SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT ( THI GV GIỎI, KÈM GA ĐT)

15 39 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 22:35

Ngày soạn: 12/ 02/ 2017 Ngày giảng: 18/ 02/ 2017 Lớp: 11ª10 Tiết: 48 Bài 42 SINH SẢN HỮU TÍNH THỰC VẬT I Mục tiêu học Kiến thức Sau học xong này, học sinh phải: - Nêu khái niệm sinh sản hữu tính thực vật - Phân tích ưu điểm sinh sản hữu tính phát triển thực vật qua chế giảm phân thụ tinh Sinh sản hữu tính sau thụ tinh dẫn dến tạo hạt mới, tạo hệ - Mơ tả q trình hình thành hạt phấn túi phấn - Mô tả thụ tinh kép thực vật có hoa Kỹ Rèn số kĩ năng: - Quan sát - So sánh - Thu thập, xử lí thơng tin - Vận dụng kiến thức - Hoạt động nhóm Thái độ, hành vi Học sinh u thích mơn, có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ giao, có tinh thần hợp tác Định hướng phát triển lực - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tự học - Năng lực giao tiếp - Năng lực ngơn ngữ II Trọng tâm - Q trình hình thành hạt phấn túi phôi - Ý nghĩa thụ tinh kép thực vật bậc cao III Phương pháp – phương tiện dạy học Phương pháp - Hỏi đáp – tái kiến thức - Hỏi đáp – tìm tòi phận - Hoạt động theo nhóm nhỏ - Trực quan Phương tiện - Các hình ảnh liên quan học - Máy chiếu dụng cụ dạy học khác IV Tiến trình dạy học Ổn định lớp Kiểm tra cũ: - Sinh sảntính thực vật gì? Hãy cho biết ưu, nhược điểm sinh sảntính thực vật? - Quan sát hình ảnh sau cho biết trường hợp sinh sảntính thực vật? Giải thích? Bài Đặt vấn đề: trước em tìm hiểu sinh sảntính thực vật, ưu, nhược điểm hình thức sinh sản Vây, nhược điểm sinh sảntính có khắc phục hình thức sinh sản hữu tính hay khơng q trình diễn nào? Để trả lời câu hỏi đó, vào học ngày hơm Bi mi: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm sinh I - Khái niệm sản hữu tính thực vật - Trên sở khái niệm sinh sản vơ tính, kết hợp nghiên cứu thông tin SGK, cho biết: Sinh sản hữu tính thực vật gì? HS trả lời, GV chuẩn hóa: Là kiểu sinh sản có hợp giao tử đực giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành thể - ♂(n) x ♀(n) => hợp tử (2n) => thể - (Hình ảnh): Cơ sở tế bào học sinh sản hữu tính kết hợp trình nào? HS trả lời, GV chuẩn hóa - Cơ sở tế bào: Giảm phân thụ tinh, nguyên phân - Đặc trưng: (SGK) - Sinh sản hữu tính gắn liền với q trình giảm phân tạo giao tử Từ tế bào ban đầu qua giảm phân thu tế bào có NST khác nhờ trao đổi chéo, tái tổ hợp gen - (Bảng): Kết hợp với nghiên cứu thông tin SGK, cho biết số đặc điểm đâu đặc trưng sinh sản hữu tính HS trả lời, GV chuẩn hóa nhắc HS nhà học theo SGK - Trong hình thức sinh sảntính sinh sản hữu tính hình thức sinh sản ưu việt hơn? HS: sinh sản hữu tính ưu việt - GV: Cây khoai tây tạo từ sinh sản hữu tính có khả chống chịu sâu bệnh khí hậu tốt khoai tây tạo từ nhân giống vơ tính - ĐVĐ: Sinh sản hữu tínhthực vật có hoa khơng có hoa Tuy nhiên, học hơm tìm hiểu sinh sản hữu tính thực vật có hoa Cụ thể q trình diễn → mục II Hoạt động 2: Tìm hiểu Sinh sản hữu II Sinh sản hữu tính thực vậttính thực vật có hoa hoa - thực vật có hoa, sinh sản hữu tính thực hoa - (Hình ảnh): Dựa vào kiến thức cũ, cho biết tên phận hoa đánh số từ → 10 gì? HS quan sát trả lời: Hoa gồm: + Đài hoa + Cánh hoa + Nhụy: đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy chứa nỗn + Nhị: nhị bao phấn - Đây hoa đơn tính hay lưỡng tính? Vì sao? HS quan sát trả lời: Hoa lưỡng tính có nhị nhụy hoa - Thế hoa đơn tính? HS trả lời: Hoa có nhị có nhụy (hình ảnh) - ĐVĐ: Q trình hình thành hạt phấn túi phơi thực vật có hoa diễn nào, sau tìm hiểu cụ thể → mục 1 Sự hình thành hạt phấn túi phơi - Chia lớp thành nhóm, nhóm tự cử nhóm trưởng thư kí - Hình ảnh phát triển hạt phấn (thể giao tử đực) túi phôi (thể giao tử cái): GV mô tả - Nhiệm vụ nhóm: tóm tắt q trình hình thành hạt phấn túi phôi dạng sơ đồ (thời gian phút) vào bảng phụ Các nhóm nhớ ghi tên nhóm bảng phụ + nhóm gần trao đổi bảng phụ cho để sửa cho + Gv chiếu đáp án + Nhóm treo bảng phụ lên bảng * Sự hình thành hạt phấn: để nhóm khác theo dõi Hạt phấn gồm tế bào: - Tế bào bé tế bào sinh sản (n) - Tế bào lớn tế bào ống phấn (n) * Sự hình thành túi phơi: - Trên sở tìm hiểu trình hình thành hạt phấn túi phơi, để tìm nét khác biệt trình này, làm việc theo cặp (2hs/ cặp), hoàn thiện bảng sau cách điền thông tin vào ô tương ứng (thời gian phút) HS hồn thiện, GV chuẩn hóa - ĐVĐ: Quá trình thụ phấn thụ tinh thực vật có hoa diễn → mục 2 Thụ phấn thụ tinh a) Thụ phấn - Mơ hình sau mơ tả q trình thụ phấn Hãy quan sát cho biết: thụ phấn gì? HS trả lời: Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy) - Quan sát cho biết: Có hình thức thụ phấn? HS trả lời, GV chuẩn hóa: + Tự thụ phấn: Xảy + Thụ phấn chéo: Xảy khác - Quá trình thụ phấn chéo diễn nhờ tác nhân nào? HS trả lời: Nhờ gió, nước, sâu bọ, người - Là trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy - hình thức: + Tự thụ phấn + Thụ phấn chéo - Khi đầu nhụy, hạt phấn nảy mầm Hãy quan sát cho biết nảy mầm hạt phấn có đặc điểm gì? HS trả lời: + Hạt phấn nảy mầm thành ống phấn Ống phấn theo vòi nhụy vào bầu nhụy + TB sinh sản nguyên phân tạo tinh tử (2 tinh trùng – giao tử đực) Nhân sinh dưỡng sau tiêu biến GV chuẩn hóa: (slide) - Sự nảy mầm hạt phấn: + Hạt phấn nảy mầm thành ống phấn + TB sinh sản nguyên phân tạo tinh tử (2 tinh trùng – giao tử đực) - giao tử đực nằm ống phấn, ống phấn mang tới nỗn diễn q trình thụ tinh sau (slide) - Thụ tinh gì? Tại q trình thụ tinh thực vật hạt kín lại gọi thụ tinh kép? HS trả lời, GV chuẩn hóa: + Là hợp nhân giao tử đực với nhân tế bào trứng túi phơi để hình thành hợp tử, khởi đầu cá thể + Thụ tinh kép: Hai giao tử đực tham gia thụ tinh (chỉ có thực vật hạt kín) b) Thụ tinh - Là hợp nhân giao tử đực x tế bào trứng → hợp tử - Thụ tinh kép: + Tinh tử 1(n) x trứng(n) →hợp tử (2n) + Tinh tử (n) x nhân cực(2n) → tế bào bội (3n) - Tế bào tam bội (3n): Khởi đầu nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển - Thụ tinh kép có vai trò thực vật? HS trả lời, GV chuẩn hóa: + Hình thành cấu tạo dự trữ chất dinh dưỡng để nuôi phơi phát triển hình thành có khả tự dưỡng → đảm bảo cho hệ sau có khả thích nghi cao với biến đổi mơi trường → giúp trì nòi giống - Sau diễn trình thụ tinh hạt hình thành nào? HS trả lời, GV chuẩn hóa (slide, hình ảnh): + Noãn thụ tinh phát triển thành hạt + Noãn tiết hoocmon auxin, giberellin kích thích bầu phát triển thành Quá trình hình thành hạt, Bầu nhuỵ  - Quan sát cho biết: Hạt mầm hai mầm có khác nhau? Có loại hạt? Căn phân loại gì? Cho ví dụ HS trả lời, GV chuẩn hóa: Có loại hạt: + Hạt có nội nhũ (Một mầm): Lúa, ngơ, kê,… + Hạt khơng có nội nhũ (Hai mầm): lạc 10 đậu, … - Bổ sung: Hạt gạo: + Phần rơi xay sát, gọi tấm, phôi, sau cho than mầm rễ mầm + Phần lại mà ăn hàng ngày nội nhũ - Hạt khơng có nội nhũ chất dinh dưỡng đâu? HS trả lời, GV chuẩn hóa: + Hạt mầm: nội nhũ bị tiêu biến dần qua trình phát triển phôi thành hạt + Chất dinh dưỡng dự trữ mầm -NVĐ: Có phải hình thành nỗn thụ tinh hay khơng? HS trả lời, GV chuẩn hóa: Khơng + Khơng có thụ tinh noãn bầu nhụy phát triển thành → Quả đơn tính (quả giả), thường gặp lồi trồng ví dụ chuối nhà, nho - Vai trò quả? + Đối với thực vật: bảo vệ hạt, giúp phát tán hạt + Đối với người: Cung cấp chất dinh dưỡng, dược liệu - Quan sát cho biết: Khi chín có 11 biến đổi hình thái sinh lý? HS trả lời, GV chuẩn hóa: + Quả đạt kích thước cực đại + Biến đổi màu sắc: diệp lục giảm, carotenoit lại tổng hợp thêm + Mùi vị biến đổi: tạo chất thơm có chất este, anđehit, xeton; Các axit hữu giảm đường fructozo, saccarozo lại tăng lên; etilen hình thành + Quả mềm ra: pectat canxi xanh bị phân hủy, tế bào rời nhau, xenlulozơ bị thủy phân → Tạo thuận lợi cho phát tán hạt - Có thể làm cho chín nhanh hay chậm không? Điều kiện định tượng đó? HS trả lời, GV chuẩn hóa: + Etilen làm chín nhanh kích thích hơ hấp, giải phóng enzim + Hàm lượng CO2 tăng lên đến 10% làm chậm chín hơ hấp bị ức chế + Nhiệt độ cao → kích thích chín, nhiệt độ thấp → làm chậm chín * Ứng dụng hiểu biết bảo quản thu hoạch sản phẩm nông sản nào? - Dùng đất đèn sản sinh khí êtilen làm 12 chín nhanh - Auxin kết hợp với nhiệt độ thấp : bảo quản lâu - Tạo không hạt: dùng auxin gibêrelin với cà chua, bầu bí, cam, chanh, nho, táo lê, dâu tây, dưa hấu… Củng cố * Giải đáp ô chữ * Ý nghĩa sinh học tượng thụ tinh kép thực vật gì? * Hãy cho biết chiều hướng tiến hóa sinh sản thực vật? - Cơ quan sinh sản: Chưa có → có, cấu tạo đơn giản → phức tạp - Sự phân chia giới tính ngày rõ: Từ thể lưỡng tính đến thể đơn tính - Sinh sảntínhSinh sản hữu tính - Thụ tinh nhờ nước → Không lệ thuộc vào nước - Tự thụ phấn → Giao phấn - Từ hạt không bảo vệ (hạt trần) đến bảo vệ (hạt kín) → Tóm lại, tiến hố sinh sản thực vật nâng cao hiệu thụ tinh, bảo vệ phôi, giúp phôi phát triển tốt có sức sống cao hơn, phát tán rộng Dặn dò Học bài, hồn thiện bảng sau: Phân biệt sinh sảntính sinh sản hữu tính thực vật Đặc điểm phân biệt Sinh sảntính Khái niệm Cơ sở tế bào học 13 Sinh sản hữu tính Đặc điểm di truyền Ý nghĩa Hoàn thiện sơ đồ sau cách điền từ vào trống: Làm việc theo nhóm (4 nhóm), nghiên cứu nội dung 43 làm cơng việc sau: - Nhóm 1: Giâm cành (cây rau ngót, khoai lang, rau muống…) - Nhóm 2: Giâm (cây bỏng) - Nhóm 3: Ghép cành - Nhóm 4: Ghép chồi V Rút kinh nghiệm sau dạy 14 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài, hoàn thiện bảng sau: Phân biệt sinh sảntính sinh sản hữu tính thực vật Đặc điểm phân biệt Sinh sảntính Sinh sản hữu tính Khái niệm Cơ sở tế bào học Đặc điểm di truyền Ý nghĩa Hoàn thiện sơ đồ sau cách điền từ vào ô trống: Làm việc theo nhóm (4 nhóm), nghiên cứu nội dung 43 làm cơng việc sau: - Nhóm 1: Giâm cành (cây rau ngót, khoai lang, rau muống…) - Nhóm 2: Giâm (cây bỏng) - Nhóm 3: Ghép cành - Nhóm 4: Ghép chồi 15 ... sản hữu tính thực vật có hoa Cụ thể trình diễn → mục II Hoạt động 2: Tìm hiểu Sinh sản hữu II Sinh sản hữu tính thực vật có tính thực vật có hoa hoa - Ở thực vật có hoa, sinh sản hữu tính thực hoa... đặc trưng sinh sản hữu tính HS trả lời, GV chuẩn hóa nhắc HS nhà học theo SGK - Trong hình thức sinh sản vơ tính sinh sản hữu tính hình thức sinh sản ưu việt hơn? HS: sinh sản hữu tính ưu việt... niệm sinh I - Khái niệm sản hữu tính thực vật - Trên sở khái niệm sinh sản vơ tính, kết hợp nghiên cứu thông tin SGK, cho biết: Sinh sản hữu tính thực vật gì? HS trả lời, GV chuẩn hóa: Là kiểu sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT ( THI GV GIỎI, KÈM GA ĐT), SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT ( THI GV GIỎI, KÈM GA ĐT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay