giai giup vu thi na

1 54 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 10:10

Bài Cho linh kiện R  60 cuộn cảm L tụ điện C Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RC RL biểu thức cường độ  7 dòng điện mạch tương ứng i1  2cos(100 t  ) A; i2  2cos(100 t  ) A Đặt điện áp 12 12 vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Tìm biểu thức cường độ dòng điện mạch Bài Cho đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C có điện dung thay đổi, gọi M điểm nối L C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM 200v Ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu đoạn 100 mạch 100 6(v) điện áp tức thời tụ (v) Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài 1: + Vì I1 = I2 → ZRC = ZRL → ZL = ZC → φ1 = - φ2 + Vì i2 sớm pha i1 2π/3 mà φ1 = - φ2 → i1 trễ pha u π/3 i2 sớm pha u π/3 + ta có tan φ1 = -ZC /R → ZC = ZL= R = 60 Ω → Z1 = 120Ω→ U0 = I01.Z1 = 120 V → u = 120 cos(100πt – π/12 + π/3) = 120 cos(100πt + π/4)V + Khi R, L, C mắc nối tiếp mạch có tượng cộng hưởng → i cùng pha với u, I0 = U0 /R = 2 A → i = 2 cos(100πt + π/4)A Bài 2: Khi thay đổi C để Ucmaxx uRL sớm pha u π/2 nên ta có (uRL/URL)2 + (u/U)2 = 2(1) + ta có URL = 200V , u = uRL + uc → uRL = u – uC = 200 /3 (V) u Từ (1) ta có U = u   RL  U RL 100    =  200      200   =150 (V)
- Xem thêm -

Xem thêm: giai giup vu thi na , giai giup vu thi na

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay