Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 18

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 09:34

Tiết 2: Đạo đức Tiết 27: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (Tiết 2) Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Có ý thức tham gia hoạt động - Tích cực tham gia hoạt động ủng hộ, quyên góp nhân đạo phù hợp với khả I Mục tiêu: Kiến thức: Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo phù hợp với khả Kỹ năng: Tham gia hoạt động nhân đạo nhiệt tình - Rèn kĩ quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin Thái độ: Giáo dục thái độ học tập II.Đồ dùng dạy học: - SGK Đạo đức III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ôn định tổ chức: * Kiểm tra cũ: Thế hoạt động nhân đạo ? Vì phải tích cực tham gia hoạt động nhân đạo? - HS nhận xét Phát triển bài: * Hoạt động1: Thảo luận theo nhóm - Gọi HS đọc yêu cầu BT4-SGK - HS thảo luận theo yêu cầu tập - Đại điện nhóm lên bảng trình bày - Gọi HS nhận xét bổ sung * Hoạt động 2: Xử lí tình - Gọi HS đọc yêu cầu BT2-SGK - Yêu cầu Hs thảo luận theo nhóm - HS đọc - HS nhóm trình bày Đáp án: b,c,e hoạt động nhân đạo a,d hoạt động nhân đạo - HS nhận xét bổ sung - HS đọc - HS thảo luận theo nhóm - HS nhóm thảo luận - HS đại diện nhóm lên trình bày - Gọi HS nhận xét * GV kết luận: Tình (a) đẩy xe lăn giúp bạn Qun góp tiền giúp bạn mua xe Tình (b)có thể thăm hỏi trò chuyện với bà cụ giúp đỡ bà cụ công việc lặt hàng ngày … * Hoạt động3: Thảo luận theo nhóm - Gọi HS đọc yêu cầu BT5-SGk - Các nhóm thảo luận ghi kết bảng phụ - HS nhóm đại điện trình bày * GV kết luận: Chúng ta cần phải thông cảm, chia sẻ giúp đỡ người có hồn cảnh khó khăn , hoạn nạn cách tham gia hoạt động nhân đạo phù hợp với khả Kết luận: - Gọi HS đọc lại ghi nhớ SGK * Liên hệ: Bản thân em gia đình tham gia hoat động nhân đạo nào?ở lớp, trường địa phương? - Vì phải tham gia hoạt động nhân đạo đó? - Nhận xét học - HS nhận xét - HS đọc - HS nhận xét - 1, HS đọc - HS trả lời ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… _ ... nhân đạo phù hợp với khả Kết luận: - Gọi HS đọc lại ghi nhớ SGK * Liên hệ: Bản thân em gia đình tham gia hoat động nhân đạo nào?ở lớp, trường địa phương? - Vì phải tham gia hoạt động nhân đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 18 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay