DẤU HIỆU CHIA hết CHO 3 và 9

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 17:01

Hơn 12.000 bài luyện tập từ Toán lớp 6 cơ bản đến Toán lớp 6 nâng cao giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức một cách chủ động và hiệu quả hơn., Học và làm bài tập Toán lớp 6 Online. Các dạng Toán lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao. Bài kiểm tra Toán lớp 6. Ôn tập hè môn Toán với Luyện thi 123.com., Website học ... DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 3, cho Kỹ năng: HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho để nhận biết nhanh số có hay khơng chia hết cho 3, cho Thái độ: nghiêm túc, có ý thức tích cực hoạt động II CHUẨN BỊ: GV: Giáo án HS: Học cũ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định lớp:(1ph) Kiểm tra cũ:6’ HS1: Nêu dấu hiệu chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho * Dùng chữ số 8; 5; để ghép thành số có chữ số Chia hết cho ; (850; 508; 580); Chia hết cho ; ( 850; 805; 580) Chia hết cho (580; 850) HS2: tìm số: 123; 34; 297; 468 a Những số chia hết cho 3? (123; 297; 468) b Những số chia hết cho 9? (297; 468) Bài mới: Cho a = 315; b = 425 Hãy thực phép chia để kiểm tra xem   số chia hết, không chia hết cho 9? (HS: a ; b 9)   GV: Ta thấy a, b tận 5, a b Dường dấu hiệu chia hết cho không liên quan đến chữ số tận cùng, liên quan đến yếu tố nào? Ta tìm hiểu bài: “Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9” Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt HĐ1: Nhận xét mở đầu: 7’ Nhận xét mở đầu GV: Hãy viết số 378 dạng tổng? VD: 378 = 300 + 70 + HS: 378 = 300 +70 + = 3.100 + 7.10 + = 100 + 10 + GV:Ta viết 100 = 99 +1; 10 = + = (99 + 1) + (9 + 1) + GV: Viết tiếp: 378 = 300 + 70 + = 99 + + + + = 100 + 10 + = (3+7+8) + (3.11.9 + 7.9) = (99 + 1) + (9 + 1) + (Tổng chữ số)+(Số chia hết cho 9) = 99 + + + + = (3+7+8) + (3.11.9 + 7.9) (Tổng chữ số)+(Số chia hết cho 9) * Em có nhận xét tổng + 7+ với chữ số số 378? Tổng + 7+ tổng chữ số Nhận xét: số 378 Mọi số viết dạng tổng * (3.11.9 + 7.9) có chia hết cho khơng? Vì sao? GV: Tương tự cho HS lên bảng làm ví dụ SGK 253 =(Tổng chữ số)+(Số chia hết cho 9) HĐ2 Dấu hiệu chia hết cho 9: 12’ GV: cho HS đọc ví dụ SGK *Áp dụng nhận xét mở đầu xét xem số 378 có chia hết cho khơng? Vì sao? HS: 378 = (3+7+8) + (Số chia hết cho 9) = 18 + (Số chia hết cho 9)  Nên số 378 số hạng chia hết cho GV: Để biết số có chia hết cho khơng, ta cần xét đến điều gì? Ta cần xét tổng chữ số GV: Vậy số chia hết cho 9? HS: Đọc kết luận GV: Tương tự câu hỏi số 253 => kết luận GV: Từ kết luận 1, em phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9? GV cho HS làm ?1 - u cầu HS giải thích sao? HS: Lên bảng làm HĐ3: Dấu hiệu chia hết cho 3: 10’ GV: Tương tự cách lập luận hoạt động cho HS làm ví dụ mục để dẫn đến kết luận - Từ cho HS phát biểu dấu hiệu chia hết cho SGK + Lưu ý: Một số chia hết cho chia hết cho GV ch HS làm ?2 157*  Để số + + + *  = (13 + *) Vì: ≤ * ≤ Nên * ∈ {2 ; ; 8} chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho Ví dụ: Áp dụng nhận xét mở đầu xét xem: số 378 có chia hết cho khơng? số 253có chia hết cho khơng? Ta c ó: *378 = (3+7+8) + (3.11.9 + 7.9) = 18 +(Số chia hết cho 9) Vậy số 378 chia hết cho v ì hai số hạng tổng chia hết cho + Kết luận 1: Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho *253 =2+5+3+(số chia hết cho 9) = 10+(số chia hết cho 9) Vậy số 253 không chia hết cho 10 khơng chia hết cho + Kết luận 2:Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơngchia hết cho * Dấu hiệu chia hết cho 9: SGK trang 40 ?1 Số chia hết cho là: 621, 6354 Số khôngchia hết cho là: 1205, 1327 Dấu hiệu chia hết cho Ví dụ: SGK + Kết luận 1: SGK + Kết luận 2: SGK * Dấu hiệu chia hết cho 3: (SGK trang 41) * ?2 157*  3⇒ ( 1+5+7+*)  ⇒ ( 13 +*)  ⇒ ( 12+1+*)  Vì 12  nên ( 12+1+*)  Khi (1 +*) 3 Khi * ∈{2;5;8} Tổng kết hướng dẫn học nhà:8’ 1) Dấu hiệu chia hết cho 3, cho có khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho5? 2) Điền vào chỗ trống đế câu dúng đầy đủ a) Các số có .chia hết cho .và số chia hết cho b) Các số chia hết cho cho 3, số chia hết cho cho c) Các số có .chia hết cho .và chia hết cho Về nhà làm tập 101; 102; 103; 104; trang 42 SGK D Rút kinh nghiệm Tuần 15/10/2014 Ngày soạn: Ngày dạy: / /2014 Tiết 23: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: HS khắc sâu kiến thức dấu hiệu chia hết cho 3, cho Kỹ năng: Vận dụng linh hoạt kiến thức học dấu hiệu chia hết cho 3, cho để giải toán Thái độ: xác, cẩn thận II CHUẨN BỊ: GV: Giáo án HS: Học cũ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định lớp:Kiểm tra si số: 1’ Kiểm tra cũ: 5’ HS1: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho HS2: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho Tìm số dư phép chia 325 cho Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt Bài 106 trang 42 Sgk: Bài 106 trang 42 Sgk: GV: Số tự nhiên nhỏ có năm chữ số số a Số tự nhiên nhỏ có chữ số nào? HS: 10000 chia hết cho là: 10002 • Nêu nguyên tắc tìm số nhỏ nhất? b Số tự nhiên nhỏ có chữ số -Các chữ số đứng vị trí có giá trị cao mà chia hết cho : 10008 nhỏ số tìm nhỏ - Tìm chữ số đứng đầu khác 0, nhỏ thoả mãn yêu cầu đầu Đó số - cách tìm số đứng liên tiếp sau để số tìm thoả mãn yêu cầu đầu Dựa vào dấu hiệu nhận biết, em tìm số tự nhiên nhỏ có chữ số: a Chia hết cho 3? b Chia hết cho 9? HS: 10002 ; 10008 Bài 107 trang 42 Sgk: GV: Kẻ khung đề vào bảng phụ Cho HS đọc đề đứng chỗ trả lời Hỏi: Vì em cho câu đúng? Sai? Cho ví dụ minh họa HS: Trả lời theo yêu cầu GV GV: Giải thích thêm câu c, d theo tính chất bắc cầu phép chia hết M M M a 15 ; 15 => a M M M Bài 107 Bài tập trắc nghiệm trang 42 Sgk:9 Câu a : Đúng Câu b : Sai Câu c : Đúng Câu d : Đúng Bài 108 5trang 42 Sgk: Tìm số dư chia số sau cho 9, cho : 1546; 1527; 2468; 1011 Giải: a Ta có: + + + = 16 16 chia cho dư 7, chia cho dư Nên: 1547 chia cho dư 7, chia cho dư b Tương tự: 1527 chia cho dư 1, chia cho dư c 2468 chia cho dư 3, chia cho dư d 1011 chia cho dư 1, chia cho dư Bài 109 trang 42 Sgk: 9Bổ xung kiến thức) Điền số vào ô trống: a 45 ; 45 => a Bài 108 trang 42 Sgk: GV: Cho HS tự đọc ví dụ Hỏi: Nêu cách tìm số dư chia số cho 9, cho 3? HS: Là số dư chia tổng chữ số số cho 9, cho GV: Giải thích thêm: Để tìm số dư số cho 9, cho thông thường ta thực phép chia tìm số dư Nhưng qua 108, cho ta cách tìm số dư số chia cho 9, cho nhanh hơn, cách lấy tổng chữ số số chia cho 9, cho 3, tổng dư số dư số cần tìm a 213 GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn làm m HS: Thực theo yêu cầu GV GV: Kiểm tra làm nhóm Bài 110 trang trang Sgk: Bài 109 trang 42 Sgk: Tương tự trên, GV yêu cầu HS lên bảng Điền số vào ô trống, so sánh r d trường hợp: phụ điền số vào ô trống ghi sẵn đề a 78 HS: Thực theo yêu cầu GV b 47 Bài 110 trang 42 Sgk: Ghi sẵn đề bảng phụ.( Nếu thời gian) GV: Giới thiệu số m, n, r, m.n, d SGK - Cho HS hoạt động theo nhóm để làm bài, nhóm ý - Điền vào trống nhóm cột HS: Thực theo yêu cầu GV GV: Hãy so sánh r d? HS: r = d GV: Cho HS đọc phần “ Có thể em chưa biết” Giới thiệu cho HS phép thử với số SGK c m n r d 366 3 ≠ GV: Nếu r d => phép nhân sai r = d => phép nhân HS: Thực hành kiểm tra 110 Tổng kết hướng dẫn học nhà: Xem lại tập giải, chuẩn bị “ Ước bội ” Làm 113; 134; 135; 136/SBT D Rút kinh nghiệm sau dạy: ... chia hết cho chia hết cho *2 53 =2+5 +3+ (số chia hết cho 9) = 10+(số chia hết cho 9) Vậy số 2 53 không chia hết cho 10 khơng chia hết cho + Kết luận 2:Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơngchia... chia hết cho 3, cho có khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho5 ? 2) Điền vào chỗ trống đế câu dúng đầy đủ a) Các số có .chia hết cho .và số chia hết cho b) Các số chia hết cho cho 3, số chia hết cho. .. khơngchia hết cho * Dấu hiệu chia hết cho 9: SGK trang 40 ?1 Số chia hết cho là: 621, 635 4 Số khôngchia hết cho là: 1205, 132 7 Dấu hiệu chia hết cho Ví dụ: SGK + Kết luận 1: SGK + Kết luận 2: SGK * Dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: DẤU HIỆU CHIA hết CHO 3 và 9, DẤU HIỆU CHIA hết CHO 3 và 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay