TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

4 110 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 17:03

Hơn 12.000 bài luyện tập từ Toán lớp 6 cơ bản đến Toán lớp 6 nâng cao giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức một cách chủ động và hiệu quả hơn., Học và làm bài tập Toán lớp 6 Online. Các dạng Toán lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao. Bài kiểm tra Toán lớp 6. Ôn tập hè môn Toán với Luyện thi 123.com., Website học ... TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS nắm tính chất chia hết tổng, hiệu Kỹ năng: HS biết nhận tổng hai hay nhiều số, hiệu hai số có hay khơng chia hết cho số mà khơng cần tính giá trị tổng hiệu 3.Thái độ: nghiêm túc, có tinh thần tích cực học tập II CHUẨN BỊ: GV: Giáo án, bảng phụ HS: Đọc trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp phút Kiểm tra cũ: phút * Cho biêt tổng 14 + 21 có chia hết cho khơng? số hạng tổng có chia hết cho không? HS: Trả lời Bài mới: ( PP vấn đáp gợi mở, nhóm ) GV: Trình bày nội dung phần đóng khung mở đầu để vào học Hoạt động thầy trò Tiết 18: Nội dung kiến thức cần đạt 1.Nhắc lại quan hệ chia hết: Định nghĩa : Sgk trang 34 * a chia hết cho b Ký hiệu: a M b * a không chia hết cho b.Ký hiệu: a M b HĐ1 Nhắc lại quan hệ chia hết: *Khi ta nói a chia hết cho b (b 0)? HS:nhắc lại: Định nghĩa SGK  Lưu ý : Trong đ/n a chia hết cho b a số tự nhiên, b số tự nhiên khác 0, phải có số tự nhiên k cho a = b.k  Giới thiệu kí hiệu ,   tổng có cách mà khơng cần thực phép tính ta biểt tổng có chia hết cho số hay khơng? Bài hơm tìm 2.Tính chất 1: hiểu vấn đề HĐ Tính chất 1: GV: nêu yêu cầu ?1- HS đọc đề cho HS trả lời.GV ghi nhanh lên bảng kết HS: Cho ví dụ hai số chia hết cho 6, tính tổng chúng trả lời câu hỏi đề GV: Từ câu a em rút nhận xét gì? HS: Nếu hai số hạng tổng chia hết cho tổng chia hết cho GV: Tương tự làm câu b.Từ câu b em rút nhận xét gì? HS: Trả lời nội dung câu a GV: Vậy a Mm b Mm ta suy điều gi? HS: Nếu a Mm b Mm a + b Mm GV: Giới thiệu: - Ký hiệu (=>) đọc suy kéo theo - Trong cách viết tổng quát để gọn SGK không ghi a, b, m � N ; m � - Ta viết a + b Mm (a + b) Mm *GV: Tính xét xem tổng (hiệu) sau có chia hết cho không? a 60 – 12 b 12 + 40 + 60 HS: Trả lời GV: Dẫn đến mục a, b viết dạng tổng quát SGK HS: Đọc ý SGK GV: Cho HS đọc tính chất SGK HS: Đọc phần đóng khung trang 34 SGK GV: Viết dạng tổng quát SGK GV: Sau học tính chất tính chất chia hết tổng Từ nay, để xét xem tổng (hiệu) có chia hết cho số hay không, ta cần xét thành phần - Làm ?1 *Ta có: ∶ 6, 18 ∶ => (6 + 18) ∶ 14 ∶ 7, 21 ∶ => (56 + 77)∶ a Mm b Mm => a + b Mm + Chú ý : Sgk trang 34 a a Mm b Mm => a - b Mm b a Mm b Mm c Mm => (a + b + c) Mm Tính chất: (Sgk trang 34) có chia hết cho số khơng kết luận mà khơng cần tính tổng (hiệu) chúng Bài tập: Khơng làm phép tính, xét xem tổng (hiệu) sau có chia hết cho 11 không? a 33 + 22 b 88 – 55 c 44 + 66 + 77 HS: Hoạt động theo nhóm bàn làm Tiết 19: *Tính chất 2: GV: Treo bảng phụ ghi đề ?2, cho HS đọc đề HS: Đứng chỗ đọc đề trả lời GV: Tương tự tập ?1, cho HS rút nhận xét câu a, b GV: Vậy a Mm b Mm ta suy điều gi? HS: Nếu a Mm b Mm a + b Mm GV: Hãy tìm số, có số khơng chia hết cho 6, số lại chia hết cho HS: Có thể cho số: 12; 36; 15 GV: Tính xét xem tổng (hiệu) sau có chia hết cho khơng? a/ 61 - 12 b/ 12 + 36 + 15 HS: Trả lời GV: Dẫn đến mục a, b phần ý viết dạng tổng quát SGK HS: Đọc ý SGK GV: Cho HS đọc tính chất SGK HS: Đọc phần đóng khung trang 35 SGK GV:Trình bày phần củng cố tính chất - Làm ?3; ?4 Tính chất 2: - Làm ?2 a Mm b Mm => a + b Mm * Chú ý: (Sgk trang 35) a/ a Mm b Mm => a - b Mm b/ a Mm ; b Mm c Mm => (a + b + c) M m Tính chất 2: (Sgk trang 35) - Làm ?3 ; ?4 Tổng kết hướng dẫn học nhà: GV: Nhấn mạnh: Tính chất “Nếu có số hạng tổng khơng chia hết cho số tổng khơng chia hết cho số đó, có từ hai số hạng trở lên khơng chia hết cho số ta phải xét đến số dư” ví dụ câu c 85 trang 36 SGK 560 M7 ; 18 M (dư 4) ; M (dư 3) => 560 + 18 + M7 (Vì tổng số dư : + = M 7) - Học thuộc hai tính chất chia hết tổng Viết dạng tổng quát - Làm tập : 86; 87; 88; 89; 90 trang 36 SGK D Rót kinh nghiƯm: ... dạng tổng quát SGK HS: Đọc ý SGK GV: Cho HS đọc tính chất SGK HS: Đọc phần đóng khung trang 34 SGK GV: Viết dạng tổng quát SGK GV: Sau học tính chất tính chất chia hết tổng Từ nay, để xét xem tổng. .. => (a + b + c) M m Tính chất 2: (Sgk trang 35) - Làm ?3 ; ?4 Tổng kết hướng dẫn học nhà: GV: Nhấn mạnh: Tính chất “Nếu có số hạng tổng khơng chia hết cho số tổng khơng chia hết cho số đó, có từ... => (a + b + c) Mm Tính chất: (Sgk trang 34) có chia hết cho số khơng kết luận mà khơng cần tính tổng (hiệu) chúng Bài tập: Khơng làm phép tính, xét xem tổng (hiệu) sau có chia hết cho 11 khơng?
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG, TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay