Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

6 84 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:48

Đại sốGiáo án PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ A Mục tiêu : - Kiến thức : HS hiểu cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạnh tử - Kĩ : HS biết nhóm hạng tử cách thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử - Thái độ : Có thái độ nghiêm túc , ý thức hăng hái học tập & thảo luận nhóm B Chuẩn bị : - Giỏo viờn : Soạn đầy đủ, phấn màu - Học sinh : Ôn tập hđt học & Ôn phương pháp pt đa thức thành nhân tử C Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động : KIỂM TRA BÀI CŨ - GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lớp làm, HS thực hành bảng (HS1) : ? Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 - 10x + 25 (HS2 ): ? Phân tích đa thức sau thành nhân tử:( a+ b)3 + ( a- b)3 (HS3 ): ? Tìm y biết 4y2 + 4y +1 = HS nhận xét bổ xung GV đánh giá cho điểm ĐVĐ vào Hoạt động : 1- VÍ DỤ Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau HS thảo luận theo nhóm làm VD1, thành nhân tử: x2 - 3x +xy - 3y Ví dụ 2: : 2xy + 3z + 6y + xz VD2 HS: hai hạng tử x2 – 3x có nhân tử ? Các hạng tử đa thứcnhân chung, xy – 3y có nhân tử chung tử chung khơng? có xuất hđt HS: đặt nhân tử chung theo nhóm khơng ? Làm để phân tích đa thức HS đại diện nhóm thực hành thành nhân tử bảng: ? Ở ví dụ ta nhóm hạng tử có VD1: = (x2 – 3x) + (xy – 3y) nhân tử chung hợp lí = x(x – 3) + y(x – 3) = (x – 3)(x + - Gv gợi ý HS nhóm hạng tử y) thích hợp, từ áp dụng p2 học - Gv nhận xét , giới thiệu phân tích đa VD2: = (2xy + 6y) + (3z + xz) = 2y(x + 3) + z(x + 3) = (x + 3)(x + 2y) thức p2 nhóm hạng tử ? VD cách nhóm HS nêu cách nhóm khác khác Hoạt động : 2- ÁP DỤNG (7 phút) ? Để tính nhanh kết ?1 ta làm ntn HS thảo luận làm ?1 , ?2 Sau báo cáo Câu ?2 đưa lên bảng phụ kết bảng ? Có nhận xét cách làm ?1 Tính nhanh: bạn 15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100= = ? Muốn biết bạn làm hay 10000 sai ta cần làm ?2 bạn làm chưa phân ? Phân tích tiếp Thái Hà để tích triệt để( bạn Thái, bạn Hà) bạn An kết triệt để Hoạt động : phân tích triệt để CỦNG CỐ- LUYỆN TẬP ( 17 phút ) ? Nhắc lại kiến thức vừa học HS trả lời ghi nhớ - GV chốt lại toàn cho HS làm HS thực hành bảng 47, 48 tập 47, 48a,b (Sgk trang 22) ? phần 47a,b,c ta nhóm xuất nhân tử chung Hướng dẫn tương tự 48ab GV hướng dẫn chung Hoạt động : 2 Bài 48: a/ = ( x + 4x + 4) − y = b/ = 3( x2 + 2xy + y2 − z2 ) = 3( x2 + 2xy + y2 ) − z2  = HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( phút ) - Nắm phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, xem lại ví dụ tập làm lớp - Làm tập :48c, 49, 50 SGK tr 22 - 23, 31đến 33 SBT tr - HD 50a: phân tích vế trái thành tích áp dụng t/c a.b = a = b = -Tiết 12 " Luyện tập" LUYỆN TẬP  A Mục tiêu : - Kiến thức : HS củng cố lại cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung, dùng đẳng thức, nhóm hạng tử - Kĩ : Rèn luyện kĩ giải tập phân tích đa thức thành nhân tử HS giải thành thạo loại tập phân tích đa thức thành nhân tử - Thái độ : Có thái độ nghiêm túc , ý thức hăng hái học tập & thảo luận nhóm B Chuẩn bị : - Giỏo viờn : Soạn đầy đủ, phấn màu , đề kiểm tra 15 phút, bảng phụ ghi đề - Học sinh : Ôn tập phương pháp pt đa thức thành nhân tử, Máy tính bỏ túi C Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIỂM TRA 15 PHÚT Đề Câu 1: ( điểm) Hãy điền " Đ - đúng"; " S - sai" vào trống thích hợp? 1/ ( x − y) = ( y − x) / ( 2x − y) = ( y − 2x) 2 3 2 3/ x − 8y = ( x − 2y) ( x + xy + 4y ) Câu 3: ( điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a / 4x2 + 4x + Hoạt động : b/ 4y2 - c/ 3x2 – 3xy – 7x + 7y LUYỆN TẬP ( 25 phút ) Bài : Phân tích đa thức sau thành nt: HS suy nghĩ , nêu cách làm Hoạt động theo ( đề đưa lên bảng phụ.) nhóm: Nhóm 1-2 làm câu a, d, g a/ 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 Nhóm -4 làm câu b, c, e b/ 10x(x – y) – 8y(y – x) Nhóm 5-6 làm câu f, h c/ (a + b)3 – (a – b)3 Sau phút nhóm trình bày d/ 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 giải bảng HS lớp theo dõi nhận xét e/ -x3 + 9x2 – 27x + 27 a/ = 7xy(2x – 3y + 4xy) f/ 3x2 – 3xy – 5x + 5y b/ = 2(x – y)(5x + 4y) g/ x2 + 4x – y2 + c/ … = 2b(3a2 + b2) h/ x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2 e/ … = (3 – x)2 d/ = (2x + y)3 f/ = (3x – 5)(x – y) ? Dùng p2 đặt nhân tử chung, đẳng g/ = (x + – y)(x + + y) thức, nhóm hạng tử câu, phần h/ = (x – y – z + t)(x – y + z – t) - Gọi đại diện HS nhóm lầm lượt lên bảng trình bày lời giải Gv hướng dẫn HS cách làm Bài 2: Tìm x biết: a/ – 25x2 = HS suy nghĩ , nêu cách làm b/ x2 – x + =0 c/ x(x – 2) + x - = ? Để tìm x ta làm - Gv HS lớp nhận xét kết - Gv lưu ý cho HS cách trình bày HS: biến đổi đa thức thành tích, sau áp dụng A.B = A = … a/ ⇔ ( - 5x)( + 5x) = ⇔ x = ± b/ ⇔ (x - 1 ) =0 ⇔ x- =0 ⇒ x= 2 ? A2 = A c/ ⇔ (x – 2)(x + 1) = ⇒ x = 2; x = -1 Bài 49: SGK tr22 HS đọc đề , suy nghĩ cách làm ? Muốn tính nhanh kết biểu thức HS: Phân tích đa thức thành nhân tử ⇒ thay giá trị x ⇒ Kq số ta làm - Gọi HS lên bảng trình bày a/= (37,5.6,5 + 3,5.37,5) – (7,5.3,4 + 6,6.7,5) GV chốt lại cách làm = 37,5.10 – 7,5.10 = … = 300 Hoạt động : b/ (452 + 80.45) + (402 – 152) = = 7000 CỦNG CỐ ( phút ) ? Qua học hôm em làm HS nêu dạng bt pp giải tương ứng dạng tập ? Phương pháp giải loại GV chốt lại toàn lưu ý sai lầm mà HS thường mắc phải Hoạt động : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( phút ) - Nắm pp phân tích đa thức thành nhân tử - Làm 31 đến 33 SBT tr - HD BT 33a : Phân tích đa thức thành nhân tử thay gt x y vào tính - Tiết 13 “Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp” ... pp phân tích đa thức thành nhân tử - Làm 31 đến 33 SBT tr - HD BT 33a : Phân tích đa thức thành nhân tử thay gt x y vào tính - Tiết 13 Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương. .. = b = -Tiết 12 " Luyện tập" LUYỆN TẬP  A Mục tiêu : - Kiến thức : HS củng cố lại cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung, dùng đẳng thức, nhóm hạng tử - Kĩ : Rèn... luyện kĩ giải tập phân tích đa thức thành nhân tử HS giải thành thạo loại tập phân tích đa thức thành nhân tử - Thái độ : Có thái độ nghiêm túc , ý thức hăng hái học tập & thảo luận nhóm B Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn