TỔNG QUAN VỀ BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO

23 16 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 23:32

TỔNG QUAN VỀ BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO Đường biên giới Việt Nam - Lào dài 2.337,459 km, tiếp giáp 10 tỉnh Việt Nam (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Kon Tum) với 10 tỉnh Lào (Phông Sa Lỳ, Luổng Phạ Băng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Sạ Vẳn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn, Xiêng Khoảng, Sê Kông Ắt Tạ Pư) Trên toàn tuyến biên giới hai nước có tổng số 33 cửa hoạt động (trong có cửa quốc tế, cửa 18 cửa phụ) I Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ GIẢI QUYẾT ĐƯỜNG BIÊN GIỚI QUỐC GIA VIỆT NAM - LÀO Biên giới Việt Nam - Lào trước Pháp xâm lược Đông Dương Việt Nam Lào hai quốc gia láng giềng nằm bán đảo Đông Dương Nhân dân hai nước gắn bó với q trình bảo vệ xây dựng đất nước, có mối quan hệ láng giềng thân thiện, có truyền thống hữu nghị từ lâu đời Mặc dù hai quốc gia có q trình lập quốc khác nhau, có chung dải núi cao từ Phu Xám Sấu đến dãy Trường Sơn, biên giới hai nước hình thành thực tế nhìn chung quyền địa phương nhân dân hai bên thừa nhận, tôn trọng Tuy nhiên, biên giới hai nước trải qua nhiều biến động Đầu kỷ XIV, phía Tây Việt Nam có quốc gia lớn hình thành phát triển, Vương quốc Lạn Xạng (năm 1353, Phạ Ngừm lên vua Ai Lao, lạc hữu ngạn sông Mê Kông tiến hành đánh đuổi quân Chân Lạp, lấy lại đất đai tộc phục Ai Lao trước kia, thống với Vương quốc Lão Qua phía Đông Bắc (giáp Trung Quốc Việt Nam) số tộc nhỏ khác thành quốc gia rộng lớn từ Huổi Sai, Phông Sa Lỳ đến U Đon, Bát Sác) Nhưng sau đó, Vương quốc Lạn Xạng (Vạn Tượng) bước suy tàn Năm 1770, Xiêm La cường thịnh đánh chiếm hết đất đai hữu ngạn sông Mê Kông Lạn Xạng sát nhập vào Xiêm La (gồm 13 mường Lào Nọng Khai, Na Khon, Mục Đa Hán, Khôn Khều, U Đông, Bát Sác tức vùng Đông Bắc Thái Lan ngày nay) Đến đầu kỷ XVIII, thời vua Minh Mạng, lãnh thổ phía Tây Việt Nam bao gồm vùng đất rộng lớn phía tả ngạn sơng Mê Kông là: - Trấn Man Phủ, thuộc tỉnh Thanh Hố (ở vị trí tỉnh Hủa Phăn Lào ngày nay); - Trấn Ninh Phủ, thuộc tỉnh Nghệ An (ở vị trí tỉnh Xiêng Khoảng Lào ngày nay); - Trấn Định Phủ, thuộc tỉnh Nghệ An (ở vị trí tỉnh Khăm Muộn Lào ngày nay); - Trấn Tịnh Phủ, thuộc tỉnh Nghệ An (ở vị trí tỉnh Khăm Muộn Sạ Vẳn Nạ Khệt Lào ngày nay); - Lạc Biên Phủ, thuộc tỉnh Nghệ An (ở vị trí Khăm Muộn phần thuộc đất Thái Lan - Tây sơng Mê Kơng ngày nay); - Chín châu thuộc phủ Cam Lộ (Cam Lộ Cửu Châu) thuộc tỉnh Quảng Trị (ở vị trí tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt ngày nay) Năm 1828, Xiêm La lại đánh Lạn Xạng lần thứ hai đến năm 1829, chiếm nốt Viêng Chăn Đến đây, nước Lạn Xạng Phạ Ngừm xây dựng từ kỷ XIV hoàn toàn bị diệt (trừ Vương quốc Lão Qua đổi Vương quốc Nam Chưởng phục nhà Nguyễn) Vào cuối kỷ XIX (1880 - 1885), lúc triều đình nhà Nguyễn bận đối phó với thực dân Pháp, Xiêm La đánh chiếm Nam Chưởng với vùng đất Việt Nam phía tả ngạn sơng Mê Kơng Đến đây, lãnh thổ Vương quốc Lạn Xạng trước hồn tồn bị Xiêm La thơn tính Pháp chiếm Đơng Dương thực tế khơng tồn nước Ai Lao Thực dân Pháp phân định lãnh thổ Đơng Dương hình thành biên giới Việt Nam - Lào Sau chiếm xong Việt Nam (1884) Cao Miên (1868), quyền Pháp chia vùng đất chiếm đóng thành xứ với chế độ trị khác để cai trị Trong đó, Việt Nam bị Pháp chia làm ba xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ Nam Kỳ, Cao Miên xứ Đồng thời, nhận thấy vùng đất phía Đơng sơng Mê Kơng mà Xiêm chiếm, trước Việt Nam Cao Miên, Pháp gây sức ép buộc Xiêm phải trả lại Trước sức ép Pháp, Xiêm La buộc phải ký hòa ước Pháp - Xiêm (03/10/1893), trả lại cho Pháp vùng đất mà Xiêm chiếm Việt Nam Cao Miên, kể số Mường Lào phía Đơng sơng Mê Kơng Năm 1893, Pháp thành lập hai cụm Thượng Lào Hạ Lào sở đất đai lại Ai Lao cũ Xiêm trả lại: Cụm Thượng Lào, gồm mường Lào phía Bắc Viêng Chăn, Lng Pha Băng, Huổi Hu Cụm Hạ Lào, gồm mường Lào Bát Sác số mường Lào lân cận phía Nam, đồng thời Pháp ghép vùng Tây Nguyên Việt Nam (các vùng Thủy Xá, Hoả Xá) vùng Stung Treng Cao Miên vào cụm Hạ Lào Các cụm Thượng Lào Hạ Lào hai đơn vị hành độc lập cụm Lào, Pháp đặt đạo quan binh viên huy cấp cao trực thuộc Tồn quyền Đơng Dương trực tiếp cai quản Về địa lý, hai cụm Lào cách xa vùng đất rộng lớn Trung Kỳ, Việt Nam 3 Ngày 30/9/1893, Toàn quyền Đông Dương De Lan Xe San ký nghị định thành lập hai đạo Sông Khôn Cam Môn thuộc vào quản lý triều đình Huế Khâm sứ Trung Kỳ sở đất đai lại Việt Nam mà Xiêm buộc phải trả lại: - Đạo Sơng Khơn, gồm tồn đất đai chín châu Cam Lộ cũ, thuộc huyện Thành Hố, tỉnh Thuận Hoá (thường gọi Cam Lộ Cửu Châu); - Đạo Cam Mơn, gồm tồn đất đai phủ Trấn Ninh, Trấn Định, Trấn Tịnh, Lạc Biên thuộc tỉnh Nghệ An cũ Năm 1895, để tạo sở thành lập xứ Ai Lao sau này, Toàn quyền Đông Dương định sát nhập hai đạo Sông Khôn Cam Môn Trung Kỳ vào khu Quan Binh Hạ Lào Năm 1899, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh hợp hai vùng Thượng Lào Hạ Lào thành đơn vị hành Lào thống gọi xứ Ai Lao Như xứ Ai Lao Đông Dương thuộc địa đời sở mường Lào lại vùng đất đai rộng lớn Việt Nam trước Sau thành lập xứ Ai Lao, từ năm 1893 đến 1905, nhà cầm quyền Pháp có số điều chỉnh đất đai Ai Lao với xứ khác (như điều chỉnh Húa Phăn vốn đất trấn Man Phủ tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam Ai Lao) Sau giai đoạn lãnh thổ xứ Đông Dương ổn định, nhà cầm quyền Pháp bắt đầu phân định ranh giới xứ Đông Dương Đối với biên giới Việt - Lào, phân định thực đoạn ranh giới Ai Lao Trung Kỳ (thực tế thực phần) Cụ thể, ngày 27/12/1913, có định thành lập Ban phụ trách tiến hành phân định biên giới Trung Kỳ Lào (từ Hà Trại đến ngã ba Việt - Lào - Cao Miên), ngày 12/10/1916, Tồn quyền Đơng Dương nghị định ấn định biên giới Trung Kỳ Lào xác định rõ biên giới từ Hà Trại đến Thừa Thiên, đoạn phía Nam chưa bàn (ấn định sau) Như vậy, toàn phần biên giới Việt - Lào lại chưa Pháp phân định Đặc điểm đường ranh giới Bắc Kỳ, Trung Kỳ Ai Lao đồ Pháp Từ năm 1908 đến năm 1934, nhà cầm quyền Pháp hoàn thành việc khảo sát, đo đạc thực địa để thể ranh giới Bắc Kỳ, Trung Kỳ Ai Lao lên đồ Đông Dương Pháp xuất Theo thống kê Cục Đo đạc đồ Nhà nước, năm 1957 1964, loại đồ Bonne tỷ lệ 1/100.000 Sở Địa dư Đông Dương xuất (loại đồ mà sau Việt Nam Lào dùng làm để giải đường biên giới Việt Nam - Lào), đường ranh giới Bắc Kỳ, Trung Kỳ Ai Lao có đặc điểm sau: Gần khu vực Cầu Treo, Hà Tĩnh ngày 4 - Tồn đường ranh giới có chiều dài tổng cộng 2.095 km thể 48 mảnh đồ Trong có 812 km biên vẽ sở kết đo đạc thực địa (chiếm 38,7 %) lại 1.282,8 km biên vẽ sở ảnh chụp từ máy bay (chiếm 61,3 %); - Trên 48 mảnh đồ, có bảy đoạn dài khoảng 4,5 km đường ranh giới thể khu vực chưa có địa hình (địa hình để trắng) tám khu vực chưa thể đường ranh giới - Bản đồ Pháp tái nhiều lần, sau lần tái có sửa chữa nên mảnh đồ ký hiệu năm in khác nhau, đường ranh giới thể khác Cho đến năm 1945, ranh giới hành xứ Đơng Dương ổn định thực tế sau Việt Nam Lào giành độc lập, ranh giới hành xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ Ai Lao đương nhiên trở thành biên giới lịch sử để lại hai nước Việt Nam Lào Do hình thành thực tế trải qua trình quản lý lâu dài, trở thành tập quán nên phần lớn đường biên giới nhân dân hai bên thừa nhận đường biên giới Việt Nam - Lào (đường biên giới lịch sử để lại) Cần phải nói thêm là, loại đồ địa hình nhà cầm quyền Pháp xuất thời gian cai trị Đơng Dương, loại đồ Bonne tỷ lệ 1/100.000, có nhiều hạn chế loại đồ xác nhất, thể đường biên giới đầy đủ tương đối phù hợp với đường biên giới mà hai bên quản lý giai đoạn giành độc lập (1945) Biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 1945 - 1975 Trong giai đoạn này, Việt Nam Lào phải tiến hành kháng chiến chống Pháp Mỹ Cả hai nước thấy việc giải biên giới để phân rõ lãnh thổ nước, nhằm chấm dứt tranh chấp, va chạm xảy địa phương cần thiết hợp lý Nhưng vấn đề biên giới, lãnh thổ vấn đề hệ trọng Việt Nam Lào Không việc giải biên giới lãnh thổ việc mẻ, cần phải có thời gian, cần tập trung trí lực hai bên, việc đàm phán giải vấn đề biên giới kháng chiến chống Mỹ hai nước vào thời kỳ liệt chưa phù hợp Do vậy, giai đoạn này, hai bên tiến hành vòng đàm phán từ ngày 16/9 02/10/1957 chưa đạt thỏa thuận cụ thể Như vậy, kết luận: - Biên giới Việt Nam Lào hình thành từ lâu đời, song có nhiều biến động Khi thực dân Pháp cai trị Đông Dương phân định lại lãnh thổ xứ Đơng Dương thức xác định ranh giới xứ lên đồ - Khi Việt Nam Lào giành độc lập, ranh giới hành xứ Ai Lao hai xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ nhà cầm quyền Pháp xây dựng đương nhiên trở thành biên giới lịch sử hai nước Việt Nam Lào Tuy nhiên, đường biên giới chưa phải biên giới quốc tế hai quốc gia độc lập có chủ quyền thương lượng, ký kết thực tế nhiều điểm chưa rõ ràng - Sau giành độc lập, quyền Việt Nam Lào nhiều lần trao đổi đàm phán vấn đề biên giới điều kiện khách quan chủ quan chưa chín muồi nên chưa có kết Q trình đàm phán hoạch định giai đoạn 1976-1977 Năm 1975, Việt Nam thống nhất, Lào giành thắng lợi nước Vấn đề biên giới hai nước có điều kiện thuận lợi để giải Tuy nhiên, để giải vấn đề biên giới lãnh thổ, vấn đề phức tạp, điều cốt lõi hai bên phải thống xác lập nguyên tắc để thương lượng giải 5.1 Chủ trương nguyên tắc hoạch định a) Chủ trương hai Đảng, hai Nhà nước Trước cần thiết phải hoạch định rõ ràng đường biên giới hai nước phù hợp với luật pháp thực tiễn quốc tế, trước tình hình đặc điểm đường biên giới Việt Nam - Lào, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động gạt bỏ quan điểm biên giới truyền thống, biên giới tập quán chủ trương lấy đường biên giới hình thành thực tế thể đồ Pháp làm để hoạch định biên giới hai nước Tháng 2/1976, hội đàm hàng năm hai Bộ Chính trị Trung ương hai Đảng Hà Nội, vấn đề biên giới Việt Nam - Lào, Bộ Chính trị Việt Nam đề nghị nguyên tắc giải là: “Lấy đường biên giới đồ Pháp (in) năm 1945 hai nước tuyên bố độc lập làm nơi khơng có đồ Pháp in năm 1945 dùng đồ Pháp in trước, sau thời gian” Ngồi ra, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị số điểm cụ thể để hai bên nghiên cứu giải vấn đề biên giới Việt Nam - Lào nhanh chóng thuận lợi Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thống với đề nghị phía Việt Nam b) Nguyên tắc đàm phán hoạch định Hai bên thỏa thuận nguyên tắc nội dung giải vấn đề biên giới hai nước sau: - Căn để giải quyết: “Lấy đồ tỷ lệ 1/100.000 Bonne Pháp in năm 1945 hai nước tuyên bố độc lập làm Nơi khơng có đồ Pháp in năm 1945 lấy đồ in trước sau vài năm” - Các nội dung cụ thể: + Đất Việt Nam mượn Lào: Thống Việt Nam trả cho Lào vùng rõ, nơi chưa rõ hai bên điều tra báo cáo hai Bộ Chính trị giải quyết; + Những nơi đường biên giới không phù hợp với thực tế quản lý: Giải số khu vực Việt Nam hay Lào, khu vực khác chưa rõ, hai bên nghiên cứu tiếp tục giải quyết; + Vấn đề dân vùng điều chỉnh: Bên quản lý vùng trước có trách nhiệm vận động nhân dân địa phương lại, đồng thời hai bên phải tôn trọng quyền tự lựa chọn quốc tịch nơi cư trú họ, họ lại nhập quốc tịch mới, họ khơng muốn lại có quyền sang phía bên Giữa Việt Nam Lào khơng có yêu cầu giải số khu vực chưa rõ ràng đường biên giới mà giải toàn đường biên giới Việt Nam - Lào, ngun tắc mà hai Bộ Chính trị thoả thuận tháng 02/1976 nguyên tắc để hai bên đàm phán hoạch định toàn đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào 5.2 Diễn biến kết đàm phán hoạch định Thực chủ trương hai Bộ Chính trị hội đàm tháng 02/1976, hai Đồn đại biểu Đảng Chính phủ Việt Nam - Lào tiến hành đàm phán 04 đợt, tổng cộng 90 ngày khoảng thời gian chín tháng (từ tháng đến tháng 12/1976) để giải biên giới Việt Nam - Lào cuối thoả thuận xong toàn 2067 km2 đường biên giới hai nước, cụ thể: giữ nguyên đường biên giới đồ Pháp 1734 km, thay đổi khác với đường biên giới đồ Pháp 333 km Ngày 15/01/1977, hai Đoàn đại biểu Việt Nam Lào tiếp tục gặp Viêng Chăn để soạn thảo Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia hai nước Ban đầu, phía Lào muốn hai bên tiến hành phân giới, cắm mốc ký Hiệp ước hoạch định Phía Việt Nam cho làm khơng phù hợp với luật pháp thực tiễn quốc tế luật pháp Việt Nam (Hiệp ước phải quan quyền lực cao hai nhà nước phê chuẩn, sau hiệp ước có hiệu lực tiến hành phân giới thực địa cắm mốc quốc giới) Sau trao đổi, thảo luận, hai bên thống chuẩn bị văn để ký kết hiệp ước hoạch định trước Về nguyên tắc làm việc, hai bên thống nhất: Cùng thoả thuận nội dung hiệp ước điều khoản cần có để thể nội dung đó; vào nguyên tắc hai Bộ Chính trị thoả thuận ngày 10/02/1976 biên mà hai đoàn ký ngày 21/7/1976, ngày 30/8/1976 ngày 11/12/1976, hai Bộ Chính trị xác nhận, khơng bàn lại vấn đề hai Bộ Chính trị thống giải Chiều dài đường biên giới đo đồ Bonne tỷ lệ 1/100.000 Pháp xuất 7 Hai bên sử dụng 48 mảnh đồ tỉ lệ 1/100.000 Bonne Pháp in, chuyên viên hai đoàn đối chiếu ký xác nhận để miêu tả đường biên giới văn hiệp ước thể đường biên giới thức Về nội dung hiệp ước, hai bên trí trình tự thể nội dung nguyên tắc văn hiệp ước: Nguyên tắc hoạch định đường biên giới hai nước; nguyên tắc mô tả đường biên giới từ Bắc xuống Nam; nguyên tắc mô tả đường biên giới theo sông, suối biên giới, biên giới cầu bắc qua sông, suối biên giới qua cù lao bãi bồi; nguyên tắc liên quan đến việc thành lập hoạt động Ủy ban liên hợp phân giới thực địa Ngày 18/7/1977, Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ký kết trọng thể Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Ngày 15/9/1977, Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Lào Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn ngày 25/10/1977, Hội đồng nhân dân tối cao nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào phê chuẩn hiệp ước Ngày 31/10/1977, Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đồng chí Phun Xi Pa Xợt, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, đại diện phủ hai nước trao đổi thư phê chuẩn hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Lào Hiệp ước bắt đầu có hiệu lực Q trình phân giới, cắm mốc ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định giai đoạn 1978-1987 6.1 Quá trình phân giới, cắm mốc Thực điều IV Hiệp ước hoạch định, hai bên thành lập Ủy ban liên hợp phân giới thực địa để tiến hành phân giới cắm mốc toàn đường biên giới Việt Nam - Lào - Từ ngày 23/5 - 03/7/1978, Ủy ban liên hợp phân giới thực địa họp khoá Viêng Chăn để thông qua chủ trương, kế hoạch phương pháp phân giới thực địa cắm mốc quốc giới; đồng thời trao đổi thống phương pháp giải nội dung có liên quan như: Vấn đề chuyển giao khu vực cần chuyển giao, vấn đề xây dựng quy chế biên giới - Từ ngày 25/7/1978 - 31/3/1979, Ủy ban liên hợp triển khai làm thí điểm đoạn biên giới Bình Trị Thiên Sa Va Na Khet, mở đầu đoạn 24 km phía Nam phía Bắc cầu Xà Ợt đường (Lao Bảo), sau tiếp tục làm đoạn 192 km lại - Tiếp đó, từ tháng 7/1979, Ủy ban liên hợp triển khai nhiều đợt cơng tác liên tục để hồn thành cơng tác phân giới, cắm mốc đường biên giới Việt Nam Lào Đến tháng 6/1981, hai bên phân giới thực địa cắm mốc xong 95% đường biên giới Việt Nam - Lào Tuy nhiên, trình phân giới, cắm mốc, hiệp ước có sai sót thực tế đường biên giới cần có điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu hai bên, nên Bộ Chính trị Trung ương hai Đảng phải trao đổi, thoả thuận cuối hội đàm ngày 28/01/1984, hai Bộ Chính trị thống giải xong tồn khu vực tồn biên giới Việt Nam - Lào Ngày 24/8/1984, thực thoả thuận hai Bộ Chính trị, hai bên cắm xong mốc G-12 khu vực Na Hàm, kết thúc công tác phân giới, cắm mốc đường biên giới Việt Nam - Lào theo hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia hai nước Tổng cộng giai đoạn này, hai bên phân giới 1.877 km tổng số 2.067 km đường biên giới cắm 202 mốc quốc giới Ngày 24/01/1986, Nghị định thư việc phân giới thực địa cắm mốc toàn đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào ký Viêng Chăn Nghị định thư miêu tả đầy đủ đường biên giới phân giới thực địa hai nước, mốc quốc giới cắm, khu vực chuyển giao hai bên kèm theo có đầy đủ văn bản, đồ, sơ đồ pháp lý ghi nhận kết phân giới, cắm mốc theo thủ tục trình tự luật pháp quốc tế 6.2 Việc ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định Trong trình thực địa, hai bên xác định thực địa đường biên giới đường biên giới hoạch định hiệp ước năm 1977, đồng thời thoả thuận số chỗ điều chỉnh khác với đường biên giới hoạch định sửa nguyên tắc hoạch định biên giới theo sông, suối cho phù hợp với luật pháp thực tiễn quốc tế Những sửa đổi có tính ngun tắc hai bên xác định Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định ký vào ngày 24/01/1986 Viêng Chăn Thực hiệp ước bổ sung, từ ngày 25/12/1986 đến ngày 06/4/1987, hai bên phối hợp thực việc sửa đổi toàn 196 km đường biên giới bên bờ sông suối, thành đường biên giới dòng thực địa đồ; cắm 06 cụm mốc ba, 02 cụm mốc đôi xây lại 01 mốc đơn, đồng thời phá dỡ 05 mốc không cần thiết sông, suối biên giới Ngày 16/10/1987, hai bên ký Nghị định thư bổ sung ghi nhận tồn kết cơng tác phân giới, cắm mốc theo hiệp ước bổ sung, kèm theo có tồn văn pháp lý trình này, kết thúc trình phân giới, cắm mốc toàn đường biên giới Việt Nam - Lào Đánh giá kết trình phân giới cắm mốc đường biên giới Việt Nam - Lào, đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đồn đại biểu Chính phủ Lào tuyên bố: “Hai Bên vui mừng nhận thấy rằng: Trong trình phân vạch cụ thể đường biên giới thực địa, trường hợp khó khăn lịch sử để lại, địa hình rừng núi hiểm trở gây ra, giải tốt sở hồn tồn trí, tơn trọng lẫn nhau, vừa bảo đảm nguyên tắc, vừa bảo đảm hữu nghị, đậm đà tình nghĩa anh em, lợi ích mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" 9 Một số tồn đường biên giới Việt Nam - Lào sau kết thúc công tác phân giới, cắm mốc giai đoạn 1978-1987 Như trình bày, thực Hiệp ước hoạch định, từ năm 1978, hai bên tiến hành phân giới, cắm mốc hồn thành cơng tác vào năm 1987 Tuy nhiên, số nguyên nhân khách quan chủ quan, biên giới Việt Nam Lào tồn ba vấn đề chưa giải quyết, là: 7.1 Thành lập đồ đường biên giới thức hai nước Trong trình hoạch định, hai bên nhận thấy đồ Pháp tỷ lệ 1/100.000 có nhiều hạn chế nên thỏa thuận Điều IV Hiệp ước hoạch định là: "Bản đồ đường quốc giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Ủy ban liên hợp lập thay cho đồ gồm 48 mảnh nói Điều I Hiệp ước lấy làm thức” Tuy nhiên, giai đoạn phân giới, cắm mốc 1978-1987, nhiều khó khăn kinh tế kỹ thuật công nghệ, nên hai bên chưa thành lập đồ biên giới thức thỏa thuận3 7.2 Hồn tất việc phân giới thực địa số đoạn biên giới lại mà hai bên chưa đến Trong trình phân giới, cắm mốc 1978-1987, hai bên thông tuyến phân giới thực địa gần hết đường biên giới chung Tuy nhiên, địa hình q hiểm trở có bom, mìn nên 20 đoạn biên giới tồn đọng với chiều dài tổng cộng khoảng 190 km chưa phân giới thực địa (trong có 02 đoạn liên quan đến nước thứ ba Trung Quốc Campuchia) 7.3 Tăng dày hệ thống cột mốc để làm rõ đường biên giới hai nước thực địa Kết phân giới, cắm mốc giai đoạn 1978-1987, hai bên xây dựng 199 mốc quốc giới với 214 cột mốc, có 190 mốc đơn, 03 cụm mốc đôi 06 cụm mốc ba Tuy nhiên, hai bên nhận thấy mật độ mốc cắm thưa (bình quân 10 km mốc, cá biệt có nơi gần 40 km mốc) nên thỏa thuận khoản 5, Điều II, Nghị định thư phân giới, cắm mốc ký ngày 24/01/1986 sau: “Ở nơi mà hai bên thấy cần thiết phải cắm thêm mốc nhỏ để làm cho biên giới nơi rõ ràng, thuận tiện cho việc quản lý, hai bên bàn bạc cụ thể vấn đề có liên quan báo cáo lên Chính phủ hai bên” Tất vấn đề nêu xác định giao cho quan Biên giới Trung ương hai nước tiếp tục thực có điều kiện (khoản 2, Điều IV Nghị định thư bổ sung ngày 16/10/1987) Thời gian này, hai bên sử dụng đồ UTM tỷ lệ 1/50.000 Mỹ xuất phóng lên tỷ lệ 1/25.000 để phân giới, cắm mốc ghi nhận kết phân giới, cắm mốc 10 Các vấn đề tồn đường biên giới Việt Nam - Lào giải thời gian qua 8.1 Lập đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào Từ năm 1995 đến năm 2003, ta Lào phối hợp chặt chẽ có hiệu việc xây dựng thực Dự án thành lập đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 Bộ đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 thành lập năm 2003 thể xác, rõ ràng đường biên giới hệ thống mốc quốc giới, tài liệu pháp lý kỹ thuật quan trọng biên giới lãnh thổ hai nước Cùng với việc hoàn thành Dự án thành lập đồ hai bên giải tốt mâu thuẫn sai lệch đường biên, mốc giới phát trình chuyển vẽ đường biên giới, mốc quốc lên đồ thành lập4 Sau cấp có thẩm quyền hai nước phê chuẩn cho phép đưa vào sử dụng, đồ thành lập, thay cho đồ tỷ lệ 1/100.000 đính kèm Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia hai nước ký ngày 18/7/1977 quy định Điều IV Hiệp ước thức để quản lý giải vấn đề có liên quan đến biên giới hai nước 8.2 Giải đoạn biên giới chưa phân giới thực địa Để hoàn thiện chất lượng đường biên giới Việt Nam - Lào tài liệu pháp lý thực địa, từ năm 1999, kết hợp với trình xây dựng đồ biên giới chung, hai bên phối hợp phân giới thực địa sử dụng đồ với độ xác cao, rõ ràng để giải hết đoạn biên giới tồn đọng trước Bên cạnh đó, hai Bên phối hợp giải vấn đề xác định vị trí ngã ba biên giới với nước có liên quan, cụ thể: - Về vị trí ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, từ năm 2004, hai bên phối hợp với phía Trung Quốc nghiên cứu xác định điểm giao ba đường biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc Lào Trung Quốc đỉnh Khoan La San; đến tháng 6/2005, ba bên hoàn thành việc xây dựng cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc; ngày 10/10/2006 ký kết “Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới nước CHXHCN Việt Nam, CHDCND Lào CHND Trung Hoa” Trên sở cột mốc ngã ba Việt Nam - Lào - Trung Quốc xác định vị trí xây dựng thực địa với Hiệp ước ba bên Việt Nam - Lào - Trung Quốc ký ngày 10/10/2006, hai Bên đàm phán đến ngày 16/11/2007 ký kết “Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định đường biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam nước CHDCND Lào việc sửa đổi điểm khởi đầu đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào” - Về vị trí ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, từ năm 2007, hai bên phối hợp với phía Campuchia nghiên cứu xác định điểm giao Bao gồm 27 khu vực có mâu thuẫn, sai lệch đường biên giới mốc quốc giới 11 ba đường biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia Lào Campuchia; đến tháng 02/2008, ba bên hoàn thành việc xây dựng cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; ngày 26/8/2008 ký kết “Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới nước CHXHCN Việt Nam, CHDCND Lào Vương quốc Campuchia” 8.3 Tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Để hoàn thiện chất lượng đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào, tạo thuận lợi cho công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới hợp tác phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới hai bên, từ năm 2004, hai Bộ Chính trị hai Chính phủ thống chủ trương triển khai xây dựng “Dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào” Hai bên xác định công trình trọng điểm hai quốc gia, có ý nghĩa to lớn trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, thể ý chí nguyện vọng hai Đảng, hai Nhà nước nhân dân hai nước, góp phần giữ gìn hồ bình, ổn định khu vực giới, biểu trưng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào Với nỗ lực bộ, ngành, địa phương liên quan hai bên, Dự án tăng dày Chính phủ hai nước phê duyệt năm 2007 cho phép triển khai thực từ năm 2008 hai bên phối hợp hoàn thành toàn dự án vào năm 2016 II CÔNG TÁC TĂNG DÀY, TÔN TẠO HỆ THỐNG MỐC QUỐC GIỚI VÀ NỘI DUNG HAI VĂN KIỆN PHÁP LÝ BIÊN GIỚI VIỆT NAM LÀO KÝ NGÀY 16/3/2016 Công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào 1.1 Cơ sở thực tiễn công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào Thực Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1977, từ năm 1978 đến 1987, Việt Nam Lào phối hợp thực hoàn thành việc phân giới toàn đường biên giới thực địa, xây dựng tổng số 214 cột mốc 199 vị trí mốc Hệ thống mốc quốc giới đóng vai trò quan trọng công tác quản lý biên giới chung hai nước Tuy nhiên, sau 20 năm, hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào cắm từ năm 1980 bộc lộ số hạn chế, không đáp ứng yêu cầu công tác quản lý biên giới tình hình mới, cụ thể: - Thứ nhất, với đường biên giới dài 2.000 km mà có 199 vị trí mốc mật độ thưa, bình quân 10 km mốc, cá biệt có nơi hai cột mốc cách xa 40 km, gây khó khăn cho việc nhận biết đường biên giới công tác quản lý biên giới - Thứ hai, thiết kế xây dựng vào thời kỳ sau chiến tranh, hai nước nhiều khó khăn, lực, trang thiết bị kỹ thuật hạn chế, nên mốc có chất lượng không cao, không bền vững 12 - Thứ ba, từ sau hoàn thành việc phân giới, cắm mốc ký kết Hiệp định quy chế biên giới, hai bên phối hợp mở nâng cấp nhiều cửa biên giới với cơng trình xây dựng khang trang, đại, khiến cho hình thức kích thước mốc cũ cửa quốc tế cửa khơng phù hợp, khơng tương xứng với ý nghĩa mốc quốc giới Xuất phát từ thực tiễn trên, nhằm hoàn thiện chất lượng đường biên giới, xây dựng hệ thống mốc quốc giới khang trang, quy, đại, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý biên giới tình hình mới, lãnh đạo cấp cao hai nước thống phối hợp xây dựng thực Dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, coi nội dung hợp tác quan trọng hai nước, phục vụ nhu cầu phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới ổn định lâu dài 1.2 Nội dung Dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào Dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào gồm có nội dung sau đây: - Thứ nhất, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ dự án, hai bên thống theo đạo lãnh đạo cấp cao, gồm: (i) Tăng dày hệ thống mốc quốc giới vị trí cần thiết để làm rõ đường biên giới; (ii) Tôn tạo mốc có mốc cửa biên giới để đảm bảo kiên cố, vững chắc, khang trang; (iii) Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đường biên giới Việt Nam - Lào (lập lại hồ sơ mốc giới Nghị định thư ghi nhận toàn thành giải biên giới hai nước cho phù hợp với số liệu đo đạc thực địa đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 hai nước thành lập) - Thứ hai, hệ thống mốc quốc giới: Hai bên thống dự kiến số lượng, vị trí mốc tăng dày tơn tạo tồn tuyến biên giới thể cụ thể 63 mảnh đồ tỷ lệ 1/50.000 thành lập Đồng thời, thống mẫu thiết kế, chất liệu xây dựng, nội dung thể mặt loại mốc (mốc đại, mốc trung, mốc tiểu) quy cách đặt số hiệu cho hệ thống mốc theo số thứ tự từ Bắc xuống Nam - Thứ ba, quy định pháp lý - kỹ thuật: Để phục vụ việc đo đạc, xác định vị trí mốc thực địa hồn thiện tài liệu pháp lý, hai bên thống "Quy trình kỹ thuật xác định vị trí mốc thực địa" trí sử dụng trạm GPS đặt Việt Nam đo nối với điểm khống chế tọa độ độ cao thuộc lưới khống chế sở biên giới Việt Nam - Lào Hai bên thống quy trình soạn thảo mẫu loại văn pháp lý song phương để nghiệm thu kết thực dự án - Thứ tư, tổ chức quản lý thực dự án, hai bên trí chế phối hợp song phương gồm ba cấp: (i) Cấp trung ương có Uỷ ban liên hợp, Đoàn chuyên viên liên hợp Tổ chuyên viên pháp lý, kỹ thuật tài chính; (ii) Cấp 13 tỉnh có Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh; (iii) Cấp đội cắm mốc (tổ chức 10 Đội cắm mốc liên hợp) Hai bên quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cấp để phối hợp quản lý tổ chức thực dự án - Thứ năm, phân công thực dự án: Hai bên thống phân công cụ thể hạng mục cơng việc dự án Trong đó, phía Lào trí phân cơng phía Việt Nam đảm nhận phần việc xây dựng mốc (bao gồm khâu sản xuất mốc, vận chuyển vật tư, vật liệu công tác bảo đảm để thi công mốc) lắp đặt trạm GPS tạm thời, tổ chức giám sát chung hai bên - Thứ sáu, kế hoạch tiến độ thực hiện: Hai bên thống thời gian thực dự án từ đến năm kể từ hai Chính phủ phê duyệt cho phép triển khai thực - Thứ bảy, dự toán kinh phí: Hai bên thống bên tự tính tốn sở khối lượng công việc phân công theo đơn giá, định mức hành bên để xác định tổng dự tốn kinh phí tổng hợp vào dự án chung - Thứ tám, nguồn vốn thực dự án: Phía Việt Nam sử dụng 100% vốn ngân sách Nhà nước Phía Lào đề nghị phía Việt Nam giúp đỡ từ nguồn vốn viện trợ khơng hồn lại Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào - Thứ chín, đánh giá tác động môi trường: Hai bên đánh giá dự án có tổng vốn đầu tư lớn quy mô trải dài địa bàn 10 cặp tỉnh biên giới Việt Nam - Lào, thực chất thi công trường điểm nhỏ, cách xa nhau; giá trị xây dựng trực tiếp mốc vài chục triệu đồng, lại chi phí gián tiếp chi phí liên quan đến hoạt động song phương Do đó, mặt tác động mơi trường vị trí xây dựng mốc tương ứng với cơng trình xây dựng nhỏ bé, nên trí kết luận dự án bảo đảm u cầu an tồn vệ sinh mơi trường 1.3 Tình hình thực cơng tác tăng dày, tơn tạo mốc quốc giới a) Những thuận lợi, khó khăn * Công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào có thuận lợi là: - Thứ nhất, công tác lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm, đạo sát tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện; bộ, ngành địa phương hai bên phấn khởi ủng hộ tâm phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Thứ hai, đường biên giới Việt Nam - Lào hoạch định, phân giới cắm mốc; tồn đọng mâu thuẫn, sai lệch giải xong, nên việc xác định vị trí mốc thuận lợi Trong trình triển khai, để đẩy nhanh tiến độ cắm mốc, hai bên thống tổ chức thêm 04 Đội cắm mốc liên hợp 14 - Thứ ba, dự án bộ, ngành địa phương hữu quan hai nước dày công phối hợp nghiên cứu, nên khối lượng công việc xác định đầy đủ, rõ ràng, từ tạo điều kiện thuận lợi cho khâu lập kế hoạch dự tốn kinh phí thực công tác cắm mốc hàng năm - Thứ tư, việc tổ chức thực Kế hoạch tổng thể phía ta đúc rút nhiều kinh nghiệm từ việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, nên vấn đề tổ chức, điều hành, quản lý, sử dụng kinh phí vướng mắc trước đến giải - Thứ năm, Chính phủ cho phép đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị đo đạc đại nhất, đảm bảo cho lực lượng kỹ thuật làm việc có hiệu quả, đảm bảo độ xác * Bên cạnh thuận lợi, việc triển khai công tác cắm mốc gặp phải khơng khó khăn khách quan lẫn chủ quan, công tác ngoại nghiệp: - Một là, khu vực biên giới Việt Nam - Lào có địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ thất thường, nên việc vận chuyển vật tư, vật liệu lên đường biên giới trở ngại lớn, đặc biệt việc vận chuyển thân mốc (mốc tiểu nặng 250kg, mốc trung nặng 480kg, mốc đại nặng gần 1000kg) - Hai là, hầu hết địa bàn triển khai công tác cắm mốc vùng sâu, vùng xa, chưa có đường giao thơng, dân cư thưa thớt, kinh tế - xã hội chậm phát triển nên khó huy động phương tiện, trang bị kỹ thuật dân công - Ba là, dọc tuyến biên giới, lòng đất, khe núi, đáy sơng nhiều bom mìn vật cản nổ chiến tranh để lại phát nổ lúc - Bốn là, q trình triển khai cơng tác cắm mốc nảy sinh số nội dung công việc phức tạp như: xử lý mâu thuẫn lời văn mô tả hướng đường biên giới với đồ thực địa; xử lý sai phạm thi công đường tuần tra biên giới; cắm thêm số cọc dấu nhằm làm rõ hướng đường biên giới khu vực cần thiết v.v… - Bên cạnh đó, lực thù địch có hoạt động chống phá, kích động đồng bào dân tộc thiểu số ngăn cản việc thi công, xây dựng mốc, lực lượng thổ phỉ thường xuyên có hành vi gây nguy hại cho công tác bảo vệ cột mốc, bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng cắm mốc 15 b) Tình hình, kết cắm mốc thực địa Để có kinh nghiệm cắm mốc thực địa, hai bên thống làm thí điểm cơng trình mốc đại khu vực cửa quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) - Đensavẳn (Sạ Vẳn Nạ Khệt); Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao tiến hành thi công công trình giám sát phía Lào hồn thành tháng 8-2008, bảo đảm vị trí mốc, yêu cầu thiết kế kỹ thuật hai bên thỏa thuận Đây cột mốc đơi số 605, phía Việt Nam cột mốc 605(1), phía Lào cột mốc 605(2) Ngày 05/9/2008, cửa quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) Đensavẳn (Sạ Vẳn Nạ Khệt), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoonglun Xixulít đồng chủ trì buổi Lễ khánh thành cơng trình mốc, thức khởi động cơng tác cắm mốc toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào Từ tháng 9/2008, hai bên đồng loạt triển khai cơng tác cắm mốc tồn tuyến; đến cuối tháng 6/2013, xây dựng 834 cột mốc 792 vị trí mốc cắm bổ sung 29 cọc dấu 27 vị trí đường biên giới Thành ghi nhận Lễ Chào mừng hoàn thành công tác cắm mốc biên giới Việt Nam Lào thực địa, tổ chức ngày 9/7/2013 cửa Thanh Thủy (Nghệ An) Nậm On (Bô Ly Khăm Xay), với tham dự chủ trì Thủ tướng Chính phủ hai nước Giai đoạn từ tháng 7/2013 đến 10/2015, hai bên phối hợp xác định xây dựng thêm 139 cọc dấu 86 vị trí đường biên giới, nâng tổng số cọc dấu toàn tuyến 168 cọc dấu/113 vị trí; hồn thành việc dịch chuyển cột mốc cọc dấu xây dựng tới vị trí đường biên giới cắm chệch đoạn biên giới kẻ thẳng không phù hợp với địa hình thực địa; hồn thành đo tọa độ độ cao máy GPS hai tần số 1002 mốc quốc giới 70 điểm kiểm tra đặc trưng địa hình khác; hồn thành việc đo đạc để bổ sung cập nhật lên đồ số đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 đoạn đường tuần tra biên giới thi cơng c) Tình hình, kết cơng tác nội nghiệp Trên sở kết cắm mốc thực địa, hai bên lập, kiểm tra, nghiệm thu 1002 hồ sơ pháp lý mốc quốc giới (gồm biên cắm mốc kết đo tọa độ độ cao mốc quốc giới máy GPS hai tần số), tiến hành đối chiếu nhằm bảo đảm nội dung toàn 1002 hồ sơ mốc quốc giới cọc dấu (tiếng Việt - Lào tiếng Lào - Việt) thống với nội dung dự thảo Nghị định thư đường biên giới mốc quốc giới Việt Nam - Lào đồ biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 Hai bên tiến hành việc rà soát, kiểm tra cơng tác biên tập phục vụ chế in tồn đồ, sơ đồ trích phóng (cả mảnh đồ tiếng Việt - Lào tiếng Lào - Việt), gồm: 126 mảnh đồ tỷ lệ 1/50.000; 36 mảnh đồ tỷ lệ 1/10.000 khu vực 16 cặp cửa quốc tế, cửa khu vực có sai khác lớn địa hình đồ thực địa; 118 sơ đồ trích phóng từ đồ tỷ lệ 16 1/50.000 khu vực cắm mốc đơi, mốc ba khu vực có nhiều mốc cọc dấu Ghi nhận kết đạt nêu trên, hai bên tiến hành in thức: i) 63 mảnh đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 thể tồn đường biên giới vị trí mốc quốc giới hai nước (được đánh số từ Bắc xuống Nam, từ mảnh số 01(63) đến mảnh số 63(63)); lập thành hai bộ, tiếng Việt - Lào tiếng Lào - Việt ii) 18 mảnh đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/10.000 16 khu vực cửa quốc tế, cửa chính, khu vực cửa phụ Tam Hợp (Nghệ An) - Thoong My Xay (Bô Ly Khăm Xay) khu vực mốc số 139; lập thành hai bộ, tiếng Việt - Lào tiếng Lào - Việt Hai bên phối hợp xây dựng hoàn thiện dự thảo "Nghị định thư đường biên giới mốc quốc giới nước CHXHCN Việt Nam nước CHDCND Lào" (kèm theo tài liệu, đồ ghi nhận toàn thành công tác biên giới hai nước) "Hiệp định Quy chế quản lý biên giới cửa biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam nước CHDCND Lào", trình Chủ tịch nước hai nước cho phép đại diện hai nước Việt Nam Lào ký thức hai văn kiện quan trọng Lễ tổng kết việc hoàn thành Dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào Ngày 16/3/2016, Hà Nội, Chính phủ Việt Nam Lào long trọng tổ chức Lễ tổng kết cấp Nhà nước việc hoàn thành Dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào Tại buổi Lễ tổng kết, trước chứng kiến Thủ tướng Chính phủ hai nước tồn thể đại biểu hai bên, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thoonglun Xixulit ký "Nghị định thư đường biên giới mốc quốc giới nước CHXHCN Việt Nam nước CHDCND Lào" "Hiệp định quy chế quản lý biên giới cửa biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam nước CHDCND Lào" Hai văn kiện pháp lý nêu cấp có thẩm quyền hai nước phê chuẩn thức có hiệu lực từ ngày 05/9/2017, vào dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (05/9/1962 - 05/9/2017) 1.4 Ý nghĩa việc hồn thành cơng tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào Việc hồn thành thắng lợi cơng tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào nguyện vọng chung lợi ích lớn nhân dân hai nước, có ý nghĩa thiết thực to lớn mặt, cụ thể là: - Một là, việc hồn thành cơng tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào thể rõ tâm hai Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt 17 Nam Lào đường biên giới chung hai nước hồ bình, ổn định, hợp tác phát triển - Hai là, việc ký kết Nghị định thư đường biên giới mốc quốc giới Việt Nam - Lào Hiệp định quy chế quản lý biên giới cửa biên giới Việt Nam - Lào có ý nghĩa quan trọng Hai văn kiện với Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam - Lào năm 1977 văn kiện biên giới ký kết trở thành hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh đường biên giới hai nước, tạo sở pháp lý thực tiễn thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý biên giới tình hình mới, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác phát triển - Ba là, chất lượng đường biên giới Việt Nam - Lào nâng lên pháp lý thực địa Theo đó, đường biên giới mô tả thể chi tiết Nghị định thư đường biên giới mốc quốc giới đồ đính kèm Trên thực địa, đường biên giới thể rõ ràng hệ thống mốc quốc giới quy, đại, bảo đảm tính trường tồn thống tồn tuyến Thành góp phần giải triệt để vấn đề biên giới lãnh thổ hai nước, đồng thời tạo sở để ngành chức tiến hành quản lý biên giới cách hiệu quả, ngăn ngừa tượng xâm canh xâm cư thiếu nhận biết vị trí đường biên giới; mở hội cho công phát triển nước, đặc biệt tạo điều kiện cho địa phương biên giới hai bên mở rộng hợp tác, phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu hữu nghị - Bốn là, bình diện trị - pháp lý, việc hồn thành cơng tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào thành chung nhân dân hai nước, minh chứng thuyết phục cho việc hai bên giải vấn đề biên giới, lãnh thổ sở thương lượng bình đẳng, tơn trọng độc lập, chủ quyền lợi ích đáng nhau, hợp tác phát triển, phù hợp với pháp luật thực tiễn quốc tế Giới thiệu mục đích, yêu cầu ký kết nội dung Nghị định thư đường biên giới mốc quốc giới Hiệp định Quy chế quản lý biên giới cửa biên giới Việt Nam - Lào ngày 16/3/2016 2.1 Nghị định thư đường biên giới mốc quốc giới Việt Nam - Lào a) Mục đích yêu cầu ký Nghị định thư - Trên sở Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1977, Hiệp ước bổ sung hoạch định biên giới năm 1986, Hiệp ước bổ sung hoạch định biên giới năm 2007, Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới nước Việt Nam Lào - Trung Quốc năm 2006 Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2008, tạo lập văn kiện pháp lý có giá trị cao, khơng mơ tả đầy đủ, xác hướng đường biên giới, địa hình đường biên giới qua vị trí mốc quốc giới theo kết thực Dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới thực địa, phù hợp với hệ 18 tọa độ, độ cao đồ tỷ lệ 1/50.000, mà ghi nhận tồn thành giải vấn đề biên giới hai nước - Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đường biên giới mốc quốc giới Việt Nam - Lào, bao gồm lập lại hồ sơ pháp lý mốc quốc giới phù hợp với số liệu kỹ thuật đo đạc thực địa trình triển khai thực Dự án tăng dày tôn tạo mốc quốc giới, thể đồ tỷ lệ 1/50.000 - Góp phần hồn thiện sở pháp lý phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc nguyên tắc pháp luật quốc tế; nâng cao hiệu công tác quản lý biên giới tình hình mới; tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới; tăng cường, củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đồn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào b) Nội dung Nghị định thư Nghị định thư bao gồm Lời nói đầu 15 điều, chia làm 04 phần 04 Phụ lục, cụ thể sau: - Lời nói đầu: Nêu rõ sở pháp lý thực tiễn mục đích Nghị định thư - Phần I: Quy định chung Phần bao gồm nội dung: Thông tin chung, đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào, như: Điểm khởi đầu, điểm kết thúc, tổng chiều dài đặc biệt quy định rõ hướng đường biên giới, vị trí mốc quốc giới cọc dấu mô tả chi tiết Phần II Nghị định thư, đồng thời thể Bộ Bản đồ tỷ lệ 1/50.000 - Phụ lục (Điều 1); Các tiêu chí cắm mốc quốc giới, quy định mốc quốc giới cọc dấu, quy định loại hình, kiểu dáng, kích cỡ, chất liệu, quy cách, mẫu, số hiệu, số lượng thông tin, thông số kỹ thuật mốc cọc dấu (Điều 2); Quy định hệ tọa độ, độ cao, phương pháp tính tọa độ, quy cách đo độ cao, quy cách số liệu tọa độ, độ cao mốc quốc giới cọc dấu (Điều 3); Quy định chủng loại, số lượng thông số kỹ thuật loại đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; quy định cách thức thể đường biên giới, vị trí mốc quốc giới, cọc dấu cồn, bãi sông suối lên Bộ đồ (Điều 4); Quy định sông, suối biên giới; phương pháp quy thuộc đánh số cồn, bãi sông suối biên giới; quy định trường hợp sông suối biên giới đổi dòng đường biên giới giữ nguyên không thay đổi (Điều 5); Quy định cách đo chiều dài đường biên giới; cách đo khoảng cách từ cột mốc cụm mốc ba số đến giao điểm hợp lưu giao điểm phân lưu sông, suối biên giới khoảng cách từ cột mốc đôi, cọc dấu đôi số cột mốc ba số đến đường biên giới; cách phân phối sai số theo tỷ lệ số liệu đo (Điều 6); Quy định cách thức mô tả, số liệu tọa độ, độ cao sử dụng mô tả hướng đường biên giới địa hình đường biên giới qua; quan hệ tương ứng hướng góc phương vị tọa độ (Điều 7) 19 - Phần II: Mơ tả vị trí mốc, cọc dấu hướng đường biên giới Phần mô tả chi tiết hướng đường biên giới vị trí mốc quốc giới theo hướng từ Bắc xuống Nam, theo số thứ tự vị trí mốc quốc giới cọc dấu từ nhỏ đến lớn, gồm 792 vị trí mốc, tương ứng với 834 cột mốc 113 vị trí cọc dấu, tương ứng với 168 cọc dấu (Điều 8) - Phần III: Kiểm tra, bảo vệ quản lý đường biên giới, mốc quốc giới cọc dấu Phần bao gồm quy định liên quan đến: Kiểm tra, bảo vệ quản lý đường biên giới hệ thống mốc quốc giới (Điều 9); Thời gian, tần suất kiểm tra liên hợp đường biên giới; việc thành lập đoàn kiểm tra liên hợp; trình tự, phương pháp làm việc đồn kiểm tra liên hợp; giá trị pháp lý biên kiểm tra liên hợp (Điều 10); Quy định thay đổi địa hình, sơng, suối thực địa khơng làm thay đổi đường biên giới vị trí mốc quốc giới, trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác (Điều 11) - Phần IV: Các điều khoản cuối Phần gồm nội dung quy định: Các phụ lục đính kèm Nghị định thư phận cấu thành tách rời Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1977 Hiệp ước bổ sung năm 1986 (Điều 12); Về mối quan hệ Nghị định thư Nghị định thư năm 1986 Nghị định thư bổ sung năm 1987 (Điều 13); Về giải bất đồng phát sinh liên quan đến giải thích áp dụng Nghị định thư (Điều 14); Quy định Nghị định thư phải phê chuẩn thời điểm hiệu lực Nghị định thư (Điều 15) - Đính kèm Nghị định thư có 04 phụ lục ký ngày 02/3/2016 gồm: + Phụ lục 1: “Bộ đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000”; + Phụ lục 2: “Bảng đăng ký mốc quốc giới”; + Phụ lục 3” “Bảng tọa độ độ cao mốc quốc giới”; + Phụ lục 4: gồm có Phụ lục 4a “Danh sách sơng, suối biên giới tàu thuyền lại được” Phụ lục 4b “Danh sách sông, suối biên giới tàu thuyền không lại được” 2.2 Hiệp định Quy chế quản lý biên giới cửa biên giới Việt Nam - Lào a) Mục đích yêu cầu ký Hiệp định - Hoàn thiện sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý biên giới cửa biên giới Việt Nam - Lào tình hình mới; bảo đảm bền vững, ổn định biên giới quốc gia, an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, lại sản xuất cư dân biên giới; thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới hai nước; góp 20 phần tăng cường, củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; - Đáp ứng yêu cầu hệ thống hoá tiêu chuẩn hoá văn kiện pháp lý quốc tế song phương Việt Nam với nước láng giềng lĩnh vực quản lý biên giới quốc gia, khắc phục thiếu sót, bất cập Hiệp định năm 1990 Nghị định thư năm 1997, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý biên giới, đặc biệt việc xây dựng cơng trình sát đường biên giới; quản lý sử dụng nguồn nước sông suối biên giới; quản lý, bảo vệ kiểm tra liên hợp đường biên giới mốc quốc giới; tạo sở pháp lý cho việc tiếp tục hoàn thiện quy chế khu vực biên giới cửa biên giới, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc ngun tắc tơn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ lợi ích đáng nhau, khơng can thiệp vào cơng việc nội nhau, bình đẳng, có lợi; - Gia tăng tính hài hòa thống hai hệ thống pháp luật Việt Nam Lào quản lý, bảo vệ biên giới cửa biên giới, qua tăng cường tương đồng gắn kết lực lượng làm cơng tác biên giới nói riêng hai nước nói chung, góp phần bảo đảm đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác phát triển bền vững b) Nội dung Hiệp định Hiệp định bao gồm Lời nói đầu 57 Điều, chia thành 10 Chương 12 Phụ lục, cụ thể sau: - Lời nói đầu quy định mục đích Hiệp định - Chương I: Những quy định chung Chương bao gồm nội dung: Giải thích thuật ngữ (Điều 1); Các nguyên tắc thực hiệp định (Điều 2); Thẩm quyền giải vấn đề đường biên giới, mốc quốc giới, cửa biên giới vấn đề liên quan khác (Điều 3) - Chương II: Quản lý, trì bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới đường thơng tầm nhìn biên giới Chương bao gồm nội dung: Trách nhiệm nghĩa vụ hai Bên việc trì bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới đường thơng tầm nhìn biên giới (Điều 4); Những hành vi bị nghiêm cấm khu vực biên giới (Điều 5); Phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ mốc quốc giới (Điều 6); Quản lý bảo vệ mốc quốc giới (Điều 7); Quản lý bảo vệ đường biên giới (Điều 8); Quản lý bảo vệ đường thơng tầm nhìn biên giới (Điều 9); Kiểm tra liên hợp mốc quốc giới hướng đường biên giới (Điều 10) - Chương III: Quản lý sử dụng vùng nước biên giới Chương bao gồm nội dung: Quy định chung quản lý sử dụng vùng nước biên giới (Điều 11); Nuôi trồng đánh bắt thủy sản vùng 21 nước biên giới (Điều 12); Xây dựng cơng trình liên quan đến vùng nước biên giới (Điều 13); Giao thông vùng nước biên giới (Điều 14); Hợp tác đo đạc địa hình, thủy văn (Điều 15) - Chương IV: Quản lý hoạt động, sản xuất, xây dựng vùng biên giới Chương bao gồm nội dung: Quản lý hoạt động sản xuất khu vực biên giới (Điều 16); Quản lý việc chăn thả vật nuôi khu vực biên giới (Điều 17); Phòng chống dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm, kiện y tế công cộng, thiên tai, hoả hoạn vùng biên giới (Điều 18); Quản lý hoạt động bay (Điều 19); Xây dựng cơng trình khu vực biên giới (Điều 20); Xây dựng, cải tạo quản lý cơng trình cắt qua đường biên giới (Điều 21); Hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội du lịch khu vực biên giới (Điều 22) - Chương V: Xuất, nhập qua biên giới cư trú khu vực biên giới Chương bao gồm nội dung: Việc xuất cảnh, nhập cảnh người (Điều 23); Việc xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh phương tiện (Điều 24); Việc xuất, nhập hàng hóa, vật phẩm (Điều 25); Quyền nghĩa vụ người xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới (Điều 26); Ra vào, tạm trú khu vực biên giới (Điều 27) - Chương VI: Duy trì, bảo vệ an ninh, trật tự an tồn xã hội vùng biên giới Chương bao gồm nội dung: Việc tạm thời hạn chế tạm dừng hoạt động qua lại biên giới (Điều 28); Hợp tác trì bảo vệ an ninh trật tự vùng biên giới (Điều 29); Di cư công dân vùng biên giới (Điều 30) - Chương VII: Cửa quản lý cửa Chương bao gồm nội dung: Cửa biên giới (Điều 31); Các cặp cửa mở (Điều 32); Lối mở biên giới (Điều 33); Trách nhiệm quan quản lý nhà nước chuyên ngành cửa biên giới (Điều 34); Quy trình thủ tục kiểm tra, kiểm sốt cửa biên giới (Điều 35); Kiểm tra, kiểm soát, giám sát cửa phụ (Điều 36); Thời gian làm việc cửa (Điều 37); Nguyên tắc hạn chế tạm dừng hoạt động qua lại biên giới cửa biên giới (Điều 38); Thẩm quyền hạn chế tạm dừng hoạt động qua lại cửa biên giới (Điều 39); Nguyên tắc, thẩm quyền mở, nâng cấp cửa (Điều 40); Trình tự, thủ tục mở, nâng cấp cửa biên giới (Điều 41); Cơ chế làm việc phối hợp quan quản lý nhà nước chuyên ngành cửa biên giới (Điều 42) - Chương VIII: Giải kiện biên giới Chương bao gồm nội dung: Hợp tác giải kiện biên giới (Điều 43); Xử lý người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép (Điều 44); Xử lý thi thể người, xác gia súc, gia cầm khu vực biên giới (Điều 45); Xử lý phương tiện bay thiết bị bay qua biên giới trái phép (Điều 46); Xử lý vấn đề liên quan khác (Điều 47) 22 - Chương IX: Cơ chế tổ chức thực Hiệp định Chương bao gồm nội dung: Nhiệm vụ quyền hạn đơn vị chuyên trách bảo vệ biên giới hai nước (Điều 48); Cơ chế làm việc đơn vị chuyên trách bảo vệ biên giới hai nước (Điều 49); Nhiệm vụ quyền hạn Người đứng đầu đơn vị chuyên trách bảo vệ biên giới (Điều 50); Hợp tác tỉnh biên giới (Điều 51); Nhiệm vụ quyền hạn quyền địa phương cấp tỉnh biên giới (Điều 52); Nhiệm vụ quyền hạn Cơ quan biên giới trung ương hai Bên (Điều 53); Cơ chế làm việc Ủy ban Biên giới quốc gia Việt Nam Ban Biên giới Lào (Điều 54) - Chương X: Các điều khoản cuối Chương bao gồm nội dung: Giải bất đồng (Điều 55); Bổ sung, sửa đổi Hiệp định (Điều 56); hiệu lực Hiệp định (Điều 57) - 12 phụ lục đính kèm Hiệp định gồm: Các mẫu biên xử lý công việc liên quan đến mốc quốc giới, kiện biên giới; Mẫu công hàm liên quan đến thiết bị bay phạm vi 10km tính từ đường biên giới phía nước bay qua biên giới vào lãnh thổ nước kia; Mẫu Giấy/Sổ Thông hành xuất nhập cảnh biên giới; Danh sách đơn vị hành cấp huyện có phần địa giới hành tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam - Lào III NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Quán triệt, thực nghiêm túc quan điểm, chủ trương Đảng, Nhà nước ta biên giới, lãnh thổ quốc gia Thống nhận thức sâu sắc nhiệm vụ Đại hội lần thứ XII Đảng đề là: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước Nâng cao vị uy tín Việt Nam khu vực giới Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quán chủ trương giải vấn đề biên giới lãnh thổ với nước hữu quan, là: (i) Giữ vững độc lập, chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ, trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác phát triển bền vững, góp phần trì mơi trường hòa bình, ổn định khu vực giới; (ii) Các bất đồng, tranh chấp biên giới lãnh thổ phải giải biện pháp hòa bình, thơng qua thương lượng, tinh thần hữu nghị láng giềng thân thiện, bình đẳng, tơn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhau, phù hợp với luật pháp thực tiễn quốc tế, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị lâu dài dân tộc; (iii) Biên giới quốc gia phải quan quyền lực nhà nước cao xác định văn luật thông qua điều ước quốc tế với nước có chung biên giới 23 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ nhân dân cơng tác biên giới nói chung cơng tác biên giới Việt Nam - Lào nói riêng Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích việc nâng cao hiệu công tác quản lý biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định phát triển bền vững tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới Trước mắt, triển khai tốt công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị định thư đường biên giới mốc quốc giới, Hiệp định Quy chế quản lý biên giới cửa biên giới đất liền Việt Nam - Lào cơng việc có tầm quan trọng đặc biệt, nội dung có tính định hiệu thành bại công tác quản lý biên giới hai nước Phối hợp chặt chẽ với phía Lào tổ chức thực tốt Hiệp định Quy chế quản lý biên giới cửa biên giới đất liền Việt Nam - Lào, trọng tâm là: - Bảo vệ tốt đường biên giới hệ thống mốc quốc giới; kịp thời phát mốc bị hư hỏng có nguy sạt lở cao báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý sát hợp - Ngăn chặn xử lý kịp thời hành động xâm phạm đường biên, mốc giới vi phạm quy chế biên giới (như: xâm canh, di cư tự kết hôn không giá thú, vượt biên trái phép, buôn lậu, buôn bán người, buôn bán vận chuyển ma túy, khai thác vận chuyển trái phép khoáng sản lâm thổ sản ); tiếp tục trao đổi thông tin, hợp tác chặt chẽ việc đảm bảo an ninh, xây dựng tuyến biên giới hai nước ổn định, phát triển toàn diện - Tiếp tục phối hợp thực hiệu Thỏa thuận cấp Chính phủ việc giải vấn đề di cư tự kết hôn không giá thú vùng biên giới Việt Nam - Lào - Nỗ lực để thúc đẩy, mở rộng nâng cao hiệu hợp tác lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, giao thông vận tải…; tổng kết rút kinh nghiệm để hồn thiện mơ hình kiểm tra “một cửa, lần dừng” cặp cửa quốc tế Lao Bảo - Đen-xa-vẳn để nhân rộng toàn hệ thống cửa biên giới Việt Nam - Lào; hoàn thiện Đề án Quy hoạch phát triển cửa biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035 để sớm triển khai./ ... giành độc lập, quyền Việt Nam Lào nhiều lần trao đổi đàm phán vấn đề biên giới điều kiện khách quan chủ quan chưa chín muồi nên chưa có kết Quá trình đàm phán hoạch định giai đoạn 1976-1977 Năm 1975,... tiến hành phân giới, cắm mốc hồn thành cơng tác vào năm 1987 Tuy nhiên, số nguyên nhân khách quan chủ quan, biên giới Việt Nam Lào tồn ba vấn đề chưa giải quyết, là: 7.1 Thành lập đồ đường biên... tiện cho việc quản lý, hai bên bàn bạc cụ thể vấn đề có liên quan báo cáo lên Chính phủ hai bên” Tất vấn đề nêu xác định giao cho quan Biên giới Trung ương hai nước tiếp tục thực có điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO, TỔNG QUAN VỀ BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay