Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:36

... = (15 x2y5:3xy2)+ (12 x3y2:3 -Qua tốn này, để chia đa xy2) +( 10 xy3:3xy2) Quy tắc: Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp cá hạng tử đa thức A chia hết cho đơn thức B), ta chia hạng thức cho đơn thức. .. với tử chia hết cho 3xy2 -Đọc yêu cầu ?1 -Chia hạng tử đa thức -Chẳng hạn: 15 x2y5 + 12 x3y2 – 10 xy3 cho 3xy2 15 x2y5 + 12 x3y2 – 10 xy3 -Cộng kết vừa tìm (15 x2y5 +12 x3y2– với 10 xy3):3xy2 = (15 x2y5:3xy2)+ (12 x3y2:3... phút) Phát biểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức Hướng dẫn học nhà: (3 phút) -Quy tắc chia đa thức cho đơn thức -Vận dụng giải tập 63, 65, 66 trang 29 SGK -Ôn tập kiến thức đa thức biến (lớp 7) -Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay