DẤU HIỆU CHIA hết CHO 3 và 9

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 17:01

Hơn 12.000 bài luyện tập từ Toán lớp 6 cơ bản đến Toán lớp 6 nâng cao giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức một cách chủ động và hiệu quả hơn., Học và làm bài tập Toán lớp 6 Online. Các dạng Toán lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao. Bài kiểm tra Toán lớp 6. Ôn tập hè môn Toán với Luyện thi 123.com., Website học ... ... chia hết cho chia hết cho *2 53 =2+5 +3+ (số chia hết cho 9) = 10+(số chia hết cho 9) Vậy số 2 53 không chia hết cho 10 khơng chia hết cho + Kết luận 2:Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơngchia... chia hết cho 3, cho có khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho5 ? 2) Điền vào chỗ trống đế câu dúng đầy đủ a) Các số có .chia hết cho .và số chia hết cho b) Các số chia hết cho cho 3, số chia hết cho. .. khơngchia hết cho * Dấu hiệu chia hết cho 9: SGK trang 40 ?1 Số chia hết cho là: 621, 635 4 Số khôngchia hết cho là: 1205, 132 7 Dấu hiệu chia hết cho Ví dụ: SGK + Kết luận 1: SGK + Kết luận 2: SGK * Dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: DẤU HIỆU CHIA hết CHO 3 và 9, DẤU HIỆU CHIA hết CHO 3 và 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay