BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN CƠ LƯU CHẤT

56 42 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 15:13

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA: CƠ KHÍ BÁO CÁO TIỂU LUẬN MƠN CƠ LƯU CHẤT GVHD: Th.S Nguyễn Sỹ Dũng Nhóm Lớp: ĐHCK3B NỘI DUNG TRÌNH BÀY               Bài 1.9 Bài 1.12 Bài 2.15 Bài 2.25 Bài 2.35 Bài 2.45 Bài 3.9 Bài 3.12 Bài 4.19 Bài 4.29 Bài 4.39 Bài 4.49 Bài 8.16 Bài 8.26 BÀI 1.9  Bài 1.12: Một piston đường kính 50mm chuyển động đều xilanh đường kính 50.1mm Xác định độ giảm của lực tác dụng lên piston (tính theo %) lớp dầu bôi trơn được đun nóng lên từ 20oC đến 120oC Bài giải:  Ta có công thức tính lực ma sát nhớt: Gọi lực ma sát ở lực ma sát ở là 20 c 120 c F  S F1 F2 du dy BÀI 1.9 Công thức tính độ nhớt phụ thuộc vào nhiệt độ:   0 e   ( t  t0 ) Độ giảm lực tác dụng lên piston: du � �  S � dy � � F2 � � h� 1 � 100%  � 1 100% �  S du � � F1 � � dy � � � �   ( t  t0 )  e S � � 1 �  e   ( t1 t0 ) S � � du dy du dy � � � 100% � � � � e  (t2 t0 ) �  �1    (t1 t0 ) � 100%   e  (t2 t1 ) 100% � e �   BÀI 1.9 Đối với dầu loại SAE 10 ta chọn   0, 03 , từ đó ta được:   ( t2 t1 ) 0,03(120  20)  e 100%   e   100%  95%   Vậy yêu cầu của toán 95% BÀI 1.12 Bài 1.12: Hai đĩa tròn đường kính d, bề mặt song song cách một khoảng t Ở giữa chất lỏng có khối lượng riêng  , độ nhớt  Khi một đĩa cố định đĩa quay n vòng/phút, tìm d n ngẫu lực công suất ma sát V=  r Bài giải: Diện tích tiếp xúc giữa đĩa với d r mặt chất lỏng: S  dr Vận tốc chuyển động tại n r vành đĩa: v   30 BÀI 1.12 Chọn hệ trục tọa độ hình vẽ Xét một lớp chất lỏng hình vành khuyên có độ dày dr có tọa độ y tính từ đĩa cố định bên dưới, lực tác dụng lên vi phân này: dF   dA   du 2 rdr ms dy Đây chuyển động tương đối giữa hai tấm phẳng nên ta có thể chấp nhận được quy luật tuyến tính của vận tốc theo phương y du 2 dFms   2 rdr  r dr dy t BÀI 1.12 � dM ms r 2  dFms r   2 rdr.r  r dr t t 2  2 n �M  � r dr  t 30t d /2 d /2 r �dr d /  n r  nd   15t 960t Công suất ma sát :  nd n  3n d N  M  2  960t 60 28800t BÀI 2.15 2.15 Xác định trọng lượng riêng của lưu chất X nếu biết độ chênh áp suất PA  PB  1KPa Bài giải: Lưu chất X A 1  100cm B   1.5 C 90cm D 75cm 95cm BÀI 2.15 Ta có PC  PA   hA  hC  �1 �1000 �g � PC  PA  0,1�1 �1000 �g (1) PD  PC   hC  hD  � x �1000 �g � PD  PC  0,15 � x �1000 �g (2) PD  PB   hB  hD  � �1000 �g � PD  PB  0, � �1000 �g (3) PC  0,15 � x � 1000 �g  PB  0, � 2 � 1000 �g � PC  PB  0, � � 1000 �g  0,15 � x � 1000 �g (4) Từ (2) (3) ta có BÀI 4.49 Chọn hệ số   , áp suất P2  Do lượng nước vào máy tưới chia đều cho hai nhánh nên lưu lượng ở nhánh là: 0,9.103 Q  4,5.104 m3 / s Q thay vào phương trình với u2  S , ta được 4 4,5.10 4 Fy  1000.4,5.10  5,064 N 3  (6.10 ) Vậy lực Fy có hướng theo chiều âm của trục Oy, vì hai nhánh nên cả hai đều chịu lực Fy BÀI 4.49 Xét tương đối vị đặt lực Fy cách tâm quay mợt khỗng L � moment gây chuyển động quay của máy M  Fy L  5,064.0,4  2,0256 Nm tưới : Để cho máy tưới quay với vận tốc góc  thì moment M phải cân với moment ma sát của trục quay: M  2,0256  0,01 �   14,232rad / s �136 Vòng/ph BÀI 8.16 Bài 8.16: Xác định độ chênh cột áp H giữa bể nếu lưu lượng dầu chảy các ống 0.3 m3 / s Cho biết các ống ống trơn thủy lực Nếu độ chênh áp giữa bể H = 2m Tính lưu lượng dầu chảy ống 1 A B 6 l=30m D=200mm l=60m D=300mm   0.8   0.004 pa.s BÀI 8.16 Bài giải: a)Chọn mặt chuẩn ngang mặt thoáng bể B Chọn mặt cắt 1-1 mặt thoáng bể A, mặt cắt 2-2 mặt thoáng bể B Viết phương trình Bernoulli cho dòng chảy từ mặt cắt 1-1 đến 2-2: p1 V12 p2 V22 z1   1  z2   2  hf  2g  2g Với: z2  0, z1  H , p1  p2  pa ,V1 �0,V2 �0 2 2 V V V V l1 d1 l2 d2 d1 d2 h f  1  2  kv   kr  k p  d1 g d2 g 2g 2g BÀI 8.16 Trong đó ,1  là2 tổn thất cột áp dọc đường các ống, kvà krlượt các hệ số tổn thất cục v , k p lần bộ miệng vào, chỗ phân kỳ miệng của ống.Thay vào phương trình Bernoulli ta được: 2 2 Vd1 Vd2 l1 Vd1 l2 Vd h f  1  2  kv  kr  k p d1 g d2 2g 2g 2g   Vận tốc các ống d1 , d : Vd1  4Q 4.0,   9, 55( m / s ) 2  d1  0.2 Vd  4Q 4.0,   4.244( m / s ) 2  d2  0.3 BÀI 8.16 * Xác định các hệ số tổn thất dọc đường đường ống: Ta có:   0, 004 pa.s  0, 004kg / m.s  6   0,8.1000  800kg / m �    5.10 ( m / s) Từ ta có hệ sớ: Red1 Red Vd1 d1 9, 55.0.2    382000 6  5.10 Vd2 d 4, 244.0,    254640 6  5.10 BÀI 8.16 Theo giả thiết thì các ống ống trơn thủy lực các hệ số105 �R e �3, 26.106 nên ta có thể xác định các hệ số 1 , 2 theo công thức KOHAKOB 1   1.8 lg R ed1 2   1.8 lg R  1,  ed  1,   0, 013687  0, 014761 *Xác định các hệ số tổn thất cục bộ: BÀI 8.16 kv  0,5 �A2 � � �d � � k p  k �  � k �  1� � � d1 � � �A1 � � � � � 2  Với góc phân kỳ � � �0,3 � �  chọn k  0,1 � 0,1� �0, � 1� � � � � � 32 � Thế các kết quả ta vừa tìm được vào phương trình (*) ta được: 30 60 �4, 2442 � �9,552 � H  �0,013687  0,5 �  �0,014761   � �15,64(m) 0, 0,3 32 �2.9,81 � �2.9,81 � BÀI 8.16 b)Do lưu lượng được bảo toàn nên: Thế kết quả vào phương trình (*) ở câu a ta được: 2 Vd1 � l2 � l1 � � Vd �d1 � , H � 1  kv �  � 2  kr  k p � � � � d1 �2 g � d �2 g �d � Q  Vd1 A1  Vd2 A2 � Vd2  d1 � V �0, � � 30 �V � 60 H  �1  0,5 �  �2 1 � � � 32 �2.9,81 �0,3 � � 0, �2.9,81 � 0,3 , 2.9,81.81 � V1  121501  32002  59 d1 A1 Vd1 A2 BÀI 8.16 Đây hàm phi tuyến có ẩn cả vế trái lẫn vế phải nên ta có thể giả theo phương pháp lặp: Với �d1 � Vd2  Vd1 � � �d � Ta có bảng sau: Bảng Lần lặp V1 thiết giả � Red1  Vd1 d1  � 1 (theo V1 tính 0,008 2,957 Moody) 2,957 118280 0,0176 2,184 2,184 87360 0,0182 2,140 BÀI 8.16 Ta có bảng sau: Bảng Vd d 2 (theo Lần lặp V2 giả Red2  thiết  Moody) V2 tính 0,008 1,314 � � 1,314 78840 0,0189 0,971 0,971 58260 0,021 0,951  Từ bảng ta thấy sai số lần lặp nhỏ 5% nên có thê chấp nhận được Chọn V1  2,140m / s 2,140. 0, 2 � Q  V1 A1  �67, 23l / s BÀI 8.26 Bài 8.26: Nước được dẫn từ bể theo ống tới điểm J Tại rẽ làm nhánh: ống dẫn tới các điểm B C tương ứng Đặc tính các ống cho bảng BiếtQ1  150l / s, z A  25m, zB  2,5m Hỏi Q2 , Q3 z B A ống L,m d,m n 1050 0,40 0,014 1600 0,32 0,015 800 0,24 0,016 B J C BÀI 8.26 Bài giải: Chọn mặt chuẩn hình vẽ Các phương trình chảy hệ thống ống: Q1  A1C1 Q2  A2C2 Q3  A3C3 z  HJ J R1  A1C1 R1 A (1) L1 L1 H  zB J R2  A2C2 R2 J (2) L2 L2 J3 H J  zC R3  A3C3 R3 (3) L3 L3 Q1  Q2  Q3 (4) A J HJ B C Mặt chuẩn(0) BÀI 8.26 Trong đó H J độ cao cột áp nút J Vì hệ số n < 0,02 đường kính các ống nhỏ nên ta có thể tính C theo công thức: C  R1/6 n Theo giả thiết thì Q1  150(l / s )  0,15( m3 / s) 25  H J  0, 42 1/6 � (1) � 0,15  0,1 0,1 0, 014 1050 � H J  18, 68258(m) Thế kết quả tìm được vào (2) ta được: BÀI 8.26 Q2   0, 322 18, 68258  2, 1/6 0, 08 0, 08 �100(l / s ) 0, 015 1600 (4) � Q3  Q1  Q2  150  100  50(l / s)  0,05(m / s) 18, 68258  zC  0, 242 1/6 (3) � 0, 05  0, 06 0, 06 0, 016 800 zC 8(m) Vậy zC  8(m) toán , Q2  100(l / s), Q3  50(l / s) yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN CƠ LƯU CHẤT, BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN CƠ LƯU CHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay