Giáo án Hình học 8 chương 1 bài 9: Hình chữ nhật

6 53 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2018, 09:39

GIÁO ÁN HÌNH HỌC HÌNH CHỮ NHẬT I- MỤC TIÊU - HS nắm định nghĩa tính chất hình chữ nhật Qua rút dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật - Rèn kĩ vẽ hình chữ nhật, vận dụng tính chất hình chữ nhật để chứng minh - Vận dụng kiến thức hình chữ nhật thực tế II- CHUẨN BỊ GV: thước kẻ, com pa ,ê ke, bảng phụ, phấn màu HS: thước kẻ, compa; ê ke III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động GV HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) Hoạt động HS Ghi bảng HS : GV: cho hình bình hành Vì ABCD hình bình ABCD có A=900 tính góc hành cồn lại hình bình hành A= C =900 đó? A+B =180 (bù nhau) => B= 900 => D =900 (B=D) Vậy B=C =D = 900 Gọi HS nhận xét cho điểm HĐ2: Bài (35 phút) GV: hình 1) Định nghĩa vẽ tập HS: hình chữ nhật hình A = C = B = D = 1V hình chữ nhật Vậy bình hành có góc vng => ABCD hcn hình chữ nhật? HS: Hình chữ nhật Ngồi ra, định nghĩa hình chữ hình thang cân có góc nhật thơng qua hình thang vng cân? thơng qua hình tứ giác? Hình chữ nhật tứ giác GV: Thơng qua khái niệm có góc vng 2) Tính chất trên, em cho biết hình HS: Có đầy đủ t/c - Có đầy đủ t/c hbh chữ nhật có tính chất hình bình hành, hình hình thang cân gì? thang cân Tính chất đường Từ tính chất hình thang cân HS: Trong hình chữ nhật, chéo: sgk hình bình hành ta có tính hai đường chéo chất đường chéo? cắt trung điểm đường Chốt lại tính chất HS : Ghi hình chữ nhật HS: 3) Dấu hiệu nhận biết GV: Từ định nghĩa tính 1) Tứ giác có góc sgk chất rút dấu hiệu nhận vuông biết tứ giác hình chữ nhật? Hình thang cân có góc vng Ghi dấu hiệu nhận biết hình Hình bình hành có chữ nhật kí hiệu góc vng Các nhóm c/m dấu hiệu 4? Hình bình hành có hai Gọi nhóm trình bày đường chéo nhóm khác nhận xét HS ghi Trả lời ?3 sgk/98? GV: nghiên cứu ?3 HS hoạt động nhóm bảng phụ 4) áp dụng vào tam giác HS trình bày, sau nhận ?3: + Tứ giác ABCD hình gì? xét a) ABCD hình chữ Vì sao? nhật + So sánh độ dài AM,BC? HS có Vì compa kiểm tra b) AM = BC:2 + Phát biểu tính chất câu b hai đường chéo c) Định lý thành định lí? HS : ABCD hình chữ Chốt lại sau ?3 nhật Vì GV: nghiên cứu ?4 bảng +ABCD hình bình phụ hành có A= 1V, AM + Tứ giác ABCD hình gì? =1/2BC Vì sao? HS: Trong tam giác ?4: sgk + ABC tam giác gì? vng đường trung tuyến + Phát biểu tính chất câu b ứng với cạnh huyền có độ dài nửa cạnh thành định lí? GV: Qua ?3 ?4 ta có định lí HS : BACD hình chữ nhật theo H4 áp dụng vào tam giác? + Chốt lại định lí áp dụng vào HS: ABC vuông A tam giác? HS : Trong tam giác có trung tuyến nửa Định lí: sgk cạnh đối diện tam giác tam giác vng HS phát biểu định lí sgk / 99 HĐ3: Củng cố (3 phút) Nêu định nghĩa tính chất - dấu hiệu nhận biết hình bình hành Giải BT1/99 sgk HĐ4: Giao việc nhà (2 phút) Học lí thuyết theo sgk BTVN: 59,61/99 sgk LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố vững tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật, tính chất hình chữ nhật áp dụng vào tam giác vng - Rèn kĩ phân tích, kĩ nhận biết tứ giác hình chữ nhật - Rèn luyện cho HS thao tác phân tích, tổng hợp, tư lơ gíc II- CHUẨN BỊ GV: Máy chiếu, giấy trong, bút dạ, thước kẻ, com pa HS: giấy trong, bút dạ, thước kẻ, compa; ê ke III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động GV HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) Hoạt động HS HS1: GV: Nêu dấu hiệu nhận Tứ giác có góc vng biết tứ giác hình chữ Hình thang cân có nhật? góc vng Hình bình hành có CMR: hình chữ nhật có góc vng giao điểm đường chéo Hình bình hành có tâm đối xứng? đường chéo HS2: Ta có: OB=OD (t/c) => B D đối xứng qua O Ghi bảng Gọi HS nhận xét cho điểm OC=OA (t/c) => A,C đối xứng qua O Vậy O tâm đố xứng ABCD HĐ2:Bài Luyện tập (35ph) 1) Hình chữ nhật có: HS : Có hình chữ nhật Giao điểm đường GV: Em cho biết hình trường hợp đặc biệt chéo tâm đối xứng chữ nhật có phải hìnhhình thang cân Mà hình đường thẳng qua trục đối xứng khơng ? Vì sao? thang cân có trục đối trung điểm cạnh đối xứng đường thẳng nối trục đối xứng trung điểm đáy hình thang cân Do hình Gọi HS trả lời chốt lại chữ nhật có trục đối xứng đường thẳng nối trung điểm cạnh 2) tập 62 GV: Dùng đèn chiếu, chiếu hình 88 89 sgk , yêu cầu HS : Đúng Theo t/c tam HS trả lời giác vng trung + Nếu C = 900 điểm C tuyến nửa cạnh thuộc đường tròn đường kính huyền AB hay sai sao? a) Đ HS: Đúng Theo tính chất b) Đ Điểm C thuộc đường tròn tam giác vng Bài tập 63: đường kính AC ABC  DC => vuông C (Đ,S)? Kẻ KH Chốt lại phương pháp qua ABKD hcn tập KC = DC-DK =5 cm GV: quan sát hình vẽ bảng => KBC vuông K => BK2 = 132 - 52 =122 phụ sau tìm x + Các em làm tập vào HS trình bày vào giấy => x= BK =12 giấy trong + Cho biết kết theo nhóm HS: Từ B kẻ BK  DC + Đưa đáp án để HS tự (K DC) chữa sai (nếu có) ABKD hình chữ nhật Bài tập 64: HS trình bày làm GV: nghiên cứu BT 64/100 KC = 15 - 10 =5 hình? => KBC vng K Yêu cầu nhóm thảo luận => BK2 = 132 - 52 =122 tình bày lời giải => x= BK =12 Thu nhóm, chiếu HS sửa sai lên máy chiếu, sau nhận HS đọc đề xét cho điểm HS thảo luận theo nhóm Chốt phương pháp thông qua HS nhận xét tập 64 HS chữa HĐ3: Củng cố (4 phút) GV: cho ABCD,M,N,P,Q trung điểm AB,BC,CD,DA cần có điều kiện để MNPQ hình chữ nhật Cho HS hoạt động nhóm, sau trình bày, GV chữa chốt phương pháp HĐ4: Giao việc nhà (1 phút) Xem lại tập chữa BTVN: 65,66/100 sgk ...trên hình chữ nhật Vậy bình hành có góc vng => ABCD hcn hình chữ nhật? HS: Hình chữ nhật Ngồi ra, định nghĩa hình chữ hình thang cân có góc nhật thơng qua hình thang vng cân? thơng qua hình tứ... Luyện tập (35ph) 1) Hình chữ nhật có: HS : Có hình chữ nhật Giao điểm đường GV: Em cho biết hình trường hợp đặc biệt chéo tâm đối xứng chữ nhật có phải hình có hình thang cân Mà hình đường thẳng... DẠY HỌC Hoạt động GV H 1: Kiểm tra cũ:(5 phút) Hoạt động HS HS1: GV: Nêu dấu hiệu nhận Tứ giác có góc vng biết tứ giác hình chữ Hình thang cân có nhật? góc vng Hình bình hành có CMR: hình chữ nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 1 bài 9: Hình chữ nhật, Giáo án Hình học 8 chương 1 bài 9: Hình chữ nhật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn