Thông tin về tống đạt theo Công ước của một số nước

53 24 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 23:31

Thông tin tống đạt theo Công ước số nước Hoa Kỳ Cơ quan trung ương (Cơ quan Trung ương) Bộ Tư pháp Hoa Kỳ U.S Department of Justice Civil Division Office of International Judicial Assistance Benjamin Franklin Station P.O Box 14360 Washington, D.C 20004 United States of America tel.: +1 202-514-6700 fax: +1 202-514-6584 Cán đầu mối/ Cán đầu mối: Ms Jeanne Davidson Ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh Thuê công ty Process Forwarding International thực nhiệm vụ Cơ quan Trung ương Trích dẫn Thơng báo Cơ quan lưu chiểu (Bộ Ngoại giao Hà Lan) ngày 16/6/2015 để xem toàn Thông báo, bấm vào đây, click here “ Từ năm 2003, Bộ Tư pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ký hợp đồng thực chức tống đạt giấy tờ Cơ quan Trung ương với nhà cung cấp tư nhân để giải yêu cầu tống đạt giấy tờ vụ việc dân thương mại Hoa Kỳ theo Công ước Tống đạt Bộ Tư pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thông tin cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày tháng năm 2015, Bộ Tư pháp tiếp tục ký hợp đồng thực chức tống đạt giấy tờ với công ty ABC Legal, công ty kinh doanh với tên gọi Process Forwarding International, trụ sở Seattle, Washington Việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân thực chức tống đạt giấy tờ không hàm ý định quan trung ương Hoa kỳ khuôn khổ Công ước Tống đạt, mà phản ánh việc thực theo hợp đồng với số hoạt động Cơ quan Trung ương Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Process Forwarding International công ty cung cấp dịch vụ tống đạt tư nhân ủy quyền thực thay mặt cho Hoa Kỳ nhận yêu cầu tống đạt, thực tống đạt giấy tờ, hoàn thiện giấy xác nhận kết tống đạt Process Forwarding International chịu trahcs nhiệm thực yêu cầu tống đạt giấy tờ khu vực sau đây: Hoa Kỳ ( 50 bang quận Columbia), Guam, American Samoa, Puerto Rico, the U.S Virgin Islands and the Commonwealth of the Northern Mariana Islands ( )" Thông tin liên lạc Địa Số điện thoại: Fax: E-mail: Website chung: Cán đầu mối: Process Forwarding International 633 Yesler Way Seattle, WA 98104 USA +1 206 521 2979 +1 206 224 3410 info@hagueservice.net http://www.hagueservice.net/ Rick Hamilton Giám đốc hoạt động RickH@abclegal.com Phone: +1 206-521-2861 Fax: +1 206-224-3410 Karen Adams Thu ngân Phone: +1 206-521-2946 Fax: +1 206-224-3410 karena@abclegal.com Ngôn ngữ trao đổi: Tiếng Anh Thơng tin thực thi Cơ quan có thẩm quyền gửi (Điều 3(1)): Các phương thức tống đạt (Điều 5(1)(2)): Cá nhân pháp nhân Hoa Kỳ có thẩm quyền gửi tống đạt giấy tờ theo Điều bao gồm cán tòa án nào, luật sư cá nhân pháp nhân trao quyền theo quy tắc tòa án Tống đạt thức (Điều (1)(a)) Tống đạt trực tiếp phương thức ưu tiên sử dụng thực tất yêu cầu Trường hợp tống đạt trực tiếp không khả thi, Process Forwarding International tống đạt giấy tờ phương thức cho phép theo pháp luật khu vực nơi tống đạt thực Yêu cầu tống đạt phải chuyển giao gồm kèm theo dịch thích hợp (một tống đạt trả lại cho Process Forwarding International kèm theo giấy xác nhận kết tống đạt) Tên địa đầy đủ cá nhân pháp nhận tống đạt phải có hồ sơ Các yêu cầu gửi khuôn khổ Công ước La Hay, mẫu theo Công ước phải sử dụng Tống đạt khơng thức (Điều 5(2)) Tống đạt khơng thức cho phép Hoa Kỳ theo nhiều cách khác nhau: thông qua thành viên phái đoàn ngoại giao lãnh Hoa kỳ, thông qua thư qua cá nhân pháp luật áp dụng cho phép, với điều kiện không áp dụng biện pháp cưỡng chế bắt buộc Cơ quan yêu cầu thỏa thuận tống đạt sử dụng phương thức khơng thức nêu Tống đạt phương thức cụ thể ( Điều (1)(b)) Chúng chưa nhận yêu cầu đặc biệt phương thức nêu Tất yêu cầu tống đạt giấy tờ thức lập theo Điều (1) nộp cho Process Forwarding International phải dịch sang tiếng Anh, kèm theo dịch giấy tờ, giấy tờ tiếng Pháp tống đạt Yêu cầu dịch thuật (Điều 5(3)): Vui lòng ghi nhớ khơng có u cầu tương tự, theo tống đạt thực phương thức khơng thức qua thư, qua kênh lãnh dịch vụ tống đạt tư nhân cần phải dịch thuật Tuy nhiên, số tòa án quy định thường bị đơn phản đối, tống đạt giấy tờ không dịch sang tiếng Anh thực chế khơng thức khơng cung cấp cho người nhận thơng báo đầy đủ chất thủ tục tố tụng hội để trả lời, vậy, khơng thực khơng đảm bảo thủ tục hợp lệ Tồn u cầu tống đạt thức theo Điều (1) phải gửi trực tiếp đến Process Forwarding International áp dụng mức phí cố định 95 đô la Mỹ Không phải trả thêm khoản phí phụ trội cho việc thực gấp u cầu tống đạt Thanh tốn chi phí thực thẻ toán quốc tế Visa, MasterCard, phần lớn thẻ tín dụng quốc tế, chuyển khoản ngân hàng, lệnh chuyển tiền quốc tế séc Chính phủ phát hành trả cho MasterCard Séc cá nhân khơng chấp nhận Chi phí thực tống đạt (Điều 12): Tất yêu cầu tống đạt phải đáp ứng thời hạn phương thức tốn mơ tả website Process Forwarding International Tất yêu cầu tống đạt không kèm với toán phù hợp với phương thức nêu bị trả lại mà không thực Website Process Forwarding International cung cấp hướng dẫn chi tiết phương thức tốn Cũng kiểm tra tình trạng yêu cầu tống đạt website Process Forwarding International Tuy nhiên, nhà cung cấp tư nhân không tống đạt giấy tờ cho Nhà nước Hoa Kỳ bộ, quan đơn vị phụ thuộc nhà nước Hoa Kỳ Các yêu cầu tống đạt gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để xử lý Khơng áp dụng phí tống đạt trường hợp Hoa Kỳ ghi khơng có u cầu theo pháp luật liên bang Hoa Kỳ tống đạt phải gửi đến Process Forwarding International Hoa Kỳ không phản đối phương thức tống đạt khơng thức giấy tờ qua thành viên phái đoàn ngoại giao lãnh nước Hoa Kỳ, qua thư qua cá nhân pháp luật áp dụng cho phép, với điều kiện không áp dụng biện pháp cưỡng chế bắt buộc Thời gian thực yêu cầu Cán tư pháp, cán người có thẩm quyền (Điều 10(b)): Bất kỳ người có liên quan thủ tục tố tụng cán tư pháp, cán người có thẩm quyền khác (Điều 10(c)): Phản đối tuyên bố Process Forwarding International yêu cầu hoàn tất việc tống đạt giấy tờ để gửi lại cho quan u cầu nước ngồi vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận Ngoài ra, Process Forwarding International chấp nhận yêu cầu tống đạt gấp, tống đạt vòng ngày làm việc kể từ nhận mà khơng đòi hỏi thêm phí u cầu gấp phải nêu rõ; khơng việc tống đạt hồn tất vòng 30 ngày kế từ ngày nhận Hoa Kỳ khơng có hệ thống chuyển giao giấy tờ thừa phát lại huissiers Nghĩa không phản đối huissiers liên lạc trực tiếp với Process Forwarding International Luật sư Hoa Kỳ trao quyền thực chức pháp lý quốc gia/ bang nơi học chấp nhận vào đồn luật sư Chúng tơi khơng phản đối bên có liên quan tiến hành tống đạt thông qua thư qua người cán trao quyền theo quy tắc tố tụng tòa án Hoa Kỳ Bấm vào để đọc tất tuyên bố phản đối Hoa Kỳ khuôn khổ Công ước (Điều 21(2)): Không phản đối Theo quy định pháp luật, cán lãnh Hoa Kỳ bị cấm thực Điều 8(2): tống đạt định người tống đạt giấy tờ tư pháp (xem Tuyên bố) Điều 10(a): Không phản đối Điều 10(b): Không phản đối Điều 10(c): Không phản đối Điều 15(2): Tuyên bố áp dụng Điều 16(3): Tuyên bố áp dụng Các kênh tống đạt bổ - Công ước liên Mỹ yêu cầu ủy thác (Panama City, 13 January 1975) sung ( theo điều ước - Nghị định thư Công ước Liên Mỹ yêu cầu ủy thác nội luật quóc (Montevideo, May 1979) gia) (Các điều 11, 19, 24 25) Khuyến cáo www.oas.org/DIL/treaties_and_agreements.htm Mặc dù số Hiệp định song phương lãnh quy định tống đạt Thông tin chưa thực cán lãnh sự, cán lãnh Hoa Kỳ nhìn chung bị hoàn thiện cấm thực hoạt động trừ phép Bộ ngoại giao Xem không cập nhật Mục 22, Bộ luật quy tắc liên bang phần 92.85 đầy đủ- vui lòng liên lạc với quan có liên quan để xác nhận thơng tin Đường dẫn hữu ích U.S Department of State - Judicial Assistance / Service of Process Abroad Process Forwarding International - Hague Service Convention Hàn Quốc Cơ quan Trung ương: Tòa án tối cao Hàn Quốc Director of International Affairs National Court Administration Supreme Court of Korea Chi tiết liên hệ: National Court Administration Attn.: Director of International Affairs Seocho-daero 219 Địa Seocho-gu SEOUL 06590 Republic of Korea Số điện thoại +82 (2) 3480 1734 Fax: +82 (2) 533 2824 E-mail: international@scourt.go.kr Website chung: http://www.scourt.go.kr/scourt_en/index.html (Supreme Court of Korea) Cán đầu mối: Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Hàn (qua điện thoại),tiếng Anh (qua email/fax/văn bản) Thông tin thực thi Cơ quan có thẩm quyền gửi (Điều 3(1)): Phương thức tống đạt (Điều 5(1)(2)): Tòa án nơi tiến hành thủ tục tố tụng Về ngun tắc, tòa án có thẩm quyên, quan thích hợp, tống đạt giấy tờ qua thư bảo đảm ( chuyển giao có xác nhận kết quả) cán thực hiện/ thi hành án (execution officer) tống đạt giấy tờ theo quy định Tòa án tối cao Hàn Quốc Nếu dịch khơng có hồ sơ người có thẩm quyền yêu cầu đề nghị tòa án có thẩm quyền tống đạt phương thức khơng thức theo Điều 5(1)(b) Pháp luật có liên quan: Luật Tố tụng dân (áp dụng với quốc gia ký kết Công ước tống đạt), Luật tương trợ tư pháp lĩnh vực dân (áp dụng với quốc gia thành viên Công ước Tống đạt) Yêu cầu dịch thuật (Điều 5(3)): Trong trường hợp giấy tờ tống đạt theo Điều (1), dịch sang ngơn ngữ thức (tiếng Hàn Quốc) phải đính kèm Khi cán thực hiện/ thi hành án tống đạt giấy tờ theo Điều (1) Sử dụng phương thức tống đạt đặc biệt, theo Điều (2) Chi phí thực yêu cầu Các liệu sau theo khảo sát thực Tòa hành tống đạt quốc gia (Điều 12): Năm 2012, Cơ quan Trung ương nhận 604 yêu cầu tống đạt • 200 yêu cầu thực tháng • 240 yêu cầu thực khoảng từ 2-4 tháng • 99 yêu cầu thực từ 4-6 tháng • 21 yêu cầu thực từ 6-12 tháng • yêu cầu thực 12 tháng • yêu cầu thực Thời gian thực Năm 2014, nhận 435 yêu cầu Trong số • 259 u cầu thực tháng • 73 yêu cầu thực 2-4 tháng • 18 yêu cầu thực 4-6 tháng • 22 yêu cầu thực 6-12 tháng • yêu cầu thực 12 tháng • 63 yêu cầu thực Phản đối vàTuyên bố (Điều 21(2)): Điều 8(2): Điều 10(a): Điều 10(b): Điều 10(c): Điều 15(2): Điều 16(3): Các kênh bổ sung ( theo điều ước nội luật) (Các điều11, 19, 24 and Bấm vào để đọc toàn tuyên bố bảo lưu Cộng hòa Hàn Quốc theo Cơng ước here Phản đối Phản đối Phản đối Phản đối Tuyên bố áp dụng Không tuyên bố Nội luật Luật tương trợ tư pháp lĩnh vực dân ( Chương 3) Hiệp định song phương tương trợ tư pháp lĩnh vực dân 25) Khuyến cáo: Thơng tin chưa thương mại với Úc (17 /09/1999); Trung Quốc (7/7/2003); hồn thiện khơng đầy đủ- vui lòng liên lạc Uzbekistan (23/11/2004); Mơng Cổ (15/10/2008) với quan có liên quan để xác nhận thông tin Luật Tố tụng dân quy tắc tố tụng dân (Phần I, Chương IV, Mục 4) Đường dẫn hữu ích Có địa chỉ: http://www.law.go.kr/main.html Bản dịch có địa chỉ: http://elaw.klri.re.kr/ Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6) Ngồi Cơ quan trung ương, thư ký tòa án tư pháp cấp quận nơi có người tống đạt người có thẩm quyền Canada Cơ quan Trung ương: Bấm vào để xem danh sách tất Cơ quan Trung ương định Canada (danh sách cập nhật đến tháng năm 2016) Lưu ý: để tiết kiệm thời gian, yêu cầu cần phải gửi trực tiếp đến Cơ quan trung ương địa phương vùng lãnh thổ liên quan Tuy nhiên, yêu cầu gửi đến Cơ quan trung ước Liên bang, quan chuyển yêu cầu đến Cơ quan Trung ương tương ứng Cơ quan có thẩm quyền gửi (Điều 3(1)): Phương thức tống đạt (Điều 5(1)): - Tổng chưởng lý Canada /Attorney General for Canada - Tổng chưởng lý, Bộ Tổng chưởng lý Bộ Tư pháp địa phương vùng lãnh thổ/ Attorney General, Ministry of the Attorney General or Minister of Justice of a province or territory - Thư ký Tòa án trợ lý họ tòa án cấp quận/ Clerks of the courts and their deputies for a judicial or a court district - Cơ quan Trung ương Alberta - Thứ trưởng Bộ Tư pháp vùng Northwest/ Deputy Minister of Justice, Northwest Territories - Thừa phát lại cảnh sát / Huissiers and sheriffs - Cơ quan đăng ký địa phương/ Local registrars - Thành viên Hiệp hội luật gia tất địa phương vùng lãnh thổ/Members of the law societies of all provinces and territories Tống đạt thức(Điều 5(1)(a)) Tại tất địa phương vùng lãnh thổ Canada, trừ Quebec, thuật ngữ tống đạt bao gồm tống đạt thông báo Với yêu cầu tống đạt gửi đến Cơ quan Trung ương Canada theo Điều (1) (a), tống đạt thực phương thức giống sử dụng để tống đạt giấy tờ tư pháp thủ tục tố tụng khu vực mà Cơ quan Trung ương có thẩm quyền Thủ tục tống đạt thơng thường Canada tống đạt trực tiếp người tống đạt /process server Alberta, thừa phát lại/ huissier Quebec, cán thi hành án/ enforcement officer Bộ Tổng chưởng lý Ontario cảnh sát trợ lý cảnh sát địa phương khác Canada thực hiện, gửi đến cá nhân doanh nghiệp/ pháp nhân thông qua giao tận tay giấy tờ cho cá nhân cho cán bộ, giám đốc đại diện doanh nghiệp/ pháp nhân trụ sở kinh doanh Thơng báo Quebec thực cách chuyển giao gốc chứng thực tóm tắt vềvụ việc, giấy tờ thơng báo cho người thông báo nhận lại xác nhận Cũng thực thơng qua thư bảo đảm thưc có xác nhận Thơng báo thực thư thường phương thức liên lạc khác mà bối cảnh không đòi hỏi người gửi phải có chứng việc gửi thơng báo Tòa án liên bang tòa phúc thẩm liên bang/ Federal Court and Federal Court of Appeal:Quy tắc Tòa án liên bang, SOR/98-106 Alberta: Quy tắc Tòa án Alberta, Alta Reg 124/2010 British Columbia: Quy tắc Tòa án dân tối cao/ Supreme Court Civil Rules, B.C Reg 168/2009 Manitoba: Quy tắc Tòa Nữ hồng/ Court of Queen's Bench Rules, Man Reg 553/88 New Brunswick: Quy tắc Tòa án/ Rules of Court, N.B Reg 82-73 Newfoundland and Labrador: Quy tắc của Tòa tối cao/ Rules of the Supreme Court, 1986, S.N.L 1986, c 42, Sch D Northwest Territories: Quy tắc Tòa án Tòa án tối cao Northwest Territories/ Rules of the Supreme Court of the Northwest Territories, N.W.T Reg 010-96 Nova Scotia: Quy tắc tố tụng Nova Scotia/ Nova Scotia Civil Procedure Rules Nunavut: Quy tắc Tòa án tối cao vùng Northwest Territories/ Rules of the Supreme Court of the Northwest Territories, N.W.T Reg 010-96 Ontario: Quy tắc tố tụng dân sự/Rules of Civil Procedure, R.R.O 1990, Reg 194 Prince Edward Island: Quy tắc tố tụng dân sựRules of Civil Procedure Québec: Tống đạt: Quy tắc tố tụng dân sự/ Service: Code of Civil Procedure, R.S.Q., chapter C-25 Thông báo/ Quy tắc tố tụng dân sự/ Notification: Code of Civil Procedure, R.S.Q., chapter C-25 Saskatchewan: Quy tắc Tòa án Nữ hồng/ Queen's Bench Rules Yukon: Quy tắc tòa án/ Rules of Court, Y.O.I.C 2009/65 Tống đạt theo phương thức cụ thể (Điều (1)(b)) Các Cơ quan Trung ương Canada xem xét yêu cầu tống đạt theo phương thức cụ thể sở đề nghị người có thẩm quyền yêu cầu theo quy định Điều (1)(b) phạm vị mà phương thức khơng trái với pháp luật vùng lãnh thổ Tống đạt khơng thức(Điều 5(2)) Việc thực hiên tống đạt khơng thức("par simple remise") (chuyển giao đơn giản)giấy tờ tư pháp tư pháp không áp dụng Canada Yêu cầu dịch thuật Với tống đạt thức tống đạt theo phương thức cụ thể, yêu cầu (Điều 5(3)): dịch thuật phụ thuộc vào địa phương vùng lãnh thổ có liên quan Tại Alberta, British Columbia, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia Prince Edward Island, tất giấy tờ phải lập kèm theo dịch sang tiếng Anh Tại Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Ontario Saskatchewan, tất giấy tờ phải lập dịch sang tiếng Anh tiếng Pháp Tại New Brunswick Yukon, tất giấy tờ phải lập dịch sang tiếng Anh tiếng Pháp Cơ quan Trung ương New Brunswick Yukon bảo lưu quyền yêu cầu giấy tờ dịch sang tiếng Anh tiếng Pháp phụ thuộc vào ngôn ngữ mà người tống đạt hiểu Tại Québec, việc dịch giấy tờ yêu cầu tất trường hợp mà người nhận không hiểu ngôn ngữ lập giấy tờ Tất giấy tờ tiến hành vụ kiện phải dịch Bản dịch tóm tắt tất giấy tờ chấp nhaanjneeus người nhận chấp nhận Bản dịch dịch sang tiếng Pháp; nhiên, Cơ quan Trung ương Quebec theo yêu cầu cho phép dịch sang tiếng Anh với điều kiện người nhận hiểu ngôn ngữ Bấm vào để đọc tồn tun bố Canada khn khổ Cơng ước here Chi phí thực tống đạt 100 đô la Canada từ ngày 18/8/2014 Bấm vào để xem danh sách tất quan trung ương định địa phương vùng lãnh thổ Canada để nhận yêu cầu tống đạt giấy tờ Chi phí thực yêu cầu tống đạt (Điều 12): here Bấm vào để có thơng tin phương thức tốn here Thời gian trung bình để thực tống đạt là: Alberta: tuần British Columbia: 3-6 tuần Manitoba: 3-4 tuần New Brunswick: 2-4 tuần Newfoundland and Labrador: - tuần Northwest Territories:3-6 tuần Thời gian thực Nova Scotia: 2-4 tuần Nunavut: 4-6 tuần Ontario: 4-6 tuần Prince Edward Island: 2-3 tuần Québec: tuần(tống đạt); tuần(thông báo) Saskatchewan: 2-4 tuần Nhiều doanh nghiệp thường gọi với tên Cán tư pháp, cán "Process Servers" ( công ty dịch vụ tống đạt) thực dịch vụ tống đạt người có giấy tờ tư pháp ngồi tư pháp có thu phí Các doanh nghiệp thẩm quyền khác liệt kê danh bạ Yellow Pages mục "process servers" (Điều 10(b)(c) Tại Québec, tống đạt phải thực cảnh sát/ sheriff thành viên Văn phòng thừa phát lại Quebec (Chambre des huissiers de justice du Québec) Tuy nhiên, nơi phạm vi bán kính 50 km, mà khơng có sheriff hay bailiff thực tống đạt, tống đạt thực người đạt độ tuổi pháp luật quy định cư trú bán kính qua thư bảo đảm thư có xác nhận Chambre des huissiers de justice du Québec Chi tiết liên hệ: Địa The Senior Master For the attention of the Foreign Process Section Room E16 Royal Courts of Justice Strand LONDON WC2A 2LL Số điện thoại +44 207 947 6691 / 7786 / 6488 / 6327 / 1741 Fax: +44 870 324 0025 E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk General website: www.justice.gov.uk Cán đầu mối: - Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Anh Thơng tin thực thi Cơ quan có thẩm England and Wales: The Senior Master of the Royal Courts of Justice quyền gửi Strand (Điều 3(1)): London WC2A LL Switchboard: +44 207 947 6000 Tel: +44 20 7947 6691 Fax: +44 20 7947 6237 Website: http://www.hmcourts-service.gov.uk/ Scotland: Scottish Government Justice Directorate Cen tral Authority & International Law Team St Andrew's House (GW15) EDINBURGH EH1 3DG Scotland, UK E-mail: robert.packwood@scotland.gsi.gov.uk tel.: +44 (131) 244 4829 fax: +44 (131) 244 4848 Northern Ireland: The Master (Queen’s Bench and Appeals) Royal Courts of Justice Chichester Street Belfast BT1 3JF Tel: + 44 28 90 72 47 06 Fax: + 44 28 90 23 51 86 adminoffice@courtsni.gov.uk Website: www.courtsni.gov.uk/en-GB/ Personal service on individuals & postal service on registered offices of companies If this fails by first class post England and Wales: European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents Scotland: Phương thức tống đạt European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service (Điều 5(1)(2)): of documents Northern Ireland: European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents Yêu cầu dịch thuật (Điều 5(3)): Gibraltar: European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents Theo Điều (3) Công ước, Vương quốc Anh yêu cầu giấy tờ lập dịch sang tiếng Anh Bấm vào để đọc toàn tuyên bố bảo lưu vương quốc Anh Công ước here Từ ngày 1/1/1979 trường hợp thơng thường việc tống đạt khơng thu phí Tuy nhiên, u cầu tống đạt theo phương thức đặc biệt làm phát sinh thêm chi phí trường hợp ngoại lệ Chi phí thực yêu đặc biệt, chi phí tống đạt yêu cầu hoàn lại cầu tống đạt Lưu ý: Quy định áp dụng với Anh, xứ Wales, Scotland Bắc (Điều 12): Ai len không áp dụng với lãnh thổ hải ngoại mà vương quốc Anh chịu trách nhiệm Thời gian thực Liên quan đến Điều 10 (b) (c) Công ước, giấy tờ tống đạt qua kênh thức Cơ quan trung ương quan có thẩm quyền bổ sung chấp nhận Vương quốc Anh từ cán tư pháp lãnh hay ngoại giao quốc gia ký kết khác (tuy nhiên đề nghị xem thư Anh đây)* Liên lạc trực tiếp - Cán tư pháp, cán * Trích từ thư ngày 11/9/1980 gửi từ Bộ Ngoại giao vương quốc Anh người có cho Ban Thư ký: thẩm quyền khác (Điều 10 b)), "( ) Cám ơn thư 31/7 Ban Thư ký đề nghị hỗ trợ giải thích tun bố Vương quốc Anh ngày 17/11/1967 liên quan đến Điều 10 c Công ước Tôi vui mừng khẳng định tuyên bố không loại trừ người quốc gia ký kết khác có liên quan thủ tục tư pháp ( bao gồm luật sư người này) khỏi việc thực tống đạt Vương quốc Anh “ trực tiếp” thơng qua người có thẩm - Bất kỳ người có quyền mà khơng phải cán tư pháp cán nhà nước, ví dụ, liên quan thủ luật sư tư vấn ( )" tục tư pháp Cán tư pháp, cán Kết luận khuyến nghị số 58 Ủy ban đặc biệt năm 2003 người có thẩm quyền “ Ủy ban đặc biệt năm 2003 ghi nhận Vương quốc Anh khẳng khác định tình hình thể phiên họp Ủy ban đặc biệt (Điều 10 c)) năm 1989, việc ưu tiên sử dụng phương thức tống đạt trực tiếp thông qua luật sư tư vấn Anh quốc cho người cư trú Anh xứ Wales”(Xem Conclusions and Recommendations of the 2003 SC) Bấm vào để xem toàn tuyên bố bảo lưu Vương quốc Anh theo Công ước here Phản đối vàTuyên bố (Điều 21(2)): Điều 8(2): Không phản đối Điều 10(a): Không phản đối Điều 10(b): Thông tin thêm xem phần Tuyên bố Điều 10(c): Thông tin thêm xem phần Tuyên bố Điều 15(2): Tuyên bố áp dụng Điều 16(3): Chỉ có Scotland có tuyên bố Các kênh bổ sung ( theo điều ước nội luật) (Các điều11, 19, 24 Bấm vào để tham khảo điều ước song phương đa phương and 25) mà Vương quốc Anh bên here Khuyến cáo: Thông tin chưa hồn thiện khơng đầy đủ- vui lòng liên lạc với quan có liên quan để xác nhận thơng tin Đường dẫn hữu ích Council Regulation (EC) No 1393/2007 quy định Hội đồng châu Âu tống đạt nước thành viên giấy tờ tư pháp tư pháp lĩnh vực dân thương mại (Strasbourg, 13/11/ 2007) (European Judicial Atlas – Service of Documents) Civil Procedures Rules – Department of Constitutional Affairs United Kingdom - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6) Các quan có thẩm quyền theo Điều Công ước để điền giấy xác nhận kết tống đạt quan định Điều Điều 18 United Kingdom - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9) Theo quy định Điều Công ước, Vương quốc Anh định người nhận giấy tờ tống đạt qua kênh lãnh quan có thẩm quyền định Điều Điều 18 United Kingdom – quan có thẩm quyền khác (Điều 18) Tại England Wales: The Senior Master For the attention of the Foreign Process Section Room E16 Royal Courts of Justice Strand LONDON WC2A 2LL tel.: +44 207 947 6691 / 7786 / 6488 / 6327 / 1741 fax: +44 870 324 0025 Tại Scotland: Scottish Government Justice Directorate Central Authority & International Law Team St Andrew's House (GW15) EDINBURGH EH1 3DG Scotland, UK tel.: +44 (131) 244 4829 fax: +44 (131) 244 4848 Tại Northern Ireland: The Master (Queen's Bench and Appeals) Royal Courts of Justice BELFAST Northern Ireland Đối với lãnh thổ hải ngoại – kèm theo Tuyên bố sau đây: “ (a)Theo Điều 18 Cơng ước, quan có thẩm quyền tương ứng với tên vùng lãnh thổ Phụ lục ( sau gọi tách riêng “ quan có thẩm quyền định”) đươc định quan có thẩm quyền vùng lãnh thổ để nhận yêu cầu tống đạt theo Điều Công ước (b) Cơ quan có thẩm quyền vùng lãnh thổ có thẩm quyền theo Điều Cơng ước để điền Giấy xác nhận kết tống đạt quan có thẩm quyền định (c) Theo quy định Điều Công ước, quan có thẩm quyền định phải chấp nhận giấy tờ gửi qua kênh lãnh (d) Liên quan đến quy định đoạn b c Điều 10 Công ước, giấy tờ tống đạt qua kênh thức quan có thẩm quyền định chấp nhận vùng lãnh thổ liệt kê Phụ lục gửi từ cán tư pháp, lãnh ngoại giao quốc gia ký kết (e) Việc Vương quốc Anh chấp nhận quy định đoạn thứ hai Điều 15 Công ước áp dụng tương đương với vùng lãnh thổ liệt kê Phụ lục Các quan có thẩm quyền định Phụ lục yêu cầu tất giấy tờ gửi cho quan để tống đạt theo quy định Công ước lập thành hai theo đoạn thứ ba Điều Công ước, yêu cầu giấy tờ phải lập dịch sang tiếng Anh” Annex: Antigua 1) Vui lòng bấm vào để xem chi tiết Cơ quan Trung ương Antigua and Barbuda click here Bermuda Tòa án tối cao The Registrar of the Supreme Court, Bermuda British Honduras (since 21 September 1981: Belize) 2) British Solomon Islands (từ 7/7/ 1978: the Solomon Islands) 2) Tòa án tối cao British Virgin Islands Registrar of the Supreme Court Supreme Court Registry No 84 Main Street P.O Box 418 Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110 Tel: (284) 468-5001 Fax: (284) 468-4951 Cayman Islands The Clerk of the Courts, Grand Cayman, Cayman Islands Central and Southern Line Islands (since 12 July 1979: Kiribati) 2) Falkland Islands and Dependencies The Registrar of the Supreme Court, Stanley, Falkland Islands Fiji 2) Gibraltar The Registrar of the Supreme Court, Gibraltar* Gilbert and Ellice Islands (became respectively Kiribati (12 July 1979) and Tuvalu (1 October -1978)) 2) Guernsey The Bailiff, Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Channel Islands Isle of Man (từ 15/3/ 2010) (trước đây: the First Deemster and Clerk of the Rolls) The Chief Registrar Isle of Man Courts of Justice Deemsters Walk Douglas ISLE OF MAN IM1 3AR Jersey The Attorney General, Jersey, Channel Islands Montserrat The Registrar of the High Court, Montserrat Pitcairn The Governor and Commander-in-Chief, Pitcairn St.Helena and Dependencies The Supreme Court, St.Helena St.Lucia 2) St.Vincent 1) please click here for the Cơ quan Trung ương of St.-Vincent and the Grenadines Seychelles 3) please click here for the Cơ quan Trung ương of Seychelles Turks and Caicos Islands The Registrar of the Supreme Court, Turks and Caicos Islands 1) Quốc gia giành độc lập tuyên bố bị ràng buộc Cơng ước Quốc gia giành độc lập không tun bố bị ràng buộc Cơng ước 3) Quốc gia giành độc lập gia nhập Công ước 2) * Bằng Công hàm ngày 26/8/1997, Đại sứ quán Tây Ban Nha La Hay thông báo cho quan lưu chiểu tuyên bố sau: "Espa no reconoce, para la aplicación del presente Convenio, como autoridad al Tribunal Supremo de Gibraltar, y en consecuencia, cualquier documentación intervenida por dicho organo se considerará como nula y no existente." Bằng Công hàm ngày 28/10/1997, Đại sứ quán Anh La Hay thông báo cho quan lưu chiểu nội dung sau: “ Đại sứ quán vương quốc Anh trân trọng kính chào Bộ Ngoại giao vương quốc Hà Lan với tư cách quan lưu chiểu Cơng ước Tống đạt nước ngồi giấy tờ tư pháp tư pháp lĩnh vực dân thương mại ký La Hay ngày 15.11.1965 ( sau gọi Công ước), trân nhắc đến Công hàm số 5/1997 ngày 1/9/1997 thông tin tuyên bố Tây Ban Nha hiệu lực quốc gia khơng thừa nhận Tòa án tối cao Gibraltar quan có thẩm quyền theo Công ước Theo Điều 18 Công ước, quốc gia ký kết định quan có thẩm quyền khác ngồi Cơ quan Trung ương phải xác định phạm vi thẩm quyền quan Bộ phận đăng ký Tòa án tối cao Gibraltar Vương quốc Anh định quan có thẩm quyền Gibratar vào năm 1970 Vương quốc Tây Ban Nha phê chuẩn Công ước vào năm 1987, không đưa phản đối trước định có từ trước Vương quốc Anh Tòa án tối cao Gibraltar Trong trường hợp này, Vương quốc Anh cho Tây Ban Nha phản đối hợp pháp định vào thời điểm Vì vậy, Tòa án tối cao Gibraltar quan có thẩm quyền định Vương quốc Anh Gibraltar Công ước Đại sứ quán Vương quốc Anh gửi đến Bộ ngoại giao Vương quốc Hà Lan lời chào trân trọng Tại Anguilla: the Registrar of the Supreme Court 10 Trung Quốc Cơ quan Trung ương: Bộ Tư pháp, Vụ Hợp tác tương trợ tư pháp, Phòng Tương trợ tư pháp Chi tiết liên hệ: Địa Bộ Tư pháp Trung tâm hợp tác quốc tế Ministry of Justice International Legal Cooperation Center (ILCC) 6, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District BEIJING P.C 100020 People's Republic of China +86 (10) 6515 3113 +86 (10) 6515 3144 www.moj.gov.cn/sfxzjlzx/node_24388.htm Ms LI Zhiying Cán đầu mối: E-mail: ivylee319@vip.sina.com Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Trung quốc, tiếng Anh Số điện thoại Fax: E-mail: General website: Hướng dẫn điền mẫu câu hỏi thường gặp Bộ Tư pháp Trung Quốc xây dựng : Cơ quan có thẩm quyền gửi (Điều 3(1)): Phương thức tống đạt (Điều 5(1)(2)): Hướng dẫn có here Các câu hỏi thường gặp có đâyhere Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân cấp cao quan có thẩm quyền địa phương: Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang Quảng Đơng (Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong) Tống đạt thức(Điều 5(1)(a)) Cơ quan Trung ương Trung Quốc chuyển giấy tờ đến tòa án có thẩm quyền Tòa án tống đạt giấy tờ trực tiếp cho người nhận người có quyền nhận giấy tờ Khi tống đạt trực tiếp thực số trường hợp, hình thức tống đạt khác sử dụng theo Luật Tố tụng dân Tống đạt khơng thức(Điều 5(2)) Khơng có phương thức tống đạt nội luật Trung Quốc người nhận từ chối chấp nhận phương thức trường hợp Tống đạt theo phương thức đặc biệt(Điều 5(1)(b)) Trong trường hợp này, Cơ quan Trung ương Trung Quốc chuyển tiếp giấy tờ cho tòa án có thẩm quyền Tòa án có thẩm quyền thực tống đạt phạm vi khơng trái với nội luật Trung Quốc Theo Luật Tố tụng dân Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tống đạt yêu cầu theo Điều (1) Cơng ước đòi hỏi tất giấy u cầu dịch thuật tờ chứng tống đạt phải lập dịch sang tiếng (Điều 5(3)): Trung quốc, trừ có quy định khác điều ước Trung Quốc quốc gia thành viên khác Cơng ước Chi phí thực u cầu tống đạt (Điều 12): Thời gian thực Phản đối vàTuyên bố (Điều 21(2)): Chi phí thu sở có có lại với mức tương đương Trong vòng đến tháng Bấm vào để đọc toàn tuyên bố bảo lưu Trung Quốc Công ước here Điều 8(2): Phản đối Điều 10(a): Phản đối Điều 10(b): Phản đối Điều 10(c): Phản đối Điều 15(2): Tuyên bố áp dụng Điều 16(3): Tuyên bố áp dụng Các kênh bổ sung ( theo điều ước nội luật) http://www.legalinfo.gov.cn/english/Judicial-Assistance/node_7628.htm, (Các điều11, 19, 24 xem mục có tiêu đề sau: and 25) • Table 1-Table of Treaties about Civil (Commercial) Judicial Khuyến cáo: Assistance Thơng tin chưa hồn thiện khơng đầy đủ• Table 2-Table of Treaties about Civil (Commercial) and Criminal vui lòng liên lạc với Judicial Assistance quan có liên quan để xác nhận thơng tin Bộ Tư pháp: Đường dẫn hữu ích • General Situation of China's Cooperation with Foreign Countries in Judicial Assistance • Civil and Commercial Judicial Assistance Trung Quốc- Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9) Bộ Tư pháp Ministry of Justice Department of Judicial Assistance and Cooperation Division of Judicial Assistance 10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District BEIJING P.C 100020 People's Republic of China tél.: +86.10.6520.6239 fax: +86.10.8563.1991 Trung Quốc (Hong Kong) - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6) Bộ phận đăng ký Tòa án cấp cao Registrar High Court 38 Queensway Hong Kong Số điện thoại (852) 2825 0380 Fax: (852) 2825 4550 E-mail: enquiry@judiciary.gov.hk Website: http://www.judiciary.gov.hk/ Ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh/ tiếng Trung Cán đầu mối: E Leung Trung Quốc (Hong Kong) - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9) Bộ phận đăng ký Tòa án cấp cao Registrar High Court 38 Queensway Hong Kong Số điện thoại (852) 2825 0380 Fax: (852) 2825 4550 E-mail: enquiry@judiciary.gov.hk Website: http://www.judiciary.gov.hk/ Ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh/ tiếng Trung Cán đầu mối: E Leung Trung Quốc (Hong Kong) – Cơ quan có thẩm quyền khác (Điều 18) thông tin thực thi Cơ quan Trung ương Trưởng phận hành chính quyền đặc khu Hồng Kơng Chi tiết liên hệ: Địa Chief Secretary for Administration Hong Kong Special Administrative Region Government Room 321, 3/F, East Wing Central Government Offices Tim Mei Avenue Admiralty Hong Kong, China Số điện thoại +852 2810 3969 Fax: +852 2842 8897 E-mail: cso@cso.gov.hk General website: http://www.cso.gov.hk/ Cán đầu mối: Bấm vào để xem thông tin cán đầu mối here Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Anh, tiếng Trung Cơ quan có thẩm quyền gửi Trưởng phận hành (Chief Secretary for Administration) (Điều 3(1)): Phương thức tống đạt (Điều 5(1)(2)): TỐNG ĐẠT CHÍNH THỨC(Điều5(1)(a)) Tống đạt giấy tờ thực thông qua Chief Bailiff Tòa án Trừ yêu cầu cụ thể khác đi, khơng tống đạt thức thực phương thức sau Tống đạt trực tiếp cho người nhận người nhận cá nhân Để lại địa văn phòng đăng ký người nhận công ty hữu hạn công ty Địa văn phòng đăng ký tìm thấy xác nhận cách sử dụng đường dẫn đến quan đăng ký doanh nghiệp http://www.icris.cr.gov.hk/csci Bằng cách tống đạt trực tiếp cho người công ty người nhận công ty hữu hạn cơng ty văn phòng đăng ký khơng người nhận chiếm giữ sử dụng TỐNG ĐẠT KHƠNG CHÍNH THỨC(Điều5(2)) Tống đạt khơng thức Chief Bailiff thực Tống đạt phương thức đặc biệt (Điều5(1)(b)) Tống đạt phương thức đặc biệt theo yêu cầu người yêu cầu thực trừ phương thức không phù hợp với pháp luật địa phương Đối với tống đạt nói chung xem Mục 69 Điều quy tắc Tòa án cấp cao,Chương 4A, luật đặc khu hành Hong Kong tống đạt cho doanh nghiệp xem Điều 827, Pháp lệnh Doanh nghiệp, Chương 622, Các luật Đặc khu hành Hong Kong Xem: legislation.gov.hk Giấy tờ phải lập tiếng Anh tiếng Trung, kèm theo dịch sang hai ngôn ngữ nêu (Mục 69, Điều 3, Các quy tắc tòa án cấp cao, Chương 4A, Luật đặc khu hành Hồng Kơng u cầu dịch thuật (Điều 5(3)): Hồng Kơng khơng thu phí với u cầu theo Công ước Tống đạt thực Bailiff phương thức tống đạt đặc biệt yêu cầu: ví dụ: thơng tin báo chi phí cần phải tốn hồn trả Chi phí thực yêu cầu tống đạt (Điều 12): Thời gian thực Khoảng 3-4 tháng Thực tế Tòa án có yêu cầu nhận theo quy định này, yêu cầu chuyển đến Cơ quan có thẩm quyền Hồng Kơng ( trưởng phận hành chính) để thực tống đạt Tống đạt trực tiếp qua cán phủ khơng thực Hồng Kông Tuy nhiên, đại diện tư ( thường công ty luật) Cán tư pháp, cán định để trực tiếp thực tống đạt Tống đạt dạng thực trực tiếp mà khơng qua Chính phủ hay người có thẩm quan tư pháp quyền khác (Điều 10(b)): Cơ quan tư pháp Hồng Kơng khơng u cầu hồn trả chi phí Chinhs phủ khơng quy định phí tống đạt luật sư theo định cán tư pháp, cán người có thẩm quyền khác nước ngồi, chi phí phụ thuộc vào loại hình tống đạt yêu cầu thời gian cần thiết để thực yêu cầu Phản đối vàTuyên bố (Điều 21(2)): Bấm vào để đọc toàn tuyên bố đặc khu hành Hồng Kơng here Điều 8(2): Phản đối Điều 10(a): Không phản đối Điều 10(b): Thông tin thêm- xem Tuyên bố Điều 10(c): Thông tin thêm– xem Tuyên bố Điều 15(2): Không tuyên bố áp dụng Điều 16(3): Không tuyên bố áp dụng Các kênh bổ sung ( theo điều ước nội luật) (Các điều11, 19, 24 and 25) Khơng có thỏa thuận song phương đa phương Tuy nhiên có thỏa thuận nội việc tống đạt Đặc khu hành Khuyến cáo: Hồng Kơng Trung quốc đại lục Thơng tin chưa hồn thiện khơng đầy đủ- vui lòng liên lạc với quan có liên quan để xác nhận thông tin http://www.judiciary.gov.hk/ (Court’s services - Bailiff’s Office) Đường dẫn hữu ích http://www.legislation.gov.hk/ (Bilingual Laws Information System) http://www.hklii.org.hk/ (Hong Kong Legal Information Institute) Trung Quốc (Macao) - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6) Tòa Sơ thẩm Đặc khu hành Macao the Primary Court of the Macao Special Administrative Region Ngôn ngữ: tiếng Trung/ tiếng Bồ Đào Nha Trung Quốc (Macao) - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9) Cơng tố đặc khu hành Macao the Procuratorate of the Macao Special Administrative Region 7th Floor Dynasty Plaza Building Alameda Dr Carlos D'Assumpcao NAPE Macao tel.: +853.7978272 / +853.786666 (Ms Lao Ian Chi) fax: +853.727621 e-mail: info@mp.gov.mo Trung Quốc (Macao) – Các quan có thẩm quyền khác (Điều 18) thơng tin thực tiễn Cơ quan Trung ương: the Procuratorate of the Macao Special Administrative Region Chi tiết liên hệ: Địa Procuratorate of the Macao Special Administrative Region 7th Floor Dynasty Plaza Building Alameda Dr Carlos D'Assumpcao NAPE, Macao Số điện thoại +853.7978272 Fax: +853.727621 E-mail: info@mp.gov.mo General website: www.mp.gov.mo/ (in Chinese and Portuguese only) Cán đầu mối: Ms Lao Ian Chi (tel.: +853.786666) Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Trung/ Tiếng Bồ Đào Nha Thẩm phán chịu trách nhiệm giải vụ việc công tố Đặc Cơ quan có thẩm quyền khu hành Macao gửi Khi nhận yêu cầu tống đạt, Cơ quan Trung ương chuyển yêu cầu (Điều 3(1)): cho quan có thẩm quyền đặc khu hành Macao Phương thức tống đạt (Điều 5(1)(2)): Theo Bộ luật Tố tụng dân sự, tống đạt thực thơng qua thư bảo đảm với xác nhận liên hệ trực tiếp cán tư pháp với người nhận Tống đạt thông qua liên hệ trực tiếp cán tư pháp người nhận sử dụng tống đạt thơng qua phương thức thư bảo đảm khơng có kết Cán tư pháp chuyển cho người nhận giấy tờ liên quan Người nhận ký vào giấy xác nhận khẳng định giấy tờ chuyển giao Trong số trường hợp định, luật sư yêu cầu tống đạt người thực Luật sư tuyên bố người khác đăng ký hợp pháp để thực dịch vụ giám định pháp lý ( forensic services) luật sư khác ( định luật sư này) thực việc tống đạt giấy tờ Theo tuyên bố Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Bộ luật tố tụng dân đặc khu hành Macao, giấy tờ tống đạt Đặc khu theo Điều (1) phải lập kèm theo dịch ngôn ngữ tiếng Trung Bồ Đào Nha Khơng có thỏa thuận cụ thể lĩnh vực áp dụng Yêu cầu dịch thuật (Điều 5(3)): (Xem phần Tuyên bố.) Chi phí thực yêu cầu tống đạt (Điều 12): Không phát sinh chi phí việc nhận yêu cầu tống đạt Thời gian thực Thực 3-4 tháng Phản đối vàTuyên bố (Điều 21(2)): Bấm vào để đọc toàn tuyên bố bảo lưu Trung Quốc cho đặc khu hành Macao theo Cơng ước here Điều 8(2): Phản đối Điều 10(a): Không phản đối Điều 10(b): Không phản đối Điều 10(c): Không phản đối Điều 15(2): Tuyên bố áp dụng Điều 16(3): Tuyên bố áp dụng Các kênh bổ sung ( theo điều ước nội luật) (Các điều11, 19, 24 and 25) Ngồi Cơng ước Tống đạt, khơng có điều ước song phương đa phương tống đạt giấy tờ áp dụng Khuyến cáo: Thơng tin chưa hồn thiện khơng đầy đủ- vui lòng liên lạc với quan có liên quan để xác nhận thông tin www.court.gov.mo/ (Courts) (in Chinese and Portuguese only) www.al.gov.mo/ (Legislative Assembly) Đường dẫn hữu ích http://en.io.gov.mo/ (Government Printing Bureau) http://www.mp.gov.mo/en/main.htm (Procuratorate) ... thức cho phép theo pháp luật khu vực nơi tống đạt thực Yêu cầu tống đạt phải chuyển giao gồm kèm theo dịch thích hợp (một tống đạt trả lại cho Process Forwarding International kèm theo giấy xác... tờ tống đạt theo Điều (1), dịch sang ngơn ngữ thức (tiếng Hàn Quốc) phải đính kèm Khi cán thực hiện/ thi hành án tống đạt giấy tờ theo Điều (1) Sử dụng phương thức tống đạt đặc biệt, theo Điều... 2009/65 Tống đạt theo phương thức cụ thể (Điều (1)(b)) Các Cơ quan Trung ương Canada xem xét yêu cầu tống đạt theo phương thức cụ thể sở đề nghị người có thẩm quyền yêu cầu theo quy định Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin về tống đạt theo Công ước của một số nước, Thông tin về tống đạt theo Công ước của một số nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay