NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

14 71 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2018, 15:15

CHƯƠNG 7: NGUYÊN THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Bài giảng Vật đại cương NỘI NĂNG CỦA CHẤT KHÍ TƯỞNG • Năng lượng (động năng) i Wd  k BT  k BT nguyên tử khí: 2 (với i bậc tự khí) • Năng lượng m(kg) nguyên m i  m i tử khí: U  N k T  RT  A  2 B   • Nội khí tưởng:  m iR U  T  • Độ biến thiên nội năng: m iR m iR U  U  U1  (T2  T1 )  T   ÁP DỤNG: Q TRÌNH ĐẲNG TÍCH A0 iR CV  m iR m i U  T  CV T  V P   Q  U  A  U ÁP DỤNG: QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP Anhan   PV Asinh   Anhan i  C p    1 R 2  m i  i     1 RT    1 PV  2  2  m iR i U  T  P V  2 Qthu  U  Anhan Qthu  Qtoa ÁP DỤNG: QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT m V1 m P2 A  RT ln  RT ln  V2  P1 m V2 m P1 Q  RT ln  RT ln  V1  P2 m  RT  P.V  PV 1  PV 2 ÁP DỤNG: QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT 1     V m RT1  T2  PV 1  A      1       T1     V1    Q0 U  A  Q  A  P.V  const Cp i2   Cv i BTVN • 7.1-7.16 ... CHẤT KHÍ LÝ TƯỞNG • Năng lượng (động năng) i Wd  k BT  k BT nguyên tử khí: 2 (với i bậc tự khí) • Năng lượng m(kg) nguyên m i  m i tử khí: U  N k T  RT  A  2 B   • Nội khí lý tưởng:... Qtoa ÁP DỤNG: QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT m V1 m P2 A  RT ln  RT ln  V2  P1 m V2 m P1 Q  RT ln  RT ln  V1  P2 m  RT  P.V  PV 1  PV 2 ÁP DỤNG: QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT 1     V m RT1  T2
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC, NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn