Hiệp Định Về Liên Vận Hành Khách Quốc Tế (SMPS)

56 17 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 23:33

TỔ CHỨC HỢP TÁC ĐƯỜNG SẮT (OSJD) HIỆP ĐỊNH VỀ LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ (SMPS) sửa đổi bổ sung đến ngày 01 tháng 05 năm 2008 (Áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 1951) HIỆP ĐỊNH VỀ LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ (SMPS) Với mục đích tổ chức chuyên chở hành khách liên vận quốc tế suốt Bộ, quan nhà nước trung ương quản lý ngành vận tải đường sắt, sau gọi Bên Hiệp định của: Cộng hồ Azerbaidjan, Cộng hòa Albania, Cộng hồ Belarus, Cộng hoà Bulgaria, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Gruzia, Cộng hoà Kazahstan, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hoà Kyrgyz, Cộng hoà Latvia, Cộng hoà Litva, Cộng hoà Molđơva, Mơng Cổ, Cộng hồ Balan, Liên bang Nga, Cộng hồ Slơvakia, Cộng hồ Tadjikistan, Turkmenistan, Cộng hồ Uzbekistan, Ukraina, Cộng hồ Séc Cộng hồ Estơnia đại diện toàn quyền thay mặt ký kết với Hiệp định CHƯƠNG I NGUYÊN TẮC CHUNG Điều Đối tượng Hiệp định Hiệp định quy định việc chuyên chở hành khách, hành lý bao gửi liên vận đường sắt đường sắt – đường biển hỗn hợp quốc tế suốt nước Cộng hồ Azerbaidjan, Cơng hòa Albania, Cộng hồ Belarus, Cộng hoà Bulgaria, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Gruzia, Cộng hoà Kazahstan, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hoà Kyrgyz, Cộng hoà Latvia, Cộng hoà Litva, Cộng hồ Molđơva, Mơng Cổ, Cộng hồ Balan, Liên bang Nga, Cộng hồ Slơvakia, Cộng hồ Tadjikistan, Turkmenistan, Cộng hồ Uzbekistan,Ukraina, Cộng hồ Séc Cộng hồ Estơnia Cơ quan trung ương đường sắt ký Hiệp định đại diện cho lợi ích đường sắt* Điều Phạm vi áp dụng Hiệp định Khoản Việc chuyên chở hành khách, hành lý bao gửi nước có đường sắt tham gia Hiệp định thực theo điều kiện theo giấy tờ tàu chuyên chở quy định Hiệp định theo giá cước mà đường sắt áp dụng Hiệp định có hiệu lực bắt buộc đường sắt, hành khách, người gửi người nhận bao gửi Việc chuyên chở hành khách, hành lý bao gửi liên vận đường sắt - đường biển hỗn hợp tiến hành theo điều kiện quy định Quy tắc đặc biệt, mà sau có thoả thuận với Xí nghiệp vận tải biển tương ứng, thông qua theo thủ tục quy định điều 47 SMPS, phụ lục Hiệp định Khoản Hiệp định không áp dụng cho việc chuyên chở hành khách, hành lý bao gửi: 1) ga đến nước; 2) ga đến nước việc chuyên chở thực lãnh thổ nước khác việc cảnh đoàn tàu, toa xe nước gửi; * Cụm từ “các đường sắt” hiểu tất đường sắt nước 3) ga hai nước mà dùng đoàn tàu toa xe đường sắt nước nước đến chuyên chở cảnh lãnh thổ nước thứ ba mà Bên tham gia SMPS Khoản Các bên Hiệp định có quyền ký với hiệp định song phương đa phương để điều hoà việc chuyên chở hành khách quốc tế mà không đụng chạm đến lợi ích Bên khác Hiệp định Điều Nghĩa vụ đường sắt Khoản Các đường sắt tham gia Hiệp định có nghĩa vụ phải tổ chức chuyên chở hành khách quốc tế với nhiều tiện lợi cho hành khách đảm bảo phục vụ hành khách cách có văn hố dọc đường ga Khoản Việc chuyên chở hành khách liên vận quốc tế suốt thực chuyến tàu toa xe ghi bảng tàu chuyến tàu, toa xe đặc biệt định chạy tuỳ theo mức độ cần thiết khả Đường sắt tổ chức cơng tác thơng tin – dẫn để cung cấp cho hành khách khả nhận thông tin chuyến tàu toa xe chạy đường họ Danh mục dịch vụ thông tin - dẫn trình tự cung cấp chúng xác định theo quy tắc hành đường sắt Khoản Mỗi đường sắt tham gia Hiệp định có nghĩa vụ chuyên chở hành khách hành lý bao gửi phép gửi liên vận quốc tế vào điều kiện Hiệp định này, như: 1) hành khách người gửi bao gửi chấp hành quy định Hiệp định này; 2) việc thực chun chở khơng bị trở ngại tình mà đường sắt khơng thể đề phòng trước khơng tự khắc phục được; 3) toa xe hành lý chỗ trống để xếp bao gửi Khoản Việc chuyên chở hàng khách, hành lý bao gửi tiến hành ga định giá cước áp dụng Khoản Việc tàu hành khách, việc chuyên chở hành lý bao gửi thực qua ga biên giới liệt kê giá cước áp dụng Khoản Hành lý bao gửi chở theo giấy tờ chuyên chở quy định Hiệp định này, qua đường sắt có khổ đường khác khơng có chuyến tàu toa xe chạy suốt phải chuyển tải ga biên giới địa điểm khác lực lượng phương tiện đường sắt đường sắt chịu chi phí Khoản Khi có thị quan phủ tương ứng đường sắt: 1) tạm thời đình tồn phần cơng việc chạy tàu; 2) tạm thời đình việc nhận chở hành lý bao gửi cho phép nhận chở theo điều kiện định Ngồi ra, đường sắt có quyền áp dụng biện pháp nói trên, biện pháp tất yếu tình mà đường sắt khơng thể đề phòng khơng thể tự khắc phục Đường sắt nước áp dụng biện pháp nói có trách nhiệm thơng báo cho đường sắt hữu quan tham gia Hiệp định biết Các đường sắt cần thông báo lại sau biện pháp hạn chế bãi bỏ Các biện pháp nói phải cơng bố, quy chương nước hành đường sắt có quy định CHƯƠNG II CHUYÊN CHỞ HÀNH KHÁCH Điều Giấy tờ tàu Khoản Quyển vé hành khách dùng để tàu liên vận quốc tế gồm có bìa giấy tờ tàu Hiệp định quy định viết tay lập phương pháp điện tử Khi lập giấy tờ chuyên chở phương pháp điện tử chúng dùng khơng có bìa vé Khoản Những giấy tờ tàu chứa vé là: 1) vé; 2) vé nằm; 3) biên lai thu thêm tiền Khoản Quyển vé có giá trị tầu từ ga ghi vé đường sắt nước, đến ga đến đường sắt nước khác theo hành trình ghi tờ vé Khoản Quyển vé mà khơng có tờ vé coi khơng có giá trị khơng có quyền tàu Quyển vé cần phải lập theo quy định Hiệp định này, khơng chúng coi khơng có giá trị khơng có quyền tàu Khoản Quyển vé dùng để tàu lượt để tàu “lượt lượt về” Các vé dùng để lượt bán: 1) từ ga khác với ga đến ghi lượt đầu tiên; 2) đến ga đến khác với ga ghi lượt Tại điểm hành khách mua vé cho lượt về, điều không trái với quy định nước bán vé Theo thoả thuận số đường sắt, vé cứng bán để dùng cho chuyến lượt có đóng dấu “để lượt về” (tiếng Nga “Na obratnyi proezd”) Khoản Bìa vé giấy tờ tàu in ngôn ngữ nước đi, hai thứ tiếng - Trung Quốc, Đức Nga Vé cứng in ngôn ngữ nước nước đến Khoản Tiền vé tàu khoản trả ghi giấy tờ tàu tiền tệ tính cước tiền nước, giấy tờ tàu lập phương pháp điện tử ghi tiền nước Trên bìa vé ghi tiền nước bán tổng số tiền vé thu hành khách theo giấy tờ chuyên chở đính vé Khoản Việc bán giấy tờ tàu cửa vé điểm bán vé tiến hành từ ga đường sắt nước đến ga đường sắt nước khác, chúng ghi bảng giá cước áp dụng Khoản Việc bán trước giấy tờ tàu tiến hành theo quy chương hành đường sắt Khoản 10 Đối với hành khách tàu thành nhóm có tổ chức bán vé có tờ vé cho nhóm khơng người lớn Mỗi hành khách tàu thành viên nhóm, trừ trưởng đồn, cấp miễn phí phiếu kiểm sốt riêng biệt, phiếu có giá trị tàu có vé cấp để tàu nhóm hành khách Phiếu kiểm sốt chứng thực hành khách thuộc nhóm hành khách tàu theo vé, cho quyền tàu lên xuống sân ga Trong phiếu kiểm soát phải ghi rõ số hiệu vé cấp hạng toa xe Đối với chuyến tập thể chuyến hành khách đoàn tàu đặc biệt, ôtô ray đặc biệt toa xe đặc biệt, theo thơng lệ bán vé có tờ vé viết chung cho nhóm hành khách Đối với số thành viên cá biệt theo đề nghị trưởng đồn, cấp vé cá nhân Trong trường hợp, điểm bán vé cho chuyến tập thể “lượt đi” lượt về, khơng cấp phiếu kiểm sốt tàu cho lượt về, phiếu kiểm soát cấp cho “lượt đi” giá trị sử dụng Khoản 11 Hành khách phải mua giấy tờ tàu trước lên tàu, kiểm tra kiện ghi có xác khơng bảo quản giấy tờ tàu suốt thời gian chuyến Trong toa xe ngủ toa xe có chỗ để nằm giấy tờ tàu nhân viên phụ trách toa xe bảo quản Điều 41 Vé Khoản Vé giấy tờ tàu xác nhận việc ký kết hợp đồng chuyên chở hành khách đường sắt Khoản Vé bán để tầu: 1) toa xe hạng (toa xe hạng mềm); 2) toa xe hạng hai (toa xe hạng cứng) Khoản Vé phải chứa kiện chủ yếu sau: 1) chữ “MC” (trên vé viết tay); 2) tên ga ga đến; 3) số hiệu vé, in phương pháp ti-pơ; 4) hành trình đi; 5) cấp hạng toa xe; 6) số lượng người; 7) giá vé; 8) thời hạn có giá trị vé (trên vé lập phương pháp điện tử); 9) ngày bán vé; 10) tên đường sắt bán vé; Khoản Vé sử dụng phạm vi thời hạn có giá trị vé để tầu theo hành trình ghi vé tất đồn tàu có ghi bảng tàu Khoản Các vé tàu tập thể cá nhân giảm giá trường hợp hành khách tàu “lượt lượt về” mua theo hành trình thơi cần phải để vé Điều Vé nằm Khoản Để toa xe ngủ, toa xe có chỗ để nằm, toa xe có chỗ để ngồi mà thiết phải đặt chỗ, ngồi vé, hành khách phải có tờ vé nằm để sử dụng chỗ tương ứng Khoản Tờ vé nằm phải có kiện chủ yếu sau: 1) chữ “MC” ký hiệu quy ước đường sắt, tờ vé nằm lập phương pháp điện tử - mã số ký hiệu quy ước đường sắt bán vé nằm; 2) tên ga ga đến; 3) hành trình đi; 4) ngày, đi, số hiệu tàu, toa xe chỗ nằm; 5) cấp hạng toa xe loại chỗ nằm; 6) số lượng người; 7) giá tiền vé nằm; 8) tên đường sắt bán vé nằm; 9) ngày bán vé nằm; 10) tên đường sắt - chủ toa xe, mà chỗ nằm bán vé cho hành khách Cho phép bán tờ vé nằm khơng ghi số hiệu tàu, số hiệu toa xe chỗ nằm, ngày thời gian Thời hạn có giá trị tờ vé nằm phù hợp với thời hạn có giá trị vé mà hành khách dùng cho chuyến Để thực chuyến đi, hành khách phải làm tờ vé nằm theo trình tự quy định khoản điều Hiệp định Khi mua vé nằm hành khách phải kiểm tra xem kiện ghi vé có hay khơng Khoản Các mẫu vé nằm đường sắt in ngôn ngữ nước mình, hai thứ tiếng - Trung Quốc, Đức Nga Khoản Việc bán vé nằm cửa bán vé điểm bán vé đường sắt bán từ điểm nước, đến điểm nước khác, chúng quy định giá cước áp dụng Việc bán vé nằm để toa xe ngủ toa xe có chỗ để nằm liên vận quốc tế chạy suốt trưởng tàu nhân viên phục vụ toa xe tiến hành Trên khu đoạn bán tự động giấy tờ tàu theo tiến trình đồn tàu đường sắt - sở hữu toa xe quy định trình tự khác việc lập vé nằm toa xe Khoản Hành khách mua vé nằm để toa xe ngủ toa xe có chỗ để nằm liên vận quốc tế chạy suốt không đổi tàu suốt đường từ ga hành khách đến ga đến Khi hành khách từ nước đến nước khác mà có đổi tàu ga biên giới điểm khác, giao cho hành khách số tờ vé nằm riêng biệt tờ vé nằm có giá trị tàu khu đoạn khơng đổi tàu ghi tờ vé Khoản Hành khách (nhóm hành khách) có quyền đổi vé nằm có ghi ngày tháng định chuyến tàu (toa xe) định để lấy vé nằm theo hành trình vào ngày khác chuyến tàu (toa xe) khác chỗ trống, từ chối chuyến trả lại giấy tờ tàu không muộn trước tàu chạy hành khách đơn lẻ không muộn ngày đêm (đối với đường sắt LG EVR – ngày đêm) hành khách tàu thành nhóm có tổ chức với số lượng từ hành khách trở lên Khi từ chối chuyến trả lại giấy tờ tàu trước thời hạn quy định khoản hành khách (nhóm hành khách) trả lại tiền vé nằm Việc đổi để lấy vé nằm mà khơng có lý đáng phép khơng q lần Khoản Giá tiền sử dụng chăn gối nằm giá vé nằm Hành khách có vé nằm thời gian chuyến toa xe ngủ toa xe có chỗ để nằm cấp chăn gối tính theo mức chăn gối sử dụng ngày Khoản Việc đặt vé toa xe liên vận quốc tế chạy suốt tiến hành theo quy định hành đường sắt Khoản Các vé nằm toa xe có chỗ để nằm, theo quy định, cho phép sử dụng chỗ nằm vào thời gian ban đêm Thời gian ban đêm tính từ 21 đến sáng ngày hôm sau Khi đồng ý hành khách khác phòng sử dụng chỗ nằm vào thời gian khác ngày Điều Điều kiện có giá trị giấy tờ tàu Khoản Quyển vé vé cứng cho quyền tàu thời hạn có giá trị ghi vé Thời hạn có giá trị quy định sau: 10 vé vé cứng bán “lượt đi” – tháng; 2) vé vé cứng bán ga xuất phát để lượt - tháng; 3) vé với tờ vé bán dùng cho “lượt về” tháng Khi có thỏa thuận liên vận đường sắt riêng biệt quy định khác thời hạn có giá trị vé Khoản Thời hạn có giá trị vé vé cứng bắt đầu tính từ ngày bán vé kết thúc sau tháng vào hồi 24 ngày trùng với ngày bán vé Trong trường hợp, tháng hết thời hạn có giá trị vé khơng có ngày trùng với số với ngày bán, thời hạn có giá trị vé kết thúc vào hồi 24 ngày cuối tháng Quy định áp dụng lượt vé mà hành khách mua ga xuất phát Ngày bán vé vé cứng nơi bán ghi bìa vé, tờ vé tương ứng vé cứng, giấy tờ khác đính vé Theo thỏa thuận riêng số đường sắt hữu quan, thời hạn có giá trị giấy tờ tàu bán trước, quy định điều khoản bắt đầu tính sau ngày giao vé Trong trường hợp này, ngày bắt đầu có giá trị ghi riêng giấy tờ tàu Khoản Khi lập vé để toa xe ngủ toa xe có chỗ để nằm, toa xe có chỗ để ngồi mà đòi hỏi phải đặt chỗ trước, phải ghi vào tờ vé nằm số hiệu đoàn tàu, toa xe chỗ nằm, ngày, tháng, năm thời gian khởi hành đoàn tàu Khi hành khách toa xe khác khơng ghi điều nói Ở nước Cộng hòa Belarus, Cộng hòa XHCN Việt Nam, Cộng hòa Litva, Cộng hòa Latvia, CHND Trung Hoa, CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ, Liên Bang Nga Ucraina, vé vé nằm điểm bán vé nơi cần phải dập máy châm kim đóng dấu ngày tháng năm tàu số hiệu đoàn tàu mà hành khách cần phải Khoản Nếu không muộn trước tàu khởi hành mà hành khách thông báo cho nơi bán vé biết khơng thể tàu được, hành khách có quyền đổi ngày thời hạn vé có giá trị Nơi bán vé có trách nhiệm loại bỏ dấu châm kim dấu đóng vé chỗ tàu đóng dấu Việc đóng dấu lại vào vé phép khơng q lần Nếu bị lỡ tàu, vòng kể từ tàu chạy, thông báo cho đường sắt việc trên, hành khách có quyền làm lại giấy tờ chuyến tàu sau, ngoại trừ vé nằm Khoản Nếu nguyên nhân bắt buộc, hành khách thực chuyến thời hạn có giá trị vé, trước vé hết 42 Khoản Người đưa yêu cầu phải xuất trình giấy tờ tàu, giấy tờ chuyên chở biên thương vụ đường sắt giao Khoản Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu bồi thường theo dấu ngày bưu điện ngày biên nhận nhận đơn, đường sắt nơi bán vé có trách nhiệm xem xét đơn yêu cầu bồi thường thừa nhận toàn hay phần yêu cầu phải trả cho người yêu cầu bồi thường số tiền mà họ có quyền hưởng Khoản Đường sắt nơi bán vé thông báo cho người yêu cầu bồi thường việc không thừa nhận toàn phần yêu cầu bồi thường phải thông báo lý bác bỏ đơn yêu cầu, đồng thời trả cho họ giấy tờ kèm theo đơn Khoản 10 Trong trường hợp đường sắt nơi bán vé thừa nhận thoả mãn toàn yêu cầu bồi thường, đường sắt nơi bán vé xử lý giấy tờ kèm theo theo quy định quy chương nước áp dụng đường sắt Điều 39 Kiện cáo, thẩm quyền xét xử Khoản Quyền kiện sở hợp đồng chuyên chở thuộc người có quyền đề yêu cầu bồi thường đường sắt nơi bán vé Chỉ sau đưa đơn yêu cầu bồi thường theo quy định điều 38 kiện Khoản Người có quyền kiện kiện đường sắt nơi bán vé mà đưa đơn yêu cầu bồi thường theo quy định khoản điều 38 trường hợp quan nói khơng tn thủ thời hạn xem xét giải đơn yêu cầu bồi thường theo quy định khoản điều 38, thời hạn đường sắt nơi bán vé báo cho người yêu cầu bồi thường biết yêu cầu họ bị bác bỏ toàn hay phần Khoản Chỉ kiện tồ án quy định nước có đường sắt nơi bán vé bị đưa đơn yêu cầu bồi thường Điều 40 Thời hạn có hiệu lực đưa yêu cầu bồi thường kiện cáo theo hợp đồng chuyên chở Khoản Các yêu cầu bồi thường kiện cáo đường sắt, yêu cầu kiện cáo đường sắt hành khách người gửi người nhận đề đối với: 1) hành khách người gửi người nhận bao gửi tiền phạt bồi thường thiệt hại; 2) hành khách người gửi người nhận bao gửi cước phí mà họ 43 phải trả; Những yêu cầu bồi thường kiện cáo nói đưa thời hạn tháng, trừ trường hợp đưa yêu cầu bồi thường hành lý bao gửi chở đến kỳ hạn thời hạn quy định 30 ngày Khoản Thời hạn quy định khoản điều tính sau: 1) bồi thường hư hỏng phần hành lý bao gửi, hành lý bao gửi chở đến kỳ hạn - tính từ ngày giao hành lý bao gửi; 2) bồi thường hành lý bị toàn - tính từ sau 10 ngày, bồi thường bao gửi bị tồn - tính từ sau 20 ngày, kể từ ngày hết kỳ hạn chở quy định điều 20 điều 27; 3) yêu cầu hồn lại cước phí chun chở, trả tiền phạt u cầu liên quan đến sửa lại tính tốn áp dụng sai giá cước, nhầm lẫn tính tốn cước phí - tính từ ngày trả khoản tiền đó, chuyên chở hành lý bao gửi chưa trả cước phí - tính từ ngày giao; 4) trả khoản tiền lại bán lý hành lý bao gửi - tính từ ngày bán lý thứ đó; 5) tất trường hợp khác - tính từ ngày xác định tình dùng làm sở cho việc đề yêu cầu bồi thường Ngày bắt đầu tính thời hạn có hiệu lực khơng tính vào thời hạn có hiệu lực Khoản Khi hành khách, người gửi người nhận bao gửi đưa đơn yêu cầu bồi thường theo quy định điều 38 cho đường sắt nơi bán vé, đường sắt đưa công văn yêu cầu bồi thường cho hành khách, người gửi người nhận bao gửi việc tính thời hạn có hiệu lực tạm đình Thời hạn có hiệu lực tiếp tục tính từ ngày đơn yêu cầu bồi thường bị bác bỏ tồn phần khơng trả thời hạn quy định khoản điều 38 SMPS Việc cung cấp chứng việc nhận đơn yêu cầu bồi thường trả lời đơn việc trả lại giấy tờ thuộc trách nhiệm phía cần dựa vào kiện Những đơn yêu cầu bồi thường lặp lại chứa đựng đòi hỏi giống lần trước khơng tạm đình việc tính thời gian có hiệu lực để kiện Khoản Những yêu cầu bồi thường thời hạn có hiệu lực đưa đưa lại dạng đơn kiện Chương VIII THANH TOÁN GIỮA CÁC ĐƯỜNG SẮT Điều 41 44 Thanh toán đường sắt Khoản Đường sắt đường sắt đến phải trả đường sắt hữu quan khác phần tiền họ hưởng số tiền cước chuyên chở hành khách, hành lý bao gửi thu phải thu Khoản Việc toán đường sắt qua kết áp dụng Hiệp định tiến hành sở Quy tắc toán liên vận hành khách hàng hoá đường sắt quốc tế Điều 42 Yêu cầu hoàn lại số tiền bồi thường trả lại đường sắt Khoản Đường sắt trả tiền bồi thường hành lý bao gửi bị toàn phần bị hư hỏng, chở đến hạn theo quy định Hiệp định có quyền yêu cầu đường sắt khác tham gia chuyên chở hoàn trả lại khoản tiền bồi thường đó, đó: 1) tổn thất đường sắt gây nên, đường sắt phải hồn tồn chịu trách nhiệm trả lại khoản tiền đó; 2) tổn thất nhiều đường sắt gây nên, đường sắt phải chịu trách nhiệm phần tổn thất gây nên; 3) khơng thể chứng minh tổn thất nhiều đường sắt gây nên, tính theo lơ hành lý bao gửi để phân bổ trách nhiệm bồi thường tỷ lệ thuận với kilơmét tính cước, mà lơ hàng thực tế qua đường sắt tham gia chuyên chở Nếu điều 30, đường sắt hồn trả lại cước phí chun chở, đường sắt có quyền yêu cầu đường sắt hưởng cước phí hồn trả cho Khoản Nếu hành lý bao gửi nhiều đường sắt tham gia chuyên chở đến kỳ hạn, vào tổng số ngày hạn tất đường sắt số tiền cước phí chuyên chở mà đường sắt gây nên kỳ hạn hưởng để xác định khoản tiền phạt kỳ hạn chở quy định điều 35 Khoản Kỳ hạn chở bao gửi tính theo quy định điều 27 phân bổ đường sắt tham gia chuyên chở sau: 1) kỳ hạn gửi tính cho đường sắt gửi hưởng; 2) kỳ hạn chở phân bổ tỷ lệ thuận với khoảng cách tính cước bao gửi đường sắt nước; 3) kỳ hạn tính thêm quy định khoản điều 20 kể hành lý bao gửi cộng thêm cho đường sắt mà kỳ hạn chở bị kéo dài nguyên nhân nêu điều khoản nói Khoản Đường sắt bị yêu cầu hoàn lại tiền bồi thường cước phí chun chở khơng tranh biện đắn việc trả tiền bồi thường 45 với đường sắt đề yêu cầu bồi thường, việc bồi thường hồn trả lại cước phí chun chở án xét xử định đường sắt bị yêu cầu báo cáo trước việc án triệu tập Khoản Các yêu cầu hoàn trả lại tiền bồi thường cước phí chuyên chở trả theo đơn yêu cầu bồi thường phải thông báo thời hạn 75 ngày, kể từ ngày thực tế trả Các yêu cầu bồi thường hoàn trả án định phải thơng báo vòng 75 ngày, kể từ ngày định có hiệu lực Quá thời hạn trên, đường sắt khơng có quyền để yêu cầu hoàn trả lại tiền bồi thường Khoản Các yêu cầu hoàn trả lại tiền bồi thường cước phí chuyên chở mà gây tranh chấp đường sắt, theo yêu cầu bên hữu quan cần đưa xét xử án quy định nơi cư trú bên bị, phù hợp với luật pháp nơi giải tranh chấp Nếu yêu cầu hoàn trả lại tiền bồi thường cước phí chuyên chở đề cho số đường sắt, đường sắt đưa u cầu quyền theo ý lựa chọn để kiện tồ án quy định theo nơi cư trú bên số bên bị Khoản Theo đơn kiện hoàn trả lại tiền bồi thường cước phí chuyên chở, bên hữu quan phải phát đơn kiện tới tất đường sắt mà họ chưa đạt đồng ý chung Khoản Quyết nghị án quy định thoả mãn đơn kiện yêu cầu hoàn trả lại tiền bồi thường cước phí chuyên chở thi hành theo nơi cư trú bên bị mà nghị ghi Khơng phép xét lại nghị án Khoản Các đường sắt theo thoả thuận họ với có quyền khơng áp dụng quy định điều hoàn trả lại tiền bồi thường cước phí chuyên chở Chương IX NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 43 Tiền tệ tính cước Tiền tệ tính cước quy định giá cước áp dụng khuôn khổ Hiệp định Điều 44 Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định, 46 Các đường sắt tham gia Hiệp định áp dụng Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định liên vận hành khách quốc tế (Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định) Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định liên quan đến đường sắt không giải quan hệ pháp lý bên hành khách, người gửi người nhận bao gửi bên đường sắt Điều 45 Các quy chế hải quan quy chế khác Hành khách, người gửi người nhận hành lý bao gửi phải tuân theo quy chế hành - hộ chiếu (trong có quy chế thị thực), quy chế hải quan quy chế khác quy định vận tải đường sắt liên vận quốc tế, thân vật phẩm xách tay, hành lý bao gửi Đường sắt khơng có quyền kiểm tra việc chấp hành quy chế nói trên, trừ quy chế quan đường sắt thỏa thuận quốc tế quy định lĩnh vực vận tải đường sắt, không chịu trách nhiệm việc hành khách, người gửi người nhận hành lý bao gửi khơng chấp hành quy chế Điều 46 Việc áp dụng pháp luật nước Khi Hiệp định này, Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định khơng có quy định cần thiết, áp dụng quy định nêu pháp luật nước nước tương ứng mà đường sắt nước thành viên Hiệp định Điều 47 Việc công bố sửa đổi bổ sung Hiệp định, Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định Khoản Hiệp định Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định, điểm sửa đổi bổ sung văn kiện công bố theo quy định quy chương nước Bên tham gia Hiệp định Trong công bố Hiệp định Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định, điểm sửa đổi bổ sung văn kiện phải thơng báo ngày có hiệu lực Những điểm sửa đổi bổ sung phải công bố muộn 15 ngày trước chúng bắt đầu có hiệu lực Khoản Hiệp định Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định sửa đổi bổ sung theo đồng ý chung văn Bên tham gia Hiệp định qua Uỷ ban Tổ chức hợp tác đường sắt (OSJD) thương lượng Ban tương ứng OSJD với việc Ủy ban phê duyệt dự thảo nghị Những sửa đổi Hiệp định Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định có 47 thể làm thực điều kiện sau đây: 1) đề nghị sửa đổi xem xét, có 1/3 số Bên tham gia Hiệp định yêu cầu; 2) điểm sửa đổi Ban chuyên môn tương ứng chỉnh lý Uỷ ban OSJD phê duyệt với việc tiếp trình khố họp Hội nghị Bộ trưởng để thông báo; 3) điểm sửa đổi bổ sung bắt đầu có hiệu lực tương ứng với khoản điều này, vòng tháng sau đề nghị chuyển cho đường sắt tham gia Hiệp định mà ý kiến phản đối Khoản Những đề nghị Bên sửa đổi bổ sung Hiệp định, Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định phải trình Uỷ ban OSJD đồng thời gửi cho Bên tham gia Hiệp định muộn tháng trước ngày triệu tập hội nghị Ban tương ứng Những đề nghị Uỷ ban OSJD đưa xem xét Ban tương ứng phải gửi cho Bên Hiệp định muộn tháng trước ngày triệu tập hội nghị tương ứng Ban Khoản Ngày bắt đầu có hiệu lực điểm sửa đổi bổ sung Uỷ ban OSJD quy định Khoản Thông báo điểm sửa đổi bổ sung Hiệp định Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định Uỷ ban OSJD gửi phải tính tốn cho thông báo đến đường sắt tham gia Hiệp định muộn 45 ngày, kể từ ngày điểm sửa đổi bổ sung bắt đầu có hiệu lực Khoản Nghị tái Hiệp định Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định Ban tương ứng OSJD thông qua Điều 48 Hội nghị Ban OSJD Để giải vấn đề liên quan đến việc áp dụng Hiệp định, Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định, đưa sửa đổi bổ sung vào văn kiện đó, để thoả thuận hành trình thời gian biểu vận hành toa xe khách, cần triệu tập hội nghị Ban tương ứng OSJD.Thời gian, địa điểm số ngày tiến hành hội nghị Ban Uỷ OSJD xác định Việc chuẩn bị vấn đề đưa hội nghị Ban tương ứng việc thực nghị kiến nghị Ban quy định Quy chế Uỷ ban OSJD Điều 49 Điều hành công việc Uỷ ban OSJD đảm nhiệm điều hành công việc kiểm tra đôn đốc việc 48 thực Hiệp định, Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định, Uỷ ban hoạt động theo Điều lệ Tổ chức Hợp tác đường sắt, Quy tắc thể thức làm việc Hội nghị Bộ trưởng Quy chế Uỷ ban OSJD Điều 50 Các thành viên Hiệp định Việc kết nạp thành viên Hiệp định, việc từ chối tham gia Hiệp định quy định điều XI Điều lệ OSJD Điều 51 Ngôn ngữ Hiệp định Hiệp định viết tiếng Trung Quốc tiếng Nga Các văn ngơn ngữ có giá trị Trong trường hợp có hiểu lời văn khác dùng văn tiếng Nga để chuẩn xác Điều 52 Thời gian có hiệu lực Hiệp định Hiệp định thi hành từ ngày tháng 11 năm 1951 điểm sửa đổi bổ sung thông qua hội nghị Moskva ngày 31.7.1953, hội nghị Bec-lin ngày 30.7.1955, hội nghị chuyên gia E-rơ-phua ngày 5.7.1956, hội nghị Bắc Kinh ngày 25.5.1957, điểm sửa đổi bổ sung Uỷ ban OSJD thông qua ngày 14.1.1959, ngày 21.10.1961, ngày 31.1.1963, ngày 30.1.1964, ngày 4.11.1965, ngày 21.12.1966, ngày 17.12.1970, ngày 4.12.1972, ngày 23.10.1974, ngày 8.9.1975, ngày 22.9.1976, ngày 17.6.1977, ngày 26.10.1978, ngày 20.12.1979, ngày 23.10.1980, ngày 29.6.1981, ngày 28.5.1982, ngày 1.9.1983, ngày 10.9.1984, ngày 19.9.1985, ngày 8.9.1986, ngày 1.10.1988, ngày 1.7.1990, ngày 1.7.1991, ngày 30.9.1992, ngày 29.12.1993, ngày 1.1.1995, ngày 14.12.1995, ngày 12.11.1996, ngày 6.11.1997, ngày 6.11.1998, ngày 15.12.1999, ngày 2.11.2000, ngày 5.10.2001, ngày 11.10.2002, ngày 10.10.2003, ngày 8.10.2004, ngày 17.11.2005, 17.11.2006 có hiệu lực từ ngày 1.5.2007 Hiệp định ký với thời hạn không hạn định 49 Phụ lục DANH MỤC NHỮNG VẬT PHẨM THUỘC ĐỘC QUYỀN CHUYÊN CHỞ CỦA NGÀNH BƯU ĐIỆN Những vật phẩm thuộc độc quyền chuyên chở ngành bưu điện gồm: - đường sắt Cộng hoà Anbani ……………………… - đường sắt Cộng hoà Belarus: tất loại bưu phẩm có chữ, phiếu chuyển tiền bưu kiện - đường sắt Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thư từ, báo chí bưu thiếp, bưu ảnh; - đường sắt Gruzia: tất loại bưu phẩm có chữ, phiếu chuyển tiền bưu kiện - đường sắt Cộng hòa Kazahstan: thư từ, bưu thiếp bưu ảnh, gói bưu kiện (thường, đặt hàng, có giá), bưu kiện, phiếu chuyển tiền; - đường sắt Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa: thư từ vật phẩm mang tính chất thư từ; - đường sắt Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên: thư từ; - đường sắt Cộng hòa Kyrgyz: bưu phẩm có chữ, ấn phẩm định kỳ, bưu kiện; - đường sắt Cộng hoà Latvia: tất loại bưu phẩm có chữ, phiếu chuyển tiền bưu kiện; - đường sắt Cộng hoà Litva: tất loại bưu phẩm có chữ, phiếu chuyển tiền bưu kiện; - đường sắt Cộng hồ Mơnđơva: tất loại bưu phẩm có chữ, phiếu chuyển tiền bưu kiện; - đường sắt Mông Cổ: bưu thiếp, bưu ảnh, thư từ thư cơng vụ ngồi bưu kiện thùng, hộp gói nhỏ, báo tạp chí; - đường sắt Cộng hòa Ba lan: bưu thiếp, bưu ảnh thư từ; - đường sắt Liên bang Nga: tất loại bưu phẩm có chữ, phiếu chuyển tiền bưu kiện; - đường sắt Cộng hồ Slơvakia: thư từ dán kín để ngỏ, gửi đến người nhận định, không phụ thuộc vào tính chất nội dung chúng; - đường sắt Turkmenistan: tất loại bưu phẩm có chữ, phiếu chuyển tiền bưu kiện; - đường sắt Cộng hoà Ucraina: tất loại bưu phẩm có chữ, phiếu chuyển tiền bưu kiện; - đường sắt Cộng hòa Tiệp: thư từ dán kín để ngỏ, gửi đến người nhận định, khơng phụ thuộc vào tính chất nội dung chúng; 50 - đường sắt Cộng hồ Estơnia: tất loại bưu phẩm có chữ, phiếu chuyển tiền bưu kiện 51 Phụ lục BẢN KÊ ĐỊA CHỈ CÁC CƠ QUAN THẨM TRA GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG Các đơn yêu cầu bồi thường cần gửi cho quan thẩm tra giải quyết: - đường sắt nước Cộng hoà Anbani - Tổng cục đường sắt, Tirana; - đường sắt nước Cộng hoà Belarus - bồi thường toàn phần hư hỏng hành lý, bao gửi, hành lý đến hạn, trả lại tiền vé cho hành khách – Doanh nghiệp thành viên “Tổng trung tâm thơng tin tốn” Đường sắt Belarus, phố Brest-Litowskaia, 9, 220.039, Tp Minsk; fax +375 17 225 9030, email: dkcl@dkcl.mnsk.rw.by; - đường sắt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Ban Quan hệ Quốc tế Khoa học kỹ thuật, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 118 Lê Duẩn; Fax: 844-8-254-998; 844-8-248-866; - đường sắt nước Gruzia: đơn vận chuyển bao gửi hành khách gửi địa - Công ty trách nhiệm hữu hạn”Đường sắt Gruzia”, Ban vận chuyển hành khách Gruzia, 380012, Tp Tbilisi, đại lộ Caricy Tamary, 15, fax (095-32) 95 25 27; - đường sắt Cộng hòa Kazahstan: hồn trả tiền cước chun chở hành khách; hoàn trả tiền cước chuyên chở hành lý bao gửi; bồi thường toàn phần hư hỏng hành lý bao gửi – AO “HK “Kazahstan Termir Joly”, phố Gete, 11/1, 010000, Tp Astana, Cộng hòa Kazahstan; - đường sắt nước CHND Trung Hoa: 1) trường hợp hành khách người gửi bao gửi cần yêu cầu đường sắt gửi bồi thường hành lý bao gửi bị mất, bị hư hỏng chuyên chở đến hạn - Cục đường sắt gửi; hành khách chủ nhận bao gửi yêu cầu đường sắt đến bồi thường – Cục đường sắt đến; 2) trường hợp yêu cầu hồn lại cước phí chun chở hành lý bao gửi - Cục đường sắt có ga thu cước phí đó; 3) u cầu bồi thường đường sắt nước - Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Đường sắt, 100844 Bắc Kinh, phố Phục Hưng, 10 Fax: 0086-10-6398 10 65; - đường sắt nước Cộng hồ DCND Triều Tiên: Bộ Đường sắt, Bình Nhưỡng, quận Trung tâm Đơng An Đơng, Văn phòng tốn liên vận quốc tế; - đường sắt nước Cộng hoà Kyrgyz: bồi thường toàn phần, hư hỏng hành lý bao gửi, hành lý đến kỳ hạn chở, trả lại tiền vé cho hành khách - Cục đường sắt Kyrgyz Ban Tài chính, 72009, Tp Bichkek, phố Lev Tolstoi, 83; - đường sắt nước Cộng hoà Latvia đơn gửi giải hoàn trả tiền vé tàu, bồi thường 52 toàn phần hư hỏng hành lý bao gửi, hành lý đến hạn chở - Doanh nghiệp vận chuyển hành khách quốc tế a/s ,,Starptautiskie pasazieru parvadajumi”, Cộng hòa Latvia, LV-1050, Tp Riga, phố Turgenewa 14, Fax (+371) 7234635; - đường sắt nước Cộng hoà Litva tất tài liệu thư từ đơn yêu cầu vận chuyển hành khách, vận chuyển hành lý bao gửi – AO “Đường sắt Litva”, Trung tâm thống kê doanh thu toán, phố Mindaugo, 12/14, 03603 Vilnus, Fax (3705) 269 29 48, (3705) 269 31 91, email: inter_abr@litrail.lt - đường sắt nước Cộng hồ Mơn va đơn yêu cầu vận chuyển hành khách bao gửi gửi địa chỉ: Công ty quốc doanh “Đường sắt Moldova”, ban hành khách, Cộng hòa Moldova, 277012 Kichinev, phố Vlaiku Pyrkelab, 48, Fax: 04-42 25 417; - đường sắt nước Cộng hồ Mơng Cổ Tp.Ulan-Bator, hộp thư 376, Tổng cục UBZD, Ban tài chính, fax: 976-11328360; - đường sắt nước Cộng hoà Ba Lan “PKP Intercity” spolka z.o.o., Biuro Rozliczen Miedzynarodowych PL-85-080 BYDGOSZCZ, phố Libelta ĐT: +48 52 518 54 26; Fax: +48 52 518 37 11; Email: l.rzeszutko@intercity.pl - đường sắt Liên bang Nga Bộ vận tải Liên bang Nga, Nga, 109012, Moskwa, phố Rojdestwennka, nhà số 1, tòa nhà hồn trả tiền vé tàu, bồi thường toàn phần hành lý bao gửi bị hư hỏng, hành lý đến hạn chở - chi nhánh OAO “RZD” -Trung tâm toán chuyên chở đường sắt quốc tế, phố NowaiaBassmannaia, 14, tòa nhà 2, Tp Moskwa, 107098; - đường sắt nước Cộng hòa Slovakia Cơ quan thành toán đường sắt (ZSSK), Slowakia, 04272, kochice, Jeleznodoroznaia 1; - đường sắt nước Cộng hòa Ukraina hoàn trả tiền vé tàu, bồi thường toàn phần hành lý bao gửi bị hư hỏng, hành lý đến hạn chở - Doanh nghiệp Quốc doanh “Trung tâm toán chuyên chở quốc tế nhà nước Ukraina” Ukraina 03049 g Kiew, phố Umanskaia, Điện tín đường sắt: Kiew RCP - đường sắt nước Cộng hòa Séc Ban giám sát vận chuyển đường sắt quốc tế - Widenska, 15, 77211 Olomouc, Cộng hòa Séc; - đường sắt nước Cộng hoà Estonia lập giấy tờ tầu, hoàn trả giấy tờ tầu, thủ tục hành lý xem xét yêu cầu hành khách Công ty cổ phần EVR Express phố Toompuiestee 37, 10133 Tallinn ĐT: +372 615 67 22, Fax: +372 615 86 74, 53 Email: evrekspress@evrekpress.ee MỤC LỤC Chương Nguyên tắc chung 54 Điều Điều Điều Đối tượng Hiệp định Phạm vi áp dụng Hiệp định Nghĩa vụ đường sắt Chương II Chuyên chở hành khách Điều Điều 41 Điều Điều Điều Điều Điều Điều 10 Điều 11 Điều 12 Điều 13 Điều 14 Giấy tờ tàu Vé Vé nằm .8 Điều kiện có giá trị giấy tờ tàu .10 Xếp chỗ lên tàu Chuyển sang toa xe cấp hạng khác loại khác 11 Điều kiện tàu trẻ em .13 Tạm dừng chuyến 13 Kiểm tra giấy tờ tàu Trách nhiệm hành khách thất gây cho đường sắt 14 Không nhận chở chấm dứt hợp đồng chuyên chở 15 Chuyên chở vật phẩm xách tay động vật 16 Những vật phẩm cấm mang theo người dạng vật phẩm xách tay 17 Thay đổi đường hành khách Việc nhỡ tàu tiếp chuyển Bãi bỏ tàu 18 Chương III Vận chuyển hành lý Điều 15 Điều 16 Điều 17 Điều 18 Điều 19 Điều 20 Điều 21 Những vật phẩm phép chở cấm chở theo lối hành lý 19 Nhận chở hành lý .20 Bao gói ghi ký mã hiệu hành lý 21 Kê khai giá trị hành lý.…… …… ….22 Trách nhiệm hành khách hậu không tuân theo quy định chuyên chở hành lý 23 Kỳ hạn chuyên chở hành lý 23 Giao hành lý 24 Chương IV Chuyên chở bao gửi Điều 22 Những vật phẩm phép chở cấm chở theo lối hành bao gửi 27 55 Điều 23 Điều 24 Điều 25 Điều 26 Điều 27 Điều 28 Nhận chở bao gửi 27 Bao gói ghi ký mã hiệu bao gửi 29 Kê khai giá trị bao gửi 29 Trách nhiệm người gửi người nhận hậu phát sinh không tuân theo quy định chuyên chở bao gói 30 Kỳ hạn chuyên chở bao gói 30 Những trở ngại việc chuyên chở giao trả bao gửi Giao trả bao gửi 31 Chương V Cước phí chuyên chở Điều 29 Điều 30 Tiền cước Tính thu cước phí chun chở 34 Hồn trả lại cước phí chun chở 35 Chương VI Trách nhiệm đường sắt Điều 31 Điều 32 Điều 33 Điều 34 Điều 35 Điều 36 Điều 37 Trách nhiệm liên đới đường sắt hành lý bao gửi 38 Phạm vi trách nhiệm .38 Mức bồi thường hành lý bao gửi bị toàn phần ……… … 40 Mức bồi thường hành lý bao gửi bị otàn phần 40 Mức bồi thường chuyên chở hành lý bao gửi đến đích kỳ hạn chuyên chở .40 Trả tiền bồi thường Thu thêm tiền chưa thu đủ Trả lại tiền thừa Lãi xuất số tiền .40 Trách nhiệm đường sắt hành vi nhân viên 42 Chương VII Yêu cầu bồi thường, kiện cáo, thẩm quyền xét xử, thời hạn có hiệu lực kiện cáo Điều 38 Điều 39 Điều 40 Yêu cầu bồi thường 43 Kiện cáo, thẩm quyền xét xử 44 Thời hạn có hiệu lực đưa yêu cầu bồi thường kiện cáo theo hợp đồng chuyên chở 45 Chương VIII Thanh toán đường sắt Điều 41 Thanh toán đường sắt 46 56 Điều 42 Yêu cầu hoàn lại số tiền bồi thường trả đường sắt .46 Chương IX Những quy định chung Điều 43 Điều 44 Điều 45 Điều 46 Điều 47 Điều 48 Điều 49 Điều 50 Điều 51 Điều 52 Tiền tệ tính cước 48 Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định 48 Các quy chế hải quan quy chế khác 48 Việc áp dụng pháp luật nước 49 Việc công bố sửa đổi bổ sung Hiệp định, Quy tắc chi tiết làm việc Hiệp định 49 Hội nghị ban chuyên môn OSJD 50 Điều hành công việc 50 Các thành viên Hiệp định… 50 Ngôn ngữ Hiệp định… 50 Thời gian có hiệu lực Hiệp định… 51 Phụ lục Danh mục vật phẩm thuộc độc quyền chuyên chở ngành bưu điện 52 Phụ lục Bản kê địa quan thẩm tra giải yêu cầu bồi thường 54
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệp Định Về Liên Vận Hành Khách Quốc Tế (SMPS), Hiệp Định Về Liên Vận Hành Khách Quốc Tế (SMPS)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay