Đồ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG ĐH Xây Dựng

57 67 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 21:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNGSV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 1PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNHSố thứ tự: 39 m=4; n=8 Công trình nhà khung BTCT toàn khối. Công trình gồm 7 tầng, 3 nhịp và 21bước cột với số liệu kích thước như sau:Cột: Cột tầng 1: C1= 25x45 (cm) C2=25x45 (cm) Cột tầng 3,2: C1= 25x40 (cm) C2=25x40 (cm) Cột tầng 5,4: C1= 25x35 (cm) C2=25x35 (cm) Cột tầng 7,6: C1= 25x30 (cm) C2=25x30 (cm)Bước cột, nhịp: Bước cột: B = 3,6 (m) Nhịp biên: L1 = 5.5 (m) Nhịp giữa: L2 = 2.5 (m)Chiều cao nhà:Chiều cao tầng 1: H1 = 4.2mChiều cao tầng 2 đến tầng 6: H2 = H3 = H4 = H5 = H6 = 3.4mChiều cao tầng 7: H7 = Hm = 3.4m Dầm: Dầm chính: D1b = 25 x 55 (cm) D1g = 25 x 50(cm) Dầm phụ: D2 = 20 x 30 (cm) Dầm mái: Dm = 25 x 55 (cm)Chiều dày sàn nhà: ds = 10 (cm)Chiều dày sàn mái: dm = 10 (cm)Hàm lượng cốt thép: µ(%) = 2 (%)Mùa thi công: Mùa hèTRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNGSV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 2Cấu tạo móng: Độ sâu chôn móng: Hm = 3t = (120 + m10)= 120+ 410=520 (cm) t=173(cm) TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNGSV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 3Kích thước móng: Móng trục A,E: a x b = 2,4 x 1,7 (m) Móng trục B,D, C: a x b = 2,5 x 1,7(m)ho = 2t = 2173 = 346 (cm)Nền: Bê tông lót: 10 + m = 10 + 4 = 14 (cm) Bê tông cốt thép: 10 + 2m = 10 + 24 = 18 (cm) Cát tôn nền = ho – bê tông lót – bê tông cốt thép = 314 (cm)Giằng móng: 25 x 50 (cm)Mái: Chống thấm: 4,5 + n20 = 4,5 + 820 = 4,9 (cm) Chống nóng: 12 + n3 = 12 + 83 = 14,6 (cm) Hai lớp gạch lá nemTường: Tường ngoài: 220 (mm); tường trong 110 (mm) Trát 40% diện tích tường ngoài; 50% diện tích tường trong Sơn 6% diện tích tường ngoài; 1% diện tích tường trong Cửa 60% diện tích tường ngoài; 1% diện tích tường trongĐiện, nước: 0,32 h công 1m2 sàn.Mặt bằng thi công: Phương án 4Vị trí công trình trên mặt bằng xây dựng: X1 = 10 + 5n = 10 + 58 = 50 (m) X2 = 15 + n2 = 15 + 82 = 19(m) Y1 = 10m + n = 104 + 8 = 48 (m) Y2 = (m + n)10 = (4 +8) 10 = 120 (m)Điều kiện thi công:TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNGSV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 4 Điều kiện địa chất:Đất cấp I, không xuất hiện nước ngầm trong phạm vi độ sâu khảo sát hoặc nước ngầmở phạm vi độ sâu hơn đáy hố móng. Điện phục vụ thi công lấy từ 2 nguồn: lấy qua trạm biến áp khu vực và sử dụngmáy phát điện dự phòng.Nước: Nước phục vụ công trình lấy từ hệ thống cấp nước thành phố hoặc giếng khoantại chỗ đã được kiểm định chất lượng. Nước thải được thải ra hệ thống thoát nướcthành phố.Các điều kiện như đường xá, thời tiết,.... thuận lợi cho quá trình thi công, các điều kiệnvề pháp lý rõ ràng, minh bạch và hợp lý. Nhân lực, vật tư, thiết bị, tiền vốn,... được cung cấp đồng bộ, đầy đủ cho côngtrình theo yêu cầu tiến độ thi công. Năng lực đơn vị thi công đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ thi côngtheo kế hoạch. TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG PHẦN I: GIỚI THIỆU CƠNG TRÌNH Số thứ tự: 39 m=4; n=8 Cơng trình nhà khung BTCT tồn khối Cơng trình gồm tầng, nhịp 21 bước cột với số liệu kích thước sau: Cột: Cột tầng 1: C1= 25x45 (cm) C2=25x45 (cm) Cột tầng 3,2: C1= 25x40 (cm) C2=25x40 (cm) Cột tầng 5,4: C1= 25x35 (cm) C2=25x35 (cm) Cột tầng 7,6: C1= 25x30 (cm) C2=25x30 (cm) Bước cột, nhịp: Bước cột: B = 3,6 (m) Nhịp biên: L1 = 5.5 (m) Nhịp giữa: L2 = 2.5 (m) Chiều cao nhà: Chiều cao tầng 1: H1 = 4.2m Chiều cao tầng đến tầng 6: H2 = H3 = H4 = H5 = H6 = 3.4m Chiều cao tầng 7: H7 = Hm = 3.4m Dầm: Dầm chính: D1b = 25 x 55 (cm) Dầm phụ: D2 = 20 x 30 (cm) Dầm mái: Dm = 25 x 55 (cm) Chiều dày sàn nhà: ds = 10 (cm) Chiều dày sàn mái: dm = 10 (cm) Hàm lượng cốt thép: D1g = 25 x 50(cm) µ(%) = (%) Mùa thi công: Mùa hè SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG Cấu tạo móng: Độ sâu chơn móng: Hm = 3t = (120 + m*10)= 120+ 4*10=520 (cm)  t=173(cm) SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CƠNG Kích thước móng: Móng trục A,E: a x b = 2,4 x 1,7 (m) Móng trục B,D, C: a x b = 2,5 x 1,7(m) ho = 2t = 2*173 = 346 (cm) Nền: Bê tơng lót: 10 + m = 10 + = 14 (cm) Bê tông cốt thép: 10 + 2m = 10 + 2*4 = 18 (cm) Cát tôn = ho – bê tơng lót – bê tơng cốt thép = 314 (cm) Giằng móng: 25 x 50 (cm) Mái: Chống thấm: 4,5 + n/20 = 4,5 + 8/20 = 4,9 (cm) Chống nóng: 12 + n/3 = 12 + 8/3 = 14,6 (cm) Hai lớp gạch nem Tường: Tường ngoài: 220 (mm); tường 110 (mm) Trát 40% diện tích tường ngồi; 50% diện tích tường Sơn 6% diện tích tường ngồi; 1% diện tích tường Cửa 60% diện tích tường ngồi; 1% diện tích tường Điện, nước: 0,32 h công/ 1m2 sàn Mặt thi công: Phương án Vị trí cơng trình mặt xây dựng: X1 = 10 + 5n = 10 + 5*8 = 50 (m) Y1 = 10m + n = 10*4 + = 48 (m) X2 = 15 + n/2 = 15 + 8/2 = 19(m) Y2 = (m + n)10 = (4 +8) *10 = 120 (m) Điều kiện thi công: SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG Điều kiện địa chất: Đất cấp I, không xuất nước ngầm phạm vi độ sâu khảo sát nước ngầm phạm vi độ sâu đáy hố móng Điện phục vụ thi công lấy từ nguồn: lấy qua trạm biến áp khu vực sử dụng máy phát điện dự phòng Nước: Nước phục vụ cơng trình lấy từ hệ thống cấp nước thành phố giếng khoan chỗ kiểm định chất lượng Nước thải thải hệ thống thoát nước thành phố Các điều kiện đường xá, thời tiết, thuận lợi cho trình thi cơng, điều kiện pháp lý rõ ràng, minh bạch hợp lý Nhân lực, vật tư, thiết bị, tiền vốn, cung cấp đồng bộ, đầy đủ cho cơng trình theo u cầu tiến độ thi công Năng lực đơn vị thi công đáp ứng yêu cầu chất lượng tiến độ thi công theo kế hoạch SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG PHẦN II: LẬP TIẾN ĐỘ THI CƠNG II.1 Phân tích cơng nghệ Cơng trình nhà khung BTCT tồn khối Chia cơng trình thành tổ hợp thi cơng Thi cơng phần ngầm Thi cơng phần thân, mái Thi cơng phần hồn thiện Mỗi tổ hợp thi công lại chia phân khu, tổ chức thi công dây chuyền chọn phương án thi công giới kết hợp thi công thủ công Phương án tổ chức thi công dây chuyền: Thành lập tổ đội chuyên môn thi công cơng việc, đảm bảo suất, chất lượng, an tồn thi công Các tổ đội thi công từ phân đoạn sang phân đoạn khác, làm việc ca ngày theo phân cơng Chia đợt phân công: * Phần ngầm: -Thực đào ao tồn mặt cơng trình đến cao trình đáy giằng móng máy - Đào tiếp hố móng xuống đến cao trình thiết kế kích thước theo kích thước móng thiết kế cộng thêm 0,5m bên (tiện thi cơng móng) sửa hố máy đào biện pháp thủ công *Phần thân Đợt 1: Thi công hết toàn kết cấu chịu lực theo phương đứng như: cột, thang Đợt 2: Thi cơng tồn cấu kiện lại: dầm, sàn tồn khối -Sử dụng cần trục tháp có đối trọng chạy đường ray để vận chuyển thẳng đứng vận chuyển ngang vật liệu ván khuôn, cốt thép bê tông SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - Sử dụng máy vận thăng để vận chuyển công nhân dụng cụ máy móc lên cao - Sử dụng hệ thống đà giáo, ván khn thép định hình cho cơng trình - Bê tơng lỏng đóng thùng chứa vận chuyển lên đổ cần trục tháp *Phần hoàn thiện - Các cửa sổ cửa bao gồm khung hộc cánh cửa, có bỏ vào khung hộc ô cửa xây tường - Đường dây điện ống nước chơn vào dầm sàn đổ bê tông dẫn đến hộp nối hộp kỹ thuật Đường dây điện từ hộp nối đến thiết bị công tắc, ổ cắm đục sau xây xong tường chưa trát - Các chi tiết kiến trúc trang trí lắp ghép thời gian với trát tường, trần - Hồn thiện mặt cơng trình từ lên trên, tầng trát từ trần xuống - Hồn thiện mặt ngồi cơng trình từ xuống SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG II.2 Lập danh mục cơng việc Phần ngầm Phần thân, mái Phần hồn thiện 1.Chuẩn bị mặt 16 CT cột, thang 25 Lắp khn cửa Đào móng máy 17 VK cột, thang 26 Lắp điện nước Sửa móng thủ cơng 18 BT cột, thang 27 Trát trần BT lót móng, giằng móng 19 Tháo VK cột 28 Trát tường CT móng, giằng móng 20 Lắp VK dầm, sàn 29 Lát sàn VK móng, giằng móng 21 CT dầm, sàn 30 Sơn BT móng, giằng móng 22 BT dầm, sàn 31 Lắp cửa Tháo Vk móng, giằng móng 23 Tháo VK dầm, sàn, 32 Xây tường mái thang Lấp đất móng đợt 24 Xây tường 33 BT chống thấm 10 Xây tường móng 34 BT chống nóng 11 Lấp đất móng đợt 35 Lát gạch nem 12 Đắp cát tôn 36 Trát ngồi 13 BT lót 37 Sơn 14 Cốt thép 38 Dọn vệ sinh 15 BT Công tác lấp đất chia làm đợt Đợt 1: lấp đất đến mặt móng Đợt 2: lấp đất đến cốt tự nhiên Công tác chuẩn bị: Chuẩn bị mặt bằng: làm cơng trình tạm; làm đường; lắp đường ống cấp; thoát nước; làm hàng rào, biển báo; lắp đường điện, lắp thiết bị chiếu sáng;… Tập kết vật liệu, nhân lực, thiết bị thi công, máy móc,… SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CƠNG II.3 Tính tốn khối lượng cơng tác II.3.1 Tính khối lượng đào, đắp Đất nên cấp II, chiều sâu hố móng Hm =5.2m Lấy độ dốc 1:0,5→H/B=1/0,5→B=0,5H Từ mặt cắt hố đào, ta thấy đào hố móng giằng móng phần đất lại tương đối khó khăn cho thi công máy, khối lượng lao động thủ cơng nhiều Do để tăng suất dễ thi công ta tiến hành đào theo kiểu đào ao Đào tồn diện tích khu đất đến cao trình đáy giằng móng máy, hố móng đơn đào thẳng đứng xuống thủ công Xác định khối lượng đào Kích thước hố đào hình vẽ, thể tích khối đào tính theo cơng thức: H V= [a.b+(c+a).(d+b)+d.c] SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG Với H=0,7 m; a= 84,9 m; b= 20,6 m; c = 85,6 m; d = 21,3 m →V=1250,2 m3 Thể tích Tên ck a(m) b(m) h(m) Số lượng V(m3) M1 3,4 2,4 0,45 52 190,94 M2 3,2 2,4 0,45 78 269,57 Tổng 460,51 Khối lượng đào máy 95%V = 95% *1250,2 = 1187,69 (m3) Khối lượng sửa thủ công lấy 5%V= 5% * 1250,2 = 62,51 (m3) →Khối lượng đào thủ công Vậy tổng khối lượng đào thủ công:460,51 + 62,51 = 523,02 (m3) Chọn máy đào đất Chọn máy đào gầu nghịch, dẫn động thủy lực EO-2621A có thơng số kỹ thuật sau: Dung tích gầu:q=0,25 m3 Tầm với đào lớn nhất: Rmax =5m Chiều cao nâng gầu lớn nhất: h=2,2m Chu kì với góc quay 90°: tck=20s Năng suất máy đào giờ: kđ N0= q k nck.ktg t q =0,25 m3:dung tích đầy gầu kđ=1,2: hệ số đầy gầu SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC THÁO DỠ VÁN KHUÔN CHO TỪNG PHÂN ĐOẠN Tầng Phân đoạn Tên cấu kiện C1 C2 D1b 1,2,13 D1g D2,3 Nhịp biên Nhịp C1 C2 3,4,5,6 D1b 7,8,9,10 D1g 11, 12 D2,3 Nhịp biên Nhịp Diện tích cấu kiện (m2) 3,78 4,09 4,75 4,04 1,91 6,50 6,50 3,78 4,09 4,75 4,04 1,91 6,50 6,50 Số lượng cấu kiện / phân đoạn 4 15 6,667 6,667 4 18 8 SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 Diện tích phân đoạn (m2) 6=4x5 15,13 24,55 18,99 16,16 28,71 43,31 43,31 15,13 24,55 18,99 16,16 34,45 51,97 51,97 Định mức Giờ Ngày lao Tổng công công động (h/m3) 8=6x7 9=8/8h 10 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,27 0,27 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,27 0,27 4,84 7,86 6,08 5,17 9,19 11,69 11,69 4,84 7,86 6,08 5,17 11,02 14,03 14,03 0,61 0,98 0,76 0,65 1,15 1,46 1,46 0,61 0,98 0,76 0,65 1,38 1,75 1,75 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 1,59 5,48 1,59 6,29 42 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CƠNG BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊ TƠNG MĨNG TỪNG PHÂN ĐOẠN kích thước Phân đoạn Tên cấu kiện Bê tơng lót đáy móng Bê tơng lót đáy giằng Bậc Bậc Giằng móng Bê tơng lót đáy móng Bê tơng lót đáy giằng 2,3,4 Bậc Bậc Giằng móng Bê tơng lót đáy móng Bê tơng lót đáy giằng Bậc Bậc Giằng móng M1 M2 Dọc Ngang M1 M2 M1 M2 Dọc Ngang M1 M2 Dọc Ngang M1 M2 M1 M2 Dọc Ngang M1 M2 Dọc Ngang M1 M2 M1 M2 Dọc Ngang a (m) b (m) h (m) Số lượng ck 2,4 2,6 1,9 12,8 1,1 1,2 2,2 2,4 1,9 12,8 2,4 2,6 1,9 12,8 1,1 1,2 2,2 2,4 1,9 12,8 2,4 2,6 1,9 12,8 1,1 1,2 2,2 2,4 1,9 12,8 1,6 1,6 0,25 0,25 0,7 0,7 1,4 1,4 0,25 0,25 1,6 1,6 0,25 0,25 0,7 0,7 1,4 1,4 0,25 0,25 1,6 1,6 0,25 0,25 0,7 0,7 1,4 1,4 0,25 0,25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,1 0,1 0,1 0,1 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,1 0,1 0,1 0,1 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 16 11 23,25 5,33 16 11 16 11 23,25 5,33 15 10 25 15 10 15 10 25 17 11 26,75 5,67 17 11 17 11 26,75 5,67 SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 Khối lượng (m3) 7,00 6,14 4,58 1,10 1,71 4,31 3,23 17,25 12,94 3,87 5,97 5,76 4,16 1,19 1,60 4,04 2,94 16,17 11,76 4,16 5,60 6,53 4,58 1,27 1,81 4,58 3,23 18,33 12,94 4,45 6,35 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH Tổng (m3) 10,72 2,81 7,55 30,18 9,83 9,92 2,79 6,98 27,93 9,76 11,10 3,09 7,82 31,26 10,80 43 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CƠNG BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP MĨNG TỪNG PHÂN ĐOẠN Phân đoạn Tên cấu kiện Bậc Bậc Giằng móng Bậc 2,3,4 Bậc Giằng móng Bậc Bậc Giằng móng M1 M2 M1 M2 Dọc Ngang M1 M2 M1 M2 Dọc Ngang M1 M2 M1 M2 Dọc Ngang Hàm Thể lượng tích bê cốt tơng thép (m3) (µ%) 0,27 0,29 1,08 1,18 0,17 1,12 0,27 0,29 1,08 1,18 0,17 1,12 0,27 0,29 1,08 1,18 0,17 1,12 Trọng lượng riêng thép (kg/m3) Số lượng ck Khối lượng (kg) 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 16 11 16 11 23,25 5,33 15 10 15 10 25 17 11 17 11 26,75 5,67 507,74 380,80 2030,95 1523,21 455,14 702,92 476,00 346,19 1904,02 1384,74 489,40 659,40 539,47 380,80 2157,89 1523,21 523,66 747,76 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 Tổng (kg) 5600,77 5259,75 5872,79 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 44 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG BẢNG CÔNG TÁC NỀN TỪNG PHÂN ĐOẠN STT Tên công tác Cát tôn Bê tơng lót Bê tơng cốt thép PĐ PĐ 2,3,4 PĐ PĐ PĐ 2,3,4 PĐ PĐ PĐ 2,3,4 PĐ Diện tích (m2) Cao (m) Khối lượng (m3) 230,04 254,41 267,13 230,04 254,41 267,13 230,04 254,41 267,13 0,41 0,41 0,41 0,13 0,13 0,13 0,16 0,16 0,16 94,32 104,31 109,52 29,91 33,07 34,73 36,81 40,71 42,74 BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG ĐÀO, ĐẮP ĐẤT TỪNG PHÂN ĐOẠN Phân đoạn Tên cấu kiện M1 M2 V1 M1 2,3,4 M2 V2 M1 M2 V3 Kích thước (m) h Số lượng a b 2,1 2,2 1,7 0,35 1,7 0,35 16 11 2,1 2,2 1,7 0,35 1,7 0,35 15 10 2,1 2,2 1,7 0,35 1,7 0,35 17 11 Thể tích (m3) ∑ Khối lượng ∑ Đào máy ∑ Đào TC ∑ Đắp máy ∑ Đắp TC 19,99 14,40 273,96 227,59 46,37 151,7 30,913 239,57 18,74 13,09 269,76 226,03 43,73 150,7 29,153 237,93 21,24 14,40 306,54 257,36 49,19 171,6 32,79 270,90 SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 45 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG XÂY TƯỜNG MÓNG TỪNG PHÂN ĐOẠN Thể tích cấu b kiện h(m) (m) (m3) 0,22 1,05 0,70 Kích thước Phân đoạn 2,3,4 Tên cấu kiện Tường móng Tường móng Tường móng Tường dọc Tường ngang Tường dọc Tường ngang Tường dọc Tường ngang a (m) 3,05 Số lượng cấu kiện 23,43 Tống thể tích (m3) 16,51 Tổng (m3) 35,60 15,45 3,05 0,22 0,22 1,05 1,05 3,57 0,70 5,35 25 19,09 17,61 35,46 15,5 3,05 0,22 0,22 1,05 1,05 3,57 0,70 27,29 17,84 19,23 39,39 15,5 0,22 1,05 3,57 5,65 20,16 II.4 Chọn phương án tổ chức thi công Chọn biện pháp thi công theo phương pháp dây chuyền Thi công phần ngầm Dựa vào mặt thi công, yêu cầu tài nguyên, chia mặt thi công thành phân đoạn hình vẽ Thi cơng phần thân Dựa vào mặt thi cơng, u cầu vị trí mạch ngừng, chọn hướng đổ bê tông song song với dầm chính, mạch ngừng nằm khoảng 1/3÷2/3) dầm phụ, u cầu khả vận chuyển bê tông cần trục tháp, chia mặt tầng thành 13 phân đoạn hình vẽ, đảm bảo chênh lệch khối lượng phân đoạn nhỏ 20% Thi công phần hồn thiện thi cơng phần mái Cơng tác bê tơng chống thấm, chống nóng xây tường bao, lát gạch nem chia cho phân đoạn SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 46 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CƠNG Các cơng tác xây, trát, sơn, lắp, cửa điện nước,… thi công từ lên Công tác trát ngồi sơn ngồi thi cơng từ xuống II.5 Chọn phương tiện vận chuyển lên cao, máy trộn bê tông, máy đầm bê tông Chọn phương tiện vận chuyển lên cao Cần trục tháp: Các công việc vận chuyển lên cao(bê tông, cốt thép, ván khuôn, cột chống, xà gồ, ) Căn tính tốn khối lượng cần vận chuyển lên cao lớn phân đoạn ngày Xác định độ cao cần thiết móc cẩu: Hyc=hct+ hat+ hck+ ht hct = 30,9 m độ cao cơng trình cần đặt cấu kiện hat=1m khoảng an toàn hck=1,5m, chiều cao cấu kiện ht=1,5 m chiều cao thiết bị treo buộc →Hyc= 30,9 + + 1,5 + 1,5 = 34,9 (m) Xác định sức trục yêu cầu: Sức trục yêu cầu khối lượng bê tông chứa thùng + trọng lượng thân thùng chứa Loại V= 0,6 m3 đổ cột, vách; trọng lượng vỏ thùng 200kg; ống dẫn D=3cm Loại V= 0,9 m3 đổ dầm, sàn; trọng lượng vỏ thùng 220kg →Qyc= 0,9 * 2,5 + 0,22 = 2,47 (T) Tầm với cần thiết cần trục: Rmax=√12 + (𝐵 + 𝐴)2 SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 47 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG A= ld+ lat +ldg: khoảng cách từ mép cơng trình đến cần trục B= 17,4m: chiều rộng cơng trình ld= 8m, chiều dài đối trọng tính từ trọng tâm cần trục đến mép ngồi cơng trình lat=1m, khoảng cách an toàn ldg= 1,4m chiều rộng giàn giáo khoảng lưu thông A= 8+1+1,4=10,4 m l =5m →Rmax=√102 + (17,4 + 10,4)2 = 29,5 (m) Chọn cần trục KB-403A, chạy ray, đối trọng dưới, có thông số kỹ thuật sau: Qmax= 8T, Qmin= 5T; Hmax=57,5 m; Rmax=30m; vnâng= 40m/1ph; vhạ =5m/1ph; vxe trục =30m/ph; nquay= 0,6v/ph Năng suất cần trục tháp: Xác định thời gian làm việc chu kỳ: Tck=E∑𝑛𝑖=1(𝑡𝑖 ) E=0,8 hệ số kết hợp đồng thời động tác si ti=v +(3 ÷4)s thời gian thực thao tác thứ i với vận tốc vi;(3 ÷4)s khoảng phanh i sang số,… t1= 10s thời gian móc cẩu vào thùng t2 = 𝐻 𝑉𝑛𝑎𝑛𝑔 0,5 t3 = 0,6 +4= 34,9 40 ∗ 60 + = 56,35 (𝑠)thời gian nâng vật ∗ 60 + = 54 (𝑠)thời gian quay cần tới vị trí đổ SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 48 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 𝑅 t4 = 𝑉𝑥𝑒𝑐𝑜𝑛 𝐻ℎ𝑎 t5 = 𝑉ℎ𝑎 29,5 +4= +4= 30 ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG ∗ 60 + = 63 (𝑠)thời gian xe chạy đến vị trí cần đổ bê tông ∗ 60 + = 16 (𝑠) thời gian hạ thùng đến vị trí thi cơng t6= 120 (s) thời gian đổ bê tông t7=t5 = 16 (s) thời gian nâng thùng lên độ cao cũ t8=t4 = 63 (s) thời gian di chuyển xe đến vị trí trước quay t9=t3 = 54 (s) thời gian quay cần vị trí ban đầu t10= 𝐻 𝑉ℎ𝑎 +4= 34,9 40 ∗ 60 + = 56,35 (𝑠) →∑𝑛𝑖=1(𝑡𝑖 )=454,7 (s) → tck= 0,8 * 454,7 = 363,76 (s) Năng suất vận chuyển ca cầu trục: N0=8.Q nck ktt ktg Q= 5T sức nâng cầu trục điểm xa (Qmin) nck số chu kỳ làm việc 1h ktt=0,8 hệ số sử dụng thời gian ktg=0,8 hệ số sử dụng tải trọng(ktt=0,6÷0,8) →N0=8*5* 3600 363,76 *0,8*0,8 = 253,35 (T) Kiểm tra suất cần trục Khối lượng vận chuyển ca: Khối lượng bê tông: N1 = V*ɤbt = 28,66 * 2,5 = 71,64 (T) Khối lượng cốt thép: N2 = V*ɤthép = 4,02 (T) SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 49 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CƠNG Khối lượng ván khn →N0 > N1+N2+N3 suất cần trục đảm bảo yêu cầu vận chuyển Khối lượng bê tông lớn cần vận chuyển V= 28,66 (m3) phân đoạn lớn tầng Khả vận chuyển cần trục: [V]= 8*0,9* 3600 363,76 * 0,8*0,8 = 45,60 (m3) > 28,66 (m3) Vậy cần trục KB-403A thỏa mãn P= 36kw, k= 0.2, cos𝜑= 0,65 Chọ máy đầm bê tông Sử dụng đầm dùi để đầm bê tông cột, dầm; đầm bàn để đầm bê tông sàn Chọn máy đầm dùi: p= 1kw, k = 0,15, cos𝜑= 0,65 Chọn máy đầm bàn: p= 1kw, k = 0,15, cos𝜑= 0,65 Chọn máy trộn bê tông: Năng suất máy trộn 1h N=Vsx.kxl.nck.ktg Năng suất ca: N0=8*N Khối lượng bê tông lớn V= 28,66 m3 Chọn máy trộn có suất V= 45m3/ca P= 4kw, k= 0,15 ; cos𝜑= 0,65 Chọn thăng tải: Sử dụng thăng tải để vận chuyển gạch vữa lên cao Khối lượng vữa, gạch xây phân đoạn: Khối lượng vữa trát phân đoạn SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 50 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG Khối lượng tường bao mái: Khối lượng vữa trát tường bao mái Khối lượng gạch nem: 1kg/ viên 20x20x1,5cm Khối lượng gạch lát sàn, gạch dày 10 mm: Tổng khối lượng cần vận chuyển phân đoạn: →chọn Chọn máy trộn vữa: Chọn máy trộn có suất 20m3/ca, P = 3kw, k= 0,15, cos𝜑= 0,65 SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 51 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG PHẦN III TỔNG MẶT BẰNG MẶT BẰNG THI CÔNG SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 52 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CƠNG III.1 Thiết kế đường cơng trình Đường dành cho vận chuyển cơng trường phụ thuộc vào nhu cầu vận chuyển Chọn tiêu chuẩn thiết kế: B = b + 2c chiều rộng đường b = 3,75m chiều rộng đường, đường xe c = 1,25m chiều rộng lề đường -> B= 6,25m; Rmin = 15m bán kính cong nhỏ III.2 Xác định diện tích kho bãi S = αF; F = Dmax/d; Dmax = rmax /Tdt; Tdt = t1 + t2 +t3 + t4 + t5 t1 = ngày: Khoảng thời gian lần nhận vật liệu t2 = ngày: Thời gian vật liệu từ nơi nhận đến công trường t3 = ngày: Thời gian bốc dỡ t4 = ngày: Thời gian thí nghiệm, cấp phát t5 = ngày: Thời gian dự trữ -> Tdt = ngày Cát, gạch, đá lấy Tdt = t1 + t5 = ngày Công tác cốt thép: 2,72 T (phân đoạn tầng 1) Công tác bê tông: 25,23 m3 (phân đoạn tầng 1) SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CƠNG Cơng tác ván khn: 201,97 m2 (phân đoạn tầng 1) Định mức 1m3 bê tơng mác 250 có cấp phối: 0,415 T xi măng 0,455 m3 cát vàng 0,887 m3 đá Lượng vật liệu cho bê tông ca: 16,87 m3 xi măng 18,49 m3 cát vàng 36,05 m3 đá Công tác xây tường Tường 220 : 52,27 * 0,22 = 11,5 m3 Tường 110 : 372,36 *0,11 + 47,95 * 0,11 = 46,23 m3 Định mức 1m3 Gạch (viên) Tường 220 550 Tường 110 643 -> Khối lượng: 11,5 * 550 + 46,23 * 643 = 36051 (viên) Vữa (m3) 0,29 0,23 11,5 * 0,29 + 46,23 * 0,23 = 13,97 (m3) vữa Sử dụng vữa mác 75, định mức m3 Định mức 1m3 Vữa mác 75 Xi măng (T) 0,32 Cát đen (m3) 1,09 -> Xi măng: 13,97 *0,32 =4,47 (T); Cát đen: 13,97 * 1,09 = 15,23 (m3) Công tác trát: Cơng tác trát Diện tích (m2) Chiều dày (cm) Trát trần Trát tường 254,41 186,18 1,5 1,5 SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 Khối lượng (m3) 3,82 2,79 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 54 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG Trát tường Tường bao mái 20,91 95,90 Tổng Sử dụng vữa mác 75, định mức m3 1,5 1,5 Định mức 1m3 Xi măng (T) Vữa mác 75 0,36 -> Khối lượng: Xi măng: 8,36 * 0,36 = 3,01 (T) 0,31 1,44 8,36 Cát đen mịn (m3) 1,05 Cát đen mịn: 8,36 * 1,05 = 8,78 (m3) Công tác cốp pha: Ván khuôn: 201,97 m2 tương đương 6,06 m3 Kể đến cột chống: 1,4 * 6,06 = 8,48 m3 Khối lượng vật liệu dùng ngày Tên vật liệu Đá Cát vàng Cát đen Xi măng Thép Gạch Cốp pha Khối lượng vật liệu dự trữ Tên vật liệu Đơn vị m3 m3 m3 Tấn Tấn viên m3 Khối lượng 36,05 18,49 24,01 24,35 2,72 36051 8,48 Đơn vị Khối Tdt(ngày) lượng Đá m3 36,05 Cát vàng m3 18,49 Cát đen m 24,01 Xi măng Tấn 24,35 Thép Tấn 2,72 Gạch viên 36051 Cốp pha m 8,48 F: Diện tích kho bãi có ích ( khơng kể đến đường lại) Khối lượng dự trữ 72,10 36,98 48,02 146,10 16,32 72102 50,88 S=αF : Diện tích kho bãi kể đường lại STT Tên vật liệu Đá Đơn Khối vị lượng m 72,10 Loại kho d Bãi lộ thiên SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 Phương F pháp xếp (m2) Đánh 24,03 α S(m2) 1,1 26,43 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 55 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG 36,98 Bãi lộ thiên đống Đánh 9,25 đống Đánh 12,01 đống 1,3 Xếp chồng 112,4 Xếp chồng 4,08 Cát vàng m3 Cát đen m3 48,02 Bãi lộ thiên Xi măng Thép Tấn Tấn 146,10 16,32 Gạch Cốp pha viên m3 72102 50,88 Kho kín Kho nửa kín Bãi lộ thiên 700 Xếp chồng 103 Kho nửa 1,8 Xếp chồng 28,27 kín 1,1 10,18 1,1 13,21 1,5 1,5 168,6 6,12 1,2 1,2 123,6 33,92 III.3 Tính tốn nhà tạm cơng trường Dân số cơng trường (5 nhóm) Nhóm A: Số cơng nhân làm việc trực tiếp cơng trường Nhóm B: Số cơng nhân làm việc xưởng phụ trợ Nhóm C: Số cán kỹ thuật (trung cấp + kỹ sư) Nhóm D: Số nhân viên hành Nhóm E: Số công nhân phục vụ A = Ntb ( từ biểu đồ nhân lực biết Ntb) SV:NGUYỄN ĐỨC TRỌNG– MS: 720957 – LỚP 57XD3 GVHD: Ths CAO TUẤN ANH 56 ... DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - Sử dụng máy vận thăng để vận chuyển công nhân dụng cụ máy móc lên cao - Sử dụng hệ thống đà giáo, ván khn thép định hình cho cơng trình - Bê tơng lỏng đóng thùng chứa... xây xong tường chưa trát - Các chi tiết kiến trúc trang trí lắp ghép thời gian với trát tường, trần - Hoàn thiện mặt cơng trình từ lên trên, tầng trát từ trần xuống - Hồn thiện mặt ngồi cơng... thùng chứa vận chuyển lên đổ cần trục tháp *Phần hoàn thiện - Các cửa sổ cửa bao gồm khung hộc cánh cửa, có bỏ vào khung hộc cửa xây tường - Đường dây điện ống nước chơn vào dầm sàn đổ bê tông dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG ĐH Xây Dựng, Đồ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG ĐH Xây Dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay