Số tiết 91 luyện tập các phép tính phân số và số thập phân

4 40 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 00:46

Trường THCS Phương Canh Thiết kế giảng Số học Tuần 31 Lớp: 6A (6C) Ngày soạn: 12/03/2018 Ngày dạy: /03/2018 Tiết 91: LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ SỐ THẬP PHÂN VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (Tiết 1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua học này, HS cần đạt được: Kiến thức: HS ơn tập, hệ thống lại phép tính cộng, trừ, nhân, chia phép tính hỗn số, phân số, số thập phân Kỹ năng: - Thông qua tiết luyện tập, HS rèn kỹ thực phép tính phân số số thập phân - HS ln tìm cách khác để tính tổng (hoặc hiệu) hai hỗn số - HS biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo tính chất phép tính quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức cách nhanh Thái độ: Có óc quan sát đặc điểm đề có ý thức cân nhắc, lựa chọn phương pháp hợp lí để giải thích Phát triển lực: Năng lực tính tốn; Năng lực quan sát II CHUẨN BỊ CỦA GV-HS: Giáo viên: Bài soạn, phấn, SGK, bảng phụ Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập, chuẩn bị III PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM: - Hoạt động nhóm - Hoạt động cá nhân IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức: (1p) - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh Bài ôn tập: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Luyện tập phép tính phân số * Mục tiêu: HS ơn tập phép tính phân số, hỗn số * Phương pháp: Hoạt động nhóm; hoạt động cá nhân * Thời gian: 33 phút * Phát triển lực: Năng lực tính tốn; lực quan sát Bài tập 106 (48 SGK) Bài 106 (48 SGK): GV đưa tập 106/48 (Sgk) HS quan sát để nhận xét + − MS : 36 lên bảng phụ (hoặc máy chiếu) 12 Hồn thành phép tính sau: 7.4 5.3 3.9 = + − 7.4 36 36 36 + − = + − 28 + 15 − 27 12 36 36 36 = 28 + − 36 = 16 36 = = 16 36 = = 36 HS: Phải quy đồng mẫu số GV: Đinh Thị Thuý Nga Năm học: 2017- 2018 Trường THCS Phương Canh Thiết kế giảng Số học GV đặt câu hỏi: Để thực tập bước thứ em phải làm cơng việc gì? Em hoàn thành bước quy đồng mẫu phân số (GV viết bút màu vào chỗ dấu ) Thực phép tính Kết rút gọn đến tối giản GV: Em dựa vào cách trình bày mẫu tập 106 để làm tập 107 (48 SGK) Bài tập 107 (48 SGK) Tính: 11 − − + − − 184 12 13 c) ; d) phân số HS suy nghĩ hoàn thành phần tập HS lớp làm theo dõi kết bạn bảng GV gọi HS lên bảng chữa Bài 107 (48 SGK): 11 − − 18 c) ; MC: 36 − 24 − 22 −37 = = = −1 36 36 36 + − − 12 13 d) ; MC: 8.3.13 = Bài tập 108 (48 SGK) - GV đưa tập lên máy chiếu - Yêu cầu HS nghiên cứu - Sau thảo luận nhóm học tập để hồn thành BT 108 - Các nhóm cử đại diện trình bày làm nhóm Nhận xét: Hai cách làm cho kết HS nghiên cứu, thảo luận để hoàn thành tập Bài tập 108 (48 SGK) a) Tính tổng: +3 - Cách : 32 +3 = + 9 63 128 + 36 36 = - Cách 2: 27 20 + =1 +3 36 36 = 47 11 =5 36 36 191 11 = 36 36 = −1 10 b) Tính hiệu: - Cách 1: GV: Đinh Thị Thuý Nga 78 + 130 − 24 − 273 −89 = 312 312 Năm học: 2017- 2018 - Cách 2: Trường THCS Phương Canh Thiết kế giảng Số học 23 19 −1 = − 10 10 = 115 57 − 30 30 = Bài tập 110 (49 SGK) Áp dụng tính chất phép tính quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức sau :  3 A = 11 −  + ÷ 13  13  −5 −5 + +1 11 11 25 27 −1 = −1 10 30 30 =2 55 27 −1 30 30 =1 28 14 =1 30 15 Bài tập 110 (49 SGK)  3 A = 11 −  + ÷ 13  13  3 4  = 11 − ÷ − = − 13  7  13 =5 C= 58 28 14 =1 =1 30 30 15 −2 = 7 C= −5 −5 + +1 11 11 = −5  9  + ÷+  11 11  = −5 11 +1 11 = −5 +1+ =1 7 Hoạt động 2: Dạng tốn tìm x * Mục tiêu: HS khắc sâu tính chất phép nhân phân số; cách làm tốn tìm x * Phương pháp: Hoạt động cá nhân * Thời gian: phút * Phát triển lực: Năng lực quan sát; lực tính tốn Bài tập 114 (32 SBT) HS quan sát, Bài tập 114 (32 SBT) a) Tìm x biết: nhận xét x= ghi chép 3 x= 0,5 x 3 0,5 x x− x= GV: Em nêu cách làm? 3 - Ghi giải lên bảng 1 2  − ÷x = 2 3 GV: Đinh Thị Thuý Nga Năm học: 2017- 2018 Trường THCS Phương Canh Thiết kế giảng Số học 3− x= −1 x= x= => x= −1 : : ( −6 ) x = -1 Hướng dẫn học sinh học chuẩn bị nhà: * Mục tiêu: - Học sinh chủ động làm tập để củng cố thêm kiến thức học - Học sinh chuẩn bị cho tiết sau * Thời gian: phút GV: Giao nội dung HS ghi vào Hướng dẫn học nhà: hướng dẫn việc học bài, để thực * Bài cũ: làm tập nhà - Xem lại BT chữa với phép tính phân số - SGK: làm 111 (tr49) - SBT: 116; 118; 119 (tr32) GV hướng dẫn 119c: Nhân tử mẫu biểu thức với 2.11.13 nhân phân phối  + −  2.11.13 + −  ÷ 22 13 =  22 13   3 − + − + 2.11.13 13 11  13 11 ÷  * Bài mới: - Tiết sau luyện tập GV: Đinh Thị Thuý Nga Năm học: 2017- 2018 ... đến tối giản GV: Em dựa vào cách trình bày mẫu tập 106 để làm tập 107 (48 SGK) Bài tập 107 (48 SGK) Tính: 11 − − + − − 184 12 13 c) ; d) phân số HS suy nghĩ hoàn thành phần tập HS lớp làm theo dõi... sâu tính chất phép nhân phân số; cách làm toán tìm x * Phương pháp: Hoạt động cá nhân * Thời gian: phút * Phát triển lực: Năng lực quan sát; lực tính tốn Bài tập 114 (32 SBT) HS quan sát, Bài tập. .. để hoàn thành tập Bài tập 108 (48 SGK) a) Tính tổng: +3 - Cách : 32 +3 = + 9 63 128 + 36 36 = - Cách 2: 27 20 + =1 +3 36 36 = 47 11 =5 36 36 191 11 = 36 36 = −1 10 b) Tính hiệu: - Cách 1: GV: Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Số tiết 91 luyện tập các phép tính phân số và số thập phân, Số tiết 91 luyện tập các phép tính phân số và số thập phân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay