Từ mượn NGỮ VĂN 6

4 73 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:02

Củng cố hóa, khái quát hóa kiến thức cơ bản về phân môn Ngữ văn 6. Từ đó giúp các em biết định hướng học tập ở lớp 7 và đạt chuẩn kiến thức cơ bản về phân môn. - Luyện làm các bài tập. IB, NỘI DUNG CỤ THỂ. A, PHẦN VĂN: I, Các thể loại truyện đã được học ở lớp 6: 1, Truyện dân gian: ... Từ mượn I/ Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức: - HS nắm được: Khái niệm từ mượn, nguồn gốc từ mượn, nguyên tắc mượn từ, vai trò từ mượn Kĩ năng: - Nhận biết từ mượn văn bản; Xác định nguồn gốc từ mượn; Viết từ mượn; Sử dụng từ điển, từ mượn Thái độ: - Giáo dục ý thức giữ gìn sáng Tiếng Việt, sử dụng từ mượn phù hợp hồn cảnh giao tiếp khơng lạm dụng II/ Chuẩn bị - GV: SGV, Ngữ văn nâng cao, máy chiếu - HS: Chuẩn bị III/ Tiến trình hoạt động Kiểm tra cũ ? Phân biệt khác từ tiếng.Thế từ đơn? lấy ví dụ ? Hãy xác định tiếng từ câu sau: Cuối /nàng /gọi /chồng /lên/ /than thở Chỉ đâu từ đơn, đâu từ ghép, từ láy? Bài * Giới thiệu bài: Chiếu bảng phụ - Em nêu nhận xét nghĩa hai nhóm từ sau: + phu nhân – vợ + nhi đồng – trẻ + huynh đệ – anh em + phụ nữ - đàn bà - Cách viết khác nhau, nghĩa giống nhau.=> Hai từ song song tồn vốn từ Tiếng Việt Vậy có tượng đó, nội dung mà tìm hiểu tiết học * Giảng HĐ GV HĐ HS Nội dung kiến thức I/ Từ Việt từ mượn - Nêu y/c bt - Theo dõi sgk 1, Bài tập ? Em giải thích nghĩa - Gthích, lớp 2, Nhận xét từ trượng tráng sĩ nxét, bổ sung + Trượng: đơn vị đo độ dài bắng - Nhận xét, giải thích - Nghe, hiểu 10 thước TQ: Rất cao tráng: khoẻ mạnh, to lớn, + Tráng sĩ: người có sức lực, có cường tráng sĩ: người tri chí khí mạnh mẽ, hay làm việc thức nghĩa ? Các từ nêu ta thường gặp đâu? Từ có nguồn gốc từ đâu? ? Em tìm thêm số từ ta hay mượn tiếng Hán? - Yc hs làm tập => Ta mượn từ ngơn ngữ nào?  Như TV có vay mượn từ Theo em ta phải mượn từ? Có phải ngơn ngữ ta nghèo nàn không? - Như vậy, TV tồn song song hai lớp từ: từ TV từ mượn ? Em phân biệt hai lớp từ này? ? TV mượn từ ngôn ngữ nào? Ta mượn từ ngôn ngữ nhiều nhất? Vì sao? - Chiếu bảng phụ: ? Các từ sau có phải từ mượn khơng? cát – tút; pi-a-nơ; xi-rơ; địa cầu; mì  Em thấy cách viết từ có khác ? Tại lại có khác ?  Em rút cách viết từ mượn ? + Từ mượn Việt hoá +Từ mượn chưa Việt hoá Rút nd ghi nhớ - Trả lời, lớp  Mượn tiếng Hán bổ sung - Tìm, trả lời: Trẫm, mẫu hậu, nương tử + ti vi, xà phòng, phanh, mít - TD làm bt tinh, gac – ba - ga, ga, bơm, xô sgk viết, in-tơ-nét, ra-đi-ô - Kq bt, trả lời  Mượn ngôn ngữ Ấn Âu (Anh, Pháp, Nga, )  Vay mượn để biểu thị - SN, trao đổi, vật, tượng, đặc điểm mà trả lời TV chưa có từ thật thích hợp để biểu thị - Trao đổi bàn, trả lời - Kq bài, trả lời - Nghe, hiểu - Quan sát - Phát hiện, trả lời - Trao đổi bàn, - Cách viết từ mượn : trả lời + Các từ mượn Việt hố cao viết từ Việt + Các từ mượn chưa Việt - Nghe, hiểu hố hồn tồn, dùng dấu gạch - Trả lời Lớp nối để nối tiếng với nxét, bổ sung (ra-đi-ô, in-tơ-nét ) - Đọc ghi nhớ - Gọi hs đọc ghi nhớ - Chiếu tập: Thi trả lời nhanh Các từ sau: + sơn hà, giang sơn + phôn, mit tinh, mét + Gácbaga, gácđờbu mượn nước nào? Em giải thích nghĩa từ ? Em tìm đọc cho bạn nghe số từ mượn mà em biết? ? Theo em việc mượn từ có tác dụng gì? - Nxét, giảng, lấy ví dụ ? Em đặt câu với từ sau Phu nhân/ vợ; nhi đồng/ trẻ => Em rút học việc sử dụng từ mượn? - Kể chuyện BH đến thăm NMCK Gia Lâm -Yc hs đọc đoạn văn SGK + Em hiểu ý kiến Bác Hồ ntn? ý kiến Bác có trùng với nhận xét không? Rút ghi nhớ Gọi hs đọc - Thi làm bt * Ghi nhớ ( sgk-13) nhanh Lớp nxét, bổ sung - Nghe, nhớ - Sôi trả lời - SN, trả lời - Nghe, hiểu - Đặt câu II/ Nguyên tắc mượn từ 1,Bài tập 2,Nhận xét Vai trò từ mượn :Mượn từ làm giàu ngôn ngữ dân tộc - Tiếp nhận - Nguyên tắc mượn từ: Không - Kq bài, trả mượn từ cách tuỳ tiện lời - Nghe, hiểu vai trò TV - TD sgk, đọc - SN, trả lời *Ghi nhớ ( SGK- 14) III/Luyên tập Bài 1: Các từ mượn: - Nêu y/c BT1 HD, gợi - Đọc ghi nhớ a, sính lễ, vô cùng, ngạc nhiên, ý tự nhiên - Nghe, theo b, gia nhân -Yc học sinh đứng chỗ dõi sgk Mượn tiếng Hán làm tập - Làm c, Mai-cơn Giắc-xơn, in-tơ-nét, chỗ pốp  Mượn tiếng Anh - Nxét, chữa bt Bài a, Khán: xem, giả: người Thính; nghe, giả: người Độc: đọc, giả: người b,Yếu: quan trọng, điểm: chỗ Yếu: Quan trọng, lược: tóm tắt Yếu: quan trọng, Nhân: người Bài Viết tả - Tiếp nhận Thảo luận -Yc hs thảo luận nhóm nhóm Đại diện trả lời -Nhận xét đánh giá Lớp nxét, bsung Nghe – viết - Đọc cho hs viết tả Tráo bài, sửa -Nhận xét, sửa lỗi cho hs lỗi, nxét Củng cố ? Lí quan trọng việc mượn từ Tiếng Việt gì? A, Nhằm làm phong phú vốn từ Tiếng Việt B, Do nước ta bị nước ngồi hộ C, Do vốn từ ta nghèo nàn chưa có từ để biểu thị khái niệm ? Khi mượn từ ta phải tuân thủ nguyên tắc nào? Việc dùng từ mượn phải phù hợp với h/c gtiếp phù hợp với kiểu VB Dặn dò - Xem lại học, làm BT4 – HD làm bt - Đọc trước bài: Tìm hiểu chung văn Tự @ * @ ... song song hai lớp từ: từ TV từ mượn ? Em phân biệt hai lớp từ này? ? TV mượn từ ngôn ngữ nào? Ta mượn từ ngôn ngữ nhiều nhất? Vì sao? - Chiếu bảng phụ: ? Các từ sau có phải từ mượn khơng? cát –... Các từ nêu ta thường gặp đâu? Từ có nguồn gốc từ đâu? ? Em tìm thêm số từ ta hay mượn tiếng Hán? - Yc hs làm tập => Ta mượn từ ngơn ngữ nào?  Như TV có vay mượn từ Theo em ta phải mượn từ? Có... hiểu - Đặt câu II/ Nguyên tắc mượn từ 1,Bài tập 2,Nhận xét Vai trò từ mượn :Mượn từ làm giàu ngôn ngữ dân tộc - Tiếp nhận - Nguyên tắc mượn từ: Không - Kq bài, trả mượn từ cách tuỳ tiện lời - Nghe,
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ mượn NGỮ VĂN 6, Từ mượn NGỮ VĂN 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay