So sánh sự khác biệt giữa triết học phương Đông và triết học phương Tây

22 55 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:01

... ràng, triết học coi khoa học độc lập Với triết học Trung Hoa, khổng Tử thể tư tưởng triết học người, xã hội thông qua số sách, học trị quốc Ở Ấn Độ, triết học mang đậm máu sắc tôn giáo, triết học. .. biệt rõ rang Triết học phương hệ thống triết học tuý, từ đời chứa đựng khoa học khác Xen lẫn học thuyết Hy Lạp cổ đại định luật tốn học, vệt lí, hay thiên văn học Với nhà triết học điển Talet,... nghiên cứu, đánh giá học thuyết triết học triết học cổ đại nói riêng lịch sử triết học nói chung, đồng thời, góp phần hình thành phát triển phương thức tư khoa học Việc khác triết học phương Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh sự khác biệt giữa triết học phương Đông và triết học phương Tây, So sánh sự khác biệt giữa triết học phương Đông và triết học phương Tây, VỀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY, GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay