TẠO TÌNH HUỐNG có vấn đề TRONG dạy học bài PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ văn lớp 10 (tt)

7 75 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2018, 11:16

TẠO TÌNH HUỐNGVẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC BÀI PHONG CÁCH NGƠN NGỮ NGHỆ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 10 Trần Hữu Phong Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế Hà Thị Sao Học viên Cao học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Tóm tắt Trong xu đổi phương pháp dạy học theo định hướng “phát triển lực người học”, dạy học nêu vấn đề đóng vị trí quan trọng đặc biệt việc phát triển tư duy, khả tích cực hóa mạnh mẽ hoạt động học tập sáng tạo người học Các nội dung kiến thức phong cách ngôn ngữ nghệ thuật giúp học sinh phát triển tư logic, lực sử dụng ngôn ngữ cá nhân chuẩn phong cách ngôn ngữ tiếng Việt Như vậy, tổ chức dạy học thông qua việc tạo tình vấn đề phong cách ngơn ngữ nghệ thuật chương trình Ngữ văn 10 xem giải pháp thực hóa mục tiêu “phát triển lực học sinh” Từ khóa: Nghệ thuật dạy học, lực học sinh, văn học ĐẶT VẤN ĐỀ Thực tiễn dạy học tiếng Việt nhà trường phổ thông cho thấy nhiều học sinh điểm số cao kiến thức xã hội, kĩ giao tiếp, lực ứng xử hạn chế Các kiến thức phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Ngữ văn 10 nội dung mang tính thực tiễn cao, song chưa giáo viên quan tâm đổi để phát huy khả sáng tạo người học khai thác ý nghĩa vốn mơn học Vẫn cách dạy học mang tính thụ động, chiều, dẫn đến tình trạng kết điểm số cao kĩ thực tiễn, lực giao tiếp học sinh thực đáng lo ngại, xã hội đại cần là“phát triển lực người dạy làm người” Dạy học nêu vấn đề (DHNVĐ) xem phương pháp dạy học thực phát huy tính tích cực người học việc chiếm lĩnh tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo Trong bước tạo tình vấn đề giữ vai trò chủ đạo tiến trình DHNVĐ Tình vấn đề tiến trình dạy mâu thuẫn “cái biết” “cái chưa biết”, khả kích thích nhu cầu học tập, phát huy tư sáng tạo, mở rộng kĩ khám phá người học Chính vậy, tổ chức dạy học thơng qua hoạt động tạo tình vấn đề câu hỏi, tập phương pháp hữu ích cho việc dạy học học sinh giáo viên trường phổ thơng nay, từ góp phần đào tạo người “linh hoạt - mềm dẻo sáng tạo” thích ứng với xu [5, tr.10] NỘI DUNG Đặc thù tri thức phong cách ngôn ngữ nghệ thuật giàu tính hình tượng, tác động trực tiếp đến việc phát triển tư ngôn ngữ lực giao tiếp học sinh Với trí tò mò, thích khám phá lứa tuổi học sinh lớp 10, câu hỏi “tại sao” “như nào”…luôn đặt học sinh khám phá, trải nghiệm Nội dung học tập kiến thức phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (PCNNNT) ln tồn tình chứa đựng mâu thuẫn nhu cầu nhận thức khả kiến thức vốn học sinh Vì vậy, dạy học PCNNNT giáo viên cần phải tạo tình vấn đề loại câu hỏi tập sau Thứ nhất: Tạo tình vấn đề câu hỏi - Câu hỏi nhận biết, phát Câu hỏi nhận biết, phát mức độ thấp loại câu hỏi phổ biến tác dụng lớn việc tìm hiểu ngữ liệu, kiến thức để đến hình thành kiến thức khái niệm, đặc trưng phong cách, đặc điểm diễn đạt nội dung học Ví dụ: “Khi phong gấm rủ là, Giờ tan tác hoa đường? Mặt dày gió dạn sương, Thân bướm chán ong chường thân?” [2, tr.21] (Nguyễn Du - Truyện Kiều) + Em tìm yếu ngơn từ thể giá trị thẩm mĩ đoạn thơ trên? + Tác giả sử dụng phép tu từ đoạn thơ ấy? Đây loại câu hỏi góp phần định hướng q trình phát triển tư học sinh cho hoạt động học tập - Câu hỏi vấn đáp - gợi mở Hỏi gợi mở, tức người hỏi muốn nắm bắt ý kiến riêng người hỏi, đào sâu thêm thơng tin, khơi gợi người học nói điều họ chưa biết hay mơ hồ Ví dụ: “Theo em, để tạo tính hình tượng tác giả thường sử dụng phép tu từ gì?” “Các phép tu từ dùng văn nghệ thuật?” Gợi mở thường câu hỏi khơng câu trả lời cố định, mang tính chất định hướng, kích thích suy nghĩ mở trao đổi, tranh luận tích cực cho học sinh Vấn đáp gợi mở, gọi đàm thoại ơrixtic, trình tương tác giáo viên người học, người học với người học, thực thơng qua tình vấn đề mà giáo viên đặt Giáo viên đóng vai trò người tổ chức tìm tòi, kích thích khám phá kiến thức học sinh định hướng, gợi ý, khơi gợi học sinh phải giải vấn đề gay cấn, buộc học sinh phải liên tục cố gắng, tìm tòi lời giải đáp, học sinh tự lực phát kiến thức Kết thúc đàm thoại, học sinh kiến thức - kĩ niềm vui tự lực khám phá - Câu hỏi so sánh, đối chiếu So sánh đối chiếu hai vật, tượng để thấy nét tương đồng khác biệt hai vật, tượng Trong trình học tập số văn bản, ca dao,… thể nội dung thơng tin, tư tưởng tình cảm, lại mang phong cách ngôn ngữ khác Do vậy, dạy học giáo viên cần tạo tình vấn đề câu hỏi so sánh đối chiếu nhằm giúp học sinh nhận diện phân biệt điểm tương đồng khác biệt Ví dụ: Em phân biệt khác mặt chức ngôn ngữ sinh hoạt ngôn ngữ nghệ thuật Hay So sánh nét đặc trưng làm nên khác biệt phong cách ngôn ngữ sinh hoạt phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Học sinh phân tích, phát so sánh, để từ hình thành kiến thức kĩ Như vậy, việc tạo tình vấn đề câu hỏi so sánh dạy - học phong cách ngôn ngữ nghệ thuật cần thiết - Câu hỏi tổng hợp, khái quát vấn đề Tổng hợp khái quát hai cấp độ cao hoạt động nhận thức (Bloom) Câu hỏi tổng hợp khái quát dạng câu hỏi yêu cầu học sinh từ việc xem xét yếu tố, phận mà rút kết luận, đánh giá mang tầm khái quát đối tượng Trong dạy học phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, câu hỏi tổng hợp khái quát thường sử dụng để yêu cầu học sinh nêu lên nhận xét nói chung chức năng, đặc điểm sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật văn đặc trưng phong cách định Ví dụ: Từ chi tiết, hình ảnh em nhận xét tính hình tượng phong cách ngôn ngữ nghệ thuật? Hay Qua việc phân tích nét đặc trưng tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa, lí giải thống ba đặc trưng trên, làm nên phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Yêu cầu loại câu hỏi đặt tương đối khó với học sinh; tạo tình vấn đề câu hỏi tổng hợp - khái quát, giáo viên phải kết hợp với loại câu hỏi gợi mở để kích thích nhu cầu học tập em Thứ hai: Tạo tình vấn đề tập Tạo tình vấn đề tập xem mắt xích quan trọng nội dung học tập, vừa đóng vai trò định việc củng cố, khắc sâu kiến thức lí thuyết vừa hình thành kĩ năng, kĩ xảo hoạt động thực hành, đồng thời góp phần phát triển lực giải vấn đề gắn với thực tiễn sống cho người học Dựa vào mục tiêu dạy học, mức độ kiến thức học lực giải vấn đề học sinh lớp 10, triển khai kết hợp dạng tập sau dạy học phong cách ngôn ngữ nghệ thuật theo hướng nêu vấn đề - Bài tập nhận diện, tái Bài tập tái để lấy lại kiến thức, kĩ học, đồng thời góp phần khắc sâu, củng cố kiến thức học trước để giải tình vấn đề mức độ cao Với tình tập nhận diện thường hai phần: phần trình bày yêu cầu phần dẫn ngữ liệu, thực hành giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực bước cho logic Ví dụ: Theo em, tác giả sử dụng phép tu từ để tạo tính hình tượng câu thơ đây: “Vì trái đất nặng ân tình Nhắc tên Người Hồ Chí Minh” (Tố Hữu - Theo chân Bác) Bài tập yêu cầu học sinh nhớ lại phép tu từ học nhận diện phép tu từ hoán dụ phần dẫn ngữ liệu Với yêu cầu thế, phần kiến thức lí thuyết khái niệm, đặc trưng phong cách tái lại thêm lần khắc sâu kiến thức - Bài tập phân tích Tạo tình vấn đề tập phân tích dạy học kiến thức PCNNNT cho học sinh lớp 10 hoạt động cần thiết khả phát triển tư lôgic, tư phân tích tổng hợp Do vậy, dạng tập yêu cầu học sinh huy động khả hiểu biết cao để phân tích đánh giá khái niệm, đặc trưng, chức nhiều bình diện khác Ngồi ra, giúp giáo viên đánh giá, phân loại lực học học sinh để biện pháp điều chỉnh phù hợp Quá trình dạy học PCNNNT lớp 10, chúng tơi nhận thấy việc tạo tình học tập dạng tập này, giáo viên cần hướng dẫn học sinh phân tích phải dựa vào thao tác như: đối chiếu, so sánh, bình giá [3, tr.149] Ngoài ra, yêu cầu học sinh phải huy động kiến thức từ đời sống để bình luận, so sánh giúp tập phân tích mang tính tổng hợp đạt hiệu cao Ví dụ: Hãy phân tích so sánh ba đoạn thơ viết “trăng” để tìm nét riêng thể tính cá thể ngôn ngữ PCNNNT “Vầng trăng vằng vặc trời Đinh ninh hai miệng lời song song” (Nguyễn Du - Truyện Kiều) “Trăng nằm sóng sỗi cành liễu Đợi gió đơng để lả lơi” (Hàn Mặc Tử - Bẽn lẽn) “Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng Hai người chẳng bớt bơ vơ” (Xuân Diệu - Trăng) Tình đặt tập mang tính tổng hợp cao, giáo viên hướng dẫn học sinh xác định vấn đề cần giải gợi mở để học sinh tự khai thác vấn đề + Hình tượng “trăng” thơ thời đại khơng? + Mỗi nhà thơ cách thể hình tượng “trăng” nào? + Cách chọn từ ngữ để tạo hình tượng “trăng” đặc biệt? + Nhịp điệu câu thơ khác nhau? Như vậy, học tập việc tạo tình vấn đề tập phân tích quan trọng, giúp học sinh rèn luyện tốt thao tác lập luận logic - Bài tập phản biện Trong trình giải tình vấn đề hẳn học sinh gặp phải tình nhiều ý kiến đối lập nhau, mâu thuẫn quan điểm, qua dạng tập phản biện, học sinh rèn luyện kĩ lựa chọn phương án giải quyết, đồng thời thể tư logic thân để phản biện lại quan điểm sai lầm Trong dạy học theo hướng nêu vấn đề, phản biện thao tác tư cần thiết để kiểm chứng tri thức, tảng để giải vấn đề Thông qua tập phản biện học sinh vừa phát triển tư lập luận vừa nâng cao lực giải vấn đề thực tiễn Dạng tập phản biện thích hợp với việc đề xuất tình vấn đề dạy học PCNNNT, thường thể số vấn đề như: Phản biện nhận định thiếu cứ, phản biện nhận định so sánh khập khiễng vấn đề sử dụng ngôn ngữ thực tiễn, phản biện ý kiến trái chiều, khơng phù hợp…Ví dụ: người cho “Ngơn ngữ nghệ thuật ngôn ngữ dùng tác phẩm nghệ thuật” Ý kiến em nào? - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định tính mâu thuẫn tập; - Yêu cầu học sinh dựa vào mục chức ngôn ngữ nghệ thuật để trả lời, nhiên phải khai thác sâu thêm phần phạm vi sử dụng ngôn ngữ để phù hợp với câu hỏi đặt - Học sinh giải tình huống, giáo viên cần lưu ý thêm: Nói “Ngơn ngữ nghệ thuật” dùng tác phẩm nghệ thuật tức phủ nhận lại việc sử dụng ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày làm chất liệu sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật + “Ngôn ngữ nghệ thuật” thể phạm vi sử dụng rộng (sử dụng lời nói hàng ngày văn thuộc phong cách ngôn ngữ khác) + “Ngôn ngữ nghệ thuật” mang chức thẩm mĩ, phải thể chức thông tin + “Ngôn ngữ nghệ thuật” tổ chức, xếp, lựa chọn tinh luyện từ ngôn ngữ thông thường đạt giá trị nghệ thuật, thẩm mĩ - Bài tập sáng tạo Bài tập sáng tạo dạng tập ứng dụng yêu cầu cao hệ thống tập xét góc độ tư Bài tập vận dụng học sinh thực nắm kiến thức, kĩ thực hành thao thác linh hoạt, nhuần nhuyễn Trong hoạt động học tập tình vấn đề tập sáng tạo, yêu cầu học sinh huy động kiến thức kĩ học để vận dụng vào việc tạo lập văn theo PCNNNT giải tình học tập hồn tồn Vì vậy, với dạng tập này, khả kích thích tư sáng tạo học sinh cao hơn, rèn luyện lực giải vấn đề thực tiễn linh hoạt Ví dụ: Hãy viết đoạn văn bộc lộ cách nhìn em việc sử dụng mạng xã hội facebook thể nét đặc trưng PCNNNT Tạo tình học tập tập sáng tạo trình dạy học, giáo viên cần ý đến đối tượng học sinh để điều chỉnh, định hướng tạo hứng thú cho em tham gia tích cực, đồng KẾT LUẬN Tạo tình vấn đề câu hỏi tập dạy học PCNNNT Ngữ văn lớp 10 hoạt động dạy học ý nghĩa thiết thực việc giáo dục kĩ sống, kĩ làm việc cho học sinh Trước yêu cầu thách thức to lớn phát triển xã hội nay, việc tổ chức dạy học tình vấn đề câu hỏi tập giúp học sinh phát huy tư độc lập, kĩ sáng tạo, xử lí tình linh hoạt, từ hình thành học sinh “năng lực giải quyêt vấn đề” [4] phù hợp với sống đại không ngừng phát triển TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), SGK Ngữ văn 10 - bản, tập hai, Nxb Giáo dục, Hà Nội [2] Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGK Ngữ văn 10 - Nâng cao, tập hai, Nxb Giáo dục, Hà Nội [3] Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), SGV Ngữ văn 10, tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam [4] Bùi Mạnh Hùng (2014), “Phác thảo chương trình Ngữ văn theo định hướng phát triển lực”, Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, Số 56, tr.24 [5] Trần Hữu Phong, “Chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên chu kì 1997”, Tài liệu lưu hành nội Trường ĐHSP, Đại học Huế [6] Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (2016) “Mục tiêu giáo dục cấp”, http://moet.gov.vn/ttbt/Pages/phat-bieu-cua-bo-truong.aspx?ItemID=3805 [7] Đỗ Quang Hưng (2009), “Đặt câu hỏi theo mức độ tư Bloom”, http//www.dantri.com.vn TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, SỐ 12 CREATING PROBLEMATIC SITUATIONS IN ARTISTIC LANGUAGE STYLE TEACHING IN LITERATURE 10 Abstract In the trend of innovative teaching methods oriented “learner capacity development”, - teaching method of raising questions plays an important role especially in the development of students’ critical thinking, the ability of positively strengthening the innovative learning activities The content knowledge of artistic language style helps students develop logical thinking, ability to use personal language style-standard Vietnamese language Thus, organizational learning through the creation of problematic situations (method dùng thêm từ này) in the style of the language currently in the program Art Literature 10 can be seen as a solution to realizing the goal of "developing the capacity of students" Keywords: Art of teaching, student capacity, literature ... người học Dựa vào mục tiêu dạy học, mức độ kiến thức học lực giải vấn đề học sinh lớp 10, triển khai kết hợp dạng tập sau dạy học phong cách ngôn ngữ nghệ thuật theo hướng nêu vấn đề - Bài tập... với học sinh; tạo tình có vấn đề câu hỏi tổng hợp - khái quát, giáo viên phải kết hợp với loại câu hỏi gợi mở để kích thích nhu cầu học tập em Thứ hai: Tạo tình có vấn đề tập Tạo tình có vấn đề. .. phân biệt khác mặt chức ngôn ngữ sinh hoạt ngôn ngữ nghệ thuật Hay So sánh nét đặc trưng làm nên khác biệt phong cách ngôn ngữ sinh hoạt phong cách ngơn ngữ nghệ thuật Học sinh phân tích, phát
- Xem thêm -

Xem thêm: TẠO TÌNH HUỐNG có vấn đề TRONG dạy học bài PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ văn lớp 10 (tt) , TẠO TÌNH HUỐNG có vấn đề TRONG dạy học bài PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ văn lớp 10 (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn