Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 15:02

Đại sốGiáo án PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I/ MỤC TIÊU : * Về kiến thức kỹ : - Kiến thức : HS hiểu phân tích đa thức thành nhân tử pp đặt nhân tử chung - Kỹ : Nắm vững phương pháp , biết phân tích đa thức thành nhân tử chung cách thành thạo * Thái độ : - Có thái độ nghiêm túc hăng hái xõy dựng học tập & nghiêm túc ý thức tích cực hoạt động nhóm II/ PHƯƠNG PHÁP : - Gợi mở kết hợp đàm thoại & vấn đáp III/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : GV : Bảng phụ, phấn màu , Thước thẳng , Soạn đầy đủ, phiếu HT ghi 42 sgk phụ ghi sẵn nội dung cỏc tập 28, 29 sgk HS : Ôn tập Hằng đẳng thức học, Máy tính bỏ túi & SGK, thước thẳng, Bảng phụ IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động : KIỂM TRA BÀI CŨ - GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lớp làm, HS thực hành bảng (HS1) : ? Tính 2x(x – 2) ; 5x(3x2 – x + 2) (HS2 ): ? Viết biểu thức sau thành bình phương tổng: x2  4x  (HS3 ): ? Viết biểu thức sau thành tích: x3  HS nhận xét bổ xung GV đánh giá cho điểm ĐVĐ vào Hoạt động : 1- VÍ DỤ ? Liên hệ lại phép nhân 2x(x–2) đầu HS làm theo yêu cầu VD1 (Sgktr 18) nêu nhận xét yêu cầu VD1 phần kt Ta có : 2x2 – 4x = 2x.x – 2x.2 = 2x(x – 2) cũ HS nhận xét (làm ngược lại …) Gv giới thiệu trình thực VD1 phân tích đa thức … HS trả lời(Định nghĩa SGK-18) ? Em hiểu phân tích đa thức HS thảo luận đọc VD2 (Sgktr18) thành nhân tử  Định nghĩa (Sgk) - Gọi HS lên bảng trình bày lại VD2 HS trình bày Ví dụ bảng: Có : 15x3 – 5x2 + 10x= 5x.3x2 – 5x.x + 5x.2 = 5x(3x2 – x + 2) ? Qua VD trên, để phân tích đa thức thành nhân tử p2 đặt nhân tử chung HS trả lời ta làm … Hoạt động : 2- ÁP DỤNG HS thực hành bảng ? HS thảo luận nhóm làm tập ?1 - Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày ?1 Phân tích đa thức sau thành nhân tử - Gv HS lớp nhận xét, sửa sai - Qua câu c/  Gv nêu ý a/… = x(x – 1) b/ …= 5x(x – 2y)(x – 3) - Gv giới thiệu ?2 c/ …= (x – y)(3 + 5x) ? Để tìm x ta làm  Ghi nhớ ý (SGK-18) - GV hướng dẫn chung lớp giải tập ?2 Tìm x cho 3x2 – 6x = HS: Biến đổi VT thành tích  x = x = Hoạt động : CỦNG CỐ- LUYỆN TẬP ? Nhắc lại kiến thức vừa học HS trả lời ghi nhớ - GV chốt lại toàn cho HS làm HS thực hành bảng tập 39 40, 42 (Sgk trang 16) HD 40: ? phần a ta tách xuất Bài 40: nhân tử chung a/ Tách 150.0,85 = 15.10.0,85 ? phần b , để tính giá trị bt trước b/ đổi dấu đặt nhân tử chung x -1 đưa tiên ta phải làm dạng tích thay gt x y vào bt HD 42: x x  1  y 1 x  x x  1  y x  1 ? Làm để c/m 55n1  55n chia hết =  x  1  x  y cho 54 Bài 42: 55n1  55n  55n.55  55n  55n � 54 Hoạt động : chia hết cho 54 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung; Xem lại ví dụ tập làm lớp - Làm tập : 21 đến 25 SBT tr - -Tiết 10 " Phân tích đa thức thành nhân tử pp dùng hđt" ... NHÀ - Nắm cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung; Xem lại ví dụ tập làm lớp - Làm tập : 21 đến 25 SBT tr - -Tiết 10 " Phân tích đa thức thành nhân tử pp dùng hđt"... trang 16 ) HD 40: ? phần a ta tách xuất Bài 40: nhân tử chung a/ Tách 15 0.0 ,85 = 15 .10 .0 ,85 ? phần b , để tính giá trị bt trước b/ đổi dấu đặt nhân tử chung x -1 đưa tiên ta phải làm dạng tích. .. …) Gv giới thiệu q trình thực VD1 phân tích đa thức … HS trả lời(Định nghĩa SGK- 18 ) ? Em hiểu phân tích đa thức HS thảo luận đọc VD2 (Sgktr 18 ) thành nhân tử  Định nghĩa (Sgk) - Gọi HS lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn