Tích hợp giáo dục bảo vệ MT trong bài 8. Quang hợp ở thực vật – Sinh học 11 đối với HV trung tâm giáo dục thường xuyên

2 67 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 21:41

MT đã trở thành vấn đề chung của nhân loại, được toàn thế giới quan tâm. Nằm trong khung cảnh chung của thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, MT Việt Nam đang xuống cấp, có nơi bị huỷ hoại nghiêm trọng gây nên nguy cơ mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững của đất nước. Hơn nữa kinh tế Việt Nam đang chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường cùng với việc mở mang các đô thị mới và phát triển công nghiệp đã và đang làm nảy sinh các vấn đề về MT như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm MT, an ninh lương thực có nguy cơ bị đe doạ,…Một trong những nguyên nhân chính là do nhận thức và thái độ của con người đối với MT còn hạn chế. Từ đó một vấn đề cần đặt ra là: Cần phải tăng cường GDBVMT. Vấn đề này tại điều 4 của Luật BVMT (1993) đã chỉ rõ: “Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và pháp luật về BVMT”. Chỉ thị 36 – CTTW của Bộ chính trị ngày 2561998 về “Tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” đã coi GDMT là giải pháp đầu tiên.GDBVMT là quá trình nhằm phát triển ở người học sự hiểu biết và quan tâm trước những vấn đề MT, bao gồm kiến thức, thái độ, hành vi, trách nhiệm và kĩ năng để tự mình và cùng tập thể đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề MT trước mắt cũng như lâu dài. GDBVMT đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia. GDBVMT không phải là việc học một lần trong đời mà là quá trình lâu dài, từ giai đoạn ấu thơ đến tuổi trưởng thành và được tiếp tục đến hết cuộc đời.Đối tượng GDBVMT rất đa dạng như: các nhà quản lý các cấp, các cán bộ, nông dân, công nhân, học sinh, HV, sinh viên,… Mọi đối tượng đều có quyền được nâng cao sự hiểu biết của mình về các vấn đề về MT thông qua GDBVMT và mọi đối tượng đều có thể áp dụng các kiến thức đó vào thực tế để góp phần BVMT chung.GDBVMT là nội dung giáo dục quan trọng về phát triển bền vững trong các cơ sở GDTX. GDBVMT cần được áp dụng một cách khéo léo và phù hợp với đối tượng, mục tiêu và điều kiện thực tế của các cơ sở GDTX. GDBVMT có nhiều hình thức tổ chức trong đó hình thức tích hợp vào các môn học liên quan (Địa lý, Sinh học, Hoá học, Vật lý,…) thường được áp dụng nhất.Xuất phát từ những lý luận và thực tiễn nêu trên, với mong muốn đưa nội dung GDBVMT vào chương trình Sinh học lớp 11 dành cho HV trung tâm GDTX tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Tích hợp giáo dục bảo vệ MT trong bài 8. Quang hợp ở thực vật – Sinh học 11 đối với HV trung tâm giáo dục thường xuyên” MT trở thành vấn đề chung nhân loại, toàn giới quan tâm Nằm khung cảnh chung giới, đặc biệt khu vực Châu Á Thái Bình Dương, MT Việt Nam xuống cấp, có nơi bị huỷ hoại nghiêm trọng gây nên nguy cân sinh thái, cạn kiệt nguồn tài nguyên, làm ảnh hưởng đến chất lượng sống phát triển bền vững đất nước Hơn kinh tế Việt Nam chuyển mạnh mẽ sang kinh tế thị trường với việc mở mang đô thị phát triển công nghiệp làm nảy sinh vấn đề MT cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm MT, an ninh lương thực có nguy bị đe doạ,… Một nguyên nhân nhận thức thái độ người MT hạn chế Từ vấn đề cần đặt là: Cần phải tăng cường GDBVMT Vấn đề điều Luật BVMT (1993) rõ: “Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học pháp luật BVMT” Chỉ thị 36 CT/TW Bộ trị ngày 25/6/1998 “Tăng cường công tác BVMT thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước” coi GDMT giải pháp GDBVMT trình nhằm phát triển người học hiểu biết quan tâm trước vấn đề MT, bao gồm kiến thức, thái độ, hành vi, trách nhiệm kĩ để tự tập thể đưa giải pháp nhằm giải vấn đề MT trước mắt lâu dài GDBVMT đóng vai trò quan trọng phát triển bền vững quốc gia GDBVMT việc học lần đời mà trình lâu dài, từ giai đoạn ấu thơ đến tuổi trưởng thành tiếp tục đến hết đời Đối tượng GDBVMT đa dạng như: nhà quản lý cấp, cán bộ, nông dân, công nhân, học sinh, HV, sinh viên,… Mọi đối tượng có quyền nâng cao hiểu biết vấn đề MT thơng qua GDBVMT đối tượng áp dụng kiến thức vào thực tế để góp phần BVMT chung GDBVMT nội dung giáo dục quan trọng phát triển bền vững sở GDTX GDBVMT cần áp dụng cách khéo léo phù hợp với đối tượng, mục tiêu điều kiện thực tế sở GDTX GDBVMT có nhiều hình thức tổ chức hình thức tích hợp vào môn học liên quan (Địa lý, Sinh học, Hoá học, Vật lý,…) thường áp dụng Xuất phát từ lý luận thực tiễn nêu trên, với mong muốn đưa nội dung GDBVMT vào chương trình Sinh học lớp 11 dành cho HV trung tâm GDTX tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Tích hợp giáo dục bảo vệ MT Quang hợp thực vật Sinh học 11 HV trung tâm giáo dục thường xuyên” ... học, Vật lý,…) thường áp dụng Xuất phát từ lý luận thực tiễn nêu trên, với mong muốn đưa nội dung GDBVMT vào chương trình Sinh học lớp 11 dành cho HV trung tâm GDTX tiến hành nghiên cứu đề tài “Tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp giáo dục bảo vệ MT trong bài 8. Quang hợp ở thực vật – Sinh học 11 đối với HV trung tâm giáo dục thường xuyên, Tích hợp giáo dục bảo vệ MT trong bài 8. Quang hợp ở thực vật – Sinh học 11 đối với HV trung tâm giáo dục thường xuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay