Bản vẽ triển khai kiến trúc kết cấu điện nước nhà phố

31 35 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 21:39

Bản vẽ triển khai kiến trúc kết cấu điện nước nhà phố Nhìn chung thì mẫu thiết kế nhà phố 3.5 tầng này về cơ bản đáp ứng được yêu câu bản vẽ thi công, tuy nhiên theo ý kiến cá nhân nó vẫn chưa được đẹp lắm, bạn đọc có thể tham khảo để làm thêm tư liệu CHỦ HỘ ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 GIÁM ĐỐC: PHẦN KIẾN TRÚC QUẢN LÝ KỸ THUẬT: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KIỂM: VẼ: TÊN CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH SỐ CÔNG TRÌNH: / /TK TÊN BẢN VẼ: MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 300 300 15700 3500 300400 3900 3100 4300 3900 4000 3200 1100 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 2300 1300 4000 600 B 2300 1000 KTS.Vo 10 - - nguyen 1998 Loc KTS.Vo 10 - - nguyen 1998 Loc KTS.Vo 10 - - nguyen 1998 Loc HÒN NON BỘ KTS.Vo 10 - - nguyen 1998 Loc KTS.Vo 10 - - nguyen 1998 Loc KTS.Vo 10 - - nguyen 1998 Loc F1vs PHÒNG KHÁCH +0.00 KTS.Vo 10 - - nguyen 1998 Loc 1120 2800 KTS.Vo 10 - - nguyen 1998 Loc 4000 SÂN VƯỜN VƯỜN CÂY +0.20 1070 SÂN SAU 1982 1480 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 600 +0.150 GIÁM ĐỐC: A 300 200 3200 300 200 3700 3500 200 4100 3900 200 4300 300 3800 200 2200 4000 2300 15700 2300 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TRỆT TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KIỂM: VẼ: 1200 1200 1200 1600 3900 100 1850 4300 350 1400 4000 3900 2900 TÊN CÔNG TRÌNH: 11 13 14 PHÒNG BẾP S2 PHÒNG NGUÛ 200 4000 +2.450 D1 1200 3500 1200 3500 1600 100 2200 3900 1200 4300 4000 4300 4000 1300 SỐ CÔNG TRÌNH: / /TK TÊN BẢN VẼ: 1000 2300 15700 1500 200 1050 +3.80 NHÀ Ở GIA ĐÌNH 2500 THÔNG TẦNG 2350 A 200 2300 2300 1200 1000 200 B 15700 3500 3500 2300 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG TỶ LỆ : 1/100 THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 15700 1600 100 4300 1850 350 1400 1500 1200 11 200 1200 100 13 PHOØNG SINH HOẠT CHUNG 450 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 1300 2600 PHÒNG NGỦ +5.50 700 200 A 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 500 +7.400 1200 4000 4000 2900 450 200 B 3900 3500 700 3500 4000 1200 100 200 900 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 1300 200 200 200 500 500 500 1200 1200 1200 3500 3500 3900 3900 4300 4300 1200 1200 200 2600 1300 1300 4000 15700 GIAÙM ÑOÁC: 1300 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KIỂM: VẼ: 1200 1200 1200 2400 3900 3900 1100 4300 4300 4000 1000 100 2900 TÊN CÔNG TRÌNH: 11 1000 1200 13 NHÀ Ở GIA ĐÌNH PHÒNG THỜ 2000 4000 +11.000 2400 +10.950 +9.100 1000 1200 1200 2400 1100 3900 3900 3500 4300 4300 1200 4000 4000 / /TK TÊN BẢN VẼ: 1300 1300 15700 SỐ CÔNG TRÌNH: 200 4000 PHÒNG NGỦ SÂN THƯNG A 200 B 1300 1300 1300 15700 3500 1300 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG TỶ LỆ : 1/100 THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ ĐƠN VỊ THIẾT KEÁ: 9700 100 100 4300 4300 4000 1100 100 1000 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 1300 1300 1800 B 11 13 SÂN PHƠI 4000 +12.650 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 +12.700 GIÁM ĐỐC: A 100 4300 100 4300 2200 1800 1300 4000 1300 9700 QUAÛN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG KIẾN TRÚC CAO ĐỘ 11.700 TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KIỂM: VẼ: 18200 1400 3500 200 1000 200 2300 3900 200 700 300 4300 3000 900 2400 4000 1900 1400 600 1100 2000 1100 200 200 TÊN CÔNG TRÌNH: B 3600 +14.300 4000 NHÀ Ở GIA ĐÌNH THÔNG TẦNG 3600 4000 VỊ TRÍ BỒN NƯỚC 1,5M3 TẤM LP LẤY SÁNG SỐ CÔNG TRÌNH: / /TK 200 A 200 TÊN BẢN VẼ: 200 1000 200 1400 2300 200 700 300 3500 3000 3900 900 2400 1900 1400 4300 600 4000 2000 1100 1100 18200 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH MẶT BẰNG KIẾN TRÚC MÁI TỶ LỆ : 1/100 THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 280 CT MŨI BẬC ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 171,4 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 300 3000 550 450 3000 300 +14.300 +11.000 900 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 280 280 GIÁM ĐỐC: 280 171.4 3600 10 171.4 3600 280 1800 300 200 +7.400 171.4 300 14600 1200 14600 200 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: 280 3600 3600 CHỦ TRÌ THIẾT KEÁ: 280 280 280 1000 KIEÅM: 200 200 950 200 900 200 950 200 +3.800 CT LAN CAN - TAY VỊN VẼ: 200 TEÂN CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH 60 3800 3800 120 300 300 -0.300 600 2800 10 600 40 10 SỐ CÔNG TRÌNH: / /TK 4000 TÊN BẢN VẼ: B 1000 A MẶT ĐỨNG CHÍNH TL: 1/100 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ +16.300 F4 400 F5 1000 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: +14.300 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 3600 F4 3300 +12.700 F3 F2 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 3600 +11.000 3600 1000 GIÁM ĐỐC: +9.100 3600 14600 17000 F2 +7.400 QUAÛN LÝ KỸ THUẬT: 3600 1000 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: +5.500 KIỂM: F2 3050 +3.800 VẼ: CHÚ Ý CỬA CUỐN +2.450 TÊN CÔNG TRÌNH: 300 F1 1050 2450 3800 250 +0.00 +0.00 300 -0.150 300 -0.300 1120 100 3400 3900 1200 NHÀ Ở GIA ĐÌNH 3180 4300 4000 SỐ CÔNG TRÌNH: 100 / /TK 15800 TÊN BẢN VẼ: MẶT CẮT A-A TL: 1/100 F1 SÀN TRỆT F2 SÀN LẦU F3 SÀN BANCÔNG F5 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH MÁI LẤY SÁNG THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: F1s SÀN VỆ SINH TRỆT F2s SÀN VỆ SINH LẦU F4 SÊNO TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ A - CA CO - NH KIE TR - TA ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: BQ CA CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT - TR TH + TI + TI - TC +C BO + BA + BA + BA NE 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 + BA + BA Ơ GIÁM ĐỐC: B VẬT - TA TI -M PHẦN QUẢN LÝ KỸ THUẬT: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: +X - PH KẾT CẤU TR CU KIEÅM: NE C - CA VEÕ: CO - TA - CA H TEÂN CÔNG TRÌNH: - NO NO - CA CA - ỐN NHÀ Ở GIA ĐÌNH SỐ CÔNG TRÌNH: + PH TR / /TK Đ PH TÊN BẢN VẼ: D MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 A E NGUYÊN TẮC CHUNG: I LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CHỦ HỘ CHIỀU DÀI NEO VÀ NỐI THÉP - CÁC GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ NÀY ĐƯC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC KẾT CẤU THUỘC CÔNG TRÌNH - NHÀ THẦU CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI CHIẾU, SO SÁNH BẢN VẼ THIẾT KẾ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN: CỘT KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, HỆ THỐNG KỸ THUẬT (ĐIỆN, NƯỚC, THÔNG GIÓ ) MỘT CÁCH KỸ LƯỢNG a ĐƠN VỊ : mm BQLDA NHÀ THẦU, TƯ VẤN GIÁM SÁT, THIẾT KẾ NÊN ĐƯC THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN NHẰM LÀM RÕ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐÓ Lng = 50d b Lng = 25d -> CHO THÉP NÉN - CÁC VỊ TRÍ NỐI THÉP KHÔNG ĐƯC NẰM TRONG CÙNG MỘT MẶT CẮT QUÁ 50% a TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI THI CÔNG BẤT KỲ CẤU KIỆN CỦA HẠNG MỤC - TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ (NẾU CÓ) ĐƯC PHÁT HIỆN BỞI CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA CÁC BÊN: - ĐỐI VỚI THÉP TRƠN (AI): - ĐỐI VỚI THÉP GAI (AII & AIII): Lng = 40d -> CHO THÉP KÉO _ LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ THÉP DÀY PHẦN TRÊN CỐT ±0.000: a = 25 _ LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ THÉP DÀY PHẦN DƯỚI CỐT ±0.000: a = 35 MÀ PHẢI NỐI XEN KẼ (XEM HÌNH MINH HỌA) b - TRONG TRƯỜNG HP CÓ MÂU THUẪN GIỮA CÁC TÀI LIỆU, BẢN VẼ THIẾT KẾ THÉP NỐI - MINH HỌA NỐI THÉP: THỨ TỰ ƯU TIÊN ĐƯC ÁP DỤNG NHƯ SAU: + TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN + TIÊU CHUẨN NGÀNH - TCN, TCXD ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT ĐÀ SÀN -GIẰNG MÓNG + CÁC CHỈ DẪN KỸ THUẬT LIÊN QUAN NẾU CÓ SỰ SAI LỆCH GIỮA BẢN VẼ THIẾT KẾ CỦA CÁC BỘ MÔN, THỨ TỰ ƯU TIÊN: + BẢN VẼ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC + BẢN VẼ THIẾT KẾ KẾT CẤU a _ LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ THÉP ĐÀ SÀN DÀY: a = 20 _ LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ THÉP GIẰNG MÓNG DÀY: a = 40 a - VỊ TRÍ MỐI NỐI THÉP DỌC CỦA DẦM PHẢI NẰM TRONG PHẠM VI VÙNG CHỊU NÉN + BẢN VẼ THIẾT KẾ HỆ THỐNG KỸ THUẬT ĐAN SÀN 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 Ở BẢN CHI CHÚ CHUNG a _ LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ THÉP DÀY: + BẢN VẼ MẶT CẮT CHI TIẾT THÉP THÔNG TIN TRÊN CHI TIẾT ĐƯC ƯU TIÊN HƠN THÔNG TIN e a NẾU CÓ SỰ SAI LỆCH GIỮA CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ KẾT CẤU, THỨ TỰ ƯU TIÊN: + BẢN VẼ MẶT BẰNG THỂ HIỆN CHI TIẾT THÉP a = 15 GIÁM ĐỐC: B H VẬT LIỆU VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO KẾT CẤU CÔNG TRÌNH ĐƯC QUY ĐỊNH NHƯ SAU: CHI TIẾT NEO THÉP DẦM PHỤ VÀO DẦM CHÍNH MẶT TIẾP XÚC NỀN ĐẤT TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN TƯƠNG ỨNG HIỆN HÀNH - MÁC VẬT LIỆU SỬ DỤNG: MÓNG a2 - TẤT CẢ CÁC LOẠI VẬT LIỆU, CỐT LIỆU, XIMANG, NƯỚC CHO BETON PHẢI TUÂN THEO CÁC _ LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ THÉP DÀY: a1 = 50 a2 = 30 + BÊTÔNG: CẤP ĐỘ BỀN B20 (TƯƠNG MÁC M250) CHO TOÀN BỘ CẤU KIỆN, NGOẠI TRỪ CÁC TRƯỜNG HP CẤU KIỆN CÓ GHI CHÚ CẤP ĐỘ BỀN TRÊN BẢN VẼ THỂ HIỆN CHI TIEÁT a1 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: CỦA CẤU KIỆN + CỐT THÉP DẦM PHỤ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ HƠN 10 mm, Þ=10mm, NHÓM AIII, Rs=3.650 KG/CM2 + XIMANG: PCB40 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: - PHỤ GIA SỬ DỤNG CHO BETON PHẢI TUÂN THEO TCVN HIỆN HÀNH TRƯỜNG HP CHƯA CÓ TCVN CHO MỘT LOẠI PHỤ GIA NÀO ĐÓ, CÁC CHỈ DẪN KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT PHẢI ĐƯC TÔN TRỌNG KIỂM: NẾU CẦN THIẾT PHẢI LÀM THÍ NGHIỆM KIỂM TRA C F GHI CHÚ KHÁC GHI CHÚ KHÁC - CAO ĐỘ +0.000 LẤY THEO BẢN VẼ KIẾN TRÚC CAO ĐỘ NÀY SẼ ĐƯC QUYẾT ĐỊNH TẠI NEO THÉP VÀO BÊN TRONG CỐT THÉP CHỦ DẦM CHÍNH DẦM PHỤ CÔNG TRƯỜNG VẼ: - TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC TRÊN BẢN VẼ LÀ MILIMET TRỪ KHI CÓ GHI CHÚ KHÁC - CẦN THIẾT ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG THẤM TẠI MẠCH NGỪNG THI CÔNG CHO KẾT CẤU HỒ NƯỚC - ĐỐI VỚI THÉP GAI (AII & AIII) KHÔNG CẦN BẺ MÓC : DẦM CHÍNH - ĐỐI VỚI THÉP TRƠN PHẢI BẺ MÓC THEO QUI ĐỊNH SAU: - NỐI CỐT THÉP NÊN DÙNG NỐI BUỘC HẠN CHẾ DÙNG PHƯƠNG PHÁP HÀN CHỈ SỬ DỤNG MC 1-1 TL:1/25 - CẦN CÓ BIỆN PHÁP LIÊN KẾT TƯỜNG XÂY GẠCH VÀO KẾT CẤU BETON, NHẰM LOẠI TRỪ CÁC VẾT NỨT - ỐNG QUA SÀN BT: ỐNG CÓ D 10 LÀ THÉP GÂN NẾU ÉP HẾT CHIỀU DÀI CỌC MÀ CHƯA ĐẠT ĐỘ CHỐI THIẾT KẾ THÌ TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: PHẢI BÁO LẠI CHO BAN THIẾT KẾ ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP ÉP NỐI CỌC - BÊ TÔNG LÓT MÓNG ĐÁ 4X6 DÀY 100 MÁC100 11/2017 CHỦ HỘ f6a100 500 1000 BẢN MÃ D=8mm Ø6a50 Ø6a100 4000 MÓC CẨU Ø18 Ø18 Ø6a100 1000 MÓC CẨU Ø18 500 Ø6a100 Ø6a50 THÉP BẢN Ø25 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 50 250 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT THÉP NỐI 250x250x10 Ø18 1650 3700 1650 250 70 7000 500 1000 Ø6a50 Ø6a100 2 MÓC CẨU Ø18 Ø18 Ø6a100 1000 MĨC CẨU Ø18 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 500 Ø6a100 Ø6a50 GIÁM ĐỐC: 250 THÉP NỐI 270x300x10 4000 BẢN MÃ D=8mm THÉP NỐI HÀN Ø18 Ø18 1 1650 THÉP NỐI HÀN Ø18 3700 7000 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: 1650 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: CẤU TẠO CỌC KIỂM: TỈ LỆ 1/20 1200 500 VẼ: THÉP NỐI 250x250x10 L75x600x5 500 THÉP NỐI 270x300x10 TÊN CÔNG TRÌNH: THÉP NỐI 270x300x10 4Ø16 NHÀ Ở GIA ĐÌNH L75x600x5 CHI TIẾT MỐI NỐI CỌC CHI TIẾT NỐI CỌC CHI TIẾT MỐI NỐI CỌC TỈ LỆ 1/10 SỐ CÔNG TRÌNH: TỈ LỆ 1/10 TỈ LỆ 1/10 / /TK TÊN BẢN VẼ: 4Ø16 Ø25 THÉP NỐI HÀN Ø18 Ø6a50 1000 500 Ø6a50 500 THÉP BẢN A Ø25 4Ø16 THIEÁT KẾ SƠ PHÁC A 70 GHI CHÚ: - - TIẾT DIỆN CỌC 250x250 THÉP CII: Ra = 260000KN/m2 BÊ TÔNG B20 - MAÙC 250 : + Rn = 11000KN/m2 + Rk = 880KN/m2 THÉP Þ > 10 LÀ THÉP GÂN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC LÀ 300KN ĐƯC ÉP TỚI ÁP LỰC 600KN BẢN MÃ D=8mm THÉP NỐI 270x300x10 CHI TIẾT ĐẦU CỌC TỈ LỆ 1/10 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 50 TỈ LỆ 1/25 500 500 MC A-A THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: MẶT CẮT -1 TỈ LỆ 1/10 CHI TIẾT MŨI CỌC TỈ LỆ 1/10 TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 4200 3600 300 4000 3900 300 950 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 200 3600 DS2 (200x350) DS2 (200x350) DS2 (200x350) 3600 DS3 (200x350) 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 COÂNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 200 4000 300 DS3 (200x350) 200 A 1300 3700 200 300 200 B 3900 3050 4000 3500 300 300 4000 950 GIÁM ĐỐC: 200 1300 16900 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG LỬNG TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KIEÅM: 1300 3500 300 3050 3900 300 1300 3600 300 950 2900 200 2750 4000 300 3700 VEÕ: 300 200 3600 DS2(200x350) TÊN CÔNG TRÌNH: DS2(200x350) DS2(200x350) DS1(200x350) DS2(200x350) DS2(200x350) 4000 3600 DS1(200x350) NHÀ Ở GIA ĐÌNH 4000 B 1100 200 200 SỐ CÔNG TRÌNH: 200 1100 300 1300 3050 DS1(200x350) 300 3500 3600 / /TK 200 200 A DS1(200x350) 300 950 3900 200 2750 300 4200 3700 300 TÊN BẢN VẼ: 4000 16900 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG TỶ LỆ : 1/100 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 4200 3650 200 4000 3950 300 950 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 200 3600 DS2 (200x350) DS2 (200x350) DS2 (200x350) 3600 DS3 (200x350) 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 COÂNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 200 4000 300 DS3 (200x350) 200 A 1300 3700 200 300 200 B 3900 3050 4000 3500 300 300 4000 950 GIÁM ĐỐC: 200 1300 16900 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG LỬNG TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KIEÅM: 1300 3500 200 3200 200 3900 1300 2900 3700 200 1000 200 2800 4000 200 3800 VEÕ: 200 200 3600 DS2(200x350) TÊN CÔNG TRÌNH: DS2(200x350) DS2(200x350) DS1(200x350) DS2(200x350) DS2(200x350) 4000 3600 DS1(200x350) NHÀ Ở GIA ĐÌNH 4000 B 1100 200 200 SỐ CÔNG TRÌNH: 200 1100 200 1300 3200 DS1(200x350) 200 3500 3700 / /TK 200 200 A DS1(200x350) 200 1000 200 3900 2800 200 4200 3800 200 TÊN BẢN VẼ: 4000 16900 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG TỶ LỆ : 1/100 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 300 3050 300 4200 3600 300 4000 3900 300 1300 3700 200 B 3900 300 950 200 200 3500 DS3 (200x350) DS2 (200x350) 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 4000 3600 DS2 (200x350) DS2 (200x350) 3600 300 COÂNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 200 A ĐƠN VỊ THIẾT KEÁ: DS3 (200x350) 200 4000 300 4000 950 200 1300 16900 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 GIÁM ĐỐC: MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG THƯNG TỶ LEÄ : 1/100 1300 300 3050 300 1300 3600 300 2900 950 200 4000 2750 300 3700 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: 300 200 B 1100 3900 200 200 3500 DS1(200x350) DS1(200x350) 200 1100 300 3050 1300 300 3600 3500 300 950 200 3900 2750 300 3700 4200 300 KIỂM: VẼ: 4000 TÊN CÔNG TRÌNH: 16900 4000 3600 DS2(200x350) DS1(200x350) 200 A DS2(200x350) DS2(200x350) DS2(200x350) 4000 DS2(200x350) DS1(200x350) 200 3600 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: NHÀ Ở GIA ĐÌNH MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG ÁP MÁI TỶ LỆ : 1/100 3500 300 3050 3900 300 3600 4200 300 3900 SỐ CÔNG TRÌNH: 4000 300 950 2750 / /TK 300 3600 DS4 (200x300) DS4 (200x300) DS4 (200x300) 4000 200 DS3 (200x350) 3600 4000 200 TÊN BẢN VẼ: B MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC 300 3050 300 3500 3600 300 3900 3900 200 200 A DS3 (200x350) 300 4200 950 2750 300 THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: 4000 15600 MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI TỶ LỆ : 1/100 TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HOÄ 200 1100 Ø6a100 200 800 Ø6a100 1600 Ø6a200 2Ø16 2Ø16 800 Ø6a100 2 2Ø16 200 1000 Ø6a100 Ø6a100 ~200 1700 Ø6a200 1000 Ø6a100 2Ø16 2Ø16 200 1000 Ø6a100 200 2Ø16 2Ø16 2Ø16 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 2Ø16 1 1300 200 2Ø16 2Ø16 2Ø16 600 2000 1300 600 200 700 2Ø16 2Ø16 2Ø16 2300 3500 700 200 1200 3900 1300 10000 DS-1 (200x350) TỶ LỆ : 1/50 900 Ø6a100 1800 Ø6a200 200 900 Ø6a100 2Ø16 2Ø16 2Ø16 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 200 200 Ø6a100 ~200 1000 Ø6a100 1800 Ø6a200 10 2Ø16 2Ø16 1000 Ø6a100 2Ø16 2Ø16 2Ø16 200 1200 Ø6a100 GIAÙM ÑOÁC: 11 Ø6a100 ~200 2Ø16 2Ø16 2Ø16 2 2Ø16 2Ø16 200 700 2200 4000 200 700 10 700 2Ø16 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: 11 2400 4100 200 700 200 1200 1300 5400 DS-2 (200x350) A 2Ø16 2Ø16 B CHỦ TRÌ THIẾT KEÁ: DS-3 (200x350) TỶ LỆ : 1/50 TỶ LỆ : 1/50 200 900 Ø6a100 1800 Ø6a200 12 13 1Ø16 2Ø16 2Ø16 2Ø16 2 KIEÅM: 200 14 Ø6a100 ~200 1Ø16 2Ø16 VEÕ: 1Ø16 2Ø16 12 200 900 Ø6a100 TÊN CÔNG TRÌNH: 13 700 14 2200 700 200 NHÀ Ở GIA ĐÌNH 4000 A B DS-4 (200x300) TỶ LỆ : 1/50 SỐ CÔNG TRÌNH: 2Ø16 2Ø16 100 Ø6a100 2Ø16 350 2Ø16 2Ø16 2Ø16 200 TÊN BẢN VEÕ: Ø6a200 2Ø16 250 350 Ø6a100 2Ø16 100 100 2Ø16 2Ø16 200 200 2Ø16 250 350 2Ø16 200 200 350 100 Ø6a100 2Ø16 Ø6a200 2Ø16 250 100 350 350 2Ø16 250 100 Ø6a100 Ø6a200 2Ø16 250 100 350 250 2Ø16 2Ø16 2Ø16 250 2Ø16 2Ø16 / /TK 200 200 MUÏC ĐÍCH PHÁT HÀNH MC 1-1 MC 2-2 MC 3-3 MC 4-4 MC 5-5 MC 6-6 MC 7-7 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 2Ø16 200 200 2Ø16 Ø6a100 Ø6a200 300 300 350 1Ø16 2Ø16 Ø6a100 200 THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VEÕ: 1Ø16 2Ø16 2Ø16 200 2Ø16 300 100 Ø6a100 2Ø16 2Ø16 200 2Ø16 2Ø16 2Ø16 250 100 Ø6a100 350 350 2Ø16 Ø6a200 2Ø16 250 100 Ø6a100 2Ø16 250 2Ø16 250 350 2Ø16 2Ø16 100 2Ø16 THIẾT KẾ SƠ PHÁC 2Ø16 200 200 MC 8-8 MC 9-9 MC 10-10 MC 11-11 MC 12-12 MC 13-13 MC 14-14 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 SHAPE & SIZE DIA SỐ HIỆU HÌNH DẠNG & KÍCH THƯỚC (mm) 300 9900 300 300 NUMBER 300 CO M CẤ PO U NE KI ỆN NT CHỦ HỘ 9900 NUMBER IN QUANTITY ELEMENT OF ELEMENT SỐ THANH SỐ CK TRONG CK LENGTH (m) CHIỀU DÀI (m) ONE ALL THANH TOÀN BỘ 16 10.500 168.000 16 10.500 168.000 16 2.650 42.400 16 2.550 40.800 16 2.300 36.800 16 2.000 32.000 16 2.000 32.000 71 0.996 565.728 16 32 4.500 288.000 DIAMETER TOTAL LENGTH (m) WEIGHT (kG) Ø6 1852.56 411.18 TOTAL WEIGHT (kG): Ø16 1767.90 2790.35 3201.53 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 300 2250 300 2300 2000 2000 3900 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 GIÁM ĐỐC: QUẢN LÝ KỸ THUẬT: 300 300 300 150 DS-1 (200x350) 2350 300 300 16 32 4.500 288.000 16 32 1.350 86.400 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: 1050 300 300 150 2200 KIEÅM: 1050 300 DS-2 (200x350) 3900 16 32 1.350 86.400 16 32 2.200 140.800 VEÕ: 28 32 0.996 892.416 5300 16 5.900 94.400 16 5.900 94.400 16 1.250 20.000 16 2.650 42.400 950 2350 NHÀ Ở GIA ĐÌNH SỐ CÔNG TRÌNH: 300 / /TK TÊN BẢN VẼ: 300 3900 300 300 300 300 150 2400 3900 16 2.400 38.400 39 0.996 310.752 16 4.500 27.000 16 4.500 27.000 1050 300 16 1.350 300 150 THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: 2200 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 4.050 1050 300 DS-4 (200x300) 300 300 300 DS-3 (200x350) 300 300 TÊN CÔNG TRÌNH: 5300 16 1.350 4.050 16 2.200 6.600 28 0.996 83.664 TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 3500 300 4200 3600 300 4000 3900 300 1300 3700 300 950 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 200 200 3600 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 200 Ø8a200 200 4000 3600 Ø8a200 A COÂNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 4000 B 3900 3050 200 300 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 300 4000 950 GIÁM ĐỐC: 200 1300 16900 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP LỚP DƯỚI TẦNG LỬNG TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KIỂM: 1300 3500 300 3900 3050 300 3600 1300 300 950 2900 200 2800 4000 200 3800 VEÕ: 200 200 B 1100 200 200 TÊN CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH 4000 3600 Ø8a200 4000 3600 Ø8a200 / /TK 200 A 200 SỐ CÔNG TRÌNH: 200 1100 300 1300 3050 300 3500 3600 300 950 200 3900 2800 200 4200 3800 200 TÊN BẢN VẼ: 4000 16900 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP LỚP DƯỚI TẦNG TỶ LỆ : 1/100 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 3500 300 4200 3600 300 4000 3900 300 1300 3700 300 950 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 200 200 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 200 Ø8a200 3600 200 4000 3600 Ø8a200 A CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 4000 B 3900 3050 200 300 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 300 4000 950 GIAÙM ÑOÁC: 200 1300 16900 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG LỬNG TỶ LỆ : 1/100 CHUÛ TRÌ THIẾT KẾ: KIEÅM: 1300 3500 300 3900 3050 300 3600 1300 300 950 2900 200 2750 4000 300 3700 VEÕ: 300 200 B 1100 200 200 TÊN CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH 4000 3600 Ø8a200 4000 3600 Ø8a200 / /TK 200 A 200 SỐ CÔNG TRÌNH: 200 1100 300 1300 3050 300 3500 3600 300 950 200 3900 2750 300 4200 3700 300 TÊN BẢN VẼ: 4000 16900 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG TỶ LỆ : 1/100 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 3500 300 4200 3650 200 4000 3950 300 1300 3700 300 950 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 200 200 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 200 Ø8a200 3600 200 4000 3600 Ø8a200 A CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 4000 B 3900 3050 200 300 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 300 4000 950 GIÁM ĐỐC: 200 1300 16900 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG LỬNG TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIEÁT KEÁ: KIEÅM: 1300 3500 200 3200 200 3900 1300 2900 3700 200 1000 200 2800 4000 200 3800 VEÕ: 200 200 B 1100 200 200 TÊN CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH 4000 3600 Ø8a200 4000 3600 Ø8a200 / /TK 200 A 200 SỐ CÔNG TRÌNH: 200 1100 200 1300 3200 200 3500 3700 200 1000 200 3900 2800 200 4200 3800 200 TÊN BẢN VẼ: 4000 16900 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG TỶ LỆ : 1/100 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 3500 300 4200 3600 300 4000 3900 300 1300 3700 300 950 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 200 200 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 200 Ø8a200 3600 200 4000 3600 Ø8a200 A CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 4000 B 3900 3050 200 300 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 300 4000 950 GIÁM ĐỐC: 200 1300 16900 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG THƯNG TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KIEÅM: 1300 3500 300 3900 3050 300 3600 1300 300 950 2900 200 2750 4000 300 3700 VEÕ: 300 200 B 1100 200 200 TÊN CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH 4000 3600 Ø8a200 4000 3600 Ø8a200 / /TK 200 A 200 SỐ CÔNG TRÌNH: 200 1100 300 1300 3050 300 3500 3600 300 950 3900 200 2750 300 4200 3700 300 TÊN BẢN VẼ: 4000 16900 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG ÁP MÁI TỶ LỆ : 1/100 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 3500 300 3600 300 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 4000 3900 300 950 2750 Ø8a200 4000 3600 3600 Ø8a200 4000 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 300 200 B 3050 4200 200 300 3900 200 A 200 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 950 4200 GIÁM ĐỐC: 300 2750 4000 15600 MAËT BẰNG KẾT CẤU TẦNG THƯNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT: TỶ LEÄ : 1/100 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: L1 CO M CẤ PO U NE KI ỆN NT NUMBER SHAPE & SIZE DIA SỐ HIỆU HÌNH DẠNG & KÍCH THƯỚC (mm) 3990 5380 T1 3980 9980 L2 3990 5380 T2 3980 9980 L3 3990 5380 T3 3980 9980 L4 5380 T4 3980 9980 MAI 3990 LENGTH (m) CHIỀU DÀI (m) ONE ALL THANH TOÀN BỘ 28 4.118 115.304 21 5.508 115.668 51 4.108 209.508 21 10.108 212.268 28 4.118 115.304 21 5.508 115.668 51 4.108 209.508 21 10.108 212.268 28 4.118 115.304 21 5.508 115.668 51 4.108 209.508 21 10.108 212.268 28 4.118 115.304 KIEÅM: DIAMETER TOTAL LENGTH (m) WEIGHT (kG) Ø8 2841.96 1121.40 TOTAL WEIGHT (kG): VEÕ: 1121.40 TÊN CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ÑÌNH SỐ CÔNG TRÌNH: 5380 21 5.508 115.668 51 4.108 209.508 21 10.108 212.268 28 4.118 115.304 21 5.508 115.668 / /TK TÊN BẢN VẼ: MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC 3990 NUMBER IN QUANTITY ELEMENT OF ELEMENT SỐ THANH SỐ CK TRONG CK THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 3500 300 4200 3600 300 4000 3900 300 1300 3700 300 950 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 200 Ø10a150 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 200 200 Ø10a150 900 Ø6a200 Ø6a200 Ø6a200 4000 1000 200 1000 200 Ø10a150 3600 1000 Ø6a200 4000 3600 Ø6a200 A COÂNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT Ø10a150 900 200 B 3900 3050 200 300 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 300 4000 950 GIÁM ĐỐC: 200 1300 16900 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP LỚP TRÊN TẦNG LỬNG TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KIEÅM: 1300 3500 300 300 1300 3600 300 950 2900 200 2800 4000 200 3800 VEÕ: 200 11 4000 3600 Ø6a200 SỐ CÔNG TRÌNH: / /TK 200 10 Ø6a200 Ø6a200 Ø10a150 900 13 200 Ø10a150 900 Ø6a200 Ø6a200 Ø6a200 12 15 NHÀ Ở GIA ĐÌNH 1000 200 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 TÊN CÔNG TRÌNH: Ø10a150 900 14 800 200 1000 800 Ø6a200 3600 4000 Ø10a150 900 Ø6a200 A 3900 3050 200 B 1100 200 200 200 1100 300 1300 3050 300 3500 3600 300 950 3900 200 2800 200 4200 3800 200 TÊN BẢN VẼ: 4000 16900 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP LỚP TRÊN TẦNG TỶ LỆ : 1/100 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 3500 300 4200 3600 300 4000 3900 300 1300 3700 300 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 950 200 3600 Ø10a150 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 200 200 Ø10a150 900 Ø6a200 4000 1000 200 1000 200 Ø10a150 Ø6a200 4000 3600 1000 Ø6a200 A COÂNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT Ø10a150 900 200 B 3900 3050 200 300 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 300 4000 950 GIÁM ĐỐC: 200 1300 16900 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG LỬNG TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KIEÅM: 1300 3500 300 300 1300 3600 300 950 2900 200 2750 4000 300 3700 VEÕ: 300 11 1000 4000 3600 Ø6a200 SOÁ CÔNG TRÌNH: / /TK 200 10 Ø6a200 Ø6a200 Ø10a150 900 13 200 Ø10a150 900 Ø6a200 Ø6a200 Ø6a200 12 15 NHÀ Ở GIA ĐÌNH 1000 200 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 TÊN CÔNG TRÌNH: Ø10a150 900 14 800 800 Ø6a200 3600 4000 Ø10a150 900 Ø6a200 A 3900 3050 200 B 1100 200 200 200 1100 300 1300 3050 300 3500 3600 300 950 3900 200 2750 300 4200 3700 300 TEÂN BẢN VẼ: 4000 16900 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG TỶ LỆ : 1/100 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 3500 300 4200 3650 200 4000 3950 300 1300 3700 300 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 950 200 3600 Ø10a150 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 200 200 Ø10a150 900 Ø6a200 4000 1000 200 1000 200 Ø10a150 Ø6a200 4000 3600 1000 Ø6a200 A CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT Ø10a150 900 200 B 3900 3050 200 300 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 300 4000 950 GIÁM ĐỐC: 200 1300 16900 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG LỬNG TỶ LỆ : 1/100 CHỦ TRÌ THIEÁT KEÁ: KIEÅM: 1300 3500 200 3200 3900 1300 2900 3700 200 1000 200 2800 4000 200 3800 VEÕ: 200 11 1000 4000 3600 Ø6a200 SỐ CÔNG TRÌNH: / /TK 200 10 Ø6a200 Ø6a200 Ø10a150 900 13 200 Ø10a150 900 Ø6a200 Ø6a200 Ø6a200 12 15 NHÀ Ở GIA ĐÌNH 1000 200 1000 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 TÊN CÔNG TRÌNH: Ø10a150 900 14 800 800 Ø6a200 3600 4000 Ø10a150 900 Ø6a200 A 200 200 B 1100 200 200 200 1100 200 1300 3200 200 3500 3700 200 1000 200 3900 2800 200 4200 3800 200 TÊN BẢN VẼ: 4000 16900 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG TỶ LỆ : 1/100 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THIẾT KẾ SƠ PHÁC THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 CHỦ HỘ 300 3600 300 1300 4000 3900 300 3700 300 950 200 Ø10a150 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 3600 1000 200 1000 200 Ø10a150 A COÂNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 200 200 Ø10a150 900 Ø6a200 Ø6a200 4000 1000 Ø6a200 4000 3600 Ø10a150 900 200 B 3050 4200 200 300 3900 CO M CẤ PO N 3500 300 3050 300 3600 3500 300 3900 3900 300 3700 4200 300 4000 950 200 1300 16900 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG THƯNG GIÁM ĐỐC: TỶ LỆ : 1/100 1300 200 1100 3500 300 3900 3050 300 1300 3600 300 2900 950 200 4000 2750 300 3700 300 Ø10a150 900 11 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: 1000 1000 200 1000 10 Ø6a200 Ø6a200 Ø6a200 Ø10a150 900 13 200 A 200 1100 300 3050 1300 300 3600 3500 300 950 KIEÅM: 200 Ø10a150 900 Ø6a200 Ø6a200 Ø6a200 12 15 3600 Ø10a150 Ø10a150 Ø10a150 4000 800 800 Ø6a200 3600 4000 14 Ø6a200 Ø10a150 900 200 200 QUẢN LÝ KỸ THUẬT: B 200 3900 2750 300 3700 4200 VEÕ: 300 4000 16900 TÊN CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG ÁP MÁI TỶ LỆ : 1/100 3500 3900 300 3600 4200 300 300 950 2750 TEÂN BẢN VẼ: 3600 Ø6a200 THIẾT KẾ SƠ PHÁC 200 Ø8a150 900 MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 200 3050 300 3500 3600 300 3900 3900 300 4000 300 / /TK 300 Ø8a150 900 Ø8a150 1000 200 1000 200 Ø8a150 Ø6a200 4000 3600 1000 Ø6a200 A SỐ CÔNG TRÌNH: 4000 3900 200 B 3050 200 300 950 4200 2750 THAM KHẢO THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG 300 KÝ HIỆU BẢN VẼ: 4000 15600 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG THƯNG TỶ LỆ : 1/100 TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 3980 3980 3980 3980 3980 9970 9970 2400 50 50 4.076 28.532 10 25 2.500 62.500 10 25 1.300 32.500 10 26 1.200 31.200 10 26 1.200 31.200 4.076 20.380 6 4.076 24.456 4.076 20.380 6 4.076 24.456 4.076 28.532 4.076 28.532 10.066 50.330 10.066 50.330 10 25 2.500 62.500 10 26 1.200 31.200 10 26 1.200 31.200 10 25 2.100 52.500 1100 1100 3980 3980 3980 3980 3980 3980 9970 9970 2400 10 11 1100 1100 12 2000 4.076 28.532 10 25 2.500 62.500 10 25 1.300 32.500 10 26 1.200 31.200 10 26 1.200 31.200 4.076 20.380 6 4.076 24.456 4.076 20.380 6 4.076 24.456 4.076 28.532 4.076 28.532 10.066 50.330 3980 CO M CẤ PO U NE KI ỆN NT 3980 2400 1100 DIAMETER TOTAL LENGTH (m) WEIGHT (kG) Ø6 1431.56 317.74 TOTAL WEIGHT (kG): 1200 1100 50 3980 Ø8 157.40 62.11 1483.70 50 1200 24.456 50 (mm) 50 27.380 DIA HÌNH DẠNG & KÍCH THƯỚC 50 5.476 4.076 SHAPE & SIZE SỐ HIỆU 50 1 NUMBER 50 2400 LENGTH (m) CHIỀU DÀI (m) ONE ALL THANH TOÀN BỘ 50 NUMBER IN QUANTITY ELEMENT OF ELEMENT SỐ THANH SỐ CK TRONG CK MAI 27.380 50 5.476 50 50 50 50 24.456 50 4.076 50 3980 50 1100 6 3980 50 3980 50 50 1100 50 50 1200 24.456 50 50 2400 50 50 50 L1 3980 4.076 50 5380 (mm) 50 5380 DIA HÌNH DẠNG & KÍCH THƯỚC 50 T1 3980 SHAPE & SIZE SỐ HIỆU 50 3980 NUMBER 50 (mm) CO M CẤ PO U NE KI ỆN NT DIA HÌNH DẠNG & KÍCH THƯỚC L3 SHAPE & SIZE SỐ HIỆU LENGTH (m) CHIỀU DÀI (m) ONE ALL THANH TOÀN BỘ T3 NUMBER 50 CO M CẤ PO U NE KI ỆN NT CHỦ HỘ NUMBER IN QUANTITY ELEMENT OF ELEMENT SỐ THANH SỐ CK TRONG CK NUMBER IN QUANTITY ELEMENT OF ELEMENT SỐ THANH SỐ CK TRONG CK LENGTH (m) CHIỀU DÀI (m) ONE ALL THANH TOÀN BỘ 6 4.076 24.456 6 4.076 24.456 4.076 28.532 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 25 2.500 62.500 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM THÀNH PHÁT 25 1.300 32.500 26 1.200 31.200 26 1.200 31.200 Ø10 1790.40 1103.85 298-LÊ TRỌNG TẤN - P TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TEL: 082.944.955 GIÁM ĐỐC: 10.066 50.330 10 25 2.500 62.500 10 26 1.200 31.200 QUẢN LÝ KỸ THUAÄT: 10 26 1.200 31.200 10 25 2.100 52.500 10 22 1.200 26.400 10 22 1.200 26.400 10 25 2.400 60.000 6 4.076 24.456 6 4.076 24.456 4.076 28.532 10 25 2.500 62.500 10 25 1.300 32.500 TEÂN CÔNG TRÌNH: 10 26 1.200 31.200 10 26 1.200 31.200 4.076 20.380 6 4.076 24.456 4.076 20.380 6 4.076 24.456 4.076 28.532 4.076 28.532 10.066 50.330 10.066 50.330 10 25 2.500 62.500 10 26 1.200 31.200 THIẾT KẾ SƠ PHÁC 10 26 1.200 31.200 THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG TRÌNH DUYỆT HOÀN COÂNG 50 3980 50 50 10 25 1.300 26 1.200 31.200 10 26 1.200 31.200 4.076 20.380 6 4.076 24.456 4.076 20.380 1 4.076 4.076 4.076 28.532 10.066 50.330 10.066 50.330 10 25 2.500 62.500 10 26 1.200 31.200 10 26 1.200 31.200 10 25 2.100 52.500 10 22 1.200 26.400 10 22 1.200 26.400 10 25 2.400 60.000 6 4.076 24.456 50 3980 3980 3980 3980 3980 9970 9970 2400 10 11 1100 12 13 1100 2300 14 15 50 50 50 50 50 50 50 1100 3980 24.456 28.532 50 32.500 10 6 50 62.500 1100 50 28.532 2.500 50 4.076 50 50 25 1100 50 10 50 24.456 50 4.076 1200 2000 50 50 1100 50 14 15 50 50 50 2300 2000 50 50 1100 50 12 13 1100 50 50 50 10 2400 1100 50 9970 50 9970 1100 24.456 3980 11 4.076 3980 2400 50 50 3980 50 3980 60.000 3980 50 3980 2.400 50 3980 1 3980 50 1100 50 T2 1200 50 1100 50 50 50 50 2400 50 50 L2 25 1100 3980 26.400 10 3980 1.200 26.400 2300 50 1.200 15 50 3980 22 1100 14 L4 3980 10 22 13 T4 2300 50 50 14 15 10 1100 50 1100 2000 50 13 50 50 12 50 50 1100 50 50 11 1100 50 50 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: 10 10 25 2.100 52.500 10 22 1.200 26.400 10 22 1.200 26.400 10 25 2.400 60.000 KIỂM: VẼ: NHÀ Ở GIA ÑÌNH SỐ CÔNG TRÌNH: / /TK TÊN BẢN VẼ: MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH THAM KHẢO KÝ HIỆU BẢN VẼ: TỈ LỆ: THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 11/2017 ... 250 350 2Ø16 2Ø16 100 2Ø16 THIẾT KẾ SƠ PHAÙC 2Ø16 200 200 MC 8-8 MC 9-9 MC 1 0-10 MC 1 1-11 MC 1 2-12 MC 1 3-13 MC 1 4-14 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25... 400 400 2Þ20 3Þ20 2300 10 NHÀ Ở GIA ĐÌNH SỐ CÔNG TRÌNH: 1700 100 MC 1 5-15 3Þ20 DK-3 (200x400) 3Þ20 100 MC 1 4-14 2500 MC 1 3-13 3Þ20 2400 3Þ20 100 150 100 2Þ20 1300 100 3Þ20 100 400 200 Þ6a200 10... 3Þ20 400 3Þ20 400 3Þ20 350 650 3Þ20 100 200 100 3Þ20 100 200 KÝ HIỆU BẢN VEÕ: 100 MC 1 7-17 MC 1 8-18 MC 1 9-19 MC 20-20 MC 21-21 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25 TỶ LỆ : 1/25
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ triển khai kiến trúc kết cấu điện nước nhà phố, Bản vẽ triển khai kiến trúc kết cấu điện nước nhà phố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay