Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

3 82 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:59

Đại sốGiáo án PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I/ MỤC TIÊU : * Về kiến thức kỹ : - Kiến thức : HS hiểu cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng hđt - Kĩ : HS biết vận dụng đẳng thức học vào phân tích đa thức thành nhân tử * Thái độ : Có thái độ nghiêm túc , ý thức hăng hái học tập II/.PHƯƠNG PHÁP : - Gợi mở kết hợp đàm thoại & vấn đáp III/.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - GV : Bảng phụ , Soạn đầy đủ, phiếu HT ghi 42 sgk - HS : Ôn tập đẳng thức học, Máy tính bỏ túi & SGK, thước thẳng , Bảng phụ IV/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động : KIỂM TRA BÀI CŨ HOẠT ĐỘNG CỦA HS - GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lớp - GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lớp làm, HS thực hành bảng làm, HS thực hành bảng (HS1) : ? Viết hđt học (HS1) : ? Viết hđt học (HS2 ): ? Viết biểu thức sau dạng tích: (HS2 ): ? Viết biểu thức sau dạng tích: a/ x – 6x + a/ x2 – 6x + b/ x2 – b/ x2 – (HS3 ): ? Phân tích đa thức sau thành nhân (HS3 ): ? Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x  x  y   x  y tử: x  x  y   5x  y HS nêu nhận xét bổ xung GV đánh giá HS nêu nhận xét bổ xung GV đánh giá cho điểm vào luyện tập cho điểm vào luyện tập Hoạt động : 1- VÍ DỤ - HS đọc VD (Sgktr 19) _ GV giới thiệu VD : SGK tr 19 HS suy nghĩ nêu cách giải ? Nêu cách phân tích đa thức HS đứng chỗ trình bày lại VD ví dụ thành tích a/ x2 – 4x + = … = (x – 2)2 Gv ghi lại bảng b/ x2 – = … = (x - )(x + ) - Gv giới thiệu trình thực c/ – 8x3 = … = (1 – 2x)(1 + 2x + VD phân tích đa thức p2 dùng … 4x2) ? Qua VD để phân tích đa thức - HS lớp ghi vào p2 dùng đẳng thức ta làm ntn HS: … dùng đẳng thức đưa biểu thức thành dạng tích ? Áp dụng cho HS thảo luận làm ?1 , ?2 HS thảo luận làm ?1 , ?2 sau phút - Gọi HS lên bảng trình bày lời trình bày bảng ?1 a/x3 + 3x2 + 3x + = (x + 1)3 giải b/ = (x + y – 3x)(x + y + 3x) = (y – 2x)(y + 4x) ?2 =( 105 – 5)(105 + 5) = 100.110 = Hoạt động : - AP DỤNG : 11000 HS đọc toán, suy nghĩ trả lời - Gv giới thiệu tập áp dụng HS: c/m  2n  5  25 chia hết cho bảng HS: phân tích  2n    25 thành tích ? Nêu yêu cầu toán ? Muốn c/m  2n  5  25 chia hết cho xuất thưa số chia hết cho HS thực hành bảng ( SGK tr 20) ta cần làm ntn GV chốt lại kt vận dụng HS đọc toán, suy nghĩ trả lời Gv cho HS làm tập sau: HS: phân tích VT thành tích, áp dụng t/c Tìm x biết: a.b = it hai số a/ x  25  b/ x  x   0 ? Để tìm x đẳng thức ta HS thực hành bảng làm ntn GV chốt lại cách làm HS nêu dạng bt pp giải tương Hoạt động : ứng CỦNG CỐ ? Qua học hôm em làm + phân tích đa thức thành nhân tử dạng tập ? Phương pháp phương pháp dùng đẳng thức giải loại + V/ dụng tính nhanh, tìm x, c/m bt chia GV chốt lại toàn lưu ý sai hết lầm mà HS thường mắc phải HS thực hành bảng Cho HS làm tập 43, 44a- b, 46 (Sgk20 Hoạt động : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm cách phân tích đa thức thành nhân tử pp dùng đẳng thức - Làm BT 44 ( SGK tr 20) , 26 đến 30(SBT tr ) - HD BT 30a : - Tiết 11 “Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử” ... Nắm cách phân tích đa thức thành nhân tử pp dùng đẳng thức - Làm BT 44 ( SGK tr 20) , 26 đến 30(SBT tr ) - HD BT 30a : - Tiết 11 Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử ... – 8x3 = … = (1 – 2x) (1 + 2x + VD phân tích đa thức p2 dùng … 4x2) ? Qua VD để phân tích đa thức - HS lớp ghi vào p2 dùng đẳng thức ta làm ntn HS: … dùng đẳng thức đưa biểu thức thành dạng tích. .. giải tương Hoạt động : ứng CỦNG CỐ ? Qua học hôm em làm + phân tích đa thức thành nhân tử dạng tập ? Phương pháp phương pháp dùng đẳng thức giải loại + V/ dụng tính nhanh, tìm x, c/m bt chia GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn