chu de sinh san o dong vat

13 40 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 22:35

CHUYÊN ĐỀ : SINH SẢN ĐỘNG VẬT Chuyên đề gồm 44,45,46,47 chương IV, thuộc Phần Sinh học thể – Sinh học 11 THPT: Gồm tiết A MẠCH KIẾN THỨC Nội dung kiến thức chuyên đề gồm mục nội dung sau: I Sinh sản vơ tính động vật Khái niệm Các hình thức sinh sản vơ tính Các ứng dụng sinh sản vơ tính II.Sinh sản hữu tính động vật Khái niệm Q trình sinh sản hữu tính động vật Các hình thức thụ tinh Động vật đẻ trứng đẻ Cơ chế điều hòa sinh sản: sinh tinh sinh trứng III Điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kế hoạch người Điều khiển sinh sản động vật Sinh đẻ có kế hoạch người Một số biện pháp tránh thai chế B NỘI DUNG I SINH SẢN VƠ TÍNH ĐỘNG VẬT Khái niệm:Sinh sản vơ tính hình thức sinh sản cá thể sinh hay nhiều cá thể có NST giống hệt mình, khơng có kết hợp tinh trùng tế bào trứng Các hình thức sinh sản vơ tính động vật a Phân đôi - Đại diện: Động vật nguyên sinh, giun dẹp - Đặc điểm: Cơ thể mẹ tự co thắt thành hai phần giống nhau,mỗi phần sẻ phát triển thành thể Sự phân đơi theo chiều dọc, chiều ngang nhiều chiều b Nảy chồi - Đại diện: Bọt biển, ruột khoang - Đặc điểm: phần thể pát triển vùng lân cận, tạo thành thể Cơ thể sống bám vào thể mẹ sống tách độc lập c Phân mảnh - Đại diện: Bọt biển - Đặc điểm: Cơ thể mẹ tách thành nhiều phần nhỏ, phần phát triển thành thể d Trinh sản - Đại diện: Ong ,kiến, rệp - Đặc điểm: Dựa phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể có NST đơn bội Thường xen kẽ với sinh sản hữu tính Ứng dụng Nuôi mô sống - Cách tiến hành: Tách mô từ thể động vật nuôi cấy môi trường đủ dinh dưỡng - Điều kiện: Vô trùng nhiệt độ thích hợp - Ứng dụng y học II SINH SẢN HỮU TÍNH ĐỘNG VẬT Khái niệm: Sinh sản hữu tính kiểu sinh sản tạo cá thể qua hình thành hợp giao tử đơn bội đực giao tử đơn bội để tạo hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể Qúa trình sinh sản hữu tính động vật - Sinh sản hữu tính hầu hết lồi động vật trình bao gồm giai đoạn nối tiếp nhau, là: + Giai đoạn hình thành tinh trùng trứng + Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực kết hợp với giao tử tạo thành hợp tử) + Giai đoạn phát triển phơi hình thành thể Các hình thức thụ tinh a Thụ tinh ngồi - Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng thụ tinh bên thể - Đại diện: cá, ếch nhái, b Thụ tinh - Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng thụ tinh quan sinh dục - Đại diện: Bò sát, chim thú * Ưu điểm thụ tinh so với thụ tinh ngồi - Thụ tinh ngồi có hiệu thụ tinh thấp tinh trùng phải bơi nước để gặp trứng, lý giải thích động vật thụ tinh thường đẻ nhiều trứng - Thụ tinh hình thức thụ tinh đưa tinh trùng vào quan sinh dục nên hiệu thụ tinh cao Các hình thức sinh sản hữu tính - Đẻ trứng: Trứng đẻ ngồi thụ tinh trứng thụ tinh đẻ ngồi Ví dụ: Cá, lưỡng cư, bò sát, ếch nhái -Đẻ con: Trứng thụ tinh quan sinh sản tạo hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành non đẻ ngồi Ví dụ: tất thú (trừ thú Mỏ vịt) Ưu điểm mang thai sinh thú - động vật có vú, chất dinh dưỡng từ thể mẹ qua thai phong phú, nhiệt độ thể mẹ thích hợp với phát triển thai - Phôi thai bảo vệ tốt nên tỉ lệ chết thai thấp * Chiều hướng tiến hóa sinh sản hữu tính động vật: + Cơ thể: quan sinh sản từ chưa phân hóa đến phân hóa.Vơ thể lưỡng tính đến đơn tính + Hình thức thụ tinh: Từ tự thụ tinh đến thụ tinh chéo, từ thụ tinh đến thụ tinh +Hình thức sinh sản: Từ đẻ trứng đến đẻ con, từ trứng sinh khơng chăm sóc, bảo vệ đến trứng sinh chăm sóc bảo vệ III CƠ CHẾ ĐIỀU HỊA SINH SẢN Cơ chế điều hồ sinh tinh - Khi có kích thích, vùng đồi tiết hoocmơn GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH LH: + FSH: kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng + LH kích thích tế bào kẽ (TB lêiđich) sản xuất testostêrơn, testostêrơn kích thích sản sinh tinh trùng - Khi nồng độ testosteron máu tăng cao gây ức chế ngược, vùng đồi tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH LH Cơ chế điều hoà sinh trứng - Khi có kích thích, vùng đồi tiết hoocmơn GnRH kích thích tuyến n tiết FSH LH: - FSH kích thích nang trứng phát triển tiết Ơstrơgen - LH làm trứng chín, rụng tạo thể vàng, thể vàng tiết prôgestêrôn ơstrôgen + Prôgestêrôn ơstrôgen làm cho niêm mạc phát triển dày lên - Khi nồng độ prôgestêrôn ơstrôgen máu tăng cao gây ức chế ngược, vùng đồi tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH LH Ảnh hưởng thần kinh môi trường sống đến trình sinh tinh sinh trứng - Căng thẳng thần kinh kéo dài, sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài gây rối loạn q trình trứng chín rụng, làm giảm sản sinh tinh trùng - Sự diện mùi đực tác động lên hệ thần kinh nội tiết, qua ảnh hưởng đến q trình phát triển, chín rụng trứng ảnh hưởng đến hành vi sinh dục - Thiếu ăn, suy dinh dưỡng, chế độ ăn không hợp lí gây rối loạn q trình chuyển hóa vật chất thể, ảnh hưởng đến trình sinh tinh sinh trứng - Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy có q trình sinh trứng bị rối loạn, tinh hoàn giảm khả sinh tinh trùng IV ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN ĐỘNG VẬTSINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH NGƯỜI Điều khiển sinh sản động vật a Một số biện pháp làm thay đổi số - Sử dụng hoocmôn chất kích tổng hợp - Thay đổi yếu tố mơi trường - Nuôi cấy phôi - Thụ tinh nhân tạo + Thụ tinh nhân tạo bên thể + Thụ tinh nhân tạo bên thể: b.Một số biện pháp điều khiển giới tính - Sử dụng biện pháp kỹ thuật lọc, li tâm, điện di để tách tinh trùng thành loại Tuỳ theo nhu cầu đực hay để chọn loại tinh trùng cho thụ tinh với trứng - Nuôi cá rôphi bột 17 – mêtyltestostêrôn kèm vitamin C tạo 90% cá rô phi đực Sinh đẻ có kế hoạch người a Sinh đẻ có kế hoạch - Sinh đẻ có kế hoạch điều chỉnh số con, thời điểm sinh khoảng cách sinh cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình xã hội - Lợi ích sinh đẻ có kế hoạch: + Nâng cao chất lượng sống, cải thiện kinh tế, chăm lo sức khỏe, học, giải trí… + Giảm áp lực tài ngun mơi trường cho xã hội b Các biện pháp tránh thai - Bao cao su - Dụng cụ tử cung - Thuốc tránh thai - Triệt sản nam nữ - Tính vòng kinh - Xuất tinh ngồi âm đạo C TỔ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ Mục tiêu 1.1 Kiến thức -Trình bày khái niệm sinh sản vơ tính động vật - Phân biệt hình thức sinh sản vơ tính động vật - Nêu ưu điểm nhược điểm sinh sản vơ tính.ươcu - Mơ tả ngun tắc ni cấy mơ nhân vơ tính - Định nghĩa sinh sản hữu tính - Nêu giai đoạn q trình sinh sản hữu tính - Phân biệt thụ tinh với thụ tinh nêu ưu thụ tinh so với thụ tinh ngồi - Phân biệt hình thức đẻ trứng đẻ động vật - Nêu phân biệt chiều hướng tiến hóa sinh sản hữu tính động vật - Nêu chế điều hoà sinh sản - Nêu rõ khả tự điều tiết trình sinh sản động vật người - Nêu khái niệm tăng sinh động vật - Phân biệt điều khiển số điều khiển giới tính đàn động vật - Nêu vai trò thụ tinh nhân tạo - Nêu khái quát vấn đề dân số chất lượng sống - Vận dụng kiến thức để giải thích được: + Nêu ứng dụng sinh sản vơ tính ni cấy mô chăn nuôi + Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vơ tính bị chết? + Cơ sở chiều hướng tiến hóa sinh sản động vật + Tại sinh sản hữu tính tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền? + Cơ sở khoa học điều khiển sinh sản động vật để áp dụng chăn nuôi + Cơ sở khoa học biện pháp tránh thai người, đình sản động vật + Tại nạo, phá thai biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà biện pháp bất đắc dĩ - Đề biện pháp hạn chế tình trạng nạo, phá thai người - Liên hệ thực tiễn: địa phương em, áp dụng biện pháp để điều khiển tỉ lệ đực, chăn nuôi 1.2 Kỹ năng: - Kĩ tư duy, hình thành khái niệm giải vấn đề - Kĩ khoa học: + Kĩ quan sát: tranh hình, video + Kĩ phân tích: hình thức, giai đoạn + Kĩ so sánh: hình thức sinh sản, hình thức thụ tinh… + Kĩ tìm mối liên hệ: lí thuyết thực tiễn biện pháp khiển sinh sản động vật, sinh đẻ có kế hoạch người + Kĩ làm việc nhóm + Giao tiếp làm dự án - Kĩ sinh học: + Thu thập thơng tin: lồi động vật sinh sản vơ tính, hữu tính, động vật đẻ con, đẻ trứng, biện pháp điều khiển sinh sản động vật chăn nuôi địa phương, … + Làm báo cáo: nhóm, lớp… + Sử dụng cơng nghệ thơng tin + Sắp xếp, xử lí, phân tích trình bày số liệu + Đánh giá nhận xét Thái độ: - Biết hình thức sinh sản, sở q trình điều hòa sinh tinh sinh trứng lồi từ có biện pháp đẩy nhanh hay kìm hãm số lượng lồi - Áp dụng biện pháp kĩ thuật chăn nuôi, chọn giống điều chỉnh tỉ lệ đực - Tun truyền kế hoạch hóa gia đình - Có ý thức tránh xa tệ nạn xã hội, quan hệ tình dục khơng an tồn, bệnh lây truyền qua đường tình dục: lậu, giang mai, HIV/AIDS, … - Các biện pháp tránh thai an tồn, có hiệu quả, hạn chế tình trạng nạo phá thai gây ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ - Ảnh hưởng làm mẹ q sớm - Có thái độ tích cực, có niềm tin vào khoa học Định hướng phát triển lực chủ đề Tên lực Các kỹ thành phần - Tự tìm hiểu: sinh sản động vật , ứng dụng vào sản Năng lực tự học xuất ,chăn nuôi - Xác định trọng tâm chuyên đề Năng lực nhận biết, phát -Quan sát hình thức sinh sản động vật giải vấn đề - Giải thích tượng vận dụng vào thực tiễn - Quan sát tranh, phim sinh sản động vật Thu nhận xử lý thông tin - Đọc hiểu bảng biểu Quan sát đối tượng sinh học Tính tốn, xử lí Nghiên cứu khoa học trình bày số liệu, đưa tiên đốn hình thành nên giả thuyết khoa học Phát triển tư thông qua việc so sánh hình thức Năng lực tư sinh sản động vật - Diễn đạt, trình bày nội dung nhiều hình thức Năng lực ngơn ngữ khác (bảng biểu, phiếu học tập ) thơng qua trình bày, tranh luận, thảo luận sinh sản động vật Tiến trình dạy học chủ đề Khởi động - Cho học sinh quan sát video trình sinh sản loài động vật: thủy tức, giun dẹp q trình sinh sản ếch, bò - Đặt cho HS câu hỏi: + So sánh trình sinh sản lồi trên? Em có nhận xét mơi trường sinh sản chúng + Tại lại có khác sinh sản lồi? + Theo em có hình thức sinh sản, hình thức nào? - GV giải vấn đề thắc mắc cho học sinh dẫn lời vào bài: Quá trình sinh sản chúng diễn nào, môi trường chúng có ứng dụng, ưu sao? Cùng tìm hiểu chuyên đề: sinh sản động vật Hình thành kiến thức Tiết Nội dung hoạt động Mục tiêu * Hoạt động : Tìm hiểu khái niệm sinh sản vơ - Giúp HS vận dụng tính kiến thức cũ,những GV: cho học sinh làm tập lệnh số SGK để hiểu biết sẵn có nội dung rút khái niệm sinh sản vơ tính động vật học (đáp án ý đầu tiên) HS: Nghiên cứu câu hỏi trắc nghiệm SGK trả lời * Hoạt động : Tìm hiểu hình thức sinh sản vơ tính động vật GV: Cho biết điểm giống nhau, khác hình thức sinh sản vơ tính? Vì cá thể sinh sản vơ tính lại hồn tồn giống thể bố mẹ ban đầu? Cơ sở tế bào học sinh sản vơ tính gì? HS: Nghiên cứu thơng tin SGK, thảo luận nhóm - Rèn luyện kĩ quan sát, trả lời phân tích, tổng hợp, phản biện GV: Nhận xét bổ sung hoàn thiện kiến thức - Kỹ làm việc GV: SSVT có ưu điểm, nhược điểm gì? nhóm - Rèn luyện kĩ tính tốn, HS: Thảo luận theo nhóm, trả lời khái quát hóa - Rèn luyện kĩ diễn đạt GV: Nhận xét bổ sung kết luận kiến thức * Hoạt động : Tìm hiểu ứng dụng sinh sản vơ tính động vật GV: nêu số tượng nuôi cấy mô thực tiễn sống, đặt câu hỏi: - Rèn luyện kỹ - Nuôi cấy mô tế bào thực điều hợp tác, tìm hiểu, khai kiện nào? Vì sao? thác, xử lý thông tin, - Ứng dụng việc nuôi mô sống? trình bày liệu, - Tại chưa thể tạo cá thể từ tế bào thuy ết trình hoặc mơ động vật có tổ chức cao? HS: Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi GV: Nhận xét bổ sung hoàn thiện kiến thức Tiết Nội dung hoạt động Mục tiêu * Hoạt động : Tìm hiểu khái niệm sinh sảnGiúp học sinh hứng hữu tính thú với học tổng hợp: GV: cho học sinh làm tập lệnh số SGK để rút khái niệm sinh sản hữu tính động vật - Hình thành tư duy- Rèn (Đáp án C) luyện kĩ tính tốn, khái * Hoạt động : Tìm hiểu qua trình sinh sản quát hóa hữu tính động vật - Rèn luyện kĩ giải Sinh sản hữu tính gồm giai đoạn? vấn đề thực tiễn GV: treo sơ đồ hình 45.1 SGK - Rèn luyện kĩ quan sát, HS: hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi phần , sau phân tích, tổng hợp, phản biện lên bảng trình bày báo cáo kết - Rèn luyện kĩ tính tốn, GV: Nhận xét xác hố * Hoạt động : Tìm hiểu hình thức thụ khái quát hóa - Rèn luyện kĩ giải tinh GV: Thụ tinh gặp loài động vật nào? vấn đề thực tiễn Thụ tinh ngồi diễn đâu? HS: Nghiên cứu thơng tin SGk để trả lời GV: Hãy cho biết thụ tinh ếch( hình 45.3), rắn( hình 45.4) hình thức thụ tinh hay thụ tinh Thụ tinh có ưu so với thụ tinh ngồi? HS: Nghiên cứu thơng tin SGk thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi GV: Nhận xét bổ sung để hồn thiện kiến thức * Hoạt động : Tìm hiểu động vật đẻ trứng đẻ GV: Cho ví dụ vài lồi động vật đẻ trứng đẻ Cho biết ưu điểm mang thai sinh thú so với đẻ trứng động vật khác HS: Nghiên cứu thông tin SGk hiểu biết thực tế để trả lời GV: Nhận xét, bổ sung để hoàn thiện kiến thức Tiết Nội dung hoạt động * Hoạt động : Tìm hiểu chế điều hoà - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp, phản biện - Kỹ làm việc nhóm Mục tiêu - Rèn luyện kĩ tính tốn, sinh tinh sinh trứng khái qt hóa GV: treo sơ đồ hình 46.1 SGK Yếu tố điều - Rèn luyện kĩ diễn đạt hoà sinh tinh ? kiến thức HS: hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi mục , sau lên bảng vào sơ đồ báo cáo kết HS: nhóm HS khác nhận xét bổ sung GV: Nhận xét xác hố GV: Khi nồng độ testostêrơn cao dẫn đến - Rèn luyện kỹ hợp tác, tìm hiểu, khai hiệu gì? thác, xử lý thơng tin, trình bày liệu, HS: Nghiên cứu thơng tin SGK, thảo luận trả thuy ết trình - Giúp học sinh hứng lời thú với học tổng hợp: - Hình thành tư duyGV: Yếu tố tham gia điều hoà sinh trứng? HS: Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi phần , sau báo cáo kết HS: Nhóm học sinh khác nhận xét bổ sung GV: nhận xét xác hố GV: Tại trứng rụng theo chu kì kinh nguyệt? HS: Nghiên cứu thơng tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi * Hoạt động : Tìm hiểu ảnh hưởng thần kinh mơi trường sống đến trình sinh tinh sinh trứng GV: Hệ thần kinh môi trường ảnh hưởng tới trình sản sinh tinh trùng trình sản sinh trứng? HS: Nghiên cứu thông tin SGk trả lời GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức Tiết Nội dung hoạt động * Hoạt động : Tìm hiểu trình điều khiển sinh sản động vật GV: Theo em, có biện pháp để làm thay đổi số con? Các em lấy số ví dụ việc sử dụng hoocmơn chất kích thích nhằm điều khiển sinh sản động vật HS: Nghiên cứu thông tin SGK kiến Mục tiêu Rèn luyện kĩ tính tốn, khái quát hóa - Rèn luyện kĩ giải vấn đề thực tiễn - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp, phản biện thức thực tế để trả lời GV: Ni cấy phơi có ứng dụng hiệu gì? Theo em thụ tinh nhân tạo gì? Thụ tinh nhân tạo có ý nghĩa gì? HS: Nghiên cứu thơng tin SGk để trả lời - Rèn luyện kĩ tính tốn, khái qt hóa - Rèn luyện kĩ giải vấn đề thực tiễn GV: Tại phải điều khiển giới tính? Điều khiển giới tính có ý nghĩa gì? Làm để điều khiển giới tính động vật được? Tại phải cấm xác định giới tính thai nhi người? HS: Nghiên cứu thông tinh SGK hiểu biết thực tế để trả lời GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức * Hoạt động : Tìm hiểu sinh đẻ có kế hoạch GV: Theo em sinh đẻ có kế hoạch gì? Vì phải sinh đẻ có kế hoạch? HS: Nghiên cứu thơng tin SGK để trả lời GV: Có biện pháp tránh thai nào? GV treo sơ đồ bảng 47 SGK HS: Hoạt động nhóm điền thơng tin vào bảng 47 SGK, sau báo cáo kết HS nhóm HS nhận xét bổ sung GV: Khi sử dụng biện pháp tránh thai cần ý điều gì? (VD đối tượng người có áp dụng biện pháp khơng? Các biện pháp phá thai (nạo, hút) có coi biện pháp sinh đẻ có kế hoạch khơng? sao? HS: Thảo luận, thống ý kiến trả lời, lớp bổ sung Luyện tập vận dụng Câu Lập sơ đồ khái niệm sinh sản động vật? Câu So sánh sinh sản vơ tính sinh sản hữu tính động vật? Câu Vì trinh sinh hình thức sinh sản đặc biệt coi hình thức sinh sản vơ tính? Câu Tại nói hệ nội tiết đóng vai trò chủ yếu điều hòa sinh sản? Nêu ứng dụng việc sử dụng hoocmon chăn ni? Câu Sinh đẻ có kế hoạch người gì? Các biện pháp tránh thai hiệu nhất? Tìm tòi, mở rộng Câu Tại phải sinh đẻ có kế hoạch? Ni cấy phơi giải vấn đề sinh sản người? Câu Hãy cho biết nguyên tắc ngăn cản thụ tinh biện pháp tránh thai sau: thuốc tránh thai, dụng cụ tử cung, triệt sản? Câu Tại nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp đình sản mà nên sử dụng biện pháp tránh thai khác? Câu Đề xuất thêm biện pháp làm tăng sức sinh sản động vật chăn nuôi D KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ Bảng ma trận đánh giá theo định hướng phát triển lực NỘI Mức độ nhận thức DUNG Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Nội dung - Trình bày - Xác định Giải thích - Giải thích Sinh sản vơ khái niệm chế di truyền sở khoa học sở tính động sinh sản vơ tính hình việc nhân khoa học, ứng vật động vật thức sinh sản vơ vơ tính động dụng - Nêu tính động vật vật thực tiễn hình thức sinh - Phân biệt sinh -So sánh sinh sản phương pháp sản vô tính sản vơ tính vơ tính thực vật nuôi cấy mô, động vật tái sinh động vật nhân vô - Mô tả phận thể tính động bước ni cấy mô - Xác định vật tế bào động vật ưu, nhược điểm sinh sản vơ tính động vật Nội dung - Nêu khái niệm - Xác định - So sánh - Giải thích Sinh sản sinh sản hữu ưu, nhược điểm thụ tinh ưu hữu tính tính,các giai đoạn sinh sản thụ tinh ngoài, đẻ sinh sản động vật sinh sản hữu hữu tính động trứng đẻ hữu tính so tính, hình thức vật - Giải thích với sinh sản thụ tinh, hình - Xác định sinh sản vơ tính thức sinh sản ưu thụ hữu tính tạo - So sánh sinh động vật tinh so với các cá sản hữu tính thụ tinh ngồi thể đa dạng động vật - Xác định đặc điểm thực vật ưu điểm di truyền - Khái quát mang thai - Tính số chiều sinh thú lượng NST hướng tiến hóa so với đẻ trứng tinh trùng , trứng sinh sản động vật hợp tử hữu tính khác động vật -Hiểu thụ tinh ngồi phải thục mơi trường nước Nội dung Cơ chế điều hòa sinh sản - Nêu tên hoocmơn kích thích sản sinh tinh trùng tinh hoàn - Nêu ảnh hưởng hoocmơn kích thích sản sinh tinh trùng tinh hồn - Nêu tên hoocmơn kích thích q trình phát triển,chín rụng trứng - Nêu ảnh hưởng hoocmơn kích thích q trình phát triển,chín rụng trứng Nội dung - Nêu Điều khiển biện pháp làm sinh sản tăng sinh sản động vật động vật sinh đẻ - Nêu có kế biện pháp làm hoạch điều khiển giới người tính động vật - Nêu sinh đẻ có kế hoạch - Nêu tên biện pháp tránh thai -Giải thích chế điều hòa sinh tinh sinh trứng -Giải thích ảnh hưởng thần kinh mơi trường sống đến trình sinh tinh sinh trứng - Giải thích rối loạn sản sinh hoocmơn FSH, LG, testostêrơn ảnh hưởng đến q trình sinh tinh - Giải thích rối loạn sản sinh hoocmôn FSH, LG, ơtrôgen prôgestêrôn ảnh hưởng đến q trình sinh trứng - Giải thích phụ nữ uống viên thuốc tránh thai tránh mang thai - Giải thích vai trò ni cấy mơ sinh đẻ người - Giải thích nữ vị thành niên khơng nên sử dụng biện pháp đình sản - Giải thích phá thai khơng xem biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ IV Hệ thống câu hỏi/bài tập theo mức độ mô tả 1/ Mức độ Nhận biết: Câu Sinh sản gì? Câu Sinh sản vơ tính gì? Câu Sinh sản hữu tính gì? Câu Nêu hình thức sinh sản vơ tính động vật? Câu Mô tả bước nuôi cấy mô tế bào động vật? Câu Các giai đoạn sinh sản hữu tính? Câu Trình bày hình thức thụ tinh động vật? - Giải thích sở khoa học nuôi cấy mô sinh đẻ người - Giải thích sở khoa học vấn đề nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp đình sản - Giải thích ý nghĩa điều khiển giới tính đàn chăn ni - Giải thích phải cấm xác định giới tính thai nhi người - Hiểu chế tác dụng biện pháp tránh thai Câu 8: Trình bày hình thức sinh sản động vật? 2/ Mức độ Thông hiểu: Câu Cơ chế di truyền hình thức sinh sản vơ tính động vật? Câu Phân biệt sinh sản vơ tính tái sinh phận thể, cho ví dụ minh họa Câu Ưu, nhược điểm sinh sản vơ tính động vật? Câu Ưu, nhược điểm sinh sản hữu tính động vật, ưu thụ tinh so với thụ tinh mang thai sinh thú so với đẻ trứng động vật khác Câu Tại thụ tinh phải thục môi trường nước? Câu So sánh sinh sản vơ tính hữu tính động vật? Câu Giải thích chế điều hòa sinh tinh sinh trứng? Câu Giải thích ảnh hưởng thần kinh mơi trường sống đến q trình sinh tinh sinh trứng? Câu Giải thích ý nghĩa điều khiển giới tính đàn chăn ni? Câu 10 Tại phải cấm xác định giới tính thai nhi người? Câu 11 Cơ chế tác dụng biện pháp tránh thai? 3/ Mức độ Vận dụng thấp: Câu Giải thích sở khoa học việc nhân vơ tính động vật? Câu So sánh sinh sản vơ tính thực vật động vật? Câu So sánh thụ tinh thụ tinh ngoài, đẻ trứng đẻ con? Câu 4.Tại sinh sản hữu tính tạo các cá thể đa dạng đặc điểm di truyền? Câu 5.Tính số lượng NST tinh trùng , trứng hợp tử? Câu Rối loạn sản sinh hoocmôn FSH, LG, testostêrôn ảnh hưởng đến trình sinh tinh? Câu Rối loạn sản sinh hoocmôn FSH, LG, ơtrôgen prôgestêrôn ảnh hưởng đến trình sinh trứng? Câu Giải thích vai trò ni cấy mơ sinh đẻ người? Câu 9.Giải thích nữ vị thành niên khơng nên sử dụng biện pháp đình sản? Câu 10 Giải thích phá thai khơng xem biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ? 4/ Mức độ Vận dụng cao: Câu Giải thích sở khoa học, ứng dụng thực tiễn phương pháp ni cấy mơ, nhân vơ tính động vật? Câu Giải thích ưu sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tính Câu 3.So sánh sinh sản hữu tính động vật thực vật Câu Chiều hướng tiến hóa sinh sản hữu tính động vật Câu Giải thích phụ nữ uống viên thuốc tránh thai tránh mang thai? Câu Giải thích sở khoa học nuôi cấy mô sinh đẻ người? Câu Giải thích nữ vị thành niên khơng nên sử dụng biện pháp đình sản? Bài tập tình huống: Khi phân cơng vào nhóm tuyên truyền cho người dân vùng cao dân số kế hoạch hóa gia đình Một bạn học sinh vào gia đình,được họ mời vào nhà tình cờ nghe câu chuyện sau: “Các ơng bố bà mẹ ngồi nói chuyện bàn vấn đề sinh gia đình GĐ1: Đã sinh phải sinh cho trai, sinh gái, gái lớn gả chồng cho lấy chồng hết, khơng phụng dưỡng tuổi già phải sinh cho trai, gái có hay không không quan trọng GĐ2: với tôi, trai hay gái khơng quan trọng, quan trọng gia đình đơng cháu sung túc, ấm cúm, có 1-2 đứa, nhà đơng nhà có phúc GĐ3: lấy vợ sớm đẻ co thông minh, có tuổi sinh có vấn đề trí tuệ Còn con, đứa ni nhiêu Giờ có nhà nước lo trợ cấp khơng lo chết đói ? Hãy đóng vai người học sinh câu chuyện, gặp tình em xử lí sao? Ai đúng, sai? Hãy tuyên truyền để thuyết phục họ khẳng định suy nghĩ tiêu cực, tuyên truyền cho người kế hoạch hóa gia đình., để người dân nghiêm túc chấp hành thuyết phục họ không nên kết hôn sớm tuổi vị thành niên ... hoạch - Sinh đẻ có kế hoạch điều chỉnh số con, thời điểm sinh khoảng cách sinh cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình xã hội - Lợi ích sinh đẻ có kế hoạch: + Nâng cao... trứng hợp tử? Câu Rối loạn sản sinh hoocmôn FSH, LG, testostêrơn ảnh hưởng đến q trình sinh tinh? Câu Rối loạn sản sinh hoocmôn FSH, LG, ơtrôgen prôgestêrôn ảnh hưởng đến trình sinh trứng? Câu Giải... sinh sản lồi trên? Em có nhận xét mơi trường sinh sản chúng + Tại lại có khác sinh sản loài? + Theo em có hình thức sinh sản, hình thức n o? - GV giải vấn đề thắc mắc cho học sinh dẫn lời vào
- Xem thêm -

Xem thêm: chu de sinh san o dong vat, chu de sinh san o dong vat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay