DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT ( THI GV GIỎI, KÈM GA ĐT)

14 30 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 22:32

Ngày soạn: 08/ 02/ 2017 Ngày giảng: 15/ 02/ 207 Lớp: 10ª12 Phần ba SINH HỌC VI SINH VẬT Chương I CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Tiết 25 Bài 22 DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức - Phân biệt kiểu dinh dưỡng vi sinh vật dựa vào nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu - Phân biệt kiểu thu nhận lượng vi sinh vật hóa dị dưỡng lên men, hơ hấp kị khí hơ hấp hiếu khí Kỹ - Kĩ học tập, làm việc theo nhóm - Kĩ thuyết trình, trình bày Thái độ, hành vi - Nhận thức để có hành động - Vận dụng kiến thức để giải thích tượng thực tế II KIẾN THỨC TRỌNG TÂM kiểu dinh dưỡng vi sinh vật kiểu thu nhận lượng lên men, hơ hấp kị khí, hơ hấp hiếu khí III PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN Phương pháp - Hoạt động theo nhóm nhỏ - Hỏi đáp tìm tòi phận - Làm việc độc lập với sách giáo khoa - Thuyết trình tái thơng báo Phương tiện - Hình ảnh liên quan đến học - Phiếu học tập - Máy chiếu dụng cụ dạy học khác IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC Ổn định tổ chức lớp: (Kiểm tra sĩ số) Kiểm tra cũ: (Bài đầu chương không kiểm tra) Dạy * Đặt vấn đề: - Trên hình ảnh hoa quả, bánh mì bị mốc, dưa muối trình lên men tạo rượu Liên quan đến hình ảnh có tham gia nhóm sinh vật Hãy cho biết nhóm sinh vật nào? → Đều có tham gia vi sinh vật - Tên vi sinh vật gì? → Nấm mốc, vi khuẩn lactic, nấm men rượu - Vậy, vi sinh vật gì? Chúng chuyển hóa vật chất – lượng, sinh trưởng – sinh sản sao? Để trả lời câu hỏi đó, tìm hiểu phần ba, chương I 22 * Nội dung học: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vi I Khái niệm vi sinh vật sinh vật - Dựa vào kiến thức học, kết hợp nghiên cứu thông tin SGK, cho biết vi sinh vật gì? HS trả lời, GV chuẩn hóa - Kích thước nhỏ bé (hiển vi) - Hấp thụ chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng sinh sản nhanh, phân bố rộng - Hãy kể tên số vi sinh vật mà em biết? HS trả lời - (Hình ảnh): số đại diện quen thuộc như: vi tảo, vi khuẩn E.coli, trùng đế giày, HIV - Em có nhận xét số lượng tế bào cấu trúc tế bào vi sinh vật? HS trả lời, GV chuẩn hóa - Đơn bào, tập hợp đơn bào; nhân sơ, - Vi sinh vật gồm nhiều nhóm phân loại nhân thực khác nhau, có nhiều lồi chí khơng biết tên chưa nghe nói đến Về mặt phân loại học, vi sinh vật gồm sinh vật thuộc giới sau: - Phân loại: + Khởi sinh: Vi khuẩn, + Nguyên sinh: động vật nguyên sinh, vi tảo, nấm nhầy + Nấm: vi nấm + Virut - ĐVĐ: Vi sinh vật sống môi trường chúng dinh dưỡng sao? → mục II Hoạt động 2: Tìm hiểu môi trường II Môi trường kiểu dinh dưỡng kiểu dinh dưỡng VSV - Trong tự nhiên, vi sinh vật có đâu? → HS: Trong đất, nước, khơng khí (trong thức ăn thiu thối, đồ dùng bị mốc ): Mơi trường có sẵn chất hữu - ĐVĐ: Trong phòng thí nghiệm, ni cấy vi sinh vật, người ta phải nghiên cứu loại môi trường nuôi cấy phù hợp với loại vi sinh vật mục đích ni cấy Các loại mơi trường ni cấy - (Hình ảnh): Xét loại môi trường nuôi cấy sau, cho biết sai khác loại môi trường gì? →HS: Thành phần số lượng chất - Căn vào chất dinh dưỡng, môi trường nuôi cấy phân loại nào? HS trả lời, GV chuẩn hóa + Mơi trường dùng chất tự nhiên: Gồm chất tự nhiên chưa xác định rõ thành phần + Môi trường tổng hợp: Đã biết thành phần hóa học số lượng + Mơi trường bán tổng hợp: gồm chất tự nhiên chất hóa học - Hãy cho biết A, B, C thuộc loại mơi trường nào? Vì sao? - Mơi trường dùng chất tự nhiên - Môi trường tổng hợp - Môi trường bán tổng hợp - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật dạng đặc (có thạch) dạng lỏng - ĐVĐ: Trong môi trường đó, vi sinh vật dinh dưỡng theo phương thức nào? Các kiểu dinh dưỡng - Bảng kiểu dinh dưỡng: Hãy nghiên cứu cho biết: Dựa vào nhu cầu vi sinh vật nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu, người ta phân chia hình thức dinh dưỡng vi sinh vật thành kiểu kiểu nào? HS trả lời: kiểu: Quang tự dưỡng Quang dị dưỡng Hóa tự dưỡng Hóa dị dưỡng - Vi sinh vật quang tự dưỡng hóa dị dưỡng khác chỗ nào? HS trả lời, GV chuẩn hóa - Nếu dựa vào hai tiêu chí (nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu) có kiểu dinh dưỡng? HS trả lời, GV chuẩn hóa - Chia nhóm ( nhóm), nhóm lựa chọn trả lời câu hỏi Thời gian suy nghĩ trả lời 15s + (Hình ảnh): Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo hình thức nào? Tại sao? → Quang tự dưỡng + (Hình ảnh): Nấm men Candida dinh dưỡng theo hình thức nào? Tại sao? → Hóa dị dưỡng + Hãy kể tên số vi sinh vật hóa dị dưỡng sử dụng đời sống hàng ngày? Nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu chúng gì? HS trả lời, GV chuẩn hóa + Vi sinh vật lên men lactic muối dưa, vi sinh vật gây thối rữa thực phẩm, vi sinh vật sống đường ruột người + Nguồn lượng nguồn cacbon lấy từ chất hữu - GV chuẩn hóa chấm điểm: câu trả lời 10 điểm - ĐVĐ: Các vi sinh vật hóa dưỡng sau thu nhận lượng từ thức ăn, để tạo sản phẩm rượu etylic, axit lactic chúng chuyển hóa chất dinh dưỡng qua q trình hơ hấp lên men Vậy, cụ thể trình vi sinh vật có đặc điểm gì? → mục III Hoạt động 3: Tìm hiểu Hơ hấp lên III Hô hấp lên men men - GV nhắc lại nhiệm vụ giao từ buổi học trước: + Mỗi nhóm tóm tắt đặc điểm q trình: hơ hấp hiếu khí, kị khí lên men dạng sơ đồ tư + Kết bốc thăm nội dung phải hồn thiện nhóm - Các nhóm lên trình bày kết bảng - GV nêu cách chấm điểm: + Nội dung: 10đ + Hình thức: 10đ + Trình bày: 10 đ - GV chiếu, phát phiếu học tập, nêu yêu cầu: + Làm việc theo cặp: 2hs/ cặp + Vừa lắng nghe đại diện nhóm trình bày, vừa hồn thiện PHT cách điền thơng tin thiếu - Đại diện nhóm trình bày - GV chuẩn hóa, chấm điểm - Chữa PHT - Yêu cầu HS nhà hoàn thiện PHT vào Củng cố Trả lời số câu hỏi trắc nghiệm tự luận: - Nêu số sản phẩm lên men thường gặp - Tại rót bia vào đĩa sứ để hở tự nhiên sau khoảng thời gian hai tuần bia lại trở thành dấm? - Tại rắc bột men vào rá xôi đậy lên sen sau tuần xơi chuyển thành rượu nếp nóng rực? Dặn dò - Học bài, trả lời câu hỏi - Làm việc theo nhóm (3 nhóm), chuẩn bị sau V RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY Câu 1: Vi khuẩn nitrat hóa có kiểu dinh dưỡng ? A Hóa tự dưỡng B Hóa dị dưỡng C Quang tự dưỡng D Quang dị dưỡng Câu 2: Vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng giống với vi nấm ? A Vi khuẩn lam B Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục C Tảo nâu D Trùng giày Câu 3: Sinh vật tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon chủ yếu ? A Nhóm cacbonat B Chất hữu C Khí cacbơnic D Khí cacbonmơnơxit Câu 4: Dựa vào kiểu dinh dưỡng đặc trưng, em cho biết vi sinh vật không nhóm với vi sinh vật lại ? A Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục B Vi khuẩn lam C Tảo cát D Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía Câu 5: Khi nói q trình phân giải, nhận định ? A Làm cho tế bào giảm sinh khối kích thước B Ln kèm theo q trình tích lũy lượng C Xảy bên vi sinh vật đơn bào D Xảy tượng liên kết phân tử tạo hợp chất phức tạp Câu 6: Môi trường môi trường tự nhiên nuôi cấy vi sinh vật ? A Axit amin, vitamin biết rõ thành phần, khối lượng B Cao thịt bò glucơzơ 1,3 g/l C Cao nấm men D Pepton lizin 0,4 g/l Câu 7: Đặc điểm khơng có tế bào nhân sơ ? A Vật chất di truyền chủ yếu nhân ARN B Khơng có hệ thống nội màng C Bên màng sinh chất bao bọc thành tế bào D Chứa ribôxôm Câu 8: Vi sinh vật sử dụng nguồn lượng chủ yếu chất vô ? A Nấm men bia B Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục C Trùng roi xanh D Vi khuẩn ơxi hóa hiđrơ Câu 9: Nhóm gồm hai đại diện có kiểu dinh dưỡng ? A Trùng biến hình vi khuẩn nitrat hóa B Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục tảo vàng ánh C Vi khuẩn ơxi hóa lưu huỳnh vi khuẩn lưu huỳnh màu tía D Nấm men rượu vi khuẩn lam Câu 10: Đặc điểm có hầu hết lồi vi sinh vật ? 10 Kích thước hiển vi Hấp thụ chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh Sinh sản nhanh Phân bố rộng A 1, 2, 3, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, Đáp án hướng dẫn giải Câu 10 Đáp án A D C A A C A D B A Câu 11: Căn vào nhu cầu nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu, người ta phân chia hình thức dinh dưỡng vi sinh vật thành kiểu ? A kiểu B kiểu C kiểu D kiểu Câu 12: Vi sinh vật không sử dụng nguồn lượng ánh sáng ? A Trùng roi xanh 11 B Vi khuẩn lactic C Tảo đỏ D Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục Câu 13: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau : Hơ hấp thực chất hình thức hợp chất cacbohiđrat A hóa dị dưỡng B quang dị dưỡng C hóa tự dưỡng D quang tự dưỡng Câu 14: Chất nhận êlectron cuối hơ hấp hiếu khí A O2 B CO2 C C6H12O6 D H2O Câu 15: Ở vi khuẩn hô hấp hiếu khí, phân giải phân tử glucơzơ chúng tích lũy phân tử ATP ? A 34 B 38 C 36 D 30 Câu 16: Ở dạng chuyển hóa vật chất đây, chất cho êlectron chất nhận êlectron phân tử hữu ? 12 A Hô hấp vi hiếu khí B Hơ hấp hiếu khí C Lên men D Hơ hấp kị khí Câu 17: Nếu sử dụng nguyên liệu đầu vào với hàm lượng dạng chuyển hóa vật chất đây, dạng có hiệu suất tạo lượng (ATP) cao ? A Hơ hấp kị khí B Hơ hấp vi hiếu khí C Hơ hấp hiếu khí D Lên men Câu 18: Vi sinh vật tổng hợp nên dầu, mỡ từ nguồn nguyên liệu ? A Axit amin glucôzơ B Glucôzơ axit béo C Glixêrol, axit béo axit phôtphoric D Glixêrol axit béo Câu 19: Loại thực phẩm tạo nhờ ứng dụng trình phân giải pơlisaccarit ? A Giò lụa B Nước mắm C Nem chua D Đậu phụ 13 Câu 20: Cặp chất vừa sản phẩm lên men êtilic, vừa sản phẩm lên men lactic dị hình ? A Axit axêtic CO2 B Axit lactic CO2 C Axit lactic êtanol D Êtanol CO2 Đáp án hướng dẫn giải Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B B A A B C C D C D 14 ... nhóm sinh vật Hãy cho biết nhóm sinh vật nào? → Đều có tham gia vi sinh vật - Tên vi sinh vật gì? → Nấm mốc, vi khuẩn lactic, nấm men rượu - Vậy, vi sinh vật gì? Chúng chuyển hóa vật chất – lượng,... vi sinh vật sinh vật - Dựa vào kiến thức học, kết hợp nghiên cứu thông tin SGK, cho biết vi sinh vật gì? HS trả lời, GV chuẩn hóa - Kích thước nhỏ bé (hiển vi) - Hấp thụ chuyển hóa chất dinh dưỡng... trường gì? →HS: Thành phần số lượng chất - Căn vào chất dinh dưỡng, môi trường nuôi cấy phân loại nào? HS trả lời, GV chuẩn hóa + Mơi trường dùng chất tự nhiên: Gồm chất tự nhiên chưa xác định rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT ( THI GV GIỎI, KÈM GA ĐT), DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT ( THI GV GIỎI, KÈM GA ĐT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay