Cải Tiến Chương Trình Giảng Dạy Môn Học Giáo Dục Thể Chất Ở Trường Đại Học Cửu Long

107 25 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 23:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRẦN TUẤN HẢI Tên đề tài: “CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MƠN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG” LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRẦN TUẤN HẢI Tên đề tài: “CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MƠN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG” Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số : 60140103 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Hiệp Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Trần Tuấn Hải LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn đến người hướng dẫn khoa học PGS – TS Nguyễn Hiệp, người tận tình, chu đáo đầy trách nhiệm trình hướng dẫn thực đề tài Xin trân trọng cảm ơn q Thầy cơ, phòng, khoa Trường Đại học TDTT Thành Phố Hồ Chí Minh Trân trọng cảm ơn Ban giám Hiệu, Thầy cô giáo giảng viên Giáo dục thể chất, em sinh viên trường Đại học Cửu Long – Vĩnh Long nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trần Tuấn Hải MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Thuật ngữ tiếng Việt ANQP An ninh quốc phòng CLB TDTT Câu lạc thể dục thể thao ĐH Đại học ĐH TDTT TPHCM Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh GD & ĐT Giáo duc đào tạo GDQP-TC Giáo dục quốc phòng thể chất GDTC Giáo dục thể chất HSSV Học sinh sinh viên LVĐ Lượng vận động NXB Nhà xuất PTTH Phổ thông trung học RLTT Rèn luyện thân thể SV Sinh viên TDTT Thể dục thể thao VĐV Vận động viên DANH MỤC CÁC BẢNG TT TÊN BIỂU BẢNG Bảng 3.1: Thực trạng đội ngũ giáo viên Trường Đại học Cửu Long Bảng 3.2 Tổng hợp kết vấn thực trạng đội ngũ giáo viên Bảng 3.3: Thực trạng sở vật chất phục vụ công tác GDTC trường đại học Cửu Long Bảng 3.4.Bảng tổng hợp phiếu vấn thực trạng sở vật chất Bảng 3.5 Nội dung phân bổ chương trình học GDTC Trường Đại Học Cửu Long Bảng 3.6 Bảng tổng hợp phiếu vấn nội dung chương trình giảng dạy GDTC Trang Error: Refere nce source not found Error: Refere nce source not found Error: Refere nce source not found Error: Refere nce source not found Error: Refere nce source not found Error: Refere nce source not found Bảng 3.7: Kết học GDTC sinh viên năm nhất, năm hai Trường Đại học Cửu Long: Bảng 3.8: Kết kiểm tra thể lực sinh viên nam – nữ lứa tuổi 18 – 19 (năm I, II) Trường Đại học Cửu Long – Vĩnh Long Bảng 3.9: Tiêu chuẩn luyện thân thể theo Quyết đính số 53/2008/Đ-BGDĐT nam nữ lứa tuổi 17 – 20 tuổi 10 Bảng 3.10 kết vấn chương trình thực nghiệm 11 Bảng 11 Mẫu cấu trúc giáo án củ 12 Bảng 3.12: Kết vấn tiêu chí đánh giá hiệu ứng dụng cải tiến Bảng 3.13 Kết vấn hứng thú, động cơ, thái độ 13 học tập sinh viên Trường Đại học Cửu Long – Vĩnh Long trước sau thực nghiệm 14 Bảng 3.14 Kết học tập môn GDTC sinh viên Trường Đại học Cửu Long – Vĩnh Long trước sau thực nghiệm Error: Refere nce source not found Error: Refere nce source not found Error: Refere nce source not found 62 Error: Refere nce source not found Error: Refere nce source not found Error: Refere nce source not found Error: Refere nce source nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng not found Error: Refere Bảng 3.15 Kết kiểm tra thể lực sinh viên nam Trường Đại nce 15 source học Cửu Long – Vĩnh Long nhóm trước thực nghiệm not found Error: Refere Bảng 3.16 Kết kiểm tra thể lực sinh viên nữ Trường Đại nce 16 source học Cửu Long – Vĩnh Long nhóm trước thực nghiệm not found Bảng 3.17 Kết kiểm tra thể lực sinh viên nữ Trường Sau 17 Đại học Cửu Long – Vĩnh Long nhóm sau thời gian cải tiến 79 chương trình Bảng 3.18 Kết kiểm tra thể lực sinh viên nam Trường 18 Đại học Cửu Long – Vĩnh Long nhóm sau thời gian ứng dụng chương trình cải tiên Sau 79 Bảng 3.18 Kết kiểm tra thể lực sinh viên nam Trường Đại học Cửu Long – Vĩnh Long nhóm sau thời áp dụng chương trình cải tiến Đối tượng Nhóm thực nghiệm Trước thực Sau thực So sánh nghiệm Test Lực bóp tay thuận (kg) Nằm ngữa gập bụng (lần) Bật xa chổ (cm) Chạy 30m XPC (giây) Chạy thoi x10m (giây) Chạy phút tùy sức (m) 43.62 21.00 220.8 4.80 10.75 944.3 nghiệm SD1 SD2 7.06 3.15 17.5 0.85 1.14 70.6 45.60 3.05 22.39 2.22 238.7 17.27 4.54 0.26 10.32 0.64 987.0 67.41 (tbảng=1.96) W % 4.37 7.61 6.99 -9.82 -3.89 4.24 t 3.55 5.72 4.90 6.81 2.05 2.16 Nhóm đối chứng Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm SD1 43.86 6.68 21.0 3.92 219.4 18.82 4.97 0.62 10.68 0.80 948.5 95.36 44.67 22.23 221.34 4.80 10.47 952.84 So sánh (tbảng=1.96) So sánh nhóm sau thực nghiệm SD2 W% t t P 7.71 3.02 15.90 0.6 0.18 89.19 1.90 4.65 5.54 -1.86 -4.32 0.62 1.19 3.00 2.58 1.52 1.73 1.68 1.64 1.54 1.54 2.50 4.14 2.10 P
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải Tiến Chương Trình Giảng Dạy Môn Học Giáo Dục Thể Chất Ở Trường Đại Học Cửu Long, Cải Tiến Chương Trình Giảng Dạy Môn Học Giáo Dục Thể Chất Ở Trường Đại Học Cửu Long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay