TỔNG hợp KIẾN THỨC CHUNG môn TOÁN 8

2 47 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 16:30

Hơn 12.000 bài luyện tập từ Toán lớp 8 cơ bản đến Toán lớp 6 nâng cao giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức một cách chủ động và hiệu quả hơn., Học và làm bài tập Toán lớp 8 Online. Các dạng Toán lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao. Bài kiểm tra Toán lớp 8. Ôn tập hè môn Toán với Luyện thi 123.com., Website học ... I.Mục tiêu: Kiến thức:HS nắm vững tính chất phân thức, nắm vững quy tắc đổi dấu Kĩ năng:Rèn kỹ vận dụng tính chất phân thức để rút gọn phân thức, kỷ phân tích đa thức thành nhân tử, biết cách đổi dấu để xuất nhân tử chung Thái độ: Giáo dục ý thức vận dụng kiến thức vào giải tập Năng lực: Giao tiếp, tư II.Chuẩn bị: GV: SGK, BT thêm HS: SGK, bảng phụ nhóm III Các hoạt động dạy học Ổn định tổ chức (1ph) Lớp 8A1: Kiểm tra cũ (5ph) ?Muốn rút gọn phân thức, ta làm nào? Làm tập 13a – SGK/40 Bài (39ph) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung học Hoạt động 1: Luyện tập (35 phút) -Cho HS làm BT 12 -HS làm BT 12 vào tập Bài 12/40: a) H1:nêu bước rút gọn TL1: phân tích tử mẫu 3x  12 x  12 phân thức? thành nhân tử chiatử x  8x mẫu cho nhân tử chung 3( x  x  4)  x( x  2)( x  x  4) 3( x  2)  x( x  x  4) -Yêu cầu HS nhắc lại cách rút gọn phân thức -Nhắc lại cách rút gọn phân thức -HS lên làm b) x  14 x  3x  3x 7( x  x  1)  x( x  1)  -Yêu cầu HS tự làm BT 13b -yêu cầu Hs nhắc lại cách rút gọn phân thức? -Gọi HS lên phân tích tử mẫu thành nhân tử H2:Nhân tử chung có chưa? H3: Làm để thấy nhân tử chung? -HS làm BT 13 vào tập phút, sau HS nhắc lại cách rút gọn -1 HS lên phân tích tử mẫu thành nhân tử TL2: Chưa có nhâ tử chung TL3: -(x – y) = (y – x) -HS khác lên làm tiếp 7( x  1) 7( x  1)  x( x  1) 3x Bài 13/40:b) y2  x2 x  x y  3xy  y ( y  x)( y  x)  ( x  y)  ( x  y )( x  y )  ( x  y)  ( x  y)  ( x  y) -Cho HS thảo luận H4:Làm trước? -HS thảo luận nhóm TL4: PT mẫu thành nhân tử -HS lên bảng làm -Từ PT mẫu để có nhân tử x+1 Bài 10/40: x  x  x5  x  x3  x  x 1 x2  x ( x  1)  x ( x  1)  x ( x  1)  x   ( x  1)( x  1)  -Hướng dẫn HS BT theo -HS quan sát cách BT 10/40 -HS Làm theo nhóm -Nhóm làm được, mang TL5: thêm bớt để tử có bảng phụ lên luỹ thừa liên tiếp H5: Nhận xétmẫu: -Gọi em lên làm tiếp (x-1)(x+1), từ thêm bớt cho tử PT thành nhân tử ? ( x  1)( x  x  x  1) x  x  x  ( x  1)( x  1) x Bài 6/38: x 1 x2  x5  x  x  x3  x3  x  x  x   ( x  1)( x  1) x ( x  1)  x ( x  1)   x ( x  1)  ( x  ( x  1)( x  1)  ( x  1)( x  x  x  x  1) ( x  1)( x  1)  x4  x3  x  x 1 x 1 Củng cố(3ph) Muốn rút gọn phân thức ta làm nào? Hướng dẫn nhà(1ph) - Xem lại BT chữa IV RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………… ... thêm bớt cho tử PT thành nhân tử ? ( x  1)( x  x  x  1) x  x  x  ( x  1)( x  1) x Bài 6/ 38: x 1 x2  x5  x  x  x3  x3  x  x  x   ( x  1)( x  1) x ( x  1)  x ( x  1)  ... 1)( x  x  x  x  1) ( x  1)( x  1)  x4  x3  x  x 1 x 1 Củng cố(3ph) Muốn rút gọn phân thức ta làm nào? Hướng dẫn nhà(1ph) - Xem lại BT chữa IV RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG hợp KIẾN THỨC CHUNG môn TOÁN 8, TỔNG hợp KIẾN THỨC CHUNG môn TOÁN 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay