Văn hóa công sở tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

14 40 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:03

Văn hóa xuất phát từ các nhận thức bên trong đến thể hiện qua các hoạt đông, hành động bên ngoài. Văn hoá nơi công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công nhân viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ nhận thức của mỗi người. Để bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ nói chung và Viện Quy hoạch và Xây dựng Hà Nội nói riêng. Muốn văn háo công sở, giao tiếp ứng xử tốt ,văn minh hiện đại thì phải gắn liền với trình độ nhận thức, cụ thể tạiViện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội trình độ nhận thức được thể hiện ở:Thứ nhất, công chức Viên chức, người lao động trong Viện đều nhận thức, hiểu biết được về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà nội (được quy định tại Quy chế của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội). Qua đó để đánh giá được vị trí, chức năng, nhiệm vụ thông qua công việc cụ thể, từ đó nhận diện được rõ qua hành vi ảnh hưởng chức năng nhiệm vụ quyền hạn đó. I VÀI NÉT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NỘI Theo Quyết định số 23/2008/QĐ_UBND, ngày 29 tháng năm 2008 UBND Thành phố Nội, Viện Quy hoạc xây dựng Nội đơn vị nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Nội, có chức nhiệm vụ: Nghiên cứu, tư vấn với UBND Thành phố hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng tổng thể, chi tiết phát triển đô thị nông thôn địa bàn Thủ đô Nội, quy hoạch bảo tồn khu lịch sử, văn hố, di tích khu phố cổ, phố cũ mang nét đặc trưng Nội - Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố giúp UBND Thành phố trình quan Trung ương Chính phủ chế, sách đặc thù phục vụ cho quy hoạch xây dựng phát triển cho Thủ đô Nội - Xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học tham gia nghiên cứu đề tài phục vụ công tác quản lý chuyên ngành quy hoạch kiến trúc đại mang đậm nét dân tộc - Tham gia phục vụ công tác quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị địa bàn thành phố Nội - Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc đô thị nông thôn - - Thực hoạt động dịch vụ, tư vấn chuyên ngành quy hoạch- kiến trúc II HIỆN TRẠNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NỘI Trình độ nhận thức Văn hóa xuất phát từ nhận thức bên đến thể qua hoạt đông, hành động bên ngồi Văn hố nơi cơng sở khơng thể đạo đức, phẩm chất cán bộ, công nhân viên chức thực thi nhiệm vụ mà thể trình độ nhận thức người Để bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động nói chung Viện Quy hoạch Xây dựng Nội nói riêng Muốn văn háo cơng sở, giao tiếp ứng xử tốt ,văn minh đại phải gắn liền với trình độ nhận thức, cụ thể tạiViện Quy hoạch Xây dựng Nội trình độ nhận thức thể ở: Thứ nhất, công chức Viên chức, người lao động Viện nhận thức, hiểu biết vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Viện Quy hoạch Xây dựng nội (được quy định Quy chế Viện Quy hoạch Xây dựng Nội) Qua để đánh giá vị trí, chức năng, nhiệm vụ thơng qua cơng việc cụ thể, từ nhận diện rõ qua hành vi ảnh hưởng chức nhiệm vụ quyền hạn Thứ hai, trình độ nhận thức cán công chức, viên chức người lao động Viện biểu qua mức độ nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, quyền nghĩa vụ thân, nhận thức công việc, nhiệm vụ giao Hệ thống quy tắc xử với cấp trên, đồng nghiệp với nhân dân, thể qua thái độ hành vi ứng xử Các cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; bồi dưỡng trình độ chun mơn, kiến thức khoa học lãnh đạo, quản lí; lực dự báo định hướng phát triển; đào tạo cán bộ, cơng chức theo hướng chuẩn hố, đại hoá Mỗi lãnh đạo, thành viên, cán bộ, Viện biết nhiệm vụ, quyền han họ Được quy định phần thứ ba Quy chế hoạt động quan Viện Quy hoạch xây dựng Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 1888/QĐ-VQH ngày 18 tháng 11 năm 2013 Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Nội) Thứ ba, trình độ nhận thức cán cơng chức viên chức Viện biểu qua ý thức làm việc, mức độ tự giác thực quy chế, quy định làm việc quan Để đảm bảo ý thức kỷ luật chung quan, Viện Quy hoạch xây dựng Nội đề nội quy: Có mặt làm việc quy định: Sáng từ 8h00 đến 12h00 Chiều từ: 13h00 đến 17h00 Làm việc quan phải đeo thẻ, trang phục làm việc lịch Thực văn hóa cơng sở, thái độ giao tiếp văn minh, hòa nhã Mặc đông phục theo quy định Viện (vào thứ hai hàng tuần ngày có kiện lớn) Giữ vệ sinh chung, thực nếp sống văn minh công sở Không khạc nhổ, xả rác, kẹo cao su, gạt tàn thuốc lá…bừa bãi, hút thuốc nơi quy định Giữ gìn trật tự, khơng gây ồn ào, văng tục, đùa nghịch làm hỏng trang thiết bị, tài sản Viện, kết cấu tòa nhà Tự bảo quản tài sản, đồ dung cá nhân tiền, vàng, nữ trang, máy tính, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay… Không tụ tập đánh cờ bạc hình thức Khơng tổ chức cúng bái, hình thức mê tín dị đoan quan, khơng đun nấu phòng làm việc, khơng tàng trữ văn hóa phẩm có nội dung xấu, chất nổ, chất kích thích gây nghiện, hàng hóa thuộc loại cấm lưu hành Tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy Khi phát nguy gây cháy, nổ phải báo cáo Đội phòng cháy chữa cháy Viện đề kịp thời có biện pháp xử lý Khi làm việc ngồi hành chính, gồm: - Từ sau 17 00 ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu - Các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày nghỉ lễ Cán bộ, viên chức, LĐHĐ, nhân viên thuộc phận hoạt động trụ sợ Viện phải đăng ký, ghi tên ký xác nhận vào sổ bảo vệ 10 Các phương tiện giao thông cá nhân phải để nơi quy định theo hướng dẫn Bảo vệ tòa nhà, khơng gây tiếng ồn (rú ga, bóp còi…); Trường hợp đột xuất phải để lại qua đêm khu vực tòa nhà phải đăng ký với nhân viên bảo vệ Trường hợp cho người khác mượn xe gửi vực để xe lấy xe phải có mặt người chủ xe Bảng Nội quy Viện Quy hoạch xây dựng Nội Nhìn chung, cơng chức, viên chức người lao động Viện thực tương đối nghiêm túc tự giác nội quyViện đề Bên cạnh đó, số hạn chế, cụ thể là: Một là, Việnquy định thứ hai hàng tuần (có lễ Chào cờ), công chức, viên chức người lao động Viện phải mặc đồng phục Tuy nhiên quy định thực vào thời gian đầu ban hành quy định, khơng thực Đồng phục phần văn hóa công sở Mặc đồng phục thể chăm chút đầu tư quan, doanh nghiệp người lao động yêu cầu phải tuân theo nội quy thống tổ chức Điểm bật việc mặc đồng phục giúp tổ chức xây dựng hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp mắt đối tác, khách hàng Ngồi mặc đồng phục tạo tinh thần đồng đội nhóm tinh thần đồn kết theo ý kiến cá nhân người khảo sát thấy Viện nên thiết kế riêng đồng phục cho cán nhân viên Viện phải hợp với tính chất cơng việc tạo thoái mái làm việc cho cán bộ, nhân viên Hai là, Tại Viện, để kiểm sốt giấc làm việc, Viện có lắp đặt thiết bị chấm vân tay Tuy nhiên, số viên chức muộn Để khắc phục tình trạng này, Viện quy định trừ lương phê bình viên chức muộn vào buổi chào cờ thứ hai Ba là, số viên chức chưa thực nghiêm túc việc đeo thẻ Việc đeo thẻ đơi mang tính hình thức đối phó, có lãnh đạo nhắc nhở đeo Thứ tư, văn hóa cơng sở quan, tổ chức phụ thuộc vào khả nhận thức, lực tổ chức, điều hành hoạt động công sở công chức lãnh đạo Viện Qua quy chế hoạt động quy định Viện thấy lãnh đạo nhận thức rõ cần thiết, tầm quan trọng việc xây dựng văn hóa cơng sở, có quan tâm nỗ lực cần thiết cho việc xây dựng phát triển văn hóa cơng sở quan, đơn vị mình, đồng thời có lực tổ chức, điều hành hoạt động cơng sở bảo đảm đồn kết, dân chủ, rõ ràng, minh bạch hiệu hoạt động… Phương pháp tổ chức điều hành Phương pháp tổ chức điều hành văn hóa cơng sở Viện Quy hoạch xây dựng Nội, để tổ chức cán nhân viện thực tốt văn hóa cơng sở, thường sử dụng phương pháp sau: - Tổ chức điều hành thông qua họp ( gồm họp giao ban họp; khác có kế hoạch báo trước đột xuất); - Điều hành qua văn hành ( văn riêng bút phê); - Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp; - Điều hành thông qua phương tiện công nghệ thông tin truyền thông;  Tổ chức điều hành thông qua họp Điều hành thông qua họp hoạt động sử dụng thường xuyên cần điều hành việc có liên quan đến vấn đề quy chuẩn văn hóa cơng sở Họp để điều hành có nhiều loại, phổ biến họp giao ban (để rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng thực nhiệm vụ giao khó khăn, vướng mắc thực thi công việc đồng thời phân công nhiệm vụ thời gian tới) họp giao việc đột xuất sau lãnh đạo họp, công tác phát sinh nhiệm vụ cần phân công giải công việc Các họp giao ban thường tổ chức vào thứ hàng tuần để lập kế hoạch công việc cho tuần đề cấp tới vấn về văn hóa công sở Cách ứng xử giao tiếp cấp tên với cấp cấp, trang phục cơng sởquy định hay khơng? ngơn ngữ giao tiếp có chuẩn mực hay khơng? Đây hình thức dùng để đánh giá nhắc nhở đưa quy định văn hóa công sở Viện quy hoạch xây dựng Nội  Tổ chức điều hành văn Hoạt động thường thấy cấp điều hành cấp lãnh đạo quan giao việc dạng bút phê cho phòng trưởng phòng giao việc cho chuyên viên Đây phương pháp giúp lãnh đạo quan ban hành quy định tiêu chuẩn văn hóa cơng sở  Các phương pháp khác - Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp hoạt động thường áp dụng cấp phòng, nhóm vấn đề có liên quan đến số người dùng kiểm tra giám sát, hướng dẫn việc thực nhiệm vụ cấp quan - Điều hành thông qua phương tiên công nghệ thông tin truyền thông ứng dụng công nghệ thơng tin điều hành văn hóa cơng sở Như việc Viện dùng mơ hình máy kiểm tra dấu vấn tay việc kiểm tra sà soát nhân viện có đến làm việc hay khơng để từ đưa định khen thưởng xử phạt hợp lý Hoặc qua internet Viện tải thông tin quy định công sở trang thông tin điện tử nhằm giúp nhân viên cập nhận thông tin cách nhanh chóng nghiêm túc thực Một số đánh giá nhận xét Có thể thấy việc tổ chức điều hành Viện quy hoạch xây dựng mang tính thủ cơng, phương pháp thường thấy họp, văn hành trao đổi trực tiếp để tổ chức điều hành • Nhược điểm thường thấy việc tổ chức điều hành thủ công hiệu lực hiệu điều hành không cao do: - Phản ứng thiếu linh hoạt chậm - Tình trạng quên thiếu sốt thường xun diễn - Chi phí dành cho công tác điều hành cao (do phải tổ chức nhiều họp, tốn thời gian kinh phí, phải photo, in ấn nhiều ) • Điều hành qua ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông thời gian qua vào thực hiện, nhiên thấy ưu bật là: - Thông tin từ người tổ chức điều hành đến trực tiếp tất cán công chức quan, mệnh lệnh đưa thống nhất, nhanh chóng khơng phải qua ngữ truyền đạt - Người điều hành thông qua mạng tin học theo dõi dễ dàng, thường xuyên diễn biến qua trình thực quy định cán nhân viên quan Phương tiện, môi trường làm việc Giống giao tiếp ứng xử, môi trường phương tiện làm việc biểu dễ thấy để đánh giá văn hóa cơng sở Viện Quy hoạch Xây dựng Nội  Môi trường tự nhiên: Viện Quy hoạch Xây dựng Nội đặt trụ sở số B6A, Nguyễn Chánh, Khu thị Nam Trung n, Mễ Trì, Cầu Giấy, Nội Do chức chủ yếu Viện nghiên cứu, tư vấn với UBND Thành phố hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng, Viện thực hoạt động dịch vụ, tư vấn chuyên ngành quy hoạch- kiến trúc Cho nên, trụ sở làm việc vừa nơi yên tĩnh để phục vụ hoạt động nghiên cứu đồng thời giao thông thuận tiện để đảm bảo hoạt động lại với đối tác Hầu hết dân văn phòng dành tới 60% thời gian nhà, điều khiến cho thể trạng tinh thần, cách hành xử, khả cách giao tiếp họ bị ảnh hưởng Vì vậy, việc thiết kế mơi trường làm việc cần tạo bầu khơng khí tốt, ánh sáng đầy đủ, nhiệt độ điều hòa, giảm tiếng ồn màu sắc tươi để giảm căng thẳng nâng cao suất làm việc người lao động Nắm bắt nhu cầu này, thiết kế không gian làm việc, Viện Quy hoạch xây dựng Nội tạo không gian làm việc thoải mái cho cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức – Hành • Cảnh quan: Mỗi chuyên viên bố trí bàn làm việc không gian chung, ưu điểm giúp cán nhân viên dễ dàng trao đổi công việc, không gian mở tạo thoải mái, giảm áp lực, công việc cho cán nhân viên quan, nhiên có hạn chế đặc thù công việc nghiên cứu cần n tĩnh cách bố trí khơng gian làm việc làm tiếng ồn từ hoạt động người làm ảnh hưởng tới công việc người khác làm giảm phần hiệu suất lao động Ánh sáng tự nhiên tận dụng tối đa việc thiết kế cửa sổ kính rộng phòng làm việc, khơng sử dụng hồn tồn nguồn sáng điện giảm mỏi mắt giảm căng thẳng Sơn tường sử dụng màu trắng sữa, dễ dàng kết hợp với nội thất văn phòng làm phòng sáng dễ trở nên nhàm chán từ dẫn đến tình trạng chậm tư duy, làm giảm ý tưởng Ngồi tùy sở thích nhân viên đặt đồ vật lưu niệm cảnh nhỏ bàn làm việc (như xương rồng, bon sai…) tạo không gian xanh, không gian cá nhân làm việc thoải mái • Phương tiện làm việc: Cán nhân viên quan đươc trang bị cá nhân máy vi tính làm việc, máy in, riêng phòng hành có máy photo máy hủy tài liệu, văn thư quan bố trí máy scan Ghế ngồi cán nhân viên ghế xoay tùy chỉnh độ cao tạo thuận tiện cho di chuyển phù hợp với tư ngồi người lao động Bàn làm việc loại bàn gỗ có ngăn tủ đựng giấy tờ có khóa riêng Với chức quy hoạch mình, tài liệu Viện chủ yếu tài liệu Khoa học kỹ thuật có giá trị bảo quản vĩnh viễn, phương tiện phục vụ cho công tác lưu trữ Viện quan tâm đầu tư Phòng lưu trữ Viện Đối với phương tiện lại: quan có xe tơ cơng, phục vụ cho cơng tác cán nhân viên Nhìn chung, Viện Quy hoạch xây dựng Nội đảm bảo tốt phương tiện điều kiện làm việc cho cán nhân viên quan Đánh giá tổng thể môi trường tự nhiên Viện thấy có quan tâm đầu tư để đáp ứng nhu cầu cán nhân viên Tuy nhiên, tồn lớn quan chưa bố trí yếu tố nghỉ ngơi, giải trí cho cơng chức để giúp họ giải tỏa căng thẳng sau làm việc  Môi trường xã hội: Quan hệ ứng xử lãnh đạo với nhân viên quan mặt thể tính mệnh lệnh bắt buộc, mặt khác có thân thiện định VD: Phòng hành chính, Trưởng phòng hành Trung đưa thị xuống nhân viên thực hiện, ngồi làm việc có quan tâm đến đời sống nhân viên đơn vị thăm hỏi thành viên gia đình họ, lắng nghe nguyện vọng họ công việc lắng nghe chia sẻ vấn đề sống; hay có bữa cơm thân mật thành viên đơn vị đơn vị khác… Giữa nhân viên với nhân viên Viện tạo mối quan hệ khăng khít tương trợ Có thể thấy qua cách họ xưng hô (chị - em; chú- cháu…) bảo cơng việc có nhân Đối với đối tác hay người dân đến giải đáp thắc mắc, giao dịch nhân viên quan tỏ thái độ lịch sự, niểm nở tế nhị Biểu qua thái độ, cách chào hỏi vị trí lễ tân văn thư quan, hai vị trí mà người ngồi quan đến thấy Tóm lại, qua khảo sát phương tiện mơi trường làm việc Việnnói lãnh đạo quan có quan tâm cần thiết tới môi trường tự nhiên môi trường xã hội công sở để phát huy tối đa hiệu suất lao động cán nhân viên, bên cạnh tồn số hạn chế Trong thời gian tới Viện chuyển trụ sở tới Võ Chí Cơng, Tây Hồ, Nội, với mơi trường Viện khắc phục hạn chế nêu Đạo đức nghề nghiệp Theo Điều – Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010: Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp quan, tổ chức có thẩm quyền quy định Thông qua khảo sát thực tế cho thấy, vấn đề đạo đức Viện Quy hoạch xây dựng Nội thực dựa số có Luật cán bộ, cơng chức số 22/2008/QH12 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Bên cạnh đó, phần quan trọng noi theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Chính vậy, cán bộ, viên chức, nhân viên Viện Quy hoạch xây dựng Nội thực tốt chuẩn mực đạo đức như: 10 Một là: sống có lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng phụng nhân dân, mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Hai là: chấp hành nghiêm quy định Đảng, Nhà nước, quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Ba là: thực tốt theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư; chống chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn tinh thần đồn kết Bốn là: khơng thực hành vi suy thoái đạo đức, xây dựng lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, sáng Năm là: không ngừng trau dồi thêm đạo đức nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm người cán bộ, công chức, viên chức Từ chuẩn mực đạo đức đó, cán bộ, viên chức, nhân viên Viện Quy hoạch xây dựng Nội tiếp tục phấn đấu thực tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp thể lòng trung thành, phấn đấu cán bộ, viên chức, nhân viên Viện; thái độ ứng xử cán bộ, công chức, viên chức Viện; phẩm chất đạo đức đồng nghiệp thân mà cán bộ, viên chức, nhân viên Viện cần nêu gương thực Đó là: Với Tổ quốc: trung thành, phấn đấu mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Với công việc: hiểu biết, trách nhiệm, u ngành, u nghề, vượt khó để hồn thành tốt nhiệm vụ Với đồng nghiệp: đoàn kết, chân thành, thẳng thắn, hợp tác, giúp đỡ tiến Với thân: nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư; sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật Trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập với giới nay, việc tu dưỡng, giữ gìn rèn luyện đạo đức nói chung đạo đức nghề nghiệp nói riêng yếu tố cốt lõi, tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu tiêu chuẩn người cán bộ, công chức, viên chức Việc xây dựng làm theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, nhân viên Viện Quy hoạch xây 11 dựng Nội quán triệt thực thống toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên Viện Phong cách giao tiếp ứng xử Tại Viện Quy hoạch xây dựng Nội việc quy định phong cách giao tiếp ứng xử yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuân thủ theo Quyết định 129/2007/QĐ-TTg Quy chế văn hố cơng sở quan hành nhà nước Thủ Tướng Chính Phủ quy định Chương II Về trang phục, giao tiếp, ứng xử cán bộ, công chức, viên chức quy định chi tiết Mục Giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức, viên chức Về quy tắc ứng xử Viện Quy hoạch Xây dựng Nội quy định thực theo Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 Quy tắc ứng xử cán công viên chức người lao động quan Nội quy định chi tiết Chương II Chương III Quyết định Ngoài với đặc thù Viện đơn vị nghiệp có thu, việc tham mưu cho UBND thành phố vấn đề quy hoạch Viện nhận hợp đồng tư vấn, cung cấp số liệu kỹ thuật giới đường đỏ cho đối tượng khác khách hàng Viện quan vừa mang tính chất nhà nước vừa mang tính chất doanh nghiệp nên phong cách giao tiếp có giao thoa hai loại hình Qua khảo sát thực tế người khảo khát thấy: Về phong cách giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức, viên chức Viện với công dân khách hàng: Cán Việṇ giao tiếp lịch chu đáo, khách đến công chức, viên chức, người lao động Viện ln tươi cười chào hỏi đón tiếp khách cách thân thiện; thực yêu cầu khách cán bộ, công chức, viên chức thực nhiệm vụ tận tâm ln lắng nghe khách hàng khách hàng đặt câu hỏi cán sẵn sàng tư vấn cách nghiêm túc chu đáo; trường hợp khách hàng cần phải giải gấp cơng việc cán Viện giải cơng việc cách nhanh chóng hồn thành hiệu cơng việc để vừa thực yêu cầu khách vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ Thực tế khảo sát có gặp số trường hợp khách hàng phàn nàn cán giữ thái độ tôn trọng lắng nghe sửa đổi để phục vụ yêu cầu 12 khách cách tốt bên cạnh phải để khách chờ lâu tới lượt cán tiếp nhận yêu cầu nghiêm túc xin lỗi khách phải để khách hàng chờ lâu Qua thấy công chức, viên chức, người lao động Viện có thái độ, cử hành vi mực, từ cử hành vi đến ngôn ngữ giao tiếp để lại dấu ấn tốt khách đến Viện Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động Viện khách đến gửi yêu cầu Về phong cách giao tiếp ứng xử công chức, viên chức, người lao động Viện nhau: Trong thực yêu cầu khách cán thực cơng nghiêm túc khơng nói chuyện, cười đùa hành chính, hỗ trợ thực yêu cầu khách nhanh chóng hiệu Về phong cách giao tiếp ứng xử cấp cấp dưới: Khi nhận việc từ cấp cấp tiếp nhận công việc cách thoải mái, cấp tỏ thân thiện với cấp Về mặt hạn chế: III KẾT LUẬN Qua khảo sát thực tế Viện Quy hoạch xây dựng Nội, thông qua tiêu chí: trình độ nhận thức; phương pháp tổ chức điều hành; phương tiện, môi 13 trường làm việc; đạo đức nghề nghiệp phong cách giao tiếp ứng xử, có thấy văn hóa cơng sở quan tâm thực cách tự giác từ công chức lãnh đạo đến viên chức người lao động Với pha trộn tính chất nhà nước doanh nghiệp, Viện quan động việc đề quy định thực văn hóa cơng sở Trong thời gian tới, Viện cần phải đề biện pháp để khắc phục điểm tồn như: ý thức thực số nhân viên, môi trường phương tiện làm việc… cần phải đẩy mạnh đại hóa cơng sở Bên cạnh cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC có trình độ, sử dụng thành thạo trang thiết bị đại, có phong cách làm việc mới, văn minh chuyên nghiệp Đồng thời, cần kiên chống lại biểu lãng phí, sử dụng khơng mục đích tài sản cơng, biểu phi văn hóa tổ chức, hoạt động công sở, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quan xây dựng nếp văn hóa văn minh chuyên nghiệp ` 14 ... nhà, khơng gây tiếng ồn (rú ga, bóp còi…); Trường hợp đột xuất phải để lại qua đêm khu vực tòa nhà phải đăng ký với nhân viên bảo vệ Trường hợp cho người khác mượn xe gửi vực để xe lấy xe phải... kiến cá nhân người khảo sát thấy Viện nên thiết kế riêng đồng phục cho cán nhân viên Viện phải hợp với tính chất cơng việc tạo thối mái làm việc cho cán bộ, nhân viên Hai là, Tại Viện, để kiểm... tay việc kiểm tra sà sốt nhân viện có đến làm việc hay khơng để từ đưa định khen thưởng xử phạt hợp lý Hoặc qua internet Viện tải thông tin quy định công sở trang thông tin điện tử nhằm giúp nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa công sở tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Văn hóa công sở tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay