Chuyên Đề Giới Thiệu Chung Về Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ XII

16 33 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 23:27

CHUYÊN ĐỀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII A CHỦ ĐỀ VÀ KẾT CẤU BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Về Chủ đề Đại hội Trong trình thảo luận Đại hội, ý kiến thống cao cần có chủ đề Đại hội (cũng tiêu đề Báo cáo trị), thể tư tưởng, mục tiêu, trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ Cách tiếp cận xác định chủ đề Đại hội XII từ số nội dung quan trọng gắn với yêu cầu phong trào phụ nữ, hoạt động Hội sát với vấn đề đặt nhiệm kỳ Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, Đại hội thảo luận định chủ đề Đại hội XII là: Phát huy truyền thống, sức sáng tạo phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh cơng đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Như vậy, chủ đề Đại hội XII gồm nội dung quan trọng sau: - Đối với phụ nữ: Việc phát huy truyền thống, sức sáng tạo phụ nữ vừa mục tiêu, vừa yêu cầu phong trào phụ nữ hoạt động Hội, đồng thời yêu cầu, điều kiện để phụ nữ chủ động vươn lên khẳng định vai trò, đóng góp cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Đối với tổ chức Hội: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh vấn đề cốt yếu, quan trọng hàng đầu đặt tất giai đoạn phát triển tổ chức Chỉ xây dựng tổ chức vững mạnh Hội thực tốt vai trò nòng cốt cơng tác phụ nữ - Thực tốt nội dung điều kiện quan trọng để phụ nữ tổ chức Hội góp phần toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực mục tiêu phát triển đất nước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề Nhìn tổng thể thấy chủ đề Đại hội XII vừa đáp ứng yêu cầu khách quan thực tiễn, vừa định hướng cho phát triển phong trào phụ nữ tổ chức Hội, đặc biệt mối quan hệ phát huy vai trò phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội đóng góp tổ chức Hội, phụ nữ công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa Về kết cấu Báo cáo trị Về kết cấu Báo cáo trị thể thành hai phần lớn (giống nhiệm kỳ trước): Đánh giá phong trào phụ nữ, hoạt động Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tuy nhiên, phần có điểm khác biệt Phần đánh giá đảm bảo phản ánh đầy đủ, mức, khách quan tình hình phong trào phụ nữ kết công tác Hội, thể ghi nhận nỗ lực, cố gắng, đóng góp to lớn cán bộ, hội viên, phụ nữ cấp Hội nhiệm kỳ, đồng thời rõ hạn chế, yếu Phần đánh giá bố cục thành hai mục lớn “Tình hình phụ nữ kết phong trào phụ nữ” “Đánh giá kết hoạt động Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017”, mục có phần kết đạt hạn chế, nguyên nhân Phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 kết cấu thành phần: phương hướng; mục tiêu, tiêu; nhiệm vụ trọng tâm; nhóm giải pháp chủ yếu Điểm phương hướng nhiệm kỳ có riêng phần phương hướng với định hướng hoạt động nhiệm kỳ, phong trào thi đua, vận động khâu đột phá Nhiệm kỳ cấp Hội tập trung triển khai mục tiêu, 07 tiêu chủ yếu; 03 nhiệm vụ trọng tâm; 06 nhóm giải pháp chủ yếu B ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI NHIỆM KỲ 2012 - 2017 I TÌNH HÌNH PHỤ NỮ VÀ KẾT QUẢ PHONG TRÀO PHỤ NỮ Đối với tình hình phong trào phụ nữ, báo cáo khơng đánh giá theo đối tượng phụ nữ mà đánh giá cách tổng hợp, khái quát theo lĩnh vực, có điểm nhấn, đảm bảo đánh giá hết đối tượng, tầng lớp phụ nữ phong trào thi đua phụ nữ lĩnh vực, ngành nghề Cụ thể sau: Kết đạt Năm năm qua, tầng lớp phụ nữ nước sôi hưởng ứng phong trào thi đua, vận động, nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò to lớn đóng góp xứng đáng vào cơng đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Trong lĩnh vực trị, phụ nữ chủ động thực quyền công dân, nghĩa vụ với đất nước Phụ nữ tham gia cấp ủy, quan dân cử, quan hành Nhà nước cấp tăng số lượng chất lượng Lần Việt Nam có Uỷ viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội nữ - Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, chị em hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nơng thơn mới”, tích cực ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, sản xuất sản phẩm nông nghiệp giá trị cao - Phụ nữ ngành công nghiệp thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cải tiến kỹ thuật, tăng suất, chất lượng - Phụ nữ nước tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức mặt, hết lòng chăm lo cho việc học tập cháu Phụ nữ ngành giáo dục thi đua “dạy tốt, học tốt” Các nữ trí thức, nhà khoa học say mê nghiên cứu, tham gia chủ trì nhiều đề tài Số chị em có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư tăng nhiệm kỳ trước ngày trẻ hoá - Sức khỏe phụ nữ tiếp tục cải thiện; kiến thức, kỹ chăm sóc sức khỏe phụ nữ nâng lên Nữ cán ngành y tế với trình độ chuyên môn ngày cao, tận tụy với bệnh nhân - Trong lĩnh vực văn hoá, thể thao du lịch, phụ nữ vừa tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, vừa tích cực phát triển sản phẩm du lịch Ngày có thêm nhiều nữ văn nghệ sỹ với tác phẩm sáng tạo, khơi dậy phát huy giá trị nhân văn cộng đồng Các nữ vận động viên không ngừng rèn luyện, chinh phục đỉnh cao thể thao - Phụ nữ lực lượng vũ trang ln thể ý chí kiên cường, lĩnh cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Phụ nữ vùng miền, dân tộc lòng hướng biên giới, biển, đảo, hậu phương vững cho cán bộ, chiến sĩ Phụ nữ lĩnh vực đối ngoại vững vàng, kiên định đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế - Đội ngũ nữ doanh nhân động, sáng tạo, vượt khó, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mang lại lợi ích kinh tế cho nước nhà, thực tốt trách nhiệm xã hội Đại phận nữ niên xung kích đầu phong trào tình nguyện Phụ nữ cao tuổi chỗ dựa tinh thần, làm gương cho cháu, “sống vui, sống khỏe, sống có ích” Phụ nữ dân tộc thiểu số ln đồn kết, phát triển sản xuất, phát huy sắc văn hoá chung tay giữ gìn biên cương thân yêu Tổ quốc Phụ nữ tôn giáo tham gia hoạt động thiện nguyện, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đồn kết tồn dân tộc Các nhóm phụ nữ yếu thế, dễ bị tổn thương, phụ nữ sống khu vực đặc biệt khó khăn khắc phục hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên Phụ nữ Việt Nam nước hướng Tổ quốc, nhớ cội nguồn, giữ gìn sắc văn hố dân tộc, đóng góp thiết thực vào cơng xây dựng phát triển đất nước - Trong gia đình, phụ nữ tiếp tục điểm tựa tinh thần, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, ni dạy hệ công dân tương lai đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển bền vững Hạn chế, khó khăn - Đời sống vật chất tinh thần phụ nữ nhiều khó khăn Tỷ lệ lao động nữ nông thôn đào tạo nghề, chun mơn kỹ thuật thấp; thu nhập bình qn phụ nữ thấp so với nam giới - Doanh nghiệp phụ nữ làm chủ quản lý hạn chế lực cạnh tranh - Tỷ lệ phụ nữ làm công tác quản lý, lãnh đạo chưa đạt tiêu đề ra, chưa tương xứng với lực lượng lao động nữ - Bạo lực phụ nữ trẻ em gái có xu hướng gia tăng - Một phận phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, chưa chủ động rèn luyện phẩm chất đạo đức, chưa làm tròn trách nhiệm gia đình xã hội II ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012 - 2017 Khác với nhiệm kỳ trước, Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ không đánh giá theo nhiệm vụ trọng tâm mà đánh giá theo nhóm vấn đề lớn: (1) Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, nhận thức, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc đạt nhiều kết thiết thực; (2) Vai trò nòng cốt cấp Hội vận động xã hội thực cơng tác phụ nữ bình đẳng giới, tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện giám sát luật pháp, sách phát huy có chuyển biến rõ nét; (3) Nội dung, phương thức hoạt động Hội tiếp tục đổi mới, tổ chức Hội củng cố phát triển; công tác đối ngoại hợp tác quốc tế mở rộng Cách đánh đảm bảo bám sát chức tổ chức Hội, đảm bảo tính khái quát thể đầy đủ kết thực nhiệm vụ trọng tâm, có nhận định, so sánh kết đạt với tiêu đề ra, rút nguyên nhân, học kinh nghiệm Các kết bật: Qua đánh giá thấy, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Việt Nam không ngừng đổi nội dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, vận động, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, địa phương, cấp Hội tâm triển khai thắng lợi phong trào thi đua, vận động, khâu đột phá nhiệm vụ trọng tâm, qua thực tốt vai trò nòng cốt cơng tác phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống mặt cho hội viên, phụ nữ Có thể khái quát kết bật sau: (1) Việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh triển khai sâu rộng nhiều hình thức, với nhiều mơ hình đa dạng, thiết thực Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” triển khai đồng nhằm định hướng cho hội viên, phụ nữ phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện thân, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển Công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình phụ nữ gắn với phong trào thi đua lớn đất nước, Hội trọng (2) Chủ trương vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp giảm nghèo bền vững thực nhiều giải pháp đồng bộ, đạt kết ấn tượng: vận động 12 triệu hội viên, phụ nữ tham gia với tổng số tiền tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất lên tới gần 8,2 nghìn tỷ đồng (vượt tiêu gần 3,2 nghìn tỷ đồng) (3) Hội tiếp tục đoàn thể nhận uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội với số vốn lớn tỷ lệ hồn trả cao Hoạt động tài vi mơ Hội khẳng định tính chun nghiệp ngày phát triển bền vững Các cấp Hội hỗ trợ gần 5,4 triệu lượt hộ nghèo (trong 2,4 triệu lượt hộ phụ nữ làm chủ) 430 nghìn hộ phụ nữ nghèo nghèo; thành lập 6.500 mơ hình kinh tế hợp tác, vượt tiêu nhiệm kỳ (4) Cuộc vận động “Xây dựng gia đình khơng, sạch” triển khai với nhiều mơ hình, cách làm phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, gia đình cộng đồng; khẳng định vai trò, đóng góp cấp Hội xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Cuộc vận động đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn giai đoạn 2016 - 2020 (5) Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân, tương ái”, cấp Hội vận động ủng hộ 1.000 tỷ đồng để chăm lo gia đình sách, gia đình có em làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; thăm hỏi gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, hoạn nạn, phụ nữ, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động, xây dựng, sửa chữa 19.688 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, vượt 96,9% so với tiêu Nghị (6) Công tác tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát phản biện xã hội luật pháp, sách bình đẳng giới phát huy có chuyển biến rõ nét Các cấp Hội kiên trì, nỗ lực, đề xuất thành cơng 119 sách, điển hình sách giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội cho cán nữ cấp sở, hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo người dân tộc thiểu số sinh sách dân số, quy định tỷ lệ cụ thể nữ ứng cử viên Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Những nỗ lực cấp Hội góp phần tăng cán nữ lãnh đạo, quản lý, nữ tham gia cấp ủy, Quốc hội, HĐND cấp số lượng chất lượng, (7) Hội thực nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động sở; đa dạng hoá hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; có nhiều hình thức phong phú tập hợp đối tượng phụ nữ Hai tổ chức thành viên Hội Nữ trí thức Việt Nam Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam thành lập, hoạt động ngày hiệu Đến nay, nước có gần 17 triệu hội viên, tăng 1,6 triệu so với đầu nhiệm kỳ Đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện cấp sở đạt chuẩn chức danh vượt tiêu đề (8) Công tác đối ngoại hợp tác quốc tế mở rộng Hội tiếp tục trì phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với 300 tổ chức 60 quốc gia vùng lãnh thổ Trong bối cảnh viện trợ quốc tế ngày thu hẹp, cấp Hội tích cực vận động nguồn lực quốc tế kỹ thuật tài nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội hỗ trợ cho phụ nữ, đặc biệt phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa (9) Hội chủ trì thực thành cơng Đề án tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng Đề án Chính phủ nhiều lĩnh vực thiết thân phụ nữ, qua huy động nguồn lực tham gia cấp, ngành vào cơng tác phụ nữ bình đẳng giới, đồng thời tảng để tiếp tục phát huy phương thức hoạt động hiệu nhiệm kỳ Hạn chế nguyên nhân Bên cạnh kết đạt được, hoạt động Hội bộc lộ số hạn chế: (1) Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên, phụ nữ có nơi, có lúc chưa kịp thời Cơng tác giáo dục trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống chậm đổi mới, thiếu chủ động phản ánh liệt đấu tranh với hành vi xâm hại thân thể nhân phẩm phụ nữ trẻ em (2) Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất sách lúng túng cách làm; chưa đạt tiêu giám sát sách cấp sở Hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn hạn chế, chưa phục vụ tốt cho công tác đạo; thiếu chế tăng cường đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên, chuyên gia giỏi giới công tác phụ nữ, công tác Hội (3) Trong đạo tổ chức thực biểu hành chính, rập khn, dàn trải; tính chủ động cấp Hội chưa cao Một số nơi tâm lý trơng chờ vào đạo, hướng dẫn chi tiết từ cấp trên, sáng tạo triển khai thực Nghị Đại hội Chưa đạt tiêu 100% cán Hội chủ chốt cấp tỉnh đạt chuẩn chức danh theo quy định (4) Hội chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu, phù hợp đưa phong trào thi đua yêu nước thực trở thành động lực để động viên, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp phụ nữ Nội dung, hình thức sinh hoạt Hội số sở chưa thiết thực, hấp dẫn; việc tập hợp, thu hút hội viên số nhóm phụ nữ, số địa bàn lúng túng Những tồn tại, hạn chế nêu có nhiều nguyên nhân, trước hết chủ yếu nguyên nhân chủ quan Đội ngũ cán chưa bắt kịp xu đổi yêu cầu ngày cao công tác phụ nữ Một phận cán Hội chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu đổi công tác phụ nữ, công tác Hội, chức đại diện tổ chức Hội, vai trò trách nhiệm mình; trình độ, lực, lĩnh hạn chế Cơng tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán thiếu tính chiến lược Việc đổi nội dung, phương thức hoạt động Hội chậm; chưa trọng nghiên cứu dự báo tình hình làm sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội đề xuất sách cho phụ nữ Đánh giá chung: Về phong trào phụ nữ, năm năm qua, lãnh đạo Đảng, tạo điều kiện Chính phủ, cấp quyền, phối hợp Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể toàn xã hội, tầng lớp phụ nữ đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang phẩm chất tốt đẹp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, vận động, cần cù, động sáng tạo lao động, chủ động tích cực học tập, hết lòng chăm lo cho hạnh phúc gia đình, đóng góp xứng đáng vào thành tựu đổi phát triển đất nước Đời sống phụ nữ cải thiện, trình độ nâng lên, phụ nữ ngày tự tin, chủ động tham gia vào hoạt động xã hội Công tác phụ nữ bình đẳng giới đạt kết tích cực, vai trò phụ nữ ngày khẳng định Về công tác Hội, thực vai trò nòng cốt cơng tác phụ nữ, cấp Hội không ngừng đổi nội dung phương thức hoạt động theo hướng xác định trọng tâm, khâu đột phá, tập trung cho sở, đề cao tính chủ động, trách nhiệm cấp cán Hội, trọng vai trò chủ thể hội viên, phụ nữ Đến cuối nhiệm kỳ tiêu đạt, nhiều tiêu đích trước thời hạn (6/8 tiêu đạt vượt) Hội ngày thực tốt chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng phụ nữ; khẳng định tiếng nói đại diện cho giới xây dựng sách pháp luật, công tác giám sát, phản biện xã hội, cầu nối Đảng với hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đồn kết dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng quyền sạch, vững mạnh Hội mở rộng tính liên hiệp, thu hút, vận động tầng lớp phụ nữ, phối hợp với cấp, ngành tồn xã hội góp phần giải nhiều vấn đề phụ nữ, gia đình Cán Hội đào tạo bản, ngày trẻ hóa Hội chủ động giới thiệu, bồi dưỡng nhiều cán nữ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý cấp, ngành Tuy nhiên, đời sống vật chất, tinh thần, hội tiếp cận nguồn lực để nâng cao lực, vị phụ nữ hạn chế Khoảng cách giới tình trạng bất bình đẳng số lĩnh vực, số nhóm phụ nữ chưa cải thiện Hoạt động Hội chưa bắt kịp với nhu cầu ngày đa dạng phụ nữ, phân tầng xã hội yêu cầu phát triển nhanh chóng hội nhập sâu rộng đất nước Việc thực chức đại diện số lĩnh vực chưa đáp ứng kỳ vọng phụ nữ nhiệm vụ trị đặt tổ chức Hội III BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ thực tiễn phong trào phụ nữ hoạt động Hội nhiệm kỳ qua rút học kinh nghiệm sau: Một là, học thực chủ trương đường lối Đảng đổi nội dung phương thức hoạt động: Các cấp Hội phải bám sát cụ thể hoá chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; trọng đổi nội dung, phương thức hoạt động; chọn khâu đột phá, tập trung nguồn lực để thực nhiệm vụ cấp bách; thời điểm biết chọn chủ đề ưu tiên; kiên trì thực mục tiêu lâu dài bình đẳng giới tiến phụ nữ Hai là, học phụ nữ: hoạt động tổ chức Hội phải xuất phát từ thực tiễn nhu cầu, nguyện vọng đáng phụ nữ Để tạo gắn bó hội viên, phụ nữ với tổ chức Hội, cần đáp ứng lợi ích thiết thực vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi đáng hội viên, phụ nữ; phát huy khả to lớn vai trò chủ thể phụ nữ Khơi dậy phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đồn kết, nhân ái, trí tuệ, tiềm năng, sức sáng tạo phụ nữ Việt Nam thành sức mạnh nội lực chủ động giải vấn đề thân, gia đình thực trách nhiệm xã hội Ba là, học xây dựng tổ chức Hội: xây dựng quan chuyên trách Hội vững mạnh; đội ngũ cán Hội cấp có tâm huyết, trách nhiệm, tận tình, có lực, có kỹ vận động phụ nữ, có kinh nghiệm thực tiễn, chuyên nghiệp nhân tố định thành công phong trào thi đua, vận động nhiệm vụ công tác Hội Mỗi cán Hội phải nhận thức vai trò, trách nhiệm thực hành nhuần nhuyễn phương pháp công tác người cán làm công tác vận động quần chúng “óc nghĩ, mắt trơng, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” Bốn là, học vai trò đại diện tổ chức Hội: để thực tốt vai trò đại diện, cấp Hội cần tăng cường giám sát việc triển khai thực chủ trương, sách, pháp luật bình đẳng giới; chủ động phản biện xã hội, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành, hoàn thiện lãnh đạo tổ chức thực tốt, kiểm tra, giám sát sách, pháp luật bình đẳng giới tiến phụ nữ; tiếp tục đề xuất chương trình, đề án có liên quan đến phụ nữ Năm là, học công tác phối hợp xã hội hóa: chủ động, tích cực phối hợp với cấp, ngành, tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực ngồi nước đáp ứng yêu cầu phong trào phụ nữ công tác Hội C PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 - 2022 I CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ Quan điểm, chủ trương Đảng, luật pháp, sách Nhà nước, tập trung nghiên cứu sâu số văn quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác phụ nữ bình đẳng giới: - Nghị Đại hội tồn quốc lần thứ XII Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 -2021; Mục tiêu phát triển bền vững Liên hiệp quốc đến năm 2030; Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII Trong bật việc quán triệt, cụ thể hóa việc thực mục tiêu đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; tâm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội - Các nghị quyết, thị Đảng, chiến lược, chương trình Chính phủ có liên quan trực tiếp tới cơng tác phụ nữ bình đẳng giới, bật là: Nghị số 11-NQ/TW Bộ Chính trị cơng tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Kết luận số 55-KL/TW Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị số 11-NQ/TW; Luật Bình đẳng giới; Chiến lược quốc gia bình đẳng Giới giai đoạn 2011 - 2020 Chỉ thị số 48-CT/TW lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII Những thành công, hạn chế, học kinh nghiệm rút thực Nghị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; đề tài nghiên cứu Hội bật 02 đề tài nghiên cứu “Thực trạng, nhu cầu, ý kiến phụ nữ khả đáp ứng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2022” “Một số giải pháp nâng cao lực cán phát triển hội viên”; Hội thảo lý luận “Một số vấn đề cơng tác phụ nữ tình hình mới” Ý kiến đóng góp rộng rãi hội viên, phụ nữ nước Đại hội cấp, kỳ họp Ban Chấp hành TW Hội cán lãnh đạo Hội qua thời kỳ; tham vấn nhà khoa học, chuyên gia tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhân dân thông qua điều tra, tổ chức hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng Dự báo tình hình - Thuận lợi: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng mở vận hội cho đất nước hội phát triển toàn diện cho tầng lớp phụ nữ Việt Nam Chủ trương tái cấu kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng đẩy mạnh thực Công tác phụ nữ nghiệp bình đẳng giới tiếp tục thể chế hố, tồn xã hội triển khai Vấn đề bình đẳng giới nâng cao quyền phụ nữ tiếp tục mối quan tâm toàn cầu - Thách thức: Biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, thiên tai dịch bệnh, tranh chấp chủ quyền Biển Đông Sự dịch chuyển lao động ngành nghề, khu vực dẫn đến thay đổi cấu xã hội, đa dạng nhu cầu, lợi ích tầng lớp dân cư phụ nữ Định kiến giới tồn dai dẳng; đời sống phận phụ nữ, phụ nữ nông thôn, phụ nữ di cư, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật khó khăn; tình hình tội phạm liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình ngày phức tạp; tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận phụ nữ chưa bị đẩy lùi II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP Căn yêu cầu thực tiễn trên, Đại hội đề phương hướng phong trào phụ nữ hoạt động Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: “ Phát huy truyền thống tốt đẹp phụ nữ Việt Nam; kế thừa thành to lớn phong trào phụ nữ hoạt động Hội; bám sát nhiệm vụ trị đất nước, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực tốt vai trò nòng cốt công tác phụ nữ chức đại diện tổ chức Hội Đổi mạnh mẽ, toàn diện, đồng nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp Tập trung tham mưu, đề xuất sách, giám sát, phản biện xã hội; tăng cường vận động xã hội, tích cực hội nhập quốc tế; chăm lo tốt lợi ích đáng phụ nữ, tạo động lực động viên đông đảo phụ nữ phát huy dân chủ, cần cù, động, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc Nâng cao vai trò, vị phụ nữ tổ chức Hội, thực mục tiêu tiến phụ nữ bình đẳng giới” Bên cạnh quán triệt yêu cầu đặt trên, việc triển khai thực phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 phải lồng ghép quán triệt: (1) Chỉ đạo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; (2) điểm mới, tư tưởng cốt lõi nhiệm kỳ; (3) phong trào thi đua vận động; (4) khâu đột phá; (5) nhiệm vụ trọng tâm; (6) nhóm giải pháp chủ yếu; (7) lưu ý hoạt động đặc thù phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo Một số điểm mới, tư tưởng cốt lõi phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 tập trung số điểm mới, tư tưởng cốt lõi, phải quán triệt sâu sắc trình triển khai thực nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 (1) Cải tiến đồng bộ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tạo sinh lực cho phong trào phụ nữ Tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động để củng cố tổ chức Hội thực vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt cơng tác vận động phụ nữ Quán triệt tinh thần đạo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII với phương châm “Lấy hạnh phúc lợi ích phụ nữ làm mục tiêu” cho hoạt động tổ chức Hội Tập trung giải có hiệu số vấn đề cấp thiết hội viên, phụ nữ Nâng cao chất lượng cơng tác đề xuất sách, giám sát phản biện xã hội; chăm lo bảo vệ phẩm giá, quyền lợi ích đáng phụ nữ Nâng cao vai trò phụ nữ tổ chức Hội xây dựng gia đình; đặc biệt quan tâm xây dựng gia đình văn hố, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; chăm sóc, giáo dục trẻ em Phụ nữ phải "người thắp lửa cho nhà", không chăm lo gia đình mà cần biết thắp lên niềm tin, ước mơ hy vọng cho thành viên gia đình Đa dạng hố nội dung hoạt động nhằm đáp ứng cách thiết thực, hiệu nhu cầu tầng lớp phụ nữ Hướng mạnh hoạt động sở; cải tiến công tác đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ, tập trung đạo liệt, tạo hiệu rõ rệt, tránh hình thức, phơ trương, hành hố hoạt động Hội (2) Phát huy quyền làm chủ hội viên, phụ nữ thông qua hoạt động phát huy vai trò, nội lực để phụ nữ tự giải vấn đề tổ chức cho phụ nữ tham gia xây dựng đảng, xây dựng quyền, xây dựng tổ chức Hội; t ăng cường tính tự nguyện, tự giác, tự quản hội viên tham gia hoạt động Hội Tập trung thực đồng giải pháp để xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển tồn diện trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, lực sáng tạo, ý thức công dân; đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế Để phát huy nội lực phụ nữ, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề giải pháp vận động phụ nữ giúp tiết kiệm tạo nguồn vốn chỗ, hỗ trợ nguồn lực kinh nghiệm sản xuất; tăng cường mối liên kết hội viên tổ chức thành viên (Hội Nữ trí thức, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam) với nhóm phụ nữ nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao trình độ, tự tin hội nhập 10 Để phát huy quyền làm chủ phụ nữ xây dựng Đảng, xây dựng quyền, xây dựng Hội, cấp Hội cần sâu giáo dục, bồi dưỡng, động viên hội viên phát huy quyền làm chủ; tạo diễn đàn để phụ nữ thể tiếng nói, quan điểm mình; tích cực thực có hiệu cơng tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền, tham gia hoạt động trị - xã hội với đầy đủ trách nhiệm người làm chủ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục tầng lớp phụ nữ thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, phát huy sức mạnh, mạnh phụ nữ tất lĩnh vực (3) Thu hút phụ nữ tham gia hoạt động tổ chức Hội nhiều hình thức với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, có hoạt động Hội”, trọng tổ chức hoạt động, sinh hoạt Hội linh hoạt, phù hợp với đa dạng nhóm phụ nữ Không tổ chức hoạt động theo địa bàn hành mà tăng cường phối hợp với đồn thể, tổ chức, có Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam tổ chức thành viên (Hội Nữ trí thức, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam) để đưa hoạt động đến với đối tượng phụ nữ cách linh hoạt Tạo điều kiện để phụ nữ khẳng định mình, thể vai trò, khả đóng góp vào phát triển Hội, cộng đồng chị em phụ nữ khác (như tổ tư vấn cộng đồng, hoạt động xã hội từ thiện…) Tiếp tục tổ chức nâng cao chất lượng phong trào thi đua, vận động để thu hút phụ nữ tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chủ động giải vấn đề phụ nữ từ sở Nghiên cứu phát động nhiều phong trào thiết thực nhằm thúc đẩy việc thực nhiệm vụ trị, phát triển kinh tế - xã hội, động viên phụ nữ thực phong trào thi đua Hội phát động hưởng ứng phong trào Chính phủ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động (4) Kiện toàn, củng cố hoạt động quan chuyên trách Hội cấp, đẩy mạnh phân cấp cho cấp Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, linh hoạt, khắc phục hành hóa; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Hội Đầu tư cho nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm sở đạo hoạt động Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Hội cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Hội giai đoạn Xây dựng đội ngũ cán Hội có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với cơng tác Hội; có trình độ chun mơn, nghiệp vụ; có phương pháp vận động phụ nữ; có kỹ cơng tác xã hội; phát huy vai trò người đứng đầu Thí điểm phương thức Hội đảm nhận số dịch vụ công tăng nguồn lực cho hoạt động Hội (5) Làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp phụ nữ, trọng hoạt động giám sát phản biện xã hội, tập trung cho đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng sách phát huy vai trò lực lượng lao động nữ hội nhập kinh tế, thực an sinh xã hội; lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ phụ nữ trẻ em bị xâm hại Tổ chức nghiêm túc việc triển khai thực Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khố XII tới tồn thể cán bộ, hội viên Kiên quyết, tích cực làm đội ngũ, khắc phục tượng sa sút, thoái hoá phẩm chất, lối sống; chủ động phát tham gia đấu tranh ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xã hội; ngăn ngừa tiêu cực gia đình mình, người thân 11 (6) Đa dạng hóa, tăng cường huy động tham gia, phát huy vai trò, trách nhiệm cấp, ngành toàn xã hội thực hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ thông qua xây dựng đề án, đăng ký nhận phần việc hoạt động chung vận động nhân dân thực hoạt động vệ sinh mơi trường Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới… Phát huy vai trò ủy viên Ban Chấp hành cấu cấp Phong trào thi đua vận động Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” hai vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”,“Xây dựng gia đình khơng, sạch” gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phong trào thi đua động lực thực nhiệm vụ trọng tâm Việc thực nhiệm vụ trọng tâm thể sinh động, cụ thể phong trào thi đua Kết triển khai nhiệm vụ công tác Hội thước đo hiệu phong trào thi đua Trung ương Hội tỉnh/thành Hội nghiên cứu để cụ thể hố nội hàm tiêu chí thi đua, vận động, xây dựng hướng dẫn triển khai phù hợp với định hướng mới, gắn với vấn đề thực tiễn đặt Hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức thực phong trào thi đua vận động ban hành sau xin ý kiến tỉnh/thành Hội Khâu đột phá Khâu đột phá vấn đề then chốt, quan trọng, điểm nghẽn thực nhiệm vụ công tác Hội, giải tạo chuyển biến quan trọng, tác động mạnh mẽ có tính chiến lược tới vấn đề khác phong trào phụ nữ hoạt động Hội Các khâu đột phá đòn bẩy thực hiệu nhiệm vụ công tác trọng tâm Hội LHPN cấp Từng khâu đột phá có mối quan hệ chặt chẽ cần lồng ghép, cụ thể hóa nội dung giải pháp thực nhiệm vụ trọng tâm 3.1 Khâu đột phá 1: Nâng cao hiệu thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất sách góp phần giải vấn đề thiết thân phụ nữ Giám sát phản biện xã hội nhiệm vụ quan trọng công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền Mặt trận Tổ quốc tổ chức đồn thể trị - xã hội Cơng tác giám sát phản biện quy định Hiến pháp, đồng thời cụ thể hoá Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 Bộ trị việc ban hành Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội Đây cơng tác thể vai trò, vị trí tổ chức Hội chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích đáng cho phụ nữ, phát huy quyền làm chủ phụ nữ Mỗi sách Hội đề xuất tác động đến số đông phụ nữ 12 Năm năm qua, công tác tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát phản biện xã hội cấp Hội đầu tư thực đạt kết cụ thể việc triển khai cơng tác lúng túng cấp huyện sở Với yêu cầu thực tiễn đặt Hội việc phát huy vai trò, chức đại diện cho quyền làm chủ tầng lớp phụ nữ tình hình mới, việc nâng cao hiệu thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất sách góp phần giải vấn đề thiết thân phụ nữ tiếp tục vấn đề ưu tiên tổ chức Hội Đây coi khâu đột phá quan trọng thực chức đại diện tổ chức Hội 3.2 Khâu đột phá 2: Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hội sở; đa dạng hóa hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ hội viên, phụ nữ Cấp sở tảng tổ chức Hội, cấp trực tiếp triển khai chủ trương hoạt động tới hội viên, phụ nữ, cầu nối hội viên, phụ nữ với tổ chức Hội cấp Thực tế nay, nội dung, hoạt động Hội số sở chưa thiết thực, hấp dẫn; việc tập hợp, thu hút hội viên số nhóm phụ nữ, số địa bàn hạn chế Yêu cầu đặt nhiệm kỳ tới phải mở rộng tính liên hiệp tổ chức Hội, thực phương châm “Ở đâu có phụ nữ, có hoạt động Hội”, đa dạng hóa, nhân rộng mơ hình tập hợp hội viên có hiệu quả, việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hội sở khâu đột phá quan trọng, có ý nghĩa định đến việc đưa chủ trương, văn đạo Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch vào sống, phong trào thi đua hoạt động Hội đến với hội viên, phụ nữ cách thực chất Phát huy quyền làm chủ phụ nữ phương châm xuyên suốt hoạt động tổ chức Hội với mục đích phát huy vai trò, nội lực phụ nữ để tự giải vấn đề tổ chức cho phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng tổ chức Hội Phương châm phải cụ thể hóa thành hoạt động thiết thực sở, địa bàn, nhóm phụ nữ Mục tiêu Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2017 - 2022 “Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vị phụ nữ; đổi nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu mục tiêu bình đẳng giới, tiến phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Mục tiêu vấn đề bao trùm, cụ thể hóa chủ đề Đại hội định hướng cho phong trào phụ nữ hoạt động Hội Mục tiêu cụ thể hóa thành tiêu chủ yếu, phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp lớn nhiệm kỳ Mục tiêu gồm nội dung chính: (1) Đối với phụ nữ; (2) Đối với tổ chức Hội; (3) Mục tiêu cho phụ nữ tổ chức Hội: phấn đấu mục tiêu bình đẳng giới, tiến phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc 13 Chỉ tiêu chủ yếu Các tiêu chủ yếu đầu ra, tiêu chí cụ thể để đánh giá việc thực mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đây tiêu lớn, thể tâm cao hơn, thực chất có tính khả thi Dự kiến sở đăng ký tỉnh/thành Hội, TW Hội giao tiêu thi đua cho tỉnh/thành, từ tỉnh/thành cụ thể hóa, tổ chức thực hoạt động để đạt tiêu thi đua phù hợp với điều kiện địa phương, vùng miền, nhóm phụ nữ Việc thực tiêu phân tích sâu nhiệm vụ trọng tâm (1) Chỉ tiêu tham mưu, đề xuất sách phản biện xã hội: Đến cuối nhiệm kỳ, cấp trung ương tham mưu đề xuất 05 sách/đề án; cấp tỉnh huyện tham mưu đề xuất 02 sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ Hàng năm, cấp Hội giám sát 01 sách; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội 01 văn dự thảo có liên quan (2) Chỉ tiêu tuyên truyền: Hàng năm, sở Hội tổ chức 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ cho phụ nữ (3) Chỉ tiêu điển hình: Hàng năm, sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng 02 điển hình cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mơ hình cách làm hay; đạt tiêu 20.000 điển hình/năm tồn quốc (4) Chỉ tiêu vận động “Xây dựng gia đình khơng, sạch”, góp phần xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh: Hàng năm, sở Hội đăng ký với cấp ủy, quyền thực hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thơn mới, thị văn minh; giúp thêm 02 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình khơng, sạch”, phấn đấu nước giúp thêm 20.000 hộ đạt tiêu chí, 10.000 hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều (5) Chỉ tiêu đào tạo nghề, khởi nghiệp thành lập hợp tác xã: Hàng năm, cấp Hội, sở giáo dục nghề nghiệp Hội đào tạo nghề, phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi kinh doanh khởi nghiệp; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, cấp Hội phối hợp hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã phụ nữ quản lý (6) Chỉ tiêu phát triển hội viên tập hợp phụ nữ: Đến cuối nhiệm kỳ, toàn quốc tăng thêm triệu hội viên; đảm bảo khơng có sở Hội tập hợp 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội (7) Chỉ tiêu nâng cao lực cán Hội: Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán Hội cấp trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở lên Chủ tịch Hội cấp sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán Hội chuyên trách cấp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, cơng tác xã hội 03 lần/nhiệm kỳ; 100% chi hội trưởng bồi dưỡng nghiệp vụ 01 lần/nhiệm kỳ Các nhiệm vụ trọng tâm 14 Các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể hóa thực chức năng, nhiệm vụ quy định Điều lệ Hội, bao gồm nhiệm vụ trọng tâm: 1) Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển tồn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; 2) Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; 3) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền; thực giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân Điểm không thực theo nhiệm vụ nhiệm kỳ trước nhiệm vụ nhiệm kỳ bao quát tất nội dung hoạt động Hội Các nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ tác động tương hỗ với - Nhiệm vụ hoạt động hỗ trợ người phụ nữ với nội dung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc Việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển tồn diện lực, trí lực, thể lực, động viên phụ nữ tự học tập nâng cao trình độ, lực chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ đáp ứng yêu cầu hội nhập tiền đề quan trọng giúp phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; phát triển kinh tế (nhiệm vụ 2); tham gia thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền (nhiệm vụ 3) Ngược lại, thực tốt nhiệm vụ 2, tạo điều kiện để hỗ trợ phụ nữ phát triển tồn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc - Nhiệm vụ nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền kinh tế, khẳng định vai trò, trách nhiệm, đóng góp phụ nữ gia đình, xã hội, đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế đất nước Để thực tốt nhiệm vụ này, hoạt động nhiệm vụ với nội dung phát triển người phụ nữ toàn diện xây dựng gia đình hạnh phúc có vai trò quan trọng nội dung nhiệm vụ đề xuất chế, sách, nâng cao vai trò làm chủ phụ nữ yếu tố thiếu Ngược lại thực tốt nhiệm vụ điều kiện thuận lợi để hỗ trợ phụ nữ phát triển tồn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng quyền, hội nhập quốc tế - Nhiệm vụ nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng quyền, hội nhập quốc tế + Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tảng để thực tốt nhiệm vụ công tác Hội thực tốt nhiệm vụ công tác Hội trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh + Việc đề xuất, xây dựng luật pháp sách phải dựa vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây dựng gia đình, phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội ngược lại, để làm tốt nhiệm vụ cần đề xuất sách + Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân sở quan trọng để giúp phụ nữ nâng cao kiến thức, tự tin hội nhập, tổ chức Hội mở rộng quan hệ với nước giới Mặt khác, nhiệm vụ công tác Hội thực hiệu giúp Hội khẳng định vai trò, vị trí tiến trình hội nhập, từ mở hội hợp tác quốc tế cho Hội 15 Trong thực nhiệm vụ, tỉnh/thành Hội lưu ý việc xếp tổ chức máy Cơ quan TW Hội tỉnh/thành Hội không cứng nhắc theo nhiệm vụ, nhiệm vụ nhiều ban thực hiện, ban thực số nội dung nhiều nhiệm vụ Không thiết phân công nhiệm vụ cho ban tỉnh/thành Hội phải thống với việc phân công TW Hội mà phụ thuộc vào thực tế máy, người tỉnh/thành Các nhóm giải pháp chủ yếu Nhiệm kỳ tập trung nhóm giải pháp chủ yếu: 1) Cải tiến công tác đạo, điều hành; 2) Đổi công tác tuyên truyền, vận động; 3) Phát huy vai trò làm chủ hội viên, phụ nữ; 4) Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; 5) Nâng cao lực đội ngũ cán Hội; 6) Mở rộng hoạt động liên kết, phối hợp Các nhóm giải pháp chủ yếu giải pháp tổng thể, bản, mang tính xuyên suốt cần quán triệt, vận dụng trình triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đây giải pháp mang tính định hướng, gợi mở, cấp Hội phải tình hình thực tiễn, đặc điểm, nhu cầu phụ nữ địa phương/đơn vị để nghiên cứu giải pháp cụ thể nhóm giải pháp lớn, vận dụng thành giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình địa phương/đơn vị Quá trình đánh giá kết thực nhiệm vụ trọng tâm phải gắn với đánh giá việc cụ thể hóa, vận dụng triển khai hiệu giải pháp cụ thể nhóm giải pháp Một giải pháp áp dụng thực cho nhiều nhiệm vụ nhiệm vụ áp dụng nhiều giải pháp III MỘT SỐ NỘI DUNG THẢO LUẬN: Xin ý kiến dự thảo: - Cách thức triển khai thực phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” - Cách thức triển khai thực vận động ‘Xây dựng gia đình khơng, sạch” - Cách thức đánh giá thi đua năm 2017 Những điểm khó khăn, cần tiếp tục làm rõ; vấn đề cần thống nhất; kiến nghị, đề xuất? Việc cụ thể hóa, điều chỉnh chương trình, kế hoạch tồn khóa Hội LHPN tỉnh/thành có thuận lợi, khó khăn gì? 16 ... số 55-KL/TW Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị số 11 -NQ/TW; Luật Bình đẳng giới; Chiến lược quốc gia bình đẳng Giới giai đoạn 2 011 - 2020 Chỉ thị số 48-CT/TW lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ... nghị quyết, thị Đảng, chiến lược, chương trình Chính phủ có liên quan trực tiếp tới cơng tác phụ nữ bình đẳng giới, bật là: Nghị số 11 -NQ/TW Bộ Chính trị cơng tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp... NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2 017 - 2022 I CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ Quan điểm, chủ trương Đảng, luật pháp, sách Nhà nước, tập trung nghiên cứu sâu số văn quan trọng liên quan trực tiếp đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên Đề Giới Thiệu Chung Về Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ XII, Chuyên Đề Giới Thiệu Chung Về Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ XII

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay