Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

11 29 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:46

... thức phân tích đa thức thành THỨC THÀNH thành nhân tử , NHÂN TỬ BẰNG phương pháp nào? CÁCH PHỐI HỢP - Trong tiết học hôm nay, NHIỀU PHƯƠNG nghiên cứu cách PHÁP nhân tử học - Ghi tựa phối hợp phương. .. phương pháp để phân tích đa thức thành 1. Ví dụ : Ví dụ : Phân tích đa nhân tử Hoạt động : Tìm tòi kiến thức (15 ’) - Ghi bảng ví dụ 1, hỏi để gợi - Ghi vào tập ví dụ 1, suy ý: nghĩ cách làm thức. .. 10 0. 91 = 910 0 –4,5) b) Bạn Việt sử dụng = 10 0. 91 = 910 0 phương pháp : b) Bạn Việt sử dụng + Nhóm hạng tử phương pháp : + Dùng đẳng thức - Nhóm hạng tử + Đặt nhân tử chung - Dùng đẳng thức - Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay