Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển ngành lâm nghiệp huyện buôn đôn, tỉnh đắk lắk (tt)

19 89 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2018, 11:36

... luận thực tiễn phát triển ngành lâm nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển ngành lâm nghiệp huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Chương 3: Giải pháp phát triển ngành lâm nghiệp huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. .. ngành lâm nghiệp huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến 2020 có hiệu bền vững ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C U - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp phát triển lâm nghiệp huyện. .. tài Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển ngành lâm nghiệp huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để nghiên cứu đáp ứng nhu cầu cấp bách có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển ngành lâm nghiệp huyện buôn đôn, tỉnh đắk lắk (tt) , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển ngành lâm nghiệp huyện buôn đôn, tỉnh đắk lắk (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn