Xây dựng bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation và famis từ số liệu đo đạc

32 65 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:39

Hiện nay, có rất nhiều phần mềm được ứng dụng trong ngành Quản Lý Đất Đai như Mapinfo, Arcgis, Arcview,… và đặc biệt là Microstation. Microstation là một phần mềm đồ hoạ trợ giúp thiết kế. Nó có khả năng quản lý khá mạnh, cho phép xây dựng, quản lý các đối tượng đồ hoạ thể hiện các yếu tố bản đồ. Khả năng quản lý cả dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính rất lớn, tốc độ khai thác và cập nhật nhanh chóng phù hợp với hệ thống quản lý dữ liệu lớn. Do vậy nó khá thuận lợi cho việc thành lập các loại bản đồ địa hình, địa chính từ các nguồn dữ liệu và các thiết bị đo khác nhau. BÀI TIỂU LUẬN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM MICROSTATION FAMIS TỪ SỐ LIỆU ĐO ĐẠC Yêu cầu: - Tạo file *dgn mang họ tên sinh viên (Nêu cách tạo có hình ảnh minh họa) - Xử lý file số liệu đo (Có hình ảnh minh họa), - Chuyển số liệu đolên file *dgn Famis (Nêucáchthựchiệnvàcóhìnhảnh minh họa), - Nêu cách tiến hành xây dựng đối tượng đồ đưa hình minh họa (Điểm, đường, vùng, text), - Hoàn thiện đối tượng thể (nêu cách hoàn thiện minh họa) - Tạo vùng cho đối tượng dạng vùng (trình bày cách thực có minh họa) - Gán thơng tin địa cho đối tượng: gán số thửa, gán nhãn, gán thơng tin địa (Nêu cách thực in báo cáo thơng tin địa chính) - Tạo khung trình bày đồ theo quy phạm (Nêu cách tạo có hình ảnh minh họa) - Trình bày trang in (đưa hình ảnh minh họa) in đồ giấy A4 - Xuất số loại hồ địa (cóhình ảnh minh họa sửa theo quy định: trích lục, hồ kỹ thuật đất, giấy chứng nhận QSDĐ…) - Số liệu đo tự thu thập Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền LỜI NĨI ĐẦU Đất đai có vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế, xã hội quốc gia Đất đai vừa công cụ vừa liệu sản xuất lĩnh vực nông nghiệp – ngư nghiệp – lâm nghiệp, ngồi đất đai có ích công nghiệp lĩnh vực kinh tế khác Từ đó, đất đai trở thành tài nguyên quan trọng Cùng với phát triển lồi người trình gia tăng dân số tác nhiều đến tài nguyên đất khiến đất đai trở nên q giá Trong đó, q trình canh tác, trồng trọt hoạt động người đất ảnh hưởng nhiều đến hình thể đất làm chúng bị thay đổi so với ban đầu đồ Song song với phát triển loài người phát triển khoa học tiến góp phần tác động to lớn vào trình phát triển kinh tế đất nước Việc áp dụng khoa học công nghệ đem lại hiệu thiết thực cho công tác Quản Lý Đất Đai Hiện nay, có nhiều phần mềm ứng dụng ngành Quản Lý Đất Đai Mapinfo, Arcgis, Arcview,… đặc biệt Microstation Microstation phần mềm đồ hoạ trợ giúp thiết kế Nó có khả quản lý mạnh, cho phép xây dựng, quản lý đối tượng đồ hoạ thể yếu tố đồ Khả quản lý liệu khơng gian liệu thuộc tính lớn, tốc độ khai thác cập nhật nhanh chóng phù hợp với hệ thống quản lý liệu lớn Do thuận lợi cho việc thành lập loại đồ địa hình, địa từ nguồn liệu thiết bị đo khác Sau buổi thực hành phòng máy để tổng kết lại kiến thức học giảng dạy nhiệt tình Th.S: Phạm Thanh Quế Em tiến hành viết báo cáo: “Xây dựng đồ địa phần mềm MicroStation Famis từ số liệu đo đạc” Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền Tạo file *dgn mang họ tên SV - Khởi động phần mềm Microstation: Kích vào biểu tượng Start → All Programs → MicroStation SE - Hoặc ta kích đúp vào biểu tượng ngồi hình Desktop - Khiđósẽxuấthiệngiaodiệncủa Micro vớiHộpthoạiMicroStation Manager Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Để tạo file Design từ hộp thoại Microstation Manager  Chọn ổ Lưu“ Driver ( c:, d: ,e:)”  Tạo file cách vào Directory >New Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Sau xuất hộp thoại Make Directory điền Dir: BDDC → OK - Chọnthưmụcvừatạo “BDDC” rồitạo file design bằngcáchvàoFile → New → XuấthiệnhộpthoạiCreate Design File - Phần Seed File, chọn select xuất hộp thoại chọn Select chọn seed_bd.dgn ( với đường dẫn Select → win32app → ustation → wsmod → default → seed → seed _bd.dgn) Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền Sau nhấn OK đánh tên file “nguyenthingochien” rồiOK để kết thúc (Style chọn Command Window ) Nhấn OK, file nguyenthingochien.dgn vừa tạo mở lên Xử lý file số liệu đo - Mở file số liệu số liệu đo dạng excel, bôi đen ba cột: STT, tọa độX tọa độ Y Vào Start → Notepad→ Paste Sau chuyển ta có bảng số liệu đuôi *.txt: Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Chọn File → Save để lưu file với tên SoLieuDo.txt Chuyển số liệu đo lên file *dgn Famis 3.1 Khởi động phần mềm Famis - Trên công cụ MicroStation, chọn Utilities → MDL Appylications - Xuất hộp thoại MDL→ chọn Browse Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Xuất hộp thoại Select MDL Application, tới đường dẫn chứa Famis → chọn famis.ma → OK - Hiện cửa sổ sau ấn chấp nhận: Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền 3.2 Chuyển số liệu đo lên MicroStation phần mềm Famis - Trên công cụ Famis Chọn Cơ sở liệu đồ → Quản lý đồ → Kết nối với sở liệu đồ Chọn Cơ sở liệu trị đo → Nạp phần xử lý trị đo - Sau chọn Cơ sở liệu trị đo → Nhập số liệu → Import Xuất hộp thoại Nhập số liệu từ số liệu đo gốc, tìm chọn file solieudo.txt nhấn Ok hình Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Fit View ta thấy điểm tọa độ đưa lên dưới: - Mỗi tọa độ dấu “+”, để thị số thứ tự điểm ta chọn Cơ sở liệu trị đo → Hiển thị → Tạo mô tả trị đo Xuất hộp thoại Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Xuất Hộp thoại → chọn thông tin vẽ nhãn → Chọn Vẽ nhãn → Ra khỏi Chọn kích thước chữ 1.5 Tỷ lệ BĐ: 1/500 Kết sau vẽ nhãn Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền  Tạo thông tin địa - Trên cơng cụ Famis Chọn Cơ sở liệu đồ → Quản lý đồ→ Kết nối với sở liệu Chọn Cơ sở liệu đồ → Gán thơng tin địa ban đầu→ Sửa bảng nhãn - Xuất hộp thoại Cơ sở liệu địa - Sau lần nhập thông tin xong cho đất ta phải chọn để thông tin xác nhận VD: Tên CSD: Nguyễn Ngọc Hiền Địa chỉ: 20 La Thành Xứ đồng: Hà Nội Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền 7.2 Gán thơng tin địa Chọn Cơ sở liệu đồ → Gán thông tin địa ban đầu→ Gán liệu từ nhãn Xuất hộp thoại Gán thông tin từ nhãn, chọn mục chọn vào ô Gán Cuối nhấn Ra khỏi Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền Tạo khung trình bày đồ theo quy phạm (Nêu cách tạo có hình ảnh minh họa) - Trên công cụ Famis, chọn Cơ sở liệu đồ → Chọn Bản đồ địa → Tạo khung đồ - Xuất bảng - Điền đầy đủ thơng tin lấy Fence ta có bảng sau: Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Chọn Ta khung đồ sau: Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền Trình bày trang in (đưa hình ảnh minh họa) in đồ giấy A4 - Hiển thị level chứa đối tượng cần in - Kiểm tra chế độ hiển thị hình bằng cách bấm liền hai phím Ctrl + B bàn phím → Xuất hộp thoại View Attributes - Từ menu MicroStation, chọn File, chọn Print/Plot ( Hoặc Ctrl + P), tiến hành trình bày trang in in đồ Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Vào Page Setup chọn khổ giấy cần in: 10 Xuất số loại hồ địa (có hình ảnh minh họa sửa theo quy định: trích lục, hồ kỹ thuật đất, giấy chứng nhận QSDĐ…) 10.1 Tạo hồ kỹ thuật đất - Trên công cụ Famis→ chọn Cơ sở liệu đồBản đồ địa → Tạo hồ kỹ thuật đất - Xuất hộp thoại Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Điền thơng tin ta có - Chọn đất→ Kích chuột vào tâm cần tạo hồ → kết Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền 10.2 Trích lục đất - Làm tương tự tạo hồ kỹ thật đất: Ta tiến hành làm sau: Trên công cụ Famis→ chọn Cơ sở liệu đồBản đồ địa → Tạo hồ kỹ thuật - Xuất hộp thoại điền thơng tin ta có: Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền Loại: Trích lục Tỷ lệ 2: Vừa khung Tích chọn: To file vẽ chiều dài cạnh Người đo: Nguyễn Thị Ngọc Hiền Người KT: Phạm Thanh Quế Chọn để tạo trích lục Kích đúp vào tâm cần xuất trích lục - Chọn đất → Kích chuột vào tâm cần xuất trích lục → Kết Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền 10.3 Tạo GCN quyền sử dụng đất - Chọn Cơ sở liệu đồBản đồ địa → Tạo hồ kỹ thuật đất Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Hiện hộp thoại điền thông số đây: - Sau vào Chọn → Kích đúp vào tâm muốn tạo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Sau chọn đất → → - Tiến hành kê khai liệu cho đất cách điền thông tin vào hộp thoại Sau kê khai xong → Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền 10.4 Tạo biên trạng sử dụng đất - Chọn Cơ sở liệu đồBản đồ địa → Tạo hồ kỹ thuật đất - Hiện hộp thoại Hồ đất điền thông số đây: Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền KẾT LUẬN Mapping Office hệ phần mềm tập đoàn INTERGRAPH bao gồm phần mềm công cụ phục vụ cho việc xây dựng quản lý đối tượng địa lý dạng đồ họa bao gồm: IRASC, IRASB, MSFC, GEOVEC Các tập tin liệu dạng sử dụng làm đầu vào cho hệ thông tin địa lý hệ quản trị liệu đồ Các phầm mềm ứng dụng Mapping Office tích hợp môi trường đồ họa thống MicroStation để tạo nên công cụ mạnh linh hoạt phục vụ cho việc thu thập xử lý đối tượng đồ họa Ngoài tập tin đồ loại khu vực định tạo dựa tập tin chuẩn (seed file) định nghĩa đầy đủ thông số toán học đồ, hệ đơn vị đo tính theo giá trị thật ngồi thực địa làm tăng giá trị xác thống tập tin đồ Phần mềm MicroStation phần mềm chuyên dùng cho việc biên tập, thành lập đồ số cơng tác quản lý đất đai Với tính ưu việt giúp cho cơng tác quản lý địa thuận lợi từ việc thành lập đồ sốđộ xác cao thông tin lưu trữ cập nhật thuận lợi cho việc tra cứu Ngoài phần mền giúp rút ngắn thời gian thành lập, xây dựng đồ, tiết kiệm chi phí cơng tác quản lý địa chính, nâng cao hiệu sử dụng đất đai cấp Do khả tiếp thu thân nhiều hạn chế, phòng thực hành chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu (nhiều máy không cài được), phần mềm bị lỗi Nên q trình làm báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến để em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô ! Keep Moving Forward - Nguyễn Thị Ngọc Hiền ... Hiền →Ok 7 Gán thông tin địa cho đối tượng: gán số thửa, gán nhãn, gán thơng tin địa (Nêu cách thực in báo cáo thơng tin địa chính) 7.1 Đánh số thửa, vẽ nhãn thửa, tạo thông tin địa  Đánh số -... trình phát triển kinh tế đất nước Việc áp dụng khoa học công nghệ đem lại hiệu thiết thực cho công tác Quản Lý Đất Đai Hiện nay, có nhiều phần mềm ứng dụng ngành Quản Lý Đất Đai Mapinfo, Arcgis,... đo khác Sau buổi thực hành phòng máy để tổng kết lại kiến thức học giảng dạy nhiệt tình Th.S: Phạm Thanh Quế Em tiến hành viết báo cáo: “Xây dựng đồ địa phần mềm MicroStation Famis từ số liệu đo
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation và famis từ số liệu đo đạc, Xây dựng bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation và famis từ số liệu đo đạc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay