TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 17:03

Hơn 12.000 bài luyện tập từ Toán lớp 6 cơ bản đến Toán lớp 6 nâng cao giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức một cách chủ động và hiệu quả hơn., Học và làm bài tập Toán lớp 6 Online. Các dạng Toán lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao. Bài kiểm tra Toán lớp 6. Ôn tập hè môn Toán với Luyện thi 123.com., Website học ... ... dạng tổng quát SGK HS: Đọc ý SGK GV: Cho HS đọc tính chất SGK HS: Đọc phần đóng khung trang 34 SGK GV: Viết dạng tổng quát SGK GV: Sau học tính chất tính chất chia hết tổng Từ nay, để xét xem tổng. .. => (a + b + c) M m Tính chất 2: (Sgk trang 35) - Làm ?3 ; ?4 Tổng kết hướng dẫn học nhà: GV: Nhấn mạnh: Tính chất “Nếu có số hạng tổng khơng chia hết cho số tổng khơng chia hết cho số đó, có từ... => (a + b + c) Mm Tính chất: (Sgk trang 34) có chia hết cho số khơng kết luận mà khơng cần tính tổng (hiệu) chúng Bài tập: Khơng làm phép tính, xét xem tổng (hiệu) sau có chia hết cho 11 khơng?
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG, TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay