Phần mềm quản lý Gia Phả online

47 53 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 09:49

Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của các lĩnh vực ngành công nghệ thông tin, các ứng dụng tin học ngày càng được sử dụng rất nhiều trong các cơ quan, tổ chức từ những công ty lớn đến các chi nhánh, cửa hàng…Việc ứng dụng tin học vào các lĩnh vực quản lý hết sức cân thiết trong quá trình làm việc để đạt hiệu quả cao nhất, các ứng dụng quản lý ngày càng được quan tâm và sử dụng, đem lại lợi ích to lớn về mọi mặt. Sự lớn mạnh của ngành công nghệ thông tin đã giúp đỡ con người rất nhiều đặc biệt là công tác quản lý, nghiên cứu khoa học...Qua bao nhiêu thế kỉ với các giai đoạn xã hội khác nhau, đối với các dòng họ với sự quản lý dòng họ của mình qua cuốn Gia Phả và được lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với sự “Quản lý” bằng tay những dữ liệu, những thông tin về mỗi cá nhân trong dòng họ rất dễ bị sai sót, nhầm lẫn hay thiết sót… điều này dẫn đến sự sai sót dữ liệu khi ta xem kết quả tra cứu thông tin về ai đó trong họ, hoặc khi ta muốn tìm kiếm một ai đó trong họ thì việc tra cứu từ cuốn Gia Phả trên lại trở nê khó khăn và mất thời gian, rất khó tìm kiếm.Với những “bất tiện” của cuốn Gia Phả từ cha ông để lại, đòi hỏi phải có một “công cụ” có thể khắc phục được những bất tiện ở trên. Phần mềm Quản lý Gia Phả là kết quả của việc kết hợp cuốn Gia Phả của dòng họ và công nghệ thông tin hiện nay tạo ra một phần mềm có thể đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra và khắc phục hoàn toàn những nhược điển của cuốn Gia Phả để lại. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH Đề tài : PHẦN MỀM QUẢN GIA PHẢ ONLINE SINH VIÊN : NGUYỄN HỮU MẠNH LỚP : K48 – KMT.01 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : THS ĐỖ DUY CỐP THÁI NGUYÊN – 2017 TRƯỜNG ĐHKTCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Hữu Mạnh Lớp: K48KMT-01 Khoá: 48 Ngành học: Kỹ thuật máy tính Giáo viên hướng dẫn: ThS Đỗ Duy Cốp Tên đề tài tốt nghiệp : Phần mềm quản Gia Phả online Các số liệu ban đầu (nếu có) Nội dung phần thuyết minh tính tốn Số lượng phần mềm, bảng biểu, vẽ (kích thước A0) Ngày giao nhiệm vụ Ngày hoàn thành nhiệm vụ BCN KHOA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐHKTCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU GHI ĐIỂM HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Hữu Mạnh Lớp: K48KMT-01 Cán hướng dẫn: ThS Đỗ Duy Cốp Đề tài: Phần mềm quản Gia Phả online Chuyên đề : NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Xếp loại:…………………… Điểm:………… Thái nguyên, ngày….tháng… năm 2017 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐHKTCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU GHI ĐIỂM CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Hữu Mạnh …………………… ……………… Lớp: K48KMT-01 Cán hướng dẫn: ThS Đỗ Duy Cốp Đề tài: Phần mềm quản Gia Phả online Chuyên đề: NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ CHẤM: Xếp loại: … … … … … … … … Điểm: … … … … Thái nguyên, ngày…… tháng……năm 2017 CÁN BỘ CHẤM (Ký ghi rõ họ tên ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHẢO SÁT BÀI TOÁN 1.1 Mơ tả tốn đặc tả đề tài 1.1.1 Mơ tả tốn 1.1.2 Khảo sát liệu đầu vào 1.1.3 Đặc tả đề tài 1.2 Mục tiêu, hướng giải 1.2.1 Mục tiêu cần đạt 1.2.2 Hướng giải toán 1.2.3 Giới thiệu môi trường cài đặt CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ HỆ THỐNG 29 2.1 Phân tích 29 2.1.1 Dữ liệu vào hệ thống 29 2.1.2 Chức hệ thống 29 2.1.3 Các yêu cầu cuả hệ thống 29 2.1.4 Các biểu đồcủa hệ thống 30 2.2 Thiết kế hệ thống 32 2.2.1 Thiết kế sở liệu 32 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN GIA PHẢ 35 3.1 Thiết kế trang quản trị: 35 3.2 Đưa trang web lên host vận hành trang web 35 3.3.1 Buid Website đẩy lên host 35 3.3.2 Vận hành trang web 35 Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp PHẦN KẾT LUẬN 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 – Bảng tổng hợp Gia Phả họ Nguyễn Hình 1.2 - Các thành phần mơ hình MVC 17 Hình 1.3 - Mơ hình MVC 18 Hình 1.4 - Mô hoạt động mô hinhg MVC 19 Hình 2.1 - Mơ hình liên kết 34 Hình 3.1 - Trang đăng ký 36 Hình 3.2 - Trang đăng nhập 37 Hình 3.3 - Cây Gia Phả 38 Hình 3.4 - Bảng hiển thị thông tin chi tiết thành viên 39 Hình 3.5 - Quản thành viên 39 Hình 3.6 - Xem Gia Phả bên thông gia 40 Hình 3.7 - Tìm mối quan hệ 40 Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin bày tỏ trân trọng lời biết ơn thầy giáo ThS Đỗ Duy Cốp – Bộ môn Tin Học Công Nghiệp Trường DHKT Công nghiệp Thái Nguyên Trong suốt thời gian làm đồ án vừa qua, thầy dành nhiều thời gian quý báu để tận tình bảo, hướng dẫn, định hướng cho em thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Bộ môn Tin Học Công Nghiệp thầy cô giáo khác Trường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên giảng dạy trình học tập, thực hành, làm tập, giúp em hiểu thấu đáo nội dung học tập hạn chế cần khắc phục việc học tập, nghiên cứu thực đồ án tốt nghiệp Em xin cảm ơn bạn bè thành viên gia đình tạo điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ suốt trình thực đồ án Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Hữu Mạnh Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp PHẦN MỞ ĐẦU Với phát triển không ngừng khoa học công nghệ, đặc biệt phát triển lĩnh vực ngành công nghệ thông tin, ứng dụng tin học ngày sử dụng nhiều quan, tổ chức từ công ty lớn đến chi nhánh, cửa hàng… Việc ứng dụng tin học vào lĩnh vực quản cân thiết trình làm việc để đạt hiệu cao nhất, ứng dụng quản ngày quan tâm sử dụng, đem lại lợi ích to lớn mặt Sự lớn mạnh ngành công nghệ thông tin giúp đỡ người nhiều đặc biệt công tác quản lý, nghiên cứu khoa học Qua kỉ với giai đoạn xã hội khác nhau, dòng họ với quản dòng họ qua Gia Phả lưu truyền từ đời sang đời khác, từ hệ sang hệ khác Với “Quản lý” tay liệu, thơng tin cá nhân dòng họ dễ bị sai sót, nhầm lẫn hay thiết sót… điều dẫn đến sai sót liệu ta xem kết tra cứu thông tin họ, ta muốn tìm kiếm họ việc tra cứu từ Gia Phả lại trở nê khó khăn thời gian, khó tìm kiếm Với “bất tiện” Gia Phả từ cha ơng để lại, đòi hỏi phải có “cơng cụ” khắc phục bất tiện Phần mềm Quản Gia Phả kết việc kết hợp Gia Phả dòng họ cơng nghệ thơng tin tạo phần mềm đáp ứng yêu cầu đặt khắc phục hoàn toàn nhược điển Gia Phả để lại Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHẢO SÁT BÀI TỐN Mơ tả tốn đặc tả đề tài 1.1 1.1.1 Mơ tả tốn Quản Gia Phả cơng việc cự kỳ quan trọng, từ trức tới trưởng họ (trưởng tộc) quản Gia Phả vật linh thiêng dòng họ, đòi hỏi phận Quản phải có vị trí cao người kính trọng dòng họ Việc quản Gia Phả không đơn giản, người quản phải nắm thông tin tất thành viên dòng họ, ghi chép cách xác tất thơng tin có liên quan thành viên dòng họ Đề tài Quản Gia Phả online có mục đích làm đơn giản hóa việc quản Gia Phả truyền thống, thể đầy đủ thông tin thành viên, vẽ Gia Phả giao diện web, số tình khác… 1.1.2 Khảo sát liệu đầu vào Trong chương trình quản nói chung chương trình quản Gia Phả nói riêng Việc khảo sát nghiên cứu liệu đầu vào quan trọng chương trình quản Gia Phả không ngoại lệ Việc quản dựa thông tin thành viên dòng họ Các thơng tin cần quản bao gồm: - Họ tên - Ngày sinh Giới tình Ngày Họ tên bố Họ tên mẹ - Họ tên vợ/chồng - Thơng tin chi tiết - Ảnh (nếu có) Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Phân tích 2.1.1 Dữ liệu vào hệ thống Các hệ thống thơng tin cần thiết phải có liệu đầu vào(Input), đầu ra(Output) Vì hệ thống quản Gia Phả không ngoại lệ Đầu vào hệ thống: - Thông tin thành viên - Thông tin mối quan hệ: Bố - Con, Mẹ - Con, vợ chồng Đầu hệ thống: Danh sách thành viên Cây Gia Phả dòng họ - Mối quan hệ thành viên họ Qua thông tin vào ta thấy chức hệ thống thông tin 2.1.2 Chức hệ thống Hệ thống quản Gia Phả cần thực chức sau: Chức nhập xuất liệu: nhập liệu tay file thông tin thành viên Chức lưu trữ liệu: lưu trữ tất thông tin trên sở liệu Chức chỉnh sửa liệu: sửa chữa thông tin sai lệch, thay đổi thông tin… Chức thống kê liệu: thống kê thành viên theo nhiều tiêu chí như: ngày sinh, độ tuổi, giới tính, cung hồng đạo, độc thân Chức xuất thông tin: Xuất thông tin theo tiêu chí thống kê 2.1.3 Các yêu cầu cuả hệ thống Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 29 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp Một hệ thống thông tin quản Gia Phả cần phải có ràng buộc, yêu cầu phần mềm quản bán hàng vượt cần có yêu cầu riêng: Khi thiết kế, cần đưa tương đối đầy đủ nội dung với màu sắc, font chữ với website Màu sắc website cần nhẹ nhàng, phù hợp với mục đích website, thơng tin rõ ràng Cần có mẫu GUI Logic trước bắt tay vào thiết kế, GUI Logic cần duyệt qua Người đối tác GUI Logic thiết kế thơ, bao gồm vị trí thành phần website, người thiết kế dựa để làm graphic - Hệ thống hoạt động ổn định hệ điều hành windows web server - Hệ thống dễ sử dụng trình duyệt web với người quản trị người sử dụng In báo cáo dễ nhìn theo dõi Thống kê thông tin chi tiết Cơ sở liệu hoạt động tốt với tổng liệu lớn - Các hệ thông báo, báo lỗi tốt - Dễ thay đổi, cấu hình theo yêu cầu triển khai thực tiễn 2.1.4 Các biểu đồcủa hệ thống 2.1.4.1Biểu đồ phân cấp chức Sơ đồ phân cấp chức gọi sơ đồ phân rã chức sơ đồ chức nghiệp vụ Với chức lớn/phức tạp, ta phân rã thành chức nhỏ/đơn giản Bộ Môn: Tin Học Cơng Nghệp Trang 30 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp Quản Gia Phả Quản account Quản thông tin Quản ảnh Quản mối quan hệ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ phân cấp chức Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 31 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp 2.1.4.2Biểu đồ luồng liệu Người sử dụng Thông tin trả Thông tin trả Quản Gia Phả Người quản Các yêu cầu Các yêu cầu Biểu đồ 2.2: Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh Phản hồi Người sử dụng Ý kiến, đề nghị Yêu cầu Thông tin trả Quan hệ Thao tác csdl update Hệ thống Quản gia phả Thành viên Cập nhật thông tin Người quản data Biểu đồ 2.3 Biểu đồ luồng liệu chi tiết 2.2 Thiết kế hệ thống 2.2.1 Thiết kế sở liệu 2.2.1.1Các thực thể:  Thực thể Person: Person @id Name Sex Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 32 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp Birthday Deadday Detail #idFather #idMother #idOtherHalf accAdmin Image  Thực thể Admin Admin @account password  Thực thể Relationship Relationship #idA #idB relationship  Thực thể Mapped Mapped #idOld #idNew oldAdmin newAdmin Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 33 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp 2.2.1.2Mơ hình liên kết: Hình 2.1 - Mơ hình liên kết Bộ Mơn: Tin Học Cơng Nghệp Trang 34 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp CHƯƠNG III: THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN GIA PHẢ 3.1 Thiết kế trang quản trị: Trang quản trị gồm phần sau: - Trang đăng nhập: cho phép người dùng đăng nhập tài khoản riêng - Trang đăng ký tài khoản: Cho phép đăng ký tài khoản để sử dụng - Trang chủ: gồm Gia Phả thông tin liên quan tới thành viên dòng họ Đưa trang web lên host vận hành trang web 3.2 3.3.1 Buid Website đẩy lên host Các bước build web site up lên host: - Bước 1: Tạo tài khoản www.somee.com - Bước 2: Tạo sở liệu trang web backup sở liệu đưa lên host - Bước 3: Thay đổi đường dẫn tới csdl host - Bước 4: Click chuột phải vào project chọn Publish - Bước 5: Điền thông tin đường dẫn ấn Publish - Bước 6: Tạo trang web upload web vừa buid lên câu hình chạy 3.3.2 Vận hành trang web  Đăng ký: Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 35 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp Hình 3.1 - Trang đăng ký  Đăng nhập: Mục đích trang đăng nhập viên dùng cho quản trị viên đăng nhập tài khoản đăng nhập quản trị viên có quyền update thơng tin thành viên họ Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 36 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp Hình 3.2 - Trang đăng nhập  Trang chủ Trang chủ trang quản website, phần trang chủ là: - Menu quản trị: Bao gồm link tới trang chủ trang tài khoản - Cây Gia Phả: Là hình ảnh vẽ thẻ Canvas, gồm ảnh đại diện thông tin thành viên - Giao diện tìm mối quan hệ dựa tên thành viên Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 37 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp Hình 3.3 - Cây Gia PhảQuản thông tin Trang quản thông tin trang sử dụng để quản thông tin cho thành viên, trang hiển thị danh sách tất thành viên dòng họ có CSDL Trên trang quản trị có thao tác, thêm, sửa xóa thơng tin thành viên từ tên, giới tính, ngày sinh, ảnh… để sử dụng việc quản Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 38 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp Hình 3.4 - Bảng hiển thị thông tin chi tiết thành viên Hình 3.5 - Quản thành viên Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 39 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp Hình 3.6 - Xem Gia Phả bên thơng gia Hình 3.7 - Tìm mối quan hệ Bộ Mơn: Tin Học Cơng Nghệp Trang 40 ĐATN – Kỹ thuật máy tính 3.3 GVHD: THS Đỗ Duy Cốp Kết luận Chương trình quản Gia Phả hoạt động tốt, dễ sử dụng, có phân quyền rõ ràng người quản trị với người dùng, người dùng với người dùng với người Đảm bảo tính xác, tính đồng liệu chương trình với liệu khảo sát Thêm vào chương trình dễ sử dụng cho người quản trị người dùng Bên cạnh chương trình hạn chế sau: - Tốc độ chạy chậm chưa chuẩn hóa code CSDL chưa thực chuẩn - Không thực tối ưu mặt giao diện, cách thức hoạt động… - Tính bảo mật chưa cao - Vẫn nhiều hạn chế mặt chức - Còn nhiều chức chưa phát triển Hướng phát triển: - Tăng tốc độ tính tốn chương trình - Tăng độ xác chương trình - Mở rộng chức thống kê - Cải thiện giao diện web Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 41 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp PHẦN KẾT LUẬN Qua đề tài xây dựng chương trình Quản Gia Phả em tích lũy nhiều kiến thức xây dựng website, cách phân quyền, bảo mật web, cách thức hoạt động trang web đóng vai trò quản Do thời gian có hạn,kiến thức chưa sâu kiến thức thực tế hạn hẹp nên khó tránh khỏi sai sót tính toán, giao diện hay cách thức hoạt động phần mềm em cố gắng hồn thiện chương trình thời gian tới Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 42 ĐATN – Kỹ thuật máy tính GVHD: THS Đỗ Duy Cốp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] https://vi.wikipedia.org/ [2] https://www.w3schools.com/ [3] http://tech.agu.edu.vn/clbtinhoc/index.php?threads/gioi-thiu-mo-hinh-mvc.516/ [4] http://tuhocphp.com/javascript-la-gi-tong-quan-ve-javascript/ [5] http://vietjack.com/jquery/jquery_la_gi.jsp [6] http://canthoit.info/ajax-la-gi-uu-diem-va-khuyet-diem-cua-ajax/ [7] Và tài liệu khác Bộ Môn: Tin Học Công Nghệp Trang 43 ... từ Gia Phả lại trở nê khó khăn thời gian, khó tìm kiếm Với “bất tiện” Gia Phả từ cha ơng để lại, đòi hỏi phải có “cơng cụ” khắc phục bất tiện Phần mềm Quản lý Gia Phả kết việc kết hợp Gia Phả. .. Quản lý Gia Phả công việc cự kỳ quan trọng, từ trức tới trưởng họ (trưởng tộc) quản lý Gia Phả vật linh thiêng dòng họ, đòi hỏi phận Quản lý phải có vị trí cao người kính trọng dòng họ Việc quản. .. việc quản lý Gia Phả truyền thống, thể đầy đủ thông tin thành viên, vẽ Gia Phả giao diện web, số tình khác… 1.1.2 Khảo sát liệu đầu vào Trong chương trình quản lý nói chung chương trình quản lý Gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần mềm quản lý Gia Phả online, Phần mềm quản lý Gia Phả online

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay