Giáo án người trong bao (thi GV giỏi, GA đt)

9 55 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 22:12

Ngày soạn: 10/ 02/ 201 Ngày giảng 17/ 02/ 201… Tiết: 102 NGƯỜI TRONG BAO - Sê khốp I Mục tiêu học: Kiến thức: - Hiểu phê phán sâu sắc nhà văn lối sống “thu vào bao” phận trí thức Nga cuối kỷ XIX - Thấy nét đặc sắc nghệ thuật Kỹ năng: Phân tích truyện ngắn nước ngồi Thái độ: học sinh nhận thức cần có lối sống lành mạnh, động, phù hợp với thời đại Năng lực cần đạt: lực tự học, lực hoạt động nhóm, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực vận dụng kiến thức văn học vào đời sống thực tiễn II Trọng tâm học: Hình tượng nhân vật Bêlicốp III Phương pháp phương tiện: Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giảng bình, hoạt động nhóm, sơ đồ tư Phương tiện: Sách GK 11, Sách GV 11, thiết kế học IV Tiến trình dạy học: Hoạt động khởi động Gv tổ chức chơi trò chơi nhìn hình đốn chữ Quan sát hình, tìm câu nói dân gian có nghĩa tương tự nội dung hình vẽ Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức I Tìm hiểu chung Theo em, cần nhớ Tác giả: điều nhà văn a Cuộc đời: Antơn Páplơvích Sêkhốp nước ngồi? (1860-1904) Là nhà văn Nga kiệt xuất Gia đình: lao động bình dân tỉnh Taganrốc, bên bờ biển Adốp Bản thân: Sau tốt nghiệp Sêkhốp vừa làm bác sĩ vừa tham gia viết báo, viết văn làm nhiều công việc xã hội khác -> đời Sêkhốp đời người nhiệt tình chống lại chế độ nơng Xem số hình ảnh chân nơ chun chế Nga Hồng dung, tượng đài Sêkhốp Cuộc đời ngắn ngủi nghiệp sáng tạo Sêkhốp bền bỉ số lượng vĩ đại chất lượng Sự nghiệp sáng tác SêKhốp gồm thể loại nào? Hãy kể tên tác phẩm tiêu biểu mà em biết? b Sự nghiệp văn học: - Truyện ngắn: 15 tập, tiêu biểu: Anh béo anh gầy, Phòng số 6, người bao Hình ảnh tác phẩm Sêkhốp - Kịch: tập, tiêu biểu: Hải âu, ba chị em , Với đóng góp to lớn vườn anh đào vào nghiệp văn học -> Truyện ngắn ông thường đặt giới thấy nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội nhân vai trò vị trí Sêkhốp sâu xa * Vai trò, vị trí: - Là đại biểu lớn cuối văn học Ghi nhận tầm ảnh hưởng thực Nga kỉ XIX truyện ngắn Antôn - nhà cách tân thiên tài lĩnh vực Sêkhốp, nhà văn tiếng truyện ngắn kịch nói người Anh Uyliam Xômơxét Môn thuộc hệ tiếp sau Antôn Sêkhốp phải lên: “Thật không may cho tôi, bắt tay viết truyện ngắn vào thời nhà văn xuất sắc Anh, hoa Kì chịu ảnh hưởng Antôn Sêkhốp” Không Anh, Nga mà nhà văn lừng lẫy địa cầu chịu ảnh hưởng Antôn Sêkhốp Với đóng góp to lớn ơng bầu làm viện sĩ viện Hàn lâm khoa học Nga, năm sau ông khước từ danh hiệu để phản đối quyền Nga Hồng khơng cơng nhận việc Goorki bầu làm viện sĩ Là người nhiệt tình chống lại chế độ nơng nơ chun chế Nga Hồng điều thể nhiều sáng tác ơng, có Truyện ngắn “Người bao” Tác phẩm ‘Người bao”: Em cho biết tác phẩm a Hoàn cảnh đời: đời bối cảnh chung - Hoàn cảnh riêng: Viết năm 1898 nhà nào? văn dưỡng bệnh tỉnh Ianta bán đảo Crưm, biển Đen Một môi trường sinh - Hoàn cảnh chung: kiểu người kì qi, có lối sống Lúc nước Nga thở bầu tầm thường, hèn nhát, máy khơng khí chuyên chế bảo thủ nặng nề móc, giáo điều Em tóm tắt ngắn gọn truyện ngắn “Người bao”? GV chiếu sơ đồ tóm tắt Để thấy rõ hình tượng b Tóm tắt: tác phẩm Đọc hiểu Truyện ngắn “Người bao”có nhân vật nào, nhân vật trung tâm ai? II Đọc hiểu văn bản: - Hình tượng nhân vật Bêlicốp - Hình tượng bao Gv chia nhóm tìm hiểu nhân vật Bêlicốp Trong học trước đưa nội dung để thảo Nhân vật Bêlicốp: luận, nhóm chuẩn bị nội dung nhóm Mời nhóm lên làm việc Nhóm 1: Chân dung, ngoại hình Bêlicốp Đóng vai Bêlicốp Tìm đặc điểm chân dung, ngoại hình Bêlicốp? a Chân dung ,ngoại hình: + Đơi mắt: giấu sau cặp kính Nhóm trưởng đánh giá + Gương mặt: nhợt nhạt, nhỏ bé, choắt Gv nhận xét, chốt ý mặt chồn + Trang phục: giầy cao su, nhét lỗ tai + Dáng điệu: Lúc cúng giấu mặt sau Nhóm 2: Lối sống, thói quen cổ áo sinh hoạt Bêlicốp -> Ngoại hình kì qi, khác người, cố thu Chơi trò chơi vào bao Dãy 1: Tìm biểu lối sống thói quen sinh hoạt b Lối sống, thói quen sinh hoạt: Bêlicốp nhà? Dãy 2: Tìm biểu lối sống thói quen sinh hoạt Bêlicốp ngồi? * Lối sống thói quen sinh hoạt Bêlicốp nhà: + Mặc áo + Đội mũ + Đóng cửa kín mít + Cài then + Buồng ngủ hộp + Khi ngủ kéo chăn trùm kín đầu * Lối sống thói quen sinh hoạt Bêlicốp Nhóm trưởng nhận xét trao ngồi: q + Mang theo đồ dùng: ô bao, đồng Gv nhận xét chốt ý hồ bao, dao gọt bút chì bao + Ngồi xe ngựa kéo mui lên Từ ngoại hình đến lối sống + Đến nhà đồng nghiệp: kéo ghế ngồi sau thói quen sinh hoạt tiếng Bêlicốp kì quái, suy nghĩ, tư tưởng Nhóm -> Bêlicốp người có lối sống kì quặc, Nhóm 3: Suy nghĩ, tư tưởng khép kín Bêlicốp Nhóm trưởng đặt câu hỏi cá nhân nhóm khác trả lời Thư kí nhóm ghi lại kết c Suy nghĩ, tư tưởng: Nhóm trưởng nhận xét Gv nhận xét chốt ý + Ngại giao tiếp, ý nghĩ giấu bao + Sợ hãi, lo âu nhỡ xảy chuyện + Sợ tại, ngợi ca khứ +Sợ vớ vẩn: sợ bị chế giễu, Nhóm 4: Ảnh hưởng sợ kẻ trộm chui vào nhà Bêlicốp + Sống theo thông tư, thị lệnh cấm Đóng đoạn kịch ngắn tác phẩm -> Suy nghĩ, tư tưởng cho thấy Bêlicốp Nhóm trưởng đưa câu hỏi người hèn nhát, độc, máy móc giáo nhóm trả lời: điều, thu bao d Ảnh hưởng Bêlicốp đến người: nhóm hồn thành xong + Giáo viên sợ cơng việc mình, em + Hiệu trưởng sợ đánh nhân + Các bà cô không dám tổ chức diễn vật Bêlicốp? kịch + Giới tu hành không dám ăn thịt, đánh Từ nhân vật Bêlicốp em rút + trường học, thành phố sợ học cho thân mình? -> Lối sống Bêlicốp đầu độc làm cho sợ hãi ám ảnh tinh thần người suốt 15 năm trời chết => Bêlicốp hình ảnh điển hình kiểu “người bao” Là sản phẩm chế độ nơng nơ chun chế Nga Hồng 3.Hoạt động luyện tập: Bài tập trắc nghiệm Hoạt động vận dụng: : Giới thiệu cho HS số tác phẩm, thể loại sáng tác khác Sêkhốp Hoạt động tìm tòi mở rộng - Tìm câu ca dao, tục ngữ nói lối sống Bêlicốp - Tìm hiểu chết Bêlicốp, hình tượng bao V Rút kinh nghiệm sau dạy: ... việc Goorki bầu làm viện sĩ Là người nhiệt tình chống lại chế độ nơng nơ chun chế Nga Hồng điều thể nhiều sáng tác ông, có Truyện ngắn Người bao Tác phẩm Người bao : Em cho biết tác phẩm a Hoàn... đưa câu hỏi người hèn nhát, cô độc, máy móc giáo nhóm trả lời: điều, thu bao d Ảnh hưởng Bêlicốp đến người: nhóm hồn thành xong + Giáo viên sợ cơng việc mình, em + Hiệu trưởng sợ đánh nhân + Các... giáo điều Em tóm tắt ngắn gọn truyện ngắn Người bao ? GV chiếu sơ đồ tóm tắt Để thấy rõ hình tượng b Tóm tắt: tác phẩm Đọc hiểu Truyện ngắn Người bao có nhân vật nào, nhân vật trung tâm ai?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án người trong bao (thi GV giỏi, GA đt), Giáo án người trong bao (thi GV giỏi, GA đt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay