So sánh sự khác biệt giữa triết học phương Đông và triết học phương Tây

22 129 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:01

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Triết học hệ thống tri thức lí luận chung người giới thân người vị trí người giới Triết học có vai trò to lớn xã hội Trước hết, triết học đặt giải vấn đề giới quan, tồn quan điểm, quan niệm người giới xung quanh, thân người, sống vị trí người giới Bên cạnh đó, triết học có chức phương pháp luận, hệ thống quan diểm, nguyên tắc đạo người, tìm tòi xây dựng, lựa chọn vận dụng phương pháp nhận thức thực tiễn Sau cùng, triết học khơng có vai trò to lớn khoa học mà việc rèn luyện lực tư người Như Ăng-ghen nói: “Một dân tộc muốn đứng đỉnh cao khoa học khơng thể khơng có tư lí luận”, để hồn thiện lực tư lí luận khơng có cách khác nghiêm cứu toàn triết học thời trước Bước lịch sử triết học giới triết học cổ đại Những học thuyết triết học lịch sử xuất vào kỉ thứ XIII – VI trước công nguyên Ở phương Đông thể rõ nét Ấn Độ, Trung Quốc Ở phương Tây, thể rõ nét Hy Lạp La Mã cổ đại Nghiên cứu so sánh khác triết học phương Đông triết học phương Tây thời cổ đại cho ta nhìn khái qt biện chứng đóng góp có giá trị tri thức nhân loại buổi đầu hình thành ý thức xã hội Đồng thời giúp ta thâu tóm tri thức, trí tuệ thời đại lịch sử kết tinh triết học Thông qua khác triết học phương Đông triết học phương Tây thời cổ đại cho ta nhìn tồn diện, đắn ý nghĩa, ảnh hưởng, nắm sợi dây liên hệ khứ Bên cạnh đó, giúp tránh tư tưởng đề cao triết học phương Đông, hạ thấp triết học phương Tây thời cổ đại ngược lại Xuất phát từ lí nêu nên em chọn đề tài: “So sánh khác biệt triết học phương Đông triết học phương Tây” làm đề tài cho tiểu luận Mục đích nghiên cứu: - Làm rõ đặc điểm hai nến triết học phương Đông phương Tây, từ thấy nét đặc sắc riêng triết học, chúng bổ sung cho đóng góp vào phát triển lịch sử nhân loại - So sánh khác hai triết học, từ có nhìn khái quát biện chứng đóng góp có giá trị tri thức nhân loại buổi đầu hình thành ý thức xã hội, giúp chống tư tưởng đề cao triết học này, hạ thấp triết học Đối tượng nghiên cứu: Đặc điểm triết học phương Đông triết học phương Tây thời cổ đại CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG TÂY Thời xa xưa, người muốn khám phá giới thân Khi khoa học chưa phát triển trí tuệ người hạn chế, cơng cụ để nhận thức giới họ lúc đầu huyền thoại thần thoại, tức giải tích tượng tự nhiên yếu tố thần thoại Nhưng từ xã hội chiếm hữu nô lệ đời thay xã hội nguyên thủy, giải thích giới huyền thoại, thần thoại khơng đáp ứng nhu cầu hiểu biết ngày cao người Một cơng cụ nhận thức lồi người xuất hiện, triết học Triết học đời vào khoảng kỉ VIII – VI trước Công nguyên gắn liền với đời văn minh cổ đại Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp Đó kết tách biệt lao động trí óc lao động chân tay, với phát triển trình độ cao (trình độ hệ thống hoá, khái quát hoá, trừu tượng hoá) tư nhân loại Có nhiều quan niệm khác triết học “Triết” theo nghĩa chữ Hán trí - hiểu biết người, truy tìm chất đối tượng trình nhận thức giới “Triết” theo nghĩa tiếng Ấn Độ “Darshna”, suy ngẫm đường đến chân lí, hiểu biết nói chung “Triết học” theo tiếng Hy Lạp “Philosophya” - ham mê hiểu biết cộng với thông thái Như vậy, dù Trung Quốc, Ấn Độ hay Hy Lạp, dù phương Đông hay phương Tây, triết học thời cổ đại có nghĩa hiểu biết chung, nhận thức chung người giới Do nghiên cứu qui luật chung giới nên triết học với tư cách khoa học đề cập tới nhiều vấn đề Trong vấn đề ấy, lên vấn đề mối quan hệ tư tồn Vấn đề triết học có hai mặt Mặt thứ trả lời câu hỏi tư với tồn tại, ý thức với vật chất, tinh thần tự nhiên có trước có sau; có vai trò định nào? Mặt thứ hai trả lời câu hỏi người có khả nhận thức giới hay khơng? Trong lịch sử triết học, có nhiều quan điểm khác nhau, trí đối lập giải vấn đề triết học Đây tiêu chuẩn để phân biệt lập trường tư tưởng nhà triết học, hình thành nên trường phái triết học khác Đi sâu giải vấn đề triết học, nhà triết học phương Đơng phương Tây có nhiều quan điểm khơng giống Điều phần tạo nên khác biệt triết học phương Đơng phương Tây nói chung thời cổ đại nói riêng Dù lịch sử triết học trình hình thành, biến đổi, tác động ảnh hưởng lẫn trào lưu, tư tưởng triết học có tính quy luật Sự hình thành phát triển triết học có đặc điểm chung sau: - Thứ nhất, tư tưởng triết học hình thái ý thức xã hội hình thành phát triển sở kinh tế - xã hội giai đoạn lịch sử xã hội định phản ánh tồn xã hội chịu quy định tồn xã hội Như vậy, phát triển lịch sử triết học gắn liền với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, gắn với biến đổi, thay chế độ xã hội… Điều hình thành nên tính giai cấp triết học Từ đó, tạo nên khác trào lưu, tư tưởng triết học, triết học phương Đông phương Tây - Thứ hai, lịch sử triết học trình thống đấu tranh hai trường phái triết học vật tâm, hai phương pháp biện chứng siêu - hình Thứ ba, lịch sử triết học ln gắn bó chặt chẽ tách rời với thành tựu khoa học tự nhiên khoa học xã hội với thành tựu khoa học tự nhiên khoa học xã hội thâm nhập tác động, ảnh hưởng lẫn trào lưu, tư tưởng triết học tác động hình thái ý thức xã hội khác như: Tơn giáo, trị, nghệ thuật, văn hoá,… Thứ tư, chiến tranh tác nhân quan trọng ảnh hưởng đến biến đổi tư tưởng triết học * Tóm lại: Triết học khoa học bao gồm hệ thống tri thức lí luận chung giới người vị trí, vai trò người giới Triết học hình thái ý thức xã hội, phản ánh tồn xã hội chịu qui định tồn xã hội Đồng thời, triết học yếu tố kiến trúc thượng tầng, phản ánh sở hạ tầng, chịu qui định sở hạ tầng Đây nét chung triết học thời đại triết học phương Đông triết học phương Tây cổ đại Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hoá, bối cảnh lịch sử, khác nên triết học phương Đơng phương Tây cổ đại có nét đặc thù, riêng biệt, tạo nên thiên hướng riêng Dựa vào phần khái quát chung làm sở tảng, khác triết học phương Đông triết học phương Tây thời cổ đại phân tích cụ thể mục CHƯƠNG II NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 2.1 Mối quan hệ người vũ trụ Nếu triết học phương Tây cổ đại tách người khỏi vũ trụ, coi người chủ thể giới quan khách thể mà người cần nghiên cứu, chinh phục triết học phương Đơng thời cổ đại lại nhấn mạnh mặt thống mối quan hệ người vũ trụ Chúng ta lí giải cho khác biệt người phương Đơng sống gần gũi, gắn bó với thiên nhiên, thiên nhiên ưu đãi, nguồn sống nông nghiệp dồi dào, hoà quyện người với thiên nhiên với vụ trụ Chính điều khái quát thành tư tưởng “thiên nhân hợp nhất”, người xem “tiểu vũ trụ” Hơn văn minh phương Đông chủ yếu hình thành lưu vực sơng Nền văn minh Ấn Độ hình thành lưu vực sông Ấn sông Hằng, văn minh Trung Hoa xây dựng hợp lưu hai sông Hoàng Hà Trường Giang Do văn minh phương Đông chủ yếu dựa phát triển nông nghiệp chế đọ nhà nước quân chủ lập quyền “Thiên nhiên hợp nhất” tư tưởng xuyên suốt nhiều trường phái, học thuyết Trung Quốc Đạo gia cho rằng; người vũ trụ khơng ngồi mà hồ hợp, liên thơng thành khối Lão tử nói: “Người theo đất, đất theo trời, trời theo đạo, đạo theo tự nhiên” Trời, đất, người liên thông với đạo Những điều ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức người văn hoá Trung Quốc Có lẽ mà khoa học tự nhiên chủ nghĩa vật triết học Trung Quốc phát triển không mạnh “Thiên nhiên hợp nhất” lại thể theo cách khác Ấn Độ Trong kinh thánh Vêđa, để cắt nghĩa tượng tự nhiên mà người kơng thể lí giải, người Ấn Độ xây dựng hệ thống vị thần Thần linh người có nhiều mối quan hệ với nhau, có tính cách nhau, vị thần mang tính người Triết học Ấn Độ khẳng định tính hợp người vũ trụ Vạn vật giới đồng thể, người vũ trụ có chung chất Như vậy, triết học phương Đơng lấy người mà đặc biệt phương diện tâm linh làm đối tượng chủ yếu để nghiên cứu Những triết học lớn thời xoay quanh vấn đề liên quan tới số phận, đạo đức người Trái lại, triết học phương Tây thời cổ đại lại tách ngưòi khỏi vũ trụ, coi người chủ thể giới khách quan khách thể mà người cần nghiên cứu, chinh phục Với tư tưởng quan tâm tới nguyên giới nhà triết học Hy Lạp cổ đại giải thích xuất giới khách quan theo nhiều cách khác Các nhà vật giải thích xuất dạng vật chất cụ thể như: nước, lửa, khơng khí… Đại diện Talet, ông cho nước yếu tố đầu tiên, nguyên vật giới Mọi vật sinh từ nước phá huy, trỏ thành nước Đại diện thứ hai Amximen, ơng cho rằng: “Khơng khí chất, nguồn gốc việc, giữ vai trò quan trọng đời sống.” Đại diện thứ ba tiếp tục đứng quan điểm vật Heraclit, ông dựa quan điểm vật để giải vấn đề “cơ sở đầu tiên” giới từ dạng vật chất cụ thể Nhưng ông cho vật sinh từ lửa, nguyên giới Cũng có quan điểm cho rằng: nguyên giới phần nhỏ bé, siêu cảm giác, không thấy qua đất, nước, khơng khí, lửa; chúng gọi mầm sống, hạt giống muôn vật Tuy rằng, triết học phương Đông Ấn Độ, Trung Quốc chứa tư tưởng triết học vật khai, chất phác nguyên giới, nhà triết học phương Đông xem xét phát sinh, phát triển vũ trụ, giới khách quan gắn kết với người Ngược lại, triết học phương Tây lại đặt trọng tâm nghiên cứu vào giới, vấn đề người bàn tới nhằm mục đích giải thích giới Do vậy, vấn đề thể luận triết học phương Tây thể đậm nét, vấn đề thể luận triết học phương Đông lại thể cách mờ nhạt 2.2 Mặt xã hội mặt sinh vật người Trong triết học phương Đông trọng vào việc giải thích mối quan hệ người với người đời sống tâm linh người, quan tâm tới mặt sinh vật Trái lại, triết học phương Tây lại chủ yếu quan tâm tới khía cạnh sinh vật, nguồn gốc xuất sinh vật, quan tâm tới mặt xã hội người Những mặt hạn chế hai triết học cổ đại sau khắc phục triết học Mac-Lênin Triết học Trung Quốc cổ đại nghiên cứu lấy người làm gốc, lấy triết lí nhân sinh làm nội dung Theo Khổng Tử, mà người nên biết biết thân người Yêu mến người, thờ phụng người bổn phận người Còn theo Mạnh Tử, tính người ta thiện, thể bốn đức: Nhân, nghĩa, lễ, trí Chúng ta nói rằng: triết học đề cao long nhân ái, đạo đức, sức mạnh đạo đức Cũng đề cao đạo đức triết học Ấn Độ lại thông qua tư tưởng giải người Trong đó, triết học phương Tây cổ đại lại quan tâm đến sức mạnh đạo đức, mà chủ yếu quan tâm nghiên cứu khía cạnh sinh vật, nguồn gốc xuất người Như vậy, nhà triết học phương Đông cổ đại nghiêng nghiên cứu nội tâm, hướng nội nhà triết học phương Tây cổ đại lại sâu vào phương diện lí trí Do phải thường xuyên trau dồi lí trí, tiép thu quy luật tự nhiên quy luật người 2.3 Về tư tưởng nhận thức luận Trong nhà triết học phương Đơng cổ đại có phương thức tư triết học nhận thức trực quan, trực giác, nhà triết học phương Tây cổ đại lại đề cao vai trò nhận thức lí tính, phát triển tư tưởng thành lí thuyết với chứng minh rõ rang, mạch lạc Ở Ấn Độ cổ đại, trường phái triết học đề cao nhận thức trực giác, thực nghiệm tâm linh nghiên cứu giới, phái Vaisesika, Lokayata, kinh Uparishop Ở Trung Quốc cổ đại, Lão Tử Trang tử đề cao tư trừu tượng coi khinh nghiên cứu vật tượng cụ thể Cho dù nhà triết học phương Đơng cổ đại có sang tạo phương thức tư trực quan, thiếu luận chứng phân tích, lại dùng phương pháp tư giác ngộ trực giác nên làm cho khái niệm thiếu logic, khoa học Trái lại, nhà triết học phương Tây lại khơng đặt vào đối tượng để suy nghiệm, mà tách người khỏi đối tượng nhận thức để đảm bảo tính khách quan Mặc dù có quan điểm 10 Epiquga ông thừa nhận tác động vật chất vào giác quan người Hầu hết triết gia Hy Lạp đưa quan điểm nhận thức luận đắn, nhận thức trình kinh nghiệm đến nhận thức lí tính Vì thế, logic học phát triển phương Tây cổ đại Cái mạnh phương Tây cho khoa học, kỹ thuật sau công nghệ phát triển nhận thức hướng đến nhận thức chân lý vô hạn Phương Tây gần đến chân lý qua hàng loạt trừu tượng, khái niệm, quy luật toàm thể vũ trụ, liên tiếp từ cấp độ chất thấp đến mức độ chất cao họ có xu hướng lập hố , cách ly hố, làm tính tổng thể Triết học phương Đơng ngược lại thường dùng trực giác, tức thẳng đến hiểu biết, vào sâu thẳm chất vật, tượng Trực giác giữ tổng thể mà tư phân tích, mổ xẻ đạt đến Nhưng có tiềm tàng nhược điểm khơng phổ biến rộng Trực giác người khác lúc trực giác Thực biện pháp kết hợp lẫn nhau, nói thiên hướng Triết học phương Tây có xu hướng tách chủ thể với khách thể để nhận thức cho khách quan triết học phương Đơng lại cho người nhận thức đối tượng nhận thức hoà hợp vào (đặt hệ quy chiếu.) nhận thức dễ dàng Phương tiện nhận thức triết học phương Tây khái niệm, mệnh đề, biểu thức lơgíc để đối tượng mơ tả rõ ràng, thống triết học phương Đơng lại ẩn dụ, liên tưởng, hình ảnh, ngụ ngôn để không bị lưới giả nghĩa khái niệm che phủ Nhưng điểm yếu triết học phương Đơng đa nghĩa, nhập nhằng khác biệt qua phân tích khác 11 Triết học phương Đông biến đổi thay đổi dần lượng, dù thay đổi lấy phần gốc phần lõi làm nền, không rời xa gốc có Triết học phương Tây thay đổi theo hướng nhảy vọt chất, nên tiến hoá phong phú hơn, xa rời gốc ban đầu Thậm chí có xu hướng sau phủ định hoàn toàn giai đoạn trước Trong phép biện chứng giải thích quy luật vận động - phát triển có nét khác biệt Phương Đông nghiêng thống hay vận động vòng tròn, tuần hồn Phương tây nghiêng đấu tranh vận động, phát triển theo hướng lên Một nét triết học Tây - Đơng theo thống kê triết học phương Tây thiện hướng ngoại, chủ động, tư lý luận, đấu tranh sống còn, hiếu chiến, cạnh tranh, bành trướng, cá thể, phân tích, tri thức suy luận, khoa học, tư giới, ý nhiều đến thực thể Khuynh hướng trội phương Đông lại hướng nội, bị động, trực giác huyền bí, hồ hợp, quân bình chủ nghĩa, thống nhất, hợp tác, giữ gìn, tập thể, tổng hợp, minh triết, tôn giáo, tâm lý, tâm linh, tư hữu cơ, ý nhiều tới quan hệ 2.4 Cuộc đấu tranh tâm vật: Ở triết học phương Đông cổ đại, trào lưu, học thuyết thường đan xen yếu tố vật tâm Chính mà đấu tranh vật tâm không gay gắt phương Tây Ở Trung Quốc cổ đại với trường phái nho giáo mà đại diện Khổng Tử Trong quan niệm ông, bên cạnh yếu tố tâm yếu tố vật Ông đưa thuyết “Thiên mệnh”, coi việc hiểu biết mệnh trời hiểu biết tất yếu cần có để trở thành người hồn thiện Song ơng lại phê phán sung bái, mê tín Trong phật giáo, đan xen yếu tố vật tâm thể rõ nét 12 Còn Triết học Ấn Độ, quan niệm tự nhiên vị thần dần mờ nhạt, thay vào nguyên lí trừu tượng, nhất, tối cao coi nguồn gốc vũ trụ, thần sang tạo tối cao Tuy nhiên thời kì xuất song đấu tranh chống lại chủ nghĩa tâm Không phương Đông, triết học phương Tây cổ đại lại có tranh gay gắt Ở đây, nhà triết học, trường phái lại có ý kiến riêng biệt nguyên giới, mầm mống ban đầu giới 2.5 Sự đấu tranh biện chứng siêu hình: Trong triết học phương Đơng, yếu tố bịên chứng siêu hình tồn với nhau, đan xen nhau, khơng có đấu tranh gay gắt Điều trái ngược với triết học phương Tây Với triết học Trung Hoa cổ đại, ta xem xét đại diện Lão Tử Ơng cho trời khơng phải đạo mà trái lại, đạo có trước thần linh, tượng vũ trụ ông gọi đạo thường Ở đây, tư tưởng biện chứng thể rõ nét Ông rằng, vật thể thống hai mặt đối lập, vừa xung khắc lại vừa dựa vào nhau, lien hệ, rang buộc bao hàm lẫn Ở phương Tây, Hêraclit người có đóng góp to lớn lịch sử phát triển biện chứng Đối lập với ông phép biện chứng phủ định trường phái Êlê với chủ nghĩa vạn vật bất biến, không sinh thành, khơng diệt vong Có nhiều quan điểm đối lập khau khác nhiều giới Quan điểm biện chứng giới nhà triết học phương Tây cổ đại có ý nghĩa to lớn lịch sử triết học nhiên, quan điểm mang tính tự phát 13 2.6 Các bước phát triển nhảy vọt chất: Ở triết học phương Tây, giai đoạn lịch sử bên cạnh tư tưởng triết học cũ, xuất trường phái triết học với quan điểm có tính phát triển nhảy vọt, tính cách mạng Trong đó, triết học phương Đơng cổ đại có bước nhảy mang tính cách mạng Triết học phương Đơng có phát triển phát triển cục bộ, sâu vào chi tiết, tư tưởng sở cũ, có cải tiến phương diện như: Nho tiền tần, Hán nho, Tống nho sở nhân – lễ – danh, có cải biên phương diện ví Lễ thời tiền Tần cung kính, lễ phép, văn hố, thời Hán biến thành tam cương ngũ thường, đời Tống biến thành chữ Lý Điều thể chỗ, nhà tư tương giai đoạn lịch sử sau thường cho học trò, người kế tục nghiệp nhà sáng lập giai đoạn trước Họ tự giới hạn khn khổ ủng hộ, bảo vệ quan điểm hay hệ thống để hồn thiện phát triển vạch sai lầm khơng đặt mục đích tạo thức triết học Do khơng mâu thuẫn với học thuyết đặt móng từ ban đầu, khơng phủ định hồn tồn dẫn đến đấu tranh trường phát không gay gắt không triệt để Những tư tưởng mà họ đưa để giải thích sâu nhằm bảo vệ ý tưởng nhũng vị tiền bối Vì giai đoạn sau thấy trường phái triết học xuất hiện, điều cho thấy tính bảo thủ, trì trệ, kiệm tiến triết học phương Đơng cổ đại Có tình trạng chế độ phong kiến q kéo dài bảo thủ, kết cấu kinh tế, giai cấp xã hội đan xen cộng sinh bên Ngược lại, phương Tây lại có trường phái triết học mới, thể đột phá tư tưởng Ở giai đoạn, thời kỳ, bên cạnh trường phái cũ lại có trường phái đời có tính chất vạch thời đại thời cố 14 đại bên cạnh trường phái Talét, Hêraclit đến Đêmôcrit thời đại khai sáng Pháp, CNDV Anh, Hà lan, triết học cổ điển Đức Ở Hy Lạp, triết học sâu bàn đến vấn đề người, đặc biệt thuyết nguyên tử Đemocrit tạo bước nhảy vọt chất lịch sử triết học Đặc điểm thể qua quan điểm Hêraclit nhận thức luận Empedoclo đấu tranh tâm vật mang tính chất liệt, triệt để Chính điều tạo bước phát triển nhảy vọt chất triết học phương Tây cổ đại 2.7 Việc nhìn nhận khoa học độc lập: Những tư tưởng triết học phương Đơng cổ đại tồn dạng triết học tuý mà thường trình bày xen kẽ ẩn dấu đằng sau vấn đề trị, xã hội, đạo đức, tơn giáo, nghệ thuật Ngược lại, triết học phương Tây cổ đại hệ thống tư tưởng trình bày trực tiếp, rõ ràng, triết học coi khoa học độc lập Với triết học Trung Hoa, khổng Tử thể tư tưởng triết học người, xã hội thơng qua số sách, học trị quốc Ở Ấn Độ, triết học mang đậm máu sắc tơn giáo, triết học tơn giáo ln hồ nhập với nhau, khó phân biệt rõ rang Triết học phương hệ thống triết học tuý, từ đời chứa đựng khoa học khác Xen lẫn học thuyết Hy Lạp cổ đại định luật tốn học, vệt lí, hay thiên văn học Với nhà triết học điển Talet, Pitago, Democrit nhũng nhà khoa học tự nhiên 15 2.8 Việc sử dụng hệ thống thuật ngữ triết học : Trong triết học phương Đông cổ đại, thường dung châm ngôn, ngụ ngôn, ẩn ngữ có tính hình tượng để diễn đạt quan điểm, sâu vào suy nghĩ thấy sâu sắc triết học phương Đơng cổ đại Còn triết học phương Tây cổ đại tư tưởng triết học diễn đạt, lập luận với ngôn ngữ phong cách tư mạch lạc, khoa học, có tính hệ - Về thể luận: Phương Tây dùng thuật ngữ “giới tự nhiên”, “bản thể”, “vật chất”; phương Đơng lại “thái cực”, “đạo sắc, hình, vạn pháp,…” hay ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ Để nói chất vũ trụ, đặc biệt mối quan hệ người với vũ trụ, phương Đông dùng phạm trù khách thể - chủ thể, người - tự nhiên, vật chất – ý thức, tồn – tư duy, phương Đơng lại dùng Tâm vật, – sơ, lí – khí, hình - thần” Trong hình thần phạm trù xuất sớm dùng nhiều - Về tính chất, biến đổi giới: Phương Tây dùng thuật ngữ “biện chứng” siêu hình, vận động, đứng im lấy đấu tranh động chính, phương Đơng dùng thuật ngữ động - tĩnh, biến dịch, vô thường, vô ngã lấy thống nhất, lấy tĩnh làm gốc phương Đơng triết học xây dựng quan điểm vũ trụ một, phải mang tính nhịp điệu Khi diễn đạt mối liên hệ vật, tượng giới phương Tây dùng thuật ngữ “liên hệ”, “quan hệ”, “quy luật”, phương Đơng dùng thuật ngữ “đạo”, “lý”, “mệnh”, “thần” xuất phát từ giới quan thiên nhân hợp nên tất phải mang tính nhịp điệu, tính quy luật, tính soắn ốc vũ trụ thái cực đến lưỡng nghi Có nhịp điệu hài hồ âm dương, vũ trụ tập hợp khổng lồ xoắn ốc 16 17 Tiểu kết Triết học phương Đông Triết học phương Tây Vật chất - Máy móc - Mạnh mẽ, Tinh thần - Đời người - Tĩnh lặng cảm liệt, Sức động, quan tâm thực thể độc nhận mối quan hệ lập Thiên tôn giáo, mỹ thuật, nghệ thuật Thiên khoa học cơng nghệ Sử dụng tình cảm, quan tâm đạo đức Sử dụng trí tuệ, tư tưởng, quan tâm Con người, đạo học Dùng trực giác, tổng thể loanh vật/hiện tượng - Vũ trụ, học thuyết Dùng lý trí, dần tổng thể, ngày quanh lối cũ, bề ngòai Quan tâm phần ngọn: nhân sinh quan, phong phú, cụ thể Quan tâm phần gốc: giới quan, cách sống, lối sống thể luận, nhận thức luận Ảnh hưởng tới: giải thích/lý luận Ảnh hưởng tới: kinh nghiệm/hoàn thiện cá nhân, ổn định xã hội giới, thực hành kỹ nghệ, tự cá nhân, cách mạng xã hội 18 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu trình bày trên, ta thấy hai triết học có đặc điểm khác xa nhau, triết học lại có nét đặc sắc riêng, chúng lại bổ sung cho có đóng góp to lớn lịch sử phát triển triết học nhân loại Ở phương Đơng, ta tìm thấy sâu sắc, ý vị, tinh thần, đạo đức, tính nhân đạo, màu sắc đời sống Trong đó, tinh thần khoa học triết học phương Tây cổ đại lại làm cho triết học có tính logic trở thành khoa học ngành khoa học Sự khác biệt nhiều nguyên nhân chi phối song nguyên nhân chủ yếu khác biệt điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội Bởi lẽ triết học hình thái ý thức xã hội va chịu qui định tồn xã hội Việc nghiên cứu triết học phương Đông triết học phương Tây cổ đại có ý nghĩa to lớn Bởi lẽ, thơng qua hoạt động nghiên cứu triết học, thấy phát triển lịch sử tư tưởng triết học nhận loại thời cổ đại, nắm bắt trình hình thành phát triển phương pháp nhận thức khoa học Từ đó, cho ta biện pháp hữu hiệu để nghiên cứu, đánh giá học thuyết triết học triết học cổ đại nói riêng lịch sử triết học nói chung, đồng thời, góp phần hình thành phát triển phương thức tư khoa học Việc khác triết học phương Đông phương Tây cổ đại giúp ta có cách đánh giá thoả đáng vị trí hai triết học lịch sử Triết học phương Đông cổ đại đời từ sớm nôi triết học nhân loại Triết học phương Tây cổ đại đời muộn “đã có mồng mống nảy nở hầu hết tất loại giới quan sau này” (Ph.Ăngghen) Tuy nhiên, hai tồn hạn chế định Điều khắc phục 19 dần học thuyết triết học sau phái triết học Mác-Lênin đời triết học thực công cụ nhận thức cải tạo giới 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD & ĐT, Giáo trình triết học, NXB Đại học phạm Hà Nội Lão Tử đạo đức kinh, 1984, NXB Văn Hóa 21 22 ... ràng, triết học coi khoa học độc lập Với triết học Trung Hoa, khổng Tử thể tư tưởng triết học người, xã hội thông qua số sách, học trị quốc Ở Ấn Độ, triết học mang đậm máu sắc tôn giáo, triết học. .. biệt rõ rang Triết học phương hệ thống triết học tuý, từ đời chứa đựng khoa học khác Xen lẫn học thuyết Hy Lạp cổ đại định luật tốn học, vệt lí, hay thiên văn học Với nhà triết học điển Talet,... nghiên cứu, đánh giá học thuyết triết học triết học cổ đại nói riêng lịch sử triết học nói chung, đồng thời, góp phần hình thành phát triển phương thức tư khoa học Việc khác triết học phương Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh sự khác biệt giữa triết học phương Đông và triết học phương Tây, So sánh sự khác biệt giữa triết học phương Đông và triết học phương Tây, VỀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY, GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay