Nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

27 35 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 09:22

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là tư liệu sản xuất hàng đầu không gì thay thế được của sản xuất nông nghiệp, là địa bàn phân bố của các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, huyện hội, an ninh quốc phòng. Đất đai là một trong những nguồn lực phát triển, trong khi đó quỹ đất lại lại bị giới hạn về bề mặt, không gian và thời gian. Do đó, việc quản lí sử dụng đất đai phải đáp ứng được nguyên tắc chung là sử dụng đất đầy đủ và hợp lý, tiết kiệm và mang lại hiệu quả kinh tế. Sự phát triển của nền kinh tế huyện hội làm cho nhu cầu sử dụng đất vào các mục đích khác nhau có sự thay đổi.Trong đó nhu cầu sử dụng đất ở cũng đang có nhiều biến động không ngừng. Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và sử dụng đất ở nói riêng thì việc không ngừng nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở là một việc làm không thể thiếu. ... trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Biết hồ sơ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồ sơ hồ sơ cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Về kĩ năng:... Đăng kí quyền sử dụng đất việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đất xác định vào hồ sơ địa nhằm xác lập quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quan... nhận quyền sử dụng đất xem xét, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thời gian kể từ ngày UBND xã, thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ ngày người sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, Nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay