Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

15 28 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 15:11

...*Hoạt động 1: Phép chia hết. (15 ‘) 1. Phép chia hết: GV: Để chia đa thức 2x4- 13 x3 + 15 x2 +11 x- cho da thức 2x4- 13 x3 + 15 x2 +11 x- x2 - 4x - ta đặt sau 2x4- 8x3 - 6x2 2x4- 13 x3 + 15 x2 +11 x- x2 -... phương pháp chia đa thức cho đơn thức ,chia hai đa thức biến xếp 2.Kỹ năng: - Rèn kỹ chia đa thức cho đơn thức ,chia đa thức biến xếp 3.Thái độ: - Rèn tính cẩn thận xác II CHUẨN BỊ: Giáo viên:... tắc nhân đơn thức với đa thức ; nhân đa thức với đa thức NỘI DUNG A.Lý thuyết: -Hãy viết bảy đẳng thức đáng nhớ -Khi đa thức A chia hết cho đơn thức B? -Khi đa thức A chia hết cho đa thức B? HS:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay