Áp dụng luật cạnh tranh: Bình luận từ vụ megastar bị khiếu nại

3 64 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:05

Áp dụng luật cạnh tranh: Bình luận từ việc Megastar bị khiếu nại Phạm Hồi Huấn - Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp 02-05-2011 Vụ việc Megastar tên tuổi hàng đầu hoạt động lĩnh vực giải trí thành phố Hồ Chí Minh Gần đây, theo thông tin đưa phương tiện truyền thông, sáu doanh nghiệp ngành điện ảnh nộp đơn đến Cục Quản lý cạnh tranh để khiếu nại Megastar với lý Megastar có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Cụ thể, sáu doanh nghiệp khiếu kiện Megastar với lý sau: Thứ nhất, theo phân tích doanh nghiệp đứng đơn, 90% phim nhựa chiếu rạp phim nước ngoài, doanh nghiệp nhập từ hãng sản xuất phim nước Với phim, hãng sản xuất phim nước ký hợp đồng với doanh nghiệp để doanh nghiệp nhập phân phối lại phim cho doanh nghiệp khác nước Các doanh nghiệp thống kê rằng, Megastar thường chiếm khoảng 50% số phim nhập năm Cụ thể, tổng phim nhập năm 2009 106 phim, riêng Megastar nhập 50 phim Bên khiếu nại cho rằng, doanh thu từ hoạt động phân phối phim nhựa nhập Megastar thời gian qua dao động từ 34% đến 75% tổng doanh thu thị trường phân phối phim nhựa nhập Việt Nam Thứ hai, bên khiếu nại cho rằng, Megastar vi phạm Luật Cạnh tranh có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Cụ thể việc Megastar áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng áp dụng sách định phí thuê phim tối thiểu người xem Hiểu nôm na, với phim mà Megastar phân phối cho doanh nghiệp khác chiếu, Megastar thu 25.000 đồng vé mà doanh nghiệp bán Bên khiếu nại cho rằng, cách thu Megastar (áp dụng từ đầu tháng 6/2009) khiến doanh nghiệp phải nâng giá vé để tránh lỗ kết khán giả bị thiệt hại giá vé tăng Thứ ba, ra, bên khiếu nại cho Megastar áp đặt điều kiện quan hệ bên Cụ thể, Megastar buộc doanh nghiệp phải thuê thêm phim khác kèm theo phim muốn thuê Ví dụ, muốn có phim Transformers (một phim thuộc dạng “bom tấn”, hút khách) Cơng ty Cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy) phải lấy kèm phim Ice Age (là phim hoạt hình) Bên khiếu nại nêu việc Megastar buộc doanh nghiệp phải chiếu phim Megastar phân phối phòng chiếu Megastar định Hành vi bị bên khiếu nại cho Megastar áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp Bình luận: Thị trường liên quan Một vấn đề quan trọng xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh xác định thị trường liên quan Theo đó, thị trường liên quan bao gồm thị trường sản phẩm liên quan thị trường địa lí liên quan Cụ thể: a)Thị trường sản phẩm liên quan Yếu tố xử lý vụ việc xác định thị trường sản phẩm liên quan Theo quy định Luật Cạnh tranh, thị trường sản phẩm liên quan thị trường hàng hố, dịch vụ thay cho đặc tính, mục đích sử dụng giá Vậy thị trường sản phẩm liên quan trường hợp gì? Đó thị trường chiếu phim rạp hay giới hạn việc nhập phân phối phim nước ngoài? Vấn đề bên khiếu kiện giá phân phối phim chiếu lại vấn đề có liên quan Về chất, khiếu kiện liên quan quan hệ phân phối Do đó, thị trường sản phẩm xác định thị trường phân phối phim nước để chiếu rạp Việt Nam b)Thị trường địa lý liên quan Thị trường địa lý liên quan khu vực địa lý cụ thể có hàng hố, dịch vụ thay cho với điều kiện cạnh tranh tương tự có khác biệt đáng kể với khu vực lân cận Như phân tích, thị trường sản phẩm thị trường phân phối phim chiếu lại Do đó, thị trường địa lý xác định phạm vi tồn quốc Vì việc phân phối Megastar áp dụng phạm vi tồn quốc Vị trí thống lĩnh thị trường Về ngun tắc, doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh doanh nghiệp có khả tác động lớn đến cạnh tranh thị trường Theo qui định Luật Cạnh tranh Việt Nam, có hai cách để xác định vị trí thống lĩnh doanh nghiệp Doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan, doanh nghiệp khơng có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan doanh nghiệp có khả gây hạn chế cạnh tranh cách đáng kể [1] Từ quy định này, xác định doanh nghiệp có thị phần từ 30% thị trường liên quan doanh nghiệp đương nhiên có vị trí thống lĩnh mà không cần phải xem xét đến khả cạnh tranh doanh nghiệp Luật cạnh tranh xác định: Thị phần doanh nghiệp loại hàng hoá, dịch vụ định tỷ lệ phần trăm doanh thu bán doanh nghiệp với tổng doanh thu tất doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá, dịch vụ thị trường liên quan tỷ lệ phần trăm doanh số mua vào doanh nghiệp với tổng doanh số mua vào tất doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hố, dịch vụ thị trường liên quan theo tháng, quý, năm[2] Con số 30% 30% tổng số mua vào 30% tổng số bán Lập luận bên khiếu nại Megastar khẳng định, Megastar doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường xuất phát từ chỗ 90% phim nhựa chiếu rạp phim nước ngoài, doanh nghiệp nhập từ hãng sản xuất phim nước Với phim, hãng sản xuất phim nước ký hợp đồng với doanh nghiệp để doanh nghiệp nhập phân phối lại phim cho doanh nghiệp khác nước Các doanh nghiệp thống kê Megastar thường chiếm khoảng 50% số phim nhập Cụ thể, tổng phim nhập năm 2009 106 phim, đó, riêng Megastar nhập tới 50 phim Tuy nhiên, để khẳng định Megastar doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường quan tiến hành tố tụng cạnh tranh phải xác định doanh số mua vào Megastar chiếm từ 30% trở lên tổng doanh số mà tất nhà nhập phim Việt Nam bỏ để nhập phim Còn vào số lượng phim nhập Megastar chưa đủ sở để kết luận Megastar chiếm vị trí thống lĩnh hay chưa Câu trả lời phải chờ kết luận từ phía quan quản lý cạnh tranh Do vậy, phân tích tiếp sau có ý nghĩa xác định Megastar doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Việt Nam lĩnh vực phân phối phim chiếu lại Việt nam Hành vi áp đặt giá bán bất hợp lí Mỗi phim mà Megastar phân phối cho doanh nghiệp khác chiếu, Megastar thu 25.000 đồng vé mà doanh nghiệp bán Vậy hành vi hành vi kinh doanh bình thường hành vi “áp đặt giá bán bất hợp lí” vi phạm Luật Cạnh tranh sáu công ty khiếu nại? Theo Nghị định 116/2005/NĐ-CP Chính phủ (NĐ 116) hướng dẫn thi hành số điều Luật Cạnh tranh hành vi áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ coi bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng cầu hàng hố, dịch vụ khơng tăng đột biến tới mức vượt công suất thiết kế lực sản xuất doanh nghiệp thỏa mãn hai điều kiện sau đây: a) Giá bán lẻ trung bình thị trường liên quan thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp đặt tăng lần vượt 5%; tăng nhiều lần với tổng mức tăng vượt 5% so với giá bán trước khoảng thời gian tối thiểu đó; b) Khơng có biến động bất thường làm tăng giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ vượt 5% thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp trước bắt đầu tăng giá.[3] Ranh giới để phân định hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh hành vi kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận hợp pháp doanh nghiệp trường hợp mong manh Điều xuất phát từ đặc thù việc kinh doanh lĩnh vực phim ảnh Về chất, người xem phim có nhu cầu xem phim vừa phát hành (đặc biệt phim ăn khách, gọi phim “bom tấn”) Theo quy luật cung cầu, trường hợp giá phim cao Và có nhiều cách để tính giá nhập phân phối lại cho công ty khác chiếu Theo hướng dẫn NĐ 116, áp đặt giá bán bất hợp lý hay khơng thường nhìn tiến trình Theo đó, nhu cầu khơng tăng đột biến mà giá bán doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường áp đặt tăng 5% theo cách hướng dẫn Khoản Điều 27 Nghị định 116 có sở để kết luận hành vi áp đặt giá bất hợp lý Một điều quan trọng thời gian khảo sát kéo dài 60 ngày Trong đó, phim nhập thường khởi chiếu Ít phim chiếu liên tục thời gian dài Do vậy, cách tất yếu, muốn thu hồi khoản tiền bỏ cộng với lợi nhuận, nhà phân phối phải tính tốn để đạt mục tiêu khoản thời gian ngắn Về ngun tắc, luật khơng cấm việc tính phí vé bán Do đó, góc độ luật học việc tính 25.000 đồng vé bán chuyện bình thường Với vừa phân tích, khó có sở để khẳng định Megastar có hành vi áp đặt giá giá bán bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng Áp đặt điều kiện giao kết hợp đồng Hành vi áp đặt điều kiện giao kết hợp đồng hiểu hành bắt buộc đối tác phải chấp thuận điều kiện doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh đưa hợp đồng hai bên giao kết Theo khiếu kiện bên Megastar có hành vi buộc doanh nghiệp phải thuê thêm phim khác kèm theo phim muốn th Ví dụ, muốn có phim Transformers (một phim thuộc dạng “bom tấn”, hút khách) Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân (Galaxy) phải lấy kèm phim Ice Age (là phim hoạt hình) Nếu việc thuê kèm phim khác trở thành điều kiện bắt buộc giao kết hợp đồng, có nghĩa bên khởi kiện muốn thuê phim Transformers mà không thuê thêm phim Ice Age bị từ chối cho th hành vi khơng phải hành vi áp đặt điều kiện giao kết hợp đồng mà thực chất hành vi buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng Kết luận Đã năm kể từ luật cạnh tranh đời Nhưng thực tế, số vụ việc mà cục quản lí cạnh tranh hội đồng cạnh tranh xử lí ỏi (bao gồm hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi hạn chế cạnh tranh) Điều khơng có nghĩa hành vi vi phạm luật cạnh tranh (đặc biệt hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường) khơng xảy mà tâm lí e ngại bên có liên quan việc cầu viện đến “vòng cương toả” luật cạnh tranh Kết luận cuối phải chờ kết luận từ phía Hội đồng xử lí vụ việc trước mắt với hành vi khiếu kiện động thái cho thấy doanh nghiệp dường bắt đầu quan tâm đến luật cạnh tranh trình hoạt động ... đồng Kết luận Đã năm kể từ luật cạnh tranh đời Nhưng thực tế, số vụ việc mà cục quản lí cạnh tranh hội đồng cạnh tranh xử lí ỏi (bao gồm hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi hạn chế cạnh tranh)... lí” vi phạm Luật Cạnh tranh sáu công ty khiếu nại? Theo Nghị định 116/2005/NĐ-CP Chính phủ (NĐ 116) hướng dẫn thi hành số điều Luật Cạnh tranh hành vi áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ coi bất... số bán Lập luận bên khiếu nại Megastar khẳng định, Megastar doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường xuất phát từ chỗ 90% phim nhựa chiếu rạp phim nước ngoài, doanh nghiệp nhập từ hãng sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng luật cạnh tranh: Bình luận từ vụ megastar bị khiếu nại, Áp dụng luật cạnh tranh: Bình luận từ vụ megastar bị khiếu nại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay