Phần mềm quản lý Gia Phả online

47 31 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 09:49

Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của các lĩnh vực ngành công nghệ thông tin, các ứng dụng tin học ngày càng được sử dụng rất nhiều trong các cơ quan, tổ chức từ những công ty lớn đến các chi nhánh, cửa hàng…Việc ứng dụng tin học vào các lĩnh vực quản lý hết sức cân thiết trong quá trình làm việc để đạt hiệu quả cao nhất, các ứng dụng quản lý ngày càng được quan tâm và sử dụng, đem lại lợi ích to lớn về mọi mặt. Sự lớn mạnh của ngành công nghệ thông tin đã giúp đỡ con người rất nhiều đặc biệt là công tác quản lý, nghiên cứu khoa học...Qua bao nhiêu thế kỉ với các giai đoạn xã hội khác nhau, đối với các dòng họ với sự quản lý dòng họ của mình qua cuốn Gia Phả và được lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với sự “Quản lý” bằng tay những dữ liệu, những thông tin về mỗi cá nhân trong dòng họ rất dễ bị sai sót, nhầm lẫn hay thiết sót… điều này dẫn đến sự sai sót dữ liệu khi ta xem kết quả tra cứu thông tin về ai đó trong họ, hoặc khi ta muốn tìm kiếm một ai đó trong họ thì việc tra cứu từ cuốn Gia Phả trên lại trở nê khó khăn và mất thời gian, rất khó tìm kiếm.Với những “bất tiện” của cuốn Gia Phả từ cha ông để lại, đòi hỏi phải có một “công cụ” có thể khắc phục được những bất tiện ở trên. Phần mềm Quản lý Gia Phả là kết quả của việc kết hợp cuốn Gia Phả của dòng họ và công nghệ thông tin hiện nay tạo ra một phần mềm có thể đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra và khắc phục hoàn toàn những nhược điển của cuốn Gia Phả để lại. ... từ Gia Phả lại trở nê khó khăn thời gian, khó tìm kiếm Với “bất tiện” Gia Phả từ cha ơng để lại, đòi hỏi phải có “cơng cụ” khắc phục bất tiện Phần mềm Quản lý Gia Phả kết việc kết hợp Gia Phả. .. Quản lý Gia Phả công việc cự kỳ quan trọng, từ trức tới trưởng họ (trưởng tộc) quản lý Gia Phả vật linh thiêng dòng họ, đòi hỏi phận Quản lý phải có vị trí cao người kính trọng dòng họ Việc quản. .. việc quản lý Gia Phả truyền thống, thể đầy đủ thông tin thành viên, vẽ Gia Phả giao diện web, số tình khác… 1.1.2 Khảo sát liệu đầu vào Trong chương trình quản lý nói chung chương trình quản lý Gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần mềm quản lý Gia Phả online, Phần mềm quản lý Gia Phả online

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay