượn, tận dụng điều kiện có điạ phương, mua sắm thêm hay huy động từ thành viên câu lạc - Kinh phí huy động từ nhiều nguồn khác nhau: thành viên câu lạc tự nguyện đóng góp, hỗ trợ quyền, ban ngành đồn thể, tài trợ đơn vị, tổ chức kinh tế, qun góp thơng qua hoạt động tạo nên qua hoạt động gây quỹ từ thiện câu lạc lao động, đảm nhận dự án nhỏ, thực cơng trình niên d) Phương pháp tiến hành buổi sinh hoạt câu lạc bộ: - Xác định nội dung hình thức sinh hoạt tương ứng với chủ đề lựa chọn Thông báo rộng rãi cho thành viên câu lạc niên địa bàn biết - Lập kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công, chuẩn bị chu đáo - Tiến hành theo kế hoạch định Trong trình tiến hành nên linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể yêu cầu phát sinh - Trân trọng sáng kiến dù nhỏ thành viên - Đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng kịp thời, chọn chủ đề cho hoạt động * Một số loại hình câu lạc niên - Câu lạc tình bạn, tình yêu Đối tượng tham gia câu lạc đoàn viên, niên trước độ tuổi kết hôn chưa lập gia đình, cán Đồn trực tiếp đạo làm cố vấn cho câu lạc bộ, cộng tác viên nhà tâm lý, giáo dục, sư phạm, vị lão thành cách mạng có tâm huyết với hệ trẻ Câu lạc tình bạn, tình yêu góp phần giáo dục đồn viên niên có nhận thức đắn tình bạn, tình yêu Quan hệ giao tiếp cộng đồng, thực nếp sống văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, đặc biệt nhu cầu giao lưu tình cảm, giúp đoàn viên niên khắc phục nhược điểm, suy nghĩ lệch lạc quan hệ tình bạn, tình yêu, trang bị kiến thức cần thiết để nam nữ niên chuẩn bị bước vào sống gia đình - Câu lạc gia đình trẻ Đối tượng tham gia câu lạc đôi vợ chồng trẻ tích cực tự nguyện, chuyên gia tâm lý giáo dục, y tế cộng tác viên tích cực có sống gia đình hạnh phúc, cán Đồn có kinh nghiệm lĩnh vực đời sống gia đình Câu lạc gia đình trẻ giúp thành viên có nhận thức đắn để tạo dựng đời sống gia đình hạnh phúc Thực tốt kế hoạch hố gia đình, ni khoẻ, dạy ngoan, sống vệ sinh, lành mạnh Ngoài câu lạc góp phần tạo điều kiện cho gia đình giúp sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập - Câu lạc bạn gái Đối tượng tham gia nữ niên chưa lập gia đình, số chuyên gia tâm lý, giáo dục, y tế, số cộng tác viên nam niên nữ niên có gia đình Câu lạc bạn gái trước hết đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nữ niên giao tiếp ứng xử, đời sống tinh thần Câu lạc bạn gái góp phần giáo dục cho thành viên câu lạc giới tính, trang bị kiến thức nữ công gia chánh, hiểu biết bước vào sống gia đình Giúp bạn gái tháo gỡ vướng mắc, khó khăn sống "muốn biết ngại hỏi" - Câu lạc phòng chống tệ nạn xã hội Đối tượng tham gia đoàn viên, niên, cán Đoàn tự nguyện, tích cực phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, cộng tác viên có chun mơn lĩnh vực y tế, công an, giáo dục đối tượng mắc tệ nạn xã hội tâm phấn đấu từ bỏ lỗi lầm Câu lạc phòng chống tệ nạn xã hội nhằm mục đích trang bị hiểu biết cho niên tệ nạn xã hội (nguyên nhân, hậu cách phòng tránh) Góp phần tạo mơi trường lành mạnh giúp niên phòng tránh tệ nạn xã hội Bên cạnh câu lạc tạo điều kiện để thành viên tuyên truyền viên tích cực phòng chống tệ nạn xã hội cộng đồng Câu lạc chỗ dựa cho tổ chức Đồn, Hội cơng tác đoàn kết tập hợp niên, giáo dục niên chậm tiến - Các loại hình câu lạc thể dục thể thao + Câu lạc bóng đá + Câu lạc bóng chuyền + Câu lạc cầu lơng + Câu lạc bóng bàn + Câu lạc võ thuật Các loại hình đáp ứng nhu cầu cho đối tượng niên, mặt rèn luyện sức khoẻ, phát triển lực, mặt khác giáo dục tinh thần thể dục thể thao chân - Các loại hình câu lạc văn hố, văn nghệ + Câu lạc người yêu thơ + Câu lạc tiếng hát tuổi xanh + Câu lạc âm nhạc + Câu lạc đàn ghi ta - Các loại hình câu lạc nghề nghiệp, giải công việc làm cho niên: - Câu lạc tiếng nước (Anh, Nga, Pháp, Nhật ) - Câu lạc làm vườn - Câu lạc may - Câu lạc cán Đoàn - Câu lạc khoa học kỹ thuật trẻ - Câu lạc toán học - Câu lạc tin học Việc xác định loại hình câu lạc cho phù hợp với đối tượng niên dựa sở nhu cầu, lợi ích đáng nghề nghiệp họ việc quan trọng, góp phần xây dựng trì hoạt động câu lạc có hiệu 2.4 Hội thi thiếu niên 2.4.1 Mục đích, ý nghĩa a) Mục đích - Hội thi hệ thống cách thức, biện pháp vận động niên kích thích họ tích cực tìm hiểu, tiếp thu, rèn luyện thể lực hành động, lực hiểu biết chủ đề định, đạt tiêu định ban tổ chức hội thi đặt - Hội thi phương thức hoạt động hấp dẫn Đoàn, Hội nhằm bồi dưỡng rèn luyện thiếu nhi truyền thống, phẩm chất đạo đức, lối sống, kỹ nghiệp vụ có vấn đề sống đặt hay nhiệm vụ học tập lao động, công tác nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị đòi hỏi - Thông qua hội thi tuyên truyền ảnh hưởng, uy tín tổ chức Đồn, Hội tồn thể xã hội công tác giáo dục hệ trẻ b) ý nghĩa - Hội thi để tổ chức sở Đồn thu hút đơng đảo thiếu nhi vào tổ chức, vào hoạt động tập thể Quá trình chuẩn bị tham gia hội thi thiếu nhi phải tích cực chủ động; chủ động tìm hiểu, luyện tập để nâng cao nhận thức, trình độ có kỹ hoạt động tập thể cần thiết - Hội thi môi trường tạo hội cho niên bộc lộ khiếu, lực kiểm nghiệm khả trình độ vấn đề đó, từ góp phần điều chỉnh nhận thức, hành vi học tập, lao động sống hàng ngày - Hội thi diễn đàn để thiếu nhi bày tỏ quan điểm, nhận thức, tình cảm vấn đề mà họ quan tâm (theo chủ đề hội thi) Thơng qua cấp, ngành, đoàn thể toàn xã hội thấy rõ trách nhiệm cơng tác thiếu nhi 2.4.2 Các bước tiến hành hội thi a) Công tác chuẩn bị - Xây dựng kế hoạch hội thi; kế hoạch phải thật chi tiết, xác định rõ chủ đề hội thi, mục đích u cầu, qui mơ thời gian, địa điểm, đối tượng thành phần dự thi: nội dung hội thi, thể lệ thi; ban tổ chức, ban giảm khảo hội thi; giải thưởng hội thi biện pháp thực - Báo cáo chủ trương, kế hoạch hội thi với cấp uỷ lãnh đạo địa phương, đơn vị; báo cáo xin ý kiến đạo Đoàn cấp (nếu hội thi khơng phải cấp Đồn cấp tổ chức) Tranh thủ trợ giúp kinh phí, vật chất điều kiện khác ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội Triệu tập họp cán Đoàn mở rộng đại diện đơn vị tham gia hội thi quán triệt chủ trương phổ biến kế hoạch, bàn biện pháp thực - Các đơn vị, cá nhân tham gia hội thi tiến hành họp bàn biện pháp thực hiện, thống chọn cử đại biểu dự thi (trừ hội thi bắt buộc tất dự thi) Tổ chức tập dượt theo nội dung hội thi Quán triệt nội qui thể lệ thi cho đối tượng tham gia hội thi - Tuỳ thuộc vào tính chất yêu cầu hội thi mà ban tổ chức thi tiến hành tập huấn kỹ thuật cho thiếu nhi tham gia hội thi vấn đề để đảm bảo chất lượng thống trình thực nội dung hội thi - Chọn địa điểm, thời gian thích hợp với chủ đề hội thi Xây dựng, duyệt thực makét trang trí đảm bảo nêu bật chủ đề, tính hấp dẫn hội thi - Thiết kế chương trình cơng diễn hội thi, tổ chức tổng duyệt (nếu thấy cần thiết) phổ biến cho đối tượng dự thi để có kế hoạch thực theo kịch b) Tổ chức hội thi Hội thi tiến hành qua vòng loại, vòng sơ khảo vòng chung khảo, tuỳ thuộc theo chủ đề định Vòng chung khảo thời điểm thể kết thí sinh (đơn vị) nội dung dự thi Để hội thi đạt kết cao cần ý số vấn đề sau: - Bài trí sân khấu + Phơng nên chọn gam màu sáng, qua ánh đèn tôn vẻ tươi trẻ phù hợp với makét trang trí duyệt Tuy nhiên tuỳ trường hợp cụ thể mà có sửa đổi điều chỉnh cho hợp lý + Có hệ thống đèn đủ sáng, có đèn màu tốt Phân công người phụ trách ánh sáng để điều phối màu cho phù hợp theo nội dung thi Nếu có cảnh đặt lên sân khấu, đảm bảo khung cảnh hội thi gắn với thiên nhiên + Âm thanh: Nên có máy "tăng âm", micrơ tốt (vì chất lượng âm tốt góp phần quan trọng vào thành cơng hội thi) Có micrơ cho thí sinh người dẫn chương trình, cho ban giám khảo (nếu thấy cần thiết) + Các thí sinh có chỗ ngồi, có phòng tập kết, nơi trang điểm, thay trang phục + Sắp xếp chỗ ngồi cho ban giám khảo hợp lý, đảm bảo theo dõi thí sinh thực nội dung hoàn chỉnh từ đầu đến cuối hội thi - Chương trình hội thi (cơng diễn) + Ổn định tổ chức văn nghệ chào mừng số hát tập thể hay cá nhân + Khai mạc hội thi, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người dẫn chương trình + Người dẫn chương trình tự giới thiệu (có thể người), giới thiệu ban giám khảo điều khiển thực nội dung theo kịch + Các thí sinh tham gia thực nội dung hội thi, xen kẽ phần thi có tiết mục văn nghệ để thí sinh có thời gian thay trang phục, chuẩn bị cho phần Đồng thời ban giám khảo có thời gian đánh giá kết nội dung thực + Công bố kết trao giải thưởng cho thí sinh, đơn vị đoạt giải + Bế mạc hội thi - Một số điều cần Với thí sinh: cần bình tĩnh, tự tin, khơng "tự nhiên chủ nghĩa" trước khán giả; cần tránh biểu khiếm nhã, vò đầu, bứt tai, so vai, rụt cổ, dạng chân, khuỳnh tay mức vv Tránh chào chúc nhiều, đặc biệt ban giám khảo Với người dẫn chương trình: + Cần nghiên cứu kỹ đối tượng dự thi, chuẩn bị kỹ kịch từ lời giới thiệu, thuyết minh ngắn gọn dí dỏm, hấp dẫn phù hợp với thí sinh, đến vài lời bình để chuyển tiếp nội dung hợp lý + Cần tn thủ chương trình, kịch định khơng tuỳ hứng thay đổi làm thí sinh bình tĩnh thiếu tự tin + Khi đọc câu hỏi cho thí sinh (nếu có) cần rõ ràng mạch lạc kết hợp với ánh mắt nụ cười, tạo cho họ niềm tin, bình tĩnh trả lời Biết động viên khích lệ thí sinh nhưng, khơng nên đánh giá chất lượng câu trả lời thí sinh + Khơng nói dài, lại nhiều sân khấu, không nhầm lẫn họ tên, số báo danh thí sinh + Trước tình bất ngờ cần bình tĩnh chủ động xử lý Trường hợp giới hạn cho phép cần xin ý kiến ban tổ chức hội thi hay ban giám khảo Với ban giám khảo: + Cần thống nội dung đáp án thang điểm cho nội dung thi + Chuẩn bị hệ thống câu hỏi phụ xử lý tình để chủ động hỏi thí sinh (nếu hội thi có u cầu hình thức này) + Cần có phiếu chấm điểm cho thí sinh, có thư ký tổng hợp sau nội dung mà thí sinh thực xong + Sau thí sinh thi xong nên có thời gian định để thống đánh giá xếp loại, sở tổng hợp thư ký, cần có điều chỉnh cho hợp lý thoả đáng đảm bảo cơng minh xác Với ban tổ chức: + Cần đạo việc thực nội dung, chương trình kế hoạch thống nhất, khéo léo xử lý tình phát sinh, đảm bảo hội thi đạt mục tiêu, yêu cầu xác định + Chọn người dẫn chương trình nhanh nhẹn, hoạt bát, có giọng âm truyền cảm, khơng nói ngọng, nói lắp Nên có tổng duyệt trước hội thi cơng diễn thức + Cần bố trí thời gian tập huấn, trao đổi giải đáp vấn đề mà thí sinh vướng mắc trình chuẩn bị cho nội dung thi + Hội thi không đơn chọn trao giải thưởng cho thí sinh điển hình mà tạo phong trào thi đua sơi hệ thiếu nhi hướng hội thi Mặt khác hội thi phải tổ chức công diễn sân khấu tuỳ vào mục đích, tính chất, nội dung hội thi để ban tổ chức hội thi định hình thức biện pháp tiến hành cho thích hợp Tiểu kết: Bước 4: Chốt kiến thức Bước 5: Hướng dẫn câu hỏi, tập, nghiên cứu tài liệu cho học viên Câu hỏi ơn tập: Giáo trình Câu hỏi thảo luận: Giáo trình Tài liệu phục vụ học tập Giáo trình Trung cấp lý luận trị - Hành chính: Những vấn đề chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb Lý luận trị, H.2014 Vở ghi tài liệu liên quan học Bài soạn thông qua ngày tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG KHOA NGƯỜI SOẠN Lò Thị Hương Hà XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU ... người cán Đồn; việc hình thành phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng người cán Đoàn sở Việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ tổ chức hoạt động cho cán Đoàn sở trình cơng tác, học tập, rèn luyện có ý nghĩa... đạt tiêu định ban tổ chức hội thi đặt - Hội thi phương thức hoạt động hấp dẫn Đoàn, Hội nhằm bồi dưỡng rèn luyện thiếu nhi truyền thống, phẩm chất đạo đức, lối sống, kỹ nghiệp vụ có vấn đề sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng thanh niên, Bồi dưỡng thanh niên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay