phản ứng thị trường khi có thông tin ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái

81 45 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÚC MINH TRIẾT PHẢN ỨNG THỊ TRƯỜNG KHITHƠNG TIN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Phản ứng thị trường thơng tin ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái: Bằng chứng thực nghiệm thị trường chứng khoán Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng sản phẩm/ nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP Hồ Chí Minh, Năm 2017 Khúc Minh Triết i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời tri ân thiêng liêng đến hai đấng sinh thành Ba Mẹ điểm tựa, động lực để phấn đấu.Ba Mẹ người chia sẻ, động viên cho tơi hồn thành tốt luận văn Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS TS NguyễnThuấn, từ lúc gặp Thầy Thầy tận tình hướng dẫn, tơi học nhiều từ Thầy, không kiến thức mà kỹ cần thiết cơng việc sống Trong q trình thực nghiên cứu, Thầy theo dõi, nhắc nhở tơi nhằm hồn thành tiến độ Thêm vào đó, Thầy người tỉ mỉ, cẩn thận câu, chữ, học từ Thầy kĩ viết văn mạch lạc hệ thống Chính điều giúp tơi hồn thành luận văn cách chất lượng thời hạn trường quy định Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy PGS TS Nguyễn Minh Hà (Trưởng phòng đào tạo trường Đại Học Mở TPHCM), TS Lê Thị Thanh Thu (Trưởng khoa đào tạo sau đại họctrường Đại Học Mở TPHCM) Trần Thị Việt Hà (Chủ nhiệm lớp MFB7) tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Sau cùng, tơi cảm ơn tất giảng viên Khoa Sau Đại Học tận tình truyền đạt kiến thức cần thiết, cảm ơn tất bạn lớp MFB7 đồng hành suốt năm học tập ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Với mẫu nghiên cứu doanh nghiệp phi tài niêm yết Sở Giao dịch Chứng Khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2015, với hỗ trợ phương pháp nghiên cứu kiện tài Kết nghiên cứu thị trường phản ứng phản ứng chậm (hiệu dạng vừa) thông qua việc tồn LNBT ngày NHNN công bố thông tin thay đổi TGHĐ ngày sau (ngày +2, +3) Ngồi ra, kết nghiên cứu cho thấy trước thơng tin thay đổi tỷ giá cơng bố lợi nhuận bất thường lợi nhuận bất thường tích lũy dương (ngày -1) âm sau thông tin công bố (ngày +1) Kết cho thấy tồn tượng rò rỉ thơng tin thay đổi tỷ giá từ NHNN nhà đầu tư khơng phản ứng trước thông tin công bố họ thận trọng thực giao dịch Bên cạnh đó, kết nghiên cứu cho thấy không tồn KLGDBT ngày NHNN cơng bố thơng tin KLGDBT lại xu hướng tăng giai đoạn sau ngày NHNN thức cơng bố thơng tin thay đổi TGHĐ lại khơng ý nghĩa mặt thống kê Qua cho thấy hồi nghi nhà đầu tư thơng tin cơng bố dường họ động thái quan sát chờ đón hành động thật từ thị trường trước đưa đinh Ngoài ra, nghiên cứu tiến hành xem xét yếu tố vĩ mô tác động đến biến động giá cổ phiếu DNNY Với mẫu liệu 18 doanh nghiệp niêm yết HOSE thời gian từ 01/01/2010 đến 31/12/2015, với hỗ trợ từ phần mềm kinh tế lượng SPSS 22.0 Kết nghiên cứu cho thấy biến động giá cổ phiếu nghiên cứu chịu ảnh hưởng yếu tố vĩ mô: (i) Tỷ giá USD/VND; (ii) Giá vàng; (iii) Tỷ lệ lạm phát Điểm đặc biệt nghiên cứu yếu tố giá vàng tác động đến biến động giá cổ phiếu Nghĩa giá vàng tăng đầu tư vào vàng kênh đầu tư hấp dẫn nhiều nhà đầu tư Và đó, dòng tiền dịch chuyển từ thị trường chứng khoán sang thị trường vàng nên làm cho giá cổ phiếu thị trường giảm ngược lại Thêm vào đó, gợi ý hướng nghiên cứu làm bước đệm khuyến khích nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu này, lĩnh vực nghiên cứu tính chất thị trường chứng khốn Việt Nam, bước hình thành hoàn thiện iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN …ii TÓM TẮT .iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Vấn đề nghiên cứu .3 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 1.6 Điểm nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn nghiên cứu .5 CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Định nghĩa 2.1.1 Ngân hàng Nhà nước chức Ngân hàng Nhà nước 2.1.2 Lợi nhuận bất thường & khối lượng giao dịch bất thường 2.1.2.1 Lợi nhuận bất thường 2.1.2.2 Khối lượng giao dịch bất thường 2.1.2.3 Mối quan hệ lợi nhuận bất thường & khối lượng giao dịch bất thường .9 2.1.3 Thị trường phản ứng thị trường 10 2.1.4 Tỷ giá hối đoái & thị trường chứng khoán .11 iv 2.1.5 2.1.4.1 Tỷ giá hối đoái 11 2.1.4.2 Thị trường chứng khoán 12 2.1.4.3 Mối quan hệ tỷ giá hối đoái & thị trường chứng khoán .13 Thị trường ngoại hối & thị trường chứng khoán 14 2.1.5.1 Thị trường ngoại hối 14 2.1.5.2 Mối quan hệ thị trường ngoại hối & thị trường chứng khoán 15 2.2 2.3 sở lý thuyết 16 2.2.1 Lý thuyết thị trường hiệu (Efficient Market Hypothesis - EMH) 16 2.2.2 Lý thuyết thông tin (Information Hypothesys – IH) 22 Tổng quan nghiên cứu trước liên quan phản ứng thị trường ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái 23 2.4 2.3.1 Mối quan hệ đồng biến 23 2.3.2 Không tồn mối quan hệ .25 2.3.3 Mối quan hệ nghịch biến .26 Tổng quan nghiên cứu trước liên quan yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết 27 CHƯƠNG 31 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 32 3.2.1 Phản ứng thị trường NHNN thay đổi tỷ giá hối đoái 32 3.2.2 Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu DNNY .34 3.3 Giả thuyết nghiên cứu .35 3.4 Đo lường kiểm định phản ứng LNBT khối lượng GDBT .35 3.4.1 3.4.2 Đo lường kiểm định phản ứng LNBT 35 3.4.1.1 Đo lường phản ứng LNBT 35 3.4.1.2 Kiểm định tồn LNBT 37 Đo lường & kiểm định phản ứng khối lượng GDBT 39 v 3.4.2.1 Đo lường phản ứng khối lượng GDBT 39 3.4.2.2 Kiểm định tồn khối lượng GDBT 40 3.5 Đo lường yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu 40 CHƯƠNG 42 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .42 4.1 Phản ứng thị trường giá chứng khoán 42 4.2 Phản ứng thị trường khối lượng giao dịch .46 4.3 Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu 49 4.4 4.3.1 Thống kê mô tả .49 4.3.2 Kiểm định đa cộng tuyến .50 4.3.3 Kết hồi quy 52 Thảo luận kết nghiên cứu 55 4.4.1 Lợi nhuận bất thường .55 4.4.2 Khối lượng giao dịch bất thường 55 4.4.3 Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu 56 CHƯƠNG 58 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận .58 5.2 Khuyến nghị/ Hàm ý sách .59 5.3 5.2.1 Chính phủ .59 5.2.2 Ngân hàng Nhà nước 60 5.2.3 Doanh nghiệp niêm yết 60 5.2.4 Nhà đầu tư 61 Hạn chế hướng nghiên cứu 61 TÀ I LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC Phụ lục Doanh nghiệp thuộc mẫu nghiên cứu Phụ lục Kết hồi quy vi DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 4.1 Lợi nhuận bất thường trung bình mẫu nghiên cứu .43 Hình 4.2 Lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy cho tồn mẫu nghiên cứu 45 Hình 4.3 Khối lượng giao dịch bất thường trung bình 47 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Ba cấp độ thị trường hiệu 17 Bảng 2.2 Các nghiên cứu trước phản ứng thị trường NHNN thay đổi TGHĐ 27 Bảng 2.3 Các nghiên cứu trước nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu .30 Bảng 3.1 Danh sách cổ phiếu doanh nghiệp sử dụng nghiên cứu 32 Bảng 3.2 Mô tả biến đo lường sử dụng nghiên cứu 41 Bảng 4.1 Kết lợi nhuận bất thường trung bình cho tồn mẫu nghiên cứu 44 Bảng 4.2 Kết lợi nhuận bất thường trung bình cho tồn mẫu nghiên cứu 46 Bảng 4.3 Kết khối lượng giao dịch bất thường cho toàn mẫu nghiên cứu 48 Bảng 4.4 Bảng mô tả đặc điểm biến mẫu nghiên cứu 49 Bảng 4.5 Bảng tương quan biến độc lập với tương quan biến độc lập với biến phụ thuộc 51 Bảng 4.6 Bảng số nhân tố phóng đại phương sai VIF mẫu nghiên cứu .52 Bảng 4.7 Kết R2 hệ số Durbin – Watson 52 Bảng 4.8 Kết kiểm định ANOVA 53 Bảng 4.9 Kết phân tích hồi quy bội 54 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AAR Lợi nhuận bất thường trung bình AAV Khối lượng giao dịch bất thường trung bình AR Lợi nhuận bất thường AV Khối lượng giao dịch bất thường CAAR Lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy CAPM Mơ hình định giá tài sản vốn DN Doanh nghiệp DNNY Doanh nghiệp niêm yết EHM Giả thuyết thị trường hiệu GDBT Giao dịch bất thường HOSE Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh KLGD Khối lượng giao dịch NĐT Nhà đầu tư NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TTCK Thị trường chứng khoán ix Chương Kết nghiên cứu biến động giá cổ phiếu mối tương quan nghịch với tỷ lệ lạm phát Cụ thể là, tỷ lệ lạm phát tăng 1% tỷ suất sinh lời cổ phiếu giảm 0,042% ngược lại Mối quan hệ tỷ lệ nghịch ý nghĩa thống kê mức 10% Kết hoàn toàn phù hợp với diễn thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian vừa qua Đối với nhà đầu tư, lạm phát tiêu quan trọng thể “sức khỏe” kinh tế tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu thị trường Lạm phát tăng biểu bất ổn kinh tế tâm lý nhà đầu tư thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nghiêm trọng Để an toàn, nhiều nhà đầu tư rút vốn khỏi thị trường đầu tư vào kênh khác rủi ro thấp Hệ giá cổ phiếu giảm lạm phát tăng Một điều bất ngờ kết phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ biến lãi suất (X3) biến động giá cổ phiếu (Y) khơng ý nghĩa thống kê Do đó, kết nghiên cứu khơng sở để kết luận lãi suất tỷ suất sinh lời cổ phiếu ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu Tuy nhiên thực tế, nhà đầu tư, EPS ln tín hiệu quan trọng triển vọng công ty để thực việc đầu tư Những cơng ty EPS cao công ty mang lại nhiều giá trị cho nhà đầu tư Theo lý thuyết đầu tư tài thực tế phân tích đầu tư, yếu tố NĐT quan tâm đưa định đầu tư xem yếu tố quan trọng việc tính tốn giá cổ phiếu Chẳng hạn, cổ tức ngày tăng theo suy nghĩ thông thường nhà đầu tư cơng ty ăn nên làm Trang 57 Chương Kết luận khuyến nghị CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Chương tổng hợp lại kết đạt chủ yếu nghiên cứu Đồng thời, đóng góp giới hạn nghiên cứu thảo luận nhằm mục đích cung cấp khuyến nghị liên quan đến định hướng cho nghiên cứu lĩnh vực 5.1 Kết luận Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu kiện để nghiên cứu phản ứng thị trường thơng tin NHNN thay đổi tỷ giá hối đối thơng qua lợi nhuận bất thường khối lượng giao dịch bất thường Kết nghiên cứu cho thấy tồn lợi nhuận bất thường NHNN công bố thông tin thay đổi tỷ giá hối đoái Điều cho thấy thị trường chứng khốn Việt Nam thể tính hiệu (dạng vừa) giá cổ phiếu phản ứng để cập nhật thơng tin tỷ giá thay đổi Ngồi ra, kết nghiên cứu cho thấy trước thông tin thay đổi tỷ giá cơng bố lợi nhuận bất thường lợi nhuận bất thường tích lũy dương (ngày -1) âm sau thông tin công bố (ngày +1) Kết cho thấy tồn tượng rò rỉ thơng tin thay đổi tỷ giá từ NHNN nhà đầu tư khơng phản ứng trước thông tin công bố họ thận trọng thực giao dịch Bên cạnh đó, kết nghiên cứu cho thấy không tồn khối lượng giao dịch bất thường ngày công bố thông tin thay đổi tỷ giá hối đoái khối lượng giao dịch bất thường lại xu hướng tăng sau ngày NHNN thức cơng bố Điều cho thấy nhà đầu tư thận trọng định nên thực giao dịch hay không Kết cho thấy nhà đầu tư ngờ vực trước thơng tin cơng bố NHNN họ hành động quan sát chờ đợi hành động từ nhà đầu tư nước từ nhà đâu tư nước thị trường Một vấn đề nghiên cứu xem xét yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố: (i) Giá vàng; (ii) Tỷ giá USD/VND; (iii) Chỉ số lạm phát Trang 58 Chương Kết luận khuyến nghị ý nghĩa thống kê mức 1%, 5%, 10% Nói cách khác biến động giá cổ phiếu nghiên cứu chịu ảnh hưởng yếu tố vĩ mô: tỷ giá USD/VND (X2), giá vàng (X4) tỷ lệ lạm phát (X5) Điểm đặc biệt nghiên cứu yếu tố giá vàng tác động đến biến động giá cổ phiếu Nghĩa giá vàng tăng đầu tư vào vàng kênh đầu tư hấp dẫn nhiều nhà đầu tư Và đó, dòng tiền dịch chuyển từ thị trường chứng khoán sang thị trường vàng nên làm cho giá cổ phiếu thị trường giảm ngược lại 5.2 Khuyến nghị/ Hàm ý sách Từ kết phân tích, nghiên cứu đưa số khuyến nghị sách Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước; Doanh nghiệp niêm yết; Nhà đầu tư, cụ thể: 5.2.1 Chính phủ Kết nghiên cứu đưa gợi ý quan Chính phủ, thật cần quy định xử phạt cụ thể đối doanh nghiệp, nhà đầu tư thực giao dịch cổ phiếu với mục tiêu khơng lành mạnh Khi đó, họ tạo thơng tin sai lệch, gia tăng bất cân xứng thông tin làm ảnh hưởng đến mục tiêu hướng đến thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh bền vững Như biết, biến động giá cổ phiếu nguyên nhân nhiều từ ổn định sách kinh tế vĩ mơ Vĩ mơ ổn định góp phần giúp TTCK phát triển ổn định, chuyên nghiệp, từ hạn chế tình trạng giá cổ phiếu giảm tăng, bất chấp giá trị cổ phiếu tốt hay khơng (Nguyễn Minh Kiều & Nguyễn Văn Điệp, 2013) Vì vậy, thời gian tới Chính phủ cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, khơng ngừng hồn thiện tái cấu trúc TTCK Với mục tiêu để TTCK trở thành kênh dẫn vốn trung dài hạn chủ đạo thị trường, tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc TTCK; đẩy mạnh tái cấu tổ chức kinh doanh chứng khoán nhằm nâng cao chất lượng, giảm bớt số lượng; đẩy mạnh thu hút NĐT nước Cần nâng tiêu chuẩn niêm yết sàn doanh nghiệp niêm yết nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết, tránh ảnh hưởng đến uy tín chung thị trường Trang 59 Chương Kết luận khuyến nghị 5.2.2 Ngân hàng Nhà nước Chỉ số lạm phát số nhạy cảm với tỷ giá nên NHNN cần thận trọng đưa định phá giá, đặc biệt điều kiện lạm phát cao NHNN khơng nên phá giá Tỷ giá nguyên nhân gây thâm hụt thương mại nên phá giá biện pháp cần thiết giai đoạn Vì vậy, để ổn định TTCK, NHNN cần lựa chọn chế cơng cụ điều hành sách tỷ giá phù hợp giai đoạn, ngăn chặn tình trạng la hóa kinh tế Do biến số kinh tế vĩ mô (Tỷ giá, giá vàng, số lạm phát) ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu nên sách NHNN cần thực cách đồng bộ, quán, linh hoạt nhằm đảm TTCK hoàn thiện 5.2.3 Doanh nghiệp niêm yết Đối với nhà quản lý doanh nghiệp, rõ ràng thơng tin thay đổi tỷ giá thị trường đón nhận xem thơng tin tích cực Thời điểm cơng bố thức thật quan trọng rò rỉ thơng tin nhà đầu tư phản ứng trước thông tin công bố (AAR ngày -1 > 0) Kết hàm ý nhà đầu tư ngờ vực tín hiệu phát thị trường Minh chứng nhà đầu tư thái độ thận trọng họ hành động mạnh mẽ nhà đầu tư khác bắt đầu giao dịch Thêm vào đó, kết nghiên cứu cho thấy yếu tố giá vàng tác động mạnh nhất, yếu tố tỷ giá, sau số lạm phát tác động đến biến động giá cổ phiếu Do đó, để gia tăng giá cổ phiếu, công ty cần trọng vào yếu tố Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố lạm phát tác động ngược chiều với biến động giá cổ phiếu, điều phù hợp với thực tế Việt Nam Tuy nhiên, mối quan hệ lạm phát chứng khoán tích cực tiêu cực tùy thuộc vào việc kinh tế phải đối mặt với lạm phát bất ngờ dự kiến mức lạm phát tương lai (Võ Xuân Vinh, 2016) Vì vậy, để ổn định biến động giá cổ phiếu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty cần chủ động dự kiến mức lạm phát tương lai để kế hoạch tăng giá bán sản phẩm cho phù hợp, qua tăng thu nhập sau thuế từ làm tăng giá cổ phiếu thị trường Trang 60 Chương Kết luận khuyến nghị 5.2.4 Nhà đầu tư Kết nghiên cứu cho thấy nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận bất thường thơng tin NHNN thay đổi tỷ giá ngày thông báo ngày (ngày +2 +3) tượng thông tin chưa phản ánh hết vào giá giới hạn biên độ giao dịch thị trường Việt Nam Tuy nhiên, giá cổ phiếu bị tác động nhiều yếu tố định tính khác như: Tâm lý bầy đàn, tượng “đầu cơ” Do đó, đầu tư NĐT cần quan tâm đến yếu tố vi mô như: mức sinh lời cổ phần (EPS), suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), Ngoài ra, cần phải dự báo yếu tố lạm phát, mức cung tiền, đầu tư trực tiếp từ nước tăng hay giảm tương lai để đưa định thích hợp 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu Mặc dù nghiên cứu góp phần cung cấp thêm chứng thực nghiệm phản ứng thị trường NHNN công bố thông tin thay đổi tỷ giá, việc xác định yếu tố vĩ mô tác động đến biến động giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết, nghiên cứu lại số hạn chế định Trong tương lai cần nghiên cứu tiếp nhằm giải hạn chế trên, cụ thể: • Thứ nhất, giới hạn thời gian, nghiên cứu dừng lại xem xét số vấn đề xung quanh ngày công bố thông tin thay đổi tỷ giá Sau giai đoạn này, hiệu hoạt động doanh nghiệp chưa đề cập, hướng gợi mở để phát triển tiếp chủ đề • Thứ hai, hạn chế số liệu nghiên cứu nên nghiên cứu đưa yếu tố vào mơ hình hồi quy để ước lượng ảnh hưởng chúng đến biến động giá cổ phiếu Trong thực tế, biến động giá cổ phiếu bị ảnh hưởng nhiều nhân tố khác như: mức cung tiền, đầu tư trực tiếp nước ngồi, sách phủ, • Cuối cùng, mẫu liệu cần mở rộng cho tất nhóm ngành Sở Giao dịch Chứng khốn Hồ Chí Minh (HOSE) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Trang 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Aharony, J., & Swary, I (1983) Contagion effects of bank failures: Evidence from capital markets Journal of Business, 305-322 Ajayi, R A., & Mougoue, M (1996) On the dynamic relation between stock prices and exchange rates Journal of Financial Research, 19(2), 193-207 Ajinkya, B.B & Jain, P.C (1989), 'The Behavior of Daily Stock Market Trading Volume', Journal of Accounting and Economics, 11, 331-359 Aurangzeb (2012), “Factors affecting performance of stock market: Evidence from South Asian countries”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(9), 1-15 Azevedo, A., Karim, M., Gregoriou, A & Rhodes, M (2014), 'Stock price and volume effects associated with changes in the composition of the FTSE Bursa Malaysian KLCI', Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 28, 20-35 Bajo, E (2010), “The Information Content of Abnormal Trading Volume”, Journal of Business Finance and Acountting, 950-978 Ball, R., & Brown, P (1968) An empirical evaluation of accounting income numbers Journal of accounting research, 159-178 Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A J (2011) Investment and portfolio management McGraw-Hill Irwin Bonnier, K A., & Bruner, R F (1989) An analysis of stock price reaction to management change in distressed firms Journal of Accounting and Economics, 11(1), 95-106 Branson, T P (1993) The functional determinant Seoul: Seoul National University Brown, S.J & Warner, J.B (1980), 'Measuring security price performance', Journal of financial Economics, 8(3), 205-258 Trang 62 Brown, S.J., & Warner, J.B (1985), “Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studys”, Journal of Financial Economics, 3-31 Bruner, R F (1999) An analysis of value destruction and recovery in the alliance and proposed merger of Volvo and Renault Journal of Financial Economics, 51(1), 125-166 Campbell, C.J & Wasley, C.E (1996), 'Measuring abnormal daily trading volume for samples of NYSE/ASE and NASDAQ securities using parametric and nonparametric test statistics', Review of Quantitative Finance and Accounting, 6(3), 309-326 ChkiliWalid, AlouiChaker, AlouiChaker and John Fry (2011), “Stock market volatility and exchange rates in emerging countries: A Markov-state switching approach”, Emerging Markets Review 12, 272–292 Clark, P K (1973) A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices Econometrica: journal of the Econometric Society, 135-155 Copeland, T E C (1976) A model of asset trading under the assumption of sequential information arrival The Journal of Finance, 31(4), 1149-1168 Cready, W.M & Ramanan, R (1991), 'The power of tests employing logtransformed volume in detecting abnormal trading', Journal of Accounting and Economics, 14(2), 203-214 Damodaran, A (2012) Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset (Vol 666) John Wiley & Sons Dolley, J C (1933) Characteristics and procedure of common stock splitups.Harvard Business Review, 11(3), 316-326 Easley, D., & O'hara, M (1987) Price, trade size, and information in securities markets Journal of Financial economics, 19(1), 69-90 Eita, Joel Hinaunye (2012), “Modelling macroeconomic determinants of stock market prices: Evidence from Namibia”, The Journal of Applied Business Research, 28(5), trang 871-884 Trang 63 Epps, T W (1975) Security price changes and transaction volumes: Theory and evidence The American Economic Review, 586-597 Fama, E.F & French, K.R (1992), 'The cross-section of expected stock returns', The journal of Finance, 47(2), 427-465 Fama, E.F & French, K.R (2004), 'The capital asset pricing model: Theory and evidence', Journal of Economic Perspectives, 18, 25-46 Fama, E.F (1970), “Efficient Capital Markets: A Riview of Theory and Empirical Work”, The Journal of Finance, 383-417 Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C & Roll, R (1969), “The Adjustment of Stock Prices to New Information”, International Economic Review, 1-21 Gavin, M (1989) The stock market and exchange rate dynamics Journal of international money and finance, 8(2), 181-200 Gujarati, D N (2009) Basic econometrics Tata McGraw-Hill Education Harris, L., & Gurel, E (1986) Price and volume effects associated with changes in the S&P 500 list: New evidence for the existence of price pressures The Journal of Finance, 41(4), 815-829 Hassan Al-Tamimi, H A., & Mohammed Al-Mazrooei, F (2007) Banks' risk management: a comparison study of UAE national and foreign banks The Journal of Risk Finance, 8(4), 394-409 Homan, A C (2006) The impact of 9/11 on financial risk, volatility and returns of marine firms Maritime Economics & Logistics, 8(4), 387-401 Hussainey, Khaled & Le Khanh Ngoc (2009), “The impact of macroeconomic indicators on Vietnamese stock prices”, Journal of Risk Finance, 10(4), trang 321-332 Jain, R K (1987) Transport of molecules in the tumor interstitium: a review Cancer research, 47(12), 3039-3051 Jorion, P (1990) The exchange-rate exposure of US multinationals Journal of business, 331-345 Trang 64 Karpoff, J M (1987) The relation between price changes and trading volume: A survey Journal of Financial and quantitative Analysis, 22(01), 109-126 Karpoff, J.M (1986), “A Theory of Trading Volume”, The Journal of Finance, 10691087 Liên Hoa & Thúy Hường, (2014), “Mối liên kết động tỷ giá hối đoái biến động thị trường chứng khoán quốc gia ASEAN”, Tạp chí phát triển & hội nhập, 17 (27), 31–35 Liu, M H., & Shrestha, K M (2008) Analysis of the long-term relationship between macro-economic variables and the Chinese stock market using heteroscedastic cointegration Managerial Finance, 34(11), 744-755 MacKinlay, A C (1997) Event studies in economics and finance Journal of economic literature, 35(1), 13-39 Mehr-un-Nisa & Mohammad Nishat (2012), “The determinants of stock prices in Pakistan”, Asian Economic and Financial Review, 1(4), trang 276-291 Mossin, J (1966), “Equilibrium in a capital asset market”, Econometrica: Journal of the econometric society, 768-783 Narayan, P K., & Narayan, S (2010) Carbon dioxide emissions and economic growth: panel data evidence from developing countries Energy Policy, 38(1), 661-666 Neter, J., Wasserman, W., & Kutner, M H (1990) Applied statistical models Richard D Irwin, Inc., Burr Ridge, IL Nguyễn Minh Kiều & Nguyễn Văn Điệp (2013), “Quan hệ yếu tố kinh tế vĩ mô biến động thị trường chứng khoán: chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, T 16, S 3Q (2013) Nittayagasetwat, W., & Nittayagasetwat, A (2013) Common Stock Repurchases: Case of Stock Exchange of Thailand International Journal of Business and Social Science, 4(2) Trang 65 Phan Thị Bích Nguyệt & Phạm Dương Phương Thảo (2013), “Phân tích tác động nhân tố vĩ mơ đến thị trường chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí phát triển hội nhập, 8(2013), trang 34-41 Phylaktis, K., Ravazzolo, F (2005), Stock prices and exchange rate dynamics, 24,1031–1053 Ritter, E (1991) Two functional categories in noun phrases Syntax and semantics, 25, 37-62 Shannon, C E (1948) A note on the concept of entropy Bell System Tech J,27, 379423 Sharp, W.F (1964), “Capital Asset Prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk”, The Journal of Finance, 19(3), 425-442 Shleifer, A (1986), “Do demand curves for stocks slope down?”, The Journal of Finance, 41(3), 579-590 Small, K., Ionici, O., & Zhu, H (2007) Size does matter: an examination of the economic impact of Sarbanes-Oxley Review of Business, 27(3), 47 Smirlock, M (1985) Evidence on the (non) relationship between concentration and profitability in banking Journal of money, credit and Banking, 17(1), 69-83 Somoye, Russell Olukayode Christopher, Ishola Rufus Akintoye & Jimoh Ezekiel Oseni (2009), “Determinants of Equity Prices in the Stock markets International Research Journal of Finance and Economics, 30, trang 177-189 Suominen, M (2001), “Trading Volume and Information Revelation in Stock Market”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 545-565 Trịnh Tấn Lực, (2014), “Lợi nhuận bất thường cung cầu cổ phiếu thông báo mua cổ phiếu quỹ: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh Trương Đơng Lộc, (2014), “Các nhân tố ảnh hưởng đến thay đổi giá cổ phiếu: Các chứng từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 33(2014): 72-78 Trang 66 Uddin, Reaz, Zahidur Rahman & Rajib Hossain (2013), “Determinants of stock prices in financial sector companies in Bangladesh: A study on Dhaka Stock Exchange (DSE)”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(3), trang 471-480 Vespro, C (2006) Stock price and volume effects associated with compositional changes in European stock indices European Financial Management, 12(1), 103-127 Vinh, V.X & Kiếm, Đ.B (2014), 'Nghiên cứu lợi nhuận bất thường xuất khối lượng giao dịch bất thường thị trường chứng khoán Việt Nam', Phát triển Kinh tế, 290, 21-41 Vo Xuan Vinh, (2014), An Empirical Investigation of Factors Affecting Stock Prices in Vietnam, Journal of Economics and Development, Vol 16, No 1, April 2014 Trang 67 PHỤ LỤC Phụ Lục Doanh nghiệp thuộc mẫu nghiên cứu SỐ STT PHÂN NGÀNH Thủy Sản ABT; ACL; AGF; ANV; ICF; TS4; VHC Dầu Khí ASP; PVD LƯỢNG MÃ NGÀNH GDT; GMC; GTA; HAP; KMR; NSC; Sản Xuất Kinh Doanh 16 PAC; RAL; SAV; SHI; SSC; TCM; TTF; VID; VTB; DQC Cộng Nghệ FPT; SGT; ST8 Điện PPC; TBC; SJD; PGC; KHP; VSH Dược DHG; IMP; DCL; DMC; HAI; OPC; TRA Cảng - Taxi 11 Vật Liệu Xây Dựng GMD; HTV; MHC; PJT; SFI; TMS; VIP; VNA; VNS; VSC; VTO ACC; CYC; DHA; DIC; DXV; HT1; NNV; TCR Nhựa BMP; TPC; DTT; MCP; SVI; VPK 10 Cao Su CSM; DPR; DRC; TRC; TNC; SRC Tổng 72 Phụ Lục Kết hồi quy Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method X5, X1, X4, X3, X2a Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: Y Model Summaryb Mod el R Change Statistics Std Error R Adjusted F Sig F Durbinof the R Square Square R Square Watson Estimate Change Chang df1 df2 Chang e e 799a 638 537 069 638 a Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2 b Dependent Variable: Y 6.339 18 001 ANOVAb Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig Regression 150 030 6.339 001a Residual 085 18 005 Total 235 23 a Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2 b Dependent Variable: Y Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual Mean Std Deviation N -.29 -.209 03 079 -.12 000 081 061 24 24 -2.055 1.962 000 1.000 24 -3.036 1.152 000 885 24 a Dependent Variable: Y 2.359 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig 3.048 007 B Std Error (Constant) 21.748 7.136 X1 3.103E-6 000 040 279 784 X2 3.927 1.622 872 2.421 026 X3 -.003 007 -.119 -.425 676 X4 -1.196 298 -.781 -4.013 001 X5 -.042 020 -1.061 -2.058 054 a Dependent Variable: Y Beta Charts ... thị trường chứng khốn non trẻ nước ta nay, thị trường phản ứng vô nhạy với thơng tin có liên quan tỷ giá hối đối cụ thể thơng tin ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái Sự biến động tỷ giá. .. xem xét phản ứng thị trường (thông qua biến động giá khối lượng giao dịch cổ phiếu) có thơng tin ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái thị trường chứng khốn Việt Nam Thị trường chứng khốn... nghiên cứu phản ứng thị trường có thơng tin ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái chưa nhiều Việt Nam lại Tại Việt Nam, việc thay đổi sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt thay đổi tỷ giá hối đoái thường
- Xem thêm -

Xem thêm: phản ứng thị trường khi có thông tin ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái , phản ứng thị trường khi có thông tin ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay