Từ mượn NGỮ VĂN 6

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:02

Củng cố hóa, khái quát hóa kiến thức cơ bản về phân môn Ngữ văn 6. Từ đó giúp các em biết định hướng học tập ở lớp 7 và đạt chuẩn kiến thức cơ bản về phân môn. - Luyện làm các bài tập. IB, NỘI DUNG CỤ THỂ. A, PHẦN VĂN: I, Các thể loại truyện đã được học ở lớp 6: 1, Truyện dân gian: ... ... song song hai lớp từ: từ TV từ mượn ? Em phân biệt hai lớp từ này? ? TV mượn từ ngôn ngữ nào? Ta mượn từ ngôn ngữ nhiều nhất? Vì sao? - Chiếu bảng phụ: ? Các từ sau có phải từ mượn khơng? cát –... Các từ nêu ta thường gặp đâu? Từ có nguồn gốc từ đâu? ? Em tìm thêm số từ ta hay mượn tiếng Hán? - Yc hs làm tập => Ta mượn từ ngơn ngữ nào?  Như TV có vay mượn từ Theo em ta phải mượn từ? Có... hiểu - Đặt câu II/ Nguyên tắc mượn từ 1,Bài tập 2,Nhận xét Vai trò từ mượn :Mượn từ làm giàu ngôn ngữ dân tộc - Tiếp nhận - Nguyên tắc mượn từ: Không - Kq bài, trả mượn từ cách tuỳ tiện lời - Nghe,
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ mượn NGỮ VĂN 6, Từ mượn NGỮ VĂN 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay