Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 2: Nhân đa thức với đa thức

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 15:16

... MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Kĩ năng: Có kĩ thực thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức qua tập... (3 phút) -Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức -Vận dụng vào giải tập 7b, 8, trang SGK; tập 10 , 11 , 12 , 13 trang 8, SGK -Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức -Tiết sau luyện tập (mang... CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ ghi tập 10 , 11 , 12 , 13 trang 8, SGK, phấn màu; máy tính bỏ túi; - HS: Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân đa thức với đa thức, máy tính bỏ túi; -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 2: Nhân đa thức với đa thức, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay