Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 18

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 09:34

... nhân đạo phù hợp với khả Kết luận: - Gọi HS đọc lại ghi nhớ SGK * Liên hệ: Bản thân em gia đình tham gia hoat động nhân đạo nào?ở lớp, trường địa phương? - Vì phải tham gia hoạt động nhân đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 18 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay