Giao ước nợ và Kế toán thận trọng

53 172 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 15:49

Giao ước nợ và Kế toán thận trọng V A LERI V . NIKOLAEV ∗Sử dụng một mẫu của hơn 5.000 các vấn đề nợ, tôi kiểm tra xem doanh nghiệp có sử dụng rộng rãi các giao ước trong các hợp đồng nợ công để phát hiện và ghi nhận lỗ kịp thời trong lợi nhuận kế toán. Giao Ước chi phối chuyển nhượng quyền ra quyết định và kiểm soát từ các cổ đông sở hữu trái phiếu khi một công ty gặp khủng hoảng tài chính và do đó hạn chế khả năng các nhà quản lý chiếm đoạt tài sản sở hữu trái phiếu. Giao Ước được kỳ vọng sẽ hạn chế cơ hội quản lý, tuy nhiên, chỉ trong điều kiện hệ thống kế toán ghi nhận lỗ kịp thời. Do đó, nhu cầu về ghi nhận lỗ kịp thời tỷ lệ thuận với sự tin cậy của một hợp đồng giao ước. Phù hợp với giả thuyết này, tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy sự ảnh hưởng tích cực của giao ước trong hợp đồng nợ công đến mức độ ghi nhận lỗ kịp thời. Tôi cũng tìm thấy các bằng chứng cho thấy nợ tư nhân trước trước đó làm giảm đi các ảnh hưởng trong mối quan hệ này DOI: 10.1111/j.1475-679X.2009.00359.x Journal of Accounting Research Vol 48 No March 2010 Printed in U.S.A Giao ước nợ Kế toán thận trọng V A LERI V NIKOLAEV ∗ NỘI DUNG BÀI BÁO TÓM TẮT Sử dụng mẫu 5.000 vấn đề nợ, kiểm tra xem doanh nghiệp có sử dụng rộng rãi giao ước hợp đồng nợ công để phát ghi nhận lỗ kịp thời lợi nhuận kế toán Giao Ước chi phối chuyển nhượng quyền định kiểm sốt từ cổ đơng sở hữu trái phiếu công ty gặp khủng hoảng tài hạn chế khả nhà quản lý chiếm đoạt tài sản sở hữu trái phiếu Giao Ước kỳ vọng hạn chế hội quản lý, nhiên, điều kiện hệ thống kế tốn ghi nhận lỗ kịp thời Do đó, nhu cầu ghi nhận lỗ kịp thời tỷ lệ thuận với tin cậy hợp đồng giao ước Phù hợp với giả thuyết này, tơi tìm thấy chứng cho thấy ảnh hưởng tích cực giao ước hợp đồng nợ công đến mức độ ghi nhận lỗ kịp thời Tơi tìm thấy chứng cho thấy nợ tư nhân trước trước làm giảm ảnh hưởng mối quan hệ Nền tảng nghiên cứu Tôi kiểm tra công ty việc dựa vào giao ước hợp đồng nợ công họ để ghi nhận thiệt hại kinh tế thu nhập cách kịp thời hơn, liệu doanh nghiệp có ngun tắc bảo thủ Hợp đồng nợ chứng kinh tế trọng điểm cho thận trọng kế toán (Watts [2003a]) Thận trọng làm giảm nhẹ xung đột lợi ích cổ đông người nắm giữ trái phiếu (Ahmed et al [2002]), đặc biệt, tạo điều kiện cho giao ước có vai trò việc chuyển nhượng quyền kiểm soát định quản lý quan trọng để nắm giữ trái phiếu giá trị kỳ vọng họ có nguy rủi ro (Ball Shivakumar [2006]) Mặc dù lý thuyết hấp dẫn chủ nghĩa kế toán bảo thủ lại có chứng thực nghiệm phương thức phụ thuộc công ty sử dụng giao ước nợ có liên quan đến mức độ thận trọng kế tốn Thị trường nợ cơng cung cấp hội quý giá để kiểm tra mối quan hệ Không giống ngân hàng, biết đến phân cấp theo dõi (ví dụ, Diamond [1984]), người nắm giữ trái phiếu thiếu thông tin nội kịp thời, có động nhỏ để giám sát hoạt động quản lý thực kiểm soát hành động Những khác biệt ngụ ý người nắm giữ trái phiếu có nhu cầu lớn việc ghi nhận khoản lỗ kịp so với ngân hàng cho vay tư nhân khác Giao ước nợ hạn chế khả người quản lý có hội chiếm đoạt tài sản từ người sở hữu trái phiếu công ty gặp khủng hoảng kinh tế Các hành động có giá trị chiếm đoạt bao gồm chuyển nhượng bất hợp lý cho cổ đông, phát hành quyền đòi nợ ưu tiên cao bằng, đầu tư vào dự án giá trị ròng (NPV) âm (Jensen Meckling [1976]; Myers [1977]; Smith andWarner [1979]) Giao ước hạn chế hành động vậy, nhiên, ràng buộc hệ thống kế toán ghi nhận suy giảm hiệu kinh tế cơng ty (hoặc vị trí tài chính) Như giao ước khơng phải ln ln ngăn chặn việc chiếm đoạt giá trị sở hữu trái phiếu Việc ghi nhận khoản lỗ kịp thời dự kiến nâng cao hiệu giao ước giao ước có nhiều khả ràng buộc chặt có nhiều khả để hạn chế hành động hội việc quản lý Giả sử kế toán phục vụ nhu cầu hợp đồng (Watts Zimmerman [1986]), khuyến khích sử dụng giao ước, đó, dẫn đến nhu cầu tăng lên việc ghi nhận kịp thời thiệt hại kinh tế lợi nhuận kế tốn Những mang lại cho nhà quản lý ưu đãi để đáp ứng nhu cầu công nhận kịp thời thua lỗ? Đầu tiên, danh tiếng tốt quan trọng để đưa công ty đến thị trường nợ công khả để giảm chi phí nợ (Diamond [1991]) Thứ hai, công nhận lỗ kịp thời chịu ảnh hưởng mối đe dọa kiện tụng (Basu [1997]; Qiang [2007]) Khi hợp đồng nợ dựa giao ước kế tốn, người nắm giữ trái phiếu có khả cung cấp ưu đãi cao cho việc ghi nhận lỗ kịp thời cho quản lý công ty kiểm tốn viên Hợp đồng nợ cơng thường đòi hỏi kiểm tốn viên phải xác nhận tn thủ giao ước khế ước, có khả cho thấy nhiều cơng ty kiểm tốn cho mối đe dọa kiện tụng lớn Do đó, kiểm tốn viên thận trọng biểu việc thận trọng nhìn thấy thơng qua giao ước kế toán Khác biệt kinh tế quan trọng tư nhân (ví dụ, khoản vay ngân hàng) cơng cộng (ví dụ, trái phiếu) nợ Cho vay tư nhân ngân hàng coi giám sát cao cấp với truy cập trực tiếp đến thông tin nội (Fama [1985]; Diamond [1991]) Tuy nhiên giao ước hiệp định vay vốn tư nhân không dự kiến tạo nhu cầu tương tự cho việc ghi nhận khoản lỗ kịp thời người hợp đồng nợ cơng, nghiên cứu tồn chủ đề Đầu tiên, giao ước nợ tư nhân đòi hỏi cơng ty trì tỷ lệ tài định phạm vi chặt chẽ nhiều so với nợ công Kết là, hành vi vi phạm giao ước đàm phán lại họ phổ biến (Watts Zimmerman [1986]; DeAngelo, DeAngelo, Skinner [1994]; Dichev Skinner [2002]) Sự cần thiết phải đàm phán lại làm tăng đáng kể kiểm sốt chủ nợ tư nhân cơng ty làm giảm phạm vi cho chủ nghĩa hội quản lý Thứ hai, hợp đồng nợ cơng đòi hỏi phải trì tỷ lệ kế tốn (do chi phí thương lượng lại cao gắn liền với quyền sở hữu khuếch tán), họ sử dụng loạt giao ước tiêu cực dựa vào thơng tin kế tốn Nhà quản lý phải đáp ứng giao ước trước có hành động định, có tiên chi trả cổ tức, mua lại, đầu tư, phát hành nợ, vv Vì hành động sử dụng để chiếm đoạt tài sản sở hữu trái phiếu, giao ước hạn chế hành động (chứ giao ước mà yêu cầu bảo trì tỷ lệ tài chính) tạo nhu cầu nhận kịp thời Thứ ba, nợ tư nhân thường đòi hỏi phải tn thủ hàng q (hoặc chí hàng tháng) với giao ước, hợp đồng nợ cơng bình thường yêu cầu có xác nhận hàng năm phù hợp (ví dụ, Kahan Tuckman [1993], p 16) Như vậy, kiểm tốn viên cơng ty để bỏ qua việc ghi nhận mát, quản lý có thời gian dài đáng kể đến hành động cách hội trước tuân thủ trường hợp nợ công Ba phân biệt cho trái chủ công cần quan tâm nhiều so với cho vay tư nhân với mức độ công nhận kịp thời khoản lỗ Tôi sử dụng liệu Mergent Fixed Income Securities Database để lấy giao ước thường sử dụng hợp đồng nợ công Tôi xây dựng tiêu sử dụng giao ước cách tính tổng số giao ước diện hợp đồng Tôi xây dựng số proxy cho việc sử dụng kế toán phần giao ước hợp đồng Hơn nữa, tùy thuộc vào mối quan hệ họ với hành động quản lý, định cho giao ước với ba nhóm: hạn chế toán liên quan, hạn chế đầu tư liên quan, hạn chế tài liên quan Trong phân nhóm, tơi đếm số lượng giao ước để đo lường chúng sử dụng rộng rãi Nhiều giao ước hạn chế hành động quản lý có quan hệ với thơng tin kế tốn cách khơng quan sát sở liệu Tuy nhiên, chi phí thương lượng lại cao dựa giao ước hợp đồng nợ công hấp dẫn hiệp định tín dụng tư nhân thơng tin kế toán thành phần quan trọng hợp đồng (Moody [2006]) Tơi tìm kiếm hồ sơ 8-K Edgar cho hợp đồng công đọc phần giao ước họ Trong không quan sát hợp đồng nợ cơng đòi hỏi phải trì tỷ lệ tài chính, phổ biến cho hợp đồng nợ công điều kiện hoạt động quản lý khác thơng tin kế tốn Ví dụ hạn chế bao gồm người việc phát hành nợ bổ sung vốn chủ sở hữu, trả cổ tức, đầu tư, sáp nhập mua lại, chấp, cho thuê, bán tài sản (xem phụ lục A cho ví dụ phần giao ước điển hình) Như quy luật, hợp đồng có hạn chế sử dụng vài tiêu chuẩn kế toán để hạn chế hành động quản lý Một điểm chuẩn kế toán phổ biến tích lũy 50% lợi nhuận kế tốn 100% tất thiệt hại suốt thời gian hợp đồng Tiêu chuẩn áp dụng với giao ước khác nhau; thường sử dụng để xác định ngưỡng giới hạn toán cổ tức chi tiêu khác Giao Ước hạn chế giao dịch M & A phát hành nợ thường bao gồm ngưỡng công thức hệ số khả tốn chi phí tài trợ cố định, giá trị ròng, đòn bẩy Hạn chế tài sản vận chuyển, giao ước cam kết tiêu cực / hạn chế quyền nắm giữ, hạn chế giao dịch bán cho thuê lại thường đòi hỏi cơng ty để đáp ứng mức tối thiểu tài sản hữu hình ròng liên kết để tổng hợp nợ Trong tất giao ước liệt có liên kết kế tốn, phức tạp phần giao ước khế ước, nhiều khả phải đặt hành động quản lý thông tin kế tốn Như Basu [1997], tơi đo cơng nhận lỗ kịp thời theo mức độ công nhận thiệt hại kinh tế lợi ích kinh tế Phát tơi cho thấy cơng ty có cơng nợ hợp đồng sử dụng nhiều giao ước biểu công nhận kịp thời thiệt hại kinh tế Những kết thống kinh tế quan trọng áp dụng cho biện pháp tổng thể điều khoản sử dụng với loại cụ thể giao ước Tôi thấy cơng ty có sử dụng rộng rãi giao ước thể mức độ cao công nhận kịp thời trước sau vấn đề Hơn nữa, thấy cơng ty tham gia hợp đồng có sử dụng giao ước mở rộng hơn, trải nghiệm gia tăng việc ghi nhận lỗ kịp thời sau vấn đề Cuối cùng, vấn đề tư nhân nợ trước công ty phụ thuộc vào giao ước tài làm suy giảm mối quan hệ giao ước nợ công công nhận lỗ kịp thời, điều cho thấy chế giám sát thay thay cho cơng nhận lỗ kịp thời Kết giữ hai kiểm sốt cơng ty - đặc điểm hợp đồng cụ thể đo công nhận lỗ kịp thời cách khác Nhìn chung, kết cho thấy việc sử dụng giao ước hợp đồng nợ cơng có liên quan với tăng nhu cầu công nhận lỗ kịp thời Một vài nghiên cứu thực nghiệm kiểm tra liên kết trực tiếp lựa chọn thiết kế hợp đồng vay nợ tính chất thơng tin kế tốn (Sloan [2001]; Guay Verrecchia [2006]) Một ngoại lệ Beatty, Weber, Yu [2008], người nghiên cứu sử dụng "thang thu nhập" theo quy định cơng ước ròng trị giá Các tác giả cho thang thu nhập phục vụ để thực hợp đồng thận trọng thấy họ có liên quan tích cực đến mức độ thận trọng kế tốn (hoặc đề nghị chúng bổ sung) Beatty et al chuyên nghiên cứu thang thu nhập giao ước hiệp định cho vay tư nhân Frankel Litov [2007] đưa giả thuyết tỷ lệ kế tốn trì theo u cầu Hiệp định tín dụng tư nhân hiệu việc giảm nợ chi phí đại diện thận trọng trọng kế toán Trong mẫu nợ cá nhân Frankel Litov khơng tìm thấy chứng có hệ thống để hỗ trợ giả thuyết kết luận mối quan hệ giao ước thận trọng phải có biên Một lời giải thích cho phát họ tập trung vào tư nhân nợ công; lập luận trên, dễ dàng cho chủ nợ tư nhân tin để trực dõi kiểm sốt việc sử dụng quỹ mình, xử lý kỷ luật cán quản lý, họ có khả quan tâm với báo cáo kịp thời Theo đó, tơi cung cấp số chứng cho thấy phụ thuộc vào nợ tư nhân việc áp dụng công ước tài sâu rộng hợp đồng nợ tư nhân làm suy giảm mối quan hệ giao ước trái phiếu công nhận lỗ kịp thời Các nghiên cứu có số đóng góp Trước tiên, tơi mở rộng tài liệu cách giải thích hợp đồng cho chủ nghĩa thận trọng kế toán (Watts Zimmerman [1986]; Ball, Kothari, Robin [2000]; Watts [2003a, 2003b]; Ball Shivakumar [2005]; Ball, Robin, Sadka [2008]) Những nghiên cứu cho thị trường nợ ảnh hưởng đến tính thận trọng kế tốn, nhiên, chứng phần lớn giới hạn xuyên quốc gia kỳ thi Tôi thấy phạm vi quyền GAAP có điều kiện diện nợ cấu vốn công ty, thiết kế hợp đồng nợ có tác dụng gia tăng báo cáo ưu đãi Thứ hai, kết hỗ trợ bổ sung giao ước nợ công cơng nhận lỗ kịp thời Nói cách khác, hợp đồng điều chỉnh cho việc thiếu thận trọng kế toán việc điều chỉnh hợp đồng xác định trước số báo cáo (Leftwich [1983]), nhu cầu ghi nhận kịp thời khoản lỗ thu nhập loại bỏ (ví dụ, Schipper [2005], Guay Verrecchia [2006]) Ở đây, giao ước dự kiến khơng có hay chí kết hợp tiêu cực với cơng nhận lỗ kịp thời Tuy nhiên, kết tôi, đề nghị khác cần quan tâm đến tạo dựng tiêu chuẩn động thái gần đối kế tốn trung tính bất lợi cho trái chủ Thứ ba, tài liệu cho thấy thận trọng làm tăng hiệu hợp đồng trung gian việc sử dụng giao ước (Watts [2003], Ball Shivakumar [2005]; Ball, Robin, Sadka [2008]; Zhang [2008]) Tôi dẫn chứng liên kết công nhận lỗ kịp thời giao ước nợ công, mà khơng thiết lập trước Cuối cùng, phù hợp với vai trò kiểm sốt chéo nợ ngân hàng (Diamond [1984]; Datta, Iskandar-Datta, Pattel [1999]), cung cấp chứng cho thấy nhu cầu thông tin kế tốn khác với có nợ tư nhân Phần lại báo tổ chức sau: Phần II đánh giá tài liệu liên quan phát triển giả thuyết chính; Phần III vạch thiết kế nghiên cứu; Phần IV mô tả liệu; báo cáo phần V kết mối quan hệ giao ước công nhận lỗ kịp thời; Phần VI điều tra tác động nợ tư nhân; phần VII cung cấp thảo luận kết luận nghiên cứu Lý thuyết Trong phần này, tơi thảo luận vai trò giao ước bảo vệ người sở hữu trái phiếu mối quan hệ chúng với công nhận lỗ kịp thời Sau tơi vạch dự đốn theo kinh nghiệm nêu giả thuyết 2.1 VAI TRỊ CỦA KHOẢN NỢ Một cơng ty có tài khó khăn, người sở hữu trái hữu dễ bị thiệt hại quản lý cổ đông tăng (Bodie Taggert [1978]; Smith, Smithson, Wilford [1989]; Nash, Netter, Poulsen [2003]) Dư nợ (Myers [1977]), thay tài sản (Jensen Meckling [1976]), yêu cầu bồi thường pha loãng (Smith Warner [1979]) tiếng vấn đề quan tài gặp khó khăn trầm trọng thêm Giao Ước hạn chế khả đầu tư, trả cổ tức, đưa vào nợ bổ sung hạn chế hành động có khả nắm giữ trái phiếu tổn thương quản lý Tuy nhiên, giao ước trở nên ràng buộc cơng ty lành mạnh tài chính, qua kiềm chế khả nhà quản lý để đưa định tăng giá trị công ty Ngồi việc giới thiệu chi phí đáng kể mặc định kỹ thuật đàm phán lại (Beneish Press [1993, 1995]), hạn chế giao ước dẫn đến thất bại để từ bỏ tài sản không hiệu khơng có khả đầu tư vào dự án tốt Vì vậy, doanh nghiệp phải đánh đổi chi phí lợi ích việc sử dụng giao ước (Smith Warner [1976]; Begley [1994]; Nash, Netter, Poulsen [2003]) 2.2 VAI TRÒ CỦA GHI NHẬN LỖ KỊP THỜI SỬ DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN Việc ghi nhận lỗ kịp thời nâng cao hiệu hợp đồng nợ theo hai cách: (1) cách tạo điều kiện chuyển giao sớm quyền định để nắm giữ trái phiếu (2) cách tạo điều kiện cho vai trò trao đổi giao ước Tôi thảo luận vấn đề trên, Là thành phần chất lượng kế tốn, cơng nhận lỗ kịp thời (hoặc thận trọng có điều kiện) đóng vai trò hiệu nâng cao suất hợp đồng (Watts [2003a]; Ball Shivakumar [2005]) Việc công nhận sớm muộn tổn thất kinh tế lợi nhuận kế toán đặt hạn chế kịp thời hoạt động giá trị chiếm đoạt gặp khó khăn kinh tế Người nắm giữ trái phiếu có nhiều khả để ngăn chặn hành động quản lý hội giảm thiểu chi phí quan nợ kế tốn kết hợp thơng tin kinh tế tiêu cực cách kịp thời Mức độ giao ước, bao gồm người sử dụng giao ước tiêu cực, thường dựa thông tin liên quan trực tiếp đến lợi nhuận báo cáo kế toán, giá trị sổ sách tài sản, nợ phải trả, / vốn chủ sở hữu Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, cơng nhận lỗ kịp thời, chuyển nhượng quyền kiểm sốt định quan trọng, chìa khóa để nắm giữ trái phiếu trở nên quan trọng hợp đồng sử dụng giao ước Lưu ý, nhiên, giao ước không cần thiết phải có mối quan hệ mạnh mẽ đến kế tốn (mặc dù điều giải thích hấp dẫn) thường cho cơng nhận lỗ kịp thời cách làm giảm bớt vấn đề đại diện nói chung cách, ví dụ, buộc nhà quản lý ghi nhận khoản lỗ tương lai từ khoản đầu tư mang lại lợi nhuận trả trước (ball Shivakumar [2006]) Do đó, cơng nhận lỗ kịp thời bổ sung cho giao ước kỷ luật quản lý giảm thiểu hành động dẫn đến việc trưng thu giá trị trái chủ (ví dụ, đầu tư rủi ro thua lỗ) Các nghiên cứu thực nghiệm kiểm tra cho dù nguyên tắc thận trọng có lợi cho hợp đồng nợ Theo đó, kinh tế nợ cơng nguồn quan trọng biểu ghi nhận lỗ kịp thời cao (Ball, Kothari, Robin [2000]; Ball, Robin, Sadka [2008]) Ở cấp độ doanh nghiệp, nguyên tắc thận trọng làm giảm chi phí nợ (Ahmed et al [2002]; Zhang [2008]) độ bất đối xứng thông tin (Wittenberg-Moerman [2008]), tạo điều kiện chuyển giao sớm quyền kiểm soát (Zhang [2008]) Ghi nhận lỗ kịp thời nâng cao giá trị giao ước Levine Hughes [2005] chứng minh kết hợp giao ước báo cáo thận trọng chế hợp đồng tối ưu Trong mơ hình họ, cơng ty tìm kiếm tài trợ nợ ký hai hợp đồng khác nhau, hợp đồng bồi thường với người quản lý khế ước vay nợ với chủ nợ Hợp đồng bồi thường nhằm mục đích xếp ưu đãi quản lý Trong vắng mặt giao ước, công ty có nguy thấp mặc định chọn để thiết kế phương án bồi thường khuyến khích họ mức tối ưu để báo hiệu loại cho nhà đầu tư, tham gia vào định điều hành 2.3 PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐỂ GHI NHẬN LỖ KỊP THỜI HƠN? Trong lý thuyết ghi nhận ưu đãi quản lý để quản lý thu nhập quanh ngưỡng giao ước (Watts Zimmerman [1986]), chứng kết luận (xem Fields, Lys, Vincent [2001] cho thảo luận) DeAngelo, DeAngelo, Skinner [1994] cung cấp chứng gắng để miêu tả công ty họ gặp khó khăn, nhà quản lý lựa chọn kế tốn ghi nhận cơng ty cho rắc rối tài chính, cho thấy lực lượng đối kháng (như mối đe dọa kiện tụng) bù đắp ưu đãi quản lý quản lý thu nhập trở lên để nới lỏng giao ước Lưu ý trọng tâm thiệt hại kinh tế dự đốn (hoặc quan sát) thị trường phản ánh giá cổ phiếu, mà làm cho khó khăn nhà quản lý công ty để che giấu chúng Hợp đồng kế toán dựa vắng mặt, thị trường chủ yếu thờ với việc công nhận kịp thời thiệt hại kinh tế mà biết đến Ngược lại, bên ký kết hợp đồng khơng thờ mức độ kiểm sốt (trong tương lai) trực tiếp phụ thuộc vào tính kịp thời mà lỗ ghi báo cáo tài Tôi cho nhu cầu công nhận lỗ kịp thời đáp ứng nhiều kỳ chất mối quan hệ thị trường nợ áp lực kiểm toán tuân thủ nguyên tắc thận trọng với giao ước Các lựa chọn bao gồm kế toán kịp thời ghi giảm tài sản công ty, / khoản trích trước khác mà nhận cú sốc kinh tế bất lợi đến dòng tiền tương lai giai đoạn Đó việc kế tốn thể việc xử lý khơng đối xứng Trong cam kết đối xử khó khăn, khuyến khích kinh tế nơi làm việc nên kỷ luật quản lý đảm bảo công nhận lỗ kịp thời Yếu tố mà đảm bảo cơng ty tn thủ sách kế tốn bảo thủ danh tiếng Các báo cáo khơng kịp thời khoản lỗ có khả để làm hoen ố danh tiếng công ty thị trường tín dụng (danh tiếng người quản lý bị ảnh hưởng tiêu cực), phức tạp đáng kể tiếp cận thị trường nợ cơng tương lai (Diamond [1991]) Danh tiếng công cụ mạnh mẽ để nâng cao hiệu hợp đồng thị trường tín dụng (Fehr, Brown Zehnder [2009]), quản lý có động không đáp ứng yêu cầu công nhận lỗ kịp thời, đặc biệt công ty gần với vi phạm giao ước Yếu tố thứ hai thúc đẩy công nhận lỗ kịp thời nguy kiện tụng Kiểm toán viên phải đối mặt với nguy kiện tụng đáng kể phương pháp mặc định (Kothari et al [1988]; Lys andWatts [1994]; Watts [2006]) việc không tiết lộ tất tin tức xấu thích hợp biết đến để tăng trách nhiệm pháp lý công ty (Skinner [1997] ) Ngồi ra, kiểm tốn viên công ty vay thường yêu cầu để cung cấp báo cáo hàng năm tuân thủ xác nhận khơng có hành vi vi phạm giao ước diễn (Watts Zimmerman [1986]) Sự thất bại công ty để nhận thông tin kinh tế bất lợi làm tăng nguy kiện tụng trực tiếp cho thấy kiểm tốn viên để liều lĩnh tài liệu công việc trước mặc định khách hàng gia tăng nguy kiện tụng ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm toán tăng cấp ý kiến sửa đổi (Pratt Stice [1994]; Krishnan Krishnan [1997]) Do đó, phụ thuộc khế ước vay nợ thơng tin kế tốn khả làm tăng mức độ bảo thủ thông qua kiểm tốn viên 2.4 GIẢ THUYẾT CHÍNH Nếu ghi nhận lỗ kịp thời thực tạo điều kiện cho vai trò điều khoản giao ước việc giải mâu thuẫn người đại diện cơng ty, kết hợp tích cực công nhận lỗ kịp thời giao ước nợ dự kiến Ngoài ra, phạm vi giao ước điều chỉnh số liệu kế toán để đáp ứng nhu cầu sở hữu trái phiếu, khơng có (hoặc chí dấu hiệu tiêu cực) giao ước việc ghi nhận lỗ kịp thời Điều mang lại giả thuyết sau (ghi tài liệu thay thế): H1: ghi nhận lỗ kịp thời tăng lên với việc sử dụng giao ước nợ hợp đồng nợ công Quan hệ giao ước cơng nhận lỗ kịp thời câu hỏi mở: Cơng ty thận trọng tìm đáng giá để dựa vào giao ước làm công ty giới thiệu giao ước làm thay đổi mức độ mà họ nhận thiệt hại kinh tế? Trả lời câu hỏi khó khăn làm đòi hỏi phải sử dụng liệu khó tìm Như bước theo hướng này, sử dụng cơng ty kiểm sốt riêng họ kiểm tra thay đổi ghi nhận lỗ kịp thời sau vấn đề nợ Những lập luận trình bày trước gợi ý vào hợp đồng nợ dựa giao ước nên tăng thêm nhu cầu cơng nhận lỗ kịp thời Vì vậy, đưa giả thuyết: H2: Các công ty dựa giao ước nợ mở rộng hơn, thể gia tăng lớn việc ghi nhận lỗ kịp thời sau vấn đề nợ Thiết kế nghiên cứu (a) Công ty không hợp sáp nhập, chia tách (Công ty doanh nghiệp tồn hay khơng), bán, chuyển nhượng khác xử lý tất hay phần lớn tài sản nhiều giao dịch liên quan với công ty khác, Cá nhân tổ chức, trừ khi: (A) Các công ty hay tổ chức cá nhân thành lập tồn hình thức hợp nhất, sáp nhập (với Cơng ty khác), để bán, chuyển nhượng, cho thuê, xử lý theo cách khác, có Giá trị tài sản ròng hợp sau giao dịch lớn Giá trị tài sản ròng hợp Công ty trước giao dịch, (B) ngoại ngoại trừ số trường hợp hợp nhất, sáp nhập Công ty vào cá nhân mà khơng có khoản nợ lớn, hai (I) thời điểm giao dịch sau xem xét hiệu tài kèm theo giao dịch xảy thời điểm bắt đầu năm tài áp dụng, cơng ty hay tổ chức người thành lập tồn hình thức hợp nhất, sáp nhập (với Công ty khác), để bán, chuyển nhượng, cho thuê, định khác tuỳ theo phạm vi thực hiện, phép chịu $ 1,00 nợ bổ sung theo thử nghiệm khả tốn chi phí tài trợ cố đinh đặt phần 4.06 (a) (II) Tỉ Lệ khả tốn chi phí tài trợ cố đinh thời điểm giao dịch sau xem xét hiệu tài kèm theo giao dịch thực vào đầu năm áp dụng lớn trước có giao dịch PHỤ LỤC B Danh sách Giao Ước Hạn chế liên quan đến giao ước toán (DIV ) Hạn chế khoản tốn cho cổ đơng chủ thể khác; tốn giới hạn tỷ lệ phần trăm định thu nhập ròng số tỷ lệ khác (thanh toán cổ tức liên quan) Các hạn chế tự tổ chức phát hành để thực toán (trừ khoản toán cổ tức liên quan) cho cổ đông người khác (thanh toán bị hạn chế) Hạn chế tốn cổ tức cơng ty cho tỷ lệ phần trăm định thu nhập ròng số tỷ lệ khác (cổ tức toán liên quan) Hạn chế liên quan đến giao ước đầu tư (INV ) Hạn chế hợp sáp nhập tổ chức phát hành tổ chức khác (hợp nhất, sáp nhập) Hạn chế sách đầu tư tổ chức phát hành cố gắng để ngăn chặn đầu tư rủi ro (đầu tư) Hạn chế đầu tư công ty (đầu tư ngầm không hạn chế) Hạn chế khả tổ chức phát hành để bán tài sản hạn chế tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu từ việc bán tài sản (bán tài sản) Hạn chế việc sử dụng tiền thu từ việc bán tài sản công ty để giảm nợ (chuyển giao tài sản bán khơng hạn chế) Hạn chế hình thức số tài sản sử dụng giao dịch bán cho thuê lại tài sản việc sử dụng số tiền thu từ bán hàng (thuê lại tài sản bán hàng) Hạn chế công ty đem tài sản bán thuê lại làm đảm bảo cho chủ nợ (bán tài sản cho thuê lại) Hạn chế liên quan đến giao ước tài (FIN ) Các hạn chế số nợ cao cấp tổ chức phát hành phát hành tương lai (phát hành nợ cao cấp) Những hạn chế việc phát hành nợ sở đơn vị trực thuộc (phát hành nợ phái sinh) Hạn chế công ty phát hành nợ tài trợ bổ sung (nợ tài trợ) Hạn chế việc phát hành cổ phiếu phổ thông bổ sung ( phát hành cổ phiếu) Hạn chế từ chuyển nhượng, bán, xử lý cổ phiếu phổ thông riêng người phát hành cổ phiếu phổ thông công ty (chuyển nhượng/bán cổ phiếu) Hạn chế việc phát hành cổ phiếu phổ thông thêm vào công ty bị hạn chế (phát hành cổ phiếu) Hạn chế khả phát hành cổ phiếu ưu đãi công ty (việc phát hành cổ phiếu) Hạn chế phát hành trái phiếu có bảo đảm, trừ vấn đề làm rõ vấn đề sở đôi với .(cam kết giao ước tiêu cực) Yêu cầu trường hợp mặc định, người nắm giữ trái phiếu có quyền hợp pháp để bán tài sản chấp để đáp ứng nghĩa vụ chưa toán họ (thế chấp) 10 Hạn chế công ty từ việc mua chấp tài sản họ (quyền nắm giữ) Giao ước kế toán liên quan điểm chuẩn (ACC) Nếu giá trị tài sản tổ chức phát hành thấp mức tối thiểu, quy định trái phiếu định kích hoạt (giá trị ròng giảm) Hạn chế số lượng tuyệt đối dư nợ đồng USD tỷ lệ phần trăm tổng số vốn (khoản nợ) Hạn chế tổng số khoản nợ cơng ty (khoản nợ) Kiểm tra Đòn bẩy: hạn chế tổng số nợ tổ chức phát hành Đòn bẩy Cơng ty con: hạn chế tổng số nợ công ty Kiểm tra tài sản ròng: tổ chức phát hành phải trì tối thiểu quy định giá trị ròng (Duy trì giá trị thực) Thu thu nhập ròng kiểm tra: tổ chức phát hành phải đạt trì mức lợi nhuận định, thường liên quan đến việc phát hành thêm nợ (Phát hành kiểm tra thu nhập ròng) Khả tốn chi phí tài trợ cố định: tổ chức phát hành phải có tỷ lệ thu nhập đảm bảo cho chi phí cố định, đáp ứng mức quy định tối thiểu (Khả tốn chi phí tài trợ cố định) Khả tốn chi phí tài trợ cố định Công ty con: công ty phải có tỷ lệ thu nhập đảm bảo cho chi phí cố định, đáp ứng mức quy định tối thiểu (Khả toán chi phí tài trợ cố định) Giao Ước khác (OTHR) Một giao ước bảo vệ người sở hữu trái phiếu tạo kiện định vấn đề họ kiện định xảy khoản nợ khác công ty (mặc định) Một giao ước bảo vệ sở hữu trái phiếu, cho phép người nắm giữ đẩy nhanh khoản nợ họ khoản nợ khác tổ chức thúc đẩy kiện vỡ nợ (tăng tốc) Một giao ước theo có thay đổi kiểm sốt tổ chức phát hành, người năm giữ trái phiếu có quyền lựa chọn đẩy hậu trở lại cho tổ chức phát hành (kiểm soát thay đổi quy định) Một giao ước, theo suy giảm xếp hạng tín dụng tổ chức phát hành (hoặc vấn đề) gây nên trái chủ đặt điều khoản (gây suy giảm xếp hạng) Hạn chế giao dịch kinh doanh tổ chức phát hành với công ty (chi nhánh giao dịch) Hạn chế công ty thực bảo lãnh cho việc trả lãi và/ nghĩa vụ nợ quan trọng định (đảm bảo công ty con) Một giao ước mà cho thấy dù công ty bị hạn chế xem lại công ty không hạn chế (công ty xem lại) PHỤ LỤC C Định nghĩa biến điều chỉnh Dưới định nghĩa biến kiểm soát sử dụng phương trình (3) Biến điều khiển dựa liệu Compustat winsorized phần trăm thứ 99 để tối đa hóa số lượng quan sát để phân tích giai đoạn đầu tiên… Log(Assets) logarit Tổng tài sản công ty (data6) ROA lợi nhuận trước khoản bất thường (data18) chia cho tổng tài sản DivYield tỷ suất cổ tức tính cổ tức phổ thơng (data21) chia cho giá trị thị trường (data199 * data25) Leverage = Leverage tỷ lệ dài hạn nợ (data9) tổng tài sản (data6); BTM Hệ số giá ghi sổ giá thị trường đo giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu (data60) chia cho giá trị thị trường (data199 * data25) Loss biến giả cho thu nhập ròng âm CapInt cường độ vốn tính tỷ lệ tài sản, nhà máy, thiết bị (data8) với tổng tài sản log(Time) logarit xu hướng thời gian log(CrRating) logarit xếp hạng nợ Moody lấy từ FISD Đánh đo cách gán giá trị để xếp hạng nợ “Aaa”, giá trị từ đến xếp hạng xếp hạng nợ “Aa”, tiếp tục tương tự, với giá trị thấp gắn liền với nợ không xếp hạng log(Maturity) logarit số tháng trước kỳ hạn phát hành log(Amount) logarit số phát hành TÀI LIỆU THAM KHẢO AHMED, A.; B BILLINGS; R MORTON; AND M HARRIS “The Role of Accounting Conservatism in Mitigating BondholderShareholder Conflicts over Dividend Policy and in Reducing Debt Costs.” The Accounting Review 77 (2002): 867–90 AIKEN, L., AND S WEST Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions Thousand Oaks, CA: Sage Publications (1991) BALL, R.; S KOTHARI; AND A ROBIN “The Effect of International Institutional Factors on Properties of Accounting Earnings.” Journal of Accounting & Economics 29 (2000): 1–51 BALL, R.; A ROBIN; AND G SADKA “Is Financial Reporting Shaped by Equity Markets or by Debt Markets? An International Study of Timeliness and Conservatism.” Review of Accounting Studies 13 (2008): 168–205 BALL, R., AND L SHIVAKUMAR “Earnings Quality in UK Private Firms: Comparative Loss Recog- nition Timeliness.” Journal of Accounting & Economics 39 (2005): 83–128 BALL, R., AND L SHIVAKUMAR “The Role of Accruals in Asymmetrically Timely Gain and Loss Recognition.” Journal of Accounting Research 44 (2006): 207–42 BASU, S “The Conservatism Principle and Asymmetric Timeliness of Earnings.” Journal of Ac- counting & Economics 24 (1997): 3–37 BEATTY, A.; J WEBER; AND J YU “Conservatism and Debt.” Journal of Accounting & Economics 45 (2008): 154–74 BEGLEY, J “Restrictive Covenants Included in Public Debt Agreements: An Empirical Investi- gation.” Working paper, University of British Columbia, 1994 BENEISH, M., AND E PRESS “Cost of Technical Violation of Accounting-Based Debt Covenants.” The Accounting Review 68 (1993): 233–57 BERLIN, M., AND L MESTER “Debt Covenants and Renegotiation.” Journal of Financial Interme- diation (1992): 95– 133 BODIE, Z., AND R TAGGERT “Future Investment and the Value of the Call Provision on a Bond.” Journal of Finance 33 (1978): 1187–1200 BRADLEY, M., AND M ROBERTS “The Structure and Pricing of Corporate Debt Covenants.” Working paper, Duke University, 2004 DATTA, S.; M ISKANDAR-DATTA; AND A PATEL “Bank Monitoring and the Pricing of Corporate Public Debt.” Journal of Financial Economics 51 (1999): 435–49 DEANGELO, H.; L DEANGELO; AND D SKINNER “Accounting Choice in Troubled Companies.” Journal of Accounting & Economics 17 (1994): 113–43 DIAMOND, D “Financial Intermediation and Delegated Monitoring.” Review of Economic Studies 51 (1984): 393–414 DIAMOND, D “Monitoring and Reputation: The Choice between Bank Loans and Directly Placed Debt.” Journal of Political Economy 99 (1991): 689 DICHEV, I., AND D SKINNER “Large-Sample Evidence on the Debt Covenant Hypothesis.” Journal of Accounting Research 40 (2002): 1091–1123 DIETRICH, D.; K MULLER; AND E RIEDL “Asymmetric Timeliness Tests of Accounting Conser- vatism.” Review of Accounting Studies 12 (2007): 95–124 FAMA, E “What’s Different about Banks?” Journal of Monetary Economics 15 (1985): 29–39 FEHR, E.; M BROWN; AND C ZEHNDER “On Reputation: A Microfoundation of Contract Enforcement and Price Rigidity.” The Economic Journal 119 (2009): 333–53 FIELDS, T.; T LYS; AND L VINCENT “Empirical Research on Accounting Choice.” Journal of Accounting & Economics 31 (2001): 255–307 FRANKEL, R., AND L LITOV “Financial Accounting Characteristics and Debt Covenants.” Work- ing paper, Washington University in St Louis, 2007 GARLEANU, N., AND J ZWIEBEL “Design and Renegotiation of Debt Covenants.” Review of Finan- cial Studies 22 (2009): 749–81 GUAY, W., AND R VERRECCHIA “Discussion of an Economic Framework for Conservative Ac- counting and Bushman and Piortoski (2006).” Journal of Accounting & Economics 42 (2006): 149–65 HECKMAN, J “Sample Selection Bias as a Specification Error.” Econometrica 47 (1979): 153– 61 HOLTHAUSEN, R., AND R LEFTWICH “The Economic Consequences of Accounting Choice: Implications of Costly Contracting and Monitoring.” Journal of Accounting & Economics 39 (1983): 295–327 JENSEN, M., AND W MECKLING “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics (1976): 305–60 KAHAN, M., AND B TUCKMAN, “Private vs Public Lending: Evidence from Covenants,” Unpub- lished working paper, Anderson Graduate School of Management, UCLA, 1993 KHAN, M., AND R WATTS “Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism.” MIT Sloan School Research Paper No 4640, 2009 KOTHARI, S.; T LYS; C SMITH; AND R WATTS “Auditor Liability and Information Disclosure.” Journal of Accounting, Auditing, and Finance (1988): 307–39 KRISHNAN, J., AND J KRISHNAN “Litigation Risk and Auditor Resignations.” The Accounting Review 72 (1997): 539–60 LAFOND, R., AND S ROYCHOWDHURY “Managerial Ownership and Accounting Conservatism.” Journal of Accounting Research 46 (2008): 101–35 LEFTWICH, R “Accounting Information in Private Markets: Evidence from Private Lending Agreements.” The Accounting Review 58 (1983): 23–42 LEVINE, C., AND J HUGHES “Management Compensation and Earnings-Based Covenants as Signaling Devices in Credit Markets.” Journal of Corporate Finance 11 (2005): 832–50 LYS, T., AND R WATTS “Lawsuits against Auditors.” Journal of Accounting Research 32 (1994): 65–93 MALITZ, I “On Financial Contracting: The Determinants of Bond Covenants.” Financial Man- agement 15 (1986): 18–25 MOODY’s Moody’s Indenture Covenant Research and Assessment Framework, Special Com- ment 2006 MYERS, S “Determinants of Corporate Borrowing.” Journal of Financial Economics (1977): 147–75 NASH, R.; J NETTER; AND A POULSEN “Determinants of Contractual Relations between Share- holders and Bondholders; Investments Opportunities and Restrictive Covenants.” Journal of Corporate Finance (2003): 201–32 PEEK, E.; R CUIJPERS; AND W BUIJINK “Creditors’ and Shareholders’ Reporting Demands in Public versus Private Firms: Evidence from Europe.” Working paper, University of Maastricht, 2009 PRATT, J., AND J STICE “The Effects of Client Characteristics on Auditor Litigation Risk Judg- ments, Required Audit Evidence, and Recommended Audit Fees.” The Accounting Review 69 (1994): 639– 56 QIANG, X “The Effects of Contracting, Litigation, Regulation, and Tax Costs on Conditional and Unconditional Conservatism: CrossSectional Evidence at the Firm Level.” The Accounting Review 82(2007): 759–96 RAJAN, R., AND A WINTON “Covenants and Collateral as Incentives to Monitor.” The Journal of Finance (1995): 1113–46 RYAN, S “Identifying Conditional Conservatism.” European Accounting Review 15 (2006): 511–25 SCHIPPER, K “Fair Values in Financial Reporting,” http://fars.org/2005AAAFairValueK Schipper.pdf 2005 SKINNER, D “Earnings Disclosures and Stockholder Lawsuits.” Journal of Accounting and Eco- nomics 23 (1997): 249–82 SLOAN, R “Financial Accounting and Corporate Governance: A Discussion.” Journal of Account- ing & Economics 32 (2001): 335–47 SMITH, C.; C SMITHSON; AND D WILFORD “Managing Financial Risk.” Journal of Applied Corporate Finance (1989): 27– 48 SMITH, C., AND J WARNER “On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants.” Journal of Financial Economics (1979): 117–61 WATTS, R “Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications.” Accounting Horizons 17 (2003a): 207–21 WATTS, R “Conservatism in Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities.” Ac- counting Horizons 17 (2003b): 287–301 WATTS, R What Has the Invisible Hand Achieved, Information for Better Capital Markets Conference, London, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2006 WATTS, R., AND J ZIMMERMAN Positive Accounting Theory Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986 WITTENBERG-MOERMAN, R “The Role of Information Asymmetry and Financial Reporting Qual- ity in Debt Contracting: Evidence from the Secondary Loan Market.” Journal of Accounting & Economics 46 (2008): 240–60 ZHANG, J “The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders and Borrowers.” Journal of Accounting and Economics 45 (2008): 27–54 ... Restricts + β3 D (Rett < 0)Rett Restricts + ε t, (1) Et năm thu nhập t, P t-1 giá trị thị trường vốn chủ sở hữu vào cuối năm t - 1, Rett trở lại hàng năm, D(.) số chức lấy giá trị đối số ngược lại... năm t, đo thu nhập trước Các khoản mục bất thường (Compustat mục data18), P t-1 giá trị thị trường vốn chủ sở hữu năm t - (Compustat mục data199 * data25), Returns, Rett phức tạp năm tài sử dụng... liệu lấy từ Mergent Fixed Income Securities Database ) Để tất quan sát công ty qua năm nhau, giữ lại vấn đề nợ công ty năm Các mẫu bao gồm vấn đề nợ công nghiệp cho giai đoạn 198 0-2 006 BẢNG Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao ước nợ và Kế toán thận trọng, Giao ước nợ và Kế toán thận trọng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay