Nghiên cứu và so sánh các phương án bố trí cột, vách cho một số nhà nhiều tầng (tt)

20 135 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2018, 20:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - TRẦN VĂN TÁM NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CỘT, VÁCH CHO MỘT SỐ NHÀ NHIỀU TẦNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DD&CN Hà Nội – 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - TRẦN VĂN TÁM KHÓA 2012-2014 NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CỘT, VÁCH CHO MỘT SỐ NHÀ NHIỀU TẦNG Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình DD&CN Mã số: 60.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ NGỌC ANH TS PHÙNG THỊ HOÀI HƯƠNG Hà Nội – 2014 LỜI CẢM ƠN Học viên xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Khoa Sau đại học, Bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép gạch đá, đặc biệt thầy giáo TS Vũ Ngọc Anh cô giáo TS Phùng Thị Hồi Hương tận tình hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ học viên hoàn thành Luận văn thời hạn Học viên xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Tin học ứng dụng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ học viên, tạo điều kiện thời gian để học viên hoàn thành luận văn tiến độ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Văn Tám - 106 - MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Giả thiết nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU CHO NHÀ NHIỀU TẦNG GIẢI PHÁP PHỔ BIẾN CHO NHÀ CHUNG CƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Hệ khung 1.2 Hệ vách cứng 1.3 Hệ khung - vách cứng 1.4 Hệ kết cấu khung đỡ vách cứng 11 1.5 Hệ lõi- hộp 12 1.6 Hệ khung - lõi 12 1.7 Lựa chọn kích thước dầm, cột, vách cho nhà nhiều tầng 13 1.7.1 Lựa chọn kích thước dầm 13 1.7.2 Lựa chọn kích thước cột 15 1.7.3 Lựa chọn bố trí vách cứng 17 - 107 - 1.8 Giải pháp kết cấu phổ biến cho nhà chung cư Việt Nam 22 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHỌN GIẢI PHÁP BỐ TRÍ CỘT, VÁCH CHO NHÀ NHIỀU TẦNG 24 2.1 Mối quan hệ kiến trúc kết cấu nhà nhiều tầng 24 2.2 Độ cứng cơng trình yếu tố ảnh hưởng đến độ cứng cơng trình 29 2.3 Xác định số lượng hợp lí cột, vách cứng kết cấu khung - vách 32 2.4 So sánh mơmen qn tính tổng thể cột với cơng trình có mặt hình vng, bố trí lưới cột có tổng diện tích tiết diện cột không đổi 36 2.4.1 Trường hợp chia lưới nhịp 39 2.4.2 Trường hợp chia lưới nhịp 40 2.4.3 Trường hợp chia lưới nhịp 42 2.4.4 Trường hợp chia lưới nhịp 44 2.4.5 Trường hợp chia lưới nhịp 46 2.4.6 Tổng hợp so sánh kết phương án 49 2.5 So sánh mơmen qn tính cột cho cơng trình có mặt hình chữ nhật, bố trí lưới cột có tổng diện tích tiết diện cột khơng đổi 49 2.5.1 Khảo sát trường hợp chia lưới theo phương L làm n bước cột, tổng diện tích tiết diện cột khơng đổi bố trí chiều chịu lực cột theo phương B1 50 2.5.2 Khảo sát trường hợp chia lưới theo phương L làm n bước cột, tổng diện tích tiết diện cột khơng đổi bố trí chiều chịu lực cột theo phương L 54 - 108 - 2.6 Phân tích kết cách bố trí cột cho cơng trình lưới cột kích thước tiết diện cột thay đổi mà tổng diện tích tiết diện cột khơng đổi 55 2.7 Ảnh hưởng cách bố trí vị trí cột, vách đến độ cứng ngang tổng thể cơng trình hệ lưới cột tổng diện tích tiết diện cột, vách không đổi 56 CHƯƠNG SO SÁNH ĐỘ CỨNG NGANG CỦA CƠNG TRÌNH THEO CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CỘT, VÁCH CHO MỘT SỐ NHÀ NHIỀU TẦNG 58 3.1 So sánh độ cứng ngang theo phương án bố trí cột, vách cho cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang 58 3.1.1 Giới thiệu cơng trình .58 3.1.2 Các phương án bố trí cột, vách cho cơng trình 58 3.1.3 Tính tốn tổng diện tích tiết diện cột, vách cơng trình cho phương án 63 3.1.4 So sánh chu kì dao động riêng chuyển vị cơng trình theo phương án bố trí cột, vách 64 3.2 So sánh độ cứng ngang theo phương án bố trí cột, vách cho cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình 78 3.2.1 Giới thiệu cơng trình .78 3.2.2 Các phương án bố trí cột, vách cho cơng trình 78 3.2.3 Tính tốn tổng diện tích tiết diện cột, vách cơng trình cho phương án 83 3.2.4 So sánh chu kì dao động riêng chuyển vị cơng trình theo phương án bố trí cột, vách 84 3.3 So sánh độ cứng ngang theo phương án bố trí cột, vách cho cơng trình Nhà Khách Qn Khu 93 - 109 - 3.3.1 Giới thiệu cơng trình .94 3.3.2 Các phương án bố trí cột, vách cho cơng trình 94 3.3.3 Tính tốn tổng diện tích tiết diện cột, vách cơng trình cho phương án 98 3.3.4 So sánh chuyển vị cơng trình theo phương án bố trí cột, vách 99 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 104 Kết luận: 104 Kiến nghị: 105 DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Giá trị giới hạn lớn tỉ lệ nén dọc trục cột khung Bảng 1.2 Hệ số điều chỉnh lực chống động đất cấu kiện 16 17 Bảng 1.3 Khoảng cách lớn vách cứng 17 Bảng 1.4 Tỷ số lực cắt khung với tỷ số lực cắt vách 21 Bảng 1.5 Số lượng khoảng cách lưới cột số chung cư 22 Bảng 2.1 Giá trị giới hạn H/B 25 Bảng 2.2 Những hình thái bố trí mặt nhà cao tầng kiểu hành lang 26 Bảng 2.3 Giá trị  35 Bảng 2.4 Tổng hợp mơmen qn tính tiết diện cột theo phương án chia lưới cho mặt hình vng Bảng 2.5 49 Tổng hợp mơmen quán tính tiết diện cột theo phương án chia lưới cho mặt hình chữ nhật Bảng 2.6 54 Tổng hợp mơmen qn tính tiết diện cột theo phương án chia lưới cho mặt hình chữ nhật Bảng 3.1 Diện tích tiết diện cột, vách phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.2 64 Chu kì dao động riêng với phương án tính gió động - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.4 63 Diện tích tiết diện cột, vách phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.3 55 66 Chu kì dao động riêng với phương án tính gió động - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang 67 -1 Bảng 3.5 Tải trọng gió tĩnh quy mức tầng - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.6 Tải trọng gió động phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.7 Tải trọng gió động phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.8 85 Tải trọng gió tĩnh quy mức tầng - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Bảng 3.18 83 Chu kì dao động riêng với phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Bảng 3.17 83 Chu kì dao động riêng với phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Bảng 3.16 74 Diện tích tiết diện cột, vách phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Bảng 3.15 73 Diện tích tiết diện cột, vách phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Bảng 3.14 72 Chuyển vị mức tầng theo phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.13 71 Tải trọng động đất phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.12 71 Tải trọng động đất phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.11 70 Chu kì dao động riêng với phương án tính động đất - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.10 69 Chu kì dao động riêng với phương án tính động đất - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Bảng 3.9 67 85 Tải trọng gió động phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình 86 Bảng 3.19 Tải trọng gió động phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Bảng 3.20 Tải trọng động đất phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Bảng 3.21 99 Tải trọng gió tác dụng lên cơng trình Nhà khách qn khu Bảng 3.25 91 Tiết diện cột theo phương án - Cơng trình Nhà khách qn khu Bảng 3.24 90 Chuyển vị mức tầng theo phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Bảng 3.23 89 Tải trọng động đất phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Bảng 3.22 88 101 Chuyển vị mức tầng theo phương án - Cơng trình Nhà khách qn khu 102 DANH MỤC HÌNH MINH HỌA Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Phân loại vách cứng Hình 1.2 Biến dạng hệ khung, hệ vách cứng hệ khung - vách Trang cứng Hình 1.3 Hệ kết cấu khung - lõi 13 Hình 2.1 Bố trí mặt nhà làm việc kiểu hạt nhân 27 Hình 2.2 Ảnh hưởng độ cứng dầm, cột tới độ cứng hệ khung 31 Hình 2.3 đồ chia lưới nhịp 39 Hình 2.4 đồ chia lưới nhịp 41 Hình 2.5 đồ chia lưới nhịp 43 Hình 2.6 đồ chia lưới nhịp 45 Hình 2.7 đồ chia lưới nhịp 47 Hình 2.8 Diện tích truyền tải ngang khung 49 Hình 2.9 Ảnh hưởng phân bố độ cứng cấu kiện đến độ cứng khung Hình 3.1 Mặt bố trí cột, vách phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Hình 3.2 62 Mơ hình phần mềm phân tích kết cấu phương án Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Hình 3.6 61 Mặt kết cấu phương án - Công trình chung cư Tây Nam Kim Giang Hình 3.5 60 Mặt bố trí cột, vách phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Hình 3.4 59 Mặt kết cấu phương án - Công trình chung cư Tây Nam Kim Giang Hình 3.3 57 65 Mơ hình phần mềm phân tích kết cấu phương án Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang 66 Hình 3.7 Chuyển vị phương X theo phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Hình 3.8 Chuyển vị phương Y theo phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Hình 3.9 93 Mặt bố trí lưới cột, vách phương án -Cơng trình Nhà khách qn khu Hình 3.20 92 Chuyển vị xoay theo phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Hình 3.19 92 Chuyển vị phương Y theo phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Hình 3.18 84 Chuyển vị phương X theo phương án - Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Hình 3.17 84 Mơ hình kết cấu Etabs phương án -Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Hình 3.16 82 Mơ hình kết cấu Etabs phương án -Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Hình 3.15 81 Mặt kết cấu phương án -Công trình chung cư cao tầng Hạ Đình Hình 3.14 80 Mặt bố trí lưới cột, vách phương án -Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Hình 3.13 79 Mặt kết cấu phương án -Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Hình 3.12 77 Mặt bố trí lưới cột, vách phương án -Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình Hình 3.11 76 Chuyển vị xoay theo phương án - Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang Hình 3.10 76 95 Mặt kết cấu phương án -Cơng trình Nhà khách quân khu 96 Hình 3.21 Mặt bố trí lưới cột, vách phương án -Cơng trình 97 Nhà khách quân khu Hình 3.22 Mặt kết cấu phương án -Cơng trình Nhà khách qn khu Hình 3.23 Mơ hình kết cấu Etabs phương án -Cơng trình Nhà khách qn khu Hình 3.24 100 Chuyển vị phương X theo phương án - Cơng trình Nhà khách qn khu Hình 3.26 100 Mơ hình kết cấu Etabs phương án -Cơng trình Nhà khách qn khu Hình 3.25 98 102 Chuyển vị phương Y theo phương án - Cơng trình chung Nhà khách qn khu 103 -1- MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong năm gần tốc độ phát triển công nghiệp đô thị hóa nước ta ngày nhanh, cơng trình nhà nhiều tầng xây dựng ngày nhiều Việc lựa chọn phương án bố trí cột, vách cho kết cấu nhà nhiều tầng điều kiện tiên ảnh hưởng đến độ cứng tổng thể, chuyển vị ngang cơng trình hiệu kinh tế hiệu sử dụng không gian kiến trúc cho công trình Với cơng trình nhà nhiều tầng từ lên phương án thiết kế kiến trúc cần đưa phương án bố trí cột, vách hợp lí Đề tài tìm hiểu phương án bố trí cột, vách khác cho số cơng trình nhà nhiều tầng so sánh, đánh giá độ cứng công trình theo phương ngang với tổng diện tích tiết diện cột, vách cơng trình tương đương Mục đích nghiên cứu: So sánh đánh giá độ cứng tổng thể cơng trình theo phương ngang với phương án bố trí cột, vách khác với tổng diện tích tiết diện cột, vách tương đương Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Một số cơng trình chung cư nhiều tầng Việt nam Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu độ cứng tổng thể hệ kết cấu theo phương ngang, độ lớn tải trọng ngang gió động, động đất chuyển vị ngang cơng trình theo phương án bố trí cột, vách khác cho loại nhà chung cư có số tầng từ 10 đến 35 tầng -2- Giả thiết nghiên cứu: Cơng trình phép điều chỉnh cách bố trí lưới cột tiết diện cột, tổng tĩnh tải hoạt tải không thay đổi theo phương án kết cấu khác cho cơng trình cụ thể Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu hồ sơ, thực địa - Sử dụng phần mềm phân tích kết cấu kết hợp với bảng tính theo tiêu chuẩn Việt Nam để đưa kết phân tích độ cứng tổng thể - Tổng hợp so sánh kết cho phương án độ cứng tổng thể Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Các kết nghiên cứu đề tài luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo hướng lựa chọn phương án thiết kế cơng trình nhà nhiều tầng cho đơn vị tư vấn thiết kế sinh viên làm đồ án tốt nghiệp THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thơng tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - 104 - KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận: Hiện giải pháp kết cấu phổ biến cho cơng trình chung cư Việt Nam hệ khung - vách hệ vách cứng, cách bố trí hệ lưới cột, vách đa rạng, nhiều cơng trình bố trí lưới cột thưa, số lượng cột, vách với cột, vách tiết diện lớn; nhiều cơng trình bố trí lưới cột dày với nhiều cột, vách tiết diện nhỏ Đối với công trình nhà nhiều tầng, số tầng tăng việc bố trí lưới cột thưa với số lượng cột, vách tiết diện cột, vách lớn có độ cứng ngang lớn bố trí lưới cột dày, nhiều cột cột có tiết diện nhỏ Với diện tích tiết diện bố trí nhiều cột có độ cứng nhỏ bố trí vách cứng với lưới bố trí thưa Cơng trình chung cư Tây Nam Kim Giang tầng hầm 33 tầng với chiều cao đỉnh mái 108,9m chuyển từ bố trí nhiều cột thay vách cứng bố trí thưa với tổng diện tích tiết diện tương đương chuyển vị đỉnh cơng trình giảm 40% Khi mặt cơng trình cho phép nên bố trí hệ lưới cột biên dày hệ lõi cứng lớn tạo thành hệ lõi - ống cho độ cứng ngang công trình tăng lên hiệu Cơng trình chung cư cao tầng Hạ Đình tầng hầm 33 tầng với chiều cao đỉnh mái 108,9m chuyển vách cứng ngăn buồng thang máy tăng kích thước vách cứng khu vực thang máy nhà, bố trí lưới cột ngồi biên dày giảm 44% giá trị chuyển vị đỉnh, khả chống chuyển vị xoay tăng lên lần tổng diện tích tiết diện cột, vách gần khơng thay đổi Với cơng trình thấp tầng ảnh hưởng việc chia lưới cột không đáng kể đến độ cứng ngang tổng thể cơng trình tổng diện tích tiết diện cột, vách bố trí tương đương Cơng trình Nhà Khách Qn Khu Thành Phố Hải Phòng với 11 tầng cao 36,9m giữ nguyên hệ lõi thang máy cột góc biên, - 105 - điều chỉnh lưới cột theo phương án 8m 4m cho kết chuyển vị gần tương đương Kiến nghị: Trong trình thực luận văn, tác giả nỗ lực nghiên cứu, cố gắng xử lý tài liệu có liên quan để hồn thành tốt nhiệm vụ đề tài Luận văn đạt số kết định việc so sánh ảnh hưởng phương án bố trí cột, vách tới độ cứng ngang tổng thể cho cơng trình dạng chung cư nhiều tầng Do thời gian hạn chế, luận văn nghiên cứu phương án bố trí cột, vách cho cơng trình có mặt tương đối vng vắn, chưa giải hồn chỉnh vấn đề liên quan gồm có: Chưa tính tốn so sánh tổng khối lượng bê tông dầm theo phương án Chưa tính tốn so sánh tổng khối lượng cốt thép cột, vách theo phương án Chưa nghiên cứu đến ảnh hưởng phương án bố trí cột, vách đến cơng kiến trúc cơng trình Chưa nghiên cứu đến cơng trình có quy mơ 10 tầng 35 tầng Chưa nghiên cứu đến cơng trình có mặt phức tạp khác Qua kết nghiên cứu đề tài, tác giả kiến nghị cơng trình lớn 20 tầng, tổng diện tích tiết diện cột, vách tương đương muốn tăng độ cứng ngang tổng thể cơng trình nên bố trí lưới cột thưa với cột, vách có tiết diện lớn; với mặt cho phép nên bố trí hệ lõi cứng với vách có chiều dài lớn hệ cột biên dày độ cứng ngang cơng trình tăng lên nhiều.Với cơng trình nhỏ 20 tầng nên bố trí lưới cột trung bình lưới cột dày để tiết kiệm chi phí vật liệu cho hệ dầm TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT PGS.TS Lê Thanh Huấn Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 2007 Sullơ W Kết cấu nhà cao tầng Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 1995 Triệu Tây An, Lý Quốc Thắng, Lý Quốc Cường Hỏi đáp thiết kế thi công kết cấu nhà cao tầng Tập NXB xây dựng, Hà Nội 1996 Trịnh Hồng Đoàn, Nguyễn Hồng Thực Nhà cao tầng- Thiết kế xây dựng Tập 1: Kiến trúc nhà cao tầng Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 2003 Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 198-1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tơng cốt thép tồn khối Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9386-2012 Thiết kế cơng trình chịu động đất Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 229-1999 Chỉ dẫn tính tốn thành phần động tải trọng gió theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 TIẾNG ANH Council on tall building and Urban Habitat Structural systems for tall building McGraw - Hill, 1995 Gaylord E.H.(ed) Structural engineering handbook.4th ed McGraw Hill, 1997 10 Smith B.S., Coull A Tall building structures: Analysis and design John Wiley & Sons, 1991 ... NGANG CỦA CƠNG TRÌNH THEO CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CỘT, VÁCH CHO MỘT SỐ NHÀ NHIỀU TẦNG 58 3.1 So sánh độ cứng ngang theo phương án bố trí cột, vách cho cơng trình chung cư Tây Nam Kim... trúc cho cơng trình Với cơng trình nhà nhiều tầng từ lên phương án thiết kế kiến trúc cần đưa phương án bố trí cột, vách hợp lí Đề tài tìm hiểu phương án bố trí cột, vách khác cho số cơng trình nhà. .. phương án bố trí cột, vách cho cơng trình 94 3.3.3 Tính tốn tổng diện tích tiết diện cột, vách cơng trình cho phương án 98 3.3.4 So sánh chuyển vị cơng trình theo phương án bố trí cột,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và so sánh các phương án bố trí cột, vách cho một số nhà nhiều tầng (tt) , Nghiên cứu và so sánh các phương án bố trí cột, vách cho một số nhà nhiều tầng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay