tóm tắt tin tức

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 09:50

Hơn 12.000 bài luyện tập cơ bản đến nâng cao giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức một cách chủ động và hiệu quả hơn., Học và làm bài tập Online. Các dạng từ cơ bản đến nâng cao. Bài kiểm tra . Ôn tập hè môn với Luyện thi 123.com., Website học . Tiết 2: Thể dục Tiết 43: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN TRÒ CHƠI “ĐI QUA CẦU” Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đã biết nhảy dây kiểu chum hai - Nhảy dây kiểu chụm hai chân Yêu chân Trò chơi qua cầu cầu thực động tác nhảy nhẹ nhàng - Trò chơi: Đi qua cầu I Mục tiêu: - Nhảy dây kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực động tác nhảy nhẹ nhàng - Trò chơi: qua cầu Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi chủ động tích cực - Giáo dục HS ý thức rèn luyện thân thể II Địa điểm - phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: còi III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu x x x x x x học x x x x x x - Đứng vổ tay hát x x x x x x - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê - Chạy chậm theo địa hình tự nhiên Phát triển bài: a) Bài tập RLTTCB - Nhảy dây kiểu chụm hai chân + GV nhắc ngắn gọn cách thực hiện, cho HS ôn lại động tác trao dây ( lần) Cả lớp tập theo đội hình hàng ngang + GV chia tổ, yêu cầu HS tập luyện theo tổ b) Trò chơi: Đi qua cầu Cho HS tổ thực trò chơI lần GV nhận xét uốn nắn em chưa làm - GV phổ biến lại quy tắc chơi, sau cho HS chơi thức c) Kiểm tra thể lực HS: * Kiểm tra thể lực học sinh: -Khởi động chung: KT đánh giá thể lực HS Kiểm tra em Nội dung: Bật xa chỗ (cm) Loại tốt : > 153 cm Loại đạt : > 137cm Thả lỏng hồi phục Kết luận: - Tập số động tác thả lỏng - GV hệ thống học - GV nhận xét học x x x x x x x x x x x x x x x x x x X ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt tin tức, tóm tắt tin tức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay