Nguyên lý hoạt động, chức năng cơ bản của radar xung

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 15:24

1 Nguyên lý hoạt động, chức radar xung: a Cơ sở kỹ thuật: Radar hệ thống thiết bị thuộc lĩnh vực kỹ thuật vô tuyến điện Thực việc phát đi(bức xạ) sóng vô tuyến điện môi trờng không khí thu lại tín hiệu phản xạ sóng điện từ từ mục tiêu đo đạc xử lý cho ta nhận biết đợc tin tức mục tiêu cần quan sát, xác định Sự phản xạ sóng điện từ đợc xảy giới hạn hai môi trờng có tính chất điện từ khác Hình vẽ thể tham số toạ độ mục tiêu không gian: z M D H O y M' O: VÞ trÝ đặt Radar M: Mục tiêu OM= D: Cự ly từ đài tới mục tiêu x : Góc tà mục tiêu : Góc phơng vị mục tiêu MM=H: Độ cao mục tiêu Thòng sử dụng công thức H=Dsin Tại thời điểm to: Ho, Do, o Tại thời điểm tn: Hn, Dn, n xác định đợc quỹ đạo mục tiêu Oxyz hệ toạ độ để xác định vị trí M không gian, cần thông số: (D, , ): xác định mục tiêu gần Trái đất (D, , H): xác định mục tiêu xa Trái đất Tập hợp toạ độ mục tiêu theo thời gian cho ta quỹ đạo S mục tiêu Mục tiêu radar: tất vật thể bay phạm vi phát radar Đối với mục tiêu phản xạ lại sóng điện từ gọi nguồn phát xạ thứ cấp Thực chất việc phản xạ dới tác động sóng điện từ mục tiêu phản xạ xuất bề mặt phản xạ dòng điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều nguồn phát xạ thứ cấp Tính chất phản xạ mục tiêu radar phụ thuộc vào yếu tố sau: Kích thớc bề mặt phản xạ mục tiêu So Tính dẫn điện bề mặt phản xạ Kết cấu hình học, mức độ lồi lõm bề mặt mục tiêu Bớc sóng làm việc radar Mặt phân cực nguồn phát xạ Góc tới sóng phát xạ So nói lên đặc điểm chủ yếu vật phản xạ: So= 4S1 cos2 (2/cos) Smax= 4S1 ; Smin= ; STB = 2S1 Nh bề mặt phản xạ có hiệu mục tiêu thay đổi từ đến 4S1 Kết luận: Mục tiêu có hình dáng phức tạp, vị trí thay đổi, tín hiệu thay đổi dẫn đến công suất tín hiệu thay đổi Sự thay đổi biên độ công suất tín hiệu phản xạ trình ngẫu nhiên tính toán trớc đợc b Nguyên lý hoạt động: Sơ đồ tổng quát đài radar xung: Máy phát Đồng Chuyển mạch ănten Máy thu Nguồn Hiện sóng Thiết bị đợc chia thành bảy hệ Hoạt động radar đợc khởi phát tạo ®ång bé, vµ ®iỊu khiĨn d·y trun theo thêi gian máy thu mức đặt khuếch đại, xử lý tín hiệu hình Chu kỳ T e tạo đồng phù hợp với cự ly hoạt động đài Khi đợc gọi ®ång bé , bé ®iỊu biÕn t¸c dơng xung ®iƯn áp cao vào khuếch đại RF, đồng thời với mét tÝn hiƯu kÝch RF tõ bé kÝch Xung ®iƯn áp RF công suất cao qua đờng truyền ống dẫn sóng tới chuyển mạch tới ănten Ănten biến đổi lợng điện siêu cao tân thành lợng sóng điện từ xạ không gian theo hình hớng định Sóng điện từ gặp mục tiêu phản xạ trở lại ăngten đợc dẫn qua chuyển mạch tới máy thu Máy thu làm nhiệm vụ chọn lọc biến đổi khuếch đại, xử lý tín hiệu từ tín hiệu thu đợc thành tín hiệu hình tần đa đến hình biến thị mục tiêu Nguyên lý đợc biểu diễn giản đồ điện áp sau: Uđbộ t Up t Upxa t Ura t Trên hình vẽ M biểu thị mục tiêu thu đợc Màn hình hiển thị mục tiêu chấm sáng hiển thị số nh radar đại ngày Trong radar phòng không ta chủ yếu hiển thị tập hợp chấm sáng hình, điều gây bất lợi cho trắc thủ chiến đấu gặp phải tình phức tạp, nhiều mục tiêu, tốc độ xử lý yêu cầu lớn b Các tham số radar: Có thể mô tả hệ thống radar theo tham số xác định tính nh thiết bị phát đo bảng dới đây: Hệ Máy phát Máy thu xử lý tÝn hiƯu C¸c tham sè chđ HƯ u Tần số phát xung Anten Bớc sóng Độ rộng xung Biên độ xung điều chế Tần số lặp lại xung Hệ số sử dụng Dải thông tín hiệu Dải động tín hiệu Tính Dải thông Độ nhạy Biên ®é hƯ HƯ sè khch ®¹i thèng TØ sè tín hiệu/tạp Độ khuếch đại tích phân video Các tham sè chđ u KÝch thíclo¹i anten DiƯn tÝch më hiƯu dụng Các độ rộng chùm Tốc độ quét Tần phủ sãng Tỉn hao hƯ thèng Thêi gian gi÷ chËm cđa hệ thống Công suất thu đợc mục tiêu chuẩn Sai số hệ xác định Khả phân biệt mục tiêu Yêu cầu đáp ứng mặt phản xạ Tốc độ liệu Các tham số khác cần để mô tả đặc tính thiết kế hệ loại anten, độ ổn định mục tiêu, nguồn công suất vào, môi trờng Từ xác định đợc cự ly phát cực đại radar: D= Trong đó: Pp : Công suất phát : Bớc sóng phát Ga: Hệ số tăng ích anten : Độ rộng xung phát Pmin : Độ nhạy máy thu So: Diện tích phản xạ hiệu dụng mục tiêu f(,): Hàm quan hệ liên quan đến không gian truyền thống Ngoài tính phát định vị phụ thuộc vào đặc tính mục tiêu, là: Tiết diện mục tiêu trung bình, thăng giáng theo thời gian tần số Kết cấu hình học, cấu trúc vật liệu mục tiêu Vị trí mục tiêu tầm hoạt động, phơng vị, góc tà, tốc độ gia tốc theo ba toạ độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý hoạt động, chức năng cơ bản của radar xung, Nguyên lý hoạt động, chức năng cơ bản của radar xung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay