Số tiết 91 luyện tập các phép tính phân số và số thập phân

4 73 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:46

Trường THCS Phương Canh Thiết kế giảng Số học Tuần 31 Lớp: 6A (6C) Ngày soạn: 12/03/2018 Ngày dạy: /03/2018 Tiết 91: LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ SỐ THẬP PHÂN VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (Tiết 1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua học này, HS cần đạt được: Kiến thức: HS ơn tập, hệ thống lại phép tính cộng, trừ, nhân, chia phép tính hỗn số, phân số, số thập phân Kỹ năng: - Thông qua tiết luyện tập, HS rèn kỹ thực phép tính phân số số thập phân - HS ln tìm cách khác để tính tổng (hoặc hiệu) hai hỗn số - HS biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo tính chất phép tính quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức cách nhanh Thái độ: Có óc quan sát đặc điểm đề có ý thức cân nhắc, lựa chọn phương pháp hợp lí để giải thích Phát triển lực: Năng lực tính tốn; Năng lực quan sát II CHUẨN BỊ CỦA GV-HS: Giáo viên: Bài soạn, phấn, SGK, bảng phụ Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập, chuẩn bị III PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM: - Hoạt động nhóm - Hoạt động cá nhân IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức: (1p) - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh Bài ôn tập: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Luyện tập phép tính phân số * Mục tiêu: HS ơn tập phép tính phân số, hỗn số * Phương pháp: Hoạt động nhóm; hoạt động cá nhân * Thời gian: 33 phút * Phát triển lực: Năng lực tính tốn; lực quan sát Bài tập 106 (48 SGK) Bài 106 (48 SGK): GV đưa tập 106/48 (Sgk) HS quan sát để nhận xét + − MS : 36 lên bảng phụ (hoặc máy chiếu) 12 Hồn thành phép tính sau: 7.4 5.3 3.9 = + − 7.4 36 36 36 + − = + − 28 + 15 − 27 12 36 36 36 = 28 + − 36 = 16 36 = = 16 36 = = 36 HS: Phải quy đồng mẫu số GV: Đinh Thị Thuý Nga Năm học: 2017- 2018 Trường THCS Phương Canh Thiết kế giảng Số học GV đặt câu hỏi: Để thực tập bước thứ em phải làm cơng việc gì? Em hoàn thành bước quy đồng mẫu phân số (GV viết bút màu vào chỗ dấu ) Thực phép tính Kết rút gọn đến tối giản GV: Em dựa vào cách trình bày mẫu tập 106 để làm tập 107 (48 SGK) Bài tập 107 (48 SGK) Tính: 11 − − + − − 184 12 13 c) ; d) phân số HS suy nghĩ hoàn thành phần tập HS lớp làm theo dõi kết bạn bảng GV gọi HS lên bảng chữa Bài 107 (48 SGK): 11 − − 18 c) ; MC: 36 − 24 − 22 −37 = = = −1 36 36 36 + − − 12 13 d) ; MC: 8.3.13 = Bài tập 108 (48 SGK) - GV đưa tập lên máy chiếu - Yêu cầu HS nghiên cứu - Sau thảo luận nhóm học tập để hồn thành BT 108 - Các nhóm cử đại diện trình bày làm nhóm Nhận xét: Hai cách làm cho kết HS nghiên cứu, thảo luận để hoàn thành tập Bài tập 108 (48 SGK) a) Tính tổng: +3 - Cách : 32 +3 = + 9 63 128 + 36 36 = - Cách 2: 27 20 + =1 +3 36 36 = 47 11 =5 36 36 191 11 = 36 36 = −1 10 b) Tính hiệu: - Cách 1: GV: Đinh Thị Thuý Nga 78 + 130 − 24 − 273 −89 = 312 312 Năm học: 2017- 2018 - Cách 2: Trường THCS Phương Canh Thiết kế giảng Số học 23 19 −1 = − 10 10 = 115 57 − 30 30 = Bài tập 110 (49 SGK) Áp dụng tính chất phép tính quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức sau :  3 A = 11 −  + ÷ 13  13  −5 −5 + +1 11 11 25 27 −1 = −1 10 30 30 =2 55 27 −1 30 30 =1 28 14 =1 30 15 Bài tập 110 (49 SGK)  3 A = 11 −  + ÷ 13  13  3 4  = 11 − ÷ − = − 13  7  13 =5 C= 58 28 14 =1 =1 30 30 15 −2 = 7 C= −5 −5 + +1 11 11 = −5  9  + ÷+  11 11  = −5 11 +1 11 = −5 +1+ =1 7 Hoạt động 2: Dạng tốn tìm x * Mục tiêu: HS khắc sâu tính chất phép nhân phân số; cách làm tốn tìm x * Phương pháp: Hoạt động cá nhân * Thời gian: phút * Phát triển lực: Năng lực quan sát; lực tính tốn Bài tập 114 (32 SBT) HS quan sát, Bài tập 114 (32 SBT) a) Tìm x biết: nhận xét x= ghi chép 3 x= 0,5 x 3 0,5 x x− x= GV: Em nêu cách làm? 3 - Ghi giải lên bảng 1 2  − ÷x = 2 3 GV: Đinh Thị Thuý Nga Năm học: 2017- 2018 Trường THCS Phương Canh Thiết kế giảng Số học 3− x= −1 x= x= => x= −1 : : ( −6 ) x = -1 Hướng dẫn học sinh học chuẩn bị nhà: * Mục tiêu: - Học sinh chủ động làm tập để củng cố thêm kiến thức học - Học sinh chuẩn bị cho tiết sau * Thời gian: phút GV: Giao nội dung HS ghi vào Hướng dẫn học nhà: hướng dẫn việc học bài, để thực * Bài cũ: làm tập nhà - Xem lại BT chữa với phép tính phân số - SGK: làm 111 (tr49) - SBT: 116; 118; 119 (tr32) GV hướng dẫn 119c: Nhân tử mẫu biểu thức với 2.11.13 nhân phân phối  + −  2.11.13 + −  ÷ 22 13 =  22 13   3 − + − + 2.11.13 13 11  13 11 ÷  * Bài mới: - Tiết sau luyện tập GV: Đinh Thị Thuý Nga Năm học: 2017- 2018 ... đến tối giản GV: Em dựa vào cách trình bày mẫu tập 106 để làm tập 107 (48 SGK) Bài tập 107 (48 SGK) Tính: 11 − − + − − 184 12 13 c) ; d) phân số HS suy nghĩ hoàn thành phần tập HS lớp làm theo dõi... sâu tính chất phép nhân phân số; cách làm toán tìm x * Phương pháp: Hoạt động cá nhân * Thời gian: phút * Phát triển lực: Năng lực quan sát; lực tính tốn Bài tập 114 (32 SBT) HS quan sát, Bài tập. .. để hoàn thành tập Bài tập 108 (48 SGK) a) Tính tổng: +3 - Cách : 32 +3 = + 9 63 128 + 36 36 = - Cách 2: 27 20 + =1 +3 36 36 = 47 11 =5 36 36 191 11 = 36 36 = −1 10 b) Tính hiệu: - Cách 1: GV: Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Số tiết 91 luyện tập các phép tính phân số và số thập phân, Số tiết 91 luyện tập các phép tính phân số và số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay