TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC

5 37 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 17:03

Hơn 12.000 bài luyện tập từ Toán lớp 6 cơ bản đến Toán lớp 6 nâng cao giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức một cách chủ động và hiệu quả hơn., Học và làm bài tập Toán lớp 6 Online. Các dạng Toán lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao. Bài kiểm tra Toán lớp 6. Ôn tập hè môn Toán với Luyện thi 123.com., Website học ... TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC I MỤC TIÊU * Kiến thức : Học sinh biết hiểu quy tắc tìm gí trị phân số số cho trước * Kỹ năng:Có kỹ vận dụng quy tắc để tìm giá trị phân so số cho trước * Thái độ: Có ý thức áp dụng quy tắc để giải số toán thực tiển II CHUẨN BỊ * Giáo viên: Giáo án * Học sinh: Học cũ III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số Bài cũ: Bài mới: * Đặt vấn đề: Có cách đề tìm giá trị phân số cho trước hay không ? Hoạt động thầy, trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Ví dụ(15 phút) GV: Gọi HS đọc đề bài? HS: Đọc đề HS: Đề cho biết tổng số HS 45 em Cho biết số HS tích đá bóng 60% thích đá cầu Thích chơi bóng bàn 1.Ví dụ ?1 Hướng dẫn Giải: Số HS thích đá bóng lớp 6A là: 45 = 30(hs ) Số HS thích đá cầu : 15 45.60% = 27( hs) 45 = 10(hs) Thích chơi bóng chuyền u cầu tính số HS thích chơi bóng đá cầu, Số HS thích chơi bóng bàn là: Số HS thích chơi bóng chuyền là: bóng bàn, bóng chuyền lớp 6A GV: Muốn tìm số hs thích đá bóng, ta phải 45 = 12(hs ) 15 làm nào? HS: Ta phải nhân 45 với Quy tắc GV: yêu cầu HS làm phần lại a) Quy tắc: (SGK) Hoạt động 2: Tìm hiểu quy tắc(22 phút) GV: Giới thiệu cách làm tìm m m giá trị phân số số cho trước b GV: Vậy muốn tìm phân số số cho Muốn tìm n số b cho trước ta tính n trước ta làm nào? ∈ ≠ HS: Muốn tìm phân số số cho trước, (m,n Z; n 0) ta lấy số cho trước nhân với phân số HS: Nêu quy tắc SGK trang 51 GV: Muốn tìm nào? m n số b cho trước ta làm m n HS: Lấy nhân với b GV: Nhấn mạnh: thực hành ta cần b) Ví dụ: lưu ý từ “của “có vai trò dấu “nhân” m n m n b b GV: ghi vd SGK GV: Gọi hs đứng chỗ nêu cách làm HS: vận dụng quy tắc làm vd VD: Tìm GV: Nhận xét: GV: Cho HS làm ?2 GV: Gọi hs lên bảng HS: Lên bảng trình bày bi giải Vậy 14 ?2 Hướng dẫn Giải: 14 14 = 7 a) 76 = 57 (cm); b) 62, 5% 96 = 60 (tấn ) c) 0,25.1= = 15 phút Tổng kết (6 phút) – GV nhấn mạnh lại quy tắc tìm giá trị phân số số cho trước – Hướng dẫn học sinh làm tập 115 trang 51 SGK Hướng dẫn nhà: (1 phút) – Học sinh nhà học làm tập lại SGK – Chuẩn bị tập phần luyện tập Rót kinh nghiƯm: - Tuần 31 Ngày soạn:2 /4/2015 Ngày dạy: / …/2015 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU * Kiến thức: Thông qua tập, học sinh nắm kỹ cách tìm giá trị phân số số cho trước * Kỹ năng: Vận dụng quy tắc để tìm giá trị phân số số cho trước * Thái độ: Có ý thức vận dụng quy tắc để giải toán thực tiễn II CHUẨN BỊ * Giáo viên: Giáo án * Học sinh: Học cũ III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số Bài cũ: (3 phút) Nêu quy tắc tìm giá trị phân số số cho trước? Bài mới: Luyện tập Hoạt động thầy, trò Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: (15 phút) Giải tập nhà Biết 13,21 = 39,63và 39,63 : =7,926 I Giải tập nhà Bài tập 117 trang 51 SGK Hướng dẫn a) (13, 21 3): GV: Hãy tìm 13,21và 7,926 = 39, 63:5= 7,926 (khơng cần tính tốn ) HS: Một hs phân tích đề nêu cách tìm b) (7,926 5): = 39, 63:3 =13,21 13, 21 -Tương tự tìm 5 7,926 Bài tập 118 trang 52 SGK Hướng dẫn 13,21em thực a) Dũng Tuấn cho : GV: Để tìm nào? 21 = HS: Ta lấy 13, 21 chia cho (viên) GV: Gọi 1hs đứng chỗ đọc phân tích đề GV: Theo em để biết Tuấn cho Dũng bao b) Số bi lại : nhiêu viên bi ta làm nào? 21- = 12 (viên) Bài tập 120 trang 52 SGK HS: Tìm 21 Hướng dẫn GV: Từ em tính số bi lại a)13,5 3,7% =0,4995 Tuấn? b) 52,61 6,5%=3,41965 HS: hs lên bảng giải c)2534 17%=430,78 GV: Hướng dẫn cho hs tự đọc hiểu phần d)1836 48%= 881,28 trình bày cách sử dụng máy tính SGK Bài tập 119 trang 52 SGK HS: Cả lớp tự nghiên cứu cách sử dụng Hướng dẫn máy tính SGK An nói : GV: Ap dụng cách làm làm câu  1   1   ÷: =  : ÷ a,b,c,d 2 2 2 2 HS: Cả lớp thực hành ,đứng chỗ đọc 1 kq = = GV: Đố: An nói :”Lấy 2 2 II Luyện tập đem Bài 1 Cột A chia cho Sẽ kết ”Đố em bạn An nói có khơng ? HS: hs lên bảng làm tập Các hs khác làm vào nhận xét bạn Hoạt động 2: Luyện tập(20 phút) GV: Phát phiếu học tập cho hs Hãy nối câu cột A với câu cột Bđể kết Vd: (1+a) HS: Điền kết tìm vào phiếu học tập đại diện em ln trình by kết trn bảng Cc HS khc nhận xt GV: Gọi hs tóm tắt đề HS: Tóm tắt đề theo yêu cầu GV: Theo em muốn biết xe lửa cách HP ? Km em làm cách ? HS: Trước hết tính quãng đướng xe lửa Sau tính qng đướng xe lửa cách HP GV: Gọi hs lên giải Cột B a)16 40 2.0,5 50 b) 100 c)4000 4800 4 5 4% Kết 1+a; 2+e; 3+c; 4+d; 5+b d)1,8 e)25 Bài tập 121 trang 52 SGK Hướng dẫn Xe lửa xuất phát từ Hà Nội quãng đường là: 102 = 61, 2( km) Vậy xe lửa cách Hải Phòng: 102- 61,2 = 40,8(km Củng cố (5 phút) – GV nhấn mạnh lai quy tắc tìm giá trị phân số số cho trước – Hướng dẫn học sinh làm tập lại Hướng dẫn nhà (1 phút) – Học sinh nhà học làm tập lại SGK – Chuẩn bị tập phần lại Rót kinh nghiƯm: - ... cách tìm giá trị phân số số cho trước * Kỹ năng: Vận dụng quy tắc để tìm giá trị phân số số cho trước * Thái độ: Có ý thức vận dụng quy tắc để giải toán thực tiễn II CHUẨN BỊ * Giáo viên: Giáo... Học cũ III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số Bài cũ: (3 phút) Nêu quy tắc tìm giá trị phân số số cho trước? Bài mới: Luyện tập Hoạt động thầy, trò Nội dung kiến thức cần... 5% 96 = 60 (tấn ) c) 0,25.1= = 15 phút Tổng kết (6 phút) – GV nhấn mạnh lại quy tắc tìm giá trị phân số số cho trước – Hướng dẫn học sinh làm tập 115 trang 51 SGK Hướng dẫn nhà: (1 phút) – Học
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC, TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay