day hoc theo chude

5 37 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 10:10

CHỦ ĐỀ: LỰC ĐÀN HỒI I MỤC TIÊU Về kiến thức - Hiểu khái niệm lực đàn hồi, viết công thức lực đàn hồi - Nêu đặc điểm lực đàn hồi lò xo dây căng, thể lực lên hình vẽ - Từ thực nghiệm, thiết lập hệ thức lực đàn hồi với biến dạng lò xo dây căng, thể lực lên hình vẽ - Nắm nguyên tắc cấu tạo họat động lực kế Về kỹ - Biết vận dụng kiến thức lực đàn hồi lò xo để giải số tập đơn giản giải thích tượng vật lý liên quan II CHUẨN BỊ Giáo viên - Một số lò xo, lực kế, gia trọng, thước đo, thép mỏng Ứng dụng công nghệ thông tin Chuẩn bò số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan tới lực đàn hồi Chuẩn bò số đoạn video tác dụng lực đàn hồi, vận động viên nhảy cầu, nhảy sào Học sinh - Ơn lại khái niệm lực đàn hồi học lớp III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: tạo tình học lực đàn hồi a/ Mục tiêu hoạt dộng: Thông qua video để tạo hứng thú tích cực học tập cho học sinh Nội dung: Làm thí nghiệm xem video clip Cho học sinh xem video clip vận động viên nhảy sào, bắn cung tên, nệm….Qua học sinh tìm hiểu nhò đâu vận động viên nhảy xa, tên bay xa… b/ Gợi ý tổ chức hoat động Cho học sinh xem video clip vận động viên nhảy sào, bắn cung tên, nệm….sau học sinh thảo luận nhóm đưa dự đoán c/ Sản phẩm hoạt động: nhóm báo cáo kết nhóm nguyên nhân gây tượng loại lực lực đàn hồi Hoạt động Tìm hiểu khái niệm lực đàn hồi a/ Mục tiêu hoạt dộng: Tìm hiểu lực đàn hồi xuất ? Có xu hướng nào? Tìm hiểu giới hạn đàn hồi Nội dung: HS làm thí nghiệm phân tích lực, thảo luận nhóm để tìm hiểu Lực đàn hồi xuất vật bị biến dạng có xu hướng chống lại nguyên nhân gây biến dạng cho vật Làm thí nghiệm để hiểu giới hạn đàn hồi Học sinh hướng dẫn làm thí nghiệm để trả lời câu hỏi:  Lực đàn hồi xuất ? Có xu hướng nào?  Giới hạn đàn hồi gì? b/ Gợi ý tổ chức hoat động GV đặt vấn đề, phân nhóm u cầu học sinh làm thí nghiệm theo nhóm - Những lực ta vừa phân tích gọi lực đàn hồi Vậy có đặc điểm gì?, lực đàn hồi xuất nào? -Học sinh ghi nhiệm vụ chuyển giao GVvào vở, ghi vào ý kiến mình, sau thảo luận ghi vào ý kiến thống nhóm Trong q trình thí nghiệm thảo luận nhóm học sinh GV quan sát hướng dẫn học sinh tự làm thí nghiệm, ghi nhận kết cá nhân học sinh nhóm học sinh, trợ giúp kịp thời em cần hổ trợ c/ Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết hoạt động nhóm nội dung ghi HS Khái niệm lực đàn hồi Hướng lực đàn hồi Giới hạn đàn hồi Họat động Nghiên cứu lực đàn hồi lò xo a/ Mục tiêu hoạt dộng: Nghiên cứu đặc điểm lực đàn hồi lò xo Tìm hiểu độ lớn lực đàn hồi độ cứng lò xo Nội dung Đặc điểm đặc điểm lực đàn hồi lò xo: HS tự làm thí nghiệm; phân tích lực tìm hiểu điểm đặc, phương, chiều lực đàn hồi Định luật Hooke: Với lò xo HS tự làm thí nghiệm để xác định độ lớn lực đàn hồi có đặc điểm gì? Lực phụ thuộc với độ biến dạng lò xo? Tìm cơng thức biểu diễn phụ lực đàn hồi với độ biến dạng Dộ cứng lò xo: Học sinh tự tìm hiểu hệ số tỷ lệ k phụ thuộc vào đặc điểm lò xo (kích thước, vật liệu) Hình thức chủ yếu hoạt động học sinh phần tự học qua thí nghiệm mà em tự làm, hướng dẫn học sinh( GV gợi ý, hướng dẫn làm thí nghiệm, hướng dẫn thảo luận), học sinh lĩnh hội kiến thức về: Đặc điểm lực đàn hồi, công thức độ lớn lực đàn hồi, hệ số đàn hồi b/ Gợi ý tổ chức hoat động GV gợi ý: Để nghiên cứu lực cần nghiên cứu yếu tố đặc trưng lực?  GV yêu cầu HS đọc sách giáo khoa, vẽ hình bố trí thí nghiệm đo độ lớn lực đàn hồi, xác định đo độ biến dạng lò xo   GV hướng dẫn HS ghi chép số liệu, HS thảo luận rút rs kết luận HS báo cáo kết nhóm Lần đo Fđh (N) ∆l (m) Fđh/∆l  GV nhận xét, tổng kết chuẩn hóa kiến thức đặc điểm lực đàn hồi - Gọi k hệ số tỷ lệ, biểu thức độ lớn lực đàn hồi viết ? - GV thông báo: Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỷ lệ với độ biến dạng lò xo - Gọi k độ cứng (hệ số đàn hồi) lò xo Em suy đơn vị k? - Độ cứng k phụ thuộc vào yếu tố nào? GV định hướng: - Các chất làm lò xo có ảnh hưởng tới độ cứng lò xo khơng? - Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra phụ thuộc độ cứng vào kích thước lò xo - Có thể suy độ cứng lò xo khác mà khơng phải tính cụ thể độ cứng lò xo khơng? Các em đưa phương án làm thí nghiệm tiến hành thí nghiệm Ở lò xo có lực đàn hồi mà độ biến dạng lò xo có kích thước khác khác nên độ cứng khác Ngồi độ cứng phụ thuộc vật liệu làm lò xo Trong q trình thí nghiệm thảo luận nhóm học sinh GV quan sát hướng dẫn học sinh tự làm thí nghiệm, ghi nhận kết cá nhân học sinh nhóm học sinh, trợ giúp kịp thời em cần hổ trợ c/ Sản phẩm hoạt động: Sản phẩm nhóm học sinh Thơng qua q trình làm việc nhóm, học sinh tự đánh giá trao đổi học tập lẫn   Đặc điểm lực đàn hồi lò xo Định luật Hooke  Hệ số đàn hồi Họat động Lực căng dây a/ Mục tiêu hoạt dộng: Tìm hiểu lực đàm hồi xuất dây treo Nội dung: Học sinh tự làm thí nghiệm, phân tích lực để tìm hiểu lực xuất dây treo (lực căng dây) Hình thức chủ yếu hoạt động học sinh phần tự học qua thí nghiệm mà em tự làm, hướng dẫn học sinh (GV gợi ý, hướng dẫn làm thí nghiệm, hướng dẫn thảo luận), học sinh lĩnh hội kiến thức đặc điểm lực lực căng dây - Nếu sợi dây bị kéo căng lực đàn hồi xuất gọi lực căng dây - Rút đặc điểm lực căng dây b) Gợi ý tổ chức hoạt động - Nếu sợi dây bị kéo căng lực đàn hồi xuất nào? GV yêu cầu HS biểu diễn lực GV: Lực đàn hồi xuất sợi dâyurbị kéo căng gọi lực căng dây, ký hiệu T Đối với sợi dây bị kéo xuất lực căng , vây lực căng tác dụng lên vật lực kéo - Yêu cầu HS cho biết điểm đặt, phương, chiều, lực căng - Với dây có khối lượng khơng đáng kể lực căng điểm sợi dây ln có độ lớn Trong q trình thí nghiệm luận nhóm học sinh GV quan sát hướng dẫn học sinh tự làm thí nghiệm, ghi nhận kết cá nhân học sinh nhóm học sinh, trợ giúp kịp thời em cần hổ trợ c/ Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết hoạt động nhóm nội dung ghi HS Đặc điểm lực căng dây Hoạt động Tìm hiểu ứng dụng lực đàn hồi a)Mục tiêu hoạt động: Tìm hiểu cấu tạo nguyên tắc hoạt động lực kế b) Gợi ý tổ chức hoạt động - Giáo viên cho học sinh quan sát, giới thiệu cấu tạo lực kế - Hãy nêu nguyên tắc hoạt động lực kế? - Lực kế ứng dụng mối quan hệ lực đàn hồi độ biến dạng - Lực kế ứng dụng cân lực Lực cần đo cân với lực đàn hồi lò xo Trên lực kế có ghi giá trị gì? Vì c)Kết hoạt động: Báo cáo kết hoạt động nhóm nội dung ghi HS - Cấu tạo lực kế - Nguyên tắc hoạt động lực kế Hoạt động Hệ thống hóa kiến thức -bài tập a) Mục tiêu hoạt động: Thảo luận nhóm để chuẩn hóa kiến thức luyện tập Nội dung: Lực đàn hồi xuất trường hợp nào? nêu đặc điểm lực đàn hồi lò xo, dây căng? - Nêu ý nghĩa hệ số đàn hồi? b) Gợi ý tổ chức hoạt động    HS làm việc nhóm tóm tắt kiến thức trình bày trước lớp HS giải thích nguyên tắc sử dụng bút bi, lực kế HS vận dụng giải tập SGK c)Kết hoạt động: Báo cáo kết hoạt động nhóm nội dung ghi HS Hoạt động (Vận dụng, tìm tòi, mở rộng) a)Mục tiêu hoạt động: Giúp HS vận dụng, tìm tòi mở rộng kiến thức học với đời sống Nội dung: Tìm hiểu ứng dụng lực đàn hồi sống: tìm hiểu cấu tạo nguyên tăc hoạt động cân đồng hồ 2.Tìm hiểu thêm đặc điểm lực đàn hồi xuất mặt tiếp xúc bị biến dạng Tự làm dụng cụ ứng dụng lực đàn hồi b) Gợi ý tổ chức hoạt động Hs làm việc nhà nộp báo cáo kết c)Kết hoạt động: Sản phẩm nhóm học sinh V Câu hỏi kiểm tra đánh giá chủ đề Bàì Câu sau khơng đúng? A Lực đàn hồi lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng lò xo B Lực hấp dẫn hai chất điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng C Lực hấp dẫn hai chất điểm tỉ lệ với tích khối lượng hai vật D Lực đàn hồi lò xo tỉ lệ với bình phương độ biến dạng lò xo Bài Khi người ta treo cân có khối lượng 300g vào đầu lò xo (đầu cố định), chiều dài lò xo đo 31cm Khi treo thêm cân 200g chiều dài lò xo đo 33cm Lấy Chiều dài tự nhiên độ cứng lò xo A 50N/m; 30cm B 100N/m; 29cm C.100N/m; 28cm D 200N/m; 28c ... hạn đàn hồi gì? b/ Gợi ý tổ chức hoat động GV đặt vấn đề, phân nhóm u cầu học sinh làm thí nghiệm theo nhóm - Những lực ta vừa phân tích gọi lực đàn hồi Vậy có đặc điểm gì?, lực đàn hồi xuất nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: day hoc theo chude , day hoc theo chude

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay