Phân tích thiết kế hệ thống

122 100 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 23:20

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH II PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO THUÊ XE CÔNG TY TNHH AN THỊNH Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ YẾN NGUYỄN MINH TRÍ TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO HÀ NỘI – 2017 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH II PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO THUÊ XE CÔNG TY TNHH AN THỊNH Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ YẾN NGUYỄN MINH TRÍ TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS.ĐINH TRỌNG HIẾU HÀ NỘI – 2017 THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống cho thuê xe công ty TNHH An Thịnh Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Globits Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Yến Mã sinh viên: 17A4040102 Họ tên sinh viên: Nguyễn Minh Trí Mã sinh viên: 17A4040094 Họ tên sinh viên: Trần Thị Phương Thảo Mã sinh viên: 17A4040073 Người hướng dẫn: TS Đinh Trọng Hiếu Ngày nộp báo cáo: 23/5/2016 NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đạt báo cáo sản phẩm nghiên cứu, tìm hiểu riêng nhóm Trong tồn nội dung báo cáo, điều trình bày riêng nhóm tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng trích dẫn hợp pháp Chúng tơi xin hồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan SINH VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Thị Yến Nguyễn Minh Trí Trần Thị Phương Thảo LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, chúng em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q thầy trường Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi tới quý thầy cô khoa Hệ thống thông tin quản lý trường Học viện Ngân hàng với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian qua Và đặc biệt học kì này, khoa tổ chức môn Thực tập chuyên ngành để chúng em củng cố áp dụng thực tế kiến thức học môn Cơ sở liệu, Phát triển hệ thống thông tin kinh tế vào việc tìm hiểu phân tích thiết kế toán nghiệp vụ thực tế quan doanh nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Trọng Hiếu tận tâm hướng dẫn chúng em buổi nói chuyện thảo luận Nếu khơng có lời hướng dẫn dạy bảo thực tập chúng em khó hồn thiện Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Bước đầu vào thực tế, kiến thức chúng em nhiều hạn chế bỡ ngỡ Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy để chúng em hồn thiện Lời mở đầu Ngày với phát triển khoa học công nghệ việc quản lý hệ thống theo hướng quy trình tin học hóa hoạt động tổ chức, quản lý vô cần thiết, giúp nâng cao lực khả cạnh tranh bối cảnh hội nhập Thực tế đặt cho tổ chức yêu cầu cần thiết thay đổi công tác quản lý theo hướng khoa học nhằm đảm bảo cho tổ chức hoạt động hiệu Khi kinh tế phát triển kéo theo khối lượng xử lý công việc tăng lên cách nhanh chóng Trong đó, việc quản lý theo mơ hình thủ cơng sử dụng sức người chính, phải xử lý khối lượng liệu khổng lồ khơng ngừng tăng Vì sử dụng sức người nên khơng tránh khỏi sai sót thời gian trình xử lý, tốn tiền bạc, từ ảnh hưởng tới hiệu suất xử lý công việc quan, tổ chức Vì vậy, cách thức quản lý dự án theo mơ hình thủ cơng khơng thể đáp ứng u cầu thực tiễn quản lý Do đó, yêu cầu đặt làm để quản lý dự án mà không nhiều thời gian, chi phí thấp quản lý cách tối ưu, triệt để phù hợp với khoa học công nghệ nay, đặc biệt việc áp dụng công nghệ thơng tin vào q trình quản lý hệ thống thông tin Hiểu tầm quan trọng việc thiết kế hệ thống thông tin quản lý, với kiến thức mà chúng em học, chúng em mạnh dạn thực đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống cho th xe cơng ty TNHH An Thịnh với hướng dẫn nhiệt tình thầy Đinh Trọng Hiếu Bố cục gồm chương: - Chương 1: Mơ tả tốn - Chương 2: Phân tích hệ thống - Chương 3: Thiết kế hệ thống - Chương 4: Kết luận hướng phát triển Mục lục Lời mở đầu Danh mục bảng .3 Danh mục hình CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN 1.1.1 Một số sản phẩm, dịch vụ công ty 1.1.2 Định hướng phát triển .8 1.1.3 Sơ lược cấu tổ chức công ty Globits .8 1.2 Xác định yêu cầu toán 1.2.1 Xác định yêu cầu 1.2.2 Các toán thực tế công ty 10 1.2.3 Bài toán quản lý cho thuê xe máy 10 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG .15 2.1 Biểu đồ hoạt động quy trình cho thuê xe máy 15 2.1.1 Biểu đồ quy trình hoạt động cho thuê xe máy trực tiếp cửa hàng 15 2.1.2 Biểu đồ quy trình hoạt động cho thuê xe máy website .16 2.2 Biểu đồ ca sử dụng Thuê xe website 19 2.1.1 Biểu đồ ca sử dụng Admin 19 2.1.2 Biểu đồ ca sử dụng đăng ký, đăng nhập khách hàng 20 2.1.3 Biểu đồ ca sử dụng nhân viên .21 2.3 Mô tả kịch ca sử dụng .23 2.4 Biểu đồ 27 3.1 Sơ đồ chức hệ thống 59 3.2 Mơ hình liệu quan hệ 60 3.3 Biểu đồ ER hệ thống 62 3.4 Biểu đồ lớp hệ thống 66 3.5 Thiết kế CSDL 70 CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG .78 4.1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm 78 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .109 5.1 Kết đạt 109 5.2 Kinh nghiệm thu 109 5.3 Hạn chế 109 5.4 Hướng phát triển 109 Danh mục bảng Bảng 1: Bảng hỏi doanh nghiệp 14 Bảng 2: Bảng mô tả bước thực quy trình thuê xe máy trực tiếp .15 Bảng 3: Bảng mô tả bước thực quy trình thuê xe máy website 17 Bảng 4: Kịch ca sử dụng đăng ký 23 Bảng 5: Kịch ca sử dụng đăng ký 24 Bảng 6: Kịch ca sử dụng đăng nhập nhân viên 24 Bảng 7: Kịch ca sử dụng đặt thuê xe website 25 Bảng 8: Kịch ca sử dụng chức thêm .25 Bảng 9: Kịch ca sử dụng chức sửa 26 Bảng 10: Kịch ca sử dụng chức xóa .26 Bảng 11: Bảng liệu hãng xe 70 Bảng 12: Bảng liệu chi nhánh 70 Bảng 13: Bảng liệu loại xe .71 Bảng 14: Bảng liệu thư viện ảnh 71 Bảng 15: Bảng liệu thư viện xe máy 71 Bảng 16: Bảng liệu thư viện lịch sử đổi biển xe .71 Bảng 17:Bảng liệu loại phụ kiện 72 Bảng 18: Bảng liệu phụ kiện 72 Bảng 19:Bảng liệu loại khách hàng 72 Bảng 20: Bảng liệu khách hàng 73 Bảng 21: Bảng liệu nhân viên 73 Bảng 22:Bảng liệu sở bảo trì .74 Bảng 23: Bảng liệu bảo trì 74 Bảng 24: Bảng liệu bảng tin .74 Bảng 25: Bảng liệu liên hệ .75 Bảng 26: Bảng liệu khuyến mại xe máy 75 Bảng 27: Bảng liệu khuyến mại phụ kiện 75 Bảng 28: Bảng liệu phiếu đặt 76 Bảng 29: Bảng liệu chi tiết phiếu đặt xe máy 76 Bảng 30: Bảng liệu chi tiết phiếu đặt phụ kiện 77  Nút trả XM: Sau xe máy khách hàng trả ấn nút trả XM  Nút giao XM: Sau xe máy giao cho khách hàng ấn nút giao XM 38 Giao diện chi tiết phiếu đặt xe máy Hình 118: Giao diện chi tiết phiếu đặt xe máy  Nút lưu: : Khi người dùng chưa điền đủ thơng tin thơng báo”chưa điền đủ thơng tin”, điền đủ lưu vào CSDL 39 Giao diện danh sách chi tiết phiếu đặt phụ kiện Hình 119: Giao diện phiếu đặt phụ kiện  Nút thêm hóa đơn: Người dùng nhấn nút thêm để thêm thông tin chi tiết hóa đơn phụ kiện Sau nhấn nút thêm xuất form chi tiết phiếu đặt phụ kiện chi tiết sau điền hết nội dung nhấn nút lưu  Nút chi tiết: Khi người dùng muốn xem đầy đủ thông tin chi tiết phiếu đặt phụ kiện ấn chọn nút xem thơng tin chi tiết Sau xuất form chi tiết phiếu đặt phụ kiện chi tiết hiển thị thông tin chi tiết phiếu đặt phụ kiện  Nút xóa: Chọn phiếu đặt phụ kiện muốn xóa sau nhấn nút xóa Nếu ảnh hưởng đến bảng khác khóa ngoại có lựa chọn cho phép ẩn thông tin chi tiết phiếu đặt phụ kiện Nếu người dùng muốn xóa cho phép xóa  Nút trả Pk: Sau phụ kiện khách hàng trả ấn nút trả pk  Nút giao Pk: Sau phụ kiện giao cho khách hàng ấn nút giao pk 40 Giao diện chi tiết phiếu đặt phụ kiện Hình 120: Giao diện chi tiết phiếu đặt phụ kiện  Nút lưu: : Khi người dùng chưa điền đủ thơng tin thơng báo”chưa điền đủ thơng tin”, điền đủ lưu vào CSDL 41 Giao diện đăng nhập Hình 121: Giao diện đăng nhập  Nút login: Người dùng sau điền đầy đủ thơng tin username password mà đăng ký ấn nút login để đăng nhập vào hệ thống 42 Giao diện đăng ký người dùng thông tin tài khoản Hình 122: Giao diện đăng ký người dùng thông tin tài khoản  Nút save: Người dùng sau điền đầy đủ thông tin thân mật ấn nút register để đăng ký tài khoản với hệ thống thay đổi thông tin cá nhân 43 Giao diện menu khách hàng Hình 123: Giao diện menu khách hàng 44 Giao diện menu nhân viên Hình 124: Giao diện menu nhân viên 45 Giao diện trang chủ Hình 125: Giao diện trang chủ 46 Giao diện trang sản phẩm Hình 126: Giao diện trang sản phẩm 47 Giao diện trang chi tiết sản phẩm Hình 127: Giao diện trang chi tiết sản phẩm 48 Giao diện trang tìm kiếm sản phẩm Hình 128: Giao diện trang tìm kiếm sản phẩm 49 Giao diện trang liên hệ Hình 129: Giao diện trang liên hệ 50 Giao diện danh mục tin tức Hình 130: Giao diện danh mục tin tức 51 Giao diện tin tức Hình 131: Giao diện tin tức 52 Giao diện phiếu đặt Hình 132: Giao diện phiếu đặt 53 Giao diện giới thiệu Hình 133: Giao diện giới thiệu CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 Kết đạt Hệ thống quản lý phần mềm cho thuê xe máy giải hầu hết toán mà doanh nghiệp đặt số chức nghiệp vụ kèm tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chọn chi nhánh hoàn thành tiêu tốt nhất, thống kê doanh thu toàn hệ thống Hệ thống cung cấp giao diện trực quan, dễ nhìn, dễ hiểu, mang tính đại dễ sử dụng khách hàng chọn xe hệ thống Hệ thống mang tính bảo mật cao cho người dùng 5.2 Kinh nghiệm thu Củng cố kiến thức học lớp môn Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, Cơ sở liệu, Lập trình web Được áp dụng lý thuyết vào thực tế giúp chúng em hiểu Tích lũy kinh nghiệm, có hội trải nghiệm sống mơi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều áp lực Nâng cao số kỹ mềm 5.3 Hạn chế Kiến thức hạn hẹp, thời gian có hạn, kinh nghiệm chưa có nhiều nên nhóm chưa thực xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đầy đủ, hoàn chỉnh thực tối ưu 5.4 Hướng phát triển Đảm bảo tính đồng quán vấn đề thuê xe khách hàng, thay sử dụng biểu mẫu viết tay gây sai sót, thời gian người quản lý thực nhiều chức : Đăng nhập vào hệ thống, thêm, sửa, xóa, cập nhật thơng tin liên quan đến kết việc thuê xe khách hàng Quy trình thuê xe đem lại hiệu cao hơn, tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp Qua ta thấy chức khả tìm kiếm liệu cải thiện qua chức hệ thống Giảm tải trùng lặp liệu, quản lý dễ dàng hiệu việc nhập xuất liệu ... đăng nhập khách hàng 20 2. 1.3 Biểu đồ ca sử dụng nhân viên .21 2. 3 Mô tả kịch ca sử dụng .23 2. 4 Biểu đồ 27 3.1 Sơ đồ chức hệ thống 59 3 .2 Mơ hình liệu quan hệ... sang HĐ15, độ tin cậy thấp hủy yêu cầu đặt xe kết thúc quy trình HĐ1 HĐ1 HĐ1 HĐ1 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 Khách hàng Nhân viên bán hàng Chấp nhận yêu cầu đặt xe Nhân viên bán hàng Gửi email... 72 Bảng 18: Bảng liệu phụ kiện 72 Bảng 19:Bảng liệu loại khách hàng 72 Bảng 20 : Bảng liệu khách hàng 73 Bảng 21 : Bảng liệu nhân viên 73 Bảng 22 :Bảng liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thiết kế hệ thống, Phân tích thiết kế hệ thống, CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG, 1 Biểu đồ hoạt động quy trình cho thuê xe máy, 2 Biểu đồ ca sử dụng Thuê xe trên website, 3 Mô tả kịch bản ca sử dụng, 4 Biểu đồ tuần tự, 2 Mô hình dữ liệu quan hệ, 3 Biểu đồ ER của hệ thống, 4 Biểu đồ lớp của hệ thống, CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay