Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Kế hoạch năm 2018 của Ngành Giao Thông Vận Tải

27 39 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 23:23

BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2018 Phần thứ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 Năm 2017, năm then chốt việc thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2016-2020, năm đầu triển khai nghị chủ trương lớn Quốc hội thông qua Kế hoạch Cơ cấu lại kinh tế giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch Tài năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 Được quan tâm, đạo sát Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phối hợp chặt chẽ ban, bộ, ngành, địa phương; đồng thuận, chia sẻ cộng đồng doanh nghiệp người dân; ngành Giao thông vận tải (GTVT) triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 với phương châm hành động “Phát huy truyền thống trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, liệt hành động lợi ích người dân cộng đồng doanh nghiệp”; đoàn kết, thống cao, nỗ lực khắc phục khó khăn để hồn thành tồn diện mặt cơng tác, kết thực cụ thể sau: I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NGÀNH GTVT Công tác đạo, điều hành Ban Cán đảng, Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng quan, đơn vị Ngành kịp thời, liệt triển khai thực 3.500 văn đạo, điều hành Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa Nghị chương trình hành động hướng dẫn, tổ chức thực toàn Ngành Đối với vấn đề quan trọng, cấp thiết, tập thể Ban Cán Đảng, Lãnh đạo Bộ thảo luận dân chủ, thống việc đưa biện pháp đạo, điều hành, giải kịp thời, dứt điểm Năm 2017, Ban Cán đảng Bộ ban hành 24 nghị quyết; Bộ ban hành 08 thị, 80 công điện, 3.700 định 15.000 văn đạo, điều hành, phối hợp giải công việc Đã tiếp nhận, kịp thời xử lý, giải gần 58.000 văn đến từ ban, bộ, ngành trung ương địa phương; tổ chức, doanh nghiệp người dân Tiếp tục đạo quan, đơn vị toàn ngành đẩy mạnh tái cấu tổng thể ngành GTVT, trọng tâm tái cấu đầu tư công, tái cấu doanh nghiệp tái cấu vận tải, triển khai tồn diện nhiệm vụ cơng tác ngành Trong đó, tập trung đạo thực nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trình Quốc hội thông qua Dự án Luật Đường sắt Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; đẩy mạnh triển khai kết nối phương thức vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận vải, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực, toàn ngành; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an tồn giao thơng, đợt cao điểm diễn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, dịp lễ, tết, Hội nghị APEC, Hội nghị Trung ương Đảng, kỳ họp Quốc hội; báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng số đoạn đường cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đơng giai đoạn 2017-2020, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư cơng năm 2017; đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn đầu tư nước vốn đầu tư tư nhân; tăng cường quản lý, bảo trì, khai thác hiệu hệ thống hạ tầng giao thông hữu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy nhanh tiến độ xếp, đổi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường GTVT; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, vật liệu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế; thực hiệu công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường cơng tác tra, kiểm tra; liệt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời triển khai cơng tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Trong trình tổ chức triển khai thực nhiệm vụ, chương trình cơng tác, quy chế phối hợp, Ban Cán đảng, Lãnh đạo Bộ thường xuyên kiểm điểm, đánh giá mặt được, chưa để kịp thời đạo, điều hành nhằm đạt mục tiêu đề Đồng thời, linh hoạt, liệt việc tổ chức thực giải pháp, biện pháp điều hành để bảo đảm hài hòa, đồng mục tiêu trước mắt lâu dài Với nỗ lực, tâm, thống cao tập thể Ban Cán đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ đạo, điều hành tạo lan tỏa, chuyển biến tích cực nhận thức hành động từ Bộ đến quan, đơn vị, doanh nghiệp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ trị Ngành Cơng tác phối hợp với bộ, ngành, địa phương, tổ chức trị, xã hội quan liên quan Lãnh đạo Bộ làm việc với bộ, ngành, địa phương, tổ chức trị, xã hội quan, đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc q trình tổ chức thực nhiệm vụ Ngành công tác quản lý nhà nước, hồn thiện thể chế, sách pháp luật GTVT; công tác quy hoạch, đầu tư phát triển quản lý, bảo trì, khai thác KCHTGT; công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm TTATGT Năm 2017, Lãnh đạo Bộ chủ trì 600 chương trình phối hợp cơng tác, có khoảng 200 làm việc với lãnh đạo địa phương ban hành gần 500 thông báo kết luận Trong q trình xây dựng, hồn thiện thể chế, sách, chủ trương lớn, Bộ ln chủ động tổ chức lấy ý kiến góp ý ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức trị - xã hội, đăng tải Cổng thông tin điện tử Bộ để tiếp nhận ý kiến tham gia nhân dân Đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt TP Hà Nội, TP Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh; lấy ý kiến người dân phương án thiết kế kiến trúc Nhà ga cảng hàng không quốc tế Long Thành Bộ tích cực phối hợp với tổ chức, quan liên quan địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều hình thức khác nhằm cụ thể hóa, đưa quy định pháp luật GTVT vào sống, đến đối tượng trực tiếp chịu tác động văn Trong năm 2017, Bộ GTVT phối hợp với bộ, ngành, địa phương chủ động điều chỉnh, bổ sung đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt nhiều quy hoạch lĩnh vực GTVT để phù hợp với thực tế định hướng, chiến lược phát triển chung; góp ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2016-2020) tỉnh, thành phố Bộ phối hợp, hỗ trợ địa phương nghiên cứu, đầu tư, triển khai dự án phát triển KCHTGT; phối hợp để triển khai dự án LRAMP; rà sốt cơng tác giải phóng mặt (GPMB) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt thi công dự án… Bộ chủ động phối hợp với địa phương công tác quản lý, bảo trì, khai thác KCHTGT thỏa thuận quy hoạch điểm đấu nối, xây dựng cơng trình thiết yếu phạm vi hành lang an toàn đường bộ; cho ý kiến quản lý, bảo trì, khai thác KCHTGT đường tỉnh, đường huyện, đường xã; phối hợp giải tranh chấp liên quan đến việc quản lý, bảo vệ KCHTGT thuộc thẩm quyền Bộ; phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thực quy định pháp luật quản lý, bảo vệ KCHTGT khai thác Triển khai Quy chế phối hợp bảo đảm TTATGT điểm giao cắt đường đường sắt, bảo đảm hành lang ATGT; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa Đã phối hợp với bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn thi công 44 dự án, công trình nạo vét, tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa việc tuân thủ quy định áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3, mức 4, dán nhãn lượng xe giới 08 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập kinh doanh xe giới Trong quản lý hoạt động vận tải, Bộ phối hợp với UBND tỉnh đạo, yêu cầu Cục, Tổng cục chuyên ngành, Sở GTVT đơn vị kinh doanh vận tải địa phương chủ động triển khai kế hoạch, hoạt động vận tải thời gian nghỉ lễ, tết; phối hợp cơng tác quản lý, triển khai loại hình dịch vụ vận tải Uber, Grab, xe chỗ có gắn động chở khách du lịch phạm vi hạn chế, xe du lịch tầng thống chở khách du lịch đô thị lớn Nhằm nâng cao nhận thức ý thức tự giác chấp hành pháp luật TTATGT người tham gia giao thông, Bộ tăng cường phối hợp với Bộ Công an, địa phương toàn quốc tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm TTATGT tất lĩnh vực; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu công tác bảo đảm TTATGT; phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức trị - xã hội địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT; phối hợp với Bộ Công an, địa phương cơng tác kiểm sốt tải trọng phương tiện Triển khai thực Chính phủ điện tử, Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương liên quan, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Cơng Thương, Bộ Thơng tin truyền thơng đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phục vụ tốt nhu cầu người dân doanh nghiệp Ngoài ra, Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương, tổ chức trị, xã hội quan, đơn vị liên quan việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đẩy mạnh hợp tác, ký kết triển khai thực điều ước quốc tế; tái cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, việc thối vốn doanh nghiệp nhà nước; kịp thời phối hợp cơng tác tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống khắc phục thiệt hại bão, lũ gây II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2017 Cơng tác xây dựng, hồn thiện thể chế, sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án Năm 2017, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Luật Đường sắt Bộ GTVT xây dựng, trình Quốc hội thông qua Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV Hiện nay, Bộ tập trung đạo triển khai xây dựng văn hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đường sắt để đảm bảo có hiệu lực đồng thời với Luật Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10 dự thảo văn QPPL 04 đề án, hoàn thành 100% chương trình cơng tác năm 2017 Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành theo thẩm quyền 53 thông tư 05 đề án Công tác quản lý vận tải dịch vụ hỗ trợ vận tải Bộ GTVT tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh vận tải; chủ động đối thoại với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận tải đường bộ, vận tải biển, cảng biển, đường thủy nội địa, hãng hàng không Việt Nam nhiều làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp, hiệp hội để kịp thời tháo gỡ, giải vướng mắc, khó khăn doanh nghiệp Kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị tổ chức, doanh nghiệp, người dân quan thơng tấn, báo chí nội dung liên quan đến hoạt động vận tải Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết thực Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng Phối hợp với địa phương rà soát tổng hợp tiến hành cập nhật, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách liên tỉnh xe ô tô Đã ban hành định quy định mức giá, khung giá số dịch vụ chuyên ngành hàng không; ban hành, triển khai Kế hoạch Bộ GTVT thực Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 Ban Chỉ đạo 389 quốc gia việc tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, kiểm sốt, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; thực Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao lực cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025; gia hạn thời gian thực Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Phát triển hành lang đường thủy logistics khu vực phía nam sử dụng vốn dự án Quỹ chuẩn bị dự án Ngân hàng Thế giới tài trợ… Tổ chức thành công hội nghị Sơ kết năm thực Luật Hợp tác xã năm 2012 lĩnh vực GTVT Sản lượng vận tải năm 2017: ước đạt 1.442,94 triệu hàng, tăng 9,8%; đạt 4.081,61 triệu lượt hành khách, tăng 11,1% so với năm 2016; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 268,87 triệu Tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 182,76 triệu HK.km; tăng 6,8% luân chuyển hàng hóa tăng 9,1% luân chuyển hành khách so với năm 2016 Công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thơng; phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông Đã kịp thời triển khai đạo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường giải pháp bảo đảm TTATGT đợt cao điểm, dịp nghỉ Lễ, Tết Tổng cục ĐBVN, Cục quản lý chuyên ngành trực thuộc Bộ tăng cường phối hợp với quan chức Bộ Công an tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm TTATGT tất lĩnh vực Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, tập trung vào nguy cao gây tai nạn giao thông (TNGT) như: tốc độ tối đa, khoảng cách xe, lấn làn, nhập từ đường nhánh… Thực chặt chẽ công tác tổ chức giao thông, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; bổ sung, cải thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, ưu tiên vạch tim, vạch phân đường, gờ giảm tốc, biển dẫn, biển báo cấm đỗ xe đường hẹp, đông đúc; bố trí đinh phản quang, tiêu dẫn hướng tuyến giao thông huyết mạch, đường đèo dốc, vực sâu, sương mù; vận động nhân dân, quyền ưu tiên bố trí đèn chiếu sáng nút giao khu dân cư Công khai danh sách phương tiện hết niên hạn Tăng cường công tác thẩm tra, thẩm định ATGT giai đoạn trước nghiệm thu đưa cơng trình vào khai thác Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm ATGT đường thủy nội địa bến khách ngang sông; tăng cường quản lý phương tiện thủy nội địa tham gia hoạt động hàng hải, tuyến vận tải thủy từ bờ đảo Nâng cao lực giám sát an ninh, an toàn hàng không; tăng cường công tác quản lý, cảnh giới điểm giao cắt đường đường sắt Đã trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương “Kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATGT đường thủy nội địa, giai đoạn 2018-2020” Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến giao Bộ GTVT xây dựng đề án “Đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa tình hình mới”; trình Thủ tướng Chính phủ kiện tồn Thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia Đã hoàn thành thiết kế mẫu mơ hình Trạm kiểm tra tải trọng phương tiện (KTTTX) cố định để đưa vào áp dụng 29 Trạm KTTTX cố định theo Quy hoạch Trạm KTTTX đường đến năm 2020; triển khai kiểm tra, rà soát thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe kết hợp với trạm thu phí, đến có 28 thiết bị cân lắp đặt trạm thu phí hệ thống quốc lộ Tiếp tục phối hợp với bộ, ngành, địa phương tăng cường KSTTX đường Tiếp tục theo dõi, đôn đốc quan, đơn vị, địa phương công tác KSTTX; đạo Ban ATGT, Sở GTVT tăng cường kiểm soát đầu nguồn hàng; triển khai ký cam kết Cảng hàng hải, thủy nội địa, doanh nghiệp vận tải, chủ mỏ vật liệu xây dựng chủ dự án ; đạo Cục quản lý đường tăng cường kiểm soát xe tải đầu mối nguồn hàng kiểm soát đột xuất xử lý điểm nóng vi phạm tuyến quốc lộ trọng điểm2 Kết giảm tai nạn giao thông (TNGT) Năm 2017 (từ ngày 16/12/2016 đến 15/12/2017), nước xảy 20.080 vụ TNGT, làm chết 8.279 người, làm bị thương 17.040 người So với năm 2016, giảm 1.509 vụ (giảm 6,99%), giảm 406 người chết (giảm 4,67%), giảm 2.240 người bị thương (giảm 11,62%) Kết giảm ùn tắc giao thơng Cơng tác phòng, chống ùn tắc giao thông tuyến quốc lộ trọng điểm, thành phố lớn tiếp tục trọng tăng cường Bộ GTVT với bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với quyền TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh việc thực đồng giải pháp, bước giảm thiểu, khắc phục ùn tắc giao thông3 Tuy nhiên, tượng ùn tắc giao thơng xảy số tuyến đường thi công xây dựng tuyến đường sắt cao TP Hà Nội điểm ngập úng TP Hồ Chí Minh vào ngày triều cường dâng cao; bên cạnh đó, vào ngày cao điểm dịp nghỉ Lễ, Tết, kết hợp với thời tiết mưa nhiều dẫn đến tình trạng ùn tắc cục trạm thu phí đường số tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra, vào thành phố lớn, khu vực tổ chức lễ hội giải tỏa kịp thời Công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm, cứu nạn (PCTT&TKCN) Đã hướng dẫn, triển khai thực Nghị định Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó cố, thiên tai TKCN Phê duyệt nội dung, kế hoạch diễn tập vận hành chế TKCN hàng không năm 2017 (SAREX 2017) Tập trung xây dựng, hồn thiện dự thảo Thơng tư phòng, chống, khắc phục hậu lụt, bão, ứng phó cố thiên tai cứu nạn đường thủy nội địa 5; Thơng tư quy định phòng, chống khắc phục hậu lụt, bão, ứng phó cố thiên tai cứu nạn hoạt động đường sắt6 Đã đạo quan, đơn vị ngành GTVT chủ động phối hợp với bộ, ngành, địa phương, kịp thời ứng phó với áp thấp nhiệt đới biển Đông, bão khắc phục hậu mưa lũ gây địa bàn địa phương Đã kiểm tra sẵn sàng vật tư dự phòng, phương án phân luồng tổ chức giao thông, trì chế độ thường trực, báo cáo đảm bảo giao thơng thơng suốt, an tồn Phối hợp với lực lượng Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia TKCN điạ phương kịp thời triển khai hiệu phương án TKCN có cố xảy Thiệt hại mưa, lũ gây ra: Tổng thiệt hại mưa, lũ gây lĩnh vực GTVT năm 2017 ước tính 756,65 tỷ đồng; đó: lĩnh vực đường 643 tỷ đồng, đường sắt 99,17 tỷ đồng, đường thủy nội địa 11,25 tỷ đồng, hàng hải thiệt hại 3,23 tỷ đồng Tổng số vật tư thiết yếu dự phòng lại, gồm: 4.147m dầm Bailay, 107.095 rọ thép7, 24 dầm DTĐP30 Công tác quản lý đầu tư xây dựng, khai thác KCHTGT Công tác quản lý đầu tư xây dựng Bộ GTVT tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án Lãnh đạo Bộ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực dự án trọng điểm Ngành như: Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện; Dự án xây dựng cầu Hưng Hà; Dự án xây dựng đường cao tốc: Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành, Trung Lương - Mỹ Thuận; Dự án xây dựng hầm Đèo Cả; Dự án xây dựng cầu Đồng Nai; dự án kết nối trung tâm đồng Mê Kơng; Dự án xây dựng QL20 Kịp thời hồn thành 22 dự án để đưa vào khai thác 8; hồn thành cơng tác chuẩn bị, khởi cơng 12 dự án9 Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra việc thực sách, pháp luật số dự án đầu tư theo hình thức BOT; báo cáo Đồn cơng tác Ủy ban Tài - Ngân sách Quốc hội nội dung liên quan đến công tác quản lý sử dụng vốn vay ODA; phối hợp chặt chẽ, cung cấp số liệu giải trình đồn Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước dự án BOT Bộ GTVT tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh công tác chuẩn bị để sớm triển khai xây dựng dự án trọng điểm Ngành Đã hoàn thiện tiến độ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng số đoạn đường cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành để trình Quốc hội thơng qua Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV; triển khai nghiên cứu, rà soát quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng lập điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; triển khai thủ tục lựa chọn tư vấn nước rà soát, xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam dự kiến phối hợp với tư vấn hỗ trợ phía Nhật Bản tổ chức nghiên cứu, hồn thiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ năm 2018 Ước tính kết thực giải ngân dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông năm 2017: Bộ GTVT tập trung đạo, triển khai nhiều giải pháp liệt để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017 Tuy nhiên, dự kiến không giải ngân hết kế hoạch năm 2017 giao số dự án vướng GPMB, vướng mắc thủ tục pháp lý, dự án TPCP giao kế hoạch muộn Tổng cộng nguồn vốn giải ngân năm 2017 ước đạt 60.761,46 tỷ đồng, đạt 94,05% kế hoạch Trong đó, nguồn vốn ngồi NSNN giải ngân ước đạt 100% kế hoạch, tương đương với số vốn giải ngân 20.000 tỷ đồng; nguồn vốn NSNN TPCP dự kiến giải ngân 40.761,46 tỷ đồng, đạt 91,38% kế hoạch, cụ thể sau: - Vốn NSNN: giải ngân 29.551/31.616 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 93,5% kế hoạch giao, đó: + Vốn nước ngồi: giải ngân 22.668/24.710 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 91,7% kế hoạch giao + Vốn đối ứng: giải ngân 4.354/4.376 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 99,5% kế hoạch giao + Vốn dự án giao thông nước: giải ngân 1.973/1.973 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 100% kế hoạch giao - Nguồn vốn TPCP: giải ngân 5.752/7.329 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 78,5% kế hoạch giao - Kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2016 sang năm 2017: giải ngân 5.458/5.661 tỷ đồng kế hoạch kéo dài, đạt 96,4% kế hoạch giao Tiếp tục tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng bản, tốn dự án hồn thành: Đối với dự án sử dụng NSNN, lập, trình tốn 113 dự án với giá trị 65 nghìn tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2017; hoàn thành thẩm tra, phê duyệt toán 119 dự án với giá trị gần 53 nghìn tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm 2017 Đối với dự án BOT, BT, năm 2017, lập, trình 14 dự án đạt 107% kế hoạch; thẩm tra thỏa thuận toán 30 dự án, đạt 103% kế hoạch; lũy thỏa thuận toán 55 dự án BOT, BT Công tác quản lý, khai thác, bảo trì KCHTGT Kế hoạch bảo trì KCHTGT tất lĩnh vực triển khai kịp thời, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề Công tác quản lý dự án xã hội hóa nạo vét, tu tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa rà sốt chấn chỉnh; khơng cấp phép triển khai dự án mới, đồng thời, tiến hành ký kết quy chế phối hợp với địa phương để nâng cao hiệu công tác quản lý, giám sát Công tác quản lý đường ngang giao cắt đường đường sắt tiếp tục tăng cường, ban hành Hướng dẫn tạm thời triển khai xây dựng gờ giảm tốc vị trí đường giao cắt mức với đường sắt; lắp đặt cần chắn tự động, bổ sung biển báo hiệu10 Tổng số thu phí sử dụng đường qua trạm đăng kiểm nước năm 2017 ước đạt 7.143,5 tỷ đồng, vượt 16,15% kế hoạch 11 Bộ GTVT phối hợp với bộ, ngành liên quan tổng kết đánh giá năm thực Quỹ Bảo trì đường (BTĐB) theo Luật Giao thông đường bộ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoạt động Quỹ BTĐB đề xuất, kiến nghị mơ hình hoạt động Quỹ đảm bảo hiệu quả, ổn định phát triển thời gian tới12 Kết thực Nghị 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 Chính phủ: Bộ GTVT xem xét, chấp thuận giảm giá theo thẩm quyền cho phương tiện khu vực trạm thu giá 46/51 dự án13 theo đề xuất Tổng cục Đường Việt Nam, đàm phán để xử lý dự án lại Trên sở chấp thuận Thủ tướng Chính phủ đối tượng mức giảm, Bộ GTVT giảm giá xe loại loại (là xe tải lớn chịu mức phí cao) 35 dự án; 27 dự án có mức giá thấp mức trung bình; 11 dự án chưa giảm lưu lượng xe thấp dự kiến giảm giá phương án tài khơng khả thi nên nhà đầu tư ngân hàng cung cấp tín dụng chưa đồng ý giảm giá Bên cạnh đó, hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường theo hình thức điện tử tự động khơng dừng (ETC) triển khai liệt theo đạo Thủ tướng Chính phủ Đã sơ kết 01 năm thực Nghị 35/NQ-CP Chính phủ Cơng tác xếp, đổi mới, cổ phần hóa nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nước Bộ GTVT hoàn thành xây dựng phương án cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2020 theo đạo Thủ tướng Chính phủ14 Đến nay, hoàn thành phê duyệt phương án doanh nghiệp Bộ GTVT định thành lập; hồn thiện phương án cấu lại Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đã ban hành Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; lập phương án cổ phần, xây dựng phương án cấu lại theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ mơ hình hoạt động, kết tái cấu phương án, giải pháp cấu lại Tổng công ty: VEC, Cửu Long CIPM, SBIC Đã phối hợp với Bộ, Ngành liên quan xây dựng phương án bán phần vốn nhà nước Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ Đã triển khai thực tăng vốn điều lệ đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT theo quy định; phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ nắm giữ vốn Nhà nước Bệnh viện GTVT theo đạo Thủ tướng Chính phủ Đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chưa cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý Đã Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, dừng cổ phần hóa 05 đơn vị nghiệp công lập15 Đã tổ chức chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước 03 doanh nghiệp16 SCIC với tổng giá trị vốn chuyển giao theo mệnh giá 515 tỷ đồng; hoàn thiện hồ sơ để chuyển giao vốn nhà nước Tổng công ty Xây dựng đường thủy SCIC theo quy định Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước SCIC để tiếp tục triển khai, thực thoái vốn nhà nước 04 doanh nghiệp17 Trên sở danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực thối vốn giai đoạn 2017-2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoàn thành bán đấu giá, chuyển nhượng vốn nhà nước 03 doanh nghiệp18 với giá trị thu nộp Quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp đạt 9,49 tỷ đồng; tiếp tục thực bán đấu giá, chuyển nhượng vốn nhà nước 03 doanh nghiệp19 lại Đã phê duyệt phương án thoái vốn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long; chấp thuận phương án, kế hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn bán quyền mua cổ phần Nhà nước tăng vốn điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam đạo Người đại diện phần vốn nhà nước thực theo đạo Thủ tướng Chính phủ Đã triển khai kế hoạch giám sát doanh nghiệp hoàn thành giao tiêu đánh giá hiệu hoạt động năm 2017 10 doanh nghiệp nhà nước20 Công tác hợp tác quốc tế Đã tổ chức quán triệt tới quan, đơn vị định hướng, đạo đối ngoại quản lý đối ngoại Đảng Nhà nước Đã tổng kết, đánh giá tình hình 03 năm triển khai Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 Bộ Chính trị Đã báo cáo Ban Bí thư Bộ Chính trị (thơng qua Ban đối ngồi Trung ương) cơng tác quản lý thống hoạt động đối ngoại Đã triển khai hiệu chủ trương lớn hội nhập21; triển khai Chiến lược tổng thể hội nhập đến 2020, tầm nhìn 2030; triển khai Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ tăng cường cơng tác kiểm tra, đôn đốc thực cam kết quốc tế, thỏa thuận quốc tế, Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực khai thác hiệu hiệp định thương mại tự có hiệu lực văn định hướng đối ngoại Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực công tác thu hút ODA, FDI nguồn tài trợ khác vào phát triển GTVT Việt Nam Năm 2017, ủy quyền Chính phủ, Bộ GTVT ký 05 điều ước quốc tế GTVT báo cáo Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ký 01 cơng hàm trao đổi với phía Trung Quốc Bộ GTVT ký 10 thỏa thuận quốc tế cấp Bộ với nước: Lào, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Mỹ, Ai Cập Hợp tác song phương với nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc làm sâu sắc hơn, hợp tác GTVT với đối tác quan trọng Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh22 Tham gia tích cực vào diễn đàn hợp tác đa phương khuôn khổ hợp tác khu vực, đặc biệt ASEAN, GMS; hoạt động tổ chức hợp tác đa phương chuyên ngành GTVT ICAO, IMO, OSJD23, hợp tác với tổ chức tài quốc tế đẩy mạnh xúc tiến đầu tư24 Đã chủ trì 06 hội nghị quốc tế cấp Bộ25; phối hợp với đối tác nước tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo kỹ thuật, chuyên ngành GTVT Việc quản lý đoàn ra, đoàn vào bảo đảm tuân thủ theo quy định pháp luật hành đảm hiệu quả, tiết kiệm kinh phí đồn ra26 Cơng tác đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường Công tác đào tạo: Hồn thành cơng tác tuyển sinh, triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 Đã triển khai đổi tên trường nghề thành trường cao đẳng nghề theo Luật Giáo dục nghề nghiệp Hướng dẫn Trường thực số nội dung giáo dục nghề nghiệp, tổ chức thi tay nghề giỏi ngành GTVT năm 2017; thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo huấn luyện thuyền viên hàng hải theo quy định Bộ luật Hàng hải Việt Nam Công ước STCW78/2010 27 Đã tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ GTVT giai đoạn 2018 - 2020; cử 132 công chức, viên chức trực thuộc Bộ tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định28 Công tác khoa học - công nghệ (KHCN): Đã xây dựng, ban hành 10 quy chuẩn Việt Nam, gửi Bộ KH&CN công bố 16 TCVN, giao Cục chuyên ngành công bố 03 TCCS Đã thành lập 35 Hội đồng nghiệm thu tổ chức nghiệm thu 27 đề tài cấp Bộ Tích cực triển khai thử nghiệm, ứng dụng cơng nghệ, vật liệu mới, kết nghiên cứu đề tài cơng tác xây dựng, bảo trì cơng trình giao thông29 Ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực quản lý đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không 30 Đã phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2018 Đã trình Chính phủ phê duyệt Đề cương “Đề án ứng dụng CNTT quản lý điều hành GTVT”; tiến hành sơ kết 05 năm thực Nghị số 20-NQ/TW năm thực Nghị Quyết 46-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Phát triển KH&CN phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”; triển khai thực Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ Công tác bảo vệ môi trường: Bộ GTVT áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3, mức theo đạo Thủ tướng Chính phủ31; nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy định kiểm sốt khí thải xe giới sửa đổi Luật Giao thông đường bộ; triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao thực Thỏa thuận Paris biến đổi khí hậu kết hội nghị COP22, Kế hoạch hành động quốc gia thực Chương trình Nghị 2030 phát triển bền vững, Khung sách năm 2018 thuộc Chương trình SP-RCC, Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-202032 Tổng hợp kết thực Nghị số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, Nghị số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 Chính phủ số vấn đề cấp bách lĩnh vực bảo vệ môi 10 Đảng ủy Bộ GTVT ban hành triển khai kế hoạch thực Nghị Hội nghị lần thứ Nghị Hội nghị lần thứ 5, quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; Bộ ban hành triển khai Chương trình hành động Bộ GTVT thực Nghị số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 Chính phủ Triển khai thực đạo Ban Chấp hành Trung ương 40 việc sơ kết năm thực Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo Đảng phong trào tồn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tình hình mới41 Ban Cán đảng Bộ tiến hành kiểm điểm theo Nghị Trung ương 4, khóa XII tập thể ủy viên Ban Cán nhiệm kỳ 20112015 Tiến hành kiểm tra việc thực Kết luận số 24-KL/TW Bộ Chính trị Khóa XI số quan, đơn vị trực thuộc Bộ Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu công tác tham mưu đội ngũ cán chuyên trách, cán giúp việc cấp ủy” Bộ GTVT phối hợp với Cơng đồn GTVT Việt Nam phát động, triển khai chương trình thi đua năm 2017 với mục tiêu chung “Phát huy truyền thống trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, liệt hành động lợi ích người dân cộng đồng doanh nghiệp” Công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, công tác xã hội - từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa tiếp tục trọng, thực thiết thực, hiệu quả; đặc biệt dịp Lễ, Tết, Tháng Công nhân năm 2017, Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 42; tổ chức dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày sinh cố Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Phan Trọng Tuệ (7/7/1917 - 7/7/2017) Bộ GTVT Cơng đồn GTVT Việt Nam phát động phong trào, kêu gọi tồn thể cán bộ, cơng chức, viên chức, người lao động tồn ngành qun góp, chung tay hỗ trợ đồng bào tỉnh miền núi phía Bắc, khắc phục hậu lũ lụt gây Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ GTVT tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với chủ đề “Tuổi trẻ GTVT xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy truyền thống trước mở đường, đoàn kết, sáng tạo, thiết thực phát triển ngành đất nước” Các đơn vị y tế ngành GTVT tổ chức cấp cứu TNGT, khám chữa bệnh kịp thời cho người lao động ngành GTVT Nhân dân 43; chủ động, tăng cường cơng tác phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm thời điểm giao mùa Đặc biệt tập trung cơng tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, vi rút Zika, cúm A (H5N6, H7N9, H1N1 ) dịch bệnh nguy hiểm khác Đã thực giao quyền tự chủ tài cho đơn vị nghiệp công lập theo quy định Nghị định số: 141/2016/NĐ-CP, 54/2016/NĐ-CP 16/2015/NĐ-CP Chính phủ44 Hướng dẫn quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT triển khai cơng tác bình đẳng giới năm 2017 45; tổng kết 10 năm thực Nghị số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 Bộ Chính trị công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đã ban hành triển khai Kế hoạch thực Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua u nước, điển hình tiên tiến, mơ hình mới, nhân tố 46 Với mục tiêu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, Bộ GTVT đạo đơn vị thực nghiêm Kết luận số 11-KL/TW 13 Ban Bí thư việc tiếp tục thực Chỉ thị số 08-CT/TW Ban Bí thư khóa XI tăng cường lãnh đạo Đảng vấn đề an toàn thực phẩm tình hình mới; triển khai “Tháng hành động chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2017 toàn ngành GTVT 47 Bộ ban hành triển khai Kế hoạch tổ chức tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động lần năm 2017 Bộ GTVT 48 Đã sơ kết 02 năm thực Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 Ban Bí thư “Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phòng cháy, chữa cháy” Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực Chỉ thị 47-CT/TW Ban Bí thư49 Cơng tác truyền thơng tiếp tục Bộ quan, đơn vị toàn ngành quan tâm, thực với phương châm cởi mở, cơng khai với báo chí, tơn trọng lắng nghe dư luận xã hội 14 III ĐÁNH GIÁ CHUNG Với chủ động, liệt đạo, điều hành Ban Cán đảng, Lãnh đạo Bộ tâm, cố gắng, nỗ lực tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành GTVT tiếp tục phát huy truyền thống trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, liệt hành động lợi ích người dân cộng đồng doanh nghiệp, hồn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng đất nước Trong đó, có số kết bật đạt được, cụ thể sau: (1) Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quan, đơn vị việc thực nhiệm vụ triển khai liệt, hiệu quả, nhất việc triển khai Nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ; thực nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành hiệu quả, hiệu lực thực thi Bên cạnh đó, cơng tác quản lý nhà nước tiếp tục tăng cường; đặc biệt việc phối hợp với ban, bộ, ngành Trung ương địa phương công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT, đầu tư phát triển KCHTGT, bảo đảm TTATGT phát huy ngày chặt chẽ hiệu (2) Cơng tác xây dựng, hồn thiện thể chế, sách pháp luật tiếp tục quan tâm, chú trọng Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với quan Quốc hội, Chính phủ hoàn thành dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, Quốc hội thông qua, ban hành (3) Bộ GTVT kịp thời triển khai Nghị số 19-2017/NQ-CP, tiếp tục thực Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Chính phủ, thực tốt tinh thần Chính phủ đồng hành doanh nghiệp; chủ động rà soát phối hợp với ban, bộ, ngành, tổ chức, địa phương kịp thời điều chỉnh, đề xuất sửa đổi quy định bất cập, nhằm tháo gỡ khó khăn, lợi ích người dân cộng đồng doanh nghiệp, nhất quy định điều kiện kinh doanh ngành GTVT (4) Công tác quản lý vận tải, bảo đảm TTATGT tiếp tục triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, liệt góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa tăng cao so với kỳ năm 2016 vượt tiêu kế hoạch đề ra50; TNGT tiếp tục giảm tiêu chí so với kỳ năm 2016 (5) Việc triển khai dự án trọng điểm ngành dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đơng, CHKQT Long Thành, mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất thực với nỗ lực, tâm cao; hoàn thiện nội dung yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, kịp thời trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư số đoạn đường cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CHKQT Long Thành Cơng tác tốn dự án hoàn thành, nhất dự án BOT tiếp tục đạo, thực liệt Việc triển khai kết luận tra, kiểm toán thực nghiêm túc; kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Công tác quản lý KCHTGT lĩnh vực tiếp tục đẩy mạnh, nhất việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ, xử lý điểm đen góp phần nâng cao hiệu sử dụng KCHTGT tạo an toàn, thuận lợi cho phương tiện tham gia giao thông 15 (6) Công tác CCHC, cải cách TTHC tiếp tục thực hiệu quả, thực tốt nhiệm vụ giao Nghị số 36ª/NQ-CP Chính phủ, kịp thời xây dựng, đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến vượt mức kế hoạch đề ra, hai năm liên tiếp 2016-2017 dẫn đầu 20 bộ, ngành số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến51, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử; công tác tổ chức cán bộ, phê duyệt đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế thực liệt theo kế hoạch (7) Công tác PCTT&TKCN quan, đơn vị toàn ngành chủ động triển khai kịp thời, hiệu góp phần giảm thiểu thiệt hại nhanh chóng khơi phục hệ thống KCHTGT, đáp ứng nhu cầu lại nhân dân (8) Công tác truyền thông tiếp tục chú trọng, kịp thời thông tin vấn đề ngành GTVT mà xã hội người dân quan tâm Công tác giải quyết, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, cử tri thực kịp thời, triệt để (9) Các công tác khác KHCN, mơi trường, tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục chú trọng, tăng cường, triển khai hiệu Hợp tác quốc tế thúc đẩy tồn diện, góp phần tăng cường kết nối GTVT Việt Nam với nước Bên cạnh kết đạt được, số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: (1) Công tác xây dựng văn QPPL triển khai tích cực, kịp thời; nhiên, có văn QPPL phải lùi, dừng tiến độ xây dựng đưa khỏi chương trình; có sai sót phải điều chỉnh văn vừa ban hành (2) TNGT tiếp tục giảm tiêu chí, nhiên, xảy số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng lĩnh vực đường bộ, đường sắt hàng hải; nhất vụ TNGT đường liên quan đến xe khách Công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra điều kiện hoạt động phương tiện vận tải, đặc biệt xe khách chưa thực tốt số đơn vị chức năng; chưa phát kịp thời xử lý triệt để điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT (3) Công tác giải ngân vốn đầu tư cơng Chính phủ Bộ GTVT đặc biệt quan tâm, đạo liệt; nhiên, dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017 số dự án vướng GPMB, vướng mắc thủ tục pháp lý, dự án TPCP giao kế hoạch muộn (4) Công tác quản lý tiến độ, chất lượng dự án, cơng trình giao thơng ln chú trọng, tăng cường; nhiên, có dự án chậm tiến độ, để xảy sai sót kỹ thuật trình thi cơng, ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình cần phải kịp thời xử lý (5) Việc huy động nguồn vốn ngân sách để đầu tư phát triển KCHTGT ngày khó khăn; nhận thức đồng thuận xã hội xã hội hoá đầu tư KCHTGT phân tán có ý kiến khác nhau; số tồn tại, bất cập số trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường BOT; bên cạnh đó, cơng tác thơng tin, tun truyền chưa thực tốt kịp thời (6) Công tác tái cấu số doanh nghiệp nhà nước Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng cơng ty Cơng nghiệp tàu thủy chậm 16 Phần thứ hai CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2018 Năm 2018 năm lề thực Nghị Đại hội XII Đảng, Nghị Quốc hội, Chính phủ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20162020 Tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều nữa, phát huy mạnh mẽ kết đạt khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế thời gian qua, bám sát chủ trương, đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đặc biệt phương châm hành động 52 trọng tâm đạo điều hành năm 2018 Chính phủ53, đẩy mạnh tái cấu tổng thể ngành GTVT, nâng cao suất, chất lượng, hiệu tất mặt công tác, lĩnh vực toàn ngành với phương châm hành động “Siết chặt kỷ cương, chung tay xây dựng máy liêm chính, hành động, hiệu quả”, góp phần nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao năm 2017, bảo đảm phát triển nhanh bền vững I CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Vận tải: Phấn đấu tăng trưởng bình quân từ - % hàng hóa lượt hành khách so với năm 2017 Kế hoạch đầu tư phát triển: Hoàn thành kế hoạch thực giải ngân tất nguồn vốn giao dự kiến 31.229,53 tỷ đồng Trong đó, vốn có nguồn gốc NSNN khoảng 21.229,53 tỷ đồng cho nguồn vốn: nước ngoài, đối ứng cho dự án ODA, dự án giao thơng nước, vốn góp dự án PPP, vốn chuẩn bị đầu tư, trả nợ xây dựng bản, vốn chương trình mục tiêu, vốn khối khác (quản lý nhà nước, y tế, giáo dục đào tạo ), vốn NSNN khoảng 10.000 tỷ đồng (giá trị giải ngân) Bảo đảm TTATGT khắc phục ùn tắc giao thông: Tiếp tục thực năm ATGT 2018 với chủ đề “An tồn giao thơng cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng người hết” Nâng cao nhận thức ý thức tự giác chấp hành pháp luật người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thơng an tồn tầng lớp nhân dân, đặc biệt thanh, thiếu niên Tiếp tục giảm TNGT từ 5-10% tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương, vong TNGT trẻ em 10% so với năm 2017 Tiếp tục kéo giảm ùn tắc giao thông thành phố lớn, đặc biệt Hà Nội TP Hồ Chí Minh, khơng để xảy ùn tắc giao thông kéo dài 30 phút II CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 Cơng tác xây dựng, hồn thiện thể chế, sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án Lập đề nghị triển khai xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật lĩnh vực GTVT (để phù hợp với Luật Quy hoạch vừa Quốc hội thông qua) Lập đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ; tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Hàng khơng dân dụng 17 Tập trung hồn thành tiến độ, chất lượng văn QPPL, đề án thuộc chương trình cơng tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm: 10 dự thảo văn QPPL 05 đề án; xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành 57 thơng tư 04 đề án, gửi Bộ Tài ban hành 01 thông tư54 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Rà soát văn QPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành quy định cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân Công tác quản lý vận tải dịch vụ hỗ trợ vận tải Tiếp tục thực hiệu Đề án Tái cấu lĩnh vực vận tải, tăng cường kết nối phương thức vận tải, ứng dụng KHCN vào quản lý, điều hành hoạt động vận tải nhằm phát triển hài hòa phương thức vận tải, giảm giá thành vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, phục vụ tốt nhu cầu lại Nhân dân, hành khách có nhiều dịch vụ để lựa chọn Tiếp tục thực hiệu Kế hoạch triển khai thực Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động nâng cao lực cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 202555 Chủ trì, phối hợp với Bộ Cơng Thương, Bộ Tài bộ, quan liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc logistic để bàn giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu hệ thống hạ tầng giao thông Quý I năm 2018 Tiếp tục triển khai cập nhật, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh toàn quốc, quy hoạch trạm dừng nghỉ, cho phù hợp với trình phát triển Tăng cường cơng tác quản lý nhà nước vận tải hành khách hình thức xe hợp đồng xe tuyến cố định Triển khai kế hoạch kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải kết hợp với kiểm tra công tác theo dõi, xử lý vi phạm thiết bị giám sát hành trình công tác khám sức khỏe cho đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải địa phương Đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành 56 Tuyên truyền, đẩy mạnh khai thác có hiệu Sàn giao dịch vận tải Hồn thiện hệ thống biểu phí, lệ phí hàng hải, giá dịch vụ cảng biển nhằm giảm cạnh tranh không lành mạnh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Tiếp tục thực giải pháp tăng thị phần vận tải đội tàu nước Tiếp tục tiến hành rà soát lại tồn chế giá hàng khơng, sở xây dựng giá thành phù hợp, cân đối, bù đắp chi phí hoạt động vận tải hàng khơng; Thực sách tạo điều kiện cho kế hoạch mở rộng hoạt động hợp tác, khai thác hãng hàng không Việt Nam đáp ứng tăng cường khai thác đến Việt Nam hãng hàng khơng nước ngồi; khuyến khích việc mở rộng thị trường hàng khơng Việt Nam, tăng tính cạnh tranh, tạo điều kiện cho việc lại hành khách, đồng thời đảm bảo lợi ích phía Việt Nam Tăng cường tiếp xúc doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phối hợp hiệp hội vận tải, hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội chủ hàng để trao đổi, nắm bắt tiếp nhận thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Cơng tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông; công tác PCTT&TKCN 18 Công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thơng Nâng cao điều kiện an tồn giao thơng KCHTGT; đó, tập trung xây dựng kế hoạch, thực đầu tư, xử lý hiệu điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy ATGT, vị trí đường ngang đường sắt; tiếp tục thực đồng công tác thẩm định, thẩm tra ATGT cơng trình đường xây dựng mới, nâng cấp cải tạo tuyến đường khai thác có nguy ATGT cao Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm TTATGT với hình thức nội dung phong phú, phù hợp với đối tượng tham gia giao thông để người hiểu, đồng thuận với chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; tự giác chấp hành tích cực tham gia lực lượng chức làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT Nâng cao trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân công tác: đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo trì KCHTGT; đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, lái tàu, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; tra xử lý vi phạm bảo đảm trật TTATGT Tiếp tục đẩy mạnh thực siết chặt quản lý vận tải trì thực KSTTX Chú trọng giải pháp ngăn chặn vi phạm từ gốc; tăng cường sử dụng liệu thiết bị giám sát hành trình xe tơ, kiểm sốt tải trọng phương tiện từ khâu xếp hàng lên xe; kiểm sốt chặt việc thực quy định kích thước thành, thùng xe, mớn nước phương tiện thủy nội địa ; giám sát, xử phạt nghiêm việc sử dụng phương tiện khơng bảo đảm an tồn kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định Phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, bộ, ngành, địa phương, tổ chức trị, xã hội, hiệp hội nghề nghiệp quan thông tin đại chúng tích cực tun truyền cơng tác tăng cường quản lý kinh doanh vận tải KSTTX Triển khai thực hiệu Quy hoạch tổng thể Trạm KTTTX đường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 57; theo lựa chọn số vị trí để áp dụng thí điểm xây dựng, lắp đặt đưa vào hoạt động mơ hình Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định độc lập ghép với Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường trước triển khai đồng loạt; phấn đấu đến cuối năm 2020, hoàn thành việc xây dựng 28 Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định Công tác PCTT&TKCN Tiếp tục tổ chức đôn đốc triển khai “Chiến lược Quốc gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020” ngành GTVT, lồng ghép việc giảm nhẹ thiên tai với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đảm bảo phát triển bền vững Rà soát, bổ sung chỉnh sửa ban hành Quy chế, Quy trình phù hợp với thực tế hoạt động TKCN để tăng cường hiệu hoạt động Triển khai việc thực Công ước TKCN (SAR 79), tiến hành trao đổi, đàm phán Vùng TKCN biển; phổ biến kiến thức, hướng dẫn kiểm tra, tra việc thực quy định bảo đảm an tồn, TKCN biển theo quy định Cơng ước SAR 79 cho tổ chức, cá nhân hoạt động biển Kịp thời giao triển khai kế hoạch sản xuất vật tư dự phòng phục vụ cơng tác phòng, chống thiên tai hàng năm Thực nghiêm thị, định công điện Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia TKCN Kịp thời đạo triển khai ứng phó với bão, lũ nhanh 19 chóng bảo đảm giao thơng, khắc phục hậu bão, lũ gây Công tác quản lý đầu tư xây dựng, khai thác KCHTGT Công tác đầu tư xây dựng, phát triển KCHTGT Tiếp tục thực mục tiêu phát triển KCHTGT Nghị số 13NQ/TW, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam quy hoạch, kế hoạch phát triển chuyên ngành GTVT duyệt Tập trung rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch liên quan đến KCHTGT đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 theo quy định pháp luật quy hoạch Bám sát đạo Nghị Quốc hội; Nghị quyết, Chỉ thị, đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến đầu tư xây dựng ngành GTVT, tập trung đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án có nguồn vốn, đặc biệt cơng trình trọng điểm quốc gia, dự án quan trọng ngành; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường sắt đô thị, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; hoàn thành đưa vào vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông Khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị để sớm khởi công Dự án đầu tư xây dựng số đoạn đường cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đơng; sớm hồn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành theo chủ trương, đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; thường xuyên cập nhật, báo cáo Chính phủ, Quốc hội tình hình, tiến độ khó khăn, vướng mắc q trình thực Tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam Kịp thời thông báo kế hoạch đầu tư năm 2018 cho chủ đầu tư triển khai, thực sau có định giao vốn Chủ động điều hành kế hoạch vốn giao để đáp ứng tiến độ dự án Tăng cường phối hợp với địa phương giải khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh công tác GPMB triển khai thi công Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vướng mắc liên quan đến tiến độ chất lượng cơng trình, xử lý kịp thời tồn chất lượng, cố cơng trình; nghiêm khắc xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; tiếp tục đẩy mạnh cơng tác phòng, chống tham nhũng đầu tư xây dựng; chấn chỉnh, nâng cao lực chủ đầu tư, tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát; rà sốt để loại bỏ nhà thầu có lực yếu khỏi dự án ngành Tăng cường hiệu lực, hiệu công tác quản lý đấu thầu; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng theo lộ trình Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư Thực công tác thẩm định thiết kế, dự tốn cơng trình, dự án đảm bảo chất lượng đáp ứng tiến độ yêu cầu; thực tốt công tác quản lý, theo dõi chất lượng, tiến độ thi công, công tác đảm bảo ATGT, an toàn lao động vệ sinh môi trường dự án Tập trung tốn dự án hồn thành, đặc biệt dự án BOT, BT hoàn thành đưa vào sử dụng thu giá Phối hợp chặt chẽ với quan, đơn vị liên quan việc triển khai kết luận Thanh tra, Kiểm toán liên quan đến đầu tư xây dựng 20 Công tác quản lý, khai thác, bảo trì KCHTGT Tiếp tục hồn thiện chế, sách nâng cao hiệu quản lý, khai thác KCHTGT Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định bảo trì KCHTGT, định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì KCHTGT Thường xun rà sốt, cập nhật bổ sung toàn trạng KCHTGT thuộc thẩm quyền quản lý Bộ GTVT địa phương Tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang đường bộ, đường sắt; tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa Xây dựng tổ chức thực có hiệu kế hoạch bảo trì KCHTGT lĩnh vực Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơng nghệ, vật liệu lĩnh vực bảo trì Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì KCHTGT theo quy định Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, xã hội hóa xây dựng, khai thác, bảo trì KCHTGT Tập trung xây dựng, triển khai Đề án tăng nguồn thu cho Quỹ BTĐB (ngoài nguồn thu phí sử dụng đường nguồn ngân sách cấp) 58 Tiếp tục quản lý hiệu chặt chẽ nguồn vốn Qũy BTĐB, tăng cường công tác tuyên truyền công khai minh bạch hoạt động Qũy để tăng tính giám sát cộng đồng Rà sốt tồn trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường dự án BOT , kịp thời xử lý tồn tại, bất cập (nếu có), nhằm bảo đảm tính cơng khai, minh bạch quyền lợi đáng doanh nghiệp, người dân Triển khai nhanh, đồng hiệu hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) Công tác xếp, đổi mới, cổ phần hóa nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nước Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc thực phương án tái cấu doanh nghiệp nhà nước Bộ GTVT định thành lập Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Phương án cấu lại 05 Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam; Công nghiệp tàu thủy, Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Đầu tư phát triển Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam, phương án bán phần vốn nhà nước Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức thực hiệu sau Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tiếp tục thực có hiệu Nghị 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Tập trung đạo, giám sát, tháo gỡ khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, xếp lại cấu tổ chức doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo nâng cao sức cạnh tranh, hiệu hoạt động doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu đề án tái cấu cấp có thẩm quyền phê duyệt Công tác hợp tác quốc tế Đẩy mạnh việc thực đầy đủ cam kết lĩnh vực GTVT điều ước quốc tế song phương đa phương mà Việt Nam ký kết, gia nhập Hoàn thành thủ tục nội để ký kết, gia nhập 05 điều ước quốc tế song phương đa phương lĩnh vực GTVT Tiếp tục triển khai điều ước quốc tế lĩnh vực GTVT ký kết; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực điều ước quốc tế, cam kết quốc tế Việt Nam lĩnh vực GTVT Tiếp tục nghiên cứu, báo cáo 21 Chính phủ cho phép tiến hành đàm phán, ký kết gia nhập điều ước quốc tế lĩnh vực GTVT mang lại lợi ích thiết thực, tạo thuận lợi cho việc lại, vận chuyển hàng hóa người dân doanh nghiệp Tiếp tục củng cố, tăng cường kết nối GTVT với nước láng giềng, có quan hệ truyền thống Lào, Campuchia, Trung Quốc; tăng cường hợp tác song phương lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng GTVT với đối tác quan trọng lĩnh vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc; mở rộng quan hệ hợp tác GTVT với nước thành viên ASEAN, Hoa Kỳ, nước Châu Âu để tiếp nhận chuyển giao công nghệ đại, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đầu tư phát triển GTVT Tăng cường vai trò Việt Nam tham gia hoạt động, chương trình, kế hoạch hoạt động GTVT tổ chức quốc tế khu vực Triển khai thủ tục phê duyệt thực điều ước quốc tế, chương trình dự án hợp tác khuôn khổ ASEAN, GMS Chủ động tham gia vào hoạt động GTVT diễn đàn khu vực CLV, CLMV, ACMECS, LMI, Tham gia sâu vào hoạt động GTVT diễn đàn APEC, ASEM; hoạt động tổ chức quốc tế chuyên ngành GTVT ICAO, IMO, OSJD59 Đẩy mạnh kêu gọi nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ nước có quan hệ truyền thống Nhật Bản, Hàn Quốc tổ chức tài quốc tế WB, ADB, vào dự án phát triển KCHTGT Việt Nam, đặc biệt mơ hình PPP Công tác đào tạo, khoa học - công nghệ môi trường Công tác đào tạo: Tiếp tục xây dựng tổ chức thực hiệu chương trình, kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, tin học nước cho cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT; tiếp tục nghiên cứu đổi nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức gắn với quy hoạch cán bộ, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Bộ Công tác khoa học - công nghệ Tập trung xây dựng triển khai hiệu kế hoạch tăng cường lực tiếp cận cách mạng cơng nghiệp lần thứ Hồn thiện Đề cương “Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin GTVT” trình Chính phủ phê duyệt Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng KHCN hoạt động quản lý nhà nước quan quản lý hoạt động quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; tiếp tục rà soát chỉnh sửa tiêu chuẩn, quy chuẩn GTVT theo tiến độ, đáp ứng yêu cầu thực tế; tăng cường kiểm tra việc áp dụng, thực tiêu chuẩn, quy chuẩn Đẩy mạnh việc nghiên cứu KHCN lĩnh vực công nghiệp GTVT theo hướng làm chủ công nghệ chế tạo sản phẩm, thiết bị phục vụ trực tiếp cho ngành GTVT; chuẩn hóa tiêu chí có liên quan đến an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường cho loại hình phương tiện trang thiết bị ngành GTVT Nghiên cứu Hệ thống hóa triển khai ứng dụng cơng nghệ đại giao thông thông minh (ITS) quản lý vận hành khai thác hệ thống KCHTGT kiểm sốt giao thơng, kiểm sốt tải trọng, thu phí điện tử; triển khai áp dụng cơng nghệ tái chế nóng mặt đường bê tông nhựa, công nghệ bê tông nhựa rỗng xây dựng, sửa chữa đường Đẩy mạnh thực Đề án “Tăng cường ứng dụng khoa 22 học công nghệ quản lý chất lượng xây dựng, khai thác bảo trì KCHTGT giai đoạn 2013 - 2020” Công tác môi trường Tiếp tục theo dõi, đơn đốc thực Chương trình hành động Ban Cán đảng Bộ GTVT thực Nghị Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Kế hoạch hành động thực Chiến lược phát triển bền vững Bộ GTVT giai đoạn 2013-2020 Triển khai hiệu Chương trình hành động Bộ GTVT tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành GTVT giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh Bộ GTVT đoạn 2016-2020; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO hoạt động hàng khơng dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Khung sách Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018 Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu Kiểm tra, đơn đốc việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động GTVT theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 Thủ tướng Chính phủ; việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường đầu tư phát triển KCHTGT; việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ GTVT; tiến độ thực nhiệm vụ môi trường đơn vị Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM đề cương, dự toán phục vụ công tác bảo vệ môi trường chiến lược, quy hoạch, dự án đầu tư phát triển Tăng cường kiểm tra, giám sát hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp nhập xe mô tô hai bánh, xe ô tô việc tuân thủ quy định tiêu chuẩn khí thải mức 3, mức dán nhãn lượng Đẩy mạnh thực Đề án: Kiểm sốt nhiễm mơi trường hoạt động GTVT, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp nhập mới; nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường phê duyệt chiến lược, quy hoạch phát triển ngành GTVT Công tác tổ chức, cán cải cách hành Về cải cách thể chế: Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, chế, sách lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ sở Hiến pháp 2013 Về cải cách thủ tục hành (TTHC): Xây dựng, ban hành triển khai thực kế hoạch kiểm sốt TTHC năm 2018 phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực GTVT Tiếp tục tăng cường kiểm sốt quy định TTHC; thống kê, cơng bố, cập nhật công khai TTHC Cơ sở liệu quốc gia TTHC Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức quy định hành việc giám sát thực TTHC quan hành thuộc phạm vi quản lý Bộ Thực Nghị Chính phủ đơn giản hóa TTHC, giấy tờ cơng dân sở liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý Bộ Về cải cách tổ chức máy: Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT Tiếp tục đạo tổ chức thực đề án tách bạch quản lý nhà nước dịch vụ cơng, đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp dịch vụ công Tiếp tục đổi phương thức làm việc 23 quan hành nhà nước thuộc Bộ GTVT Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ thúc đẩy xã hội hóa đơn vị nghiệp công lập theo tinh thần Nghị 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục cải cách chế độ công vụ cơng chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; bổ sung hoàn thiện chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức Về đại hóa hành chính: Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực Nghị số 36a/NQ-CP Chính phủ; kế hoạch Bộ về: triển khai Cơ chế cửa quốc gia Cơ chế cửa ASEAN, ứng dụng CNTT, bảo đảm an ninh, an tồn thơng tin mạng Bộ GTVT đến năm 2020 Triển khai hệ thống quản lý văn hồ sơ công việc đảm bảo kết nối, liên thông đến quan, đơn vị trực thuộc Bộ Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Bộ GTVT đơn vị Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT quy trình xử lý cơng việc đơn vị hành chính; quan, đơn vị trực thuộc quan trực thuộc Bộ với tổ chức người dân Cơng tác tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Đẩy mạnh tra, kiểm tra trách nhiệm chủ thể việc chấp hành quy định pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ, đặc biệt lĩnh vực xã hội quan tâm xây dựng bản, kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ; việc chấp hành sách, pháp luật quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT lĩnh vực tài chính, quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức; thực Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; công tác tổ chức, quản lý, thực dự án; việc tuân thủ quy trình, quy phạm thi cơng để đảm bảo chất lượng cơng trình, đảm bảo ATGT, an tồn lao động vệ sinh mơi trường thi cơng cơng trình giao thơng Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra tất lĩnh vực Trong đó, tập trung vào lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến công tác đảm bảo ATGT, bảo vệ KCHTGT Thực công tác tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo với tinh thần giải dứt điểm, không để tồn đọng đơn thư, vụ việc theo quy định 60 Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; phát xử lý triệt để vi phạm (nếu có) Tiếp tục đổi phương pháp, cách thức đạo điều hành cải cách TTHC hoạt động tra, kiểm tra Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, đề cương tra, kiểm tra; chế độ thông tin, báo cáo; xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc, cách thức tiến hành biện pháp tổ chức thực Tiếp tục đẩy mạnh thực Luật Phòng, chống tham nhũng tất lĩnh vực quản lý hoạt động ngành Tăng cường công tác giáo dục trị, tư tưởng phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán tra GTVT Quyết liệt đạo triển khai thực Đề án Phòng, chống tham nhũng phạm vi tồn ngành, cơng khai minh bạch thơng tin có liên quan đến hoạt động tra 24 Tăng cường công tác giám sát, thẩm định xử lý sau tra, nhằm nâng cao chất lượng Kết luận tra đảm bảo kết luận tra phải thực nghiêm túc Tăng cường kiểm tra nội xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm, tiêu cực thi hành nhiệm vụ Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành chế độ quy định Nhà nước cơng tác quản lý tài đơn vị nhằm phát uốn nắn kịp thời sai sót, đồng thời có đạo hướng dẫn để đơn vị thực quy định Nhà nước Hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thuộc Bộ xác định tiêu tiết kiệm cụ thể lĩnh vực Trên sở chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ GTVT giai đoạn 2016-2020 ban hành, năm 2018 tiếp tục triển khai thực có hiệu chương trình hành động Bộ, Chính phủ cơng tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm triệt để, chống lãng phí quan đơn vị Tăng cường kiểm tra, tra cơng tác sử dụng kinh phí nhà nước, lĩnh vực đầu tư xây dựng bản, chi tiêu nghiệp; tăng cường công tác giám sát hoạt động doanh nghiệp nhà nước theo quy định Chính phủ 10 Các cơng tác trọng tâm khác Chú trọng công tác thông tin, truyền thông hoạt động ngành; chủ động, kịp thời, cơng khai, minh bạch thơng tin với báo chí xã hội Chủ động theo dõi vấn đề dư luận xã hội cử tri quan tâm; chủ động giải trình, kịp thời trả lời, giải có hiệu kiến nghị cử tri, chất vấn đại biểu Quốc hội Tăng cường công tác y tế dự phòng, chăm sóc, khám sức khỏe, chữa bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động toàn ngành nhân dân Tăng cường xã hội hóa cơng tác y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh sở y tế ngành Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua, hoạt động xã hội - từ thiện, công tác tri ân, đền ơn - đáp nghĩa Tiếp tục quán triệt thực nghiêm túc Nghị Hội nghị Trung ương (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tăng cường, nâng cao hiệu công tác lãnh đạo, quản lý cấp ủy đảng tất mặt công tác, công tác giáo dục trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cán bộ, cơng chức, viên chức, đảng viên Ngồi nhiệm vụ trọng tâm nói trên, cấp ủy đảng, thủ trưởng quan, đơn vị toàn ngành phải tăng cường công tác đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ với ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội, quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, tổ chức thực cách đồng nhiệm vụ công tác khác sở bám sát Nghị quyết, chủ trương, đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết, đạo Ban Cán đảng, Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ; chương trình cơng tác Chính phủ, Bộ kế hoạch năm 2018 Bộ thông qua lĩnh vực./ 25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... thành lập Tổ cơng tác thực hệ thống hóa, rà soát xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo ngành GTVT; đạo tổng kết công tác CCHC năm 2017 xây dựng kế hoạch năm 2018; triển khai... Chiến dịch làm cho Thế giới năm 2017 Tổng hợp, báo cáo kết thực (giai đoạn 2013-2017) Chiến lược Kế hoạch bảo vệ mơi trường quốc gia33 Báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác bảo vệ môi trường tổ... GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2018 Năm 2018 năm lề thực Nghị Đại hội XII Đảng, Nghị Quốc hội, Chính phủ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20162020 Tập thể cán bộ, công chức, viên chức,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Kế hoạch năm 2018 của Ngành Giao Thông Vận Tải, Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, Kế hoạch năm 2018 của Ngành Giao Thông Vận Tải

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay